Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cao Ng?o

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?a kia n c?ng l hoa
By gi? n rch n ra bng tn
Cao Ng?o ??i Chng 9256
X?m x?m b??c l?i cy chanh
L?m le mu?n b?, s? nhnh chng gai.
Cao Ng?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 5614
Thi?p nh? cam qut b??i bng
??ng the ngoi v? trong lng ng?t thanh
Cao Ng?o ??i Chng 2876
Tm kia c?t l?n trn ??u
L?i ch c ch?t hm ru dnh bn
Cao Ng?o Mi?n Nam, V?nh Long 6129
Thn ny ?ng gi nghn vng
B?t ?em di n?ng, d?m s??ng b?y ch?y
Sao lng nhi?u n?i ??ng cay
B?y lu th?m ch?t, s?u xy nn thnh.
Cao Ng?o ??i Chng 5890
Thn ch? nh? hoa g?o trn cy
Chng em nh? ?m c? may bn ???ng
Thn ch? nh? ci s?p vng
Chng em nh? chi?u rch b hng b? qun
Cao Ng?o ??i Chng 4243
Qut r?ng b? ao ng?t ngo anh chu?ng (2)
Tri m?n h?ng ?o, r?ng cu?ng anh ch.
Cao Ng?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 8326
Qut r?ng b? ao ng?t ngo anh chu?ng
Tri m?n h?ng ?o, r?ng cu?ng anh ch.
Cao Ng?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 2351
Quit r?ng b? ao ng?t ngo anh chu?ng
Tri cam h?ng ?o r?ng xu?ng anh ch
Cao Ng?o Mi?n Nam, V?nh Long, ??ng Thp 4291
Qu? Tr My th? cay th? ng?t
Nh? tay th? r?ng m?i l?t tay anh.
Phn du, b?ch ch? rnh rnh
Cn ti?u ly m?i x?ng, ng?c lin thnh m?i cn.
Cao Ng?o ??i Chng 6402
Ni ??y ??a cho v?a lng b?n (2)
Thi?u chi ng??i b?c v?n ti?n mua
Cao Ng?o ??i Chng 5693
Ni ??y ??a cho v?a lng b?n
Con sng Giang H ch? c?n ch? su
Cao Ng?o ??i Chng 3923
Ph ph thu?c ?i?u k?p tay
M?t ?eo ki?ng mt xem ai ra g
Cao Ng?o ??i Chng 4523
Ngho nh? anh t k? dm b
Hi?u trung gi? tr?n, ngoan ngh x? xong
Cao Ng?o Mi?n Trung 9503
N??c trong th?y ? c l?i th?y hnh (*)
Coi em c?ng l?ch l?i hn m? cha
Cao Ng?o ??i Chng 783
M?c ti?n ?n mi?ng c thu,
?n chi l? c l ? nhi?u x??ng?
Cao Ng?o Mi?n Trung, Ph Yn, 8150
Khng th??ng em h?ng c c?n
Tr?m h??ng kh ki?m ch? ???c b?n thi?u chi
Cao Ng?o Mi?n Nam, 3143
Hn ? cheo leo
Con tru tro tru tr?t
Con ng?a tro ng?a ??
Ti?c cng anh lao kh? t? c? ch kim
Ch?ng no ? n?i, lng chm
Mu?i chua, chanh m?n m?i tm ???c em.
Cao Ng?o Mi?n Nam, Ti?n Giang 9062
Gi xun th?i ng?n ph dung,
Lng anh nh? s?t em nung c?ng m?m.
Cao Ng?o ??i Chng 578
Giu sang chi anh m chnh chnh, h?u h?u,
Ngy hm qua em ?i qua c?a ng, th?y anh ?n bt canh b?u th? c?m.
- Anh th??ng ?n cho g, cho v?t, cho th?t b? cau,
Hm qua tr?i nng n?c, m?i ?n canh b?u cho mt chn r?ng.
Cao Ng?o Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 4557
Gi?ng su gu xu?ng b?n bon
C con c trch ph? con c tru
H?i th?m chnh t?ng no giu
?em con c trch v? bu th? ch?i
Cao Ng?o Mi?n Trung, Khnh Ha 573
C l?i ch v? l hi
Gi? ci ch khch di ?ui v?t v?
Cao Ng?o ??i Chng 9389
Cng tao ??t gnh, ??t khing,
Mu?n th?t mu?n m? do quy?n ngang tao.
