Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?c Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vng m??i v l?a no phai,
Anh n?m ngh? l?i coi ai b?c tnh.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 10047
V?ng tr?ng th ? c sao
V?ng hoa thin l c ?o nh? tin
B?c Tnh ??i Chng 2799
V?t phi ngh?a b?t th?
Nh?n phi ngh?a b?t giao
Anh nguy?n th??ng b?u m?t dao
R?n ph??ng lng d? m?n ?o l? l?ng.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 1217
V?t d? g b ma tri sng,
Th tay vo v?t, b? bng hoa li.
B?c Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 930
Trn ko nh con s? r??ng ngang,
Lm ?n kh?m kh, anh xoay ra t n?n
B?c Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 7660
Trch anh sao b?c ngh?a v ngh,
By gi? c ?i c b?n, khng ni g v?i em.
B?c Tnh Mi?n Trung 5706
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng (2)
Anh ?n mt d? mt lng qun em
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 6779
Trch ai tr?ng ?m d?a h?ng
Em ?n v d?, ?em lng b? anh.
B?c Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 9303
Trch ai thi ? v ngh,
Sa ?u ?m ? ngh? g tr??c sau.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6381
Trch ai tham ph ph? b?n,
Tham xa m b? ngh?a g?n thu? x?a.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 789
Trch ai sao kho ??t by,
Khng nh?ng chi c chuy?n ny tr kia.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 9054
Trch ai r?c gi?y b? ba, (5)
Khi th??ng th??ng v?i, khi la la xa.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 4826
Trch ai r?c gi?y b? ba,
Lm cho b?n ng?c cch la ?i phang.
B?c Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang, Mi?n Trung, Khnh Ha 4714
Trch ai r?p ng ro ???ng,
Cho thi?p xa chng t?i nghi?p h?i ai.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 2745
Trch ai lm d? em bu?n
Cho con b??m l?y chu?n chu?n bay theo
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long, ??ng Thp 6226
Trch ai d?m mi?ng ni gim,
Cho heo kia b? mng, ch hm khng ?n.
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 6121
Trch ai d? th lng lang,
Lm cho nn n?i thi?p chng r? phn.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 4511
Trch ai c?a vn b? ba
Khi th??ng, th??ng v?i, khi la, la xa
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 2039
Trch ai ??ng c qun n?m,
??ng chim b? n m qun ?n ny.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 8510
Trch ai ???c mi?u ph? ngh
???c ching ph? tr?ng ???c b ph? nan
B?c Tnh ??i Chng 6780
Trch ai ?n th? b? tai
Lm cho thi?p ph?i tr?n ai m?t mnh
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 4809
Trch ai ?n sim b? tai,
Lm cho thi?p ch?u tr?n ai m?t mnh.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 8981
Trch ai ?n gi?y b? ba,
H?i th??ng th??ng ng?, h?i la la xa.
B?c Tnh Mi?n Trung, Ph Yn 3209
Trch ai ?n ? hai lng
?ang ch?i v?i ph?ng, th?y r?ng bay theo
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 8997
Trch ng??i qun t? v danh (b?c tnh)
Ch?i hoa xong l?i b? cnh bn rao
B?c Tnh ??i Chng 3804
Trch ng??i qun t? b?c tnh (2)
C g??ng m ?? bn mnh ch?ng soi.
B?c Tnh ??i Chng 6475
Trch ng??i qun t? b?c tnh
Ch?i hoa r?i l?i li?ng nhnh bn rao
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 9388
Trch ng??i nghe ti?ng th? phi,
Ph? phng nh?n ngi ch?ng v i n.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 10044
Trch ng??i mau r?t mau phai,
Ch?ng th??ng v? y?u, ch?ng hoi con th?.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6783
Trch lng tham ? b? ??ng
Th?y l qun l?u, th?y tr?ng qun ?n
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 4485
Trch lng qun t? bia danh,
Ch?i hoa r?i l?i b? nhnh bn rao.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 8390
Tr?i chi?u ra chng ng?i m?t gc thi?p ng?i m?t gc
Chng than thi?p khc, tnh h?i l tnh
N?m ?m ngh? l?i anh b?c tnh hay em ?
B?c Tnh ??i Chng 2378
Tr?i chi?c chi?u ra,
Em ng?i m?t gc, anh ng?i m?t gc,
Anh than, em khc,
Mnh th?y khng mnh?
Hai v?ng nh?t nguy?t rnh rnh,
Sao by gi? anh ??t ?o?n chung tnh b? em?
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 4419
Tnh thn b?t lu?n kh giu
V?i th kho nhu?m, cao mu cng xinh
Tr?ng thanh nguy?t v?ng mi ?nh
Chn son ch?a c?n m tnh ? qun (*)
B?c Tnh ??i Chng 6409
Tnh ngay m l l?i gian
Mo khng ?n v?ng tro gin lm chi
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 9074
Ti?c cng b? m?n cho cu,
Cu ?n cu l?n cu g cu ?i.
