Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?c Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vng m??i v l?a no phai,
Anh n?m ngh? l?i coi ai b?c tnh.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 10058
V?ng tr?ng th ? c sao
V?ng hoa thin l c ?o nh? tin
B?c Tnh ??i Chng 2817
V?t phi ngh?a b?t th?
Nh?n phi ngh?a b?t giao
Anh nguy?n th??ng b?u m?t dao
R?n ph??ng lng d? m?n ?o l? l?ng.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 1227
V?t d? g b ma tri sng,
Th tay vo v?t, b? bng hoa li.
B?c Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 944
Trn ko nh con s? r??ng ngang,
Lm ?n kh?m kh, anh xoay ra t n?n
B?c Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 7676
Trch anh sao b?c ngh?a v ngh,
By gi? c ?i c b?n, khng ni g v?i em.
B?c Tnh Mi?n Trung 5720
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng (2)
Anh ?n mt d? mt lng qun em
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 6794
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng
Em ?n v d?, ?em lng b? anh.
B?c Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 9316
Trch ai thi ? v ngh,
Sa ?u ?m ? ngh? g tr??c sau.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6397
Trch ai tham ph ph? b?n,
Tham xa m b? ngh?a g?n thu? x?a.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 804
Trch ai sao kho ??t by,
Khng nh?ng chi c chuy?n ny tr kia.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 9068
Trch ai r?c gi?y b? ba, (5)
Khi th??ng th??ng v?i, khi la la xa.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 4844
Trch ai r?c gi?y b? ba,
Lm cho b?n ng?c cch la ?i phang.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 4732
Trch ai r?p ng ro ???ng,
Cho thi?p xa chng t?i nghi?p h?i ai.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 2757
Trch ai lm d? em bu?n
Cho con b??m l?y chu?n chu?n bay theo
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long, ??ng Thp 6239
Trch ai d?m mi?ng ni gim,
Cho heo kia b? mng, ch hm khng ?n.
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 6137
Trch ai d? th lng lang,
Lm cho nn n?i thi?p chng r? phn.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 4526
Trch ai c?a vn b? ba
Khi th??ng, th??ng v?i, khi la, la xa
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 2056
Trch ai ??ng c qun n?m,
??ng chim b? n m qun ?n ny.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 8526
Trch ai ???c mi?u ph? ngh
???c ching ph? tr?ng ???c b ph? nan
B?c Tnh ??i Chng 6802
Trch ai ?n th? b? tai
Lm cho thi?p ph?i tr?n ai m?t mnh
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 4825
Trch ai ?n sim b? tai,
Lm cho thi?p ch?u tr?n ai m?t mnh.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 9001
Trch ai ?n gi?y b? ba,
H?i th??ng th??ng ng?, h?i la la xa.
B?c Tnh Mi?n Trung, Ph Yn 3225
Trch ai ?n ? hai lng
?ang ch?i v?i ph?ng, th?y r?ng bay theo
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 9012
Trch ng??i qun t? v danh (b?c tnh)
Ch?i hoa xong l?i b? cnh bn rao
B?c Tnh ??i Chng 3820
Trch ng??i qun t? b?c tnh (2)
C g??ng m ?? bn mnh ch?ng soi.
B?c Tnh ??i Chng 6492
Trch ng??i qun t? b?c tnh
Ch?i hoa r?i l?i li?ng nhnh bn rao
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 9401
Trch ng??i nghe ti?ng th? phi,
Ph? phng nh?n ngi ch?ng v i n.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 10059
Trch ng??i mau r?t mau phai,
Ch?ng th??ng v? y?u, ch?ng hoi con th?.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6797
Trch lng tham ? b? ??ng
Th?y l qun l?u, th?y tr?ng qun ?n
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 4501
Trch lng qun t? bia danh,
Ch?i hoa r?i l?i b? nhnh bn rao.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 8406
Tr?i chi?u ra chng ng?i m?t gc thi?p ng?i m?t gc
Chng than thi?p khc, tnh h?i l tnh
N?m ?m ngh? l?i anh b?c tnh hay em ?
B?c Tnh ??i Chng 2393
Tr?i chi?c chi?u ra,
Em ng?i m?t gc, anh ng?i m?t gc,
Anh than, em khc,
Mnh th?y khng mnh?
Hai v?ng nh?t nguy?t rnh rnh,
Sao by gi? anh ??t ?o?n chung tnh b? em?
