Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cy C?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin ??ng th?y qu? ph? h??ng
Qu? gi qu? l?i h??ng tr??ng th?m xa.
Cy C? ??i Chng 9876
X?m x?m b??c t?i cy chanh
L?m le mu?n b? s? nhnh c gai.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2338
V d?u bng qu?nh, bng cc bng trang
Bng bp v? nng, bng n? v? anh.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 3814
V??n c ch? gi? gn cy c? ch?,
Hoa c ro ng?n ?n b??m ong v.
Cy C? Mi?n Nam, Ti?n Giang 5430
Tre gi ?an s?t, n?a t?t ?an b? Cy C? ??i Chng 4362
Tri b? hn trong trn ngoi mo, (2)
Tri s?u ?u (s?u ?ng) trong ho ngoi t??i.
Anh ng?i tr??ng h?c,Ngh? t?i chuy?n nh,
M? anh th gi, Con anh th d?i,
V? l?i nghn thai.
Mai kia nh?y n?, khai hoa
Mi?ng c?m, bt n??c, bi?t ai c?y nh?.
Cy C? Mi?n Trung 5351
Tr?ng Tng t??i n??c cho Tng
Em s?m say trn ??t, d??i g?c sng khng hay
Cy C? Mi?n Trung, Khnh Ha 624
Tr?ng tre nn ch? b? m?ng
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du
M?y l?i chng d?n thi?p nghe
M?y nhiu l?i thi?p d?n, chng cong xe trong lng
Cy C? Mi?n Trung, Khnh Ha 9036
Tr?ng tre khng dm ?n m?ng
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b ??t o c du.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 8189
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh,
K?t ?i h?ng ??ng ?? thnh phu th.
Cy C? Mi?n Trung, Ph Yn, 510
Tc em di em ci bng hoa l
Th?y mi?ng em c??i anh c? anh th??ng.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 1353
Tnh ta nh? qu? v?i g?ng
Mai kia cch tr?, xin ??ng qun nhau
Cy C? ??i Chng 8640
Ti?ng anh ?n h?c cao c??ng
Anh v? ??m c? ngoi v??n m?y cy
- Em v? ?? ?t l? h??ng
??m tro bao nhiu h?t (th) c? ngoi v??n b?y cy
Cy C? Mi?n Trung, Khnh Ha 414
Th tay ti ng?t ng?n ng
Th??ng c ??t ru?t gi? ? ng l?
Th??ng r?i sao l?i lm ng?
Mai sau ??ng trch ng t? b?c tnh.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 7690
Ti?c qu? h?ng ngm ??a cho chu?t v?c
Ti?c con ng??i ng?c ??a cho ngu v?y
Ti?c c?a An Nam dnh d?m ?? cho Ty v?y vng.
Cy C? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9239
Thi?u chi hoa l hoa li,
M anh ?i ch?n hoa khoai tri ma,
Hoa khoai ch?u n?ng ch?u m?a,
Hoa li hoa l ch?a tr?a ? s?u.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2840
Thi?u chi c?i qu? r?ng ta
Ki?m chi c?i m?c r?ng xa ?em v?
Cy C? ??i Chng 1442
Th?y anh hay ch? h?i th? ?i l?i,
Cy c? chi khng l, con c g khng x??ng.
- Th?y em h?i t?c anh ni ph?t cho r?i,
Cy c? n?ng khng l, con c h?a khng x??ng.
Cy C? Mi?n Nam, 8077
Tay c?m n?m mu?i qu? m?
M? chua mu?i m?n ta ??ng b? nhau
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2818
T?nh tr?i m?a ko v? non
H?n cng cy c? ch? cn trng m?a
Cy C? ??i Chng 8569
Qu? Tr My th? cay th? ng?t
Nh? tay th? r?ng m?i l?t tay anh.
Phn du, b?ch ch? rnh rnh
Cn ti?u ly m?i x?ng, ng?c lin thnh m?i cn.
Cy C? ??i Chng 6510
Qu? phch mai h?n Cy C? ??i Chng 4649
Nh?t qu? nh? ln
Nh?t xinh, nh?t l?ch, khn ngoan ?? tr?m chi?u
Ai ch? nng niu!
Ng??i khn ai ch?, nng ni?
Hoa th?m ai ch?, ch?t chiu trn cnh
Cho hay l thi h?u tnh
V hoa nn m?i lnh mnh tm hoa
H?n v?i tr?ng g?
Cy C? ??i Chng 5260
Nh?n ??u cy sung
Ai n? gi??ng cung b?n nh?n
Nh?n bay ?i r?i em bi?t lm b?n v?i ai.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 7251
Ng ln ?m ng xanh xanh
Ng??i mong hi n?, ng??i dnh b? g??ng
Cy C? Mi?n Trung, Khnh Ha 6825
Ng?n ta t c?ng ta
Ng?n rau lang dm
Ng?n ma c?ng dm
Mai dong t?t ni em l?m
By gi? ngh? l?i gi?n b?m l gan
Cy C? Mi?n Trung, Bnh ??nh 2115
Ng?c cn ?n c?i cy ngu
Em cn cha m? dm ?u t? tnh
Cy C? ??i Chng 7925
N?m ngoi ln ng?n sng ngu
D?m s??ng di n?ng ch?ng tm ?u b?ng nng
N?m nay anh v?, l?m b?c nhi?u vng
?? anh s?m s?a th?i nng l?y anh
L?y anh, anh s?m s?a cho
S?m ?n, s?m m?c, s?m cho ch?i b?i
Khuyn em c b?y nhiu l?i
th?y chung nh? nh?t l ng??i ph?i nghe
Ma ?ng l?a l?a the the
Ma h bn b?c hoa xo s?m kh?n
S?m g?i th ph?i s?m ch?n
S?m g??ng, s?m l??c, s?m ng?n ??ng tr?u
S?m cho em ?i l??c ch?i ??u
Ci ?ng ??ng sp, vu?t ??u cho xinh
Cy C? ??i Chng 8939
Mu?n t?t tc g?i m?n ch?u
Mu?n s?ch g?u g?i l s?.
