Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Công Danh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Triều đình còn chuộng thi thư
Khuyên anh đèn sách sớm trưa học hành.
May nhờ phận có công danh
Mà anh phú quý, ấy mình vẻ vang
Khuyên đừng trai gái loang toàng
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng người.
Cũng đừng cờ bạc đua chơi
Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu.
Làm sao nên tiếng danh nho
Thần trung, tử hiếu để cho vang lừng!
Công Danh Đại Chúng 5923
Trán cao, mắt sáng phân minh
Là người học rộng, công danh tuyệt vời
Công Danh Miền Trung, Phú Yên 2244
Trai mong chiếm bảng đề danh,
Gái thời dệt vải vừa nhanh vừa tài
Công Danh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8354
Vợ ở mô thủ đô ở đó Công Danh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9693
Trời cao đất rộng thênh thênh
Công danh phú quý, còn dành cho ta
Có công mài sắt, diệt tà
Gặp thời lọc sẽ vào ra dồi dào
Công của cũng chẳng là bao
Ra tay tháo vát, thế nào cũng nên
Công Danh Đại Chúng 6499
Ta về cuốc bẫm cày sâu
Công danh bánh vẽ sang giàu chiêm bao.
Công Danh Đại Chúng 953
Tài trai chí phải cho bền
Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con
Dù cho biển cạn non mòn
Công danh phải đạt cho tròn mới thôi!
Công Danh Đại Chúng 2495
Phú quý môn tiền tuyết
công danh thảo thượng sương
Công Danh Đại Chúng 3699
Oa giác công danh Công Danh Đại Chúng 5280
Nay mừng tứ hải đồng xuân
Tam dương khai thái, muôn dân hòa bình
Sĩ thời chăm việc học hành
Một mai khao bảng đạt thành công danh
Công thời phượng các long đình,
Đủ nghề phát triển, thỏa tình lợi thâu
Nông thì cuốc bẫm, cày sâu
Thu hà, hạ mạch, tăng thâu co ngày
Thương thời buôn bán liền tay
Dứt tài tử cống, đua tài hiên ngang (ai tầy cho đa
Ba công cố gắng mở mang
Tri thanh, danh toại, giầu sang hơn người
Công Danh Đại Chúng 691
Nay mừng điển hội cầu nho
Văn nhân sỉ tử, phải lo học hành
Làm sao cho được công danh
Bỏ công bác mẹ sinh thành ra thân
Lại bàn đến việc nông dân
Cày mây cuốc gió, chuyên cần công phu
Đêm thời cỏ phúc nhi du
Ngày thời kích nhưỡng khang cù vô ngu
Công Danh Đại Chúng 2589
Nâng niu cho đáng nâng niu,
Cho đáng sức chìu kẻo uổng công danh.
Công Danh Miền Nam, Lục Tỉnh 727
Mừng nay nho sĩ có tài
Bút nghiên dóng dả, giữ mài nghiệp nho
Rõ ràng nên đấng học trò
Công danh hai chữ trời cho rõ ràng
Một mai chiếm được bảng vàng
Ấy là phú quý giầu sang quế hòe,
Bước đường tiến đến cống nghè
Vinh quy bái tổ, ngựa xe tưng bừng
Bốn phương nức tiếng vang lừng
Ngao du bể thánh, vẫy vùng rừng nho
Quyền cao chức trọng trời cho
Bõ công học tập, bốn mùa chúc minh!
Công Danh Đại Chúng 10173
Mối tơ chín khúc ruột tằm
Khi tháng tháng đợi khi năm năm chờ
Vì tình ai lẽ làm lơ
Cắm sào quyết chí đợi chờ bến xuân
Ước sao chỉ Tấn tơ Tần
'Sắc cầm hòa hợp' lựa vần 'quan thư'
Đôi bên ý hiệp lòng ưa
Đắp đền công thiếp lại vừa lòng anh
Thiếp thời tần tảo cửi canh
Chàng thời nấu sử sôi kinh kịp thì
Một mai chúa mở khoa thi
Bảng vàng chói lọi có đề tên anh.
Công Danh Đại Chúng 3224
Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy, học hành cho hay.
Muốn khôn thì phải có thầy,
Không thầy dạy dỗ đố mày làm nên.
Mười năm luyện tập sách đèn,
Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.
Yêu kính thầy mới làm thầy,
Những phường bội bạc sau này ra chi.
