Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chm Bi?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu cy m?i nh? ??n hoa
Yu d th?ng ?, mua qu n ?n
Chm Bi?m ??i Chng 9682
Yu anh t? thu? ln ba
M? b?ng ra ng?, c?m hoa t?ng ng??i
Chm Bi?m ??i Chng 7435
ai th m?c ai (2)
ti, ti mu?n canh khoai ??y n?i
Chm Bi?m ??i Chng 5745
ai th m?c ai
?i ta v?n c? canh khoai ??y n?i
Chm Bi?m ??i Chng 10330
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Chm Bi?m ??i Chng 7388
X?m lai ?n chay snh b?ng
?n v?ng r?ng r?ng
?n m?ng rch l??i
?n b??i the the...
Chm Bi?m ??i Chng 5090
Vc ng?c mnh vng Chm Bi?m ??i Chng 10053
V cha l?y Ph?t c?u ch?ng (5)
ng Ph?t ?ng ni: ??n ng h?t r?i.
Chm Bi?m Mi?n Nam, 1487
V d?u d??ng chu ng??i d?ng
Chu cho d??ng l?y d??ng c?ng su?t ??i
Chm Bi?m Mi?n Nam, Kin Giang 5620
V d?u ci mt tr?i ln
Gi chm chm tri xu?ng, hai ci m?i g?p nhau.
Chm Bi?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2169
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Chm Bi?m Mi?n Nam, V?nh Long 4935
V v? v ve
Nghe v m?t o
B?n o lo-muya (*)
?i giy cao gt
Xch bp t? ph?i
Che d cnh d?i
?i ch?i C? Ngo
?n cho khng ti?n
C?i li?n l?-muya!
Chm Bi?m ??i Chng 7426
Vng m??i v l?a no phai
Anh n?m ?m ngh? coi ai b?n tnh
Chm Bi?m ??i Chng 620
Vng m??i ch ??t ch?ng mua (2)
Mua l?y vng b?y thi?t thua tr?m ???ng
Chm Bi?m ??i Chng 1716
Vng m??i ch ??t ch?ng mua
Vc cn ?i l?a l?i ph?i thau n?m
Anh ?i ch nh? l?y nh?m
Ch vng l?y ? c?c lng anh ?i!
Chm Bi?m ??i Chng 5860
Vng m??i b?c b?y thau ba
??ng ?en trinh ti?t l?i pha l?n ch
Chm Bi?m ??i Chng 5800
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Chm Bi?m Mi?n Trung, Khnh Ha 4143
Vai mang ti b?c k k
Ni qu?y ni qu ng??i nghe r?m r?m
Trong l?ng ch?ng c m?t ??ng
L?i ni nh? r?ng c?ng ch?ng ai nghe
Chm Bi?m ??i Chng 4944
V?n th? v c??ng
M?i x?i cho l??n nng h?i
Chm Bi?m ??i Chng 6731
V?n ch??ng ??ng khng ??y l mt
V th ? khng b? n?i m?nh snh
Nghe vua treo b?ng c?ng xng xnh ra thi
B?ng ?? khng bi?t ch? chi
Mi nghin, mt bt c khi h?t ngy
Chm Bi?m Mi?n Trung 9496
Tu tm, tu tnh, tu tnh,
Tu cho ru?ng ??t v? mnh m?i hay.
Chm Bi?m Mi?n Nam, 3329
Tu ?u cho b?ng tu ?y
Tu cha M?t C?t, ? xy hai hn,
Chm Bi?m Mi?n Trung 5734
Trt ?a mang th ph?i ?o bng
Trt b? ln b?ng, ph?i b?ng l?y con.
Chm Bi?m ??i Chng 1570
Trng xa c? t??ng b ty
B?c c?u sang hi ha cy rau d?n
Trng xa c? t??ng l vng
L?i g?n m?c th?ch nh? quang treo n?i
Chm Bi?m ??i Chng 7202
Trng trnh (Chng chnh) nh? nn khng quai
Nh? thuy?n khng li nh? ai khng ch?ng
Gi c ch?ng nh? gng ?eo c?
Gi khng ch?ng nh? ph?n g? long ?anh
Ph?n long ?anh anh cn ch?a ???c
Gi khng ch?ng ch?y ng??c ch?y xui
Khng ch?ng kh? l?m ch? em ?i
Chm Bi?m ??i Chng 8066
Trng tr?ng tr?ng l?n v? ty
Trng anh anh l?i v? ngay ng ng??i.
Th?y m? anh bn m?y m??i
M anh ?i ? cho ng??i quanh n?m.
Chm Bi?m ??i Chng 7598
Tro ln ng?n ni m coi
Kia ka Ng khch m?c ?ui trn ??u
Em ?i anh d?y ti?ng T?u
"T?u h ma n?" ?m ??u l?y Ng (*)
Chm Bi?m ??i Chng 6555
Tro ln cy kh? chua le
V? th mu?n l?y ch? e m?t ti?n
Chm Bi?m ??i Chng 1533
Trn ??u nh?ng rc cng r?m
Ch?ng yu ch?ng b?o hoa th?m r?c ??u.
