Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » i Qu?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n so thm t h?t sen,
Ch?ng v?i ???ng phn, b? l?m anh ?i
Em khuyn anh l?i ? c?n l?i
Gi?m-bng, bp-t?ch l m?i th?c dn.
Mi qu h??ng th?m ng?t v ng?n
Anh ham chi c?a th?a, c?a th?i.
M anh ?nh b? ngi b? nhn,
?? ?i lm thn ti ?i ?
C?c lng em l?m anh ?i!
Nhn trong t?i th?n, trng ngoi x?u xa.
D? vo th c?ng d? ra,
Anh hy v? chung gnh n??c nh cng em.
i Qu?c Mi?n Trung 848
Vi?c ??i bi?n ??i ai hay
Th nay thnh b?n, b?n nay ra th
C?ng th m?t cu?c ti?n ??a
Gng cm bn n?, l?ng c? bn ni.
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 9009
V?ng vng thp c? ai xy ?
Bn kia Th Thi?n, bn ny D??ng Long (1)
N??c sng trong,
D lng du b?.
Ti?ng anh hng,
T?c ?? nghn thu
Xa xa con n li?ng m,
Ti?m long h?i ch?n vn du ??i ngy.
i Qu?c Mi?n Trung, Bnh D?nh 4612
Trung qun i qu?c i Qu?c ??i Chng 4656
Tru ta ?n c? ??ng ta,
??ng ham c? t?t ?n qua ??ng ng??i.
Hng ta, ta b?n c?ng t??i,
Ham chi hng ngo?i, k? c??i ng??i ch.
i Qu?c Mi?n Trung 2646
V?n dng i qu?c x?a nay
M lng gi? n??c khi ??y khi v?i
i Qu?c ??i Chng 4601
Trn th??ng th? bn gi?y
D??i Th? Ng? treo c?.
Ka Ba cn ??ng tr? v?!
No khi np b?i, np b?,
M?i Di ?nh d?o by gi? b? em
i Qu?c Mi?n Nam, Si Gn 3522
Tr?i m?a chi kh? r?a tr?i ,
??t ng??i lnh chi?n khng t?i, khng nh.
i Qu?c Mi?n Trung 8098
Tr?i m?a ??t ng?n ma m?ng,
??t em em ch?u, ??t dn qun em bu?n.
i Qu?c Mi?n Trung 2102
Tr?i m?a ??t l tr?u t??i,
??t c? o ng??i du kch gc ?m.
i Qu?c Mi?n Trung 7483
Tr?ng r?m sng c? ??ng xanh (2)
C ch?ng nh?p ng? duyn lnh ??p sao.
i Qu?c Mi?n Trung 4828
Tr?ng r?m sng c? ??ng xanh
C chng b? ??i duyn lnh ??p trao
i Qu?c Mi?n Trung 5475
Tr?ng r?m my ph? cn lu,
T?m g??ng ch? L (2) nghn thu sng ng?i.
i Qu?c Mi?n Trung 594
Tr??ng Ngh?a Th?c ??ng ??u d?y d?
Kh?p ba m??i su ph? H Thnh
Gi trai n n?c h?c hnh
Gio s? m?y l?p, h?c sinh m?y ngn
Bu?i di?n thuy?t ng??i xem nh? h?i
K? bnh v?n khch t?i nh? m?a
Nm qu?c ng?, ch? hn th?
Bi ca yu n??c, cu th? hi?p ?on
Trong chn thng, sng trn gi ??p
Ti?ng ?ng Kinh l?ng kh?p ?ng D??ng
Kh?p ?u ?u c?ng h?c tr??ng
Cng nhau ?ua b??c ln ???ng v?n minh
... Tr?i ?ang bu?i n?ng m?a t?m t
D?n thn mnh ??ng gi?a c?n dng
C? gan cho bi?t anh hng
H?i xem m?y m?t trong vng tr?n ai.
