Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Bi B?c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xng xnh o l?a m?i may
Hm qua th?y b?n, b?a nay m?t r?i.
Bi B?c Mi?n Trung, Ph Yn, 3499
Trai c?n ch?m vi?c sch ?n
Khng c?n bi b?c khng quen r??u ch
Bi B?c ??i Chng 5934
Tm b?n tm k? nho gia
Nh?ng ng??i c? b?c tr?ng hoa ch? g?n.
Bi B?c ??i Chng 1939
Th??ng ai v b?ng th??ng ch?ng
V (B?i ) ch?ng c? b?c nn lng ch?ng th??ng
Bi B?c ??i Chng 1105
Th??ng ai cho b?ng th??ng ch?ng
B?i ch?ng c? b?c nn lng ch?ng th??ng.
Bi B?c ??i Chng 4408
T?i khuya cho k vi ??ng
Ho? may chung chn vi sng h?t ch?i
Ch? em c? t??ng m?i l?i
?y ti ng?i xu?ng h?t ch?i vi ti?n
Tr?i ? s? ??nh nhn duyn
Tay n? la ti?n r?i d? chn ra
Qu? ng??i lm b?n v?i ta
Ch?ng no d? chn bi?t m ?n chung
Bi B?c Mi?n Trung, Khnh Ha 10114
Ph? m?u c??i em v? c vng vng chu?i h?t
Anh mi m say c? b?c l?t bn s?ch tr?n
?m em khuyn, ngy th?i em gi?n
M?y ci l?i h?n c?a em, anh ch?i th?
Bi B?c Mi?n Nam, ??ng Thp 1966
Nh?ng ng??i nghi?n ng?p b tha
H?i ti?n h?i s?c, c?a nh toang hoang.
Bi B?c ??i Chng 6389
Nh?ng ng??i c? b?c say m
Vong (Tn) gia b?i s?n, k? ch n??i c??i.
Bi B?c ??i Chng 3184
Nghe v? nghe ve, Nghe v bi t?i,
C?m ch?a k?p b?i, Tr?u ch?a k?p tm,
Ti ?nh m?t ?m, Thua ba ti?n r??i,
V? nh ch?ng ch?i, Th?ng mc th?ng qu?n,
?nh sao khng ?n, M thua l?m b?y,
Ti l?y ti?n c?y, Cho ?? m??i ngy,
Bi B?c Mi?n Trung, Th?a Thin 9715
N?m ?n n?m thua Bi B?c ??i Chng 5112
M?t l?n l t?n t?i gi
V thua c? b?c bn nh bn n??ng
Bi B?c ??i Chng 8279
Khng c?a g anh m anh b?c anh c?
C?a ch?ng cng v? tc t? u? chng
Ph?i chi giu c ?ng sng
Anh vui thua l? ?m hoang ??ng phi?n
Bi B?c Mi?n Trung, Khnh Ha 5311
Khoai lang c? s??ng, c? trn,
?ng anh ?nh b?c, c?i k? ln v? tr?i.
Bi B?c Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 2656
Con mo n?m b?p chy ?ui
Ai thua c? b?c ?u?i ru?i khng bay
Bi B?c Mi?n Trung, Khnh Ha, Ph Yn 5828
Chim quyn ?n tri bng qun
C? b?c bn qu?n ?? di tn teng
Bi B?c Mi?n Nam, V?nh Long 5349
Cha gi con d?i anh ?i
Anh ?i c? b?c su?t ??i su?t n?m.
Anh thiu hng ch?c hng tr?m
Em ?i bn v?i nh?t d?m ba ??ng.
Cha gi con d?i ch? mong
Anh ?i vui th ch?i rong m?t mnh.
U?ng cng cha m? sinh thnh,
U?ng cng gnh ch? chung tnh c?a em.
Bi B?c ??i Chng 3452
Ch?ng con n ch?ng ra g
T? tm sc ??a n th ch?i hoang
Ni ra, x?u thi?p h? chng
N gi?n, n ph tan hoang c?a nh
Ni ?y, c ch? em nh
Cn n?m ba thng thc v?i m?t v cn bng
Em bn ?i tr? n? cho ch?ng
Cn ?n h?t nh?n cho h? lng ch?ng con
??ng cay ng?m qu? b? hn
C?a nh gia th?, ch?ng con km ng??i
Ni ra, s? ch? em c??i
Con nh nho-gio l?y ph?i ng??i ??n ngu
R?ng vng t?m n??c ao t
Ng??i khn ? v?i ng??i ngu n?ng mnh
Bi B?c ??i Chng 554
Ch?ng em n ch?ng ra g
T? tm, xc ??a, n th ch?i hoang
Ni ra x?u thi?p h? chng
N gi?n n ph tang hoang cu? nh
Ni ?y, c ch? em ny
Cn n?m thng thc, m?t vi cn bng
Em bn ?i, tr? n? cho ch?ng
Cn ?n h?t nh?n, h? lng ch?ng con
??ng cay ng?m qu? b? hn
C?a nh gia th?, ch?ng con km ng??i
Ni ra s? ch? em c??i
Con nh gia gio, g?p ng??i ??n ngu!
