Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cu ??

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng t?m ao h? mnh ??t ?ui kh Cu ?? ??i Chng 6095
Xt thn hai t?t ?eo mang,
Ku tr?i no th?u h?i chng cy chi?
Cu ?? Mi?n Nam, An Giang 9433
Xo xo ba gc gc d??i b?u b?u
M?t ci ngo?c cu xu vo gi?a
Hai tay nng ?? c? xt lin thn
? c v?ng vng c?ng nh? ba xo
Cu ?? ??i Chng 3566
Xy thnh ??p l?y trn non (2)
Hi hoa, nu?t nh?y, nui con thng ngy.
Cu ?? ??i Chng 2720
Xy thnh ??p l?y trn non
?n hoa ?n tri nui con thng ngy
G?p c?n l?a ??t khi vy
M? than thn m? con ry ch?t oan
Cu ?? ??i Chng 3104
Xanh xanh, ?? ??, tm tm, vng vng
B?c c?u thin l n?m ngang gi?a ??ng.
Cu ?? ??i Chng 7566
X?a kia em ? trn r?ng
Em xu?ng h? gi?i tu?i ch?ng su m??i
Lm cho ??t l? long tr?i
Bao gi? chn ch?c th ng??i m?i ra
Cu ?? ??i Chng 1833
X??ng s??n, x??ng s?ng
Nu?t tr?ng ng??i ta
?n v ?a ra
Ng??i ta cn s?ng.
Cu ?? ??i Chng 3026
Vung vung c?a ?ng hai ??u
M?t tr?m th?ng ch?t l?n h?i chun ra
Th?ng no khng m? th tha
Th?ng no c m? ?em ra ??t ??u
Cu ?? ??i Chng 4430
Vung vung b?n gc trc m?c ?i hng
Ve ku thnh tht,
G qu nh?y nht m?t chn
Cu ?? ??i Chng 2898
Vi mnh trong ng?c t?i ?en
K? gian t?i tr??c ta bn ch?y ngay
Cu ?? ??i Chng 3294
V th?, v v?, v nh?, v tm
G?c ? s?n lm, hay ?n th?t s?ng.
Cu ?? ??i Chng 1013
V?a trang khc c?i n l?i v lm Cu ?? ??i Chng 7198
V?a b?ng qu? m??p ?n c??p c? lng Cu ?? ??i Chng 8107
V?a b?ng qu? b nhi nh nh?ng h?t Cu ?? ??i Chng 4324
V?a b?ng m?nh snh ch?y quanh hn r (hn ni) Cu ?? ??i Chng 4381
V?a b?ng h?t mu sng su gian nh Cu ?? ??i Chng 8967
V?a b?ng ci thng l?n ?ng gi?a nh
Ng??i g?n k? xa ??u m t?i
Cu ?? ??i Chng 3422
V?a b?ng ci nong c? lang ?ong ch?ng h?t Cu ?? ??i Chng 5948
V?a b?ng ci l ?a
i xa v? g?n
Cu ?? ??i Chng 1904
V?a ?i v?a l?i v?a m? Cu ?? Mi?n Nam, An Giang 4430
V?a ?nh v?a tri, b? ?i m?t ?m,
Sng ngy l?i ?em ra ??ng tr?n n??c.
Cu ?? ??i Chng 9985
V?t th th?y m khng l?y ???c Cu ?? ??i Chng 4968
V?c ru?ng vung v?c
Cy la xanh ?en
Ai th?y c?ng khen
Ch? khen chi, khen ng??i kho c?y
Cu ?? ??i Chng 4868
T t, tt tt, t ti
V?a ?n, v?a ?a, v?a ?i b?ng m?m
Cu ?? ??i Chng 3026
Tu lu, t l, t l
?t ??u v b?i, ch?ng khu ra ngoi
Cu ?? ??i Chng 9866
Tri thi l?i tr?ng phau phau
Vng kh kh, bng long long
Tri thi l?i
Cu ?? ??i Chng 8742
Trong nh c b la l?t. Cu ?? ??i Chng 7829
Trong ?en, ngoi tr?ng nh? ng,
Cc c, cc c?u, cc b ??u ?ng.
Cu ?? ??i Chng 6580
Trn vnh v?nh nh? c?nh cha t
?i nam ?i b?c, ?i m c?ng v?.
Cu ?? ??i Chng 4916
Trn trn nh? l ta t (2)
B??c c?ng v h? trong kh ngoi ??t
Cu ?? ??i Chng 2548
Trn trn nh? l ta t
L?i xu?ng ao h?, ??u ??t, ?ui kh
Cu ?? ??i Chng 9111
Trn trn ng?a ng?a nghing nghing
Nh? m ch?ng ch?u tu ring nh? ng??i
Cu ?? ??i Chng 940
Trn nh? m?t tr?ng
? l bnh xo
C c??i c cheo
? l bnh h?i
?i ??ng m?t m?i
? l bnh b
?n khng ??ng no
? l bnh t
Gi?ng nhau nh? h?t
? l bnh in
Cu ?? ??i Chng 1692
Trn nh? l ta t
?ng ty nam b?c ?i m c?ng v?
Cu ?? ??i Chng 8978
Trn v n??c d??i v nh
Lng n?y ai t? cho ra n?i lng
Cu ?? ??i Chng 1041
Trn ?, d??i ?, ? gi?a c ci l tn ten. Cu ?? ??i Chng 8550
Tri chi khng thi?u khng th?a
Nh?ng ng??i nh?y c?m hy ch?a ti ra
Cu ?? ??i Chng 418
V my tao ph?i ?nh tao
V sao tao ph?i ?nh tao l?n my
Cu ?? ??i Chng 1108
V?n x?a anh ? Th? H
Ai ai c?ng g?i anh l con quan
D?c lng vi?c n??c lo toan
??y v?i c?ng b?i th? gian ??p ?m
Cu ?? ??i Chng 1513
V?n dng i qu?c x?a nay
M lng gi? n??c khi ??y khi v?i
Cu ?? ??i Chng 8876
Trn thon d??i ph?ng
??u ??i nn ??ng khi sng khi t?i
Cu ?? ??i Chng 7348
Trn tn rch d??i tr?ch kh
C?t ti?ng i, v?a ma v?a ht
Cu ?? ??i Chng 2473
Trn tn rc d??i qu?t che
Ba ti?ng ? eo, cho m?i, cho li
Cu ?? ??i Chng 8237
Trn lng, d??i lng, t?i n?m ch?ng l?i m?t- Cu ?? ??i Chng 6105
Trn hng g??ng
D??i hng l??c
Cu ?? ??i Chng 3885
Trn hang ? d??i hang ?
Gi?a c con c th?n b?n
Cu ?? ??i Chng 4418
Trn cnh rch d??i qu?t che
Ba ti?ng ? co, cho mui, cho li
Cu ?? ??i Chng 2498
Trn ?u ??i s?c vua ban
D??i th?i y?m th?m, dy vng xum xu
Thn linh ? g?i th v
Ng?i trn mm ng?c, g??m k? sau l?ng
Cu ?? ??i Chng 5947
Tr?ng cy m ch?ng dm tro,
??n khi gi chn vc c quo m qu?.
Cu ?? ??i Chng 8974