Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cy C?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xin ??ng th?y qu? ph? h??ng
Qu? gi qu? l?i h??ng tr??ng th?m xa.
Cy C? ??i Chng 9913
X?m x?m b??c t?i cy chanh
L?m le mu?n b? s? nhnh c gai.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2371
V d?u bng qu?nh, bng cc bng trang
Bng bp v? nng, bng n? v? anh.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 3852
V??n c ch? gi? gn cy c? ch?,
Hoa c ro ng?n ?n b??m ong v.
Cy C? Mi?n Nam, Ti?n Giang 5464
Tre gi ?an s?t, n?a t?t ?an b? Cy C? ??i Chng 4403
Tri b? hn trong trn ngoi mo, (2)
Tri s?u ?u (s?u ?ng) trong ho ngoi t??i.
Anh ng?i tr??ng h?c,Ngh? t?i chuy?n nh,
M? anh th gi, Con anh th d?i,
V? l?i nghn thai.
Mai kia nh?y n?, khai hoa
Mi?ng c?m, bt n??c, bi?t ai c?y nh?.
Cy C? Mi?n Trung 5385
Tr?ng Tng t??i n??c cho Tng
Em s?m say trn ??t, d??i g?c sng khng hay
Cy C? Mi?n Trung, Khnh Ha 661
Tr?ng tre nn ch? b? m?ng
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du
M?y l?i chng d?n thi?p nghe
M?y nhiu l?i thi?p d?n, chng cong xe trong lng
Cy C? Mi?n Trung, Khnh Ha 9071
Tr?ng tre khng dm ?n m?ng
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b ??t o c du.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 8221
Tr?ng cy c?ng mu?n cy xanh,
K?t ?i h?ng ??ng ?? thnh phu th.
Cy C? Mi?n Trung, Ph Yn, 543
Tc em di em ci bng hoa l
Th?y mi?ng em c??i anh c? anh th??ng.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 1389
Tnh ta nh? qu? v?i g?ng
Mai kia cch tr?, xin ??ng qun nhau
Cy C? ??i Chng 8688
Ti?ng anh ?n h?c cao c??ng
Anh v? ??m c? ngoi v??n m?y cy
- Em v? ?? ?t l? h??ng
??m tro bao nhiu h?t (th) c? ngoi v??n b?y cy
Cy C? Mi?n Trung, Khnh Ha 446
Th tay ti ng?t ng?n ng
Th??ng c ??t ru?t gi? ? ng l?
Th??ng r?i sao l?i lm ng?
Mai sau ??ng trch ng t? b?c tnh.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 7727
Ti?c qu? h?ng ngm ??a cho chu?t v?c
Ti?c con ng??i ng?c ??a cho ngu v?y
Ti?c c?a An Nam dnh d?m ?? cho Ty v?y vng.
Cy C? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9277
Thi?u chi hoa l hoa li,
M anh ?i ch?n hoa khoai tri ma,
Hoa khoai ch?u n?ng ch?u m?a,
Hoa li hoa l ch?a tr?a ? s?u.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2873
Thi?u chi c?i qu? r?ng ta
Ki?m chi c?i m?c r?ng xa ?em v?
Cy C? ??i Chng 1481
Th?y anh hay ch? h?i th? ?i l?i,
Cy c? chi khng l, con c g khng x??ng.
- Th?y em h?i t?c anh ni ph?t cho r?i,
Cy c? n?ng khng l, con c h?a khng x??ng.
Cy C? Mi?n Nam, 8114
Tay c?m n?m mu?i qu? m?
M? chua mu?i m?n ta ??ng b? nhau
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2852
T?nh tr?i m?a ko v? non
H?n cng cy c? ch? cn trng m?a
Cy C? ??i Chng 8604
Qu? Tr My th? cay th? ng?t
Nh? tay th? r?ng m?i l?t tay anh.
Phn du, b?ch ch? rnh rnh
Cn ti?u ly m?i x?ng, ng?c lin thnh m?i cn.
Cy C? ??i Chng 6547
Qu? phch mai h?n Cy C? ??i Chng 4687
Nh?t qu? nh? ln
Nh?t xinh, nh?t l?ch, khn ngoan ?? tr?m chi?u
Ai ch? nng niu!
Ng??i khn ai ch?, nng ni?
Hoa th?m ai ch?, ch?t chiu trn cnh
Cho hay l thi h?u tnh
V hoa nn m?i lnh mnh tm hoa
H?n v?i tr?ng g?
Cy C? ??i Chng 5290
Nh?n ??u cy sung
Ai n? gi??ng cung b?n nh?n
Nh?n bay ?i r?i em bi?t lm b?n v?i ai.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 7289
Ng ln ?m ng xanh xanh
Ng??i mong hi n?, ng??i dnh b? g??ng
Cy C? Mi?n Trung, Khnh Ha 6868
Ng?n ta t c?ng ta
Ng?n rau lang dm
Ng?n ma c?ng dm
Mai dong t?t ni em l?m
By gi? ngh? l?i gi?n b?m l gan
Cy C? Mi?n Trung, Bnh ??nh 2150
Ng?c cn ?n c?i cy ngu
Em cn cha m? dm ?u t? tnh
Cy C? ??i Chng 7961
N?m ngoi ln ng?n sng ngu
D?m s??ng di n?ng ch?ng tm ?u b?ng nng
N?m nay anh v?, l?m b?c nhi?u vng
?? anh s?m s?a th?i nng l?y anh
L?y anh, anh s?m s?a cho
S?m ?n, s?m m?c, s?m cho ch?i b?i
Khuyn em c b?y nhiu l?i
th?y chung nh? nh?t l ng??i ph?i nghe
Ma ?ng l?a l?a the the
Ma h bn b?c hoa xo s?m kh?n
S?m g?i th ph?i s?m ch?n
S?m g??ng, s?m l??c, s?m ng?n ??ng tr?u
S?m cho em ?i l??c ch?i ??u
Ci ?ng ??ng sp, vu?t ??u cho xinh
Cy C? ??i Chng 8974
Mu?n t?t tc g?i m?n ch?u
Mu?n s?ch g?u g?i l s?.