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 4433
Tnh thn b?t lu?n kh giu
V?i th kho nhu?m, cao mu cng xinh
Tr?ng thanh nguy?t v?ng mi ?nh
Chn son ch?a c?n m tnh ? qun (*)
B?c Tnh ??i Chng 6423
Tnh ngay m l l?i gian
Mo khng ?n v?ng tro gin lm chi
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 9090
Ti?c cng b? m?n cho cu,
Cu ?n cu l?n cu g cu ?i.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh, Mi?n Trung, 2940
Thuy?n d?i no b?n c d?i,
Kh?ng kh?ng m?t l?i, qun t? nh?t ngn,
Nh?t ngn b?t ?ng th v?n s? b?t thnh,
H?i no anh ni rnh rnh,
Ngy nay anh tho cn, b? chnh cho ai.
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 4997
Thng thng, c?c c?c,
Chim ??u khng b?t, l?i b?t chim bay,
Em th??ng anh v b?i anh ti,
Ti cy ti cu?c, ti tr?ng thu?c, ti ko v?ng khoai,
Ph?i ?u em ham ln xe xu?ng ng?a,
?i gu?c ?i giy m anh n? b? em?
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, Sc Tr?ng 534
Th tay ti ng?t ng?n ng
Th??ng c ??t ru?t gi? ? ng l?
Th??ng r?i sao l?i lm ng?
Mai sau ??ng trch ng t? b?c tnh.
B?c Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 5746
Thi?p toan b?ng b? con sang
Th?y chng b?c b?o thi?p mang con v?.
B?c Tnh ??i Chng 2576
Thnh Nam c?nh tr an bi
Ph? ph??ng trn b?, v?n chi d??i sng.
Nh?t thnh l ph? C?a ?ng
Nh?t l?ch Hng Gh?, Hng ??ng, Hng Thao
Hng Gi?y ??p khch yu ?o
Mu?n tm qu?c s? th vo V?n Nhn
Ba n?m m?t h?i phong v?n
L?i l?u l?i chng v? th?m C?a Tr??ng.
Ng?t ngo ln ??n Hng ???ng
Say s?a Hng R??u, ph tr??ng Hng C?m
Hng Ti?n, Hng S?, Hng Mm
G?p nhau B?n G?, vui sn m?t nh.
Hng Ct, Hng S?t bao xa
Ai v? B?n Ng? r? ra Khoi ??ng.
V?i Mn nh? ch?, nn bng
Hng C?p d?t l?nh, Hng Song bun th?ng.
Hng D?u, Hng L?c, Hng V?ng,
Hng Nu t??i v? ?? lng v?n quen
Hng Vng l?m b?c nhi?u ti?n
Hng S?n g?n b g?n bn Hng Qu?.
Tr?m n?m ngh?a b?c tnh nghi
Hng ?n, Hng Gh? chung ngh? th? cng. (Cn ti?p)
B?c Tnh Mi?n B?c, H N?i 5674
Thn em nh? ci c?c ro
M?t th?i anh ??i, ch? sao anh phi?n.
B?c Tnh ??i Chng 8369
Th?c ch? tim l?n d?u hao (2)
Ngy su kh?c ra vo trng nh?c
B?n ph?nh ta ng?t ? qu ng?t
?m th?m ngy s?u n??c m?t nh? sa
B?u b?o tin ta tin, khng c x?u
B?y nhiu l?i ch? em c th?u
Chng ham giu kh h?t ng nh?c trng
Con d? ku v?ng v? ma ?ng
Nghe ti?ng du d?u trong lng khoi khoai
Chng ngh? ?i sao khng ngh? l?i
N? b?ng no d?t o la chu
o la bu d?t tnh n i v? sau kh tm
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 1850
Th??ng l? ???ng v ph??ng ?o m,
Anh c d?t tnh em n?a, th khoan ? h?i anh !
Duyn kia trch ?? trong thnh,
L?i c?a em v?i anh l?n tr??c, sao d? anh ?nh b? em?
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 6819
Th??ng t?m ng?a o b?c du
T??ng t?m c ngh?a, hay ?u b?c tnh
B?c Tnh Mi?n Trung 7351
Th??ng r?i gi? b? ng l?
Mai sau ??ng trch ng T? b?c tnh
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 3128
Tay c?t tay sao n?
Ru?t c?t ru?t sao ?nh
M?t l?i th? bi?n c?n non xanh
Chim ku d??i su?i v??n h trn nhnh
Qua khng b? b?u b?u ?nh b? qua.
B?c Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 2621
Ta khng trch k? b?c tnh
M ta ch? trch sao mnh qu yu!?
B?c Tnh ??i Chng 6523
T?i ?y ???ng ng?n ng di
?n ng?n nhau l?i, h?i ai b?c tnh
B?c Tnh Mi?n Trung 6603
Ru?t ?au chi n?a m ?au,
Anh ? ph? kh tham giu th thi.
B?c Tnh Mi?n Trung, Hu? 1947