Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Công Danh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Triều đình còn chuộng thi thư
Khuyên anh đèn sách sớm trưa học hành.
May nhờ phận có công danh
Mà anh phú quý, ấy mình vẻ vang
Khuyên đừng trai gái loang toàng
Khuyên đừng chè rượu nữa mang tiếng người.
Cũng đừng cờ bạc đua chơi
Sao cho sự nghiệp ra người trượng phu.
Làm sao nên tiếng danh nho
Thần trung, tử hiếu để cho vang lừng!
Công Danh Đại Chúng 5907
Trán cao, mắt sáng phân minh
Là người học rộng, công danh tuyệt vời
Công Danh Miền Trung, Phú Yên 2229
Trai mong chiếm bảng đề danh,
Gái thời dệt vải vừa nhanh vừa tài
Công Danh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8338
Vợ ở mô thủ đô ở đó Công Danh Miền Trung, Nghệ Tĩnh 9679
Trời cao đất rộng thênh thênh
Công danh phú quý, còn dành cho ta
Có công mài sắt, diệt tà
Gặp thời lọc sẽ vào ra dồi dào
Công của cũng chẳng là bao
Ra tay tháo vát, thế nào cũng nên
Công Danh Đại Chúng 6482
Ta về cuốc bẫm cày sâu
Công danh bánh vẽ sang giàu chiêm bao.
Công Danh Đại Chúng 931
Tài trai chí phải cho bền
Chớ lo muộn vợ, chớ phiền muộn con
Dù cho biển cạn non mòn
Công danh phải đạt cho tròn mới thôi!
Công Danh Đại Chúng 2477
Phú quý môn tiền tuyết
công danh thảo thượng sương
Công Danh Đại Chúng 3685
Oa giác công danh Công Danh Đại Chúng 5263
Nay mừng tứ hải đồng xuân
Tam dương khai thái, muôn dân hòa bình
Sĩ thời chăm việc học hành
Một mai khao bảng đạt thành công danh
Công thời phượng các long đình,
Đủ nghề phát triển, thỏa tình lợi thâu
Nông thì cuốc bẫm, cày sâu
Thu hà, hạ mạch, tăng thâu co ngày
Thương thời buôn bán liền tay
Dứt tài tử cống, đua tài hiên ngang (ai tầy cho đa
Ba công cố gắng mở mang
Tri thanh, danh toại, giầu sang hơn người
Công Danh Đại Chúng 674
Nay mừng điển hội cầu nho
Văn nhân sỉ tử, phải lo học hành
Làm sao cho được công danh
Bỏ công bác mẹ sinh thành ra thân
Lại bàn đến việc nông dân
Cày mây cuốc gió, chuyên cần công phu
Đêm thời cỏ phúc nhi du
Ngày thời kích nhưỡng khang cù vô ngu
Công Danh Đại Chúng 2572
Nâng niu cho đáng nâng niu,
Cho đáng sức chìu kẻo uổng công danh.
Công Danh Miền Nam, Lục Tỉnh 709
Mừng nay nho sĩ có tài
Bút nghiên dóng dả, giữ mài nghiệp nho
Rõ ràng nên đấng học trò
Công danh hai chữ trời cho rõ ràng
Một mai chiếm được bảng vàng
Ấy là phú quý giầu sang quế hòe,
Bước đường tiến đến cống nghè
Vinh quy bái tổ, ngựa xe tưng bừng
Bốn phương nức tiếng vang lừng
Ngao du bể thánh, vẫy vùng rừng nho
Quyền cao chức trọng trời cho
Bõ công học tập, bốn mùa chúc minh!
Công Danh Đại Chúng 10159
Mối tơ chín khúc ruột tằm
Khi tháng tháng đợi khi năm năm chờ
Vì tình ai lẽ làm lơ
Cắm sào quyết chí đợi chờ bến xuân
Ước sao chỉ Tấn tơ Tần
'Sắc cầm hòa hợp' lựa vần 'quan thư'
Đôi bên ý hiệp lòng ưa
Đắp đền công thiếp lại vừa lòng anh
Thiếp thời tần tảo cửi canh
Chàng thời nấu sử sôi kinh kịp thì
Một mai chúa mở khoa thi
Bảng vàng chói lọi có đề tên anh.
Công Danh Đại Chúng 3207
Mẹ cha công đức sinh thành,
Ra trường thầy dạy, học hành cho hay.
Muốn khôn thì phải có thầy,
Không thầy dạy dỗ đố mày làm nên.
Mười năm luyện tập sách đèn,
Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy.
Yêu kính thầy mới làm thầy,
Những phường bội bạc sau này ra chi.
