Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?ng Lng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xa xi ?n m?t mi?ng tr?u
Khng ?n c?ng l?y cho nhau b?ng lng
Tr?u n?y anh ch? c? cng
T? vua ??n cha c?ng dng tr?u ta
Ngoi xanh trong tr?ng nh? ng
Vua quan c?ng chu?ng, ph?t b c?ng yu.
B?ng Lng Mi?n Nam, ??ng Thp 3352
Trch ng t? sao xe hoi xe h?y
Trch b t? sao se ch? l?n vng
Ch? em khng ?ng th b mu?n
Ch? em b?ng lng th b l?i xe r?i.
B?ng Lng Mi?n Nam, B?c Liu 2981
Ti?n ?y ??a m?t mi?ng tr?u
Ch?ng ?n c?m l?y cho nhau b?ng lng
B?ng Lng ??i Chng 482
Thang bao nhiu b?c cho v?a
Anh bao nhiu v? m ch?a b?ng lng.
B?ng Lng ??i Chng 9657
Sng bao nhiu n??c cho v?a
Trai bao nhiu v? v?n ch?a b?ng lng
B?ng Lng Mi?n Trung 5847
Sng bao nhiu n??c c?ng v?a.
Trai bao nhiu v? c?ng ch?a b?ng lng.
B?ng Lng Mi?n Nam, 6451
Ni Ng? Bnh tr??c trn sau mo (6)
Sng An C?u n?ng ??c m?a trong,
??a tay trao b?c th? phong,
H?i th?m bn b?n ? b?ng lng ai ch?a?
- Ni Ng? Bnh tr??c trn sau mo,
Sng An C?u n?ng ??c m?a trong,
Em ?y v?n thi?t ch?a ch?ng,
Ni cao sng r?ng, bi?t g?i lng cng ai.
B?ng Lng Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 5344
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (5)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
B?ng Lng Mi?n Nam, V?nh Long 3243
Ng ln tr?i, tr?i cao l?ng l?ng (4)
Ng xu?ng ??t, ??t r?ng mnh mng
Th??ng em xm Th? ch?a ch?ng
Anh mu?n v lm r?, bi?t em b?ng lng hay khng?
B?ng Lng Mi?n Nam, V?nh Long 6909
Nay em cn cha cn m? cn c cn bc
Nn em khng dm t? tung t? tc m?t mnh
Anh c th??ng em c?y mai dong ??n ni
Cha m? ?nh em c?ng s? ?ng
B?ng Lng Mi?n Nam, Kin Giang 310
Nng v? gi g?o ba tr?ng (gi?ng)
?? anh gnh n??c Cao B?ng v? ngm.
N??c Cao B?ng ngm th tr?ng g?o
Anh bi?t em c li?u ???c ch?ng.
Tr?n tr?n nh? cu?i cung tr?ng
Bi?t r?ng cha m? c b?ng lng khng?
?? anh ch? ??i lu?ng cng.
Tr??c sau anh v?n m?t lng yu em
B?ng Lng ??i Chng 1454
N?i th??ng, cha m? bi?u khng
N?i ch?ng b?ng lng, ??c thc bi?u ?ng
B?ng Lng Mi?n Nam, V?nh Long 8884
N?m voi anh ?c n?m chung
N?m c anh ?ng n?m gi??ng bnh phong
Cn m?t c b ch?a ch?ng
L?i ?y anh kn cho b?ng lng c
M?t l ng C?ng, ng ??
Hai l ng Bt, ng ? c?ng v?a
Gi? tn b Nguy?t, ng T?
S?m ?i c?u Th??c, t?i m? m?ng Hng
R?i ra, c?a l?i treo cung
?? cho c ??, c b?ng c ru
Ru r?ng: con b, con n
Con l?y, con b, con ch?ng, con ?i
Ngy sau con l?n k?p th,
Con h?c, con vi?t, con thi cng ng??i (*)
B?ng Lng ??i Chng 7535
N?m nay em ph?i l?y ch?ng
Khng vui th c?ng b?ng lng m? cha
B?ng Lng ??i Chng 2851
Mu?n sao ??i ???c tu?n tr?ng
Mu?n sao ??y ? b?ng lng ?y!
B?ng Lng ??i Chng 2133
Mu?n ?n m? n?i m?n chm
Anh c?ng l?n l?i ?i tm v? cho
Th? gian th?y bn th mua
Bi?t r?ng ng?t nh?t cht chua th? no
Ni kia ai ??p m cao
Sng kia ai b?i ai ?o m su
M?t lng s?u n?m b?y lng s?u
??y vui c bi?t ?y s?u cng ch?ng
Mu?n sao thng hai tu?n tr?ng
Mu?n sao ??y ? cho b?ng lng ?y
B?ng Lng ??i Chng 2599
M?t m?ng ?n m?t mi?ng tr?u
Hai m?ng ta g?p nhau ?y t? tnh.
Ba m?ng ti s?c ??u xinh
B?n m?ng bc m? sinh thnh ???c ?i
N?m m?ng nguy?n ??c m?t l?i
Su m?ng duyn ph?n b?i tr?i xui nn.
B?y m?ng g?p ???c b?n hi?n
Tm m?ng gi?i t?m lng nguy?n th?y chung.
Chn m?ng ti t? anh hng
M??i m?ng ta ? cng chung m?t nh.
M?ng chng m?ng th?c m?ng th
Em nay tri k? khng l m?ng ch?i
Chng ?i ghi h?t m?i n?i
Xin chng m?ng l?i cho ti b?ng lng.
B?ng Lng ??i Chng 6658
Khng b?ng lng th c? ni ra
??ng hy, ??ng ngut m nh n bay
B?ng Lng ??i Chng 3522
Gi l?n trong nh nh? ma ch?a c?t (*)
Anh em b?ng m?t ch?a ch?c b?ng lng
N??c ??c ?nh phn l?i trong
Th? no ?i n?a con dng v?n h?n
B?ng Lng ??i Chng 3521
Em than ph?n em cn nh?, cn kh?
M?n du ch?a ??ng, c?ng nh? c anh.
B?ng Lng Mi?n Nam, ??ng Thp 4609
G?p ?y ?n m?t mi?ng tr?u
Ch?ng ?n c?m l?y cho nhau b?ng lng.
Tr?u ny em ch? c cng
T? vua ??n cha cn dng n?a ta
Ngoi xanh trong tr?ng nh? ng
Vua quan c?ng tr?ng Ph?t b c?ng yu
?n tr?u c t c nhi?u
R?i ra ta s? c chi?u th? than.
B cng v??t b? b?ng ngn
B cng v??t b? b?ng ngn
B cng b s?c tay mang kh?u tr?u.
B?ng Lng ??i Chng 6393
Em cn b d?i th? ngy (2)
Th?y m? p u?ng nh?ng ngy cn th?
By gi? duyn s? ch? v?a
C th??ng th g? cho nhau ra cng
Em cn m?c m?u truy tng
M??n dao l trc c?t trng em ra
By gi? em ra kh?i trng
Gi? ? dao trc, gi? lng ng??i th??ng
Bao gi? em ra kh?i chi?u, kh?i gi??ng
?? thi?p v?i chng l?ng o ??p chung
B?ng Lng Mi?n B?c 5663
Em cn b d?i th? ngy
M? cha (Th?y m?) p u?ng t? ngy thi?u nin.
Cho nn duyn ch?ng v?a duyn
C th??ng th v?t em ln h?i chng.
B?ng Lng ??i Chng 7178
D?u th??ng anh, em v?n gi? ??o h?ng,
Anh v? c?y mai t?i ni, ph? m?u b?ng lng em m?i ?ng.
B?ng Lng Mi?n Nam, B?n Tre 6673
Con c lia thia n?m trong ch?u cc
Qu?t ?ui t? tc b?n ch? h? v?n
Anh ch em duyn n? khng b?ng
Ki?m n?i no khc cho b?ng lng anh
B?ng Lng ??i Chng 8566
Cha cao Ph?t c? ?n ??ng
B?n quy?t nn ch?ng v?
Ph?i gnh g?ng hai vai
Em khng ham no ph qu
Em khng hoi giu sang
C?a nh chng li?n th? nghnh ngang
Em khng c dm nhn chng thu? x?a
Bi?t ng tr?i ?ng n?ng hay m?a
?o kia cn nh? n??c ch?a k?p ch?u
M O kia ti?n ??a b?y nhiu hu gy ?i
Con r?ng n?m ngoi bi?n du di
Con c n?m b?n bi?n anh hay chi bng ?o
G l?i ku cng t? lu ?i
Tr??ng em m? h?i c?m bi ra thi
B?ng Lng Mi?n Trung, Khnh Ha 8554
Ch?a quen ?i l?i cho quen (4)
Tuy r?ng c?a ?ng m then khng ci (gi)
K? khinh ng??i tr?ng vng lai
Song le c?ng ch?ng c ai b?ng lng.
?i ta lm b?n thong dong
Nh? ?i ??a ng?c n?m trong mm vng
B?i ch?ng th?y m? ni ngang
?? cho ??a ng?c mm vng cch xa
B?ng Lng ??i Chng 1455
Ch?a quen ?i l?i cho quen (3)
Ch?a g?n ?i l?i vi phen cho g?n
Tuy r?ng c?a ?ng nh?ng then khng ci
K? khinh ng??i tr?ng vng lai
Song le c?ng ch?a c ai b?ng lng
B?ng Lng Mi?n Nam, B?c Liu 2603
Ch?a quen ?i l?i cho quen
Ch?a g?n ?i l?i vi phen cho g?n
Tuy r?ng c?a ?ng nh?ng then khng ci
K? khinh ng??i tr?ng vng lai
Song le c?ng ch?a c ai b?ng lng
B?ng Lng Mi?n Nam, B?c Liu 416
Cy cao ng? bng qua b?
Ai nghi cho b?n, b?n ng? cho ta
B??m cn ?n c?i ch? hoa
Em cn ? v?y ch? cha m? tron
Ai nghi th t?i n?y mang
Em ch?a k?t ngh?a to khang n?i no
B?ng Lng Mi?n Trung, Khnh Ha 9734
Cng ngy xu n?ng thu? cao,
M?t ma nn ph?i lao ?ao, nh?c nh?n.
Xm lng nh?n ch?u c?n r?ng,
Bn ?a n?p thu? cho b?ng lng quan.
B?ng Lng Mi?n Trung 6023
Ci o t? thn ci qu?n n?m l
Em h?i anh r?ng ai v cho anh?
M?t ngy hai b?a c?m canh
L?y ai lo li?u cho anh m?t ???
Th?y chung c b?y nhiu l?i
Anh v? lo li?u l?y ng??i lm ?n
M?i thng c n?a tu?n tr?ng
Mong cho ??y ? cho b?ng lng ?y
Chng v? gi?c gi khuyn my
Chn l?n my ??u ch?a t?y ?i ta
B?ng Lng ??i Chng 3301
C s?ng kho v?i l g?ng,
B con mnh ?, xin ??ng qun nhau
Cng ngy xu n?ng thu? cao,
M?t ma nn ph?i lao ?ao, nh?c nh?n.
Xm lng nh?n ch?u c?n r?ng,
Bn ?a n?p thu? cho b?ng lng quan.
Quan trn ?i hi quan trn,
Hi?p dn, ?n ch?n, ch? bi?t ti?n m thi !
B?ng Lng Mi?n Trung 10094
C L Ng? s?u t? bi?ng l?i (2)
Chim trong r?ng s?u c?i bi?ng ?n
Anh th??ng em nhi?u n?i long ?ong
Con th? tay b? tay b?ng
Mu?n v ch?p n?i em b?ng lng hay khng ?
B?ng Lng ??i Chng 2297
C l??i tru d?m trong n??c m?m
Qua v?i nng duyn th?m m?y tr?ng
Cha m? tuy ch?ng b?ng lng
N? duyn ? g?n, ch? ??ng quanh n?m
B?ng Lng ??i Chng 354
C?m h?m ?n v?i rau d?a
Quan h? lm khch em ch?a b?ng lng.
B?ng Lng ??i Chng 9713
Bn mua ph?i gi b?ng lng,
B ? trao ch?c, b?c tr?ng trao tay.
B?ng Lng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5959
Bi?n ?ng c lc v?i ??y,
M?i th ?? qu?c bi?t ngy no qun.
C b?ng kho v?i l g?ng,
B con mnh ?, xin ??ng qun nhau !
Cng ngy xu n?ng thu? cao,
M?t ma nn ph?i lao ?ao, nh?c nh?n.
Xm lng nh?n ch?u c?n r?ng,
Bn ?a n?p thu? cho b?ng lng quan.
Quan trn ?i h?t quan trn,
Hi?p dn, ?n ch?n, ch? bi?t tin m thi !
Cy kh xu?ng n??c c?ng kh,
Ph?n ngho ?i t?i ch? m cho giu.
Nh? ch?ng tnh ngh?a tr??c sau,
B? thy x? l?, lm giu cho ai ?
B?ng Lng Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?n Tre 9878
B?y lu ta ? v?i ta
By gi? c Ph-lang-sa l?t vo
By gi? ??t th?p tr?i cao
An Nam, Qu?ng T?ng ph?i vo l?y Ty
By gi? kh? b? ?i giy
B? lau nn ph?, ?? nay ln b
M?y ??i con ?? nn b
Thau rau ??c th?, b gi th?t kinh
B?y lu vua tr? m?t mnh
By gi? Nh n??c ? rnh chia ?i
V?n nhn khoa m?c ? r?i
Nh?ng ph??ng d?t nt ln ng?i lm quan
Nh?ng anh ph? ph?t long xong
Lm b?i lm b?p ra rng c?u chiu
Cc quan trung ngh?a trong tri?u
V? nh ng?i x li?u chi?u th? thn
Nh?ng qun v ngh?a, n?nh th?n
Tm thy, tm cch l?n l?n th?ng quan
Tr? dn l?m s? tham tn
Ki?m ti?n ki?m b?c m?i toan b?ng lng
Mu?n cho b? l?ng, sng trong
Cch h?t l? ?y m?i mong thi bnh.
B?ng Lng Mi?n B?c, H N?i 7738
B?y lu em cn nghi ng?i
B?a nay em ku ??i b?ng mnh,
Ph? m?u hay ??ng, khng l? gi?t mnh v?i em?
B?ng Lng Mi?n Nam, Long An 6196
B?y lu em cn nghi cn ng?i
B?a nay em ku ??i b?ng mnh,
Ph? m?u hay ??ng, khng l? gi?t mnh v?i em?
B?ng Lng Mi?n Nam, Long An 4207
B??c xu?ng ru?ng su mng s?u con bm b?p
N??c l?n r?i, ?u cn k?p ki?m ?n.
- D?u th??ng anh, em v?n gi? ??o h?ng,
Anh v? c?y mai t?i ni, ph? m?u b?ng lng em m?i ?ng.
B?ng Lng Mi?n Nam, B?n Tre, Ti?n Giang 1581
B?ng m?t ch?ng b?ng lng B?ng Lng ??i Chng 1124
Anh th??ng em ?o ?? v cng,
Nh?ng khng bi?t lng cha v?i m? c b?ng lng anh khng.
B?ng Lng Mi?n Nam, ??ng Thp 1255
Anh ??ng c ni b nh?ng,
Em ch?a g ngh?a kim b?ng n?i ?u.
B?ng Lng Mi?n Trung, Ph Yn, 8238
Anh th??ng em th?m thi?t v cng
Bi?t cha v?i m? c b?ng lng hay khng
B?ng Lng Mi?n Trung 3219
?au ??n thay cho c?n qu? gi?a r?ng,
?? c ?en n ?? ?au lng qu? thay.
??c g con c n bay
Ph??ng hong n ??, qu? nay b?ng lng.
B?ng Lng Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5878
??ng di?n b?t ??ng tm B?ng Lng ??i Chng 1947