R?ng vng t?m n??c ao t
Ng??i khn ? v?i ng??i ngu b?c mnh.
Bi B?c ??i Chng 9550
C? b?c thin h? khinh anh
o qu?n bn h?t m?t manh ch?ng cn
Lc gi s??ng chui lu?n ??ng r?
H? mng ra cho qu? n li
Anh cn c? b?c n?a thi
Bi B?c ??i Chng 8937
C? b?c l bc th?ng b?n (3)
C?a nh bn h?t ?em thn vo t
Anh ?i c?n ph?i ?i tu
??ng ti?n gy c?nh m?t m tang th??ng
Mn x lt l ph??ng ma d?i
Mn bi cao l qu? qui yu tinh
Anh ??m say suy s?p gia ?nh
??n khi ngho kh? k? khinh ng??i c??i
Anh vo sng vui t??i h?n h?
Ch?ng khc no r?ng h?i g?p my
Vo sng m?t lt sa l?y
V tnh ?? n? b b?y c?ng bay
N?u khng tnh, ?n my b? g?y
Trn ???ng ??i anh c th?y hay khng
Ban ??u ch?i n?m ba ??ng
Thc r?i ?nh h?t s?ch trong gia ?nh
By gi? anh ngh? r?t thng
B? ngh? c? b?c v? ch?ng ?m no
Bi B?c Mi?n Trung, Khnh Ha 8270
C? b?c l bc th?ng b?n (2)
C?a nh (Ru?ng v??n) bn h?t, tra chn vo cm
Bi B?c ??i Chng 7353
C? b?c l bc th?ng b?n
o qu?n bn h?t ng?i tr?n t h
Bi B?c ??i Chng 2736
C? b?c canh ?? canh ?en
No ai c d?i ?em ti?n v?t ?i
Bi B?c ??i Chng 1922
B?i ch?ng c? b?c nn lng ch?ng th??ng Bi B?c ??i Chng 5404
Anh m?n ???c m?t c?c
Anh nh?y v sng t? s?c
Em bi?t ch?c anh thua r?i
Con th? n?m su ??a
G?o m??n ?n t?ng n?i anh th?y khng?
Bi B?c Mi?n Nam, B?c Liu 4897
Anh ham xc d?a c quay
Mu m c? b?c l?i hay r??u ch
Eo so cng n? t? b?
K? li ng??i ko , ch? l?m thay
N? n?n em tr? chng vay
Ki?p em l ki?p ko cy ??t h?i
Bi B?c ??i Chng 6205
Anh ?i! c? b?c nn ch?a
R??u cho anh u?ng, r??u mua th ??ng
Bi B?c ??i Chng 2027
Anh ?i! anh ? l?i nh (2)
Thi ??ng c? b?c n?a m h? thn
Tham chi nh?ng c?a ph vn
L? ra cng n? nhi?u ph?n x?u xa
Bi B?c ??i Chng 7621
Anh ?i ghe r?i chn cho
B?i anh thua b?c nn ngho n? treo
N? treo k? m?c n? treo
Em bn bnh bo tr? n? nui anh
Bi B?c Mi?n Nam, 1880
?nh b?c quen tay ng? ngy quen m?t
?n v?t quen m?m
Bi B?c ??i Chng 552
?m n?m canh anh m tam cc yu l??ng
Ngy su kh?c anh theo t??ng s? t??ng v?i pho xe
C?i chi thi?p ni chng nghe,
?n n~i m nay ch? ch?,
Tay b?ng nn g?o, tay xch b c?i n,
Ng ? th?m ch?a
Bi B?c Mi?n Trung, Th? Thin, Hu? 3368
?? anh ch?a ???c r??u t?m (2)
Khng ch?i c? b?c, ch?a n?m chung h?i
C anh ch?a ???c m thi
C? b?c ch?a ???c, chung h?i khng ch?a
Bi B?c ??i Chng 8622