B?c Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh, Mi?n Trung, 2922
Thuy?n d?i no b?n c d?i,
Kh?ng kh?ng m?t l?i, qun t? nh?t ngn,
Nh?t ngn b?t ?ng th v?n s? b?t thnh,
H?i no anh ni rnh rnh,
Ngy nay anh tho cn, b? chnh cho ai.
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 4984
Thng thng, c?c c?c,
Chim ??u khng b?t, l?i b?t chim bay,
Em th??ng anh v b?i anh ti,
Ti cy ti cu?c, ti tr?ng thu?c, ti ko v?ng khoai,
Ph?i ?u em ham ln xe xu?ng ng?a,
?i gu?c ?i giy m anh n? b? em?
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, Sc Tr?ng 518
Th tay ti ng?t ng?n ng
Th??ng c ??t ru?t gi? ? ng l?
Th??ng r?i sao l?i lm ng?
Mai sau ??ng trch ng t? b?c tnh.
B?c Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 5728
Thi?p toan b?ng b? con sang
Th?y chng b?c b?o thi?p mang con v?.
B?c Tnh ??i Chng 2562
Thnh Nam c?nh tr an bi
Ph? ph??ng trn b?, v?n chi d??i sng.
Nh?t thnh l ph? C?a ?ng
Nh?t l?ch Hng Gh?, Hng ??ng, Hng Thao
Hng Gi?y ??p khch yu ?o
Mu?n tm qu?c s? th vo V?n Nhn
Ba n?m m?t h?i phong v?n
L?i l?u l?i chng v? th?m C?a Tr??ng.
Ng?t ngo ln ??n Hng ???ng
Say s?a Hng R??u, ph tr??ng Hng C?m
Hng Ti?n, Hng S?, Hng Mm
G?p nhau B?n G?, vui sn m?t nh.
Hng Ct, Hng S?t bao xa
Ai v? B?n Ng? r? ra Khoi ??ng.
V?i Mn nh? ch?, nn bng
Hng C?p d?t l?nh, Hng Song bun th?ng.
Hng D?u, Hng L?c, Hng V?ng,
Hng Nu t??i v? ?? lng v?n quen
Hng Vng l?m b?c nhi?u ti?n
Hng S?n g?n b g?n bn Hng Qu?.
Tr?m n?m ngh?a b?c tnh nghi
Hng ?n, Hng Gh? chung ngh? th? cng. (Cn ti?p)
B?c Tnh Mi?n B?c, H N?i 5661
Thn em nh? ci c?c ro
M?t th?i anh ??i, ch? sao anh phi?n.
B?c Tnh ??i Chng 8327
Th?c ch? tim l?n d?u hao (2)
Ngy su kh?c ra vo trng nh?c
B?n ph?nh ta ng?t ? qu ng?t
?m th?m ngy s?u n??c m?t nh? sa
B?u b?o tin ta tin, khng c x?u
B?y nhiu l?i ch? em c th?u
Chng ham giu kh h?t ng nh?c trng
Con d? ku v?ng v? ma ?ng
Nghe ti?ng du d?u trong lng khoi khoai
Chng ngh? ?i sao khng ngh? l?i
N? b?ng no d?t o la chu
o la bu d?t tnh n i v? sau kh tm
B?c Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 1831
Th??ng l? ???ng v ph??ng ?o m,
Anh c d?t tnh em n?a, th khoan ? h?i anh !
Duyn kia trch ?? trong thnh,
L?i c?a em v?i anh l?n tr??c, sao d? anh ?nh b? em?
B?c Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 6802
Th??ng t?m ng?a o b?c du
T??ng t?m c ngh?a, hay ?u b?c tnh
B?c Tnh Mi?n Trung 7334
Th??ng r?i gi? b? ng l?
Mai sau ??ng trch ng T? b?c tnh
B?c Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 3109
Tay c?t tay sao n?
Ru?t c?t ru?t sao ?nh
M?t l?i th? bi?n c?n non xanh
Chim ku d??i su?i v??n h trn nhnh
Qua khng b? b?u b?u ?nh b? qua.
B?c Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 2603
Ta khng trch k? b?c tnh
M ta ch? trch sao mnh qu yu!?
B?c Tnh ??i Chng 6507
T?i ?y ???ng ng?n ng di
?n ng?n nhau l?i, h?i ai b?c tnh
B?c Tnh Mi?n Trung 6586
Ru?t ?au chi n?a m ?au,
Anh ? ph? kh tham giu th thi.
B?c Tnh Mi?n Trung, Hu? 1933