Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chm Bi?m

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu cy m?i nh? ??n hoa
Yu d th?ng ?, mua qu n ?n
Chm Bi?m ??i Chng 4778
Yu anh t? thu? ln ba
M? b?ng ra ng?, c?m hoa t?ng ng??i
Chm Bi?m ??i Chng 1857
ai th m?c ai (2)
ti, ti mu?n canh khoai ??y n?i
Chm Bi?m ??i Chng 4791
ai th m?c ai
?i ta v?n c? canh khoai ??y n?i
Chm Bi?m ??i Chng 7248
Xe ng?a l??t b?i tun b?
Bnh ni?n s?t c? khua r?t r?t
Tui ra ch? mua ???ng th?t n?t
Tui mua cn b?t cng gi ??u xanh
Tui v? n?u ch tri n??c ??t l?i tn anh
?? cho trong tro ngoi qu?n
Bi?t ti?ng th?ng S? Khanh ?i?m ?ng
Chm Bi?m ??i Chng 386
X?m lai ?n chay snh b?ng
?n v?ng r?ng r?ng
?n m?ng rch l??i
?n b??i the the...
Chm Bi?m ??i Chng 1447
Vc ng?c mnh vng Chm Bi?m ??i Chng 5463
V cha l?y Ph?t c?u ch?ng (5)
ng Ph?t ?ng ni: ??n ng h?t r?i.
Chm Bi?m Mi?n Nam, 1912
V d?u d??ng chu ng??i d?ng
Chu cho d??ng l?y d??ng c?ng su?t ??i
Chm Bi?m Mi?n Nam, Kin Giang 7775
V d?u ci mt tr?i ln
Gi chm chm tri xu?ng, hai ci m?i g?p nhau.
Chm Bi?m Mi?n Nam, ??ng Thp 2386
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Chm Bi?m Mi?n Nam, V?nh Long 1112
V v? v ve
Nghe v m?t o
B?n o lo-muya (*)
?i giy cao gt
Xch bp t? ph?i
Che d cnh d?i
?i ch?i C? Ngo
?n cho khng ti?n
C?i li?n l?-muya!
Chm Bi?m ??i Chng 7748
Vng m??i v l?a no phai
Anh n?m ?m ngh? coi ai b?n tnh
Chm Bi?m ??i Chng 5751
Vng m??i ch ??t ch?ng mua (2)
Mua l?y vng b?y thi?t thua tr?m ???ng
Chm Bi?m ??i Chng 10057
Vng m??i ch ??t ch?ng mua
Vc cn ?i l?a l?i ph?i thau n?m
Anh ?i ch nh? l?y nh?m
Ch vng l?y ? c?c lng anh ?i!
Chm Bi?m ??i Chng 4824
Vng m??i b?c b?y thau ba
??ng ?en trinh ti?t l?i pha l?n ch
Chm Bi?m ??i Chng 7920
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
Chm Bi?m Mi?n Trung, Khnh Ha 1469
Vai mang ti b?c k k
Ni qu?y ni qu ng??i nghe r?m r?m
Trong l?ng ch?ng c m?t ??ng
L?i ni nh? r?ng c?ng ch?ng ai nghe
Chm Bi?m ??i Chng 6349
V?n th? v c??ng
M?i x?i cho l??n nng h?i
Chm Bi?m ??i Chng 3249
V?n ch??ng ??ng khng ??y l mt
V th ? khng b? n?i m?nh snh
Nghe vua treo b?ng c?ng xng xnh ra thi
B?ng ?? khng bi?t ch? chi
Mi nghin, mt bt c khi h?t ngy
Chm Bi?m Mi?n Trung 3201
Tu tm, tu tnh, tu tnh,
Tu cho ru?ng ??t v? mnh m?i hay.
Chm Bi?m Mi?n Nam, 4186
Tu ?u cho b?ng tu ?y
Tu cha M?t C?t, ? xy hai hn,
Chm Bi?m Mi?n Trung 2519
Trt ?a mang th ph?i ?o bng
Trt b? ln b?ng, ph?i b?ng l?y con.
Chm Bi?m ??i Chng 9244
Trng xa c? t??ng b ty
B?c c?u sang hi ha cy rau d?n
Trng xa c? t??ng l vng
L?i g?n m?c th?ch nh? quang treo n?i
Chm Bi?m ??i Chng 4580
Trng trnh (Chng chnh) nh? nn khng quai
Nh? thuy?n khng li nh? ai khng ch?ng
Gi c ch?ng nh? gng ?eo c?
Gi khng ch?ng nh? ph?n g? long ?anh
Ph?n long ?anh anh cn ch?a ???c
Gi khng ch?ng ch?y ng??c ch?y xui
Khng ch?ng kh? l?m ch? em ?i
Chm Bi?m ??i Chng 4372
Trng tr?ng tr?ng l?n v? ty
Trng anh anh l?i v? ngay ng ng??i.
Th?y m? anh bn m?y m??i
M anh ?i ? cho ng??i quanh n?m.
