Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » An Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau yn ph?n th thi
C?a th nh? n??c khi v?i khi ??y.
An Ph?n Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?n Tre 9746
Yu nhau ch?ng chi?u, ch?ng gi??ng
D?u r?ng tu l che s??ng c?ng tnh
An Ph?n Mi?n Nam, V?nh Long 6640
Xu?ng ln th?m b?n k?o bu?n
G? ?u tri ng??c v? ngu?n m lo
An Ph?n Mi?n Trung 1002
X?u th bc m? sinh ra
X?u an ph?n x?u, x?u ha ??i ai
An Ph?n ??i Chng 2634
Trai tay khng ch?ng ai nh? v?
Tr?m m?u ru?ng ?? c?ng ti?ng nh ch?ng
An Ph?n ??i Chng 7155
Tr?i xanh mu?i tr?ng ct vng
Th? g c?ng ??p ring nng l?m than
An Ph?n ??i Chng 1017
Ti r?t mong ng gi?i d?ch xu?ng ci tr?n,
H?i xem duyn c? n? n?n lm sao?
Tm gan ph?n ??p m ?o,
Con vo th?i d?, con ra hi?m ngho.
Thn em sao r? nh? bo,
??n con n??c l?n bo tro ln sen.
??y vng, ?y c?ng ??ng ?en,
??y hoa si tr?ng, ?y sen Ty H?.
Vo cha xem t??ng m?i t
An Ph?n Mi?n B?c 9190
Thi?p than ph?n thi?p cn th?
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh
An Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Ti?n Giang 1391
Thi?p than cha m? thi?p ngho
Thi?p than ph?n thi?p nh? bo tri sng
An Ph?n ??i Chng 9193
Thi Bnh D??ng ?ang c?n gi th?i
Chi?c thuy?n em tri n?i, khc th? cnh bo
lm sao anh khng ra ch?ng ?? cho
Anh hng sao l?i n?m queo trong thuy?n
An Ph?n ??i Chng 1330
Thng ging thng hai
Thng ba, thng b?n,
Thng kh?n, thng n?n
?i vay ?i t?m ???c m?t quan ti?n
Ra ch? K? Din mua con g mi
V? nui, h?n ?? ra m??i tr?ng
M?t tr?ng: ung,
Hai tr?ng: ung,
Ba tr?ng: ung
B?n tr?ng: ung,
N?m tr?ng: ung,
Su tr?ng: ung,
Cn ba tr?ng n? ra ba con:
Con di?u tha,
Con qu? b?t,
Cn m?t c?t x?i,
Ch? than ph?n kh ai ?i
Cn da lng m?c, cn ch?i n?y cy
An Ph?n ??i Chng 5704
Th em l?y ch?ng kh?, ch?ng d?i
Lo kinh t?, th??ng m?i, cng ngh?, nng trang
Em khng ham n?i nhi?u b?c l?m vng
Mai sau sinh chuy?n ?i?m ?ng c?c em!
An Ph?n Mi?n Nam, V?nh Long 5657
Th ?n b?p h?t ch vi
Cn h?n giu c b? (m?) ci m?t mnh
An Ph?n ??i Chng 3985
Th??ng m? con c?ng lm vui
?i th?a v? d? cho vui v? ch?ng.
- Th??ng con m? c?ng d?n lng
Mi?n con an ph?n bn ch?ng m thi.
An Ph?n Mi?n Nam, B?c Liu 1267
Tay b?ng ??a mu?i tay b? sng rau
Th?y chung nh? nh?t, sang giu m?c ai
An Ph?n ??i Chng 750
Ta v? ta t?m ao ta
D trong d ??c ao nh v?n h?n
An Ph?n ??i Chng 729
Ta v? ta r? b?n ta
Ru?ng ta ta c?y, v??n ta ta tr?ng
C lm th h?n c cng
Can chi ch?u ch?c m mong c?a ng??i
An Ph?n ??i Chng 7284
T?i tr?ng cn h?n sng sao
Ph?n ph?t lng ?o h?n ph?t m?u vang
T?i tr?ng cn h?n sng sao,
D?u r?ng ni l? cn cao h?n ??i
An Ph?n ??i Chng 8481
S?m mai em xch ci thng ra ??ng,
Em b?t con cua, em b? v trong ci thng.
N ku ci r?ng,
N ku ci r?nh,
N ku : Chng ?i
Chng gi? an ph?n t?t ?i
Em ?y l? l?a m? ci m?t mnh ?
An Ph?n Mi?n Trung 8290
S? em l?y kh c?ng giu
S? ngho chn ??n m??i tru c?ng ngho
Ph?i duyn, ph?i ki?p th theo
No ?u c qu?n kh ngho lm chi
Ch? nhn duyn thin t?i nh?t th
Giu ?n kh ch?u lo g m lo!
