Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » n Ngh?a

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xong chay qu?ng th?y xu?ng ao n Ngh?a ??i Chng 1863
Vay nn n? (?n) tr? nn ngh?a n Ngh?a ??i Chng 8821
Vay nn n? ?? (??) nn ?n n Ngh?a ??i Chng 7305
Vay m?t mi?ng tr? m?t n?m n Ngh?a ??i Chng 5766
Vay m?t tr? g?ng n Ngh?a ??i Chng 7117
Vay chn tr? m??i n Ngh?a ??i Chng 6372
Vay chn th tr? c? m??i
Phng khi tng l? c ng??i cho vay
n Ngh?a ??i Chng 8130
Vay chy vay c?i n Ngh?a ??i Chng 8030
Vay ??u tr? b? n Ngh?a ??i Chng 3864
U?ng n??c nh? k? ?o gi?ng n Ngh?a ??i Chng 10264
Tng kh, ng?a c?, nhn ngh?a c? xa r?i
Ph?i tay ??ng d?y ch? cn ng?i chi ?y?
n Ngh?a Mi?n Trung 8908
Vi nhn b?t ph vi ph b?t nhn n Ngh?a ??i Chng 7952
Trn cao ? c thnh tri,
Ng??i nhn ngh?a ch?ng hn vi bao gi?.
n Ngh?a ??i Chng 6883
Ti t? xt cng v? ch?ng xt nhn ngh?a n Ngh?a ??i Chng 8692
Tm vng, tm b?c d? tm
Tm cu nhn ngh?a kh tm b?n ?i
n Ngh?a Mi?n Trung 8710
Ti?n ti ph nhn ngh?a n Ngh?a ??i Chng 1522
Ti?n ti nhn ngh?a tuy?t n Ngh?a ??i Chng 2819
Thuy?n chi, thuy?n li, thuy?n cu
Bi?t thuy?n nhn ngh?a ? ?u m tm
n Ngh?a Mi?n Nam, V?nh Long 642
Tay anh b?ng go n??c s?t hai
B?ng nay t??i L?u, b?ng mai t??i ?o
Th?y l?i nhn ngh?a mu?n trao
Ngh?a nhn cn t?i th?, l?u ?o ba ?ng
n Ngh?a Mi?n Trung, Khnh Ha 3315
Tu sp l m?t
Em ?i anh cn trng cn ??i
Tu sp l hai
Anh cn ??i cn ch?
Tu sp l ba
Tu ra bi?n B?c
Tay anh v?n song s?t n??c m?t nh? t?ng h?i
Tr?i ?i nhn ngh?a c?a ti xa r?i
B??m xa t?i nh?y, anh v?i em xa r?i c?ng b?i t?i ai?
n Ngh?a Mi?n Nam, V?nh Long 1972
Th??ng ai ch? ngh?a h?n vng
Ch? nhn coi tr?ng, ch? sang bnh th??ng
n Ngh?a Mi?n Nam, V?nh Long 2049
Sao hm ? l?n, sao mai ? m?c anh t?,
Thi thi b?t h nhn ngh?a, cho em v? k?o khuya.
- Tr?ng ln ??n ?, b?n t?,
Ta ch?a ni chi ???c, b?n v? b? ta.
- Ra v? nh? ngh?a em khng
Hay thu?n bu?m, xui gi, bi?t mng xa ch?ng .
n Ngh?a Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 2588
Ru?ng su c?y la ??ng chm,
Bi?t ai nhn ngh?a ch? dm lm ?n.
n Ngh?a Mi?n Nam, 10105
Ru?ng su c?y la ??ng chm
Bi?t ai nhn ngh?a ch? gim lm ?n
n Ngh?a ??i Chng 2595
Ra v? em n?m o ko xy
Bao nhiu nhn ngh?a tr? ?y r?i v?
n Ngh?a Mi?n Trung 7570
S?n cch, th?y cch, lng khng cch
???ng d xa, nhn ngh?a khng xa
?i ?u anh hy gh qua nh
Tr??c th?m ph? m?u, sau l th?m em
n Ngh?a Mi?n Trung 1580
ng T? ch?t ti?t
B Nguy?t ch?t trng tang
ng th?y bi ch?t gi?a ?ng
Anh v?i em cch x l? lng
Mu?n trao nhn ngh?a ng? ngng kh trao
n Ngh?a Mi?n Trung 3356
Nhn ngh?a no gi? ???c lu
V?ng ch?ng hm tr??c hm sau ng?a ngh?!
n Ngh?a ??i Chng 8182
Ng ln d?c M?t, Cha L?u (*)
C?m th??ng ng??i b?n bu?i ??u thm n.
K? t? qua l?i m?y l?n
No ai kh?a l?p sng Ngn, su?i Vng.
G?m trong kim c? k? quan
B??m v v??n li?u, bng hoa tn v ai ?
Nhn xem nguy?t x? non ?oi
Bng tr?ng m? l?t khng ai n??ng cng.
X?a ry nhn ngh?a b?p bng
Xu?ng ln khng ??ng t? cng anh hay.
M?u kia, k? n? ai by
Lm cho chng thi?p m?i ngy m?i xa.
n Ngh?a Mi?n Trung 2528
Ng??i cn th c?a c?ng cn
Mi?n l nhn ngh?a vung trn th thi
n Ngh?a ??i Chng 4544
Ng??i ? xt cng v? ch?ng xt nhn ngh?a n Ngh?a ??i Chng 3346
N? ?i tr? tr? vay vay
N? tnh bi?t tr? ??n ngy no xong?
n Ngh?a ??i Chng 4067
M?t nhnh tr?y, n?m b?y cnh mai
M?t nhnh mai, tr?m hai nhnh th?
Ch? v?n, ch? s?, anh ??i tr?n tr?m cu.
??i r?i, anh h?i ch? em ?u ?
N?u ch? em khng c, anh b?t em h?u m??i n?m.
- M?t b?i tre sinh n?m, ba b?i tr?y
M?t nhnh tr?y sinh n?m, b?y cy vi?t son,
Em c g? ch? cho anh th nhn ngh?a v?n cn,
Em m khng g?, anh b?t gi? con tr?n ??i.
n Ngh?a Mi?n Trung 8814
M?t b?i tre sinh n?m, ba b?i tr?y
M?t nhnh tr?y sinh n?m, b?y cy vi?t son
Em c g? ch? cho anh th nhn ngh?a v?n cn,
Em m khng g?, anh b?t gi? con tr?n ??i.
n Ngh?a Mi?n Trung, Bnh ??nh 6609
M?t vung t?a ch? ?i?n
Da em th tr?ng, o em m?c ngoi
Lng em c ??t c tr?i
C cu nhn ngh?a, c l?i hi?u trung
??n khi Qun t? mu?n dng
Th em l?i ng? t?m lng em ra
n Ngh?a ??i Chng 7806
M?t em vung t?a ch? ?i?n,
D? em th tr?ng, o em m?c ngoi.
Lng em c ??t, c tr?i,
C cu nhn ngh?a, c l?i hi?u trung.
??n khi qun t? mu?n dng,
Th em l?i ng? t?m lng em ra.
n Ngh?a ??i Chng 770
M?t d?u cch ch? lng ??ng cch,
???ng d?u xa, ch? nhn ngh?a khng xa.
Anh c ?i ?u nh? gh l?i nh
Tr??c th?m ph? m?u sau l th?m em
n Ngh?a Mi?n Nam, ??ng Thp 8475
Lu ngy nh? l?i k?o qun
Tnh thn ngh?a c? c b?n hay khng
n Ngh?a Mi?n B?c, H N?i 7195
Kh?n lau n??c m?t ??t mm,
Xu?ng ln khng ??ng v em c ch?ng,
Hai bn nhn ngh?a ??o ??ng,
Ngh?a em khng ph?, ??o ??ng em khng qun.
n Ngh?a Mi?n Nam, Kin Giang 8983
Hai bn hng c, chnh gi?a hng tm
V? no ch?ng n?y, m nhau m h
Ai nhi?u nhn ngh?a th lo
Ti ?y t nhn, t ngh?a, ti h l?i l?i
Ai di c?n, di nh? th th? ngoi kh?i
Ti ?y ng?n c?n, ng?n nh?, ti th? ch?i trong gnh
H?a may gi mt tr?ng thanh
C kia ?n v?c b? gnh ?n cu
n Ngh?a Mi?n Trung 9087
Hai ??a mnh nh? th? cy cau
Anh b?, em b? n??ng nhau ? ??i
Anh ??ng th?y kh ??i d?i
Ti?n ti ph?n th?, nhn ngh?a th?i thin kim
n Ngh?a Mi?n Nam, V?nh Long, Long An 5358
Em mu?n ?i th?m ch?u ki?ng gi?ng ?o
S? cha m? h?i ng??i no ?i ?u
L? duyn c n??c bu?n r?u
Ng??i th??ng ??ng ? bi?t trang u l? no
D?n lng s? ch?ng k?t giao
Cha m? anh khng t??ng bi?t lm sao cho g?n
- V d?u em th?m ki?ng gi?ng ?o
Cha m? c h?i ng??i no ? m
Anh ?p r?ng ng??i ? n??c H?
B?i v ch?ng n ngh?a m?i v n??c ny
Cha m? h?i n?a anh l?i ch?p tay
Th?a cng cha m? ngy nay b?n vng
n Ngh?a Mi?n Trung, Khnh Ha 2501
C ch? anh tnh ph? xi
C cam ph? qut, c ng??i ph? ta
C qun ?nh, ph? cy ?a
Ba n?m qun ?? cy ?a v?n cn
C m?c th anh ph? son
C k? ??p gin tnh ph? nhn duyn
C b?c anh tnh ph? ti?n
C nhn ngh?a m?i qun tnh ng??i x?a
n Ngh?a ??i Chng 2168
C lng th tr? ?n lng
Xa xi l?m l?m, ?o bng ???c nao
n Ngh?a ??i Chng 2685
Cho em h?i anh:
Ch? chi l ch? chn xu?ng ??t?
Ch? chi l ch? c?t ln cao?
Ch? chi n?ng khng ai na n?i?
Ch? chi m gi th?i khng bay?
Trai nam nhi, anh ? ??i ??ng, mi?ng tr?u cay cho chng
- Ny h?i em ?i,
Ch? t? l ch? chn xu?ng ??t,
Hai ch? nhn ngh?a anh c?t ln cao,
Hai ch? nh? th??ng ph??ng tha khng n?i,
Ch? tnh ch? hi?u gi th?i khng bay.
Trai nam nhi, anh ? ??i ??ng, mi?ng tr?u cay ?u no?
n Ngh?a Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 6942
Ch?a hoang rng b?ng n Ngh?a Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7201
C?u Th??c tr?m n?m gi? v?n,
Sng Ngn h mi mi khng phai.
S? em ham ch?n ti?n ti,
D?t ???ng nhn ngh?a lu di b? anh.
Tr?ng chanh ??p n?m cho chanh
n Ngh?a Mi?n Trung 9506
C?u ?i m thp c?ng ?i (3)
D? chi nhn ngh?a m r?i ???c sao?
n Ngh?a Mi?n Trung, Bnh ??nh 6637
Bnh S?n ??t m?n ??ng chua,
Nh?ng m nhn ngh?a khng thua n?i no.
n Ngh?a Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 4474
B?n v?, ta n?m o k?o day
Bao nhiu nhn ngh?a tr? ?y r?i v?.
Thi?p ?i bung o chng v?
Tr?m n?m ?i n?a l?i th? v?n nguyn.
n Ngh?a Mi?n Trung 5114