Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C?m Xc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu nhau x l?a may qu?n
Ght nhau k? n? k? n?n nhau ra
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 6882
Yu nhau xa m?y c?ng g?n
Ght nhau cch m?t bn chn c?ng la
C?m Xc ??i Chng 7624
Yu nhau tr?u v? cng say
Ght nhau cau ??u ??y khay ch?ng mng.
C?m Xc Mi?n Nam, B?c Liu 10200
Yu nhau th nm b? tr?u
Ght nhau nm ? v? ??u nhau ra.
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 4424
Yu nhau th?i nm mi?ng tr?u
Ght nhau nm ? v? ??u nhau ra
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra lm m??i
C?m Xc ??i Chng 462
Yu nhau cho th?t cho xi
Ght nhau ??a ??n Kim Bi H? B
C?m Xc ??i Chng 9171
Yu nhau cau su b? ba
Ght nhau cau su b? ra thnh m??i
C?m Xc ??i Chng 8342
Yu nhau cau cau b?y b? ba
Ght nhau cau b?y b? ra lm m??i
C?m Xc ??i Chng 7302
Yu nhau c?ng ch?ng cho vng
Ght nhau c?ng ch?ng trnh ?ng m ?i
C?m Xc ??i Chng 9378
Yu nhau b?c bi gi?n sng
Ght nhau ??a ng?c mm vng ch?ng ?n (c?ng thy)
C?m Xc ??i Chng 9607
Yu nn t?t ght nn x?u C?m Xc ??i Chng 9565
Yu nn b?c ght nn ch C?m Xc ??i Chng 5876
Yu em, em c?ng nh? v?y
Ght em, em c?ng nh? ngy anh yu
C?m Xc Mi?n Trung 9696
Yu con cho roi, cho v?t
Ght con cho ng?t, cho bi
C?m Xc ??i Chng 7518
Yu cho v?t ght cho ch?i C?m Xc ??i Chng 5898
Yu cho roi cho v?t
Ght cho ng?t cho bi
C?m Xc ??i Chng 430
Yu ai th b?c ln tr?i ght ai th dm xu?ng ??t C?m Xc ??i Chng 5203
Yu ai m ni qu ?a
Ght ai ni thi?u, ni th?a nh? khng
C?m Xc ??i Chng 8469
Yu nhau m?i th? m?i cho
Ght nhau th m?nh qu?t mo c?ng ?i
C?m Xc ??i Chng 8971
Xin em ??ng gi?n ??ng h?n
Anh l? ??p c?t, ch?t ch?n sao ?nh?
C?m Xc ??i Chng 1973
Xo xanh ?i ?u ??ng ?,
Nghing tai d??i gi,
Thi?p k? cng kh chng nghe,
Nam nhi chi chi,
H?i h chi l??ng,
V??n la cy c ngy v??n r?,
Anh xa nng m?t ? my chau.
C?m Xc Mi?n Nam, L?c T?nh 6757
Xay la l?y g?o ?n mai
C m?t th? c?y v?i hai th? cy
Th? c?y m l?y th? cy
?? cho th? m? khc ngy khc ?m
C?m Xc ??i Chng 7242
Xa xui ch?ng ??ng c?n qu?n,
D? ?y v?i ? gi?n h?n chi nhau.
C?m Xc Mi?n Nam, L?c T?nh 9644
X?u m?t ght ng??i gin C?m Xc ??i Chng 3720
X?a kia em ? m?t lng
T?i anh ch?m b??c nn nng ?i xa
Em c ch?ng xa ch?i cha anh khng gi?n
Em c ch?ng g?n nh? l?a c?n mi hin
C?m Xc Mi?n Nam, ??ng Thp 9277
Vui xem ht nh?t xem b?i
T? t?i xem h?i b?i r?i xem ?m ma
C?m Xc ??i Chng 4183
Vui vui ? b?n vui vui
Ti?n dm h?u th, b? tui sao ?nh
H?i no l l?u m?t nhnh
By gi? cu?i bi ??u gnh, th?m ch?a?
C?m Xc Mi?n Trung 10357
Vui t? trong c?a vui ra
Bu?n t? ng b?y ng ba bu?n v?
C?m Xc ??i Chng 2484
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 2)
Trng ln th?y dy hng c
Bnh ?c, bnh ??u, bnh ?a, xi v
Trng ln th?y dy th?t b
Ch b?i, ch khch ??i ch? bn mua
Trng ln th?y dy hng cua
Em xch m?t r?, anh mua m?y ho
Trng ln dy ph? Hng ?o
Mi?ng cho h?n h? anh vo cng em.
C?m Xc Mi?n B?c, H N?i 7170
Vui nh?t l ch? ??ng Xun (Cu 1)
Ma no th?c ?y xa g?n bn mua
C?ng ch? c anh hng d?a
Hng cau, hng qut, hng m?, hng ?o
X?m x?m anh m?i b??c vo
Th?y anh hng thu?c ht vo say s?a
N?t n? th anh hng na
Chua cht hng s?u, ng?t nga hng ???ng
Th?m ngt th ch? hng h??ng
Tanh ng?t hng c, ph tr??ng hng vng
S?c s?ch th anh hng giang
C? r? l?n thng, c? sng l?n nia
S? s? th anh hng tha
C? bt l?n ??a nhi?u b? ung dung
?? ?on th anh hng h?ng
Thanh yn, ph?t th?, b??i bng k? chi
Tr?ng qun v?n ch?ng ra g
M?i ng??i m?t v? ai th km ai
Trng ln th?y dy hng chai
C m?t ch khch tr?c ??u tr?ng r?ng
Ai ?i kho ni ?i ??ng
Hng ?c, hng ?ch, hng x?ng, hng qu (Cn ti?p 2 t? cu: .)
C?m Xc Mi?n B?c, H N?i 4276
Vui g b?ng l? nghinh ng
?n hoa, pho n? ng?p song nh tr?i.
Cu?c vui nhi?u khch ??n ch?i
Giu ngho h? h? ?n ch?i ba ngy.
C?m Xc Mi?n Nam, Ti?n Giang 1284
Vui cha th si ??n ch?i
G?m nh? thn si thi?u chi n?i tu hnh
C?m Xc Mi?n Trung, Ngh? An 674
Vui chn ??ng t? n?m ba
Khoan khoan gt ng?c ny ? ??n ch?i
C?m Xc Mi?n Trung, Ngh? An 589
Vui b?y m?n b?n th ?i
? nh o ?ng cc khuy thnh r?i (*)
C?m Xc Mi?n Trung, Ngh? An 605
Vui ?u b?ng h?i ?? danh
Ngh? no b?ng nghi?p h?c hnh l h?n
Cng cha nh? ni Thi S?n
Ngh?a m? nh? n??c trong ngu?n ch?y xui
Phu nhn th c cng nui
Ton gia h??ng phc l?c tr?i ban ?n
M?ng nay thi v? xun h?i
Mi?ng dng cu ht, hoan b?i cu?c vui!
C?m Xc ??i Chng 7332
V duyn ght k? c duyn
Khng ti?n ght k? c ti?n c?m tay
C?m Xc ??i Chng 8564
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
C?m Xc Mi?n Nam, V?nh Long 1706
V d?u phng h?a phi ?ao,
Gi?n th ni v?y l? no ch?ng th??ng.
C?m Xc Mi?n Nam, L?c T?nh 3195
V d?u c?u gi?n, m? h?n
Mu?n ngui lng c?u ko ??n c?u nghe.
Gi?n h?n th ko t te,
liu xang x? xng x li?u h?.
C?m Xc Mi?n Nam, Ti?n Giang 1209
V d?u c?u gi?n m? h?n (5)
Chu theo cng c?u ko ??n c?u nghe
C?m Xc Mi?n Nam, Kin Giang 4232
V d?u c?u gi?n m? h?n
Chu theo cng c?u ko ??n m? nghe
M? nghe chu ko ??n c
??t dy hi h?i gi?ng h x? xang
C?m Xc Mi?n Nam, Kin Giang 3180
V d?u c?u gi?n c?u h?n,
?i theo cng c?u ko ??n c?u nghe.
C?u h?n th ko te te
liu xang x?, xang x liu h.
C?m Xc Mi?n Nam, 422
Vai u, th?t b?p, m? hi d?u
Lng nch m?t n?m, tr tu m?t h?i
Gi?n th em ni v?y, ch? d? cn th??ng anh
C?m Xc Mi?n Trung, Ph Yn 2819
Vai mang kh?n gi nhu?m d,
??a anh xu?ng thu?, ru?t r ho don.
C?m Xc Mi?n Trung, Ph Yn, 4483
V?a nghe tu ?i?n rung chung
Leng keng ?nh th?c mn s??ng Ty H?.
???ng vui r?n bnh xe b,
Lao xao Yn Ph? ti?ng h g?i nhau.
H?i mnh: - Chuyn ch? v? ?u
Ng?y trang xanh ng?t m?t mu th? kia?
R?ng: - Rau Qu?ng B ?y m,
Rau vo x nghi?p, rau ra chi?n tr??ng.
Rau tnh, rau ngh?a qu h??ng
L?i ?y, ??y m?t ?o?n ???ng h? rau.
C?m Xc Mi?n B?c, H N?i 6384
V? xa ch?ng c?m khng ?n, ?m n?m khng ng?
Gi?ng nh? Quan cng th?t th? H? B
Ch?ng m xa v? bi?t l?y ngh?a g cho vui?
C?m Xc Mi?n Nam, V?nh Long 5694
V? ch?ng l ngh?a to khang
Ch?ng ha v? thu?n nh th??ng yn vui
Sinh con m?i ra thn ng??i
Lm ?n th?nh v??ng ??i ??i ?m no
C?m Xc ??i Chng 496
V?n ban ? th? m?ng,
Bn ?i?m b?t do nhn,
Thi thi ?y anh khng gi?n.
? em c?ng ch? h?n,
Ki?p ti sanh s? n?i phi?m ??n tri m.
C?m Xc ??i Chng 5582
? ct kt (2)
Xay la l?y g?o ?n mai.
C m?t th? c?y v?i hai th? cy
Th? c?y m l?y th? cy
? cho th? m? khc ngy khc ?m !
Dn Ca
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 8968
? ct kt
Xay la l?y g?o ?n mai.
C m?t th? c?y v?i hai th? cy
Th? c?y m l?y th? cy
? cho th? m? khc ngy khc ?m !
Dn Ca
C?m Xc Mi?n Nam, An Giang 6289