Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Bun Bn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yn Ph? bun bn d??i thuy?n
Xu?ng ? Ph? M?i bn than, qu?t, tr.
Bun Bn Mi?n B?c, H N?i 9325
V? ch?ng ch?n chi?u ch?ng r?i
Bn bun l ngh?a ? ??i v?i nhau
Bun Bn ??i Chng 8693
Trai Ct Ng?n, gi ? L??ng Bun Bn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4519
Tin nhau bun bn cng nhau,
Thi?t h?n, h?n thi?t tr??c sau nh? l?i.
Hay g l?a ??o ki?m l?i,
M?t nh ?n u?ng t?i tr?i ring mang.
Theo chi nh?ng thi gian tham,
Pha phi th?c gi? tm ???ng d?i nhau.
C?a phi ngh?a c giu ?u,
? cho ngay th?t giu sang m?i b?n.
Bun Bn Mi?n B?c 7775
Ti?n trao cho mc
Khng ti?n cho trt l?i mau
Tin nhau bun bn cng nhau
Thi?t h?n, h?n thi?t, tr??c sau nh? l?i
Hay g l?a ??o ki?m l?i
M?t nh ?n u?ng, t?i tr?i ring mang
Theo chi nh?ng thi gian tham
Phi pha th?c gi? tm ???ng d?i nhau
C?a phi ngh?a c giu ?u
? cho ngay th?t giu sau m?i b?n
Bun Bn ??i Chng 4694
Ti?ng ??n l?ng t?y ba trang
Ra kh?i vo l?ng ?u b?ng L?c Chu
L?c Chu ngh? bi?n lm ??u
L?i cn bun bn lm giu ?n ch?i .
Bun Bn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8443
Thanh Tr bun bn yn vui
??ng Nhn, Thy i l n?i ch?n t?m.
Bun Bn ??i Chng 5744
Thanh Tr bun bn m?i n?i
??ng Nhn, Thu i l n?i ch?n t?m
Bun Bn ??i Chng 9961
Thnh Nam c?nh tr an bi (Ti?p Theo)
C?t C? ln ? m trng,
? Ch l? l?ng b?n sng c?m so.
Ph? khc bun bn vui sao,
L?i quy?n ch?nh m?ng n? trao tay ng??i.
Hng D?u, Hng M, Hng N?i,
Hng Tr?ng, Hng Thi?c, ln ch?i Hng Thng
Hng Cau, Hng Nn, t?ng b?ng,
Thnh Nam v?n v?t l?y l?ng l ?y!
Bun Bn Mi?n B?c, H N?i 1223
Thn em bun bn t?o t?n,
Lng anh sao n? t? tr?n xu?t gia.
Bun Bn Mi?n Nam, L?c T?nh 8565
Th??ng ng??i bun bn tr?m ngn
Ch? qu thu gp b?c ti?n min man.
T?ng ta giu th?nh ?u b?ng
Ng??i nhi?u c?a l?m v? vang mi?u ?nh.
Bun Bn ??i Chng 427
Th?m thi?t th??ng ti?c ghe l??n mui ?ng,
Ph?i chi g?n ??u v?n bun chung.
Bun Bn Mi?n Nam, L?c T?nh 4470
Tay lng l?a, m?m lng bun Bun Bn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7171
T? khi T? ??c ln ngi
V? ???ng Thi?u Tr? v? ?i n?m li?n
Mong cho thin h? lng thuy?n
Trong lng l?i c chi?c thuy?n ?i qua
V? t? c?a Yn Hoa
Nh?t Tn, Qu?ng B v? ra Ty H?
Th?y Ph??ng tri m?t m? m?
K? Vng, k? Ct xi ?? lm ?n
K? Tri, k? G?i, k? ??m
N??c vo ??n vch bi?t n?m n?i nao
Gi?i lm c? huy?n lao ?ao
?n ?i nh?n kht nh?ng ?au ru?t r
Mong cho n??c xu?ng n??c ra
?? m bun bn g?n xa trong ??ng.
?? m tnh chuy?n canh nng
M?t nhn dng n??c mnh mng mong hoi
Thm thm tr?ng ?i?m canh hai
N?a ?m g gy m??i hai thng th?a.
Bun Bn Mi?n B?c, H N?i 10318
Sng Ti?n sng H?u cng ngu?n
Thuy?n b t?p n?p bun bn d?p du.
