Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C??i G?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u ru?t th?t gan teo
V th? anh ngho khng ??ng c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 4919
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i G? Mi?n Nam, Ti?n Giang 4421
V d?u nh c?t, c?t xiu
Mu?n ?i c??i v?, s? nhi?u mi?ng ?n
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 8778
V?a khn v?a ??p v?a gin
V?a r? ti?n c??i v?a con nh giu
C??i G? ??i Chng 9683
V? x? ?ng ch?ng x? b?c C??i G? ??i Chng 3227
V?n tay (Ng?n tay) v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho c??i ch?ng ???c em
C??i G? ??i Chng 8577
Tuy r?ng o rch t?y sng
?? ?ng ?? gp v?i lng th thi
C??i G? ??i Chng 6417
Tuy anh ngho nh? dng h? anh ?ng,
Ng??i gip m?t ??ng, c?ng ?? c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 4398
Tuy anh ngho dng h? anh ?ng
Ng??i gip m?t ??ng c?ng ?? c??i em
C??i G? ??i Chng 8336
Tro ln cht vt cy b?n,
Vi anh ?i c??i v? cho sng th?n nh?n ghe.
C??i G? Mi?n Nam, 8965
Tro ln cht vt cy b?n
Vi anh ?i c??i v?, cho sng th?n nh?n ghe.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp,Kin Giang 8741
Tr?ng tre tr? g?c ln tr?i
Con ch? qua ??i th c??i con em
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 8079
Tr?ng tre nn ch? b? m?ng
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du
M?y l?i chng d?n thi?p nghe
M?y nhiu l?i thi?p d?n, chng cong xe trong lng
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 3680
Tr?ng tre ch?ng dm ?n m?ng
?? cho tre l?n, k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b, ??t o c du.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 6714
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 9878
Tr?ng r?m m??i su tr?ng treo
Anh ?ng gi??ng Lo c??i v? Nha Trang
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 731
Tr?m n?m cn c g ?u
Mi?ng tr?u li?n v?i con tru m?t v?n
C??i G? ??i Chng 7846
Ti?ng ??n con gi Ph Yn
Con trai Bnh Thu?n ?i c??i m?t thin c mi
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, Bnh Thu?n 5995
Ti?ng ??n Ch? Su c duyn
Anh Su ?i c??i m?t thin c mi
Khng tin gi? tr?p tra coi
Rau r?m ? d??i c mi ? trn
C??i G? Mi?n Trung 518
Thuy?n xui mi mt, trai gi hi?p ha,
Anh v? th?a l?i m? cha c??i nng.
C??i G? Mi?n Nam, 5520
Thuy?n b?ng tr? li v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai ?
M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng
? th? n??c th?m non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sanh c?ng ?nh
Tr?i cao b? r?ng mnh mng
? sao cho tr?n t?m tnh phu th
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u
C??i G? ??i Chng 8876
Th tay ng?t ng?n d?a leo,
?? anh lo c??i, ??ng c theo n?u c??i.
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, 9445
Th tay ng?t ng?n ?? c
Th?y em m ?? anh m mu?n hn
Trai th??ng d?i, gi th??ng khn
Mu?n hn tr?u r??u ??n hn ? nh
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 9317
Thnh ch?ng thnh v? C??i G? ??i Chng 5671
Th?p tay v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho, ch?ng c??i ???c em
C??i G? Mi?n Trung 9452
Tm tr?u v? gi?t mi rui,
Ci ??u l?y m? lm sui cho g?n.
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, 10327
Sng b?a lao xao con c lao nho kh?i l??i
Bi?t ch?ng no anh c??i ???c em.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 678
T?m tr?n V?nh Long ??t tng, cn t?i
Anh c??i v? khc t?ng, xa lng s? h?i bao nhiu?
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4205
Ro re n??c ch?y qua ?o
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng
C??i r?i ?ng b? ?ng ?i,
Ti?c cng l?t ??t, ti?c g con heo.
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 9994
R? nhau ln hi?u c?m kh?n
C?m ???c ??ng b?c, ?? dnh c??i em.
Ba ho th ?? mua tem
T? gi?y m?i kh?p anh em xa g?n.
Tr?m n?m k?t ngi Chu Tr?n
Nh? ngy k?t ngi giao loan v?i mnh.
Hai h? ?n u?ng linh ?nh
S?n Ty, H N?i ??n mnh l?y t?
C??i G? ??i Chng 8451
R?p rnh n??c ch?y qua ?o
B gi t?p t?nh mua heo c??i ch?ng
Ch?ng v?, ch?ng b?, ch?ng ?i
B gi ? h? cn g l heo !
C??i G? ??i Chng 7259
Quan c??i em b?ng ki?u em c?ng khng thm
Anh c??i em b?ng xu?ng ba l em c?ng nguy?n theo khng
C??i G? ??i Chng 5794
Qua v? bn ru?ng cy ?a,
Bn c? ??t nh c??i ch?ng ??ng em.
C??i G? Mi?n Nam, Sc Tr?ng 3896
Rung rinh n??c ch?y qua ?o
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng
C??i r?i ?ng b? ?ng ?i,
Ti?c cng l?t ??t, ti?c g con heo.
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 7654
Rung rinh n??c ch?y d??i (trn) ?o,
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng,
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 7966
Rung rinh n??c ch?y d??i ?o,
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng,
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 3904
Ph?ng hong ??u nhnh vng nem,
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 7054
Ph?ng hong ??u ?? m? lam
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 3702
Ph??ng hong ??u nhnh vng nem
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i
Ng t? Ch? G?o n??c h?i
Tui ch?ng mnh v? cn ch? ??i ai
C??i G? ??i Chng 7010
Nui l?n th ph?i v?t bo
L?y v? th ph?i n?p cheo cho lng
C??i G? ??i Chng 10331
Nh ti mi d?t c?t xiu
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 4734
Nh?ng mong g? thi?p v? v??n
?n bng b r?, d?a h??ng n?u canh
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4301
Ng ln t?m so, gi? m?o ?? th?
Em bi?u anh v? c??i v?, ??ng ??i ??ng ch?
Em cn nh? tu?i, ?? cha m? nh? ?i n?m.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 2103
Ng?n tay v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho, c??i ch?ng ???c em!
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 5269
Ng??i ta giu ng??i ta nn duyn gi th
Hai ??a mnh ngho d? d? d?t ?i
- N?m nay anh k?t ch? gia b?n
??ng qu h?t la ti?n no c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 7934
Ng??i ta giu mm cao r??u th?t
Hai ??a mnh ngho c?p v?t c?ng xong
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 8069
N??c ?? ?ng tre bng
C??i em khng ??ng, bi?n ?ng anh c?ng nho
Rt g??m ?m h?ng mu tro
?? em ? l?i ki?m n?i no h?n anh.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 623
N?i th??ng, cha m? bi?u khng
N?i ch?ng b?ng lng, ??c thc bi?u ?ng
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4936
Mua cau hy ch?n bu?ng sai
Ch?n gi chn di, eo th?t, s?ng lu?
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 7840
M ?i, con m chnh duyn
Ghe b?u l?i c??i m?t thin h?n hi.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 1319