Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chm Bi?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu cy m?i nh? ??n hoa
Yu d th?ng ?, mua qu n ?n
Chm Bi?m ??i Chng 4801
Yu anh t? thu? ln ba
M? b?ng ra ng?, c?m hoa t?ng ng??i
Chm Bi?m ??i Chng 1877
ai th m?c ai (2)
ti, ti mu?n canh khoai ??y n?i
Chm Bi?m ??i Chng 4811
ai th m?c ai
?i ta v?n c? canh khoai ??y n?i
Chm Bi?m ??i Chng 7273
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Chm Bi?m ??i Chng 402
X?m lai ?n chay snh b?ng
?n v?ng r?ng r?ng
?n m?ng rch l??i
?n b??i the the...
Chm Bi?m ??i Chng 1462
Vc ng?c mnh vng Chm Bi?m ??i Chng 5485
V cha l?y Ph?t c?u ch?ng (5)
ng Ph?t ?ng ni: ??n ng h?t r?i.
Chm Bi?m Mi?n Nam, 1933
V d?u d??ng chu ng??i d?ng
Chu cho d??ng l?y d??ng c?ng su?t ??i
Chm Bi?m Mi?n Nam, Kin Giang 7794
V d?u ci mt tr?i ln
Gi chm chm tri xu?ng, hai ci m?i g?p nhau.
Chm Bi?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2404
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Chm Bi?m Mi?n Nam, V?nh Long 1129
V v? v ve
Nghe v m?t o
B?n o lo-muya (*)
?i giy cao gt
Xch bp t? ph?i
Che d cnh d?i
?i ch?i C? Ngo
?n cho khng ti?n
C?i li?n l?-muya!
Chm Bi?m ??i Chng 7770
Vng m??i v l?a no phai
Anh n?m ?m ngh? coi ai b?n tnh
Chm Bi?m ??i Chng 5769
Vng m??i ch ??t ch?ng mua (2)
Mua l?y vng b?y thi?t thua tr?m ???ng
Chm Bi?m ??i Chng 10079
Vng m??i ch ??t ch?ng mua
Vc cn ?i l?a l?i ph?i thau n?m
Anh ?i ch nh? l?y nh?m
Ch vng l?y ? c?c lng anh ?i!
Chm Bi?m ??i Chng 4841
Vng m??i b?c b?y thau ba
??ng ?en trinh ti?t l?i pha l?n ch
Chm Bi?m ??i Chng 7940
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Chm Bi?m Mi?n Trung, Khnh Ha 1495
Vai mang ti b?c k k
Ni qu?y ni qu ng??i nghe r?m r?m
Trong l?ng ch?ng c m?t ??ng
L?i ni nh? r?ng c?ng ch?ng ai nghe
Chm Bi?m ??i Chng 6364
V?n th? v c??ng
M?i x?i cho l??n nng h?i
Chm Bi?m ??i Chng 3270
V?n ch??ng ??ng khng ??y l mt
V th ? khng b? n?i m?nh snh
Nghe vua treo b?ng c?ng xng xnh ra thi
B?ng ?? khng bi?t ch? chi
Mi nghin, mt bt c khi h?t ngy
Chm Bi?m Mi?n Trung 3216
Tu tm, tu tnh, tu tnh,
Tu cho ru?ng ??t v? mnh m?i hay.
Chm Bi?m Mi?n Nam, 4208
Tu ?u cho b?ng tu ?y
Tu cha M?t C?t, ? xy hai hn,
Chm Bi?m Mi?n Trung 2538
Trt ?a mang th ph?i ?o bng
Trt b? ln b?ng, ph?i b?ng l?y con.
Chm Bi?m ??i Chng 9270
Trng xa c? t??ng b ty
B?c c?u sang hi ha cy rau d?n
Trng xa c? t??ng l vng
L?i g?n m?c th?ch nh? quang treo n?i
Chm Bi?m ??i Chng 4597
Trng trnh (Chng chnh) nh? nn khng quai
Nh? thuy?n khng li nh? ai khng ch?ng
Gi c ch?ng nh? gng ?eo c?
Gi khng ch?ng nh? ph?n g? long ?anh
Ph?n long ?anh anh cn ch?a ???c
Gi khng ch?ng ch?y ng??c ch?y xui
Khng ch?ng kh? l?m ch? em ?i
Chm Bi?m ??i Chng 4391
Trng tr?ng tr?ng l?n v? ty
Trng anh anh l?i v? ngay ng ng??i.
Th?y m? anh bn m?y m??i
M anh ?i ? cho ng??i quanh n?m.
Chm Bi?m ??i Chng 5641
Tro ln ng?n ni m coi
Kia ka Ng khch m?c ?ui trn ??u
Em ?i anh d?y ti?ng T?u
"T?u h ma n?" ?m ??u l?y Ng (*)
Chm Bi?m ??i Chng 7860
Tro ln cy kh? chua le
V? th mu?n l?y ch? e m?t ti?n
Chm Bi?m ??i Chng 4343
Trn ??u nh?ng rc cng r?m
Ch?ng yu ch?ng b?o hoa th?m r?c ??u.
