Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?n R?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thi?p v? l?a chu?i thi?p mua
L?a h??ng thi?p th?p l?a cha thi?p tu
B?n R?n ??i Chng 2549
Tay ai b?ng chn r??u ?o
B?ng ln khng u?ng, u?ng vo th?i say
B?n R?n ??i Chng 8747
Tu sp l m?t
Em ?i anh cn trng cn ??i
Tu sp l hai
Anh cn ??i cn ch?
Tu sp l ba
Tu ra bi?n B?c
Tay anh v?n song s?t n??c m?t nh? t?ng h?i
Tr?i ?i nhn ngh?a c?a ti xa r?i
B??m xa t?i nh?y, anh v?i em xa r?i c?ng b?i t?i ai?
B?n R?n Mi?n Nam, V?nh Long 3615
Tu Nam Vang ch?y ngang c?n ct
Xu?ng cu tm ??u st m nga
Th?y em c m?t m? gi
Mu?n v ho?n d??ng c m ???c khng?
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang, Ti?n Giang 6325
Sng su sng b?a ba ?o
Ng??i ?i mun d?m lc no v? ?y.
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 2480
Ra v? tay n?m l?y tay
M?t nhn l?y m?t, lng say l?y lng.
B?n R?n Mi?n B?c 5241
Ra v? s??ng xu?ng ??u vai
Ngo?nh nhn tr? l?i, bng ai t? m?.
B?n R?n Mi?n B?c 4502
Ra v? rt chn ??y v?i
T?nh th?i th??ng nh?, say th?i chim bao
B?n R?n Mi?n B?c 2290
Ra v? r?ng d?t m v? (2)
Nu tay ? l?i, ng?i k? m?t bn.
B?n R?n Mi?n B?c 5706
Ra v? r?ng ???c m v?
B? vng t? bi, b? l?i th? cho ai?
B?n R?n Mi?n B?c 5108
Ra v? ng??c gi xen m?a
Anh v? r?ng ??ng m ??a anh v??
B?n R?n Mi?n B?c 6599
Ra v? n??c m?t nh? m?a
Th?u tr?i th?u ??t nh?ng ch?a th?u lng.
B?n R?n Mi?n Nam, B?c Liu 9066
Ra v? m?i ??n n?a ??ng
Nn che, tay ngo?t, trong lng nh? th??ng.
B?n R?n Mi?n B?c 2847
Ra v? khng l? v? lun
?? kh?n xo l?i l? tun em chi.
B?n R?n Mi?n Nam, B?n Tre 1647
Ra v? gi b?n ai ?i
Gi ch?n b?n ng?, gi n?i b?n n?m
B?n R?n Mi?n Trung, Khnh Ha 5002
Ra ?i ph? m?u ??ng trng,
T?i ?y g?p b?u l?i khng mu?n v?.
B?n R?n Mi?n Nam, Tr Vinh, Ti?n Giang 4247
Ra ?i anh nh? v? nh? con
Ra v? th nh? n??c non trn r?ng.
B?n R?n Mi?n Nam, B?c Liu 5275
Nh? so ghe n?u lui r?i,
Tr?a tr? tr?a tr?t, em cn ng?i lm chi.
B?n R?n Mi?n Trung, Ph Yn, 3901
Nh?n trn tr?i nh?n l?c ku s??ng
Ngn n?m ly bi?t ??o cang th??ng ch? qun
B?n R?n ??i Chng 7950
Ng ra ma ? tr? c?,
Ni chuy?n tr?a tr?, c?m n??c l?nh tanh.
B?n R?n Mi?n Trung, Ph Yn, 5215
Nghe anh ging gi? ra v?
C?ng b?ng l?a ??t t? b? l?ng em.
B?n R?n ??i Chng 9231
N?a v? n?a mu?n ? ?y
N?a th?m nh? qu?, n?a cay nh? g?ng
B?n R?n ??i Chng 10172
N?a v? n?a mu?n ??n ?y
V? nh nh? b?n, ? ?y nh? nh
B?n R?n ??i Chng 7022
M?t con t?m b?ng ba con kn
M?t con kn su b?y nn t?
Anh th??ng em chn ??i m??i ch?
By gi? d?t m?i la t? khng ?nh
B?n R?n Mi?n Trung, Khnh Ha 4903
M??i gi? xe l?a l?i Trung L??ng
?i ta b??c xu?ng c?i d??ng khc rng.
B?n R?n Mi?n Nam, Ti?n Giang 9050
L l?t m n?u canh c
?n vo th m?n, nh? ra th thm
B?n R?n ??i Chng 3294
Hai vai ch?ng ch?t n?ng o?n
N?i nh, n?i n??c l? h?ng kh xa
B?n R?n ??i Chng 5697
Gi vng hiu h?t ?m thanh,
???ng xa, d?m v?ng xin anh ??ng v?
M?nh tr?ng ? trt l?i th?,
Sao anh ?? gnh n?ng n? ring em. (a?)
hay: Lm chi ?? gnh n?ng n? ring ai!
B?n R?n ??i Chng 1589
Ghe lui th b?n nh? so, (2)
Anh cn b?n r?n n??c no anh lui.
B?n R?n Mi?n Nam, 7213
Ghe lui th b?n nh? so,
Li cn b?n r?n, b?n no dm lui.
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 4790
Em v? th ?i mau mau,
Em ??ng ng l?i ru?t ?au chn t?ng !
?i xa m?t cht ng ch?ng,
Th?y em l? nh? r?ng r?ng hai hng.
B?n R?n Mi?n Nam, ??ng Thp 8846
D?t tnh k? ? ng??i ?i
C?ng nh? Kim Tr?ng bi?t ly Thy Ki?u.
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 6176
Con d? ku s?u sao anh khng b?t ng?t ru
?? n ku r? r? su?t ?m thu, em bu?n
B?n R?n ??i Chng 4063
Chng vui cho thi?p ?i v?
K?o thi?p l? l?ng nh? hu trn cnh.
B?n R?n ??i Chng 4446
Chng v? thi?p n?m l?y tay
Mua kh?n chng v?n, o may cho chng.
B?n R?n ??i Chng 2550
Chng v? thi?p c?ng xin v?
Chng v? H? B?c, thi?p v? H? Ty
Chng bao nhiu tu?i n?m nay
Chng r?ng m??i tm, thi?p ry b?n ba
M? cha ??a ch thi?p gi
Thi?p cn gnh n?i m?t v tr?m kim
Tr?m kim ??i l?y l?ng vng
Mua g??ng t? m thi?p chng soi chung
Chng v? s?m s?a loan phng
Thi?p xin ?i?m ph?n t h?ng thi?p theo
Thi?p nay c?ng mu?n ch?i tro
B?n R?n ??i Chng 6004
Chng v? thi?p c?ng xin theo (2)
Qua sng n? n??c, qua ?o n? non
B?n R?n ??i Chng 5785
Chng v? thi?p c?ng xin theo
M? chng ?ng c?a thi?p leo c?t nh
B?n R?n ??i Chng 838
Chng v? th?i thi?p xin ??a
C?u Tr?i ??ng n?ng, ch? m?a tr?n ???ng
B?n R?n ??i Chng 9338
Chng v? s?m s?a loan phng
Thi?p xin ?i?m ph?n t h?ng thi?p theo
B?n R?n ??i Chng 8454
Chng v? cho chng m ra
K?o em ch? ??i s??ng sa l?nh lng
C?n l?nh cn c c?n n?ng
C?n ??p o ng?n, c?n chung o di
Hay l chng ? nghe ai
o ng?n khng ??p, o di khng chung
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 7520
Chng ?i th thi?p xin ??a,
C?u cho tr?i n?ng ??ng m?a tr?n ???ng
B?n R?n Mi?n Nam, 6270
Cy ?a tr?c g?c, th? m?c ?ang c?a
G?p em t? lc ban tr?a
Trch tr?i v?i t?i, phn ch?a h?t l?i
B?n R?n ??i Chng 1140
C?m ?n m?t chn sao no,
K? v? ng??i ? sao cho ?nh lng.
B?n R?n Mi?n Nam, Kin Giang 2906
B?u ?i b?u ? ??ng v?
???ng xa m?a n?ng cu th? ??ng qun
B?n R?n ??i Chng 4420
B?n v? ta ch?ng dm c?m,
Dang tay ??a b?n, ru?t b?m nh? d?a.
B?n R?n Mi?n Nam, C?n Th?, 9526
B?n v? ta ch?ng cho v?
Ta n?m v?t o ta ?? cu th?.
Tay c?m bt ng?c ln chu
?? v o b?n m?t cu n tnh.
B?n R?n Mi?n Trung 4305
B??c xu?ng ghe ba l?n khng d?t,
Khuyn em vo cho khu?t anh lui.
B?n R?n Mi?n Nam, L?c T?nh 531
Anh v?, em ch?ng dm c?m
Dang tay ??a b?n, ru?t b?m nh? d?a.
Anh v? ngoi Hu? lu v
V? tranh h?a ?? ?? l?i cho em
Anh v?, em tm v?t o em la lng
B? ch? th??ng, ch? nh? l?i gi?a ?ng cho em.
B?n R?n Mi?n Nam, B?n Tre 5919
Anh v? sao ??ng m v?
Ngh?a nhn v??ng vt t? b? ru?t ?au
B?n R?n Mi?n Nam, An Giang 9727