Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Con C

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
U?ng cng xc tp nui c (5)
C ?n c l?n c d ln cy
Con C Mi?n Nam, Kin Giang 5047
U?ng cng xc tp nui c (2)
C ?n c l?n c d ln cy
Con C Mi?n Nam, Kin Giang 8365
U?n cy t? thu? cn non
D?y con t? thu? con cn ngy th?
Con C ??i Chng 5457
Tru c c m? m?t Con C ??i Chng 6266
Tre ng c ?? Con C ??i Chng 1820
Tre ng c ??u Con C ??i Chng 7469
Tre l??t c ?? Con C ??i Chng 1590
Tr?i m?a qu? d?a v?o v?
Con ?c n?m co
Con tm ?nh ?o
Con c ki?m ?n
Con C ??i Chng 3351
Tr?ng khuy?t r?i tr?ng l?i trn
M? gi kn r? con cn ga lu
Con C ??i Chng 4834
Ti?c cng xc tp nui c
C ?n, c bo, c d ln cy
Con C ??i Chng 7003
Thng thng thng (cu 2)
? nh coi sc
Ch c?c ch c
Coi sc cc lng
Cho b?o n? nang
B?u cho lm huy?n
?m hm ?i tu?n
Ph cho ch v?c
Ch ng?ng ngh?ch ngc
Nh? th? ?n b
Ch v?t ch g
Nh?c vng ng gi
Tro ln ni Tri?u
Ch?y nh? cun cut'
Con C ??i Chng 6345
Thn em nh? con c tr?ng
Np n?ng gi?a th?m b?
Lm du ba m ?n nh? c?m d?
Con C Mi?n Nam, ??ng Thp 8172
Thn c c?ng nh? thn chim Con C ??i Chng 1394
Th?y anh ra v? h?c tr
L?i ?y em h?i con c m?y lng?
- Em v? ??m ct b? sng
??m coi m?y h?t anh ni lng con c!
Con C Mi?n Nam, V?nh Long 2681
T? th? ?o ?? Anh dn con c ?en
G?i v? th?m b?n c tn em trong n?y
Con C ??i Chng 3956
T?i ?y khng ht th h (4)
Khng ph?i con c ng?ng m? nghe kinh
- Con c cn bi?t nghe kinh
Hu?ng chi em b?u lm thinh nghe hoi
Con C Mi?n Trung, Khnh Ha 2140
T?i ?y khng ht th h (2)
H ph?i con c ngng c? m nghe
- Ngng c? m nghe v e em b?u
??ng ph?i ng ch?ng mu x?u hay ghen
- Ghen ch?ng ghen, ch?ng em em bi?t
Ai c gan anh hng c? vi?c v ?y
- S? chi ghen, em cn th? ti?t
Thuy?n ? ??n ??ng ?o
Theo dng bi?c cho v
Con C Mi?n Trung 2198
T?i ?y khng ht th h
?u ph?i con c c?m ci m ?n
- Con c n ??u cnh tre
??u ?u d??i ??t m nghe ng??i h.
Con C Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 9387
So c b? m?ng Con C ??i Chng 1622
Say l??t c b? Con C ??i Chng 5976
Ru h?i, ru h?i l ru
Cha con cn ? chi?n khu ch?a v?.
Con ?i ! Nh? tr?n l?i th?
T? do, ??c l?p, khng n? hy sinh.
Con C Mi?n Trung 9165
Qu? ?n d?a b?t c ph?i n?ng Con C ??i Chng 6590
Ngao c tranh nhau ng? ng ??c l?i (???c l?i) (h??ng l?i) Con C ??i Chng 7799
Ngn thay ??ng b?c con c
Ti?c thay gi tr?ng ?en m v mi
Con C ??i Chng 540
Ng??i ?m nh? con c ma,
Li?u ch?ng m n, c r n?u chi?
Con C Mi?n Trung, Ph Yn, 1393
N??c ln r?i n??c l?i rng
?? ai (D? g) b?t ???c con cng trong hang
Con C Mi?n Nam, 8751
M ?i con m??n ci g?u
Con ra xch n??c t??i rau cho r?i
Chn tr?i ? ?? h?i h?i
Rau con ??i n??c, ?ang h?i n?a ?m
T??i cho rau mu?ng t?t t??i
T?i hnh l?n c?ng, ch?c tr?i m ln
T??i cho rau ng? rau ri?ng
Ri?ng ln chng l?n ?? ??n cng ta
T??i cho hnh l?n c? ra
T??c cho c? b? thu?n v?a cao
C con so ??u b? ro
Nhn em t??i n??c ht cho lu lo
Ngoi kia con v?c, con c
Con C Mi?n nam 7304
M?t ?n c tr?ng bay tung (2)
Bn nam bn n? ta cng c?t ln
Ht ln m?t ti?ng m ch?i
Ht ln m?t ti?ng, x?i c?i tr?u n?y
Tr?u ? c ?y, cau ? c ?y
Nhn duyn ch?a ??nh tr?u n?y ai ?n
Tr?u n?y tr?u ti tr?u kh?n,
Cng tr?u gi?i y?m, anh ?n tr?u n?
