Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C? Tch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy da, (2)
?? tru ?n la g?i cha ?i ?i,
Cha cn c?t c? trn tr?i,
M? cn c?i ng?a ?i ch?i c?u v?ng!
C? Tch Mi?n Nam, 9900
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy da,
B? ch?n xu?ng gi?ng ???c ba ??ng ti?n.
C? Tch Mi?n Nam, 3090
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy ?a (2)
?n c?m v?i c, ?n c v?i d?a
C? Tch Mi?n Trung 1833
Th?ng Cu?i ng?i g?c cy ?a
B? tru ?n la g?i cha ?i ?i,
Cha cn c?t c? trn tr?i,
M? cn c?i ng?a ?i m?i quan vin (*)
ng th?i c?m bt c?m nghin,
ng th?i c?m ti?n ?i chu?c l ?a!
C? Tch ??i Chng 5267
Th?ng Cu?i ??ng gi?a cung tr?ng
C?m ru c?m r?a ??n s?ng ki?n ki?n
C? Tch ??i Chng 7941
Ph?m Cng chung th?y Cc Hoa
C? sao To Th? hnh h? T?n Nghi?
?n n?n nay c mu?n g
??ng chim b? n em th khng ?a.
C? Tch Mi?n Nam, Ti?n Giang 1320
Honh ho?ch, honh ho?ch
Gi?t o ch?ng tao
Gi?t o ph?i gi?t cho s?ch
Ph?i o th ph?i trn so
??ng ph?i hng ro rch o ch?ng tao
C? Tch Mi?n Nam, 9547
Con cc l c?u ng Tr?i
H? ai ?nh n th tr?i ?nh cho
Con cc l c?u th?y nho
H? ai nui n (?nh ch?t) tr?i cho quan ti?n (*)
C? Tch ??i Chng 8634
Con ai ?em b? cha ny,
A di ? Ph?t, con th?y th?y nui
C? Tch ??i Chng 4429
Cc vi Tr?i C? Tch ??i Chng 1080
Cc m khng c?m th thi
H? cc ?? c?m thin li c?ng ch?n
C? Tch Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6679
Cc ku c Tr?i C? Tch ??i Chng 7404
n vua gi?y vng n lng gi?y tr?ng C? Tch ??i Chng 3241
Ai ln Ph Th? th ln
Ln non c? tch, ln ??n Hng V??ng
??n ny th? t? Nam Ph??ng
Quy m tr??c ? s?a sang r rng
Ai ?i nh?n l?i cho t??ng
L?i ln ??n Th??ng s?n ???ng xi m?ng
Ln cao ch?ng khc ??t b?ng
?ua nhau l? l??t ln l?ng vua Hng.
C? Tch Mi?n B?c, Ph Th? 2814
? ti ? b?n sng Du
Bun tr m?n h?o thng sau m?i v?
C? Tch ??i Chng, Mi?n B?c, H N?i 10119
?n ku tch t?ch tnh tang
Ai ?em cng cha ln thang m v?
C? Tch ??i Chng 2429