Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C ??n

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u c b?ng hai mang
C tr hai ng?nh, tm cng hai ru
Anh v? bn ?y ? lu
?? em v v canh thu m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 7296
V?ng chng trong d? no khuy
?m tn canh l?n s?u ty m?t mnh
C ??n ??i Chng 4501
Trai v??t bi?n c b?n, gi v??t bi?n m?t mnh C ??n ??i Chng 4887
Tr?ng tr?u t??i n??c cho vng
Th?m th??ng cy chu?i ??ng khng m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 6586
Thi?p than ph?n thi?p cn th?
L?y ch?ng xa x? b? v? m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp, B?c Liu, Ti?n Giang 2481
Thng Ging l thng ?n ch?i
Anh ?i n?m bi Hn kh?i m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Kin Giang 1768
Thn tui thui th?i m?t mnh
?m ?m l?nh l?o bu?n tnh lang thang
N?u ai ngh? chuy?n ? vng
Ti xin ???c d?o cung ?n tnh chung
C ??n ??i Chng 5456
Thn em nh? con nh?n m?t mnh
Ngy ngai du ngoi ru?ng, t?i ??u m ?nh ku
C ??n Mi?n Nam, B?n Tre 8301
Th n?m tu chu?i c ?i
Cn h?n chi?u t?t l? loi m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, V?nh Long 1895
Th ?n b?p h?t ch vi
Cn h?n giu c b? (m?) ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 3504
Thn em nh? th? bnh vi
B? l?n b? lc m? ci m?t mnh
Ch? em ai th?y ??ng khinh
?? mi th?m mi?ng nh? mnh ch? ai
C ??n Mi?n Trung 1749
R??u n?m trong nh?o ch? nem (5)
Qua (Anh) n?m thuy?n v?ng ch? em m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Ti?n Giang 8288
R??u n?m trong nh?o ch? nem (2)
Qua (Anh) n?m thuy?n v?ng ch? em m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, Ti?n Giang 3134
Quan qu? c ??c (c ??n) C ??n ??i Chng 2333
Ph?i d h?i b?o em th? tri
S?ng lm chi ch?u ch? m? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 5948
Ng ln tr?ng chc sao nghing
Vui chung v?i b?n s?u ring m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 5810
Ngho kh c nhau h?n giu m?t mnh C ??n ??i Chng 7488
Ng?n d?n d?n ta
Anh v? Bnh ?nh chi lu
B? em ? l?i hi du m?t mnh
C ??n Mi?n Trung, Bnh ??nh 7084
Ng??i ta nh? ??a c ?i (2)
Sao ta g?i chi?c l? loi m?t mnh
Trch ng??i qun t? v tnh
Ch?i hoa r?i l?i b? cnh bn rao
C ??n ??i Chng 9266
Ng??i ta nh? ??a ?? ?i
G?m mnh x?u s? m? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 2830
Ng??i ta c c?p c ?i
Ti ?y l?i th?i, li thi m?t mnh
C ??n ??i Chng 8212
Ng??i ta ?i ?i v? ?i
Thn em ?i l? v? ci m?t mnh
C ??n ??i Chng 5886
Ng??i ch? chi?c bng m?t mnh
Ng??i ?i ?i mi th?a mnh n??c non
C ??n ??i Chng 10292
Ng??i ?i s??ng gi l?nh lng
Ng??i nh trong c?nh c phng qu?nh hiu
C ??n ??i Chng 1765
N??c non l?n ??n m?t mnh
Thn c ln thc xu?ng gh?nh b?y nay,
Ai lm cho bi?n kia ??y
Cho ao kia c?n, cho g?y c con!
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp 2634
N??c d??i sng khi m?n khi l?t
My trn tr?i c?m b?c c?m xanh
M?y thu? em c ch?ng ?i t?t v? quanh m?t mnh
C ??n ??i Chng 7198
N??c ch?y ch ? c?ng nghing
Anh vui cng b?n, ?? em s?u ring m?t mnh
C ??n ??i Chng 4045
M h?ng mnh c?ng nh? ta,
?m n?m th? th?n vo ra m?t mnh
Em th??ng hay khng t? c?a mnh
Khng ph?i anh nh? bi Ki?m p duyn tnh nguy?t Nga.
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu 4275
M?t thn m?t mnh C ??n ??i Chng 9042
M?t thn ch?ch bng n?m canh
Tai nghe lc ?c ngoi mnh s??ng sa
C ??n ??i Chng 10026
M?t mnh th? ph?n m?t mnh
M?t m c?i qu?, m?t bnh (m?t chnh) g?o chu
C ??n Mi?n Trung 6963
M?t mnh lo b?y, lo ba,
Lo cau tr? mu?n, lo gi h?t duyn.