Chm Bi?m ??i Chng 5621
Tro ln ng?n ni m coi
Kia ka Ng khch m?c ?ui trn ??u
Em ?i anh d?y ti?ng T?u
"T?u h ma n?" ?m ??u l?y Ng (*)
Chm Bi?m ??i Chng 7844
Tro ln cy kh? chua le
V? th mu?n l?y ch? e m?t ti?n
Chm Bi?m ??i Chng 4317
Trn ??u nh?ng rc cng r?m
Ch?ng yu ch?ng b?o hoa th?m r?c ??u.
Chm Bi?m ??i Chng 1275
Tru ?en ?n c?, tru ?? ?n g Chm Bi?m ??i Chng 537
Trai tn l?y gi n? dng,
C?m chan n??c l?nh, m?n n?ng g ?u ?
Chm Bi?m Mi?n Trung 3651
Tr?ng v?t ?? l?n tr?ng g
Anh th?y g m tr?ng anh ? mu?n hun.
- Hun em em c?ng cho hun
Anh v? ni v?i m? cha
Mm tr?u h? r??u v? nh m?i hun.
- Em ?i anh mu?n hun ch?i
Mm tr?u h? r??u l n?i v? ch?ng.
Chm Bi?m Mi?n Nam, B?c Liu 2370
Tr?ng treo ai ?nh ci thng
B?u khng, ai dm d? mng chun v ?
Chm Bi?m ??i Chng 9326
Tr?ng qun tr?ng qut tr?ng ci
Em bao nhiu tu?i em ?i l?y ty
L?y ty ch?ng ???c bao ngy
N v? n??c n em nay khng ch?ng
Chm Bi?m ??i Chng 8028
Tr?ng cha ai ?nh th thng
C?a chung ai kho v?y vng, thnh ring.
Chm Bi?m ??i Chng 3383
Tr?i m?a cho ??t l b?u
Anh lm lnh l? ?i h?u ng quan
Th??ng ng??i m? b?c ?ai vng
?em thn ?i ??i mm cam cho ?nh
Chm Bi?m ??i Chng 9783
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (5)
H? ai c b?c trn tay th b?ng
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng
??p duyn th l?y ch?ng ng T? H?ng no xe
Chm Bi?m ??i Chng 8033
Ti ?i ngang nh m
Tay ti x chn ti qu?
B?i th??ng con m x g thn con?
Ti ?i ngang nh m
Ti vc c?c ?
Ti ch?i m l? ??u
Ta ra, ta h?i
Ti ni: ti ? c?u ti ch?i
Chm Bi?m Mi?n Nam, Kin Giang 10194
Tc qu?n ch?i l??c ??i m?i
Ch?i ??ng ch?i ng?i qu?n v?n hon qu?n
Chm Bi?m Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Kin Giang 867
Ti?u ti ti?u knh ti?u hi?n
Bao nhiu cha chi?n ti?u ??t, ti?u ?i
Th?t ch ti?u ?nh t t
Bao nhiu ch? l?i ti?u th, c?m chng
Nam m x? B?c, x? ?ng
Con gi ch?a ch?ng th l?y ti?u ti.
Chm Bi?m ??i Chng 1245
Ti?n h?t g?o khng Chm Bi?m ??i Chng 4961
Ti?n h?t ? c vua ?c Chm Bi?m ??i Chng 1090
Ti?n bun ti?n bn th ?? trong nh
Ti?n c? ti?n b?c th ra ngoi ???ng
Chm Bi?m ??i Chng 3315
Ti?n bu?c gi?i y?m bo bo
??a cho th?y bi thm lo vo mnh
Chm Bi?m ??i Chng 4965
Ti?ng ??n chng hay ch?
Thi ngang ng T ng C?
L?i ?y em h?i th? ?i cu
Ng?t ngay n??c ch?y chn c?u
M g?i "C?u N??c M?n" b?i t?i ?u h?i chng
- Th?t th l thi h?ng nhan
?n xui ni ng??c th? gian thi?u g
M?n ch?ng n??c V?ng ?? Gi
G?i "??m N??c Ng?t" l? g h?i em
Chm Bi?m Mi?n Trung 7118
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n,
C?n c?m khng b?, c?n ??ng ti?n b? hai.
Chm Bi?m Mi?n Trung, Ph Yn, 6794
Ti?ng ??n cha m? anh hi?n
C?n c?m khng b?, c?n ti?n b? hai.
Chm Bi?m Mi?n Nam, B?n Tre, Kin Giang 2086
Ti?ng ??n anh hay ch? (3)
Th??ng ??c sch Kinh Thi
H?i anh ng V?n V??ng
?i c??i b H?u Phi n?m no?
Chm Bi?m Mi?n Trung, Bnh ??nh 1182
Ti?c thay n??c ??c m ??ng ch?u thau
Ci mm ch? tri?n ??ng rau thi li
Ti?c ng??i da tr?ng tc di
???ng xun cha m? p ni l?y lo su m??i
Chm Bi?m ??i Chng 1072
Ti?c thay hoa n? lm chi?
Hoa n? l? th l?i ph?i ma ?ng.
Ch?ng l?n v? b ? xong
Ch?ng b v? l?n trong lng ??ng cay.
Chm Bi?m ??i Chng 8000