Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C?m Xc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau x l?a may qu?n
Ght nhau k? n? k? n?n nhau ra
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 6904
Yu nhau xa m?y c?ng g?n
Ght nhau cch m?t bn chn c?ng la
C?m Xc ??i Chng 7644
Yu nhau tr?u v? cng say
Ght nhau cau ??u ??y khay ch?ng mng.
C?m Xc Mi?n Nam, B?c Liu 10221
Yu nhau th nm b? tr?u
Ght nhau nm ? v? ??u nhau ra.
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 4442
Yu nhau th?i nm mi?ng tr?u
Ght nhau nm ? v? ??u nhau ra
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra lm m??i
C?m Xc ??i Chng 491
Yu nhau cho th?t cho xi
Ght nhau ??a ??n Kim Bi H? B
C?m Xc ??i Chng 9193
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra thnh m??i
C?m Xc ??i Chng 8361
Yu nhau cau cau b?y b? ba
Ght nhau cau b?y b? ra lm m??i
C?m Xc ??i Chng 7324
Yu nhau c?ng ch?ng cho vng
Ght nhau c?ng ch?ng trnh ?ng m ?i
C?m Xc ??i Chng 9403
Yu nhau b?c bi gi?n sng
Ght nhau ??a ng?c mm vng ch?ng ?n (c?ng thy)
C?m Xc ??i Chng 9632
Yu nn t?t ght nn x?u C?m Xc ??i Chng 9586
Yu nn b?c ght nn ch C?m Xc ??i Chng 5896
Yu em, em c?ng nh? v?y
Ght em, em c?ng nh? ngy anh yu
C?m Xc Mi?n Trung 9716
Yu con cho roi, cho v?t
Ght con cho ng?t, cho bi
C?m Xc ??i Chng 7541
Yu cho v?t ght cho ch?i C?m Xc ??i Chng 5918
Yu cho roi cho v?t
Ght cho ng?t cho bi
C?m Xc ??i Chng 454
Yu ai th b?c ln tr?i ght ai th dm xu?ng ??t C?m Xc ??i Chng 5230
Yu ai m ni qu ?a
Ght ai ni thi?u, ni th?a nh? khng
C?m Xc ??i Chng 8491
Yu nhau m?i th? m?i cho
Ght nhau th m?nh qu?t mo c?ng ?i
C?m Xc ??i Chng 9001
Xin em ??ng gi?n ??ng h?n
Anh l? ??p c?t, ch?t ch?n sao ?nh?
C?m Xc ??i Chng 1995
Xo xanh ?i ?u ??ng ?,
Nghing tai d??i gi,
Thi?p k? cng kh chng nghe,
Nam nhi chi chi,
H?i h chi l??ng,
V??n la cy c ngy v??n r?,
Anh xa nng m?t ? my chau.
C?m Xc Mi?n Nam, L?c T?nh 6781
Xay la l?y g?o ?n mai
C m?t th? c?y v?i hai th? cy
Th? c?y m l?y th? cy
?? cho th? m? khc ngy khc ?m
C?m Xc ??i Chng 7266
Xa xui ch?ng ??ng c?n qu?n,
D? ?y v?i ? gi?n h?n chi nhau.
C?m Xc Mi?n Nam, L?c T?nh 9668
X?u m?t ght ng??i gin C?m Xc ??i Chng 3760
X?a kia em ? m?t lng
T?i anh ch?m b??c nn nng ?i xa
Em c ch?ng xa ch?i cha anh khng gi?n
Em c ch?ng g?n nh? l?a c?n mi hin
C?m Xc Mi?n Nam, ??ng Thp 9300
Vui xem ht nh?t xem b?i
T? t?i xem h?i b?i r?i xem ?m ma
C?m Xc ??i Chng 4203
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
C?m Xc Mi?n Trung 10379
Vui t? trong c?a vui ra
Bu?n t? ng b?y ng ba bu?n v?
C?m Xc ??i Chng 2501
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 2)
Trng ln th?y dy hng c
Bnh ?c, bnh ??u, bnh ?a, xi v
Trng ln th?y dy th?t b
Ch b?i, ch khch ??i ch? bn mua
Trng ln th?y dy hng cua
Em xch m?t r?, anh mua m?y ho
Trng ln dy ph? Hng ?o
Mi?ng cho h?n h? anh vo cng em.
C?m Xc Mi?n B?c, H N?i 7193
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 1)
Ma no th?c ?y xa g?n bn mua
C?ng ch? c anh hng d?a
Hng cau, hng qut, hng m?, hng ?o
X?m x?m anh m?i b??c vo
Th?y anh hng thu?c ht vo say s?a
N?t n? th anh hng na
Chua cht hng s?u, ng?t nga hng ???ng
Th?m ngt th ch? hng h??ng
Tanh ng?t hng c, ph tr??ng hng vng
S?c s?ch th anh hng giang
C? r? l?n thng, c? sng l?n nia
S? s? th anh hng tha
C? bt l?n ??a nhi?u b? ung dung
?? ?on th anh hng h?ng
Thanh yn, ph?t th?, b??i bng k? chi
Tr?ng qun v?n ch?ng ra g
M?i ng??i m?t v? ai th km ai
Trng ln th?y dy hng chai
C m?t ch khch tr?c ??u tr?ng r?ng
Ai ?i kho ni ?i ??ng
Hng ?c, hng ?ch, hng x?ng, hng qu (Cn ti?p 2 t? cu: .)
