Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cng Cha

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vui ?u b?ng h?i ?? danh
Ngh? no b?ng nghi?p h?c hnh l h?n
Cng cha nh? ni Thi S?n
Ngh?a m? nh? n??c trong ngu?n ch?y xui
Phu nhn th c cng nui
Ton gia h??ng phc l?c tr?i ban ?n
M?ng nay thi v? xun h?i
Mi?ng dng cu ht, hoan b?i cu?c vui!
Cng Cha ??i Chng 7596
Tre gi che bng m?ng non
Tnh su ngh?a n?ng mi cn ngn n?m
Cng Cha Mi?n Nam, V?nh Long 1947
Th ti m?c rch, ?? cha m? m?c lnh
Cng cha m? sinh thnh m?i c con v? c?a ti
Cng Cha Mi?n Nam, V?nh Long 3883
Ru h?i ru h?i ru h?i
Cng cha nh? ni ng?t tr?i
Ngh?a m? nh? n??c ? ngoi bi?n ?ng
Ni cao bi?n r?ng mnh mng
C lao chn ch? ghi lng con ?i!
Cng Cha Mi?n Trung, Th?a Thin 9024
Ngu?n n b? i h?n h (2)
M?t ngy nn ngh?a, chuy?n ? nn quen.
Cng cha ngh?a m? thi?p ??n
Xin chng ??ng c k?t duyn ch?n n?
Xin ??ng ??ng th?p trng cao
Xin ??ng t? t??ng ch?n no h?n ?y!
Xin ??ng tham gi b? my
Tham v??n to r?ng b? cy nhn l?ng!
Cng Cha ??i Chng 6990
Ng ln ng?n ni Ba Non
Cng cha ngh?a m?, lm con ph?i ??n.
Cng Cha Mi?n Trung 8449
Nng niu b m?m ?m ngy
Cng cha ngh?a m? xem ty b?ng non
Cng Cha ??i Chng 5201
Ma ?ng mi xm nh? ch
Ma h d? s?m khc g hn than
o manh che tr?n gi hn
??u tr?n n?ng l?a m?a chan di d?u
?i m? ?u, ?i cha ?u
?i ?u m b?t con h?u ng??i ta
T??ng tnh ngh?a m?, cng cha
Ch?a ??n cht ??nh xt xa d? ny
Cng Cha ??i Chng 1958
M?t n?m m?t tu?i thm gi
Cng cha ngh?a m? bao la t?c lng.
Cng Cha ??i Chng 8185
M?t tr?i m?c s?m c?ng ch?ng hay
Ti?c cng cha m? s?m ngay r??u ch
Cng Cha ??i Chng 2814
Lm trai n?t ?? tr?m ???ng
Tr??c tin ?i?u hi?u, ??o th??ng x?a nay
Cng cha, ??c m? cho dy
C?u mang tr?ng n??c nh?ng ngy ngy th?
Nui con kh nh?c ??n gi?
Tr??ng thnh con ph?i bi?t th? hai thn
Th?c khuya d?y s?m cho c?n
Qu?t n?ng ?p l?nh gi? ph?n ??o con
Cng Cha ??i Chng 8541
Kh th h?t th?o h?t ngay
Cng cha c?ng b?, ngh?a th?y c?ng qun
Cng Cha ??i Chng 6448
G??m vng r?t xu?ng H? Ty
Cng cha c?ng tr?ng, ngh?a th?y c?ng su.
Cng Cha ??i Chng 7895
Cng cha, ngh?a m?, coi ty b? non Cng Cha ??i Chng 7377
Cng cha nh? ni Thi S?n
Ngh?a m? nh? n??c trong ngu?n ch?y ra
M?t lng th? m? knh cha
Cho trn ch? hi?u m?i l ??o con
Cng Cha ??i Chng 9548
Cng cha nh? ni ng?t tr?i
Ngh?a m? nh? n??c ? ngoi bi?n ?ng
Ni cao bi?n r?ng mnh mng
C lao chn ch?, ghi lng con ?i!
Cng Cha Mi?n Nam, Ti?n Giang 10080
Cng cha ngh?a m? kh qun
Vo th?a ra g?i m?i nn con ng??i
Cng Cha ??i Chng 10129
Cng cha ngh?a m? ch?a ??n
Hi?u trung ch?a tr? sao em m mng m?n theo trai?
Cng Cha Mi?n Nam, V?nh Long 3325
Cng cha ngh?a m? cao dy
C?u mang tr?ng n??c nh?ng ngy cn th?
Nui con kh nh?c ??n gi?
Tr??ng thnh con ph?i bi?t th? song thn
Cng Cha ??i Chng 8787
Cng cha ngh?a m? ai ??n
M em m o m m?n theo anh
Cng Cha ??i Chng 9973
Cng cha ngh?a m? Cng Cha ??i Chng 10347
Cng cha n?ng l?m ai ?i
Ngh?a m? b?ng tr?i mang n?ng ?? ?au!
Cng Cha ??i Chng 10401
Cng cha ba n?m tnh thm lai lng
Ngh?a m? ??m ? chn thng c?u mang
Bn ??t m? n?m, bn ro con l?n
Bi?t l?y chi ??n ngh?a kh kh?n
Hai ??a mnh ln non l?y ? xy l?ng ph?ng th?
Cng Cha ??i Chng 395
Cng cha ??c m? cao dy
C?u mang tr?ng n??c nh?ng ngy ngy th?
Nui con kh nh?c ??n gi?
Tr??ng thnh con ph?i bi?t th? song thn
Cng Cha ??i Chng 3801
Con ?i! ghi nh? l?i ny
Cng cha, ngh?a m?, cng th?y ch? qun
Cng Cha ??i Chng 2682
Con ?i ??ng khc, m? r?u,
Cha con kh? c?c di d?u n?ng m?a.
Cng Cha Mi?n Nam, Ti?n Giang 9753
C nui con m?i bi?t cng cha m? Cng Cha ??i Chng 1764
Chim ku d??i su?i trn nhnh,
B? cng cha m? sinh thnh b?u ra.
Cng Cha Mi?n Nam, 3009
Cha gi con d?i ch? mong
Anh ?i vui th ch?i rong m?t mnh.
U?ng cng cha m? sinh thnh,
U?ng cng gnh ch? chung tnh c?a em.
Cng Cha ??i Chng 7614
Cha gi con d?i anh ?i
Anh ?i c? b?c su?t ??i su?t n?m.
Anh thiu hng ch?c hng tr?m
Em ?i bn v?i nh?t d?m ba ??ng.
Cha gi con d?i ch? mong
Anh ?i vui th ch?i rong m?t mnh.
U?ng cng cha m? sinh thnh,
U?ng cng gnh ch? chung tnh c?a em.
Cng Cha ??i Chng 1594
Ch?ng th b?u rch, b?u r??i
?? cho cha m? b?u lnh
Chim ku d??i su?i, trn nhnh
B? cng cha m? sinh thnh b?u ra.
Cng Cha Mi?n Nam, ??ng Thp 3276
Canh m?t d?n c?a d?n nh
Canh hai d?t c?i canh ba ?i n?m.
B??c sang ci tr?ng canh n?m,
Trnh anh d?y h?c cn n?m lm ch?
N?a mai cha m? khoa thi,
B?ng vng chi l?i kia ?? tn anh. (c ghi tn mnh)
B cng cha m? s?m sanh,
S?m nghin s?m bt cho anh h?c hnh (*)
Cng Cha Mi?n B?c 8103
C??p cng cha m? Cng Cha ??i Chng 9049
B cng cha m? s?m sanh
Ti?n l?ng g?o ti cho anh vo tr??ng
Cng Cha ??i Chng 2185
Ba n?m b m?m con th?,
K? cng cha m?, bi?t c? ng?n no.
D?y r?ng chn ch? c lao, (*)
B? su khng v, tr?i cao khng b.
Cng Cha Mi?n Nam, B?c Liu 7142
B?o vng, g?i d?, con ?i,
Vng l?i sau tr??c, con th?i ch? qun.
Cng cha, ngh?a m?, khn ??n,
Vo th?a, ra g?i, m?i nn con ng??i.
Cng Cha ??i Chng 4450
o o gi gi?c my T?n,
M?t xe trong ci h?ng tr?n b??c ra.
R? nhau ln vi?ng m? cha,
T?o l?ng m? m? l?y ? tun r?i.
Cng cha tr??ng l?m cha i,
Ngi m? b?ng tr?i chn thng c?u mang.
Cng Cha Mi?n Nam, L?c T?nh 8141
Anh ?i! em b?o anh ny
Cng cha ngh?a m? cao dy ch? qun
Cng Cha ??i Chng 5312
n cha ngh?a m? n?ng tru (tri?u)
Ra cng bo ?p t nhi?u ph?n con
Cng Cha ??i Chng 6093
n cha ngh?a m? ch?a ??n
B?u mong m g?i cu?n m?n theo ai ?
Cng Cha Mi?n Nam, B?n Tre 4757
n cha n?ng l?m anh ?i
Ngh?a m? b?ng Tr?i, chn thng c?u mang
Cng Cha ??i Chng 9179
n (?n) cha ngh?a m? ch?a ??n
Em mong m g?i cu?n m?n theo ai ?
Cng Cha Mi?n Nam, B?n Tre 6868
?n cha ngh?a m? n?ng tru
Ra cng bo ?p t nhi?u ph?n con
Cng Cha Mi?n Nam 4936
?n cha n?ng l?m ai ?i
Ngh?a m? b?ng tr?i, chn thng c?u mang
Cng Cha Mi?n Nam, V?nh Long 2478
?n cha ch?n ch?, ngh?a m? tr?i che
???c nn ch?ng v? ph?i nghe l?i nng
Ng ln tr?ng a tr?i vng
Ta ?y u? b?n, b?n b?ng ngn tm ai
Cng Cha Mi?n Trung, Khnh Ha 2254
?n (n) cha ngh?a m? ch?a ??n
Sao B?u mong m g?i cu?n m?n theo ai ?
Cng Cha Mi?n Nam, B?n Tre 9558