Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C ??n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng hai ru
Anh v? bn ?y ? lu
?? em v v canh thu m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 7279
V?ng chng trong d? no khuy
?m tn canh l?n s?u ty m?t mnh
C ??n ??i Chng 4487
Trai v??t bi?n c b?n, gi v??t bi?n m?t mnh C ??n ??i Chng 4869
Tr?ng tr?u t??i n??c cho vng
Th?m th??ng cy chu?i ??ng khng m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 6572
Thi?p than ph?n thi?p cn th?
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Ti?n Giang 2467
Thng Ging l thng ?n ch?i
Anh ?i n?m bi Hn kh?i m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Kin Giang 1752
Thn tui thui th?i m?t mnh
?m ?m l?nh l?o bu?n tnh lang thang
N?u ai ngh? chuy?n ? vng
Ti xin ???c d?o cung ?n tnh chung
C ??n ??i Chng 5441
Thn em nh? con nh?n m?t mnh
Ngy ngai du ngoi ru?ng, t?i ??u m ?nh ku
C ??n Mi?n Nam, B?n Tre 8285
Th n?m tu chu?i c ?i
Cn h?n chi?u t?t l? loi m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, V?nh Long 1876
Th ?n b?p h?t ch vi
Cn h?n giu c b? (m?) ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 3488
Thn em nh? th? bnh vi
B? l?n b? lc m? ci m?t mnh
Ch? em ai th?y ??ng khinh
?? mi th?m mi?ng nh? mnh ch? ai
C ??n Mi?n Trung 1736
R??u n?m trong nh?o ch? nem (5)
Qua (Anh) n?m thuy?n v?ng ch? em m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Ti?n Giang 8275
R??u n?m trong nh?o ch? nem (2)
Qua (Anh) n?m thuy?n v?ng ch? em m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Ti?n Giang 3116
Quan qu? c ??c (c ??n) C ??n ??i Chng 2317
Ph?i d h?i b?o em th? tri
S?ng lm chi ch?u ch? m? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 5933
Ng ln tr?ng chc sao nghing
Vui chung v?i b?n s?u ring m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 5797
Ngho kh c nhau h?n giu m?t mnh C ??n ??i Chng 7474
Ng?n d?n d?n ta
Anh v? Bnh ?nh chi lu
B? em ? l?i hi du m?t mnh
C ??n Mi?n Trung, Bnh ??nh 7070
Ng??i ta nh? ??a c ?i (2)
Sao ta g?i chi?c l? loi m?t mnh
Trch ng??i qun t? v tnh
Ch?i hoa r?i l?i b? cnh bn rao
C ??n ??i Chng 9251
Ng??i ta nh? ??a ?? ?i
G?m mnh x?u s? m? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 2812
Ng??i ta c c?p c ?i
Ti ?y l?i th?i, li thi m?t mnh
C ??n ??i Chng 8197
Ng??i ta ?i ?i v? ?i
Thn em ?i l? v? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 5872
Ng??i ch? chi?c bng m?t mnh
Ng??i ?i ?i mi th?a mnh n??c non
C ??n ??i Chng 10275
Ng??i ?i s??ng gi l?nh lng
Ng??i nh trong c?nh c phng qu?nh hiu
C ??n ??i Chng 1750
N??c non l?n ??n m?t mnh
Thn c ln thc xu?ng gh?nh b?y nay,
Ai lm cho bi?n kia ??y
Cho ao kia c?n, cho g?y c con!
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp 2622
N??c d??i sng khi m?n khi l?t
My trn tr?i c?m b?c c?m xanh
M?y thu? em c ch?ng ?i t?t v? quanh m?t mnh
C ??n ??i Chng 7185
N??c ch?y ch ? c?ng nghing
Anh vui cng b?n, ?? em s?u ring m?t mnh
C ??n ??i Chng 4032
M h?ng mnh c?ng nh? ta,
?m n?m th? th?n vo ra m?t mnh
Em th??ng hay khng t? c?a mnh
Khng ph?i anh nh? bi Ki?m p duyn tnh nguy?t Nga.
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu 4264
M?t thn m?t mnh C ??n ??i Chng 9030
M?t thn ch?ch bng n?m canh
Tai nghe lc ?c ngoi mnh s??ng sa
C ??n ??i Chng 10009
M?t mnh th? ph?n m?t mnh
M?t m c?i qu?, m?t bnh (m?t chnh) g?o chu
C ??n Mi?n Trung 6948
M?t mnh lo b?y, lo ba,
Lo cau tr? mu?n, lo gi h?t duyn.
Cn duyn anh c??i ba heo,
H?t duyn anh ?nh ba ho ?u?i ?i.
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp, V?nh Long 4810
M?t mnh lo b?y lo ba (5)
Lo cau tr? mu?n lo gi h?t duyn.
Cn duyn k? ?n ng??i ??a
H?t duyn ?i s?m v? tr?a m?t mnh.
M?t mnh an ph?n m?t mnh
M?t m c?i qu? m?t bnh g?o chu
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang, Ti?n Giang 5541
M?t mnh lo b?y lo ba (2)
Lo cau tr? mu?n lo gi h?t duyn.
Mang thn l ph?n thuy?n quyn
C? sao b Nguy?t xe duyn h?ng h??
C ??n ??i Chng 4139
M?t duyn hai n? ba tnh
Chim bao l?n khu?t bn mnh n?m canh
?m n?m l?i ngh? m?t mnh
Ng?n ?n khu t? bng qu?nh bay cao
Trng ra no th?y ?u no
?m my v? v?n ngi sao m?p m?
Mong ng??i, lng nh?ng ng?n ngo+
C ??n ??i Chng 5010
Lao l? trong d? ?u phi?n
Ng?i bu?n ngh? l?i bu?n ring m?t mnh
Ni ra thnh chuy?n tr? trinh
Tr?i kia s? ??nh hai ??a mnh l? th??ng.
C ??n Mi?n Trung, Ph Yn, 6691
Kh? thay ci ki?p ti ?i
??u chy ?t h?t ng?i x?i m?t mnh
C ??n ??i Chng 6072
Giang s?n gnh vc m?t mnh
Xa xi ai c th?u tnh khng ai
C ??n ??i Chng 7713
Gi g?o r?i, c?i c?t chy treo
Anh v? em ? cheo veo m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 4053
G?p m?t em lc ?m thanh tr?ng t?,
Ht h ch?i cho r nhn t?nh.
Phng loan th?c n? m?t mnh
Hay l ? k?t duyn tnh cng ai?
- V?ng nghe ai ht, lng em bt ngt thm phi?n,
C phng cn gi? d? thuy?n quyn,
Ch? ng??i nh?n ngh?a, em nguy?n trao thn.
C ??n Mi?n Nam, B?n Tre 727
G?p lc ?m thanh tr?ng t?
Ht ?i cu ??ng r nhn tnh.
Phng loan th?c n? m?t mnh
Hay l ? k?t duyn tnh cng ai ?
- V?ng nghe ai ht,
Lng ?y bt ngt n?i phi?n
C phng gi? d? thuy?n quyn,
Ch? n?i nhn ??o em nguy?n trao thn.
C ??n Mi?n Trung 6389
Em nh? con nh?n b? th?
S?m ?n t?i ??u cnh t? m?t mnh
C ??n ??i Chng 3645
Em ng?i m?t mnh, em ngh? m?t mnh
Ngh? thn em ch?ng b?c tnh v?i ai
Nn ch?ng b?i khch Ch??ng ?i
Thnh s?u b? th?m c ai v?i mnh
C ??n Mi?n Nam, An Giang 3764
Em m?t ch?ng em ch?ng c lo
Anh ?y m?t v? n?m co m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 4930
Cng anh ?i s?m v? tr?a
Mn ???ng ch?t c? v?n ch?a g?p tnh.
Khuyn anh ??ng ? m?t mnh
Cy tre c b?i hu?ng chi mnh l? lo?
C ??n ??i Chng 6791
Con c b? ph?i c?n m?a
T?i t?m m m?t, ai ??a c v?
C v? ??n g?c cy ??
H?i: ?m t?m t?i, c v? lm ch?
C ?i th?m bc th?m d
Th?m cha, th?m m?, sau th th?m em!
C ??n ??i Chng 2899
Cn g m ??i m trng
Cn g qua l?i n c?n anh ?i
Anh c v? r?i nh? ??a c ?i
B? em l? l?ng m? ci m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 2388
C ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh C ??n ??i Chng 6297
Ch kia v? ch ?i ?u
?? ch b?t ?c c?m cu m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, V?nh Long 6180
Chim Quyn l? b?n than th? m?t mnh
By gi? mnh l? b?n m?t mnh, mnh th? than
C ??n ??i Chng 1329