Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C?n M?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xn xao g gy r?ng ngy
Vai vc ci cy, tay d?t con tru
B??c chn xu?ng cnh ??ng su
M?t nh?m, m?t m?, ci ??u chm bm
C?n M?n Mi?n Nam, V?nh Long 6279
Xe ch?n u?n c?n C?n M?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3124
X?u hay lm t?t d?t hay ni ch? C?n M?n ??i Chng 6302
Tr?i m?a qu? d?a v?o v?
Con ?c n?m co
Con tm ?nh ?o
Con c ki?m ?n
C?n M?n ??i Chng 9197
Tr?m ph??ng c?ng ci tr?i chung
Tr?m ngh? c?ng ph?i c cng m?i thnh
Ch? r?ng: Ti?u ph do c?n (*)
Cn nh? ??i ph l ph?n do thin
C?n M?n ??i Chng 3146
Quen tay khng b?ng hay lm C?n M?n ??i Chng 2049
Quen tay hay lm C?n M?n ??i Chng 5574
Nhi?u tay h?n hay lm C?n M?n ??i Chng 5178
Nhi?u chuy?n h?n chuy?n nhi?u C?n M?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6629
Ngy th ?em thc ra ph?i
T?i l?n m?t tr?i ?? la v xay
M?t ?m l ba c?i ??y
M?t tay xay gi, m?t tay gi?n sng
Thng ba, thng tm r?i rng
Lm sao ?? g?o, ma mng sang n?m
C?n M?n ??i Chng 5793
Mau tay hay lm C?n M?n ??i Chng 4101
M?t ng??i hay ho b?ng kho ng??i hay lm C?n M?n ??i Chng 1357
M?n cho l?m t?m khng o qu?n thay,
M?n lai rai ngy thay hai b?,
C?n M?n Mi?n Nam, An Giang 4071
M?n cho l?m ?n m?m v?i c,
Lm t t ?n c v?i m?m.
C?n M?n Mi?n Nam, An Giang 2857
Lm khng k?p th? C?n M?n ??i Chng 3328
Lm ?? m? hi si con m?t C?n M?n ??i Chng 7827
L?y khng lm c
L?y c lm khng
C?n M?n ??i Chng 2015
K? Mui anh ? bi?t ch?a
?n ng vc n?ng be b?, ??p trung
M? em ?? em trong bu?ng
V? sau em l?n quay gu?ng ??m t?.
C?n M?n Mi?n B?c, H N?i 10202
Hay ?n th ch?ng hay lm C?n M?n ??i Chng 9597
Kho tay h?n hay lm C?n M?n ??i Chng 5837
Kho cy ??y ??i C?n M?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6421
Khen n?t hay lm ai khen n?t hay ?n C?n M?n ??i Chng 8580
Hay lm th gi?u, c ch th nn C?n M?n ??i Chng 1983
Hay lm th ?i hay ni th no C?n M?n ??i Chng 395
Hay lm ??u quang m?t s?ch
Ch?ng hay lm ??u rch m?t d?
C?n M?n ??i Chng 9879
Hay h?c th sng hay lm th t?i C?n M?n ??i Chng 6289
D no d ?i cho t??i
Khoan ?n b?t ng? l ng??i lo toan.
C?n M?n ??i Chng 10212
Cng d trng th??ng ngy xe ct,
Sng ba ?o, ai xt cng cho.
C?n M?n Mi?n Nam, 8153
C vi?c th lo ngay ngy
khng vi?c th ngy o
C?n M?n ??i Chng 3428
C kh m?i c m ?n,
Ng?i khng ai d? ?em ph?n t?i cho.
C?n M?n Mi?n Nam, 2896
C lm th m?i c ?n
Khng d?ng ai d? mang ph?n t?i cho
C?n M?n Mi?n Trung, Khnh Ha 6861
Ch? nn trng ??i r?i may
C? tin vo ? chn tay s?c ng??i.
C?n M?n ??i Chng 3738
B?y lu b?u c?n m?n ci v??n ?o,
Tnh x?a ng?i c?u, b?u c nh? cht no hay khng
C?n M?n Mi?n Nam, L?c T?nh 3744
Anh c?m ci ph?ng ch?a nn
M ?i ln r?y theo em sao ?nh
C?n M?n Mi?n Nam, ??ng Thp 1590
?ng tay h?n hay lm C?n M?n ??i Chng 1327
??c l?ng cn v?ng th?c C?n M?n ??i Chng 4764
?n c?a r?ng r?ng r?ng n??c m?t C?n M?n ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn, 7291