Công Danh Đại Chúng 8537
Làm trai quyết chí tu thân
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo
Khi nên Trời giúp công cho
Làm trai năm liệu bảy lo mới hào
Khi nên (Trời sinh) trời chẳng phụ nào
Công danh (Phong vân) gặp hội anh hào ra tay
Trí khôn rắp để dạ này
Có công mài sắt có ngày nên kim
Công Danh Đại Chúng 3015
Làm trai cho đáng nên trai (6)
Vót đũa cho dài ăn vụng cơm con
Công Danh Đại Chúng 8801
Làm trai cho đáng nên trai (5)
Một trăm bữa cỗ chẳng sai bữa (đám) nào
Công Danh Đại Chúng 6808
Làm trai cho đáng nên trai (3)
Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng
Anh đi dao bảy dắt lung
Nón chiên anh đội băng chừng Đồng Nai…
Công Danh Miền Nam, Đồng Nai 8303
Làm trai cho đáng nên trai (2)
Khom lưng chống gối, gánh hai hạt vừng
Công Danh Đại Chúng 8125
Làm trai cho đáng nên trai
Ăn cơm với vợ lại đòi (nài) vét niêu
Con vợ nó cũng biết điều
Thắt lưng con cón cạy niêu với chồng (*)
Công Danh Đại Chúng 512
Làm trai cho đáng mặt trai (4)
Cớ sao bó gối khoanh tay ngồi chờ
Công Danh Đại Chúng 4765
Làm trai chí ở cho bền (2)
Tu nhơn tích đức để bên dạ nầy
Có tiên thì hậu mới hay
Có trồng cây đức mớ dày nền nhân
Làm trai quyết chí tu thân
Rồi ra gặp hội phong vân có ngày
Rồi ra có đó có đây
Sơn lâm há dễ một cây nên rừng
Sinh ra ở chốn non tùng
Trở về dương thế bạn cùng người ngoan
Công Danh Đại Chúng 4293
Làm trai chí ở cho bền
Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con
Công Danh Miền Nam, Bạc Liêu 5463
Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên Công Danh Đại Chúng 4211
Gặp đời Hải Yến Hà Thanh
Bốn dân trăm họ gặp lành, ấm no
Nay mừng điển hội cầu nho
Văn nhân sỉ tử, phải lo học hành
Làm sao cho được công danh
Bỏ công bác mẹ sinh thành ra thân
Lại bàn đến việc nông dân
cày mây cuốc gió, chuyên cần công phu
Đêm thời cỏ phúc nhi du
Ngày thời kích nhưỡng khang cù vô ngu
Công Danh Miền Nam, 5102
Công danh rút cục cái quan tài Công Danh Đại Chúng 10178
Công danh hai chữ lờ mờ
Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên
Công Danh Đại Chúng 8615
Công danh chi nữa mà chờ
Nấu cơm cho vợ đặng nhờ tấm thân.
Công Danh Miền Nam, Bạc Liêu 7560
Công danh chi nữa bây giờ,
Chuông kia đã vỡ khôn chờ tiếng kêu.
Công Danh Miền Nam, Lục Tỉnh 9539
Công danh bánh vẽ sang giàu chiêm bao Công Danh Đại Chúng 9809
Công danh đeo (theo) đuổi mà chi
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông
Sớm khuya có vợ, có chồng
cày sâu bừa kỹ mà mong được mùa
Công Danh Đại Chúng 6462
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Hỏi thăm chú lái, nào chồng em đâu
Chồng em lên ngọn sông Ngâu
Buôn chè mạn thảo, năm sau mới về
Công danh theo đuổi mà chi
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông
Sớm khuya có vợ có chồng
Cày sâu cuốc bẫm trông mong được mùa!
Công Danh Miền Nam, Bạc Liêu 7340
Cái sọ trọc như không có tóc
Kém công danh lao lực về sau
Công Danh Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 9948
Bao giờ Thạch Mã quá giang
Tử Kỳ, Vinh lại nghênh ngang công hầu
Công Danh Đại Chúng 7361
Ai về Phú Lộc gửi lời
Thư nầy một bức nhắn người tri âm
Mối tơ chín khúc ruột tằm
Khi tháng tháng đợi khi năm năm chờ
Vì tình ai lẽ làm lơ
Cắm sào quyết chí đợi chờ bến xuân
Ước sao chỉ Tấn tơ Tần (*)
"Sắc cầm hòa hợp" lựa vần "quan thư" (*)
Đôi bên ý hiệp lòng ưa
Đắp đền công thiếp lại vừa lòng anh
Thiếp thời tần tảo cửi canh
Chàng thì nấu sử xôi kinh kịp thì (*)
Một mai chúa mở khoa thi (*)
Bảng vàng chói lọi có đề tên anh (1)
Công Danh Đại Chúng 2168