Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cu ??

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng t?m ao h? mnh ??t ?ui kh Cu ?? ??i Chng 6061
Xt thn hai t?t ?eo mang,
Ku tr?i no th?u h?i chng cy chi?
Cu ?? Mi?n Nam, An Giang 9402
Xo xo ba gc gc d??i b?u b?u
M?t ci ngo?c cu xu vo gi?a
Hai tay nng ?? c? xt lin thn
? c v?ng vng c?ng nh? ba xo
Cu ?? ??i Chng 3536
Xy thnh ??p l?y trn non (2)
Hi hoa, nu?t nh?y, nui con thng ngy.
Cu ?? ??i Chng 2680
Xy thnh ??p l?y trn non
?n hoa ?n tri nui con thng ngy
G?p c?n l?a ??t khi vy
M? than thn m? con ry ch?t oan
Cu ?? ??i Chng 3072
Xanh xanh, ?? ??, tm tm, vng vng
B?c c?u thin l n?m ngang gi?a ??ng.
Cu ?? ??i Chng 7536
X?a kia em ? trn r?ng
Em xu?ng h? gi?i tu?i ch?ng su m??i
Lm cho ??t l? long tr?i
Bao gi? chn ch?c th ng??i m?i ra
Cu ?? ??i Chng 1801
X??ng s??n, x??ng s?ng
Nu?t tr?ng ng??i ta
?n v ?a ra
Ng??i ta cn s?ng.
Cu ?? ??i Chng 2996
Vung vung c?a ?ng hai ??u
M?t tr?m th?ng ch?t l?n h?i chun ra
Th?ng no khng m? th tha
Th?ng no c m? ?em ra ??t ??u
Cu ?? ??i Chng 4394
Vung vung b?n gc trc m?c ?i hng
Ve ku thnh tht,
G qu nh?y nht m?t chn
Cu ?? ??i Chng 2861
Vi mnh trong ng?c t?i ?en
K? gian t?i tr??c ta bn ch?y ngay
Cu ?? ??i Chng 3261
V th?, v v?, v nh?, v tm
G?c ? s?n lm, hay ?n th?t s?ng.
Cu ?? ??i Chng 981
V?a trang khc c?i n l?i v lm Cu ?? ??i Chng 7155
V?a b?ng qu? m??p ?n c??p c? lng Cu ?? ??i Chng 8076
V?a b?ng qu? b nhi nh nh?ng h?t Cu ?? ??i Chng 4297
V?a b?ng m?nh snh ch?y quanh hn r (hn ni) Cu ?? ??i Chng 4346
V?a b?ng h?t mu sng su gian nh Cu ?? ??i Chng 8941
V?a b?ng ci thng l?n ?ng gi?a nh
Ng??i g?n k? xa ??u m t?i
Cu ?? ??i Chng 3388
V?a b?ng ci nong c? lang ?ong ch?ng h?t Cu ?? ??i Chng 5918
V?a b?ng ci l ?a
i xa v? g?n
Cu ?? ??i Chng 1870
V?a ?i v?a l?i v?a m? Cu ?? Mi?n Nam, An Giang 4403
V?a ?nh v?a tri, b? ?i m?t ?m,
Sng ngy l?i ?em ra ??ng tr?n n??c.
Cu ?? ??i Chng 9954
V?t th th?y m khng l?y ???c Cu ?? ??i Chng 4935
V?c ru?ng vung v?c
Cy la xanh ?en
Ai th?y c?ng khen
Ch? khen chi, khen ng??i kho c?y
Cu ?? ??i Chng 4838
T t, tt tt, t ti
V?a ?n, v?a ?a, v?a ?i b?ng m?m
Cu ?? ??i Chng 2991
Tu lu, t l, t l
?t ??u v b?i, ch?ng khu ra ngoi
Cu ?? ??i Chng 9831
Tri thi l?i tr?ng phau phau
Vng kh kh, bng long long
Tri thi l?i
Cu ?? ??i Chng 8707
Trong nh c b la l?t. Cu ?? ??i Chng 7798
Trong ?en, ngoi tr?ng nh? ng,
Cc c, cc c?u, cc b ??u ?ng.
Cu ?? ??i Chng 6549
Trn vnh v?nh nh? c?nh cha t
?i nam ?i b?c, ?i m c?ng v?.
Cu ?? ??i Chng 4886
Trn trn nh? l ta t (2)
B??c c?ng v h? trong kh ngoi ??t
Cu ?? ??i Chng 2512
Trn trn nh? l ta t
L?i xu?ng ao h?, ??u ??t, ?ui kh
Cu ?? ??i Chng 9080
Trn trn ng?a ng?a nghing nghing
Nh? m ch?ng ch?u tu ring nh? ng??i
Cu ?? ??i Chng 910
Trn nh? m?t tr?ng
? l bnh xo
C c??i c cheo
? l bnh h?i
?i ??ng m?t m?i
? l bnh b
?n khng ??ng no
? l bnh t
Gi?ng nhau nh? h?t
? l bnh in
Cu ?? ??i Chng 1662
Trn nh? l ta t
?ng ty nam b?c ?i m c?ng v?
Cu ?? ??i Chng 8947
Trn v n??c d??i v nh
Lng n?y ai t? cho ra n?i lng
Cu ?? ??i Chng 1008
Trn ?, d??i ?, ? gi?a c ci l tn ten. Cu ?? ??i Chng 8518
Tri chi khng thi?u khng th?a
Nh?ng ng??i nh?y c?m hy ch?a ti ra
Cu ?? ??i Chng 385
V my tao ph?i ?nh tao
V sao tao ph?i ?nh tao l?n my
Cu ?? ??i Chng 1076
V?n x?a anh ? Th? H
Ai ai c?ng g?i anh l con quan
D?c lng vi?c n??c lo toan
??y v?i c?ng b?i th? gian ??p ?m
Cu ?? ??i Chng 1479
V?n dng i qu?c x?a nay
M lng gi? n??c khi ??y khi v?i
Cu ?? ??i Chng 8842
Trn thon d??i ph?ng
??u ??i nn ??ng khi sng khi t?i
Cu ?? ??i Chng 7313
Trn tn rch d??i tr?ch kh
C?t ti?ng i, v?a ma v?a ht
Cu ?? ??i Chng 2444
Trn tn rc d??i qu?t che
Ba ti?ng ? eo, cho m?i, cho li
Cu ?? ??i Chng 8210
Trn lng, d??i lng, t?i n?m ch?ng l?i m?t- Cu ?? ??i Chng 6073
Trn hng g??ng
D??i hng l??c
Cu ?? ??i Chng 3853
Trn hang ? d??i hang ?
Gi?a c con c th?n b?n
Cu ?? ??i Chng 4385
Trn cnh rch d??i qu?t che
Ba ti?ng ? co, cho mui, cho li
Cu ?? ??i Chng 2466
Trn ?u ??i s?c vua ban
D??i th?i y?m th?m, dy vng xum xu
Thn linh ? g?i th v
Ng?i trn mm ng?c, g??m k? sau l?ng
Cu ?? ??i Chng 5917
Tr?ng cy m ch?ng dm tro,
??n khi gi chn vc c quo m qu?.
Cu ?? ??i Chng 8944