Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » B?n Ph?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Thu? (L?nh) lng no lng ?y gnh (?nh)
Thnh lng no lng ?y th?
B?n Ph?n ??i Chng 1383
Ru?ng r?c kh khan, ru?ng g nh?y n??c,
B?n ph?n em ngho, em than tr??c anh hay.
B?n Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 4751
Ru con, con ng? ?i thi
M? cn ?i h?c ki?m ?i ba v?n (1).
Mu?n trn b?n ph?n cng dn,
M khng bi?t ch? tr?m ph?n nhu?c nh?.
B?n Ph?n Mi?n Trung 3902
Quen vi?c nh m? l? vi?c nh ch?ng. B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8158
Ph b?t nhn b?n b?t ngh?a B?n Ph?n ??i Chng 2127
Nui tr? m?i bi?t th??ng gi,
Nui con m?i bi?t m? cha nui mnh.
B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7362
Nh? v?y m?i g?i l trai,
Trn lo ngh?a cha d??i mi th?o thn.
B?n Ph?n Mi?n Nam, L?c T?nh 4711
Nam B?c cng gi?ng L?c H?ng,
Khuyn nhau cng qu non sng c? ??.
Nay bi?t b?n ph?n c?a mnh,
Thanh nin h?ng hi ln ???ng tng qun.
B?n Ph?n Mi?n Nam, 5343
Nc ch hm l?i con gi ng? tr?a B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3873
Khuyn anh ?i lnh cho ngoan
Cho dn ???c c?y cho dn ???c nh?
Bao gi? nn ??i nn C?
Th em s? quy?t ??i ch? cng anh
Bao gi? cng to?i danh thnh (*)
B?n Ph?n ??i Chng 7838
Hay ?u ?n gnh gy gi?a ???ng
Ph?t ph? ?i ging, c?m th?y th??ng nhi?u b?
Ch?ng c?a nng b?t h?nh v? qu
Xin nng ? v?y tr?n b? chnh chuyn
Xin nng ? v?y ?i nin
?? cho con chim nh? bi?t chuy?n cnh mai
Nng ??ng th?y s?c m say
Ham n?i qua vi?c b? b?y con th?
B?n Ph?n Mi?n Trung, Khnh Ha 1599
Con chim xanh ??u nhnh ?u ??
Nh?c dn lng nhi?m v? h? ?
Qu?n chi cng vi?c n?ng n?
C?t sao b?o v? ???c ? v?ng vng
H? ?, c t?ng, c lng
H? ? ?u ph?i m?t lng m thi
D m?a d n?ng m?c tr?i
Lng trn xm d??i ng??i ng??i quy?t tm
Kh kh?n c?ng ph?i d?n thn
Lo xong b?n ph?n cng dn m?i ng??i
B?n Ph?n ??i Chng 10022
C ch?ng ph?i ng?m b? hn ??ng cay. B?n Ph?n ??i Chng 5962
Cheo leo n??c ??nh non B?ng
Ka am V Khch, n? vng Mao Tin
B?i th?y thuy?n qun, khi?n cho anh r?u r?
A, thi ?i n, b?c l?m n, da di?t l?m n
Nu?t ?c xong ci chung tnh t? x?a cho ??n nay
Ka ka! ng?n ?n ai th?p h??ng ty
M?t ng?n ?n chong
Hai ng?n ?n chong
Ba b?n ng?n ?n chong
Ng vo trong l?ng ph?t ng ngoi ny x? r?
Tnh b?ng th gi? trong ci ba ta
Lo b? qun lnh k?o m nt l?ng.
B?n Ph?n ??i Chng 10362
Cha ti gi, m? ti y?u (3)
Em ti cn nh? xu
Khng ai tr?i chi?u ??p m?n
B?n ph?n ti bo b? ?n ??n m? cha.
B?n Ph?n Mi?n Nam, An Giang 799
Cha m? ti gi nh? ?n chy nh?p nhem
B?n ph?n ti l gi, m?y em cn kh?
B?n Ph?n ??i Chng 8074
Cha con ng ch? ?i ?u
?? cho ?y t? nh l?u xe h?i
B?n Ph?n ??i Chng 9678
Ch?ng g c?ng th? l vng
Ch?ng g c?ng th? l nng v? anh
B?n Ph?n ??i Chng 9940
C?a tay lm ra c?a nh lm nn B?n Ph?n ??i Chng 6636
By gi? g?p ph?i h?i ny
Khi tr?i h?n hn, khi hay m?a d?m
Khi tr?i gi bo ?m ?m,
??ng ti?n la thc, m??i ph?n ???c ba
L?y g ??ng n?p cho chng
L?y g cng vi?c xm lng cho an
L?y g s?u thu? cho lng
L?y g h? tr? trn ?ng lm ?n
Tr?i lm chi c?c h?i dn
Tr?i lm m?t mt thm ph?n kh kh?n!
B?n Ph?n ??i Chng 844
B?n ph?n em ngho than tr??c anh hay,
Anh nghe em ? t? by,
Lm v ch?ng v? ??ng c day giu ngho.
B?n Ph?n Mi?n Trung, Ph Yn, 5754
B??m bay hoi, khng ??u v??n hoa,
Hay l anh th?y m? cha em ngho,
Dang tay v?i ch?ng t?i ko,
B?n ph?n em ngho l?y ch?ng ??ng anh.
B?n Ph?n Mi?n Nam, ??ng Thp 5808
Anh vi?c quan vi?c vua
Em thu tha may v
B?n Ph?n ??i Chng 982
Anh cn ?n d?t lm chi
Xu?ng ??i tr? n? nam nhi cho r?i
B?n Ph?n ??i Chng 9520
Anh ?i! sng gi lin min
Ra cng bt c?y cho thuy?n t?i n?i
B?n Ph?n ??i Chng 5261
Anh ?i! ph?i lnh th ?i (3)
C?a nh m?i vi?c em th ch?ng sai,
Thng ch?p l ti?t tr?ng khoai
Thng ging tr?ng ??u, thng hai tr?ng c
Thng ba cy v? ??t ra
Thng t? gieo ma, thu?n ha m?i n?i
Thng m??i g?t hi v?a r?i
Tr?i ?? m?a xu?ng, n??c tri ??y ??ng
Anh ?i, hy gi? vi?c cng
?? em cy c?y m?c lng em lo!
B?n Ph?n ??i Chng 5580
Anh ?i! ph?i lnh th ?i (2)
Con cn m?ng d?i ? th c em
B?n Ph?n ??i Chng 4034
Anh ?i! ph?i lnh th ?i
C?a nh ??n chi?c ? th c ti (em)
B?n Ph?n ??i Chng 1420
Anh ?i! gi? l?y vi?c cng
?? em cy c?y m?c lng em ?y ( lo)
B?n Ph?n ??i Chng 4250
Ai ??a em xu?ng gi?a sng
Bn n?y cha m?, cn ch?ng bn kia
B?n Ph?n ??i Chng 9781
Ai ?i gnh vc non sng
?? ai ch?a ch?t s?u ?ng v?i ??y
B?n Ph?n ??i Chng 1375
??i ng??i s?ng (???c) m?y gang tay
H?i ?u c?m c?i c? ngy l?n ?m
B?n Ph?n ??i Chng 8798
?n c ph?n, m?n c vi?c B?n Ph?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7560