Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Bài Chòi

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xưa kia ai biết ai đâu (Tám Miếu)
Bởi chưng miếng thuốc, miếng trầu nên thương
Vì tình mà dạ vấn vương
Bốn phương tám hướng, nàng nương miếu nào
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 7231
Voi không nài, như trai không vợ
Mau mau nhổ nọc, chèo qua đón người
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 1984
Vái ông Tơ đôi ba chầu hát (Bảy Hột)
Vái Bà Nguyệt năm bảy đêm kinh
Xui cho đôi đứa tôi thuận một tâm tình
Dầu ăn hột muối, nằm đình cũng ưng
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 714
Vai mang bị bạc kè kè (Ông Ầm)
Nói bậy nói bạ nẫu nghe ầm ầm
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 7139
Vợ lớn đánh vợ nhỏ (Bánh Ba)
Vợ nhỏ chạy ra cửa ngõ, ngẩng cổ kêu trời
Ớ anh ơi " Nhất phu lưỡng phụ" ở đời đặng đâu?
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 1581
Vợ đôi chồng một ra gì (Ba Bụng)
Mỗi người một bụng, không ai thời giống ai
Xét ra cho kỹ sự đời
Ba người ba bụng, không ai thời giống ai
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 3449
Trực nhìn đầu non hoa nở (Ba bụng)
Cảm thương mụ vợ không con
Cớ mần răng vô cớ hao mòn
Sợ e thác nhục, xương còn bọc da
Ra đường thấy vợ người ta
Mập mịa chắc chắn vợ nhà khô khan
Đêm nằm tôi thở tôi than
Cầu trời khấn phật cho nàng sinh thai
Bất kỳ con gái con trai
Sanh đặng một chút hôm mai thỏa lòng
Vợ chồng tôi cui cút một mình
Không con, có của để dành ai ăn
Vừa may sinh đặng một thằng
Lại bỏ lăn bỏ lóc, bò lăn trên giường
Đêm năm tôi nghĩ tôi thương
Tôi lại bên giường tôi hôn cái bụng
Nó làm nũng nó ốm, tôi phải khắn vái con gà
Đền chừng hết khóc hết la
Ăn ngon nằm ngủ tôi mới là mừng vui
Tiếc công vợ chồng tôi đẻ vợ chồng tôi nuôi
Nuôi ba bốn tháng gia tài vì nó sạch trơn
Bữa của nó có trống, bữ ngủ có dòn (Còn Tiếp Ba Bụng 6-2)
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 1748
Trời mưa nước chảy sân đình (Ông Ầm)
Ông đi cho khéo trượt ình vễnh râu
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 1661
Trời mưa lộp độp sân đình (Chín Trợt)
Anh đi cho khéo, trợt uỳnh xuống đây
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 8733
Tiếc công bỏ mẵn nuôi cu (Chín Cu)
Cu ăn, cu lớn, cu gù cu bay
Cu say mũ cả, áo dài
Cu chê nhà khó, phụ hoài duyên anh
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 3937
Thấy nàng anh cũng muốn Thương (Bánh Ba)
Sợ e "Nhất mã, lưỡng cương" khó cầm
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 10187
Thạch Sanh có Phật chứng minh (Thái Tử)
Cứu con vua Thủy một mình dưới hang
Thuyền ai thấp thoáng bên bờ
Hay thuyền ông Lữ đợi chờ con vua
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 2196
Tay ôm cái mền gấm (Cửu Điều Chín Gối)
Tắm nắm cái gối vàng
Bước vô phòng loan, riêng than với bậu
Đành chẳng đành, đừng lậu tiếng ra
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 3411
Tay em trắng lại tròn (Chín Gối)
Không cho anh gối sao mòn một bên
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 4874
Tay cầm quyển sách bìa vàng (Nhứt Trò)
Sách bao nhiêu chữ, thương nàng bấy nhiêu
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 6801
Tay anh cầm ngòi viết ngọc (Thái Tử)
Đầu tôi đội lá đơn vàng