Cy C? ??i Chng 8994
Mu?n ?n m?m s?c b?n chua
Ch? ma n??c n?i ?n ?n cho ? thm
Cy C? Mi?n Nam, 8451
M u bng tr?ng, l qu?n, nh?y hu?nh
Th?y em c?c kh? m?t mnh anh th??ng.
Cy C? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7668
Mi?ng ??t Lng Nguyn t? nhin (c ng?c) (cy c? m?c)
Anh m?ng lo ngho, b?n ng?c c ?i
Cy C? ??i Chng 3134
M?t cnh ?o s?m n? hoa
Mun ngn cy c?, theo ? n??ng thn.
Cy C? ??i Chng 5841
L?ng l? v?ng qu? soi th?m
H??ng ??a bt ngt cng thm b?n lng
Gi thu th?i ng?n ph dung
D? nng l s?t anh nung c?ng m?m
Cy C? ??i Chng 5213
Khi ?i th qu? ch?a tr?ng
Khi v? qu? ? ??m bng tr? ngnh
Cy C? ??i Chng 3293
Kh??ng qu? lo th?i tn Cy C? ??i Chng 6965
Hoa li hoa l hoa Ngu
Ch?ng b?ng hoa b??i th?m lu di?u dng
Cy C? ??i Chng 6985
Gi ??a nhnh v?t la ?
Anh th?y em c cht m? gi anh th??ng.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2520
Gi ??a gi ??y l d?a,
Mu?n ai th mu?n nh?ng ch?a em ra.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 8367
Em nh? hoa g?o trn cnh
Anh nh? l ?m c? may ven ???ng
L?y tr?i cho gi c? s??ng
Em nh? hoa g?o r?ng xu?ng ch?u ln c? may.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2979
Em ni nh em tr??c li?u sau ?o,
Mu?i chui khng l?t, l? no em c con.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 8750
D?c lng ?i b? cy sung
B?ng sung khng c t?m dng bng sen
T?i ?y l? h?t khng quen
Tr??c cho cng t? lm quen vui v?y
Cy C? Mi?n Trung, Khnh Ha 3355
D?c lng ?n nh?ng kh? qua
Nu?t v th ??ng nh? ra b?n c??i.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 2586
D?a h?t chu ??ng b?n tri ?o,
D?u cha m? gi?t, c?ng nho theo anh.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 6343
C hoa c qu? m?i hay (Cu 2)
Tnh c? ta g?p nhau ?y,
Qu? cau ta b?, chia tay m?i cho.
i ta k?t ngh?a t??ng giao,
No l qu? m?n qu? ?o ?ong ??a.
Bi ngi qu? ?u qu? d?a,
Xanh xanh qu? m??p, qu? d?a, qu? b?u.
H?t tiu cay ??ng ? d?u,
?t kia cay ??ng ra m?u xt xa.
M?t kia m t??i n??c hoa,
Ai ?em m??p ??ng m ha m?t c?a ?
Th?y chung cho bc m? ?a,
?ng nh? ?u ?? n?ng m?a di d?u.
Yu nhau ? b?c nn c?u,
B? qun lc chn ra mu t?t t??i.
H?n chng cho ?? m??i m??i,
Th chng k?t tc ? ??i v?i em.
Cy C? ??i Chng 9615
C hoa c qu? m?i hay (Cu 1)
M?t tr?m th? qu? em nay ? t?ng.
C?ng th qu? ?i cn ??ng,
M?m th qu? th? chn vng ? lu.
? lng th ?ng qu? nu,
Nhu?m kh?n, ?an o, ??p m?u ??i ta.
Th?m th?m, mt mt qu? na,
Bi?u cha, bi?u m? h?n l chn son.
?ng th b? k?t b? hn,
? ta t?m g?i cho tr?n mi ??u.
Ng?t th long nhn, to tu,
B??i ???ng, cam, qut, l?u ?o nng niu.
Chua th qu? h?nh, qu? mai,
Qu? s?u, qu? r?c, qu? gai tri ma.
i ta cn ng?t ch?a chua,
?ng tham to r?ng, ??ng ch kh? r?ng.
Thanh yn, ph?t th? th?m l?ng,
Qu? th?m m?c qu?, xin ??ng qun nhau.
B th qu? v?i, qu? du,
Nh?n th qu? mt chia nhau m?i ?nh.
? ta ch?n c n?u canh,
C chua chn ?? r?p ranh ?i tm. (cn ti?p cu 2)
Cy C? ??i Chng 3667
Ch?ng no ?t ng?t nh? ???ng
Kh? qua h?t ??ng ??o cang th??ng h?t th??ng.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 9520
Cy so ??a l c?ng so ??a
Cy mng t?i l c?ng mng t?i
Anh g?p em ?y ch?ng trao l?i
Em ?i thu?n bu?m xui gi m nh? tr?i tnh sau.
Cy C? Mi?n Nam, B?c Liu 7820
Cy da Bnh Trung, cy me D??ng Ph??c
Cy no c tr??c, cy no c sau
T? tin ta ai ch?ng v?i qun Tu,
Cn ai khai kh?n gian lao x? n?y?
Cy C? Mi?n Nam, Ti?n Giang 9750
Cy b?n kia h?i cy b?n
L xanh bng tr?ng l?i g?n khng th?m
Cy C? Mi?n Nam, 3497