An Ph?n ??i Chng 4177
Ra ???ng th?y cnh hoa r?i
Hai tay nng l?y, c? ng??i m?i ta
An Ph?n ??i Chng 849
Ph?n gi c?m h?m rau d?a
Gi quen vi?c n?ng, gi ?a nu (*) sng
An Ph?n ??i Chng 6496
Nhi ku chi?u r? d??i m??ng,
Thi?p ? an ph?n, ch? th??ng m?i chng.
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre 3656
Nhi ku chi?u r? d??i m??ng
hi?p ? an ph?n, ch? th??ng m?i chng.
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre, Ti?n Giang 3876
Nh em rau mu?ng t??ng c
Tuy khng l?ch s? nh?ng m s?ch trong.
An Ph?n ??i Chng 1653
Ngu si c?ng th? ch?ng ta
D?u r?ng khn kho c?ng ra ch?ng ng??i
An Ph?n ??i Chng 4757
N? n?n c?ng ch?ng l bao
Ra cng (tay) tho vt lc no c?ng xong
An Ph?n ??i Chng 7166
N?u giu n?u ng? ban ?m,
Cn ti ngho kh? ng? thm ban ngy.
An Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 3625
N?u giu n?u ???c s??ng sang,
Ph?n ti ngho kh?, l?i nhn t?m thn.
An Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 3448
N??c trong th?y ?,
C l?i th?y hnh
C ?i c?ng l?ch, m?t mnh c?ng xong.
An Ph?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 988
N??c trong c l?i th?y hnh
C ?i c?ng ???c, m?t mnh c?ng xong
An Ph?n ??i Chng 3831
N??c d??i sng h?t trong r?i ??c
V?n con ng??i h?t th?nh r?i suy
An Ph?n ??i Chng 2532
Mnh ?i anh quy?t v?i mnh
Cng anh dan du ch?ng thnh th ti
Sng kia bn l? bn b?i
Bn l? th ??c bn b?i th?i trong
Sng kia n??c ch?y ?i ging
Bi?t r?ng bn ??c bn trong bn no
An Ph?n ??i Chng 6093
Mnh ??p cho m? mnh lo
?m n?m l?m k? rnh m ??c ao
Th rng x?u x nh? tao
?m n?m ng c?a, mt sao mt ny
An Ph?n ??i Chng 5869
My ??p cho m? my lo
?m ?m l?m k? rnh m ??c ao,
X?u x nh? ch? em tao,
?m n?m ng? c?a, gi vo mt thay
An Ph?n ??i Chng 4240
M loan g?i ph??ng ai m,
Em than ph?n kh, ?m hm m?t mnh.
An Ph?n Mi?n Nam, Tr Vinh 8256
M?t n?m l m?t tu?i gi
Ba n?m m?t tu?i chi m ??i anh
An Ph?n ??i Chng 8844
M?t mnh v?a ch?ng v?a cho
Khng ai tt n??c ?? ngho m?t khi
Bao gi? cho h?t c?nh bu?n
C ?i c l?a ln ???ng sang sng.
An Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp 1909
M?t mnh v?a ch? v?a ?an
L?i l?m th ch?u phn nn cng ai
An Ph?n ??i Chng 6743
M?t mnh lo b?y lo ba (5)
Lo cau tr? mu?n lo gi h?t duyn.
Cn duyn k? ?n ng??i ??a
H?t duyn ?i s?m v? tr?a m?t mnh.
M?t mnh an ph?n m?t mnh
M?t m c?i qu? m?t bnh g?o chu
An Ph?n Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang, Ti?n Giang 7168
M?t mai thi?p c xa chng (5)
?i bng thi?p tr?, con chng (?i vng) thi?p xin
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre, B?c Liu, Ti?n Giang 2853
M? mong g? thi?p v? Gi?ng
Thi?p than ph?n thi?p gnh g?ng ch?ng kham
An Ph?n Mi?n Nam, B?n Tre, C?n Th? 8946
Lng th??ng ch? bn th?t heo
Hai vai gnh n?ng l?i ?o mc cn
An Ph?n ??i Chng 3783
Lng ta mu?n l?y th? s?n
M?t mnh m?t c? cn h?n th? kn
An Ph?n ??i Chng 6449
Lng ta mu?n l?y th? kn
?m sang th bnh ?m hn th xi
An Ph?n ??i Chng 6075
Lnh ?nh duyn ph?n b?t bo
?nh cho con n??c th?y tri?u ??y vui
An Ph?n ??i Chng 7733
Lm nh ? d?a (? c?nh) b? sng
?m nghe c qu?y, ngy trng chim g.
Em c ch?ng r?i "xu?t gi tng phu"
N?i m ln vng xu?ng d m?c ai.
An Ph?n Mi?n Trung 4056
Lm ng??i ai mu?n ci ?ui
Ph?i sao ch?u v?y, khng vui ch?ng bu?n
An Ph?n ??i Chng 784
L?y song sa ??a chng xu?ng huy?t
Mai tng chng r?i ly bi?t ngn n?m
An Ph?n ??i Chng 9716
L?y ch?ng tr??c ch?ng kn ?i
T? ngy m?c ph?i, ch?ng ngui trong lng
An Ph?n ??i Chng 2490