Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C?n M?n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xn xao g gy r?ng ngy
Vai vc ci cy, tay d?t con tru
B??c chn xu?ng cnh ??ng su
M?t nh?m, m?t m?, ci ??u chm bm
C?n M?n Mi?n Nam, V?nh Long 6246
Xe ch?n u?n c?n C?n M?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3089
X?u hay lm t?t d?t hay ni ch? C?n M?n ??i Chng 6269
Tr?i m?a qu? d?a v?o v?
Con ?c n?m co
Con tm ?nh ?o
Con c ki?m ?n
C?n M?n ??i Chng 9162
Tr?m ph??ng c?ng ci tr?i chung
Tr?m ngh? c?ng ph?i c cng m?i thnh
Ch? r?ng: Ti?u ph do c?n (*)
Cn nh? ??i ph l ph?n do thin
C?n M?n ??i Chng 3116
Quen tay khng b?ng hay lm C?n M?n ??i Chng 2016
Quen tay hay lm C?n M?n ??i Chng 5541
Nhi?u tay h?n hay lm C?n M?n ??i Chng 5145
Nhi?u chuy?n h?n chuy?n nhi?u C?n M?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6596
Ngy th ?em thc ra ph?i
T?i l?n m?t tr?i ?? la v xay
M?t ?m l ba c?i ??y
M?t tay xay gi, m?t tay gi?n sng
Thng ba, thng tm r?i rng
Lm sao ?? g?o, ma mng sang n?m
C?n M?n ??i Chng 5765
Mau tay hay lm C?n M?n ??i Chng 4065
M?t ng??i hay ho b?ng kho ng??i hay lm C?n M?n ??i Chng 1325
M?n cho l?m t?m khng o qu?n thay,
M?n lai rai ngy thay hai b?,
C?n M?n Mi?n Nam, An Giang 4040
M?n cho l?m ?n m?m v?i c,
Lm t t ?n c v?i m?m.
C?n M?n Mi?n Nam, An Giang 2825
Lm khng k?p th? C?n M?n ??i Chng 3297
Lm ?? m? hi si con m?t C?n M?n ??i Chng 7792
L?y khng lm c
L?y c lm khng
C?n M?n ??i Chng 1981
K? Mui anh ? bi?t ch?a
?n ng vc n?ng be b?, ??p trung
M? em ?? em trong bu?ng
V? sau em l?n quay gu?ng ??m t?.
C?n M?n Mi?n B?c, H N?i 10169
Hay ?n th ch?ng hay lm C?n M?n ??i Chng 9568
Kho tay h?n hay lm C?n M?n ??i Chng 5801
Kho cy ??y ??i C?n M?n Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6389
Khen n?t hay lm ai khen n?t hay ?n C?n M?n ??i Chng 8548
Hay lm th gi?u, c ch th nn C?n M?n ??i Chng 1955
Hay lm th ?i hay ni th no C?n M?n ??i Chng 365
Hay lm ??u quang m?t s?ch
Ch?ng hay lm ??u rch m?t d?
C?n M?n ??i Chng 9851
Hay h?c th sng hay lm th t?i C?n M?n ??i Chng 6258
D no d ?i cho t??i
Khoan ?n b?t ng? l ng??i lo toan.
C?n M?n ??i Chng 10180
Cng d trng th??ng ngy xe ct,
Sng ba ?o, ai xt cng cho.
C?n M?n Mi?n Nam, 8119
C vi?c th lo ngay ngy
khng vi?c th ngy o
C?n M?n ??i Chng 3397
C kh m?i c m ?n,
Ng?i khng ai d? ?em ph?n t?i cho.
C?n M?n Mi?n Nam, 2865
C lm th m?i c ?n
Khng d?ng ai d? mang ph?n t?i cho
C?n M?n Mi?n Trung, Khnh Ha 6826
Ch? nn trng ??i r?i may
C? tin vo ? chn tay s?c ng??i.
C?n M?n ??i Chng 3700
B?y lu b?u c?n m?n ci v??n ?o,
Tnh x?a ng?i c?u, b?u c nh? cht no hay khng
C?n M?n Mi?n Nam, L?c T?nh 3712
Anh c?m ci ph?ng ch?a nn
M ?i ln r?y theo em sao ?nh
C?n M?n Mi?n Nam, ??ng Thp 1554
?ng tay h?n hay lm C?n M?n ??i Chng 1293
??c l?ng cn v?ng th?c C?n M?n ??i Chng 4732
?n c?a r?ng r?ng r?ng n??c m?t C?n M?n ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn, 7257