Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cng Danh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tri?u ?nh cn chu?ng thi th?
Khuyn anh ?n sch s?m tr?a h?c hnh.
May nh? ph?n c cng danh
M anh ph qu, ?y mnh v? vang
Khuyn ??ng trai gi loang tong
Khuyn ??ng ch r??u n?a mang ti?ng ng??i.
C?ng ??ng c? b?c ?ua ch?i
Sao cho s? nghi?p ra ng??i tr??ng phu.
Lm sao nn ti?ng danh nho
Th?n trung, t? hi?u ?? cho vang l?ng!
Cng Danh ??i Chng 5971
Trn cao, m?t sng phn minh
L ng??i h?c r?ng, cng danh tuy?t v?i
Cng Danh Mi?n Trung, Ph Yn 2293
Trai mong chi?m b?ng ?? danh,
Gi th?i d?t v?i v?a nhanh v?a ti
Cng Danh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8402
V? ? m th? ? ? ? Cng Danh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9732
Tr?i cao ??t r?ng thnh thnh
Cng danh ph qu, cn dnh cho ta
C cng mi s?t, di?t t
G?p th?i l?c s? vo ra d?i do
Cng c?a c?ng ch?ng l bao
Ra tay tho vt, th? no c?ng nn
Cng Danh ??i Chng 6548
Ta v? cu?c b?m cy su
Cng danh bnh v? sang giu chim bao.
Cng Danh ??i Chng 1009
Ti trai ch ph?i cho b?n
Ch? lo mu?n v?, ch? phi?n mu?n con
D cho bi?n c?n non mn
Cng danh ph?i ??t cho trn m?i thi!
Cng Danh ??i Chng 2544
Ph qu mn ti?n tuy?t
cng danh th?o th??ng s??ng
Cng Danh ??i Chng 3748
Oa gic cng danh Cng Danh ??i Chng 5329
Nay m?ng t? h?i ??ng xun
Tam d??ng khai thi, mun dn ha bnh
S? th?i ch?m vi?c h?c hnh
M?t mai khao b?ng ??t thnh cng danh
Cng th?i ph??ng cc long ?nh,
?? ngh? pht tri?n, th?a tnh l?i thu
Nng th cu?c b?m, cy su
Thu h, h? m?ch, t?ng thu co ngy
Th??ng th?i bun bn li?n tay
D?t ti t? c?ng, ?ua ti hin ngang (ai t?y cho ?a
Ba cng c? g?ng m? mang
Tri thanh, danh to?i, gi?u sang h?n ng??i
Cng Danh ??i Chng 738
Nay m?ng ?i?n h?i c?u nho
V?n nhn s? t?, ph?i lo h?c hnh
Lm sao cho ???c cng danh
B? cng bc m? sinh thnh ra thn
L?i bn ??n vi?c nng dn
Cy my cu?c gi, chuyn c?n cng phu
?m th?i c? phc nhi du
Ngy th?i kch nh??ng khang c v ngu
Cng Danh ??i Chng 2636
Nng niu cho ?ng nng niu,
Cho ?ng s?c chu k?o u?ng cng danh.
Cng Danh Mi?n Nam, L?c T?nh 770
M?ng nay nho s? c ti
Bt nghin dng d?, gi? mi nghi?p nho
R rng nn ??ng h?c tr
Cng danh hai ch? tr?i cho r rng
M?t mai chi?m ???c b?ng vng
?y l ph qu gi?u sang qu? he,
B??c ???ng ti?n ??n c?ng ngh
Vinh quy bi t?, ng?a xe t?ng b?ng
B?n ph??ng n?c ti?ng vang l?ng
Ngao du b? thnh, v?y vng r?ng nho
Quy?n cao ch?c tr?ng tr?i cho
B cng h?c t?p, b?n ma chc minh!
Cng Danh ??i Chng 10226
M?i t? chn khc ru?t t?m
Khi thng thng ??i khi n?m n?m ch?
V tnh ai l? lm l?
C?m so quy?t ch ??i ch? b?n xun
??c sao ch? T?n t? T?n
'S?c c?m ha h?p' l?a v?n 'quan th?'
?i bn hi?p lng ?a
??p ??n cng thi?p l?i v?a lng anh
Thi?p th?i t?n t?o c?i canh
Chng th?i n?u s? si kinh k?p th
M?t mai cha m? khoa thi
B?ng vng chi l?i c ?? tn anh.
Cng Danh ??i Chng 3271
M? cha cng ??c sinh thnh,
Ra tr??ng th?y d?y, h?c hnh cho hay.
Mu?n khn th ph?i c th?y,
Khng th?y d?y d? ?? my lm nn.
M??i n?m luy?n t?p sch ?n,
Cng danh g?p b??c ch? qun ?n th?y.
Yu knh th?y m?i lm th?y,
Nh?ng ph??ng b?i b?c sau ny ra chi.
Cng Danh ??i Chng 8582
Lm trai quy?t ch tu thn
Cng danh ch? v?i, n? n?n ch? lo
Khi nn Tr?i gip cng cho
Lm trai n?m li?u b?y lo m?i ho
Khi nn (Tr?i sinh) tr?i ch?ng ph? no
Cng danh (Phong vn) g?p h?i anh ho ra tay
Tr khn r?p ?? d? ny
C cng mi s?t c ngy nn kim
Cng Danh ??i Chng 3054
Lm trai cho ?ng nn trai (6)
Vt ??a cho di ?n v?ng c?m con
Cng Danh ??i Chng 8846
Lm trai cho ?ng nn trai (5)
M?t tr?m b?a c? ch?ng sai b?a (?m) no
Cng Danh ??i Chng 6857
Lm trai cho ?ng nn trai (3)
Ph Xun ? tr?i, ??ng Nai ? t?ng
Anh ?i dao b?y d?t lung
Nn chin anh ??i b?ng ch?ng ??ng Nai
Cng Danh Mi?n Nam, ??ng Nai 8366
Lm trai cho ?ng nn trai (2)
Khom l?ng ch?ng g?i, gnh hai h?t v?ng
Cng Danh ??i Chng 8177
Lm trai cho ?ng nn trai
?n c?m v?i v? l?i ?i (ni) vt niu
Con v? n c?ng bi?t ?i?u
Th?t l?ng con cn c?y niu v?i ch?ng (*)
Cng Danh ??i Chng 557
Lm trai cho ?ng m?t trai (4)
C? sao b g?i khoanh tay ng?i ch?
Cng Danh ??i Chng 4811
Lm trai ch ? cho b?n (2)
Tu nh?n tch ??c ?? bn d? n?y
C tin th h?u m?i hay
C tr?ng cy ??c m? dy n?n nhn
Lm trai quy?t ch tu thn
R?i ra g?p h?i phong vn c ngy
R?i ra c ? c ?y
S?n lm h d? m?t cy nn r?ng
Sinh ra ? ch?n non tng
Tr? v? d??ng th? b?n cng ng??i ngoan
Cng Danh ??i Chng 4344
Lm trai ch ? cho b?n
??ng lo mu?n v?, ch? phi?n mu?n con
Cng Danh Mi?n Nam, B?c Liu 5512
L?y g khuya s?m ph?ng th? t? tin Cng Danh ??i Chng 4254
G?p ??i H?i Y?n H Thanh
B?n dn tr?m h? g?p lnh, ?m no
Nay m?ng ?i?n h?i c?u nho
V?n nhn s? t?, ph?i lo h?c hnh
Lm sao cho ???c cng danh
B? cng bc m? sinh thnh ra thn
L?i bn ??n vi?c nng dn
cy my cu?c gi, chuyn c?n cng phu
?m th?i c? phc nhi du
Ngy th?i kch nh??ng khang c v ngu
Cng Danh Mi?n Nam, 5152
Cng danh rt c?c ci quan ti Cng Danh ??i Chng 10229
Cng danh hai ch? l? m?
L?y g khuya s?m ph?ng th? t? tin
Cng Danh ??i Chng 8662
Cng danh chi n?a m ch?
N?u c?m cho v? ??ng nh? t?m thn.
Cng Danh Mi?n Nam, B?c Liu 7616
Cng danh chi n?a by gi?,
Chung kia ? v? khn ch? ti?ng ku.
Cng Danh Mi?n Nam, L?c T?nh 9594
Cng danh bnh v? sang giu chim bao Cng Danh ??i Chng 9861
Cng danh ?eo (theo) ?u?i m chi
Sao b?ng ch?m ch? gi? ngh? canh nng
S?m khuya c v?, c ch?ng
cy su b?a k? m mong ???c ma
Cng Danh ??i Chng 6507
Chi?u chi?u ra ??ng b? sng
H?i th?m ch li, no ch?ng em ?u
Ch?ng em ln ng?n sng Ngu
Bun ch m?n th?o, n?m sau m?i v?
Cng danh theo ?u?i m chi
Sao b?ng ch?m ch? gi? ngh? canh nng
S?m khuya c v? c ch?ng
Cy su cu?c b?m trng mong ???c ma!
Cng Danh Mi?n Nam, B?c Liu 7387
Ci s? tr?c nh? khng c tc
Km cng danh lao l?c v? sau
Cng Danh ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 9995
Bao gi? Th?ch M qu giang
T? K?, Vinh l?i nghnh ngang cng h?u
Cng Danh ??i Chng 7404
Ai v? Ph L?c g?i l?i
Th? n?y m?t b?c nh?n ng??i tri m
M?i t? chn khc ru?t t?m
Khi thng thng ??i khi n?m n?m ch?
V tnh ai l? lm l?
C?m so quy?t ch ??i ch? b?n xun
??c sao ch? T?n t? T?n (*)
"S?c c?m ha h?p" l?a v?n "quan th?" (*)
?i bn hi?p lng ?a
??p ??n cng thi?p l?i v?a lng anh
Thi?p th?i t?n t?o c?i canh
Chng th n?u s? xi kinh k?p th (*)
M?t mai cha m? khoa thi (*)
B?ng vng chi l?i c ?? tn anh (1)
Cng Danh ??i Chng 2221