Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C? Tch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy da, (2)
?? tru ?n la g?i cha ?i ?i,
Cha cn c?t c? trn tr?i,
M? cn c?i ng?a ?i ch?i c?u v?ng!
C? Tch Mi?n Nam, 9914
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy da,
B? ch?n xu?ng gi?ng ???c ba ??ng ti?n.
C? Tch Mi?n Nam, 3103
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy ?a (2)
?n c?m v?i c, ?n c v?i d?a
C? Tch Mi?n Trung 1846
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy ?a
B? tru ?n la g?i cha ?i ?i,
Cha cn c?t c? trn tr?i,
M? cn c?i ng?a ?i m?i quan vin (*)
ng th?i c?m bt c?m nghin,
ng th?i c?m ti?n ?i chu?c l ?a!
C? Tch ??i Chng 5281
Th?ng Cu?i ??ng gi?a cung tr?ng
C?m ru c?m r?a ??n s?ng ki?n ki?n
C? Tch ??i Chng 7955
Ph?m Cng chung th?y Cc Hoa
C? sao To Th? hnh h? T?n Nghi?
?n n?n nay c mu?n g
??ng chim b? n em th khng ?a.
C? Tch Mi?n Nam, Ti?n Giang 1334
Honh ho?ch, honh ho?ch
Gi?t o ch?ng tao
Gi?t o ph?i gi?t cho s?ch
Ph?i o th ph?i trn so
??ng ph?i hng ro rch o ch?ng tao
C? Tch Mi?n Nam, 9560
Con cc l c?u ng Tr?i
H? ai ?nh n th tr?i ?nh cho
Con cc l c?u th?y nho
H? ai nui n (?nh ch?t) tr?i cho quan ti?n (*)
C? Tch ??i Chng 8650
Con ai ?em b? cha ny,
A di ? Ph?t, con th?y th?y nui
C? Tch ??i Chng 4442
Cc vi Tr?i C? Tch ??i Chng 1094
Cc m khng c?m th thi
H? cc ?? c?m thin li c?ng ch?n
C? Tch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6692
Cc ku c Tr?i C? Tch ??i Chng 7420
n vua gi?y vng n lng gi?y tr?ng C? Tch ??i Chng 3260
Ai ln Ph Th? th ln
Ln non c? tch, ln ??n Hng V??ng
??n ny th? t? Nam Ph??ng
Quy m tr??c ? s?a sang r rng
Ai ?i nh?n l?i cho t??ng
L?i ln ??n Th??ng s?n ???ng xi m?ng
Ln cao ch?ng khc ??t b?ng
?ua nhau l? l??t ln l?ng vua Hng.
C? Tch Mi?n B?c, Ph Th? 2830
? ti ? b?n sng Du
Bun tr m?n h?o thng sau m?i v?
C? Tch ??i Chng, Mi?n B?c, H N?i 10134
?n ku tch t?ch tnh tang
Ai ?em cng cha ln thang m v?
C? Tch ??i Chng 2441