C?m Xc Mi?n B?c, H N?i 4295
Vui g b?ng l? nghinh ng
?n hoa, pho n? ng?p song nh tr?i.
Cu?c vui nhi?u khch ??n ch?i
Giu ngho h? h? ?n ch?i ba ngy.
C?m Xc Mi?n Nam, Ti?n Giang 1308
Vui cha th si ??n ch?i
G?m nh? thn si thi?u chi n?i tu hnh
C?m Xc Mi?n Trung, Ngh? An 697
Vui chn ??ng t? n?m ba
Khoan khoan gt ng?c ny ? ??n ch?i
C?m Xc Mi?n Trung, Ngh? An 614
Vui b?y m?n b?n th ?i
? nh o ?ng cc khuy thnh r?i (*)
C?m Xc Mi?n Trung, Ngh? An 629
Vui ?u b?ng h?i ?? danh
Ngh? no b?ng nghi?p h?c hnh l h?n
Cng cha nh? ni Thi S?n
Ngh?a m? nh? n??c trong ngu?n ch?y xui
Phu nhn th c cng nui
Ton gia h??ng phc l?c tr?i ban ?n
M?ng nay thi v? xun h?i
Mi?ng dng cu ht, hoan b?i cu?c vui!
C?m Xc ??i Chng 7355
V duyn ght k? c duyn
Khng ti?n ght k? c ti?n c?m tay
C?m Xc ??i Chng 8585
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
C?m Xc Mi?n Nam, V?nh Long 1731
V d?u phng h?a phi ?ao,
Gi?n th ni v?y l? no ch?ng th??ng.
C?m Xc Mi?n Nam, L?c T?nh 3216
V d?u c?u gi?n, m? h?n
Mu?n ngui lng c?u ko ??n c?u nghe.
Gi?n h?n th ko t te,
liu xang x? xng x li?u h?.
C?m Xc Mi?n Nam, Ti?n Giang 1237
V d?u c?u gi?n m? h?n (5)
Chu theo cng c?u ko ??n c?u nghe
C?m Xc Mi?n Nam, Kin Giang 4254
V d?u c?u gi?n m? h?n
Chu theo cng c?u ko ??n m? nghe
M? nghe chu ko ??n c
??t dy hi h?i gi?ng h x? xang
C?m Xc Mi?n Nam, Kin Giang 3202
V d?u c?u gi?n c?u h?n,
?i theo cng c?u ko ??n c?u nghe.
C?u h?n th ko te te
liu xang x?, xang x liu h.
C?m Xc Mi?n Nam, 441
Vai u, th?t b?p, m? hi d?u
Lng nch m?t n?m, tr tu m?t h?i
Gi?n th em ni v?y, ch? d? cn th??ng anh
C?m Xc Mi?n Trung, Ph Yn 2841
Vai mang kh?n gi nhu?m d,
??a anh xu?ng thu?, ru?t r ho don.
C?m Xc Mi?n Trung, Ph Yn, 4503
V?a nghe tu ?i?n rung chung
Leng keng ?nh th?c mn s??ng Ty H?.
???ng vui r?n bnh xe b,
Lao xao Yn Ph? ti?ng h g?i nhau.
H?i mnh: - Chuyn ch? v? ?u
Ng?y trang xanh ng?t m?t mu th? kia?
R?ng: - Rau Qu?ng B ?y m,
Rau vo x nghi?p, rau ra chi?n tr??ng.
Rau tnh, rau ngh?a qu h??ng
L?i ?y, ??y m?t ?o?n ???ng h? rau.
C?m Xc Mi?n B?c, H N?i 6408
V? xa ch?ng c?m khng ?n, ?m n?m khng ng?
Gi?ng nh? Quan cng th?t th? H? B
Ch?ng m xa v? bi?t l?y ngh?a g cho vui?
C?m Xc Mi?n Nam, V?nh Long 5718
V? ch?ng l ngh?a to khang
Ch?ng ha v? thu?n nh th??ng yn vui
Sinh con m?i ra thn ng??i
Lm ?n th?nh v??ng ??i ??i ?m no
C?m Xc ??i Chng 517
V?n ban ? th? m?ng,
Bn ?i?m b?t do nhn,
Thi thi ?y anh khng gi?n.
? em c?ng ch? h?n,
Ki?p ti sanh s? n?i phi?m ??n tri m.
C?m Xc ??i Chng 5605
? ct kt (2)
Xay la l?y g?o ?n mai.
C m?t th? c?y v?i hai th? cy
Th? c?y m l?y th? cy
? cho th? m? khc ngy khc ?m !
Dn Ca
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 8988
? ct kt
Xay la l?y g?o ?n mai.
C m?t th? c?y v?i hai th? cy
Th? c?y m l?y th? cy
? cho th? m? khc ngy khc ?m !
Dn Ca
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 6317