Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C ??n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng hai ru
Anh v? bn ?y ? lu
?? em v v canh thu m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 7261
V?ng chng trong d? no khuy
?m tn canh l?n s?u ty m?t mnh
C ??n ??i Chng 4469
Trai v??t bi?n c b?n, gi v??t bi?n m?t mnh C ??n ??i Chng 4849
Tr?ng tr?u t??i n??c cho vng
Th?m th??ng cy chu?i ??ng khng m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 6552
Thi?p than ph?n thi?p cn th?
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Ti?n Giang 2447
Thng Ging l thng ?n ch?i
Anh ?i n?m bi Hn kh?i m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Kin Giang 1730
Thn tui thui th?i m?t mnh
?m ?m l?nh l?o bu?n tnh lang thang
N?u ai ngh? chuy?n ? vng
Ti xin ???c d?o cung ?n tnh chung
C ??n ??i Chng 5421
Thn em nh? con nh?n m?t mnh
Ngy ngai du ngoi ru?ng, t?i ??u m ?nh ku
C ??n Mi?n Nam, B?n Tre 8267
Th n?m tu chu?i c ?i
Cn h?n chi?u t?t l? loi m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, V?nh Long 1842
Th ?n b?p h?t ch vi
Cn h?n giu c b? (m?) ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 3465
Thn em nh? th? bnh vi
B? l?n b? lc m? ci m?t mnh
Ch? em ai th?y ??ng khinh
?? mi th?m mi?ng nh? mnh ch? ai
C ??n Mi?n Trung 1717
R??u n?m trong nh?o ch? nem (5)
Qua (Anh) n?m thuy?n v?ng ch? em m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Ti?n Giang 8256
R??u n?m trong nh?o ch? nem (2)
Qua (Anh) n?m thuy?n v?ng ch? em m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Ti?n Giang 3095
Quan qu? c ??c (c ??n) C ??n ??i Chng 2294
Ph?i d h?i b?o em th? tri
S?ng lm chi ch?u ch? m? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 5911
Ng ln tr?ng chc sao nghing
Vui chung v?i b?n s?u ring m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 5776
Ngho kh c nhau h?n giu m?t mnh C ??n ??i Chng 7455
Ng?n d?n d?n ta
Anh v? Bnh ?nh chi lu
B? em ? l?i hi du m?t mnh
C ??n Mi?n Trung, Bnh ??nh 7049
Ng??i ta nh? ??a c ?i (2)
Sao ta g?i chi?c l? loi m?t mnh
Trch ng??i qun t? v tnh
Ch?i hoa r?i l?i b? cnh bn rao
C ??n ??i Chng 9232
Ng??i ta nh? ??a ?? ?i
G?m mnh x?u s? m? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 2795
Ng??i ta c c?p c ?i
Ti ?y l?i th?i, li thi m?t mnh
C ??n ??i Chng 8175
Ng??i ta ?i ?i v? ?i
Thn em ?i l? v? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 5857
Ng??i ch? chi?c bng m?t mnh
Ng??i ?i ?i mi th?a mnh n??c non
C ??n ??i Chng 10253
Ng??i ?i s??ng gi l?nh lng
Ng??i nh trong c?nh c phng qu?nh hiu
C ??n ??i Chng 1727
N??c non l?n ??n m?t mnh
Thn c ln thc xu?ng gh?nh b?y nay,
Ai lm cho bi?n kia ??y
Cho ao kia c?n, cho g?y c con!
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp 2607
N??c d??i sng khi m?n khi l?t
My trn tr?i c?m b?c c?m xanh
M?y thu? em c ch?ng ?i t?t v? quanh m?t mnh
C ??n ??i Chng 7164
N??c ch?y ch ? c?ng nghing
Anh vui cng b?n, ?? em s?u ring m?t mnh
C ??n ??i Chng 4010
M h?ng mnh c?ng nh? ta,
?m n?m th? th?n vo ra m?t mnh
Em th??ng hay khng t? c?a mnh
Khng ph?i anh nh? bi Ki?m p duyn tnh nguy?t Nga.
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu 4244
M?t thn m?t mnh C ??n ??i Chng 9008
M?t thn ch?ch bng n?m canh
Tai nghe lc ?c ngoi mnh s??ng sa
C ??n ??i Chng 9989
M?t mnh th? ph?n m?t mnh
M?t m c?i qu?, m?t bnh (m?t chnh) g?o chu
C ??n Mi?n Trung 6927
M?t mnh lo b?y, lo ba,
Lo cau tr? mu?n, lo gi h?t duyn.
Cn duyn anh c??i ba heo,
H?t duyn anh ?nh ba ho ?u?i ?i.
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp, V?nh Long 4792
M?t mnh lo b?y lo ba (5)
Lo cau tr? mu?n lo gi h?t duyn.
Cn duyn k? ?n ng??i ??a
H?t duyn ?i s?m v? tr?a m?t mnh.
M?t mnh an ph?n m?t mnh
M?t m c?i qu? m?t bnh g?o chu
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang, Ti?n Giang 5525
M?t mnh lo b?y lo ba (2)
Lo cau tr? mu?n lo gi h?t duyn.
Mang thn l ph?n thuy?n quyn
C? sao b Nguy?t xe duyn h?ng h??
C ??n ??i Chng 4120
M?t duyn hai n? ba tnh
Chim bao l?n khu?t bn mnh n?m canh
?m n?m l?i ngh? m?t mnh
Ng?n ?n khu t? bng qu?nh bay cao
Trng ra no th?y ?u no
?m my v? v?n ngi sao m?p m?
Mong ng??i, lng nh?ng ng?n ngo+
C ??n ??i Chng 4992
Lao l? trong d? ?u phi?n
Ng?i bu?n ngh? l?i bu?n ring m?t mnh
Ni ra thnh chuy?n tr? trinh
Tr?i kia s? ??nh hai ??a mnh l? th??ng.
C ??n Mi?n Trung, Ph Yn, 6671
Kh? thay ci ki?p ti ?i
??u chy ?t h?t ng?i x?i m?t mnh
C ??n ??i Chng 6047
Giang s?n gnh vc m?t mnh
Xa xi ai c th?u tnh khng ai
C ??n ??i Chng 7692
Gi g?o r?i, c?i c?t chy treo
Anh v? em ? cheo veo m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 4036
G?p m?t em lc ?m thanh tr?ng t?,
Ht h ch?i cho r nhn t?nh.
Phng loan th?c n? m?t mnh
Hay l ? k?t duyn tnh cng ai?
- V?ng nghe ai ht, lng em bt ngt thm phi?n,
C phng cn gi? d? thuy?n quyn,
Ch? ng??i nh?n ngh?a, em nguy?n trao thn.
C ??n Mi?n Nam, B?n Tre 707
G?p lc ?m thanh tr?ng t?
Ht ?i cu ??ng r nhn tnh.
Phng loan th?c n? m?t mnh
Hay l ? k?t duyn tnh cng ai ?
- V?ng nghe ai ht,
Lng ?y bt ngt n?i phi?n
C phng gi? d? thuy?n quyn,
Ch? n?i nhn ??o em nguy?n trao thn.
C ??n Mi?n Trung 6362
Em nh? con nh?n b? th?
S?m ?n t?i ??u cnh t? m?t mnh
C ??n ??i Chng 3624
Em ng?i m?t mnh, em ngh? m?t mnh
Ngh? thn em ch?ng b?c tnh v?i ai
Nn ch?ng b?i khch Ch??ng ?i
Thnh s?u b? th?m c ai v?i mnh
C ??n Mi?n Nam, An Giang 3747
Em m?t ch?ng em ch?ng c lo
Anh ?y m?t v? n?m co m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 4903
Cng anh ?i s?m v? tr?a
Mn ???ng ch?t c? v?n ch?a g?p tnh.
Khuyn anh ??ng ? m?t mnh
Cy tre c b?i hu?ng chi mnh l? lo?
C ??n ??i Chng 6777
Con c b? ph?i c?n m?a
T?i t?m m m?t, ai ??a c v?
C v? ??n g?c cy ??
H?i: ?m t?m t?i, c v? lm ch?
C ?i th?m bc th?m d
Th?m cha, th?m m?, sau th th?m em!
C ??n ??i Chng 2880
Cn g m ??i m trng
Cn g qua l?i n c?n anh ?i
Anh c v? r?i nh? ??a c ?i
B? em l? l?ng m? ci m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 2367
C ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh C ??n ??i Chng 6278
Ch kia v? ch ?i ?u
?? ch b?t ?c c?m cu m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, V?nh Long 6157
Chim Quyn l? b?n than th? m?t mnh
By gi? mnh l? b?n m?t mnh, mnh th? than
C ??n ??i Chng 1308