Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Bi Chi

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?a kia ai bi?t ai ?u (Tm Mi?u)
B?i ch?ng mi?ng thu?c, mi?ng tr?u nn th??ng
V tnh m d? v?n v??ng
B?n ph??ng tm h??ng, nng n??ng mi?u no
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 7254
Voi khng ni, nh? trai khng v?
Mau mau nh? n?c, cho qua ?n ng??i
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 2010
Vi ng T? ?i ba ch?u ht (B?y H?t)
Vi B Nguy?t n?m b?y ?m kinh
Xui cho ?i ??a ti thu?n m?t tm tnh
D?u ?n h?t mu?i, n?m ?nh c?ng ?ng
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 739
Vai mang b? b?c k k (ng ?m)
Ni b?y ni b? n?u nghe ?m ?m
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 7164
V? l?n ?nh v? nh? (Bnh Ba)
V? nh? ch?y ra c?a ng, ng?ng c? ku tr?i
? anh ?i " Nh?t phu l??ng ph?" ? ??i ??ng ?u?
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 1608
V? ?i ch?ng m?t ra g (Ba B?ng)
M?i ng??i m?t b?ng, khng ai th?i gi?ng ai
Xt ra cho k? s? ??i
Ba ng??i ba b?ng, khng ai th?i gi?ng ai
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 3481
Tr?c nhn ??u non hoa n? (Ba b?ng)
C?m th??ng m? v? khng con
C? m?n r?ng v c? hao mn
S? e thc nh?c, x??ng cn b?c da
Ra ???ng th?y v? ng??i ta
M?p m?a ch?c ch?n v? nh kh khan
?m n?m ti th? ti than
C?u tr?i kh?n ph?t cho nng sinh thai
B?t k? con gi con trai
Sanh ??ng m?t cht hm mai th?a lng
V? ch?ng ti cui ct m?t mnh
Khng con, c c?a ?? dnh ai ?n
V?a may sinh ??ng m?t th?ng
L?i b? l?n b? lc, b l?n trn gi??ng
?m n?m ti ngh? ti th??ng
Ti l?i bn gi??ng ti hn ci b?ng
N lm n?ng n ?m, ti ph?i kh?n vi con g
??n ch?ng h?t khc h?t la
?n ngon n?m ng? ti m?i l m?ng vui
Ti?c cng v? ch?ng ti ?? v? ch?ng ti nui
Nui ba b?n thng gia ti v n s?ch tr?n
B?a c?a n c tr?ng, b? ng? c dn (Cn Ti?p Ba B?ng 6-2)
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 1770
Tr?i m?a n??c ch?y sn ?nh (ng ?m)
ng ?i cho kho tr??t nh v?nh ru
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 1686
Tr?i m?a l?p ??p sn ?nh (Chn Tr?t)
Anh ?i cho kho, tr?t u?nh xu?ng ?y
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 8762
Ti?c cng b? m?n nui cu (Chn Cu)
Cu ?n, cu l?n, cu g cu bay
Cu say m? c?, o di
Cu ch nh kh, ph? hoi duyn anh
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 3964
Th?y nng anh c?ng mu?n Th??ng (Bnh Ba)
S? e "Nh?t m, l??ng c??ng" kh c?m
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 10212
Th?ch Sanh c Ph?t ch?ng minh (Thi T?)
C?u con vua Th?y m?t mnh d??i hang
Thuy?n ai th?p thong bn b?
Hay thuy?n ng L? ??i ch? con vua
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 2220
Tay m ci m?n g?m (C?u ?i?u Chn G?i)
T?m n?m ci g?i vng
B??c v phng loan, ring than v?i b?u
?nh ch?ng ?nh, ??ng l?u ti?ng ra
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 3435
Tay em tr?ng l?i trn (Chn G?i)
Khng cho anh g?i sao mn m?t bn
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 4900
Tay c?m quy?n sch ba vng (Nh?t Tr)
Sch bao nhiu ch?, th??ng nng b?y nhiu
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 6823
Tay anh c?m ngi vi?t ng?c (Thi T?)
