Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Công Cha

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vui đâu bằng hội đề danh
Nghề nào bằng nghiệp học hành là hơn
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy xuôi
Phu nhân thì có công nuôi
Toàn gia hưởng phúc lộc trời ban ơn
Mừng nay thái vũ xuân hồi
Miệng dâng câu hát, hoan bồi cuộc vui!
Công Cha Đại Chúng 7546
Tre già che bóng măng non
Tình sâu nghĩa nặng mãi còn ngàn năm
Công Cha Miền Nam, Vĩnh Long 1899
Thà tôi mặc rách, để cha mẹ mặc lành
Công cha mẹ sinh thành mới có con vợ của tôi
Công Cha Miền Nam, Vĩnh Long 3834
Ru hời ru hỡi ru hời
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!
Công Cha Miền Trung, Thừa Thiên 8973
Nguồn ân bể ái hẹn hò (2)
Một ngày nên nghĩa, chuyến đò nên quen.
Công cha nghĩa mẹ thiếp đền
Xin chàng đừng có kết duyên chốn nàọ
Xin đừng đứng thấp trông cao
Xin đừng tơ tưởng chốn nào hơn đây!
Xin đừng tham gió bỏ mây
Tham vườn táo rụng bỏ cây nhãn lồng!
Công Cha Đại Chúng 6937
Ngó lên ngọn núi Ba Non
Công cha nghĩa mẹ, làm con phải đền.
Công Cha Miền Trung 8396
Nâng niu bú mớm đêm ngày
Công cha nghĩa mẹ xem tày bằng non
Công Cha Đại Chúng 5145
Mùa đông môi xám như chì
Mùa hè dạ sậm khác gì hòn than
Áo manh che trận gió hàn
Đầu trần nắng lửa mưa chan dãi dầu
Ối mẹ đâu, ối cha đâu
Đi đâu mà bắt con hầu người ta
Tưởng tình nghĩa mẹ, công cha
Chưa đền chút đỉnh xót xa dạ này
Công Cha Đại Chúng 1907
Một năm một tuổi thêm già
Công cha nghĩa mẹ bao la tấc lòng.
Công Cha Đại Chúng 8134
Mặt trời mọc sớm cũng chẳng hay
Tiếc công cha mẹ sắm ngay rượu chè
Công Cha Đại Chúng 2762
Làm trai nết đủ trăm đường
Trước tiên điều hiếu, đạo thường xưa nay
Công cha, đức mẹ cho dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ hai thân
Thức khuya dậy sớm cho cần
Quạt nồng ấp lạnh giữ phần đạo con
Công Cha Đại Chúng 8487
Khó thì hết thảo hết ngay
Công cha cũng bỏ, nghĩa thầy cũng quên
Công Cha Đại Chúng 6398
Gươm vàng rớt xuống Hồ Tây
Công cha cũng trọng, nghĩa thầy cũng sâu.
Công Cha Đại Chúng 7834
Công cha, nghĩa mẹ, coi tày bể non Công Cha Đại Chúng 7326
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con
Công Cha Đại Chúng 9491
Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông
Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ, ghi lòng con ơi!
Công Cha Miền Nam, Tiền Giang 10021
Công cha nghĩa mẹ khó quên
Vào thưa ra gửi mới nên con người
Công Cha Đại Chúng 10079
Công cha nghĩa mẹ chưa đền
Hiếu trung chưa trả sao em ôm mùng mền theo trai?
Công Cha Miền Nam, Vĩnh Long 3272
Công cha nghĩa mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày còn thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân
Công Cha Đại Chúng 8737
Công cha nghĩa mẹ ai đền
Mà em ôm áo ôm mền theo anh
Công Cha Đại Chúng 9921
Công cha nghĩa mẹ Công Cha Đại Chúng 10290
Công cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau!
Công Cha Đại Chúng 10352
Công cha ba năm tình thâm lai láng
Nghĩa mẹ đậm đà chín tháng cưu mang
Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn
Biết lấy chi đền nghĩa khó khăn
Hai đứa mình lên non lấy đá xây lăng phụng thờ
Công Cha Đại Chúng 338
Công cha đức mẹ cao dày
Cưu mang trứng nước những ngày ngây thơ
Nuôi con khó nhọc đến giờ
Trưởng thành con phải biết thờ song thân
Công Cha Đại Chúng 3746
Con ơi! ghi nhớ lời này
Công cha, nghĩa mẹ, công thầy chớ quên
Công Cha Đại Chúng 2626
Con ơi đừng khóc, mẹ rầu,
Cha con khổ cực dãi dầu nắng mưa.