Ba năm anh nói chẳng được nàng
Rồi đây anh kiện tới con ông Ngọc Hòang cho coi
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 2975
Tới đây giã gạo ăn chè (Cửu Điều Ngũ Trợt)
Ai mà không giã, ngồi hè trật ăn
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 2577
Sông sâu anh bắt cầu khum (Ông Ầm)
Em đi cho khéo kẻo trượt ùm xuống sông
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 9851
Sách ra xách chén mua tương (Nhứt Trò)
Thấy anh hoc trong trường cầm bút ngó ra
Vội về mua lụa đậu ba
Cắt cổ áo giữa mà tra nút vàng
Những mong kết ngãi đá vàng
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 8825
Rủ nhau đi đánh bài chòi (Chín Rún)
Để cho con khóc đến lòi rún ra
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 1287
Phải duyên, đã quyết thì liều (Tám Dây)
Cầm bằng con trẻ chơi diều đứt dây
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 5735
Nguyệt Nga là gái trung trinh (Tứ Tượng)
Vì cha nên phải đăng trình ra đi
Ai ngờ gặp lúc hiểm nguy
Phong Lai nó bắt, đem đi lên rừng
Tớ thầy than khóc bừng bừng
Trời ơi nó hại nửa chừng hồng nhan
Vân Tiên từ lúc đi ngang
Chàng bèn ra sức phá tan hung đồ
Xong rồi chàng mới bước vô
Hỏi rằng thục nữ ở mô đi vầy
Nguyệt Nga tình tự tỏ bày
Tây Xuyên quê ở, thiếp tên rày Nguyệt Nga
Qua Hà Khê đặng thiếp thăm cha
Ai ngờ bị đảng lâu la bắt rầy
May mà chàng cứu thiếp đây
Lấy chi đáp nghĩa chàng rày, xin trao trâm
Vân Tiên xây mặt không cầm
Nguyệt Nga trong dạ hổ thầm lắm thay
Trâm này thiếp đáp ơn dày
Chàng mà không tưởng thiếp tặng rầy bài thơ
Vân Tiên xây mặt cầm tờ
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 9033
Ngó lên hòn núi Chóp Vung (Thất Vung)
Thấy bảy cô gái cùng chung một nhà
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 6326
Ngày thường thiếu áo thiếu cơm (Nhì Nghèo)
Đêm nằm không chiếu lấu rơm làm màn
Dù dơi, dép bướm, chật đường
Màn loan, gối phượng ai thương kẻ nghèo
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 7449
Ngồi buồn nghĩ giận quân Tây (Tám Dây)
Đem thân đi lính, xe dây buộc mình
Phương trời góc biển lênh đênh
Biết người xưa có thấu tình ta chăng
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 3442
Nửa đêm gà gáy le te (Ông Ầm)
Muốn đi rón rén đụng nghe cái ầm.
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 3196
Nam Mô hai chữ từ bi (Cửu Chùa)
Phật còn mê gái huống chi thầy chùa
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 4055
Nước trong xanh chảy quanh hang dế (Nhứt Trò)
Sách vở anh dùi mài, mưu kế anh đâu
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 2171
Nước mưa róc rách trên đèo (Cửu Điều Ngũ Dụm)
Ngựa đua xuống biển, thuyền chèo lên non
Trai lòng trinh gặp gái lòng son
Tỷ như phu phụ sinh con đầu lòng
Cây lê cây lựu cây tòng
Ba bốn cây dụm lại đứng đòng ra hoa (*)
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 2226
Năng cường, năng nhược (Nhứt Nọc, Nọc Đượng)
Năng khuất, năng sanh,
Nó thiệt cục gân,
Ngồi gần con gái trân trân chẳng xìu.
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 6237
Muốn chồng thiếp để chồng cho (Bát Bồng)
Thiếp là quân tử thiếp đâu lo con bồng
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 6163
Mình về tôi cũng về theo (Nhì Nghèo)
Sum vầy phu phụ đói nghèo có nhau.
Dù khi đĩa muối, chén rau,
Thủy chung ta giữ, sang giàu mặc ai.
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 1374
Mình về đường ấy hôm nay
Mồ cha đứa gối đầu tay cho mình
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 3498
Một tiếng em than, hai hàng lụy nhỏ (Bánh Ba)
Em có mẹ già biết bỏ cho ai
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 1932
Một thuyền một bến chưa xong (Ba Bụng)
Một gáo hai chỉnh còn nong tay vào
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 1898
Một hai bậu nói rằng không (Tứ Cẳng)
Dấu chân ai đứng bờ sông hai người
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 2368
Một chàng hai thiếp khó phân (Ba Bụng)
Anh về nghĩ lại để cầm cân cho bằng
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 9881
Một anh để em ra (Nhì Nghèo)
Hai anh để em ra
Về em buôn, em bán
Em trả nợ bánh tráng
Em trả nợ bánh xèo
Còn dư, trả nợ thịt heo
Anh đừng cầm anh nữa
Kẻo mang nghèo vào thân
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 2260
Lòng thương chị bán thịt heo (Tứ Móc)
Hai vai gánh nặngcòn đèo móc cân
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 3576
Làm thân con gái chẳng lo (Ngũ Trưa)
Sáng mai ngủ dậy ra đo mặt trời
Quần áo thì rách tả tơi
Lấy rơm mà túm, mỗi nơi một đùm
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 8511
Khi búp, khi nở, khi xù, khi tươi. (Bạch Huê, Bạch Tuyết)
Chúa Xuân ngó thấy mỉm cười,
Sắc hay vương vấn mấy người tài danh.
Có bông, có cuống, không cành
Ở trong có nụ, bốn vành có tua.
Nhà dân cho chí nhà vua
Ai ai có của cũng mua để dành.
Tử tôn do thử nhi sanh,
Bạch huê mỹ hiệu xin phành ra coi.
Bà Cốt đánh trống long bong
Nhảy lên nhảy xuống con ong đốt l….
Ra đường nghe nói thế nào
Về nhà hăm he, quát chửi, lấy dao hăm l…
Thấy chồng đần em xỏ chân lỗ mũi
Thấy chồng yêu em vén váy đái niêu canh cần
Cần vàng, ống bạc, chỉ tơ
Anh móc mồi thơm thả xuống
Tiếc con tôm rằn nấu với rau má
Tiếc con cá bống thệ nấu với lá cỏ hôi
Tiếc công em trang điểm phấn dồi
Ra lấy chồng không đặng cân đôi cũng buồn.
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 9371
Khá khen thục nữ tặng thơ thay vàng (Tứ Tượng)
Nguyệt Nga thôi mới hỏi chàng
Ở đâu nghĩa sĩ băng ngàn tới đây
Vân Tiên thong thả giãi bày
Xong xuôi chàng mới định bài bước đi
Nguyệt Nga trong dạ sầu bi
Đêm ngày tơ tưởng nhớ thì Vân Tiên
Đặt bàn hương án cầu nguyền
Họa ra bức tượng Vân Tiên để thờ
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 2669
Hoa sen lai láng giữa hồ (Cửu Chùa),,
Giơ tay ra bẻ, sợ chùa có sư
- Có sư thì mặc có sư
Anh cứ thò tay vô bẻ, có hư em bồi
Bài Chòi Đại Chúng 1149
Hoa phi đào phi cúc (Bạch Huê, Bạch Tuyết)
Sắc phi lục phi hồng
Trơ như đá vững như đồng
Ai xô không ngã, ngọn gió lồng không xao
Mỉa mai cụm liễu cửa đào
Ong qua muốn đậu, bướm vào muốn bu
Bốn mùa đông hạ xuân thu
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 4352
Hai tay bụm cát đắp mồ (Bát Bồng)
Tay bồng con dại, nước măt hồ láng lai
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 3325
Hột châu rơi xuống dĩa nghiên (Sáu Hột)
Vui cười với năm sáu chúng bạn, sầu riêng một mình
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 684
Giàu mà hai ngả chia ly (Nhì Nghèo)
Mình ơi hãy nhớ hồi khi cơ nghèo
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 6514
Em thương anh, cha mẹ cũng phải theo (Tam Quăng)
Chiếc ghe buồm đang chạy, quang neo cũng phải ngừng
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 625
Còn Duyên mua thị bán Hồng (Bảy Hột)
Hết duyên buôn mít cho chồng gặm xơ
Gặm xơ, rồi lại gặm cùi
Còn ba bảy hột để lùi cho con
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 8626
Còn duyên làm cách làm kiêu (Nhì Bí)
Hết duyên bí thối, bầu thiu ai thèm
Bài Chòi Miền Trung, Bình Định 7447