Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cần Mẫn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xôn xao gà gáy rạng ngày
Vai vác cái cày, tay dắt con trâu
Bước chân xuống cánh đồng sâu
Mắt nhắm, mắt mở, cái đầu chôm bôm
Cần Mẫn Miền Nam, Vĩnh Long 6217
Xe chỉn uốn cần Cần Mẫn Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3065
Xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ Cần Mẫn Đại Chúng 6243
Trời mưa quả dưa vẹo vọ
Con ốc nằm co
Con tôm đánh đáo
Con cò kiếm ăn
Cần Mẫn Đại Chúng 9133
Trăm phương cũng cõi trời chung
Trăm nghề cũng phải có công mới thành
Chữ rằng: Tiểu phú do cần (*)
Còn như đại phú là phần do thiên
Cần Mẫn Đại Chúng 3093
Quen tay không bằng hay làm Cần Mẫn Đại Chúng 1992
Quen tay hay làm Cần Mẫn Đại Chúng 5516
Nhiều tay hơn hay làm Cần Mẫn Đại Chúng 5119
Nhiều chuyến hơn chuyến nhiều Cần Mẫn Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6567
Ngày thì đem thóc ra phơi
Tối lặn mặt trời đổ lúa vô xay
Một đêm là ba cối đầy
Một tay xay giã, một tay giần sàng
Tháng ba, tháng tám rỗi ràng
Làm sao đủ gạo, mùa màng sang năm
Cần Mẫn Đại Chúng 5741
Mau tay hay làm Cần Mẫn Đại Chúng 4039
Một người hay ho bằng kho người hay làm Cần Mẫn Đại Chúng 1297
Mần cho lắm tắm không áo quần thay,
Mần lai rai ngày thay hai bộ,
Cần Mẫn Miền Nam, An Giang 4010
Mần cho lắm ăn mắm với cà,
Làm tà tà ăn cà với mắm.
Cần Mẫn Miền Nam, An Giang 2792
Làm không kịp thở Cần Mẫn Đại Chúng 3272
Làm đổ mồ hôi sôi con mắt Cần Mẫn Đại Chúng 7767
Lấy không làm có
Lấy có làm không
Cần Mẫn Đại Chúng 1948
Kẻ Mui anh đã biết chưa
Đàn ông vác nặng be bờ, đắp truông
Mẹ em đẻ em trong buồng
Về sau em lớn quay guồng ươm tơ.
Cần Mẫn Miền Bắc, Hà Nội 10147
Hay ăn thì chẳng hay làm Cần Mẫn Đại Chúng 9543
Khéo tay hơn hay làm Cần Mẫn Đại Chúng 5776
Khéo cày đầy đọi Cần Mẫn Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6364
Khen nết hay làm ai khen nết hay ăn Cần Mẫn Đại Chúng 8522
Hay làm thì giầu, có chí thì nên Cần Mẫn Đại Chúng 1927
Hay làm thì đói hay nói thì no Cần Mẫn Đại Chúng 338
Hay làm đầu quang mặt sạch
Chẳng hay làm đầu rách mặt dơ
Cần Mẫn Đại Chúng 9827
Hay học thì sáng hay làm thì tối Cần Mẫn Đại Chúng 6229
Dù no dù đói cho tươi
Khoan ăn bớt ngủ là người lo toan.
Cần Mẫn Đại Chúng 10154
Công dã tràng thường ngày xe cát,
Sóng ba đào, ai xét công cho.
Cần Mẫn Miền Nam, 8094
Có việc thì lo ngay ngáy
không việc thì ngáy ó o
Cần Mẫn Đại Chúng 3373
Có khó mới có mà ăn,
Ngồi không ai dễ đem phần tới cho.
Cần Mẫn Miền Nam, 2840
Có làm thì mới có ăn
Không dưng ai dễ mang phần tới cho
Cần Mẫn Miền Trung, Khánh Hòa 6795
Chớ nên trông đợi rủi may
Cứ tin vào ở chân tay sức người.
Cần Mẫn Đại Chúng 3669
Bấy lâu bậu cần mẫn cái vườn đào,
Tình xưa ngồi cựu, bậu có nhớ chút nào hay không
Cần Mẫn Miền Nam, Lục Tỉnh 3684
Anh cầm cái phảng chưa nên
Mà đòi lên rẫy theo em sao đành
Cần Mẫn Miền Nam, Đồng Tháp 1526
Đông tay hơn hay làm Cần Mẫn Đại Chúng 1244
Đắc lũng còn vọng thục Cần Mẫn Đại Chúng 4704
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt Cần Mẫn Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên, 7230