Chm Bi?m ??i Chng 1294
Tru ?en ?n c?, tru ?? ?n g Chm Bi?m ??i Chng 559
Trai tn l?y gi n? dng,
C?m chan n??c l?nh, m?n n?ng g ?u ?
Chm Bi?m Mi?n Trung 3673
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g
Anh th?y g m tr?ng anh ? mu?n hun.
- Hun em em c?ng cho hun
Anh v? ni v?i m? cha
Mm tr?u h? r??u v? nh m?i hun.
- Em ?i anh mu?n hun ch?i
Mm tr?u h? r??u l n?i v? ch?ng.
Chm Bi?m Mi?n Nam, B?c Liu 2391
Tr?ng treo ai ?nh ci thng
B?u khng, ai dm d? mng chun v ?
Chm Bi?m ??i Chng 9344
Tr?ng qun tr?ng qut tr?ng ci
Em bao nhiu tu?i em ?i l?y ty
L?y ty ch?ng ???c bao ngy
N v? n??c n em nay khng ch?ng
Chm Bi?m ??i Chng 8049
Tr?ng cha ai ?nh th thng
C?a chung ai kho v?y vng, thnh ring.
Chm Bi?m ??i Chng 3405
Tr?i m?a cho ??t l b?u
Anh lm lnh l? ?i h?u ng quan
Th??ng ng??i m? b?c ?ai vng
?em thn ?i ??i mm cam cho ?nh
Chm Bi?m ??i Chng 9800
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (5)
H? ai c b?c trn tay th b?ng
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng
??p duyn th l?y ch?ng ng T? H?ng no xe
Chm Bi?m ??i Chng 8062
Ti ?i ngang nh m
Tay ti x chn ti qu?
B?i th??ng con m x g thn con?
Ti ?i ngang nh m
Ti vc c?c ?
Ti ch?i m l? ??u
Ta ra, ta h?i
Ti ni: ti ? c?u ti ch?i
Chm Bi?m Mi?n Nam, Kin Giang 10216
Tc qu?n ch?i l??c ??i m?i
Ch?i ??ng ch?i ng?i qu?n v?n hon qu?n
Chm Bi?m Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Kin Giang 888
Ti?u ti ti?u knh ti?u hi?n
Bao nhiu cha chi?n ti?u ??t, ti?u ?i
Th?t ch ti?u ?nh t t
Bao nhiu ch? l?i ti?u th, c?m chng
Nam m x? B?c, x? ?ng
Con gi ch?a ch?ng th l?y ti?u ti.
Chm Bi?m ??i Chng 1269
Ti?n h?t g?o khng Chm Bi?m ??i Chng 4983
Ti?n h?t ? c vua ?c Chm Bi?m ??i Chng 1105
Ti?n bun ti?n bn th ?? trong nh
Ti?n c? ti?n b?c th ra ngoi ???ng
Chm Bi?m ??i Chng 3339
Ti?n bu?c gi?i y?m bo bo
??a cho th?y bi thm lo vo mnh
Chm Bi?m ??i Chng 4982
Ti?ng ??n chng hay ch?
Thi ngang ng T ng C?
L?i ?y em h?i th? ?i cu
Ng?t ngay n??c ch?y chn c?u
M g?i "C?u N??c M?n" b?i t?i ?u h?i chng
- Th?t th l thi h?ng nhan
?n xui ni ng??c th? gian thi?u g
M?n ch?ng n??c V?ng ?? Gi
G?i "??m N??c Ng?t" l? g h?i em
Chm Bi?m Mi?n Trung 7138
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n,
C?n c?m khng b?, c?n ??ng ti?n b? hai.
Chm Bi?m Mi?n Trung, Ph Yn, 6819
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n
C?n c?m khng b?, c?n ti?n b? hai.
Chm Bi?m Mi?n Nam, B?n Tre, Kin Giang 2105
Ti?ng ??n anh hay ch? (3)
Th??ng ??c sch Kinh Thi
H?i anh ng V?n V??ng
?i c??i b H?u Phi n?m no?
Chm Bi?m Mi?n Trung, Bnh ??nh 1206
Ti?c thay n??c ??c m ??ng ch?u thau
Ci mm ch? tri?n ??ng rau thi li
Ti?c ng??i da tr?ng tc di
???ng xun cha m? p ni l?y lo su m??i
Chm Bi?m ??i Chng 1092
Ti?c thay hoa n? lm chi?
Hoa n? l? th l?i ph?i ma ?ng.
Ch?ng l?n v? b ? xong
Ch?ng b v? l?n trong lng ??ng cay.
Chm Bi?m ??i Chng 8020