Cao Ng?o Mi?n Trung, Ph Yn, 8533
Con ch ch kh? l?m lng
Kh? l?i ch ch ?n dng ?n di
L??n ng?n l?i ch tr?ch di
Th?n b?n mo mi?ng ch trai l?ch m?m
Cao Ng?o ??i Chng 7795
Con c d??i sng anh cn b?t b?,
Hu?ng chi nng, anh d? c?ng xiu
Cao Ng?o Mi?n Trung, Ph Yn, 3203
C ti?n ?n c li?t, thu,
?n chi ng? c l ? l?m x??ng.
Cao Ng?o Mi?n Trung, Ph Yn, 9314
Chuy?n anh anh n? mu?n ph
Ph ra m?t chuy?n ba c ph?i lng
Cao Ng?o Mi?n Trung, Ngh? An 7679
Chu?t ch x b?p ch?ng ?n
Ch ch nh d?t ra n?m b?i tre
Cao Ng?o ??i Chng 6210
Ch ch mo l?m lng Cao Ng?o ??i Chng 1010
Ch gio, mo m Cao Ng?o ??i Chng 6270
Ch?ng ti chn ??n n?m b?
Ti cn ch?ng qu?n, hu?ng h? g anh.
Cao Ng?o ??i Chng 9846
Ch?ng th?m c?ng th? hoa nhi
D?u ch?a thanh l?ch c?ng ng??i Trng An.
Cao Ng?o Mi?n B?c, H N?i 7516
Ch?ng th?m c?ng th? hoa mai
Ch?ng l?ch c?ng th? con ng??i Th??ng Kinh.
Cao Ng?o Mi?n B?c, H N?i 9198
Ch?ng th?m c?ng th? hoa li (2)
D?u khng thanh l?ch c?ng ng??i Trng An
Cao Ng?o ??i Chng 5954
Ch?ng th?m c?ng th? hoa li
Ch?ng l?ch c?ng th? con ng??i th??ng l?u
Cao Ng?o ??i Chng 3485
Ch?ng th?m c?ng th? h??ng tn
Ch?ng trong c?ng th? n??c sng Hn ch?y ra (*)
Ch?ng th?m c?ng th? l hoa
Ch?ng l?ch c?ng th? con nh trm anh.
Cao Ng?o ??i Chng 10334
Ch?a giu ch? h?c lm sang
Leo thang nhi?u n?c tu?t thang c ngy
Cao Ng?o Mi?n Nam, Kin Giang 2594
Cy thin ?ao cnh c?ng thin ?ao
D em tro tr? cy no c?ng cu
Tr?m m lm b?n qu? cay
? m lm b?n v?i ?y km g
Cao Ng?o Mi?n Trung, Khnh Ha 781
C lc m ngc ??u ln
Anh qu?ng t?m l??i, c qun tr? v?.
Cao Ng?o Mi?n Nam, ??ng Thp 3632
Bu?i ch? ?ng, con c ??ng l?n l?o
Anh ki?m n?i no nhn ??o b?ng em.
Cao Ng?o Mi?n Nam, An Giang 2352
C?n cu trc, s?i ch? b?c, ci l??i cu ??ng,
Anh mc m?i con chim ph?ng cu r?ng trn my.
Cao Ng?o Mi?n Nam, 2586
C no ch?u ???c ao ny,
Ch?ng d?p con m?t c?ng tr?y con ng??i.
Cao Ng?o Mi?n Trung, KHnh Ha 3389
B?p non m n??ng l?a l
?? ai ve ???c con ? c?a em
Cao Ng?o Mi?n Trung, Khnh Ha 4682
Anh c v? tr??c l?i giao ??c,
Em c ch?ng sau ??ng ch? vinh quang,
Mai sau c trt v? lng,
B? anh, xe ct lm ?ng em ?i.
Cao Ng?o Mi?n Nam, V?nh Long 6504
? ?u m ch?ng bi?t ta
Ta con ng S?m, chu b Thin Li
X?a kia ta ? trn tr?i
??t dy r?i xu?ng lm ng??i th? gian
Cao Ng?o ??i Chng 9201
Anh ?i n?ng m?i s? bu?i m?a chi?u,
Ph?n em l gi c?ng nhi?u n?i th??ng.
Cao Ng?o Mi?n Nam, 6401
? ch ?y, ?y c?ng l?ch s?,
? ?n mm vng ?y ng? ta sen.
Cao Ng?o Mi?n Nam, An Giang 753
??ng kh? qua, chua l chanh gi?y,
D khng ng?t m?y c? ti?ng cam snh
Cao Ng?o Mi?n Trung, Khnh Ha 2297