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 2509
Ti?ng ??n ng T ??nh
Coi "Tn t?nh" Sng Cn,
V nghe vua ??ng Khnh, ln non m?t ??u (3).
i Qu?c Mi?n Trung, Qu?ng Nam 427
Ti?ng ??n anh hay ch? (2)
L?i ?y em h?i th?
?i cu l?ch s? Khnh Ha :
T? ngy Ty c??p n??c ta,
Nh?ng ng no d?ng c? kh?i ngh?a
Anh hy ni ra cho em t??ng.
- Nghe l?i em h?i m th??ng,
Th??ng ng??i ngh?a li?t t? v??ng v?n lng.
V th non sng,
H? th? khng ??i tr?i chung v?i gi?c c
T? Nam ch B?c,
Thi?u chi gan s?t ? ??ng.
? Khnh Ha th c ba ng :
ng Tr?n ???ng gi? ?o D?c Th?,
ng Tr?nh Phong tr?n n?i Bi?n C (l)
ng Nguy?n Khanh lo vi?c qu?n nhu,
Ba ng m?t d?, nghn thu danh truy?n,
i Qu?c Mi?n Trung 3117
Thu? ?, thu? ch?, thu? xia
By gi? Ty b?t ?ng th thu? ?inh.
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 8222
Thp tr?i n?ng s??ng, cau n??ng s?t ?,
D?u ng??i thin h? ti?ng ng? l?i nghing.
Cao thm ? ch?ng lng nguy?n,
Cn c?u, cn thp, cn duyn ?i ??a mnh.
Non sng n?ng gnh chung tnh.
i Qu?c Mi?n Trung 5861
Ti?ng anh ng??i c h?c,
Sao anh ch?ng ngh? suy.
Ty bang, anh ?i lnh lm chi,
Xa cha la m?, cn g ch? n !
Anh ?i ! Nghe l?y l?i phn,
??ng ?i lnh m? b? thn x? ng??i.
i Qu?c Mi?n Trung 10182
Tham chi ??ng b?c c?a Ty
M ?i lnh m? b? b?y con th?.
i Qu?c Mi?n Trung 4935
Th r?ng u?ng n??c h? bom,
Cn h?n theo gi?c, l?ng khom, chn qu? (2).
i Qu?c Mi?n Trung 8078
Th ?n rau m, rau lang
H?n theo B C? (l) thc oan u?ng ??i.
i Qu?c Mi?n Trung 1480
Th?y em cu?c cu?c, co co,
D?ng chn anh h?i: ???c bao nhiu h?m ?
M? hi vai o ??t ??m,
Th??ng em s?c y?u ?o h?m, c?m chng.
i Qu?c Mi?n Trung 6314
Th??ng ng??i bn t?u x? xa
Qu h??ng c?ng b?, m? cha c?ng la
i Qu?c ??i Chng 3181
Ty bang, ?i lnh m? kh v?,
Ngy x?a em c ni, anh ch?ng h? ch?u nghe.
i Qu?c Mi?n Trung 9775
Tay b?t tay, chung lng chung s?c
Quy?t di?t th c?u qu?c b?n ?i
Lng em khn t? h?t l?i
Ka g??ng ph?n d?ng r?ng ng?i n??c non.
i Qu?c Mi?n Trung 5030
Th?m V?n Gi (1) ng?t ? qu ng?t,
Ma Ph n ci ??t c?ng ngon
H?i ng??i ch?a v? ch?a con
Vo ?y chung gnh n??c non v?i mnh.
Qu?n bao ln thc xu?ng gh?nh,
Ma ngon, th?m ng?t ???m tnh qu h??ng.
i Qu?c Mi?n Trung, Khnh Ha 1689
Tai nghe sng n? c?a Hn,
Gi?n Ty khng gi?n, gi?n chng L?u C?.
i Qu?c Mi?n Trung 7654
Tai nghe sng n? ? ?ng
Tu Ty ? l?i V?ng Thng (1) hm qua.
i Qu?c Mi?n Trung 8634
T? ngy T? ??c ln ngi,
C?m ch?ng ??y n?i, tr? khc nh? ri.