Bun Bn Mi?n Nam, B?n Tre 8043
Phen ny quy?t ch bun to
Bun ba ??ng b?c b? ? anh xui
Bun Bn ??i Chng 3111
Ph?ng hong ?ua,
Chim s? c?ng ?ua,
?ua ch?i tr??c mi?u, sau cha,
D?ng ng??i bun bn, qu ma thi?u chi.
Bun Bn Mi?n Nam, 2389
Ni ??i ai ??p nn cao (2)
Ng ba Sng Gi, ai ?o m su
D ai bun bn ?u ?u
Lm sao qua kh?i C?u Du th lm
Bun Bn ??i Chng 2820
Phi th??ng b?t ph Bun Bn ??i Chng 7246
Nh anh ch? c m?t gian
N?a th lm b?p n?a toan lm bu?ng.
C?y em coi sc tr?m ???ng
?? anh bun bn b?n ph??ng thng hnh (tung honh)
Cn cht m? gi nui ?? gip anh
?? anh yn tr kh?i hnh ???ng xa
Li?u m th? knh m? gi,
??ng ti?ng n?ng nh? ng??i ta ch c??i
D no d ?i cho t??i
Khoan ?n b?t ng? li?u bi lo toan.
Cho anh yn d? bn bun
Bun Bn ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4182
Nh?t ngh? tinh nh?t thn vinh
Ai ?i ph?i qu ngh? mnh m?i nn
Ho?c bun bn, ho?c th? thuy?n
Ngh? g c?ng s? lm nn sang giu
Bun Bn ??i Chng 4545
Ngoa m?m nh? K? Th??ng Bun Bn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5978
Ngh? bun, ngh? bn khng hay,
?n r?i ba b?a su?t ngy lo toan.
Bun Bn Mi?n Nam, 1654
Ng??i ta bn v?n bun ngn (2)
Thn em bun bn c? hn v?n vui
Bun Bn ??i Chng 7334
Nay m?ng t? h?i ??ng xun
Tam d??ng khai thi, mun dn ha bnh
S? th?i ch?m vi?c h?c hnh
M?t mai khao b?ng ??t thnh cng danh
Cng th?i ph??ng cc long ?nh,
?? ngh? pht tri?n, th?a tnh l?i thu
Nng th cu?c b?m, cy su
Thu h, h? m?ch, t?ng thu co ngy
Th??ng th?i bun bn li?n tay
D?t ti t? c?ng, ?ua ti hin ngang (ai t?y cho ?a
Ba cng c? g?ng m? mang
Tri thanh, danh to?i, gi?u sang h?n ng??i
Bun Bn ??i Chng 8216
Nng v? bun bn cho ngoan
?? anh gi gi?y ki?m quan ti?n d?
Bun Bn ??i Chng 4491
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 1)
??n r?ng bun bn n?m nay pht ti.
Lng anh mu?n l?y v? hai,
R?ng: "Nh c thu?n, nay mai n v??
R?i ra m?t qun ?i qu,
Ti mu?n n v? lm b?n s?m hm.
Tr??c l sinh t? sinh tn,
Sau n?a th? ph?ng cng mn ng b.
Tr??c con nh sau ra con n,
Xin nh r?i ch? c ghen tung.
Ch? r?ng th lm gi bun,
Sng r?ng l?m n??c trong ngu?n ch?y ra.
Lng anh ?n ? th?t th,
Coi n m??i tm, coi nh hai m??i;
Lng anh chng c nh? ng??i,
C m?i n?i c?, t?i tr?i ai mang;
Lng anh ?n ? b?ng ngang,
N giu b?ng m?y c?ng nng th? hai".
- "Thi thi, ti bi?t anh r?i,
B?ng anh nng n?i gi?ng kh?i khng b?ng!
By gi? anh kho khn ngoan,
Sau anh t? ti, ti lm chi anh? (Cn Ti?p)
Bun Bn ??i Chng 4611
Mu?n giu ?i b, mu?n qu ?i v?t Bun Bn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6069
Mua tranh bn c??p Bun Bn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5190
May sao g?p m? xu xoa,
M?y ??ng m?t chn, mc ra ?n li?n
Bun Bn Mi?n Trung, Ph Yn, 6455
M?t nh c b?n nng du
Du c? bun bn ra m?u phong l?u
Du hai c v? m? mi?u,
B?c ti?n thc la, bao nhiu ?em v?,
Du ba ln t?n, xa xu?,
Nh? ?n cha m? cho v? Mi?n Nam
Du T? c tnh hay lm,
Ch?n tru c?t c? min man ngoi ??ng!
Bun Bn ??i Chng 5494
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (4)
D ?i bun bn c?ng l v? khng!
Bun Bn ??i Chng 3658
M?t tr?i v?a l?n, m?t tr?ng v?a m?c,
Ch? phin bun bn r?n rng,
K? ti?ng ku: B? ch? bn hng,
Cho mua th??c v?i may ci o dt vng b?n ch?i
Bun Bn Mi?n Nam, 667
M?t tr?i n?a bu?i xin xin,
K? bun ng??i bn ch? phin r?n rng
G ti?ng ku quan t? bn ?ng,
Mai gi? c th?y b?n vng ti khng?
Bun Bn Mi?n Trung, Ph Yn, 9826
M?y lu bun bn nui ai
M o em rch, m vai em mn?
M?y lu bun bn nui con
o rch m?c o, vai mn m?c vai
Bun Bn Mi?n B?c Trung Ph?n 2676
Lc xc khng b?ng gc r?ng Bun Bn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7803
Ln non hi l ch?m t?i
Bun bn t l?i tr? n? ?nh bong
Bun Bn ??i Chng 5284
Lng Mui th bn c?i ??ng
Nam D? ma m?t gi?u lng ?n ch?i
Thanh Tr bun bn m?i n?i
??ng Nhn, Thy i l n?i ch?n t?m
Lng M? th bn r??u t?m
S? L? cua ?c quanh n?m ?? ??i.
Bun Bn Mi?n B?c, H N?i 9397
Khun nh? tinh ??n Giang ?nh c?ng m?c Bun Bn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 482
Khch nh? nh hng
nh hng khng nh? khch
Bun Bn ??i Chng 4195
Ko qun qua c?a Hng Quan (2)
Chim mun ti?ng ht, hoa ngn h??ng ??a
K? t? sng V? ch? G
Ng v Thi Ph? th?y ? D?t Dy
Ch? ??ng Ct bun bn sum v?y
Ng v L Th?i th?y cy xm xa
T? S?n m?t ??i xa xa
Ng v Qun S?n b?n hng ? ngh? ng?i
Ch? Huy?n l ch? ?n ch?i
Trong t Qun V?t l n?i h?u tnh
Tr C?u sao v?ng b?n mnh
Hai hng chu l?y nh? bnh n??c nghing
Bun Bn Mi?n Trung, Qu?ng Ngi 10086
K? t? c?t gnh ?i bun
La cn ba ct, b?c cn ba tr?m
Khoai lang kh, ?? ph?ng ??y thng
Chng giao cho thi?p, gi? cng thi?p ?n
By gi? ct ng, b? l?n
Khoai lang kh c?ng h?t, thng v?ng ra ngoi
B?i v c? m?ng theo trai
Bao nhiu ti?n c?a ?n xi h?t tr?n
Bun Bn Mi?n Trung, Ph Yn, 8544
Khen ai kho th?t ?i quang
Kho ?an ?i r? cho nng ?i bun
?i bun r? rch sng h?
V? nh tnh l?i khng d? ??ng no
Bun Bn Mi?n Trung, Khnh Ha 896
H?i ng??i qu?n tr?ng giy l?ng thao
Cha m? th? no ?n m?c giu sang
Hay l anh bun bn ngoi ?ng
M??n ??u heo n?u cho n?i mng mng d? coi
Bun Bn Mi?n Nam, B?n Tre 1699
H?i anh o tr?ng kia l
Cha m? th? no, ?n m?c giu sang ?
Hay l anh bun bn ngoi ?ng
M??n ??u heo n?u cho n?i mng mng d? coi ?
Bun Bn ??i Chng 5815
H?i anh o tr?ng gu?c cao
Cha m? th? no, ?n m?c giu sang?
Hay anh bun bn ngoi ?ng
M??n heo n?u cho n?i mng d? coi?
Bun Bn ??i Chng 9031
H?i Th?ng l?m ti?n,
Xun Vin l?m l,
Tin ?i?n l?m quan
Bun Bn Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3010
H?i c th?t l?ng bao xanh (5)
C v? K? Ct v?i anh th v?.
K? Ct bun bn tr?m ngh?
C hoa thin l c ngh? v?i con.
Bun Bn ??i Chng 5255
H?i c th?t l?ng bao xanh (13)
C v? K? Ct v?i anh th v?!
K? Ct bun bn tr?m ngh?
C hoa thin l c ngh? v?i con
Bun Bn Mi?n Nam, B?n Tre 7545
Em ? sng d??i m?i ln
C l?i cho b?n sng trn m?i v?
Thuy?n anh bun bn nh?ng g
L? bu?m l?c gi by gi? m?i xui
Bun Bn ??i Chng 4094