Tr?u n?y tr?u qu? tr?u h?i,
Tr?u loan tr?u ph?ng, tr?u ti, tr?u mnh,
Tr?u n?y tr?u tnh tr?u tnh
Tr?u nhn tr?u ngi, tr?u mnh tr?u ta
Tr?u n?y tm t?i hm qua
Giu th?y gi?u m?, ?em ra cho chng
Tr?u n?y khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c, sao chng khng ?n?
Con C ??i Chng 9096
M?t ?n c tr?ng bay quanh (2)
?? em m bng tr?ng t n?m canh
N??c non m?t gnh chung tnh
Nh? ai, ai c chung tnh khng ai
Con C ??i Chng 5893
M?t ?n c tr?ng bay quanh
Cho loan nh? ph??ng, cho mnh nh? ta
Mnh nh? ta nh? c nh? mu?i
Ta nh? mnh nh? cu?i nh? tr?ng
Mnh v? mnh nh? ta ch?ng ?
Ta v? ta nh? hm r?ng mnh c??i
Con C ??i Chng 6690
M?t ?n c tr?ng bay qua
Th?y ?m ht ?m mu?n sa xu?ng cho
C ?i c ? ph??ng no
Xu?ng ?y chng ch? ha trao cu ny
Xu?ng ?y ?n mi?ng tr?u cay
?n tr?u nghe ht c? ngy l?n ?m
Con C ??i Chng 9052
M?t ?n c tr?ng bay nhanh
Em v? v?i m? ?? anh nh? hoi
Con C ??i Chng 6051
M?t ?n c tr?ng bay chung (tung)
Bn nam bn n? ta cng ht ln
Ht ln m?t ti?ng linh ?nh
Cho l?n lc ? cho rung rinh tr?
C?t ln m?t ti?ng linh ?nh
Cho loan snh ph??ng cho mnh snh ta
C?t ln m?t ti?ng la ?
?n ng ht tr??c ?n b ht sau
Con C ??i Chng 10310
M?t tr?i l?n xu?ng b? ao
C con c m? bay vo bay ra
C con ?i h?c ???ng xa
Th?n th? ch? n? la c ch? kia
T?i r?i (?i ?u) m ch?ng ch?u v?
C?m canh m? ??i cn g l ngon
Con C ??i Chng 8248
M?t con cn chu Con C ??i Chng 3692
M?n th? gi?y tr?ng, g?n con c vng
Su gi? sng anh l?i nh lng lnh th?.
Con C Mi?n Nam, Ti?n Giang 9882
Le le, v?t n??c, b?ng b?ng,
Con cua, con r?m, con cng su con.
Con C Mi?n Nam, 8295
L d nh? c b?t tp Con C ??i Chng 10563
L d nh? c ?n ?m Con C ??i Chng 1170
L lay v b?i con c
?ang ?n ?m c?n, l?i d ?m su
Con C Mi?n Trung 1595
L?c bnh tri sng, ng??i ku rau mt?
Con c khng nht sao g?i c ma?
Trai nam nhn ??i ??ng th?i em ln m? gi theo khng?
- Rau mt khc, l?c bnh khc
Tn c ma ch? khng ph?i nht m ra
Th?c n? ?i! Nh em ?y hay ? ph??ng xa
Anh ?y ??i ??ng. Em ph?i ln m? gi theo anh
Con C Mi?n Nam, V?nh Long 8666
Kh? ho c gy Con C ??i Chng 739
K? c ng??i hn ??c huy?n
Ni th? Su Tr?ng ki?m ti?n cho xong
Con C ??i Chng 1321
Hoi thc nui c r?ng Con C ??i Chng 8448
Khen ai kho n?u bnh canh,
C?ng ng?n c?ng di, c?ng th?p c?ng cao,
Con th? c?c kh? lm sao,
? ?nh m?t gi m ?o l? duyn,
Ch?ng em d?u xu?ng hu?nh tuy?n,
Lng em chung th?y th? nguy?n s?t son,
Anh th?i cn c v? con,
Lng sao l?i n? hy cn tru ai,
Lm trai cho ?ng nn trai,
V? con cn ? nay ? sang tm,
Ni ra ch?ng bi?t h? th?m,
Theo anh h?a c con ??m m?i theo.
Con C Mi?n Nam, 10115
Khen ai kho n?u bnh canh
C?ng ng?n, c?ng di, c?ng th?p, c?ng cao
Con th? c?c kh? lm sao
? ?nh m?t gi m ?o l? duyn
Ch?ng em d?u xu?ng hu?nh tuy?n
Lng em chung th?y th? nguy?n s?t son
Anh th?i cn c v? con
Lng sao l?i n? hy cn tru ai
Lm trai cho ?ng nn trai
V? con cn ? nay ? sang tm
Ni ra ch?ng bi?t h? th?m
Theo anh h?a c con ??m m?i theo.
Con C Mi?n Nam, ??ng Thp 7289
Gi gi con c bi?t bay
X??ng sng l l?t lm chay cho c
Con C ??i Chng 8589
Gi?t m?t con c, c?u tr?m con tp Con C ??i Chng 8461
Gi?t m?t con c c?u mun con tp Con C ??i Chng 1058
Gi??ng cung m b?n con c
Le le, so ??u co gi bay xa.
Con C Mi?n Nam, Ti?n Giang 5478