??u ti ??i l ??n vng
Ba n?m anh ni ch?ng ???c nng
R?i ?y anh ki?n t?i con ng Ng?c Hang cho coi
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 3001
T?i ?y gi g?o ?n ch (C?u ?i?u Ng? Tr?t)
Ai m khng gi, ng?i h tr?t ?n
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 2604
Sng su anh b?t c?u khum (ng ?m)
Em ?i cho kho k?o tr??t m xu?ng sng
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 9876
Sch ra xch chn mua t??ng (Nh?t Tr)
Th?y anh hoc trong tr??ng c?m bt ng ra
V?i v? mua l?a ??u ba
C?t c? o gi?a m tra nt vng
Nh?ng mong k?t ngi ? vng
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 8853
R? nhau ?i ?nh bi chi (Chn Rn)
?? cho con khc ??n li rn ra
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 1315
Ph?i duyn, ? quy?t th li?u (Tm Dy)
C?m b?ng con tr? ch?i di?u ??t dy
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 5761
Nguy?t Nga l gi trung trinh (T? T??ng)
V cha nn ph?i ??ng trnh ra ?i
Ai ng? g?p lc hi?m nguy
Phong Lai n b?t, ?em ?i ln r?ng
T? th?y than khc b?ng b?ng
Tr?i ?i n h?i n?a ch?ng h?ng nhan
Vn Tin t? lc ?i ngang
Chng bn ra s?c ph tan hung ??
Xong r?i chng m?i b??c v
H?i r?ng th?c n? ? m ?i v?y
Nguy?t Nga tnh t? t? by
Ty Xuyn qu ?, thi?p tn ry Nguy?t Nga
Qua H Kh ??ng thi?p th?m cha
Ai ng? b? ??ng lu la b?t r?y
May m chng c?u thi?p ?y
L?y chi ?p ngh?a chng ry, xin trao trm
Vn Tin xy m?t khng c?m
Nguy?t Nga trong d? h? th?m l?m thay
Trm ny thi?p ?p ?n dy
Chng m khng t??ng thi?p t?ng r?y bi th?
Vn Tin xy m?t c?m t?
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 9062
Ng ln hn ni Chp Vung (Th?t Vung)
Th?y b?y c gi cng chung m?t nh
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 6353
Ngy th??ng thi?u o thi?u c?m (Nh Ngho)
?m n?m khng chi?u l?u r?m lm mn
D d?i, dp b??m, ch?t ???ng
Mn loan, g?i ph??ng ai th??ng k? ngho
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 7475
Ng?i bu?n ngh? gi?n qun Ty (Tm Dy)
?em thn ?i lnh, xe dy bu?c mnh
Ph??ng tr?i gc bi?n lnh ?nh
Bi?t ng??i x?a c th?u tnh ta ch?ng
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 3466
N?a ?m g gy le te (ng ?m)
Mu?n ?i rn rn ??ng nghe ci ?m.
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 3223
Nam M hai ch? t? bi (C?u Cha)
Ph?t cn m gi hu?ng chi th?y cha
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 4079
N??c trong xanh ch?y quanh hang d? (Nh?t Tr)
Sch v? anh di mi, m?u k? anh ?u
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 2196
N??c m?a rc rch trn ?o (C?u ?i?u Ng? D?m)
Ng?a ?ua xu?ng bi?n, thuy?n cho ln non
Trai lng trinh g?p gi lng son
T? nh? phu ph? sinh con ??u lng
Cy l cy l?u cy tng
Ba b?n cy d?m l?i ??ng ?ng ra hoa (*)
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 2253
N?ng c??ng, n?ng nh??c (Nh?t N?c, N?c ???ng)
N?ng khu?t, n?ng sanh,
N thi?t c?c gn,
Ng?i g?n con gi trn trn ch?ng xu.
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 6265
Mu?n ch?ng thi?p ?? ch?ng cho (Bt B?ng)
Thi?p l qun t? thi?p ?u lo con b?ng
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 6188
Mnh v? ti c?ng v? theo (Nh Ngho)
Sum v?y phu ph? ?i ngho c nhau.
D khi ??a mu?i, chn rau,
Th?y chung ta gi?, sang giu m?c ai.
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 1398
Mnh v? ???ng ?y hm nay
M? cha ??a g?i ??u tay cho mnh
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 3523
M?t ti?ng em than, hai hng l?y nh? (Bnh Ba)
Em c m? gi bi?t b? cho ai
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 1958
M?t thuy?n m?t b?n ch?a xong (Ba B?ng)
M?t go hai ch?nh cn nong tay vo
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 1926
M?t hai b?u ni r?ng khng (T? C?ng)
D?u chn ai ??ng b? sng hai ng??i
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 2390
M?t chng hai thi?p kh phn (Ba B?ng)
Anh v? ngh? l?i ?? c?m cn cho b?ng
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 9904
M?t anh ?? em ra (Nh Ngho)
Hai anh ?? em ra
V? em bun, em bn
Em tr? n? bnh trng
Em tr? n? bnh xo
Cn d?, tr? n? th?t heo
Anh ??ng c?m anh n?a
K?o mang ngho vo thn
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 2286
Lng th??ng ch? bn th?t heo (T? Mc)
Hai vai gnh n?ngcn ?o mc cn
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 3603
Lm thn con gi ch?ng lo (Ng? Tr?a)
Sng mai ng? d?y ra ?o m?t tr?i
Qu?n o th rch t? t?i
L?y r?m m tm, m?i n?i m?t ?m
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 8535
Khi bp, khi n?, khi x, khi t??i. (B?ch Hu, B?ch Tuy?t)
Cha Xun ng th?y m?m c??i,
S?c hay v??ng v?n m?y ng??i ti danh.
C bng, c cu?ng, khng cnh
? trong c n?, b?n vnh c tua.
Nh dn cho ch nh vua
Ai ai c c?a c?ng mua ?? dnh.
T? tn do th? nhi sanh,
B?ch hu m? hi?u xin phnh ra coi.
B C?t ?nh tr?ng long bong
Nh?y ln nh?y xu?ng con ong ??t l.
Ra ???ng nghe ni th? no
V? nh h?m he, qut ch?i, l?y dao h?m l
Th?y ch?ng ??n em x? chn l? m?i
Th?y ch?ng yu em vn vy ?i niu canh c?n
C?n vng, ?ng b?c, ch? t?
Anh mc m?i th?m th? xu?ng
Ti?c con tm r?n n?u v?i rau m
Ti?c con c b?ng th? n?u v?i l c? hi
Ti?c cng em trang ?i?m ph?n d?i
Ra l?y ch?ng khng ??ng cn ?i c?ng bu?n.
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 9405
Kh khen th?c n? t?ng th? thay vng (T? T??ng)
Nguy?t Nga thi m?i h?i chng
? ?u ngh?a s? b?ng ngn t?i ?y
Vn Tin thong th? gii by
Xong xui chng m?i ??nh bi b??c ?i
Nguy?t Nga trong d? s?u bi
?m ngy t? t??ng nh? th Vn Tin
??t bn h??ng n c?u nguy?n
H?a ra b?c t??ng Vn Tin ?? th?
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 2694
Hoa sen lai lng gi?a h? (C?u Cha),,
Gi? tay ra b?, s? cha c s?
- C s? th m?c c s?
Anh c? th tay v b?, c h? em b?i
Bi Chi ??i Chng 1173
Hoa phi ?o phi cc (B?ch Hu, B?ch Tuy?t)
S?c phi l?c phi h?ng
Tr? nh? ? v?ng nh? ??ng
Ai x khng ng, ng?n gi l?ng khng xao
M?a mai c?m li?u c?a ?o
Ong qua mu?n ??u, b??m vo mu?n bu
B?n ma ?ng h? xun thu
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 4381
Hai tay b?m ct ??p m? (Bt B?ng)
Tay b?ng con d?i, n??c m?t h? lng lai
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 3347
H?t chu r?i xu?ng d?a nghin (Su H?t)
Vui c??i v?i n?m su chng b?n, s?u ring m?t mnh
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 715
Giu m hai ng? chia ly (Nh Ngho)
Mnh ?i hy nh? h?i khi c? ngho
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 6541
Em th??ng anh, cha m? c?ng ph?i theo (Tam Qu?ng)
Chi?c ghe bu?m ?ang ch?y, quang neo c?ng ph?i ng?ng
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 650
Cn Duyn mua th? bn H?ng (B?y H?t)
H?t duyn bun mt cho ch?ng g?m x?
G?m x?, r?i l?i g?m ci
Cn ba b?y h?t ?? li cho con
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 8652
Cn duyn lm cch lm kiu (Nh B)
H?t duyn b th?i, b?u thiu ai thm
Bi Chi Mi?n Trung, Bnh ??nh 7472