Cn duyn anh c??i ba heo,
H?t duyn anh ?nh ba ho ?u?i ?i.
C ??n Mi?n Nam, ??ng Thp, V?nh Long 4824
M?t mnh lo b?y lo ba (5)
Lo cau tr? mu?n lo gi h?t duyn.
Cn duyn k? ?n ng??i ??a
H?t duyn ?i s?m v? tr?a m?t mnh.
M?t mnh an ph?n m?t mnh
M?t m c?i qu? m?t bnh g?o chu
C ??n Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang, Ti?n Giang 5559
M?t mnh lo b?y lo ba (2)
Lo cau tr? mu?n lo gi h?t duyn.
Mang thn l ph?n thuy?n quyn
C? sao b Nguy?t xe duyn h?ng h??
C ??n ??i Chng 4153
M?t duyn hai n? ba tnh
Chim bao l?n khu?t bn mnh n?m canh
?m n?m l?i ngh? m?t mnh
Ng?n ?n khu t? bng qu?nh bay cao
Trng ra no th?y ?u no
?m my v? v?n ngi sao m?p m?
Mong ng??i, lng nh?ng ng?n ngo+
C ??n ??i Chng 5026
Lao l? trong d? ?u phi?n
Ng?i bu?n ngh? l?i bu?n ring m?t mnh
Ni ra thnh chuy?n tr? trinh
Tr?i kia s? ??nh hai ??a mnh l? th??ng.
C ??n Mi?n Trung, Ph Yn, 6706
Kh? thay ci ki?p ti ?i
??u chy ?t h?t ng?i x?i m?t mnh
C ??n ??i Chng 6092
Giang s?n gnh vc m?t mnh
Xa xi ai c th?u tnh khng ai
C ??n ??i Chng 7729
Gi g?o r?i, c?i c?t chy treo
Anh v? em ? cheo veo m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 4065
G?p m?t em lc ?m thanh tr?ng t?,
Ht h ch?i cho r nhn t?nh.
Phng loan th?c n? m?t mnh
Hay l ? k?t duyn tnh cng ai?
- V?ng nghe ai ht, lng em bt ngt thm phi?n,
C phng cn gi? d? thuy?n quyn,
Ch? ng??i nh?n ngh?a, em nguy?n trao thn.
C ??n Mi?n Nam, B?n Tre 740
G?p lc ?m thanh tr?ng t?
Ht ?i cu ??ng r nhn tnh.
Phng loan th?c n? m?t mnh
Hay l ? k?t duyn tnh cng ai ?
- V?ng nghe ai ht,
Lng ?y bt ngt n?i phi?n
C phng gi? d? thuy?n quyn,
Ch? n?i nhn ??o em nguy?n trao thn.
C ??n Mi?n Trung 6406
Em nh? con nh?n b? th?
S?m ?n t?i ??u cnh t? m?t mnh
C ??n ??i Chng 3662
Em ng?i m?t mnh, em ngh? m?t mnh
Ngh? thn em ch?ng b?c tnh v?i ai
Nn ch?ng b?i khch Ch??ng ?i
Thnh s?u b? th?m c ai v?i mnh
C ??n Mi?n Nam, An Giang 3780
Em m?t ch?ng em ch?ng c lo
Anh ?y m?t v? n?m co m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 4944
Cng anh ?i s?m v? tr?a
Mn ???ng ch?t c? v?n ch?a g?p tnh.
Khuyn anh ??ng ? m?t mnh
Cy tre c b?i hu?ng chi mnh l? lo?
C ??n ??i Chng 6806
Con c b? ph?i c?n m?a
T?i t?m m m?t, ai ??a c v?
C v? ??n g?c cy ??
H?i: ?m t?m t?i, c v? lm ch?
C ?i th?m bc th?m d
Th?m cha, th?m m?, sau th th?m em!
C ??n ??i Chng 2915
Cn g m ??i m trng
Cn g qua l?i n c?n anh ?i
Anh c v? r?i nh? ??a c ?i
B? em l? l?ng m? ci m?t mnh
C ??n Mi?n Trung 2402
C ch?ng th??ng k? n?m khng m?t mnh C ??n ??i Chng 6310
Ch kia v? ch ?i ?u
?? ch b?t ?c c?m cu m?t mnh
C ??n Mi?n Nam, V?nh Long 6193
Chim Quyn l? b?n than th? m?t mnh
By gi? mnh l? b?n m?t mnh, mnh th? than
C ??n ??i Chng 1344