Cy C? ??i Chng 8957
Mu?n ?n m?m s?c b?n chua
Ch? ma n??c n?i ?n ?n cho ? thm
Cy C? Mi?n Nam, 8416
M u bng tr?ng, l qu?n, nh?y hu?nh
Th?y em c?c kh? m?t mnh anh th??ng.
Cy C? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7629
Mi?ng ??t Lng Nguyn t? nhin (c ng?c) (cy c? m?c)
Anh m?ng lo ngho, b?n ng?c c ?i
Cy C? ??i Chng 3095
M?t cnh ?o s?m n? hoa
Mun ngn cy c?, theo ? n??ng thn.
Cy C? ??i Chng 5796
L?ng l? v?ng qu? soi th?m
H??ng ??a bt ngt cng thm b?n lng
Gi thu th?i ng?n ph dung
D? nng l s?t anh nung c?ng m?m
Cy C? ??i Chng 5181
Khi ?i th qu? ch?a tr?ng
Khi v? qu? ? ??m bng tr? ngnh
Cy C? ??i Chng 3256
Kh??ng qu? lo th?i tn Cy C? ??i Chng 6922
Hoa li hoa l hoa Ngu
Ch?ng b?ng hoa b??i th?m lu di?u dng
Cy C? ??i Chng 6943
Gi ??a nhnh v?t la ?
Anh th?y em c cht m? gi anh th??ng.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2488
Gi ??a gi ??y l d?a,
Mu?n ai th mu?n nh?ng ch?a em ra.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 8333
Em nh? hoa g?o trn cnh
Anh nh? l ?m c? may ven ???ng
L?y tr?i cho gi c? s??ng
Em nh? hoa g?o r?ng xu?ng ch?u ln c? may.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2947
Em ni nh em tr??c li?u sau ?o,
Mu?i chui khng l?t, l? no em c con.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 8714
D?c lng ?i b? cy sung
B?ng sung khng c t?m dng bng sen
T?i ?y l? h?t khng quen
Tr??c cho cng t? lm quen vui v?y
Cy C? Mi?n Trung, Khnh Ha 3321
D?c lng ?n nh?ng kh? qua
Nu?t v th ??ng nh? ra b?n c??i.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2544
D?a h?t chu ??ng b?n tri ?o,
D?u cha m? gi?t, c?ng nho theo anh.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 6298
C hoa c qu? m?i hay (Cu 2)
Tnh c? ta g?p nhau ?y,
Qu? cau ta b?, chia tay m?i cho.
i ta k?t ngh?a t??ng giao,
No l qu? m?n qu? ?o ?ong ??a.
Bi ngi qu? ?u qu? d?a,
Xanh xanh qu? m??p, qu? d?a, qu? b?u.
H?t tiu cay ??ng ? d?u,
?t kia cay ??ng ra m?u xt xa.
M?t kia m t??i n??c hoa,
Ai ?em m??p ??ng m ha m?t c?a ?
Th?y chung cho bc m? ?a,
?ng nh? ?u ?? n?ng m?a di d?u.
Yu nhau ? b?c nn c?u,
B? qun lc chn ra mu t?t t??i.
H?n chng cho ?? m??i m??i,
Th chng k?t tc ? ??i v?i em.
Cy C? ??i Chng 9578
C hoa c qu? m?i hay (Cu 1)
M?t tr?m th? qu? em nay ? t?ng.
C?ng th qu? ?i cn ??ng,
M?m th qu? th? chn vng ? lu.
? lng th ?ng qu? nu,
Nhu?m kh?n, ?an o, ??p m?u ??i ta.
Th?m th?m, mt mt qu? na,
Bi?u cha, bi?u m? h?n l chn son.
?ng th b? k?t b? hn,
? ta t?m g?i cho tr?n mi ??u.
Ng?t th long nhn, to tu,
B??i ???ng, cam, qut, l?u ?o nng niu.
Chua th qu? h?nh, qu? mai,
Qu? s?u, qu? r?c, qu? gai tri ma.
i ta cn ng?t ch?a chua,
?ng tham to r?ng, ??ng ch kh? r?ng.
Thanh yn, ph?t th? th?m l?ng,
Qu? th?m m?c qu?, xin ??ng qun nhau.
B th qu? v?i, qu? du,
Nh?n th qu? mt chia nhau m?i ?nh.
? ta ch?n c n?u canh,
C chua chn ?? r?p ranh ?i tm. (cn ti?p cu 2)
Cy C? ??i Chng 3634
Ch?ng no ?t ng?t nh? ???ng
Kh? qua h?t ??ng ??o cang th??ng h?t th??ng.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 9483
Cy so ??a l c?ng so ??a
Cy mng t?i l c?ng mng t?i
Anh g?p em ?y ch?ng trao l?i
Em ?i thu?n bu?m xui gi m nh? tr?i tnh sau.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 7776
Cy da Bnh Trung, cy me D??ng Ph??c
Cy no c tr??c, cy no c sau
T? tin ta ai ch?ng v?i qun Tu,
Cn ai khai kh?n gian lao x? n?y?
Cy C? Mi?n Nam, Ti?n Giang 9716
Cy b?n kia h?i cy b?n
L xanh bng tr?ng l?i g?n khng th?m
Cy C? Mi?n Nam, 3459