Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Chanh Chua

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xay la l?y g?o ?n mai
C m?t th? c?y v?i hai th? cy
Th? c?y m l?y th? cy
?? cho th? m? khc ngy khc ?m
Chanh Chua ??i Chng 3434
X?u nh? ma vinh hoa c?ng ??p Chanh Chua ??i Chng 543
Vng ny lng anh gi?ng mng chi?n
Gi?y kim tuy?n anh g?n g?i tay bo
Anh ?i anh v? d??i ? b? con mo l?i cho ai?
Chanh Chua Mi?n Nam, An Giang 2920
V?t o em tr??c ng?n, sau di,
Hay l em ? mang thai trong ng??i?
- o n?m khuy em ci kht r?t,
Y?m b?n d?i, em n?t ch?t nh? ?ng ?inh.
H?i lm r?ng anh lch ng??i v l?t,
M bi?t trong mnh em c thai!
Chanh Chua Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7872
Tro ln cy chanh
Hi chanh, ?n chanh
Ng?a kh?n b?c chanh
B? ng??i qun t? c?u danh
??ng th?y chanh chua m ph?, g?p gi lnh m ch
Chanh Chua Mi?n Trung 5428
Ti th??ng anh d? qu
B?i ba m l? g? ti l?y ch?ng
?? ti v? mua gan cng, m?t cc
Thu?c ch?ng ti theo anh
- Em ni m khng s? t? sanh
Ch?ng em, em cn thu?c theo anh lm g
Chanh Chua ??i Chng 2940
Thuy?n tm kia ni c
Ghe c n? ni khng
Ph?i chi mi?u ? g?n sng
Em ch? tay th? l?i k?o lng anh nghi
Chanh Chua ??i Chng 9679
Thuy?n ti ch? l??i ch? cu
Thuy?n ?u m ch? hm ru ng gi
Chanh Chua ??i Chng 4946
Thn em nh? hoa g?o trn cy
Chng anh nh? ?m c? my gi?a ???ng
L?y tr?i cho c? gi s??ng
Cho hoa s?ng xu?ng c? my x? vo.
Chanh Chua Mi?n Nam, An Giang 8256
Tay ai tay b?c tay vng
Sao anh khng chu?ng, chu?ng nng tay khng ?
Chanh Chua ??i Chng 5395
Ra v? lng l?i d?n lng
Chanh chua ch? ph?, ng?t bng ch? ham.
Chanh Chua ??i Chng 5976
Ra ?i m? c d?n lng
Chanh chua mua l?y, ng?t bng ??ng mua
Chanh Chua ??i Chng 8145
Qu nhau nh? nn vng h?
Cho m?t t l?a ha tro t?c th
Chanh Chua ??i Chng 4707
Quay t? th bi?t m?i t?,
Thm hao th c, c?y nh? th khng.
Chanh Chua Mi?n Trung, Hu? 4983
Ph?n gi?i m?t n? t?t t??i
Thuy?n em ch? ???c m?y m??i anh hng?
- Thuy?n em ?y r?ng l??ng di
X?a kia c ch? quan ti cha anh
Chanh Chua ??i Chng 6666
Ph??ng hong ??u nhnh sa k
ng th?n ?ng h?ng v?t m?y th?ng d cho r?i
Chanh Chua Mi?n Nam, Kin Giang 9350
Ni xa ?y ? bi?t g?n
L? l ? ph?i n c?n h?i han.
Chanh Chua ??i Chng 6503
Ng ln hai dy qun, anh c?ng t?c c??i,
C ? hai bu?i ch?, cn khoe t??i n?i g?
- Anh v? ki?m v? con ?i,
Em ?y c ? go, v?y th m?c em!
Chanh Chua Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 4370
Ngh? em ?ng l?ng vng m??i
?em ra k? ch? ?ng ng??i tr?m phn
Chanh Chua ??i Chng 4901
Ng? tnh c? m g?p ???c o,
o o th o m?c, r?ng r?n b sang o tui?
- B?i anh non con m?t,
Ng qua ch?a r,
Ng l?i ch?a t? t??ng,
C? m?t b?y b? cht,
L?i ni r?n n??ng b sang?
Chanh Chua Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 9967
N??c trong xanh ch?y quanh hang d?
Sch v? anh di mi m?u k? anh ?u ?
Chanh Chua ??i Chng 1431
N??c trong khe su?i ch?y ra
Mnh ch ta ??c , mnh ? trong ch?a?
Chanh Chua ??i Chng 2421
N??c cng m?t gi?ng mc ra
? ch ?y ??c, ? m h?n chi
Chanh Chua ??i Chng 10132
M? cha con b??m x?o gian
Hoa th?m b??m ??u,hoa tn b??m bay
Chanh Chua ??i Chng 2519
M? cha con b??m tr?ng (2)
?? m? con b??m vng
Khen ai u?n l??i cho nng ni chua
Chanh Chua ??i Chng 741
M? cha con b??m tr?ng
?? m? con ong xanh
Khen ai u?n l??i cho ranh ni cn
M? cha con b??m tr?ng
?? m? con ong vng
Khen ai u?n l??i cho nng ni chua
Chanh Chua ??i Chng 10257
M?t my sng s?a nh? sao
Ng?i khng ?n bm bi?t bao cho v?a!
Chanh Chua ??i Chng 6785
M?t em r? c ngy l
Tay anh cn v, ng n?i em tr c?ng khng ra
Chanh Chua ??i Chng 1049
M?t ti?n mua mm th ?m cho th?ng
M?t ti?n mua thng th ??ng cho b?p.
Chanh Chua ??i Chng 9346
M?t c?a anh t??ng l tr?m
Gi?y h?ng ??n cu?n l?i, anh c?ng t??ng nh?m l em
Chanh Chua ??i Chng 8415
M??n m?u m?t cht lm duyn
M?y ??i g? m?c ?ng nn thuy?n r?ng
Chanh Chua ??i Chng 830
Long ngai thnh ng? ? trn
T? v?n h?u v? b?n bn r?ng ch?u
Sinh ra nam t? cng h?u
Sinh ra con gi v?a ch?u thnh qun.
Chanh Chua ??i Chng 5061
Lng em mu?n l?y th? s?n
M?t mnh m?t c? cn h?n th? kn
Lng em mu?n l?y th? kn
?m tr?ng ???c bnh, ?m hn ???c xi
Chanh Chua ??i Chng 7947
Lng anh mu?n t?u ngh hoa
Anh v? h? th? tru gi anh ?i!
Tru gi c?t s?o b? v??n
Ngh hoa v gi li?u v?i ???c ch?ng?
Chanh Chua ??i Chng 1531
Lng ? th?m d? vng phai
H?i ?u theo ?u?i ???ng di u?ng cng
Lng em ch?a h?t bi sng
Ct vng ma tm l?a h?ng cng re?
?? em chi?u gi?i l?a ?i??
Chanh Chua ??i Chng 6500
L?a m??i l?m anh ch l?a v?n
M?c ph?i l?a l? ?nh b?ng anh ch?a ?
Chanh Chua ??i Chng 3497
L? vng, l? b?c, l? em,
H?i anh ba l?, anh thm l? m?
- Anh xem v ba l? c?ng v?ng vng,
Hai l? lm giu lm c,
M?t l? ?? n?i ?ng t? tn.
Chanh Chua Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 3524
L?ng vng che n?i chu?i xanh
Ti?c cho con chim loan ph??ng ??u cnh tre kh
Chanh Chua ??i Chng 7918
L?ng che s??ng d?u s??n c?ng l?ng
Ci b?t vng d?u tr?ng c?ng
Chanh Chua ??i Chng 5191
L?m con thm b?n nh lng
L?m n?i l?ch s? h?n chng, chng ?i!
Chng thi thi?p c?ng xin thi
H? sen tt c?n, ai hi m?c chng.
Chanh Chua ??i Chng 5904
L??ng trn v ch?ng h?ng h?
Giao bi l? ?y thi?p ch? ??i ch?ng?
Chanh Chua ??i Chng 1364
L?y tr?i cho c? m?a ro
Cho s?m cho ch?p cho bo to gi l?n
Cho sen chm xu?ng cho bo tro ln
Chanh Chua ??i Chng 3442
L?y Tr?i cho c? gi N?m
Cho k?o ti ch?y, cho m?m ti x?i
Chanh Chua Mi?n Nam, B?c Liu 5206
L?y tr?i cho c? gi ln
Cho manh chi?u rch tr?i trn s?p vng
L?y tr?i cho c? gi lun
Hoa g?o r?ng xu?ng chui lu?n c? may
L?y tr?i gi l?n rung cy
Hoa g?o r?ng xu?ng c? may x? vo
Chanh Chua ??i Chng 673
Ki?m n?m ba quan m chu?c anh v?,
K?o anh ?i gi?t tru, b?t c? d?m d? kh? thn.
- N?m ni anh cn nh? th b?t c?, gi?t tru,
Sang n?m khn l?n, anh l?i b?ng tr?u c??i em.
Chanh Chua Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 2594
H ? ...B? ny anh n ?i n?u anh l? c h?t gi
Th em s? l?i xu?ng... (?)
H ?... th em s? l?i xu?ng ??ng m anh ln
Chanh Chua Mi?n B?c 3955
L?m le d? mu?n k?t duyn
Th?y anh d? chn chung ti?n em ch
Chanh Chua ??i Chng 5568
Khen ai kho d? kho ?nh
Chanh chua b?u chu?ng, cam snh b?u ch.
Khi gi?n th r?y th la,
??n khi h?t gi?n r?ng ta yu mnh.
Chanh Chua Mi?n Trung 1325
Hoi ti?n mua thu?c nhu?m r?ng
?? ti?n mua ma ?nh kh?ng vo m?m
Chanh Chua ??i Chng 10183
Gi??ng cung s?p b?n Ph??ng Hong
Ch?ng may g?p ph?i m?t ?n chim di
L?y so m ?u?i n ?i
N ku ru rt k?o th di?c tai!
Chanh Chua ??i Chng 9715