Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Con C

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
U?ng cng xc tp nui c (5)
C ?n c l?n c d ln cy
Con C Mi?n Nam, Kin Giang 5027
U?ng cng xc tp nui c (2)
C ?n c l?n c d ln cy
Con C Mi?n Nam, Kin Giang 8350
U?n cy t? thu? cn non
D?y con t? thu? con cn ngy th?
Con C ??i Chng 5439
Tru c c m? m?t Con C ??i Chng 6245
Tre ng c ?? Con C ??i Chng 1800
Tre ng c ??u Con C ??i Chng 7447
Tre l??t c ?? Con C ??i Chng 1565
Tr?i m?a qu? d?a v?o v?
Con ?c n?m co
Con tm ?nh ?o
Con c ki?m ?n
Con C ??i Chng 3334
Tr?ng khuy?t r?i tr?ng l?i trn
M? gi kn r? con cn ga lu
Con C ??i Chng 4814
Ti?c cng xc tp nui c
C ?n, c bo, c d ln cy
Con C ??i Chng 6981
Thng thng thng (cu 2)
? nh coi sc
Ch c?c ch c
Coi sc cc lng
Cho b?o n? nang
B?u cho lm huy?n
?m hm ?i tu?n
Ph cho ch v?c
Ch ng?ng ngh?ch ngc
Nh? th? ?n b
Ch v?t ch g
Nh?c vng ng gi
Tro ln ni Tri?u
Ch?y nh? cun cut'
Con C ??i Chng 6324
Thn em nh? con c tr?ng
Np n?ng gi?a th?m b?
Lm du ba m ?n nh? c?m d?
Con C Mi?n Nam, ??ng Thp 8150
Thn c c?ng nh? thn chim Con C ??i Chng 1372
Th?y anh ra v? h?c tr
L?i ?y em h?i con c m?y lng?
- Em v? ??m ct b? sng
??m coi m?y h?t anh ni lng con c!
Con C Mi?n Nam, V?nh Long 2661
T? th? ?o ?? Anh dn con c ?en
G?i v? th?m b?n c tn em trong n?y
Con C ??i Chng 3937
T?i ?y khng ht th h (4)
Khng ph?i con c ng?ng m? nghe kinh
- Con c cn bi?t nghe kinh
Hu?ng chi em b?u lm thinh nghe hoi
Con C Mi?n Trung, Khnh Ha 2126
T?i ?y khng ht th h (2)
H ph?i con c ngng c? m nghe
- Ngng c? m nghe v e em b?u
??ng ph?i ng ch?ng mu x?u hay ghen
- Ghen ch?ng ghen, ch?ng em em bi?t
Ai c gan anh hng c? vi?c v ?y
- S? chi ghen, em cn th? ti?t
Thuy?n ? ??n ??ng ?o
Theo dng bi?c cho v
Con C Mi?n Trung 2181
T?i ?y khng ht th h
?u ph?i con c c?m ci m ?n
- Con c n ??u cnh tre
??u ?u d??i ??t m nghe ng??i h.
Con C Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 9367
So c b? m?ng Con C ??i Chng 1602
Say l??t c b? Con C ??i Chng 5948
Ru h?i, ru h?i l ru
Cha con cn ? chi?n khu ch?a v?.
Con ?i ! Nh? tr?n l?i th?
T? do, ??c l?p, khng n? hy sinh.
Con C Mi?n Trung 9150
Qu? ?n d?a b?t c ph?i n?ng Con C ??i Chng 6572
Ngao c tranh nhau ng? ng ??c l?i (???c l?i) (h??ng l?i) Con C ??i Chng 7780
Ngn thay ??ng b?c con c
Ti?c thay gi tr?ng ?en m v mi
Con C ??i Chng 521
Ng??i ?m nh? con c ma,
Li?u ch?ng m n, c r n?u chi?
Con C Mi?n Trung, Ph Yn, 1374
N??c ln r?i n??c l?i rng
?? ai (D? g) b?t ???c con cng trong hang
Con C Mi?n Nam, 8731
M ?i con m??n ci g?u
Con ra xch n??c t??i rau cho r?i
Chn tr?i ? ?? h?i h?i
Rau con ??i n??c, ?ang h?i n?a ?m
T??i cho rau mu?ng t?t t??i
T?i hnh l?n c?ng, ch?c tr?i m ln
T??i cho rau ng? rau ri?ng
Ri?ng ln chng l?n ?? ??n cng ta
T??i cho hnh l?n c? ra
T??c cho c? b? thu?n v?a cao
C con so ??u b? ro
Nhn em t??i n??c ht cho lu lo
Ngoi kia con v?c, con c
Con C Mi?n nam 7284
M?t ?n c tr?ng bay tung (2)
Bn nam bn n? ta cng c?t ln
Ht ln m?t ti?ng m ch?i
Ht ln m?t ti?ng, x?i c?i tr?u n?y
Tr?u ? c ?y, cau ? c ?y
Nhn duyn ch?a ??nh tr?u n?y ai ?n
Tr?u n?y tr?u ti tr?u kh?n,
Cng tr?u gi?i y?m, anh ?n tr?u n?
