Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Câu Đố

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xuống tắm ao hồ mình ướt đuôi khô Câu Đố Đại Chúng 6029
Xót thân hai tật đeo mang,
Kêu trời nào thấu hỡi chàng cây chi?
Câu Đố Miền Nam, An Giang 9377
Xéo xéo ba góc góc dưới bầu bầu
Một cái ngoặc câu xâu vào giữa
Hai tay nâng đỡ cọ xát liên thân
Đê có vững vàng cũng nhờ ba xéo
Câu Đố Đại Chúng 3512
Xây thành đắp lũy trên non (2)
Hái hoa, nuốt nhụy, nuôi con tháng ngày.
Câu Đố Đại Chúng 2654
Xây thành đắp lũy trên non
Ăn hoa ăn trái nuôi con tháng ngày
Gặp cơn lửa đốt khói vây
Mẹ than thân mẹ con rày chết oan
Câu Đố Đại Chúng 3044
Xanh xanh, đỏ đỏ, tím tím, vàng vàng
Bắc cầu thiên lý nằm ngang giữa đồng.
Câu Đố Đại Chúng 7511
Xưa kia em ở trên rừng
Em xuống hạ giới tuổi chừng sáu mươi
Làm cho đất lở long trời
Bao giờ chín chục thì người mới ra
Câu Đố Đại Chúng 1772
Xương sườn, xương sống
Nuốt trộng người ta
Ăn vô ỉa ra
Người ta còn sống.
Câu Đố Đại Chúng 2970
Vuông vuông cửa đóng hai đầu
Một trăm thằng chệt lần hồi chun ra
Thằng nào không mũ thì tha
Thằng nào có mũ đem ra đốt đầu
Câu Đố Đại Chúng 4369
Vuông vuông bốn góc trúc mộc đôi hàng
Ve kêu thánh thót,
Gà què nhảy nhót một chân
Câu Đố Đại Chúng 2836
Vùi mình trong ngục tối đen
Kẻ gian tới trước ta bèn chạy ngay
Câu Đố Đại Chúng 3235
Vô thủ, vô vỉ, vô nhĩ, vô tâm
Gốc ở sơn lâm, hay ăn thịt sống.
Câu Đố Đại Chúng 954
Vừa trang khúc củi nó lũi vô lùm Câu Đố Đại Chúng 7115
Vừa bằng quả mướp ăn cướp cả làng Câu Đố Đại Chúng 8050
Vừa bằng quả bí nhi nhí những hột Câu Đố Đại Chúng 4272
Vừa bằng mảnh sành chạy quanh hòn rú (hòn núi) Câu Đố Đại Chúng 4322
Vừa bằng hạt máu sáng sáu gian nhà Câu Đố Đại Chúng 8913
Vừa bằng cái thúng lăn đùng giữa nhà
Người gần kẻ xa đều mò tới
Câu Đố Đại Chúng 3360
Vừa bằng cái nong cả lang đong chẳng hết Câu Đố Đại Chúng 5891
Vừa bằng cái lá đa
Ði xa về gần
Câu Đố Đại Chúng 1846
Vừa đi vừa lủi vừa mổ Câu Đố Miền Nam, An Giang 4375
Vừa đánh vừa trói, bỏ đói một đêm,
Sáng ngày lại đem ra đồng trấn nước.
Câu Đố Đại Chúng 9929
Vật thì thấy mà không lấy được Câu Đố Đại Chúng 4907
Vạc ruộng vuông vức
Cây lúa xanh đen
Ai thấy cũng khen
Chả khen chi, khen người khéo cấy
Câu Đố Đại Chúng 4806
Tù tì, tút tít, tù ti
Vừa ăn, vừa ỉa, vừa đi bằng mồm
Câu Đố Đại Chúng 2965
Tu lu, tú lú, tù lù
Đút đầu vô bụi, chổng khu ra ngoài
Câu Đố Đại Chúng 9806
Trùi thùi lũi trắng phau phau
Vàng khè khè, bóng loáng loáng
Trùi thùi lũi
Câu Đố Đại Chúng 8683
Trong nhà có bà la lết. Câu Đố Đại Chúng 7768
Trong đen, ngoài trắng như ngà,
Các cô, các cậu, các bà đều ưng.
Câu Đố Đại Chúng 6526
Tròn vành vạnh như cạnh chìa tô
Đi nam đi bắc, đi mô cũng về.
Câu Đố Đại Chúng 4860
Tròn tròn như lá tía tô (2)
Bước cẳng vô hồ trong khô ngoài ướt
Câu Đố Đại Chúng 2486
Tròn tròn như lá tía tô
Lội xuống ao hồ, đầu ướt, đuôi khô
Câu Đố Đại Chúng 9050
Tròn tròn ngửa ngửa nghiêng nghiêng
Nhỏ mà chẳng chịu tu riêng như người
Câu Đố Đại Chúng 886
Tròn như mặt trăng
Đó là bánh xèo
Có cưới có cheo
Đó là bánh hỏi
Đi đứng mệt mỏi
Đó là bánh bò
Ăn không đặng no
Đó là bánh ít
Giống nhau như hệt
Đó là bánh in…
Câu Đố Đại Chúng 1634
Tròn như lá tía tô
Đông tây nam bắc đi mô cũng về
Câu Đố Đại Chúng 8920
Trên vì nước dưới vì nhà
Lòng nầy ai tỏ cho ra nỗi lòng
Câu Đố Đại Chúng 984
Trên đá, dưới đá, ở giữa có cái lá tòn ten. Câu Đố Đại Chúng 8491
Trái chi không thiếu không thừa
Những người nhạy cảm hãy chừa tôi ra
Câu Đố Đại Chúng 357
Vì mày tao phải đánh tao
Vì sao tao phải đánh tao lẫn mày
Câu Đố Đại Chúng 1050
Vốn xưa anh ở Thổ Hà
Ai ai cũng gọi anh là con quan
Dốc lòng việc nước lo toan
Đầy vơi cũng bởi thế gian đắp đùm
Câu Đố Đại Chúng 1456
Vốn dòng ái quốc xưa nay
Mà lòng giữ nước khi đầy khi vơi
Câu Đố Đại Chúng 8817
Trên thon dưới phồng
Đầu đỗi nón đồng khi sáng khi tối
Câu Đố Đại Chúng 7283
Trên tàn rách dưới trạch khô
Cất tiếng i, ô vừa múa vừa hát
Câu Đố Đại Chúng 2422
Trên tàn rác dưới quạt che
Ba tiếng ỷ eo, chèo mũi, chèo lái
Câu Đố Đại Chúng 8184
Trên lông, dưới lông, tối nằm chồng lại một- Câu Đố Đại Chúng 6043
Trên hàng gương
Dưới hàng lược
Câu Đố Đại Chúng 3825
Trên hang đá dưới hang đá
Giữa có con cá thờn bơn
Câu Đố Đại Chúng 4358
Trên cành rách dưới quạt che
Ba tiếng ỷ co, chèo mui, chèo lái
Câu Đố Đại Chúng 2441
Trên đâu đội sắc vua ban
Dưới thời yếm thắm, dây vàng xum xuê
Thân linh đã gọi thì vê
Ngồi trên mâm ngọc, gươm kề sau lưng
Câu Đố Đại Chúng 5888
Trồng cây mà chẳng dám trèo,
Đến khi già chín vác cù quèo mà quơ.
Câu Đố Đại Chúng 8922