Bao gi? T? ??c ch?t ?i,
Thin h? bnh th (2) m?i d? lm ?n.
i Qu?c Mi?n Trung 8463
T? ngy "B?o h?" ??o lai,
Thu? thn ??ng m?t (1) s?u sai b?n ngy.
i Qu?c Mi?n Trung 984
Sng Tr Khc, ai m tt c?n,
R?ng Tr B?ng, ai ??n cho h?t cy ?
i Qu?c Mi?n Trung 8749
T?m g??ng sng t? ngn thu,
??m ???ng n? n??c ??n b cho xong.
i Qu?c Mi?n Nam, 4105
Ru h?i, ru h?i l ru
Cha con cn ? chi?n khu ch?a v?.
Con ?i ! Nh? tr?n l?i th?
T? do, ??c l?p, khng n? hy sinh.
i Qu?c Mi?n Trung 3818
Rau L?nh Nam n?u sung m ng?t
B?ng bt c?m ??m m?t mu?n hai
Tr?a nay v?a b?c v?a oi
Hi nhanh cho k?p g?i n?i tr?n ti?n
C mu?i x?i, rau d?n, c?i tr?ng
Tuy ??n s? nh?ng th?m tnh dn
S?m chi?u em t??i em ch?m
Cho rau m??t l, anh ?n mt lng
Anh gi? sng phng khng v?ng ch?c
Em tr?ng rau xanh ng?t trn ??ng
Rau ti?p lu?ng, ??n ln nng
Gi?c no thot kh?i trong vng tay ta.
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 7974
R? ??ng Chim c li?m th c?t
R? ??ng ma c m?t th coi
???c ma ch? ph? ng khoai
??n n?m Thn D?u l?y ai b?n cng
i Qu?c ??i Chng 8477
Qui Nh?n eo bi?n c c?u,
C ph? ch Ch?, c l?u ng Ty.
Thng ngn, k l?c l?m th?y,
Chn th giy ?ng, tay th ba toong,
V? th ?nh ph?n thoa son,
N??c non cn m?t, m?t cn khng hay.
i Qu?c Mi?n Trung 1320
Quan trn ?i h?i quan trn,
Hi?p dn, ?n ch?n, ch? bi?t ti?n m thi
i Qu?c Mi?n Trung 2549
Ph?i g?p ??m ph? ph?i lo qu?c phng.
Giu gp c?a, kh gp cng, . . .
Mu x??ng khng ti?c, n?m ??ng (3) ti?c chi !
i Qu?c Mi?n Trung 3539
Nui qun ta n?p la vng,
Qun no ?nh th?ng, gi?t ngn gi?c Ty.
i Qu?c Mi?n Trung 4920
Nhi?u ?i?u ph? l?y gi g??ng,
Gip vng b? chi?m l th??ng gi?ng ni.
i Qu?c Mi?n Trung 6906
Nhm Ng? th c sao ?ui
??n n?m Qu Mi gi?c li?n ph ra
Nh vua thn v?i Lang - Sa
?? Ty ?n h?i tr?ng g c?a dn.
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 9524
Loan n??c l?ng nh? t?,
Th??ng ng??i chi?n s? d?ng c? C?n v??ng (1)
Tr?i bao g?i ??t n?m s??ng,
M?t lng v n??c nu g??ng anh hng.
i Qu?c Mi?n Trung, Ph Yn 10121
Nh?ng l?i ch qu?c l?i gia
Ti?ng t?m l?ng l?y, g?n xa n?c l?i.
i Qu?c ??i Chng 10117
Nh? x?a li?t s? b?n ng??i (Cu 4)
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
G?i to m?t ti?ng ??ng bo!
H?n thing theo tr?n gi o ln my
i th??ng thay! i th??ng thay!
K? sao cho xi?t ch?t ly nh?ng ng??i
V?n minh th?t ? l? ??i
?n b gi?t c? ??n ng??i hng c?m
Thi thi tru bo c? r?m
Tr?m nghn ph m?t m?i g??m l r?i
Khen cho li?t s? b?n ng??i
M?t lng v n??c mun ??i ti?ng th?m
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 10000
Nh? x?a li?t s? b?n ng??i (Cu 3)
Php qun d h?i m?y l?i th?y chung
R?ng: - Anh l k? c cng
V ?n Nh n??c c?ng khng b?c g
C? sao m?u ph?n lm chi?
Nh?ng ai ??ng ??ng ni th tha ngay!
Nghe l?i nghi?n l?i cau my
M?ng r?ng: - Php t?c ni hay lm g
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
M?t n?m l??ng thu? ton k?
M?y nghn v?n ?c my th nh? khng?
Tao ?n m?t thng m??i ??ng
C?ng l da th?t c?a trong ton k?
C?m th?a canh c?n ra chi
Hy cn kho ni, k? g lm ?n
D?a Nam nhn, gi?t Nam nhn
M?t n?m l??ng thu? ton k? (Cn Ti?p Cu 4)
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 6380
Nh? x?a li?t s? b?n ng??i (Cu 2)
Ngy hai m??i chn bnh minh
Nghe n trng ??c th mnh ??ng ngay
L? thay khng cnh m bay
C? m?u n bi?t, ngy ngy n trng
Hai m??i chn, b?y ?i?m chung
N ?n ph?i ??c ch?a xong n?a ph?n
V tnh ph?i ??a b?t nhn
?em tin bo v?i Php qun t?c th
Thi thi cn c kp g
Hm kia ??n lc xa ki c?ng hn
Php doanh nghe ??ng ti?ng kn
Trong thnh b?n m?t b? li?n qun vy
Ch?ng qua m?t r?i, m?t may
Ch?m cho m??i pht s? ny h?n xong
Th??ng thay th?t b?i anh hng
T?m lng ??i v?i non sng th?n g
Gan vng, d? ? tri tri
ng Bnh ??n ch?t coi th nh? khng
V?a c??i v?a ni ung dung
Bn ???ng trng th?y ai khng s?t si
ng Nga v?a b?t ??n n?i (Cn Ti?p Cu 3)
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 10462
Nh? x?a li?t s? b?n ng??i (Cu 1)
? trong ban lnh ?ng n?i La Thnh
?i phen tr?n m?c t?p tnh
Th?y ng??i xe ng?a, t?i mnh non sng
- Nay ti c ch??c l?p cng
? trong ti ? m thng v?i b?i
Ch? khi n trng ??c r?i
Th?ng ln kho sng gi?t ng??i lnh canh
L?y ???c sng, ko vo thnh
Ba ta chi?m th?, chi binh ba ???ng
??t b?ng n?i ti?ng s?m vang
ng ?? xu?ng l?y B?c Giang t?nh thnh
Tuyn Quang, Thi, L?ng, Ngh?, Thanh
B?n ph??ng h??ng ?ng d?p bnh nh? ch?i.
ng Bnh ni ch?a h?t l?i
Hai bn ??ng d?y, ng??i ng??i v? tay
T?c th ba ??o chia ngay
H?u kia Nguy?n C?c, t? ny ??ng Nhn
ng Bnh l ch? trong qun
ng Nga lm ph ba qun c? l?i
Cng nhau b? th? v?a r?i
M? ra sp huy?t lm l?i ??c minh (Cn Ti?p Cu 2)
i Qu?c Mi?n B?c, H N?i 8459
Ng ln trn s? ng Hong (2)
Ng xu?ng Ba H? (3) tang hoang c?a nh.
i Qu?c Mi?n Trung 3772
Ng ln ng xu?ng th vui (2)
Ng vng b? chi?m ngi ngi nh? th??ng (1)
i Qu?c Mi?n Trung 3329