Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cng Gi?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ti l?y ng Cm b Co
ng ? x? Ngh? ng b t?i ?y
Khn thing c mm c? ny
ng x?i cho s?ch ng ry ti ra.
Cng Gi? ??i Chng 3601
Thin h? c cu: ?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi? c ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Cng Gi? Mi?n Trung, Th?a Thin 8235
Thin h? c cu
?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi?
C ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Cng Gi? Mi?n Trung, Th?a Thin 5775
Th? th?i d?, gi? l? th?i kh Cng Gi? ??i Chng 6783
Tai nghe c ?m gi? g?n
Trong b?ng b?n th?n, ch?ng mu?n ?n c?m
Cng Gi? ??i Chng 5970
S?ng th ch?ng cho ?n no,
Ch?t th cng gi?, mm cao c? ??y.
Cng Gi? ??i Chng 4123
S?ng th c?m ch?ng cho ?n
Ch?t th xi th?t, lm v?n t? ru?i.
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1531
R??c th?n ch? Cng Gi? ??i Chng 4431
Lm l? k? an (siu) Cng Gi? ??i Chng 6711
Lm chay ??t b?y ??ng r?m
Khi ln nghi ngt ch?ng th?m cht no
Ng?c Hong phn h?i Nam To
? d??i d??ng th? ??a no ??t r?m?
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2861
L? nghi tng x? (ty x?) Cng Gi? ??i Chng 5886
L? khao v?ng Cng Gi? ??i Chng 2069
L? do ngh?a tr?i Cng Gi? ??i Chng 7870
L? b?c tm thnh Cng Gi? ??i Chng 9018
H??ng tr?m t? ph?i dng ln Ging ni
H??ng tr?m t? tri dng ln Ging sng
?n t? tin che ch? dn lng
Mang may m?n: M?i vo c?a l?n
Gieo r?i ro: C?a nh? c?ng khng.
Cng Gi? ??i Chng 5567
G c? m ?n t?m nong
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 2912
D chn ra bi ct di
N? no li?u b? nhnh mai ho s?u
Anh th??ng em v b?i mi?ng tr?u
ng T? b Nguy?t ng?i r?i ??c m?
Giu sang ph qu, ba b?n b?c gi??ng th?
Mn the g?m ph? thao r?i ?i?m trang
By gi? than thi?t v?i chng
B?n m g?p ph lau?n bn lm sao
Cng Gi? Mi?n Trung, Khnh Ha 6048
C con t?i s?ng, khng con t?i ch?t Cng Gi? ??i Chng 5769
Cha m? gi ?? l?i anh nh?,
Nhang t?t anh ??t, ?n l? anh khu.
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 778
Cc t? k? s? Cng Gi? ??i Chng 2685
C s?c mu?n b?t dng l?
M?y ??i chu ngo?i m th? gi? ng
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 4046
C?ng c?c b?t c ? bu
Cha m? my giu, ?m gi? lm tru
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 5666
Bm b?p ku n??c l?n bn sng
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?
Cng Gi? Mi?n Trung 8010
Ba l?y b?y ty Cng Gi? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1380
B?a nay c ?m gi? g?n,
Trong b?ng b?n th?n khng mu?n ?i xa.
Cng Gi? Mi?n Nam, 6053
o o gi gi?c my T?n,
M?t xe trong ci h?ng tr?n b??c ra.
R? nhau ln vi?ng m? cha,
T?o l?ng m? m? l?y ? tun r?i.
Cng cha tr??ng l?m cha i,
Ngi m? b?ng tr?i chn thng c?u mang.
Cng Gi? Mi?n Nam, L?c T?nh 6191
Anh th? em d?a m?m, d?a rau,
Anh ngho em kh c ?u mm cao c? ??y.
Cng Gi? Mi?n Nam, 4844
??u hm em c k? ai
Cho nn h?p bnh ba tai r rng
Trong th?i nh?n ?? n?m ngang
Em khng gi l ?? m? trn hai bn
Cng Gi? Mi?n Trung, Khnh Ha 2684