Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?n R?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thi?p v? l?a chu?i thi?p mua
L?a h??ng thi?p th?p l?a cha thi?p tu
B?n R?n ??i Chng 2564
Tay ai b?ng chn r??u ?o
B?ng ln khng u?ng, u?ng vo th?i say
B?n R?n ??i Chng 8768
Tu sp l m?t
Em ?i anh cn trng cn ??i
Tu sp l hai
Anh cn ??i cn ch?
Tu sp l ba
Tu ra bi?n B?c
Tay anh v?n song s?t n??c m?t nh? t?ng h?i
Tr?i ?i nhn ngh?a c?a ti xa r?i
B??m xa t?i nh?y, anh v?i em xa r?i c?ng b?i t?i ai?
B?n R?n Mi?n Nam, V?nh Long 3634
Tu Nam Vang ch?y ngang c?n ct
Xu?ng cu tm ??u st m nga
Th?y em c m?t m? gi
Mu?n v ho?n d??ng c m ???c khng?
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang, Ti?n Giang 6342
Sng su sng b?a ba ?o
Ng??i ?i mun d?m lc no v? ?y.
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 2497
Ra v? tay n?m l?y tay
M?t nhn l?y m?t, lng say l?y lng.
B?n R?n Mi?n B?c 5261
Ra v? s??ng xu?ng ??u vai
Ngo?nh nhn tr? l?i, bng ai t? m?.
B?n R?n Mi?n B?c 4523
Ra v? rt chn ??y v?i
T?nh th?i th??ng nh?, say th?i chim bao
B?n R?n Mi?n B?c 2310
Ra v? r?ng d?t m v? (2)
Nu tay ? l?i, ng?i k? m?t bn.
B?n R?n Mi?n B?c 5730
Ra v? r?ng ???c m v?
B? vng t? bi, b? l?i th? cho ai?
B?n R?n Mi?n B?c 5128
Ra v? ng??c gi xen m?a
Anh v? r?ng ??ng m ??a anh v??
B?n R?n Mi?n B?c 6619
Ra v? n??c m?t nh? m?a
Th?u tr?i th?u ??t nh?ng ch?a th?u lng.
B?n R?n Mi?n Nam, B?c Liu 9088
Ra v? m?i ??n n?a ??ng
Nn che, tay ngo?t, trong lng nh? th??ng.
B?n R?n Mi?n B?c 2861
Ra v? khng l? v? lun
?? kh?n xo l?i l? tun em chi.
B?n R?n Mi?n Nam, B?n Tre 1668
Ra v? gi b?n ai ?i
Gi ch?n b?n ng?, gi n?i b?n n?m
B?n R?n Mi?n Trung, Khnh Ha 5021
Ra ?i ph? m?u ??ng trng,
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?.
B?n R?n Mi?n Nam, Tr Vinh, Ti?n Giang 4269
Ra ?i anh nh? v? nh? con
Ra v? th nh? n??c non trn r?ng.
B?n R?n Mi?n Nam, B?c Liu 5289
Nh? so ghe n?u lui r?i,
Tr?a tr? tr?a tr?t, em cn ng?i lm chi.
B?n R?n Mi?n Trung, Ph Yn, 3919
Nh?n trn tr?i nh?n l?c ku s??ng
Ngn n?m ly bi?t ??o cang th??ng ch? qun
B?n R?n ??i Chng 7966
Ng ra ma ? tr? c?,
Ni chuy?n tr?a tr?, c?m n??c l?nh tanh.
B?n R?n Mi?n Trung, Ph Yn, 5230
Nghe anh ging gi? ra v?
C?ng b?ng l?a ??t t? b? l?ng em.
B?n R?n ??i Chng 9247
N?a v? n?a mu?n ? ?y
N?a th?m nh? qu?, n?a cay nh? g?ng
B?n R?n ??i Chng 10193
N?a v? n?a mu?n ??n ?y
V? nh nh? b?n, ? ?y nh? nh
B?n R?n ??i Chng 7039
M?t con t?m b?ng ba con kn
M?t con kn su b?y nn t?
Anh th??ng em chn ??i m??i ch?
By gi? d?t m?i la t? khng ?nh
B?n R?n Mi?n Trung, Khnh Ha 4921
M??i gi? xe l?a l?i Trung L??ng
?i ta b??c xu?ng c?i d??ng khc rng.
B?n R?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 9069
L l?t m n?u canh c
?n vo th m?n, nh? ra th thm
B?n R?n ??i Chng 3312
Hai vai ch?ng ch?t n?ng o?n
N?i nh, n?i n??c l? h?ng kh xa
B?n R?n ??i Chng 5715
Gi vng hiu h?t ?m thanh,
???ng xa, d?m v?ng xin anh ??ng v?
M?nh tr?ng ? trt l?i th?,
Sao anh ?? gnh n?ng n? ring em. (a?)
hay: Lm chi ?? gnh n?ng n? ring ai!
B?n R?n ??i Chng 1605
Ghe lui th b?n nh? so, (2)
Anh cn b?n r?n n??c no anh lui.
B?n R?n Mi?n Nam, 7232
Ghe lui th b?n nh? so,
Li cn b?n r?n, b?n no dm lui.
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 4808
Em v? th ?i mau mau,
Em ??ng ng l?i ru?t ?au chn t?ng !
?i xa m?t cht ng ch?ng,
Th?y em l? nh? r?ng r?ng hai hng.
B?n R?n Mi?n Nam, ??ng Thp 8864
D?t tnh k? ? ng??i ?i
C?ng nh? Kim Tr?ng bi?t ly Thy Ki?u.
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 6191
Con d? ku s?u sao anh khng b?t ng?t ru
?? n ku r? r? su?t ?m thu, em bu?n
B?n R?n ??i Chng 4082
Chng vui cho thi?p ?i v?
K?o thi?p l? l?ng nh? hu trn cnh.
B?n R?n ??i Chng 4465
Chng v? thi?p n?m l?y tay
Mua kh?n chng v?n, o may cho chng.
B?n R?n ??i Chng 2572
Chng v? thi?p c?ng xin v?
Chng v? H? B?c, thi?p v? H? Ty
Chng bao nhiu tu?i n?m nay
Chng r?ng m??i tm, thi?p ry b?n ba
M? cha ??a ch thi?p gi
Thi?p cn gnh n?i m?t v tr?m kim
Tr?m kim ??i l?y l?ng vng
Mua g??ng t? m thi?p chng soi chung
Chng v? s?m s?a loan phng
Thi?p xin ?i?m ph?n t h?ng thi?p theo
Thi?p nay c?ng mu?n ch?i tro
B?n R?n ??i Chng 6023
Chng v? thi?p c?ng xin theo (2)
Qua sng n? n??c, qua ?o n? non
B?n R?n ??i Chng 5808
Chng v? thi?p c?ng xin theo
M? chng ?ng c?a thi?p leo c?t nh
B?n R?n ??i Chng 854
Chng v? th?i thi?p xin ??a
C?u Tr?i ??ng n?ng, ch? m?a tr?n ???ng
B?n R?n ??i Chng 9354
Chng v? s?m s?a loan phng
Thi?p xin ?i?m ph?n t h?ng thi?p theo
B?n R?n ??i Chng 8475
Chng v? cho chng m ra
K?o em ch? ??i s??ng sa l?nh lng
C?n l?nh cn c c?n n?ng
C?n ??p o ng?n, c?n chung o di
Hay l chng ? nghe ai
o ng?n khng ??p, o di khng chung
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 7537
Chng ?i th thi?p xin ??a,
C?u cho tr?i n?ng ??ng m?a tr?n ???ng
B?n R?n Mi?n Nam, 6288
Cy ?a tr?c g?c, th? m?c ?ang c?a
G?p em t? lc ban tr?a
Trch tr?i v?i t?i, phn ch?a h?t l?i
B?n R?n ??i Chng 1162
C?m ?n m?t chn sao no,
K? v? ng??i ? sao cho ?nh lng.
B?n R?n Mi?n Nam, Kin Giang 2918
B?u ?i b?u ? ??ng v?
???ng xa m?a n?ng cu th? ??ng qun
B?n R?n ??i Chng 4441
B?n v? ta ch?ng dm c?m,
Dang tay ??a b?n, ru?t b?m nh? d?a.
B?n R?n Mi?n Nam, C?n Th?, 9544
B?n v? ta ch?ng cho v?
Ta n?m v?t o ta ?? cu th?.
Tay c?m bt ng?c ln chu
?? v o b?n m?t cu n tnh.
B?n R?n Mi?n Trung 4324
B??c xu?ng ghe ba l?n khng d?t,
Khuyn em vo cho khu?t anh lui.
B?n R?n Mi?n Nam, L?c T?nh 547
Anh v?, em ch?ng dm c?m
Dang tay ??a b?n, ru?t b?m nh? d?a.
Anh v? ngoi Hu? lu v
V? tranh h?a ?? ?? l?i cho em
Anh v?, em tm v?t o em la lng
B? ch? th??ng, ch? nh? l?i gi?a ?ng cho em.
B?n R?n Mi?n Nam, B?n Tre 5938
Anh v? sao ??ng m v?
Ngh?a nhn v??ng vt t? b? ru?t ?au
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 9746