Chm Bi?m ??i Chng 3673
Tru ?en ?n c?, tru ?? ?n g Chm Bi?m ??i Chng 5431
Trai tn l?y gi n? dng,
C?m chan n??c l?nh, m?n n?ng g ?u ?
Chm Bi?m Mi?n Trung 4396
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g
Anh th?y g m tr?ng anh ? mu?n hun.
- Hun em em c?ng cho hun
Anh v? ni v?i m? cha
Mm tr?u h? r??u v? nh m?i hun.
- Em ?i anh mu?n hun ch?i
Mm tr?u h? r??u l n?i v? ch?ng.
Chm Bi?m Mi?n Nam, B?c Liu 5399
Tr?ng treo ai ?nh ci thng
B?u khng, ai dm d? mng chun v ?
Chm Bi?m ??i Chng 7416
Tr?ng qun tr?ng qut tr?ng ci
Em bao nhiu tu?i em ?i l?y ty
L?y ty ch?ng ???c bao ngy
N v? n??c n em nay khng ch?ng
Chm Bi?m ??i Chng 6933
Tr?ng cha ai ?nh th thng
C?a chung ai kho v?y vng, thnh ring.
Chm Bi?m ??i Chng 2384
Tr?i m?a cho ??t l b?u
Anh lm lnh l? ?i h?u ng quan
Th??ng ng??i m? b?c ?ai vng
?em thn ?i ??i mm cam cho ?nh
Chm Bi?m ??i Chng 4892
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (5)
H? ai c b?c trn tay th b?ng
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng
??p duyn th l?y ch?ng ng T? H?ng no xe
Chm Bi?m ??i Chng 543
Ti ?i ngang nh m
Tay ti x chn ti qu?
B?i th??ng con m x g thn con?
Ti ?i ngang nh m
Ti vc c?c ?
Ti ch?i m l? ??u
Ta ra, ta h?i
Ti ni: ti ? c?u ti ch?i
Chm Bi?m Mi?n Nam, Kin Giang 9193
Tc qu?n ch?i l??c ??i m?i
Ch?i ??ng ch?i ng?i qu?n v?n hon qu?n
Chm Bi?m Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Kin Giang 1703
Ti?u ti ti?u knh ti?u hi?n
Bao nhiu cha chi?n ti?u ??t, ti?u ?i
Th?t ch ti?u ?nh t t
Bao nhiu ch? l?i ti?u th, c?m chng
Nam m x? B?c, x? ?ng
Con gi ch?a ch?ng th l?y ti?u ti.
Chm Bi?m ??i Chng 6255
Ti?n h?t g?o khng Chm Bi?m ??i Chng 9999
Ti?n h?t ? c vua ?c Chm Bi?m ??i Chng 4123
Ti?n bun ti?n bn th ?? trong nh
Ti?n c? ti?n b?c th ra ngoi ???ng
Chm Bi?m ??i Chng 10113
Ti?n bu?c gi?i y?m bo bo
??a cho th?y bi thm lo vo mnh
Chm Bi?m ??i Chng 5375
Ti?ng ??n chng hay ch?
Thi ngang ng T ng C?
L?i ?y em h?i th? ?i cu
Ng?t ngay n??c ch?y chn c?u
M g?i "C?u N??c M?n" b?i t?i ?u h?i chng
- Th?t th l thi h?ng nhan
?n xui ni ng??c th? gian thi?u g
M?n ch?ng n??c V?ng ?? Gi
G?i "??m N??c Ng?t" l? g h?i em
Chm Bi?m Mi?n Trung 8809
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n,
C?n c?m khng b?, c?n ??ng ti?n b? hai.
Chm Bi?m Mi?n Trung, Ph Yn, 9470
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n
C?n c?m khng b?, c?n ti?n b? hai.
Chm Bi?m Mi?n Nam, B?n Tre, Kin Giang 9417
Ti?ng ??n anh hay ch? (3)
Th??ng ??c sch Kinh Thi
H?i anh ng V?n V??ng
?i c??i b H?u Phi n?m no?
Chm Bi?m Mi?n Trung, Bnh ??nh 5706
Ti?c thay n??c ??c m ??ng ch?u thau
Ci mm ch? tri?n ??ng rau thi li
Ti?c ng??i da tr?ng tc di
???ng xun cha m? p ni l?y lo su m??i
Chm Bi?m ??i Chng 3004
Ti?c thay hoa n? lm chi?
Hoa n? l? th l?i ph?i ma ?ng.
Ch?ng l?n v? b ? xong
Ch?ng b v? l?n trong lng ??ng cay.
Chm Bi?m ??i Chng 2926