Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chm Bi?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu cy m?i nh? ??n hoa
Yu d th?ng ?, mua qu n ?n
Chm Bi?m ??i Chng 4815
Yu anh t? thu? ln ba
M? b?ng ra ng?, c?m hoa t?ng ng??i
Chm Bi?m ??i Chng 1891
ai th m?c ai (2)
ti, ti mu?n canh khoai ??y n?i
Chm Bi?m ??i Chng 4827
ai th m?c ai
?i ta v?n c? canh khoai ??y n?i
Chm Bi?m ??i Chng 7288
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Chm Bi?m ??i Chng 416
X?m lai ?n chay snh b?ng
?n v?ng r?ng r?ng
?n m?ng rch l??i
?n b??i the the...
Chm Bi?m ??i Chng 1476
Vc ng?c mnh vng Chm Bi?m ??i Chng 5501
V cha l?y Ph?t c?u ch?ng (5)
ng Ph?t ?ng ni: ??n ng h?t r?i.
Chm Bi?m Mi?n Nam, 1946
V d?u d??ng chu ng??i d?ng
Chu cho d??ng l?y d??ng c?ng su?t ??i
Chm Bi?m Mi?n Nam, Kin Giang 7808
V d?u ci mt tr?i ln
Gi chm chm tri xu?ng, hai ci m?i g?p nhau.
Chm Bi?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2418
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Chm Bi?m Mi?n Nam, V?nh Long 1144
V v? v ve
Nghe v m?t o
B?n o lo-muya (*)
?i giy cao gt
Xch bp t? ph?i
Che d cnh d?i
?i ch?i C? Ngo
?n cho khng ti?n
C?i li?n l?-muya!
Chm Bi?m ??i Chng 7786
Vng m??i v l?a no phai
Anh n?m ?m ngh? coi ai b?n tnh
Chm Bi?m ??i Chng 5782
Vng m??i ch ??t ch?ng mua (2)
Mua l?y vng b?y thi?t thua tr?m ???ng
Chm Bi?m ??i Chng 10092
Vng m??i ch ??t ch?ng mua
Vc cn ?i l?a l?i ph?i thau n?m
Anh ?i ch nh? l?y nh?m
Ch vng l?y ? c?c lng anh ?i!
Chm Bi?m ??i Chng 4855
Vng m??i b?c b?y thau ba
??ng ?en trinh ti?t l?i pha l?n ch
Chm Bi?m ??i Chng 7957
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Chm Bi?m Mi?n Trung, Khnh Ha 1509
Vai mang ti b?c k k
Ni qu?y ni qu ng??i nghe r?m r?m
Trong l?ng ch?ng c m?t ??ng
L?i ni nh? r?ng c?ng ch?ng ai nghe
Chm Bi?m ??i Chng 6377
V?n th? v c??ng
M?i x?i cho l??n nng h?i
Chm Bi?m ??i Chng 3282
V?n ch??ng ??ng khng ??y l mt
V th ? khng b? n?i m?nh snh
Nghe vua treo b?ng c?ng xng xnh ra thi
B?ng ?? khng bi?t ch? chi
Mi nghin, mt bt c khi h?t ngy
Chm Bi?m Mi?n Trung 3229
Tu tm, tu tnh, tu tnh,
Tu cho ru?ng ??t v? mnh m?i hay.
Chm Bi?m Mi?n Nam, 4223
Tu ?u cho b?ng tu ?y
Tu cha M?t C?t, ? xy hai hn,
Chm Bi?m Mi?n Trung 2554
Trt ?a mang th ph?i ?o bng
Trt b? ln b?ng, ph?i b?ng l?y con.
Chm Bi?m ??i Chng 9299
Trng xa c? t??ng b ty
B?c c?u sang hi ha cy rau d?n
Trng xa c? t??ng l vng
L?i g?n m?c th?ch nh? quang treo n?i
Chm Bi?m ??i Chng 4611
Trng trnh (Chng chnh) nh? nn khng quai
Nh? thuy?n khng li nh? ai khng ch?ng
Gi c ch?ng nh? gng ?eo c?
Gi khng ch?ng nh? ph?n g? long ?anh
Ph?n long ?anh anh cn ch?a ???c
Gi khng ch?ng ch?y ng??c ch?y xui
Khng ch?ng kh? l?m ch? em ?i
Chm Bi?m ??i Chng 4410
Trng tr?ng tr?ng l?n v? ty
Trng anh anh l?i v? ngay ng ng??i.
Th?y m? anh bn m?y m??i
M anh ?i ? cho ng??i quanh n?m.
Chm Bi?m ??i Chng 5657
Tro ln ng?n ni m coi
Kia ka Ng khch m?c ?ui trn ??u
Em ?i anh d?y ti?ng T?u
"T?u h ma n?" ?m ??u l?y Ng (*)
Chm Bi?m ??i Chng 7879
Tro ln cy kh? chua le
V? th mu?n l?y ch? e m?t ti?n
Chm Bi?m ??i Chng 4365
Trn ??u nh?ng rc cng r?m
Ch?ng yu ch?ng b?o hoa th?m r?c ??u.
Chm Bi?m ??i Chng 1307
Tru ?en ?n c?, tru ?? ?n g Chm Bi?m ??i Chng 584
Trai tn l?y gi n? dng,
C?m chan n??c l?nh, m?n n?ng g ?u ?
Chm Bi?m Mi?n Trung 3688
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g
Anh th?y g m tr?ng anh ? mu?n hun.
- Hun em em c?ng cho hun
Anh v? ni v?i m? cha
Mm tr?u h? r??u v? nh m?i hun.
- Em ?i anh mu?n hun ch?i
Mm tr?u h? r??u l n?i v? ch?ng.
Chm Bi?m Mi?n Nam, B?c Liu 2406
Tr?ng treo ai ?nh ci thng
B?u khng, ai dm d? mng chun v ?
Chm Bi?m ??i Chng 9358
Tr?ng qun tr?ng qut tr?ng ci
Em bao nhiu tu?i em ?i l?y ty
L?y ty ch?ng ???c bao ngy
N v? n??c n em nay khng ch?ng
Chm Bi?m ??i Chng 8064
Tr?ng cha ai ?nh th thng
C?a chung ai kho v?y vng, thnh ring.
Chm Bi?m ??i Chng 3420
Tr?i m?a cho ??t l b?u
Anh lm lnh l? ?i h?u ng quan
Th??ng ng??i m? b?c ?ai vng
?em thn ?i ??i mm cam cho ?nh
Chm Bi?m ??i Chng 9815
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (5)
H? ai c b?c trn tay th b?ng
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng
??p duyn th l?y ch?ng ng T? H?ng no xe
Chm Bi?m ??i Chng 8077
Ti ?i ngang nh m
Tay ti x chn ti qu?
B?i th??ng con m x g thn con?
Ti ?i ngang nh m
Ti vc c?c ?
Ti ch?i m l? ??u
Ta ra, ta h?i
Ti ni: ti ? c?u ti ch?i
Chm Bi?m Mi?n Nam, Kin Giang 10231
Tc qu?n ch?i l??c ??i m?i
Ch?i ??ng ch?i ng?i qu?n v?n hon qu?n
Chm Bi?m Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Kin Giang 902
Ti?u ti ti?u knh ti?u hi?n
Bao nhiu cha chi?n ti?u ??t, ti?u ?i
Th?t ch ti?u ?nh t t
Bao nhiu ch? l?i ti?u th, c?m chng
Nam m x? B?c, x? ?ng
Con gi ch?a ch?ng th l?y ti?u ti.
Chm Bi?m ??i Chng 1286
Ti?n h?t g?o khng Chm Bi?m ??i Chng 4998
Ti?n h?t ? c vua ?c Chm Bi?m ??i Chng 1119
Ti?n bun ti?n bn th ?? trong nh
Ti?n c? ti?n b?c th ra ngoi ???ng
Chm Bi?m ??i Chng 3356
Ti?n bu?c gi?i y?m bo bo
??a cho th?y bi thm lo vo mnh
Chm Bi?m ??i Chng 4996
Ti?ng ??n chng hay ch?
Thi ngang ng T ng C?
L?i ?y em h?i th? ?i cu
Ng?t ngay n??c ch?y chn c?u
M g?i "C?u N??c M?n" b?i t?i ?u h?i chng
- Th?t th l thi h?ng nhan
?n xui ni ng??c th? gian thi?u g
M?n ch?ng n??c V?ng ?? Gi
G?i "??m N??c Ng?t" l? g h?i em
Chm Bi?m Mi?n Trung 7152
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n,
C?n c?m khng b?, c?n ??ng ti?n b? hai.
Chm Bi?m Mi?n Trung, Ph Yn, 6843
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n
C?n c?m khng b?, c?n ti?n b? hai.
Chm Bi?m Mi?n Nam, B?n Tre, Kin Giang 2121
Ti?ng ??n anh hay ch? (3)
Th??ng ??c sch Kinh Thi
H?i anh ng V?n V??ng
?i c??i b H?u Phi n?m no?
Chm Bi?m Mi?n Trung, Bnh ??nh 1221
Ti?c thay n??c ??c m ??ng ch?u thau
Ci mm ch? tri?n ??ng rau thi li
Ti?c ng??i da tr?ng tc di
???ng xun cha m? p ni l?y lo su m??i
Chm Bi?m ??i Chng 1107
Ti?c thay hoa n? lm chi?
Hoa n? l? th l?i ph?i ma ?ng.
Ch?ng l?n v? b ? xong
Ch?ng b v? l?n trong lng ??ng cay.
Chm Bi?m ??i Chng 8034