Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C? Tch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy da, (2)
?? tru ?n la g?i cha ?i ?i,
Cha cn c?t c? trn tr?i,
M? cn c?i ng?a ?i ch?i c?u v?ng!
C? Tch Mi?n Nam, 9882
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy da,
B? ch?n xu?ng gi?ng ???c ba ??ng ti?n.
C? Tch Mi?n Nam, 3072
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy ?a (2)
?n c?m v?i c, ?n c v?i d?a
C? Tch Mi?n Trung 1818
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy ?a
B? tru ?n la g?i cha ?i ?i,
Cha cn c?t c? trn tr?i,
M? cn c?i ng?a ?i m?i quan vin (*)
ng th?i c?m bt c?m nghin,
ng th?i c?m ti?n ?i chu?c l ?a!
C? Tch ??i Chng 5244
Th?ng Cu?i ??ng gi?a cung tr?ng
C?m ru c?m r?a ??n s?ng ki?n ki?n
C? Tch ??i Chng 7920
Ph?m Cng chung th?y Cc Hoa
C? sao To Th? hnh h? T?n Nghi?
?n n?n nay c mu?n g
??ng chim b? n em th khng ?a.
C? Tch Mi?n Nam, Ti?n Giang 1303
Honh ho?ch, honh ho?ch
Gi?t o ch?ng tao
Gi?t o ph?i gi?t cho s?ch
Ph?i o th ph?i trn so
??ng ph?i hng ro rch o ch?ng tao
C? Tch Mi?n Nam, 9529
Con cc l c?u ng Tr?i
H? ai ?nh n th tr?i ?nh cho
Con cc l c?u th?y nho
H? ai nui n (?nh ch?t) tr?i cho quan ti?n (*)
C? Tch ??i Chng 8615
Con ai ?em b? cha ny,
A di ? Ph?t, con th?y th?y nui
C? Tch ??i Chng 4412
Cc vi Tr?i C? Tch ??i Chng 1061
Cc m khng c?m th thi
H? cc ?? c?m thin li c?ng ch?n
C? Tch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6661
Cc ku c Tr?i C? Tch ??i Chng 7380
n vua gi?y vng n lng gi?y tr?ng C? Tch ??i Chng 3225
Ai ln Ph Th? th ln
Ln non c? tch, ln ??n Hng V??ng
??n ny th? t? Nam Ph??ng
Quy m tr??c ? s?a sang r rng
Ai ?i nh?n l?i cho t??ng
L?i ln ??n Th??ng s?n ???ng xi m?ng
Ln cao ch?ng khc ??t b?ng
?ua nhau l? l??t ln l?ng vua Hng.
C? Tch Mi?n B?c, Ph Th? 2792
? ti ? b?n sng Du
Bun tr m?n h?o thng sau m?i v?
C? Tch ??i Chng, Mi?n B?c, H N?i 10100
?n ku tch t?ch tnh tang
Ai ?em cng cha ln thang m v?
C? Tch ??i Chng 2412