Công Danh Đại Chúng 8520
Làm trai quyết chí tu thân
Công danh chớ vội, nợ nần chớ lo
Khi nên Trời giúp công cho
Làm trai năm liệu bảy lo mới hào
Khi nên (Trời sinh) trời chẳng phụ nào
Công danh (Phong vân) gặp hội anh hào ra tay
Trí khôn rắp để dạ này
Có công mài sắt có ngày nên kim
Công Danh Đại Chúng 3000
Làm trai cho đáng nên trai (6)
Vót đũa cho dài ăn vụng cơm con
Công Danh Đại Chúng 8771
Làm trai cho đáng nên trai (5)
Một trăm bữa cỗ chẳng sai bữa (đám) nào
Công Danh Đại Chúng 6793
Làm trai cho đáng nên trai (3)
Phú Xuân đã trải, Đồng Nai đã từng
Anh đi dao bảy dắt lung
Nón chiên anh đội băng chừng Đồng Nai…
Công Danh Miền Nam, Đồng Nai 8282
Làm trai cho đáng nên trai (2)
Khom lưng chống gối, gánh hai hạt vừng
Công Danh Đại Chúng 8107
Làm trai cho đáng nên trai
Ăn cơm với vợ lại đòi (nài) vét niêu
Con vợ nó cũng biết điều
Thắt lưng con cón cạy niêu với chồng (*)
Công Danh Đại Chúng 496
Làm trai cho đáng mặt trai (4)
Cớ sao bó gối khoanh tay ngồi chờ
Công Danh Đại Chúng 4749
Làm trai chí ở cho bền (2)
Tu nhơn tích đức để bên dạ nầy
Có tiên thì hậu mới hay
Có trồng cây đức mớ dày nền nhân
Làm trai quyết chí tu thân
Rồi ra gặp hội phong vân có ngày
Rồi ra có đó có đây
Sơn lâm há dễ một cây nên rừng
Sinh ra ở chốn non tùng
Trở về dương thế bạn cùng người ngoan
Công Danh Đại Chúng 4278
Làm trai chí ở cho bền
Đừng lo muộn vợ, chớ phiền muộn con
Công Danh Miền Nam, Bạc Liêu 5447
Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên Công Danh Đại Chúng 4195
Gặp đời Hải Yến Hà Thanh
Bốn dân trăm họ gặp lành, ấm no
Nay mừng điển hội cầu nho
Văn nhân sỉ tử, phải lo học hành
Làm sao cho được công danh
Bỏ công bác mẹ sinh thành ra thân
Lại bàn đến việc nông dân
cày mây cuốc gió, chuyên cần công phu
Đêm thời cỏ phúc nhi du
Ngày thời kích nhưỡng khang cù vô ngu
Công Danh Miền Nam, 5085
Công danh rút cục cái quan tài Công Danh Đại Chúng 10162
Công danh hai chữ lờ mờ
Lấy gì khuya sớm phụng thờ tổ tiên
Công Danh Đại Chúng 8600
Công danh chi nữa mà chờ
Nấu cơm cho vợ đặng nhờ tấm thân.
Công Danh Miền Nam, Bạc Liêu 7544
Công danh chi nữa bây giờ,
Chuông kia đã vỡ khôn chờ tiếng kêu.
Công Danh Miền Nam, Lục Tỉnh 9525
Công danh bánh vẽ sang giàu chiêm bao Công Danh Đại Chúng 9792
Công danh đeo (theo) đuổi mà chi
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông
Sớm khuya có vợ, có chồng
cày sâu bừa kỹ mà mong được mùa
Công Danh Đại Chúng 6446
Chiều chiều ra đứng bờ sông
Hỏi thăm chú lái, nào chồng em đâu
Chồng em lên ngọn sông Ngâu
Buôn chè mạn thảo, năm sau mới về
Công danh theo đuổi mà chi
Sao bằng chăm chỉ giữ nghề canh nông
Sớm khuya có vợ có chồng
Cày sâu cuốc bẫm trông mong được mùa!
Công Danh Miền Nam, Bạc Liêu 7324
Cái sọ trọc như không có tóc
Kém công danh lao lực về sau
Công Danh Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 9933
Bao giờ Thạch Mã quá giang
Tử Kỳ, Vinh lại nghênh ngang công hầu
Công Danh Đại Chúng 7346
Ai về Phú Lộc gửi lời
Thư nầy một bức nhắn người tri âm
Mối tơ chín khúc ruột tằm
Khi tháng tháng đợi khi năm năm chờ
Vì tình ai lẽ làm lơ
Cắm sào quyết chí đợi chờ bến xuân
Ước sao chỉ Tấn tơ Tần (*)
"Sắc cầm hòa hợp" lựa vần "quan thư" (*)
Đôi bên ý hiệp lòng ưa
Đắp đền công thiếp lại vừa lòng anh
Thiếp thời tần tảo cửi canh
Chàng thì nấu sử xôi kinh kịp thì (*)
Một mai chúa mở khoa thi (*)
Bảng vàng chói lọi có đề tên anh (1)
Công Danh Đại Chúng 2151

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý