Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » An Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau yn ph?n th thi
C?a th nh? n??c khi v?i khi ??y.
An Ph?n Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?n Tre 9728
Yu nhau ch?ng chi?u, ch?ng gi??ng
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh
An Ph?n Mi?n Nam, V?nh Long 6620
Xu?ng ln th?m b?n k?o bu?n
G? ?u tri ng??c v? ngu?n m lo
An Ph?n Mi?n Trung 980
X?u th bc m? sinh ra
X?u an ph?n x?u, x?u ha ??i ai
An Ph?n ??i Chng 2610
Trai tay khng ch?ng ai nh? v?
Tr?m m?u ru?ng ?? c?ng ti?ng nh ch?ng
An Ph?n ??i Chng 7139
Tr?i xanh mu?i tr?ng ct vng
Th? g c?ng ??p ring nng l?m than
An Ph?n ??i Chng 996
Ti r?t mong ng gi?i d?ch xu?ng ci tr?n,
H?i xem duyn c? n? n?n lm sao?
Tm gan ph?n ??p m ?o,
Con vo th?i d?, con ra hi?m ngho.
Thn em sao r? nh? bo,
??n con n??c l?n bo tro ln sen.
??y vng, ?y c?ng ??ng ?en,
??y hoa si tr?ng, ?y sen Ty H?.
Vo cha xem t??ng m?i t
An Ph?n Mi?n B?c 9172
Thi?p than ph?n thi?p cn th?
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh
An Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Ti?n Giang 1370
Thi?p than cha m? thi?p ngho
Thi?p than ph?n thi?p nh? bo tri sng
An Ph?n ??i Chng 9173
Thi Bnh D??ng ?ang c?n gi th?i
Chi?c thuy?n em tri n?i, khc th? cnh bo
lm sao anh khng ra ch?ng ?? cho
Anh hng sao l?i n?m queo trong thuy?n
An Ph?n ??i Chng 1313
Thng ging thng hai
Thng ba, thng b?n,
Thng kh?n, thng n?n
?i vay ?i t?m ???c m?t quan ti?n
Ra ch? K? Din mua con g mi
V? nui, h?n ?? ra m??i tr?ng
M?t tr?ng: ung,
Hai tr?ng: ung,
Ba tr?ng: ung
B?n tr?ng: ung,
N?m tr?ng: ung,
Su tr?ng: ung,
Cn ba tr?ng n? ra ba con:
Con di?u tha,
Con qu? b?t,
Cn m?t c?t x?i,
Ch? than ph?n kh ai ?i
Cn da lng m?c, cn ch?i n?y cy
An Ph?n ??i Chng 5680
Th em l?y ch?ng kh?, ch?ng d?i
Lo kinh t?, th??ng m?i, cng ngh?, nng trang
Em khng ham n?i nhi?u b?c l?m vng
Mai sau sinh chuy?n ?i?m ?ng c?c em!
An Ph?n Mi?n Nam, V?nh Long 5637
Th ?n b?p h?t ch vi
Cn h?n giu c b? (m?) ci m?t mnh
An Ph?n ??i Chng 3963
Th??ng m? con c?ng lm vui
?i th?a v? d? cho vui v? ch?ng.
- Th??ng con m? c?ng d?n lng
Mi?n con an ph?n bn ch?ng m thi.
An Ph?n Mi?n Nam, B?c Liu 1249
Tay b?ng ??a mu?i tay b? sng rau
Th?y chung nh? nh?t, sang giu m?c ai
An Ph?n ??i Chng 730
Ta v? ta t?m ao ta
D trong d ??c ao nh v?n h?n
An Ph?n ??i Chng 702
Ta v? ta r? b?n ta
Ru?ng ta ta c?y, v??n ta ta tr?ng
C lm th h?n c cng
Can chi ch?u ch?c m mong c?a ng??i
An Ph?n ??i Chng 7267
T?i tr?ng cn h?n sng sao
Ph?n ph?t lng ?o h?n ph?t m?u vang
T?i tr?ng cn h?n sng sao,
D?u r?ng ni l? cn cao h?n ??i
An Ph?n ??i Chng 8462
S?m mai em xch ci thng ra ??ng,
Em b?t con cua, em b? v trong ci thng.
N ku ci r?ng,
N ku ci r?nh,
N ku : Chng ?i
Chng gi? an ph?n t?t ?i
Em ?y l? l?a m? ci m?t mnh ?
An Ph?n Mi?n Trung 8269
S? em l?y kh c?ng giu
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho
Ph?i duyn, ph?i ki?p th theo
No ?u c qu?n kh ngho lm chi
Ch? nhn duyn thin t?i nh?t th
Giu ?n kh ch?u lo g m lo!
An Ph?n ??i Chng 4154
Ra ???ng th?y cnh hoa r?i
Hai tay nng l?y, c? ng??i m?i ta
An Ph?n ??i Chng 827
Ph?n gi c?m h?m rau d?a
Gi quen vi?c n?ng, gi ?a nu (*) sng
An Ph?n ??i Chng 6475
Nhi ku chi?u r? d??i m??ng,
Thi?p ? an ph?n, ch? th??ng m?i chng.
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre 3638
Nhi ku chi?u r? d??i m??ng
hi?p ? an ph?n, ch? th??ng m?i chng.
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre, Ti?n Giang 3856
Nh em rau mu?ng t??ng c
Tuy khng l?ch s? nh?ng m s?ch trong.
An Ph?n ??i Chng 1631
Ngu si c?ng th? ch?ng ta
D?u r?ng khn kho c?ng ra ch?ng ng??i
An Ph?n ??i Chng 4737
N? n?n c?ng ch?ng l bao
Ra cng (tay) tho vt lc no c?ng xong
An Ph?n ??i Chng 7147
N?u giu n?u ng? ban ?m,
Cn ti ngho kh? ng? thm ban ngy.
An Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 3602
N?u giu n?u ???c s??ng sang,
Ph?n ti ngho kh?, l?i nhn t?m thn.
An Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 3429
N??c trong th?y ?,
C l?i th?y hnh
C ?i c?ng l?ch, m?t mnh c?ng xong.
An Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 969
N??c trong c l?i th?y hnh
C ?i c?ng ???c, m?t mnh c?ng xong
An Ph?n ??i Chng 3811
N??c d??i sng h?t trong r?i ??c
V?n con ng??i h?t th?nh r?i suy
An Ph?n ??i Chng 2514
Mnh ?i anh quy?t v?i mnh
Cng anh dan du ch?ng thnh th ti
Sng kia bn l? bn b?i
Bn l? th ??c bn b?i th?i trong
Sng kia n??c ch?y ?i ging
Bi?t r?ng bn ??c bn trong bn no
An Ph?n ??i Chng 6072
Mnh ??p cho m? mnh lo
?m n?m l?m k? rnh m ??c ao
Th rng x?u x nh? tao
?m n?m ng c?a, mt sao mt ny
An Ph?n ??i Chng 5848
My ??p cho m? my lo
?m ?m l?m k? rnh m ??c ao,
X?u x nh? ch? em tao,
?m n?m ng? c?a, gi vo mt thay
An Ph?n ??i Chng 4222
M loan g?i ph??ng ai m,
Em than ph?n kh, ?m hm m?t mnh.
An Ph?n Mi?n Nam, Tr Vinh 8239
M?t n?m l m?t tu?i gi
Ba n?m m?t tu?i chi m ??i anh
An Ph?n ??i Chng 8827
M?t mnh v?a ch?ng v?a cho
Khng ai tt n??c ?? ngho m?t khi
Bao gi? cho h?t c?nh bu?n
C ?i c l?a ln ???ng sang sng.
An Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp 1888
M?t mnh v?a ch? v?a ?an
L?i l?m th ch?u phn nn cng ai
An Ph?n ??i Chng 6723
M?t mnh lo b?y lo ba (5)
Lo cau tr? mu?n lo gi h?t duyn.
Cn duyn k? ?n ng??i ??a
H?t duyn ?i s?m v? tr?a m?t mnh.
M?t mnh an ph?n m?t mnh
M?t m c?i qu? m?t bnh g?o chu
An Ph?n Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang, Ti?n Giang 7148
M?t mai thi?p c xa chng (5)
?i bng thi?p tr?, con chng (?i vng) thi?p xin
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre, B?c Liu, Ti?n Giang 2835
M? mong g? thi?p v? Gi?ng
Thi?p than ph?n thi?p gnh g?ng ch?ng kham
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre, C?n Th? 8927
Lng th??ng ch? bn th?t heo
Hai vai gnh n?ng l?i ?o mc cn
An Ph?n ??i Chng 3764
Lng ta mu?n l?y th? s?n
M?t mnh m?t c? cn h?n th? kn
An Ph?n ??i Chng 6428
Lng ta mu?n l?y th? kn
?m sang th bnh ?m hn th xi
An Ph?n ??i Chng 6056
Lnh ?nh duyn ph?n b?t bo
?nh cho con n??c th?y tri?u ??y vui
An Ph?n ??i Chng 7715
Lm nh ? d?a (? c?nh) b? sng
?m nghe c qu?y, ngy trng chim g.
Em c ch?ng r?i "xu?t gi tng phu"
N?i m ln vng xu?ng d m?c ai.
An Ph?n Mi?n Trung 4035
Lm ng??i ai mu?n ci ?ui
Ph?i sao ch?u v?y, khng vui ch?ng bu?n
An Ph?n ??i Chng 763
L?y song sa ??a chng xu?ng huy?t
Mai tng chng r?i ly bi?t ngn n?m
An Ph?n ??i Chng 9695
L?y ch?ng tr??c ch?ng kn ?i
T? ngy m?c ph?i, ch?ng ngui trong lng
An Ph?n ??i Chng 2473