Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C??i G?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u ru?t th?t gan teo
V th? anh ngho khng ??ng c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 4900
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i G? Mi?n Nam, Ti?n Giang 4402
V d?u nh c?t, c?t xiu
Mu?n ?i c??i v?, s? nhi?u mi?ng ?n
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 8759
V?a khn v?a ??p v?a gin
V?a r? ti?n c??i v?a con nh giu
C??i G? ??i Chng 9665
V? x? ?ng ch?ng x? b?c C??i G? ??i Chng 3206
V?n tay (Ng?n tay) v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho c??i ch?ng ???c em
C??i G? ??i Chng 8560
Tuy r?ng o rch t?y sng
?? ?ng ?? gp v?i lng th thi
C??i G? ??i Chng 6398
Tuy anh ngho nh? dng h? anh ?ng,
Ng??i gip m?t ??ng, c?ng ?? c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 4379
Tuy anh ngho dng h? anh ?ng
Ng??i gip m?t ??ng c?ng ?? c??i em
C??i G? ??i Chng 8304
Tro ln cht vt cy b?n,
Vi anh ?i c??i v? cho sng th?n nh?n ghe.
C??i G? Mi?n Nam, 8949
Tro ln cht vt cy b?n
Vi anh ?i c??i v?, cho sng th?n nh?n ghe.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp,Kin Giang 8724
Tr?ng tre tr? g?c ln tr?i
Con ch? qua ??i th c??i con em
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 8062
Tr?ng tre nn ch? b? m?ng
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du
M?y l?i chng d?n thi?p nghe
M?y nhiu l?i thi?p d?n, chng cong xe trong lng
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 3662
Tr?ng tre ch?ng dm ?n m?ng
?? cho tre l?n, k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b, ??t o c du.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 6698
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 9860
Tr?ng r?m m??i su tr?ng treo
Anh ?ng gi??ng Lo c??i v? Nha Trang
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 712
Tr?m n?m cn c g ?u
Mi?ng tr?u li?n v?i con tru m?t v?n
C??i G? ??i Chng 7829
Ti?ng ??n con gi Ph Yn
Con trai Bnh Thu?n ?i c??i m?t thin c mi
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, Bnh Thu?n 5979
Ti?ng ??n Ch? Su c duyn
Anh Su ?i c??i m?t thin c mi
Khng tin gi? tr?p tra coi
Rau r?m ? d??i c mi ? trn
C??i G? Mi?n Trung 501
Thuy?n xui mi mt, trai gi hi?p ha,
Anh v? th?a l?i m? cha c??i nng.
C??i G? Mi?n Nam, 5500
Thuy?n b?ng tr? li v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai ?
M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng
? th? n??c th?m non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sanh c?ng ?nh
Tr?i cao b? r?ng mnh mng
? sao cho tr?n t?m tnh phu th
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u
C??i G? ??i Chng 8859
Th tay ng?t ng?n d?a leo,
?? anh lo c??i, ??ng c theo n?u c??i.
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, 9428
Th tay ng?t ng?n ?? c
Th?y em m ?? anh m mu?n hn
Trai th??ng d?i, gi th??ng khn
Mu?n hn tr?u r??u ??n hn ? nh
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 9299
Thnh ch?ng thnh v? C??i G? ??i Chng 5650
Th?p tay v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho, ch?ng c??i ???c em
C??i G? Mi?n Trung 9431
Tm tr?u v? gi?t mi rui,
Ci ??u l?y m? lm sui cho g?n.
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, 10310
Sng b?a lao xao con c lao nho kh?i l??i
Bi?t ch?ng no anh c??i ???c em.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 662
T?m tr?n V?nh Long ??t tng, cn t?i
Anh c??i v? khc t?ng, xa lng s? h?i bao nhiu?
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4190
Ro re n??c ch?y qua ?o
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng
C??i r?i ?ng b? ?ng ?i,
Ti?c cng l?t ??t, ti?c g con heo.
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 9979
R? nhau ln hi?u c?m kh?n
C?m ???c ??ng b?c, ?? dnh c??i em.
Ba ho th ?? mua tem
T? gi?y m?i kh?p anh em xa g?n.
Tr?m n?m k?t ngi Chu Tr?n
Nh? ngy k?t ngi giao loan v?i mnh.
Hai h? ?n u?ng linh ?nh
S?n Ty, H N?i ??n mnh l?y t?
C??i G? ??i Chng 8433
R?p rnh n??c ch?y qua ?o
B gi t?p t?nh mua heo c??i ch?ng
Ch?ng v?, ch?ng b?, ch?ng ?i
B gi ? h? cn g l heo !
C??i G? ??i Chng 7242
Quan c??i em b?ng ki?u em c?ng khng thm
Anh c??i em b?ng xu?ng ba l em c?ng nguy?n theo khng
C??i G? ??i Chng 5773
Qua v? bn ru?ng cy ?a,
Bn c? ??t nh c??i ch?ng ??ng em.
C??i G? Mi?n Nam, Sc Tr?ng 3874
Rung rinh n??c ch?y qua ?o
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng
C??i r?i ?ng b? ?ng ?i,
Ti?c cng l?t ??t, ti?c g con heo.
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 7635
Rung rinh n??c ch?y d??i (trn) ?o,
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng,
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 7952
Rung rinh n??c ch?y d??i ?o,
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng,
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 3888
Ph?ng hong ??u nhnh vng nem,
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 7036
Ph?ng hong ??u ?? m? lam
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 3681
Ph??ng hong ??u nhnh vng nem
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i
Ng t? Ch? G?o n??c h?i
Tui ch?ng mnh v? cn ch? ??i ai
C??i G? ??i Chng 6990
Nui l?n th ph?i v?t bo
L?y v? th ph?i n?p cheo cho lng
C??i G? ??i Chng 10314
Nh ti mi d?t c?t xiu
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 4716
Nh?ng mong g? thi?p v? v??n
?n bng b r?, d?a h??ng n?u canh
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4279
Ng ln t?m so, gi? m?o ?? th?
Em bi?u anh v? c??i v?, ??ng ??i ??ng ch?
Em cn nh? tu?i, ?? cha m? nh? ?i n?m.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 2083
Ng?n tay v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho, c??i ch?ng ???c em!
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 5252
Ng??i ta giu ng??i ta nn duyn gi th
Hai ??a mnh ngho d? d? d?t ?i
- N?m nay anh k?t ch? gia b?n
??ng qu h?t la ti?n no c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 7918
Ng??i ta giu mm cao r??u th?t
Hai ??a mnh ngho c?p v?t c?ng xong
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 8056
N??c ?? ?ng tre bng
C??i em khng ??ng, bi?n ?ng anh c?ng nho
Rt g??m ?m h?ng mu tro
?? em ? l?i ki?m n?i no h?n anh.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 603
N?i th??ng, cha m? bi?u khng
N?i ch?ng b?ng lng, ??c thc bi?u ?ng
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4918
Mua cau hy ch?n bu?ng sai
Ch?n gi chn di, eo th?t, s?ng lu?
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 7819
M ?i, con m chnh duyn
Ghe b?u l?i c??i m?t thin h?n hi.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 1298