Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cng Gi?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ti l?y ng Cm b Co
ng ? x? Ngh? ng b t?i ?y
Khn thing c mm c? ny
ng x?i cho s?ch ng ry ti ra.
Cng Gi? ??i Chng 3621
Thin h? c cu: ?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi? c ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Cng Gi? Mi?n Trung, Th?a Thin 8254
Thin h? c cu
?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi?
C ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Cng Gi? Mi?n Trung, Th?a Thin 5792
Th? th?i d?, gi? l? th?i kh Cng Gi? ??i Chng 6803
Tai nghe c ?m gi? g?n
Trong b?ng b?n th?n, ch?ng mu?n ?n c?m
Cng Gi? ??i Chng 5994
S?ng th ch?ng cho ?n no,
Ch?t th cng gi?, mm cao c? ??y.
Cng Gi? ??i Chng 4145
S?ng th c?m ch?ng cho ?n
Ch?t th xi th?t, lm v?n t? ru?i.
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1554
R??c th?n ch? Cng Gi? ??i Chng 4455
Lm l? k? an (siu) Cng Gi? ??i Chng 6735
Lm chay ??t b?y ??ng r?m
Khi ln nghi ngt ch?ng th?m cht no
Ng?c Hong phn h?i Nam To
? d??i d??ng th? ??a no ??t r?m?
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2881
L? nghi tng x? (ty x?) Cng Gi? ??i Chng 5907
L? khao v?ng Cng Gi? ??i Chng 2089
L? do ngh?a tr?i Cng Gi? ??i Chng 7891
L? b?c tm thnh Cng Gi? ??i Chng 9037
H??ng tr?m t? ph?i dng ln Ging ni
H??ng tr?m t? tri dng ln Ging sng
?n t? tin che ch? dn lng
Mang may m?n: M?i vo c?a l?n
Gieo r?i ro: C?a nh? c?ng khng.
Cng Gi? ??i Chng 5590
G c? m ?n t?m nong
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 2937
D chn ra bi ct di
N? no li?u b? nhnh mai ho s?u
Anh th??ng em v b?i mi?ng tr?u
ng T? b Nguy?t ng?i r?i ??c m?
Giu sang ph qu, ba b?n b?c gi??ng th?
Mn the g?m ph? thao r?i ?i?m trang
By gi? than thi?t v?i chng
B?n m g?p ph lau?n bn lm sao
Cng Gi? Mi?n Trung, Khnh Ha 6067
C con t?i s?ng, khng con t?i ch?t Cng Gi? ??i Chng 5789
Cha m? gi ?? l?i anh nh?,
Nhang t?t anh ??t, ?n l? anh khu.
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 801
Cc t? k? s? Cng Gi? ??i Chng 2710
C s?c mu?n b?t dng l?
M?y ??i chu ngo?i m th? gi? ng
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 4068
C?ng c?c b?t c ? bu
Cha m? my giu, ?m gi? lm tru
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 5691
Bm b?p ku n??c l?n bn sng
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?
Cng Gi? Mi?n Trung 8028
Ba l?y b?y ty Cng Gi? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1405
B?a nay c ?m gi? g?n,
Trong b?ng b?n th?n khng mu?n ?i xa.
Cng Gi? Mi?n Nam, 6070
o o gi gi?c my T?n,
M?t xe trong ci h?ng tr?n b??c ra.
R? nhau ln vi?ng m? cha,
T?o l?ng m? m? l?y ? tun r?i.
Cng cha tr??ng l?m cha i,
Ngi m? b?ng tr?i chn thng c?u mang.
Cng Gi? Mi?n Nam, L?c T?nh 6211
Anh th? em d?a m?m, d?a rau,
Anh ngho em kh c ?u mm cao c? ??y.
Cng Gi? Mi?n Nam, 4866
??u hm em c k? ai
Cho nn h?p bnh ba tai r rng
Trong th?i nh?n ?? n?m ngang
Em khng gi l ?? m? trn hai bn
Cng Gi? Mi?n Trung, Khnh Ha 2704