Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?n Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thu? (L?nh) lng no lng ?y gnh (?nh)
Thnh lng no lng ?y th?
B?n Ph?n ??i Chng 1402
Ru?ng r?c kh khan, ru?ng g nh?y n??c,
B?n ph?n em ngho, em than tr??c anh hay.
B?n Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 4771
Ru con, con ng? ?i thi
M? cn ?i h?c ki?m ?i ba v?n (1).
Mu?n trn b?n ph?n cng dn,
M khng bi?t ch? tr?m ph?n nhu?c nh?.
B?n Ph?n Mi?n Trung 3918
Quen vi?c nh m? l? vi?c nh ch?ng. B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8177
Ph b?t nhn b?n b?t ngh?a B?n Ph?n ??i Chng 2146
Nui tr? m?i bi?t th??ng gi,
Nui con m?i bi?t m? cha nui mnh.
B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7380
Nh? v?y m?i g?i l trai,
Trn lo ngh?a cha d??i mi th?o thn.
B?n Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 4729
Nam B?c cng gi?ng L?c H?ng,
Khuyn nhau cng qu non sng c? ??.
Nay bi?t b?n ph?n c?a mnh,
Thanh nin h?ng hi ln ???ng tng qun.
B?n Ph?n Mi?n Nam, 5363
Nc ch hm l?i con gi ng? tr?a B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3892
Khuyn anh ?i lnh cho ngoan
Cho dn ???c c?y cho dn ???c nh?
Bao gi? nn ??i nn C?
Th em s? quy?t ??i ch? cng anh
Bao gi? cng to?i danh thnh (*)
B?n Ph?n ??i Chng 7853
Hay ?u ?n gnh gy gi?a ???ng
Ph?t ph? ?i ging, c?m th?y th??ng nhi?u b?
Ch?ng c?a nng b?t h?nh v? qu
Xin nng ? v?y tr?n b? chnh chuyn
Xin nng ? v?y ?i nin
?? cho con chim nh? bi?t chuy?n cnh mai
Nng ??ng th?y s?c m say
Ham n?i qua vi?c b? b?y con th?
B?n Ph?n Mi?n Trung, Khnh Ha 1620
Con chim xanh ??u nhnh ?u ??
Nh?c dn lng nhi?m v? h? ?
Qu?n chi cng vi?c n?ng n?
C?t sao b?o v? ???c ? v?ng vng
H? ?, c t?ng, c lng
H? ? ?u ph?i m?t lng m thi
D m?a d n?ng m?c tr?i
Lng trn xm d??i ng??i ng??i quy?t tm
Kh kh?n c?ng ph?i d?n thn
Lo xong b?n ph?n cng dn m?i ng??i
B?n Ph?n ??i Chng 10039
C ch?ng ph?i ng?m b? hn ??ng cay. B?n Ph?n ??i Chng 5980
Cheo leo n??c ??nh non B?ng
Ka am V Khch, n? vng Mao Tin
B?i th?y thuy?n qun, khi?n cho anh r?u r?
A, thi ?i n, b?c l?m n, da di?t l?m n
Nu?t ?c xong ci chung tnh t? x?a cho ??n nay
Ka ka! ng?n ?n ai th?p h??ng ty
M?t ng?n ?n chong
Hai ng?n ?n chong
Ba b?n ng?n ?n chong
Ng vo trong l?ng ph?t ng ngoi ny x? r?
Tnh b?ng th gi? trong ci ba ta
Lo b? qun lnh k?o m nt l?ng.
B?n Ph?n ??i Chng 10383
Cha ti gi, m? ti y?u (3)
Em ti cn nh? xu
Khng ai tr?i chi?u ??p m?n
B?n ph?n ti bo b? ?n ??n m? cha.
B?n Ph?n Mi?n Nam, An Giang 816
Cha m? ti gi nh? ?n chy nh?p nhem
B?n ph?n ti l gi, m?y em cn kh?
B?n Ph?n ??i Chng 8096
Cha con ng ch? ?i ?u
?? cho ?y t? nh l?u xe h?i
B?n Ph?n ??i Chng 9698
Ch?ng g c?ng th? l vng
Ch?ng g c?ng th? l nng v? anh
B?n Ph?n ??i Chng 9956
C?a tay lm ra c?a nh lm nn B?n Ph?n ??i Chng 6657
By gi? g?p ph?i h?i ny
Khi tr?i h?n hn, khi hay m?a d?m
Khi tr?i gi bo ?m ?m,
??ng ti?n la thc, m??i ph?n ???c ba
L?y g ??ng n?p cho chng
L?y g cng vi?c xm lng cho an
L?y g s?u thu? cho lng
L?y g h? tr? trn ?ng lm ?n
Tr?i lm chi c?c h?i dn
Tr?i lm m?t mt thm ph?n kh kh?n!
B?n Ph?n ??i Chng 863
B?n ph?n em ngho than tr??c anh hay,
Anh nghe em ? t? by,
Lm v ch?ng v? ??ng c day giu ngho.
B?n Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 5776
B??m bay hoi, khng ??u v??n hoa,
Hay l anh th?y m? cha em ngho,
Dang tay v?i ch?ng t?i ko,
B?n ph?n em ngho l?y ch?ng ??ng anh.
B?n Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp 5828
Anh vi?c quan vi?c vua
Em thu tha may v
B?n Ph?n ??i Chng 1004
Anh cn ?n d?t lm chi
Xu?ng ??i tr? n? nam nhi cho r?i
B?n Ph?n ??i Chng 9540
Anh ?i! sng gi lin min
Ra cng bt c?y cho thuy?n t?i n?i
B?n Ph?n ??i Chng 5279
Anh ?i! ph?i lnh th ?i (3)
C?a nh m?i vi?c em th ch?ng sai,
Thng ch?p l ti?t tr?ng khoai
Thng ging tr?ng ??u, thng hai tr?ng c
Thng ba cy v? ??t ra
Thng t? gieo ma, thu?n ha m?i n?i
Thng m??i g?t hi v?a r?i
Tr?i ?? m?a xu?ng, n??c tri ??y ??ng
Anh ?i, hy gi? vi?c cng
?? em cy c?y m?c lng em lo!
B?n Ph?n ??i Chng 5599
Anh ?i! ph?i lnh th ?i (2)
Con cn m?ng d?i ? th c em
B?n Ph?n ??i Chng 4051
Anh ?i! ph?i lnh th ?i
C?a nh ??n chi?c ? th c ti (em)
B?n Ph?n ??i Chng 1438
Anh ?i! gi? l?y vi?c cng
?? em cy c?y m?c lng em ?y ( lo)
B?n Ph?n ??i Chng 4266
Ai ??a em xu?ng gi?a sng
Bn n?y cha m?, cn ch?ng bn kia
B?n Ph?n ??i Chng 9801
Ai ?i gnh vc non sng
?? ai ch?a ch?t s?u ?ng v?i ??y
B?n Ph?n ??i Chng 1393
??i ng??i s?ng (???c) m?y gang tay
H?i ?u c?m c?i c? ngy l?n ?m
B?n Ph?n ??i Chng 8819
?n c ph?n, m?n c vi?c B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7582