Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cu ??

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xu?ng t?m ao h? mnh ??t ?ui kh Cu ?? ??i Chng 3750
Xt thn hai t?t ?eo mang,
Ku tr?i no th?u h?i chng cy chi?
Cu ?? Mi?n Nam, An Giang 8353
Xo xo ba gc gc d??i b?u b?u
M?t ci ngo?c cu xu vo gi?a
Hai tay nng ?? c? xt lin thn
? c v?ng vng c?ng nh? ba xo
Cu ?? ??i Chng 9223
Xy thnh ??p l?y trn non (2)
Hi hoa, nu?t nh?y, nui con thng ngy.
Cu ?? ??i Chng 2591
Xy thnh ??p l?y trn non
?n hoa ?n tri nui con thng ngy
G?p c?n l?a ??t khi vy
M? than thn m? con ry ch?t oan
Cu ?? ??i Chng 1021
Xanh xanh, ?? ??, tm tm, vng vng
B?c c?u thin l n?m ngang gi?a ??ng.
Cu ?? ??i Chng 7450
X?a kia em ? trn r?ng
Em xu?ng h? gi?i tu?i ch?ng su m??i
Lm cho ??t l? long tr?i
Bao gi? chn ch?c th ng??i m?i ra
Cu ?? ??i Chng 5246
X??ng s??n, x??ng s?ng
Nu?t tr?ng ng??i ta
?n v ?a ra
Ng??i ta cn s?ng.
Cu ?? ??i Chng 9512
Vung vung c?a ?ng hai ??u
M?t tr?m th?ng ch?t l?n h?i chun ra
Th?ng no khng m? th tha
Th?ng no c m? ?em ra ??t ??u
Cu ?? ??i Chng 7227
Vung vung b?n gc trc m?c ?i hng
Ve ku thnh tht,
G qu nh?y nht m?t chn
Cu ?? ??i Chng 8759
Vi mnh trong ng?c t?i ?en
K? gian t?i tr??c ta bn ch?y ngay
Cu ?? ??i Chng 8773
V th?, v v?, v nh?, v tm
G?c ? s?n lm, hay ?n th?t s?ng.
Cu ?? ??i Chng 8236
V?a trang khc c?i n l?i v lm Cu ?? ??i Chng 7320
V?a b?ng qu? m??p ?n c??p c? lng Cu ?? ??i Chng 6029
V?a b?ng qu? b nhi nh nh?ng h?t Cu ?? ??i Chng 760
V?a b?ng m?nh snh ch?y quanh hn r (hn ni) Cu ?? ??i Chng 2449
V?a b?ng h?t mu sng su gian nh Cu ?? ??i Chng 7056
V?a b?ng ci thng l?n ?ng gi?a nh
Ng??i g?n k? xa ??u m t?i
Cu ?? ??i Chng 7385
V?a b?ng ci nong c? lang ?ong ch?ng h?t Cu ?? ??i Chng 6573
V?a b?ng ci l ?a
i xa v? g?n
Cu ?? ??i Chng 8412
V?a ?i v?a l?i v?a m? Cu ?? Mi?n Nam, An Giang 8306
V?a ?nh v?a tri, b? ?i m?t ?m,
Sng ngy l?i ?em ra ??ng tr?n n??c.
Cu ?? ??i Chng 4219
V?t th th?y m khng l?y ???c Cu ?? ??i Chng 7515
V?c ru?ng vung v?c
Cy la xanh ?en
Ai th?y c?ng khen
Ch? khen chi, khen ng??i kho c?y
Cu ?? ??i Chng 7769
T t, tt tt, t ti
V?a ?n, v?a ?a, v?a ?i b?ng m?m
Cu ?? ??i Chng 10224
Tu lu, t l, t l
?t ??u v b?i, ch?ng khu ra ngoi
Cu ?? ??i Chng 7605
Tri thi l?i tr?ng phau phau
Vng kh kh, bng long long
Tri thi l?i
Cu ?? ??i Chng 2523
Trong nh c b la l?t. Cu ?? ??i Chng 1536
Trong ?en, ngoi tr?ng nh? ng,
Cc c, cc c?u, cc b ??u ?ng.
Cu ?? ??i Chng 1489
Trn vnh v?nh nh? c?nh cha t
?i nam ?i b?c, ?i m c?ng v?.
Cu ?? ??i Chng 5190
Trn trn nh? l ta t (2)
B??c c?ng v h? trong kh ngoi ??t
Cu ?? ??i Chng 1350
Trn trn nh? l ta t
L?i xu?ng ao h?, ??u ??t, ?ui kh
Cu ?? ??i Chng 4271
Trn trn ng?a ng?a nghing nghing
Nh? m ch?ng ch?u tu ring nh? ng??i
Cu ?? ??i Chng 8964
Trn nh? m?t tr?ng
? l bnh xo
C c??i c cheo
? l bnh h?i
?i ??ng m?t m?i
? l bnh b
?n khng ??ng no
? l bnh t
Gi?ng nhau nh? h?t
? l bnh in
Cu ?? ??i Chng 6845
Trn nh? l ta t
?ng ty nam b?c ?i m c?ng v?
Cu ?? ??i Chng 1629
Trn v n??c d??i v nh
Lng n?y ai t? cho ra n?i lng
Cu ?? ??i Chng 3678
Trn ?, d??i ?, ? gi?a c ci l tn ten. Cu ?? ??i Chng 2213
Tri chi khng thi?u khng th?a
Nh?ng ng??i nh?y c?m hy ch?a ti ra
Cu ?? ??i Chng 8951
V my tao ph?i ?nh tao
V sao tao ph?i ?nh tao l?n my
Cu ?? ??i Chng 7335
V?n x?a anh ? Th? H
Ai ai c?ng g?i anh l con quan
D?c lng vi?c n??c lo toan
??y v?i c?ng b?i th? gian ??p ?m
Cu ?? ??i Chng 9102
V?n dng i qu?c x?a nay
M lng gi? n??c khi ??y khi v?i
Cu ?? ??i Chng 2688
Trn thon d??i ph?ng
??u ??i nn ??ng khi sng khi t?i
Cu ?? ??i Chng 7978
Trn tn rch d??i tr?ch kh
C?t ti?ng i, v?a ma v?a ht
Cu ?? ??i Chng 2188
Trn tn rc d??i qu?t che
Ba ti?ng ? eo, cho m?i, cho li
Cu ?? ??i Chng 7520
Trn lng, d??i lng, t?i n?m ch?ng l?i m?t- Cu ?? ??i Chng 8427
Trn hng g??ng
D??i hng l??c
Cu ?? ??i Chng 1318
Trn hang ? d??i hang ?
Gi?a c con c th?n b?n
Cu ?? ??i Chng 2555
Trn cnh rch d??i qu?t che
Ba ti?ng ? co, cho mui, cho li
Cu ?? ??i Chng 3738
Trn ?u ??i s?c vua ban
D??i th?i y?m th?m, dy vng xum xu
Thn linh ? g?i th v
Ng?i trn mm ng?c, g??m k? sau l?ng
Cu ?? ??i Chng 1852
Tr?ng cy m ch?ng dm tro,
??n khi gi chn vc c quo m qu?.
Cu ?? ??i Chng 5162