Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cu ??

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng t?m ao h? mnh ??t ?ui kh Cu ?? ??i Chng 3724
Xt thn hai t?t ?eo mang,
Ku tr?i no th?u h?i chng cy chi?
Cu ?? Mi?n Nam, An Giang 8334
Xo xo ba gc gc d??i b?u b?u
M?t ci ngo?c cu xu vo gi?a
Hai tay nng ?? c? xt lin thn
? c v?ng vng c?ng nh? ba xo
Cu ?? ??i Chng 9206
Xy thnh ??p l?y trn non (2)
Hi hoa, nu?t nh?y, nui con thng ngy.
Cu ?? ??i Chng 2575
Xy thnh ??p l?y trn non
?n hoa ?n tri nui con thng ngy
G?p c?n l?a ??t khi vy
M? than thn m? con ry ch?t oan
Cu ?? ??i Chng 1006
Xanh xanh, ?? ??, tm tm, vng vng
B?c c?u thin l n?m ngang gi?a ??ng.
Cu ?? ??i Chng 7436
X?a kia em ? trn r?ng
Em xu?ng h? gi?i tu?i ch?ng su m??i
Lm cho ??t l? long tr?i
Bao gi? chn ch?c th ng??i m?i ra
Cu ?? ??i Chng 5230
X??ng s??n, x??ng s?ng
Nu?t tr?ng ng??i ta
?n v ?a ra
Ng??i ta cn s?ng.
Cu ?? ??i Chng 9494
Vung vung c?a ?ng hai ??u
M?t tr?m th?ng ch?t l?n h?i chun ra
Th?ng no khng m? th tha
Th?ng no c m? ?em ra ??t ??u
Cu ?? ??i Chng 7209
Vung vung b?n gc trc m?c ?i hng
Ve ku thnh tht,
G qu nh?y nht m?t chn
Cu ?? ??i Chng 8740
Vi mnh trong ng?c t?i ?en
K? gian t?i tr??c ta bn ch?y ngay
Cu ?? ??i Chng 8759
V th?, v v?, v nh?, v tm
G?c ? s?n lm, hay ?n th?t s?ng.
Cu ?? ??i Chng 8220
V?a trang khc c?i n l?i v lm Cu ?? ??i Chng 7304
V?a b?ng qu? m??p ?n c??p c? lng Cu ?? ??i Chng 6015
V?a b?ng qu? b nhi nh nh?ng h?t Cu ?? ??i Chng 744
V?a b?ng m?nh snh ch?y quanh hn r (hn ni) Cu ?? ??i Chng 2432
V?a b?ng h?t mu sng su gian nh Cu ?? ??i Chng 7029
V?a b?ng ci thng l?n ?ng gi?a nh
Ng??i g?n k? xa ??u m t?i
Cu ?? ??i Chng 7371
V?a b?ng ci nong c? lang ?ong ch?ng h?t Cu ?? ??i Chng 6555
V?a b?ng ci l ?a
i xa v? g?n
Cu ?? ??i Chng 8398
V?a ?i v?a l?i v?a m? Cu ?? Mi?n Nam, An Giang 8292
V?a ?nh v?a tri, b? ?i m?t ?m,
Sng ngy l?i ?em ra ??ng tr?n n??c.
Cu ?? ??i Chng 4203
V?t th th?y m khng l?y ???c Cu ?? ??i Chng 7496
V?c ru?ng vung v?c
Cy la xanh ?en
Ai th?y c?ng khen
Ch? khen chi, khen ng??i kho c?y
Cu ?? ??i Chng 7746
T t, tt tt, t ti
V?a ?n, v?a ?a, v?a ?i b?ng m?m
Cu ?? ??i Chng 10208
Tu lu, t l, t l
?t ??u v b?i, ch?ng khu ra ngoi
Cu ?? ??i Chng 7589
Tri thi l?i tr?ng phau phau
Vng kh kh, bng long long
Tri thi l?i
Cu ?? ??i Chng 2506
Trong nh c b la l?t. Cu ?? ??i Chng 1522
Trong ?en, ngoi tr?ng nh? ng,
Cc c, cc c?u, cc b ??u ?ng.
Cu ?? ??i Chng 1474
Trn vnh v?nh nh? c?nh cha t
?i nam ?i b?c, ?i m c?ng v?.
Cu ?? ??i Chng 5173
Trn trn nh? l ta t (2)
B??c c?ng v h? trong kh ngoi ??t
Cu ?? ??i Chng 1331
Trn trn nh? l ta t
L?i xu?ng ao h?, ??u ??t, ?ui kh
Cu ?? ??i Chng 4254
Trn trn ng?a ng?a nghing nghing
Nh? m ch?ng ch?u tu ring nh? ng??i
Cu ?? ??i Chng 8945
Trn nh? m?t tr?ng
? l bnh xo
C c??i c cheo
? l bnh h?i
?i ??ng m?t m?i
? l bnh b
?n khng ??ng no
? l bnh t
Gi?ng nhau nh? h?t
? l bnh in
Cu ?? ??i Chng 6825
Trn nh? l ta t
?ng ty nam b?c ?i m c?ng v?
Cu ?? ??i Chng 1613
Trn v n??c d??i v nh
Lng n?y ai t? cho ra n?i lng
Cu ?? ??i Chng 3661
Trn ?, d??i ?, ? gi?a c ci l tn ten. Cu ?? ??i Chng 2196
Tri chi khng thi?u khng th?a
Nh?ng ng??i nh?y c?m hy ch?a ti ra
Cu ?? ??i Chng 8929
V my tao ph?i ?nh tao
V sao tao ph?i ?nh tao l?n my
Cu ?? ??i Chng 7318
V?n x?a anh ? Th? H
Ai ai c?ng g?i anh l con quan
D?c lng vi?c n??c lo toan
??y v?i c?ng b?i th? gian ??p ?m
Cu ?? ??i Chng 9087
V?n dng i qu?c x?a nay
M lng gi? n??c khi ??y khi v?i
Cu ?? ??i Chng 2673
Trn thon d??i ph?ng
??u ??i nn ??ng khi sng khi t?i
Cu ?? ??i Chng 7961
Trn tn rch d??i tr?ch kh
C?t ti?ng i, v?a ma v?a ht
Cu ?? ??i Chng 2169
Trn tn rc d??i qu?t che
Ba ti?ng ? eo, cho m?i, cho li
Cu ?? ??i Chng 7507
Trn lng, d??i lng, t?i n?m ch?ng l?i m?t- Cu ?? ??i Chng 8409
Trn hng g??ng
D??i hng l??c
Cu ?? ??i Chng 1303
Trn hang ? d??i hang ?
Gi?a c con c th?n b?n
Cu ?? ??i Chng 2539
Trn cnh rch d??i qu?t che
Ba ti?ng ? co, cho mui, cho li
Cu ?? ??i Chng 3723
Trn ?u ??i s?c vua ban
D??i th?i y?m th?m, dy vng xum xu
Thn linh ? g?i th v
Ng?i trn mm ng?c, g??m k? sau l?ng
Cu ?? ??i Chng 1837
Tr?ng cy m ch?ng dm tro,
??n khi gi chn vc c quo m qu?.
Cu ?? ??i Chng 5145