Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Cng Gi?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ti l?y ng Cm b Co
ng ? x? Ngh? ng b t?i ?y
Khn thing c mm c? ny
ng x?i cho s?ch ng ry ti ra.
Cng Gi? ??i Chng 3639
Thin h? c cu: ?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi? c ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Cng Gi? Mi?n Trung, Th?a Thin 8269
Thin h? c cu
?i kh ? lng h?n giu sang hng x?
Bt c?m d?a mu?i c?ng trung hi?u ??o ???ng
Em ?i l?y ch?ng xa x, ngi h??ng
M?t mai em c lm con heo cng gi?
C ??ng l? c??ng th??ng hay khng?
Cng Gi? Mi?n Trung, Th?a Thin 5807
Th? th?i d?, gi? l? th?i kh Cng Gi? ??i Chng 6820
Tai nghe c ?m gi? g?n
Trong b?ng b?n th?n, ch?ng mu?n ?n c?m
Cng Gi? ??i Chng 6011
S?ng th ch?ng cho ?n no,
Ch?t th cng gi?, mm cao c? ??y.
Cng Gi? ??i Chng 4161
S?ng th c?m ch?ng cho ?n
Ch?t th xi th?t, lm v?n t? ru?i.
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1571
R??c th?n ch? Cng Gi? ??i Chng 4470
Lm l? k? an (siu) Cng Gi? ??i Chng 6749
Lm chay ??t b?y ??ng r?m
Khi ln nghi ngt ch?ng th?m cht no
Ng?c Hong phn h?i Nam To
? d??i d??ng th? ??a no ??t r?m?
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2900
L? nghi tng x? (ty x?) Cng Gi? ??i Chng 5924
L? khao v?ng Cng Gi? ??i Chng 2106
L? do ngh?a tr?i Cng Gi? ??i Chng 7906
L? b?c tm thnh Cng Gi? ??i Chng 9051
H??ng tr?m t? ph?i dng ln Ging ni
H??ng tr?m t? tri dng ln Ging sng
?n t? tin che ch? dn lng
Mang may m?n: M?i vo c?a l?n
Gieo r?i ro: C?a nh? c?ng khng.
Cng Gi? ??i Chng 5609
G c? m ?n t?m nong
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 2955
D chn ra bi ct di
N? no li?u b? nhnh mai ho s?u
Anh th??ng em v b?i mi?ng tr?u
ng T? b Nguy?t ng?i r?i ??c m?
Giu sang ph qu, ba b?n b?c gi??ng th?
Mn the g?m ph? thao r?i ?i?m trang
By gi? than thi?t v?i chng
B?n m g?p ph lau?n bn lm sao
Cng Gi? Mi?n Trung, Khnh Ha 6084
C con t?i s?ng, khng con t?i ch?t Cng Gi? ??i Chng 5805
Cha m? gi ?? l?i anh nh?,
Nhang t?t anh ??t, ?n l? anh khu.
Cng Gi? Mi?n Nam, Ti?n Giang 819
Cc t? k? s? Cng Gi? ??i Chng 2725
C s?c mu?n b?t dng l?
M?y ??i chu ngo?i m th? gi? ng
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 4084
C?ng c?c b?t c ? bu
Cha m? my giu, ?m gi? lm tru
Cng Gi? Mi?n Nam, V?nh Long 5707
Bm b?p ku n??c l?n bn sng
M?y ??i chu ngo?i gi? ng bao gi?
Cng Gi? Mi?n Trung 8042
Ba l?y b?y ty Cng Gi? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1421
B?a nay c ?m gi? g?n,
Trong b?ng b?n th?n khng mu?n ?i xa.
Cng Gi? Mi?n Nam, 6089
o o gi gi?c my T?n,
M?t xe trong ci h?ng tr?n b??c ra.
R? nhau ln vi?ng m? cha,
T?o l?ng m? m? l?y ? tun r?i.
Cng cha tr??ng l?m cha i,
Ngi m? b?ng tr?i chn thng c?u mang.
Cng Gi? Mi?n Nam, L?c T?nh 6227
Anh th? em d?a m?m, d?a rau,
Anh ngho em kh c ?u mm cao c? ??y.
Cng Gi? Mi?n Nam, 4887
??u hm em c k? ai
Cho nn h?p bnh ba tai r rng
Trong th?i nh?n ?? n?m ngang
Em khng gi l ?? m? trn hai bn
Cng Gi? Mi?n Trung, Khnh Ha 2720