Tr?u n?y tr?u qu? tr?u h?i,
Tr?u loan tr?u ph?ng, tr?u ti, tr?u mnh,
Tr?u n?y tr?u tnh tr?u tnh
Tr?u nhn tr?u ngi, tr?u mnh tr?u ta
Tr?u n?y tm t?i hm qua
Giu th?y gi?u m?, ?em ra cho chng
Tr?u n?y khng ph?i tr?u hng
Khng ba, khng thu?c, sao chng khng ?n?
Con C ??i Chng 9077
M?t ?n c tr?ng bay quanh (2)
?? em m bng tr?ng t n?m canh
N??c non m?t gnh chung tnh
Nh? ai, ai c chung tnh khng ai
Con C ??i Chng 5875
M?t ?n c tr?ng bay quanh
Cho loan nh? ph??ng, cho mnh nh? ta
Mnh nh? ta nh? c nh? mu?i
Ta nh? mnh nh? cu?i nh? tr?ng
Mnh v? mnh nh? ta ch?ng ?
Ta v? ta nh? hm r?ng mnh c??i
Con C ??i Chng 6670
M?t ?n c tr?ng bay qua
Th?y ?m ht ?m mu?n sa xu?ng cho
C ?i c ? ph??ng no
Xu?ng ?y chng ch? ha trao cu ny
Xu?ng ?y ?n mi?ng tr?u cay
?n tr?u nghe ht c? ngy l?n ?m
Con C ??i Chng 9031
M?t ?n c tr?ng bay nhanh
Em v? v?i m? ?? anh nh? hoi
Con C ??i Chng 6033
M?t ?n c tr?ng bay chung (tung)
Bn nam bn n? ta cng ht ln
Ht ln m?t ti?ng linh ?nh
Cho l?n lc ? cho rung rinh tr?
C?t ln m?t ti?ng linh ?nh
Cho loan snh ph??ng cho mnh snh ta
C?t ln m?t ti?ng la ?
?n ng ht tr??c ?n b ht sau
Con C ??i Chng 10288
M?t tr?i l?n xu?ng b? ao
C con c m? bay vo bay ra
C con ?i h?c ???ng xa
Th?n th? ch? n? la c ch? kia
T?i r?i (?i ?u) m ch?ng ch?u v?
C?m canh m? ??i cn g l ngon
Con C ??i Chng 8232
M?t con cn chu Con C ??i Chng 3676
M?n th? gi?y tr?ng, g?n con c vng
Su gi? sng anh l?i nh lng lnh th?.
Con C Mi?n Nam, Ti?n Giang 9863
Le le, v?t n??c, b?ng b?ng,
Con cua, con r?m, con cng su con.
Con C Mi?n Nam, 8275
L d nh? c b?t tp Con C ??i Chng 10528
L d nh? c ?n ?m Con C ??i Chng 1146
L lay v b?i con c
?ang ?n ?m c?n, l?i d ?m su
Con C Mi?n Trung 1576
L?c bnh tri sng, ng??i ku rau mt?
Con c khng nht sao g?i c ma?
Trai nam nhn ??i ??ng th?i em ln m? gi theo khng?
- Rau mt khc, l?c bnh khc
Tn c ma ch? khng ph?i nht m ra
Th?c n? ?i! Nh em ?y hay ? ph??ng xa
Anh ?y ??i ??ng. Em ph?i ln m? gi theo anh
Con C Mi?n Nam, V?nh Long 8643
Kh? ho c gy Con C ??i Chng 718
K? c ng??i hn ??c huy?n
Ni th? Su Tr?ng ki?m ti?n cho xong
Con C ??i Chng 1302
Hoi thc nui c r?ng Con C ??i Chng 8428
Khen ai kho n?u bnh canh,
C?ng ng?n c?ng di, c?ng th?p c?ng cao,
Con th? c?c kh? lm sao,
? ?nh m?t gi m ?o l? duyn,
Ch?ng em d?u xu?ng hu?nh tuy?n,
Lng em chung th?y th? nguy?n s?t son,
Anh th?i cn c v? con,
Lng sao l?i n? hy cn tru ai,
Lm trai cho ?ng nn trai,
V? con cn ? nay ? sang tm,
Ni ra ch?ng bi?t h? th?m,
Theo anh h?a c con ??m m?i theo.
Con C Mi?n Nam, 10080
Khen ai kho n?u bnh canh
C?ng ng?n, c?ng di, c?ng th?p, c?ng cao
Con th? c?c kh? lm sao
? ?nh m?t gi m ?o l? duyn
Ch?ng em d?u xu?ng hu?nh tuy?n
Lng em chung th?y th? nguy?n s?t son
Anh th?i cn c v? con
Lng sao l?i n? hy cn tru ai
Lm trai cho ?ng nn trai
V? con cn ? nay ? sang tm
Ni ra ch?ng bi?t h? th?m
Theo anh h?a c con ??m m?i theo.
Con C Mi?n Nam, ??ng Thp 7273
Gi gi con c bi?t bay
X??ng sng l l?t lm chay cho c
Con C ??i Chng 8567
Gi?t m?t con c, c?u tr?m con tp Con C ??i Chng 8440
Gi?t m?t con c c?u mun con tp Con C ??i Chng 1039
Gi??ng cung m b?n con c
Le le, so ??u co gi bay xa.
Con C Mi?n Nam, Ti?n Giang 5454