Công Cha Miền Nam, Tiền Giang 9702
Có nuôi con mới biết công cha mẹ Công Cha Đại Chúng 1708
Chim kêu dưới suối trên nhành,
Bỏ công cha mẹ sinh thành bậu ra.
Công Cha Miền Nam, 2949
Cha già con dại chờ mong
Anh đi vui thú chơi rong một mình.
Uổng công cha mẹ sinh thành,
Uổng công gánh chữ chung tình của em.
Công Cha Đại Chúng 7564
Cha già con dại anh ơi
Anh đi cờ bạc suốt đời suốt năm.
Anh thiêu hàng chục hàng trăm
Em đi bán vải nhặt dăm ba đồng.
Cha già con dại chờ mong
Anh đi vui thú chơi rong một mình.
Uổng công cha mẹ sinh thành,
Uổng công gánh chữ chung tình của em.
Công Cha Đại Chúng 1515
Chẳng thà bậu rách, bậu rưới
Để cho cha mẹ bậu lành
Chim kêu dưới suối, trên nhành
Bỏ công cha mẹ sinh thành bậu ra.
Công Cha Miền Nam, Đồng Tháp 3218
Canh một dọn cửa dọn nhà
Canh hai dệt cửi canh ba đi nằm.
Bước sang cái trống canh năm,
Trình anh dậy học còn nằm làm chỉ
Nữa mai chúa mở khoa thi,
Bảng vàng chói lọi kia đề tên anh. (có ghi tên mình)
Bõ công cha mẹ sắm sanh,
Sắm nghiên sắm bút cho anh học hành (*)
Công Cha Miền Bắc 8044
Cướp công cha mẹ Công Cha Đại Chúng 8998
Bõ công cha mẹ sắm sanh
Tiền lưng gạo túi cho anh vào trường
Công Cha Đại Chúng 2127
Ba năm bú mớm con thơ,
Kể công cha mẹ, biết cơ ngần nào.
Dạy rằng chín chữ cù lao, (*)
Bể sâu không ví, trời cao không bì.
Công Cha Miền Nam, Bạc Liêu 7078
Bảo vâng, gọi dạ, con ơi,
Vâng lời sau trước, con thời chớ quên.
Công cha, nghĩa mẹ, khôn đền,
Vào thưa, ra gửi, mới nên con người.
Công Cha Đại Chúng 4361
Ào ào gió giục mây Tần,
Một xe trong cõi hồng trần bước ra.
Rủ nhau lên viếng mả cha,
Tảo lăng mồ mẹ lụy đà tuôn rơi.
Công cha trượng lắm cha ôi,
Ngãi mẹ bằng trời chín tháng cưu mang.
Công Cha Miền Nam, Lục Tỉnh 8089
Anh ơi! em bảo anh này
Công cha nghĩa mẹ cao dày chớ quên
Công Cha Đại Chúng 5258
Ân cha nghĩa mẹ nặng trìu (triều)
Ra công báo đáp ít nhiều phận con
Công Cha Đại Chúng 6043
Ân cha nghĩa mẹ chưa đền
Bậu mong ôm gối cuốn mền theo ai ?
Công Cha Miền Nam, Bến Tre 4702
Ân cha nặng lắm anh ơi
Nghĩa mẹ bằng Trời, chín tháng cưu mang
Công Cha Đại Chúng 9126
Ân (Ơn) cha nghĩa mẹ chưa đền
Em mong ôm gối cuốn mền theo ai ?
Công Cha Miền Nam, Bến Tre 6815
Ơn cha nghĩa mẹ nặng trìu
Ra công báo đáp ít nhiều phận con
Công Cha Miền Nam 4885
Ơn cha nặng lắm ai ơi
Nghĩa mẹ bằng trời, chín tháng cưu mang
Công Cha Miền Nam, Vĩnh Long 2421
Ơn cha chớn chở, nghĩa mẹ trời che
Được nên chồng vợ phải nghe lời nàng
Ngó lên trăng úa trời vàng
Ta đây uớ bạn, bạn băng ngàn tìm ai
Công Cha Miền Trung, Khánh Hòa 2203
Ơn (Ân) cha nghĩa mẹ chưa đền
Sao Bậu mong ôm gối cuốn mền theo ai ?
Công Cha Miền Nam, Bến Tre 9496

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý