Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C??i G?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u ru?t th?t gan teo
V th? anh ngho khng ??ng c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 4883
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i G? Mi?n Nam, Ti?n Giang 4381
V d?u nh c?t, c?t xiu
Mu?n ?i c??i v?, s? nhi?u mi?ng ?n
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 8737
V?a khn v?a ??p v?a gin
V?a r? ti?n c??i v?a con nh giu
C??i G? ??i Chng 9647
V? x? ?ng ch?ng x? b?c C??i G? ??i Chng 3187
V?n tay (Ng?n tay) v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho c??i ch?ng ???c em
C??i G? ??i Chng 8537
Tuy r?ng o rch t?y sng
?? ?ng ?? gp v?i lng th thi
C??i G? ??i Chng 6379
Tuy anh ngho nh? dng h? anh ?ng,
Ng??i gip m?t ??ng, c?ng ?? c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 4355
Tuy anh ngho dng h? anh ?ng
Ng??i gip m?t ??ng c?ng ?? c??i em
C??i G? ??i Chng 8284
Tro ln cht vt cy b?n,
Vi anh ?i c??i v? cho sng th?n nh?n ghe.
C??i G? Mi?n Nam, 8926
Tro ln cht vt cy b?n
Vi anh ?i c??i v?, cho sng th?n nh?n ghe.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp,Kin Giang 8702
Tr?ng tre tr? g?c ln tr?i
Con ch? qua ??i th c??i con em
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 8045
Tr?ng tre nn ch? b? m?ng
?? cho m?ng l?n k?t b ??a du
M?y l?i chng d?n thi?p nghe
M?y nhiu l?i thi?p d?n, chng cong xe trong lng
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 3646
Tr?ng tre ch?ng dm ?n m?ng
?? cho tre l?n, k?t b ??a du
??a du th ??a b?ng ghe
??ng ??a b?ng b, ??t o c du.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 6673
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 9840
Tr?ng r?m m??i su tr?ng treo
Anh ?ng gi??ng Lo c??i v? Nha Trang
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 685
Tr?m n?m cn c g ?u
Mi?ng tr?u li?n v?i con tru m?t v?n
C??i G? ??i Chng 7800
Ti?ng ??n con gi Ph Yn
Con trai Bnh Thu?n ?i c??i m?t thin c mi
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, Bnh Thu?n 5957
Ti?ng ??n Ch? Su c duyn
Anh Su ?i c??i m?t thin c mi
Khng tin gi? tr?p tra coi
Rau r?m ? d??i c mi ? trn
C??i G? Mi?n Trung 482
Thuy?n xui mi mt, trai gi hi?p ha,
Anh v? th?a l?i m? cha c??i nng.
C??i G? Mi?n Nam, 5479
Thuy?n b?ng tr? li v? ?ng
Con ?i theo ch?ng ?? m? cho ai ?
M? gi ? c con trai
Con l ph?n gi dm sai ch? tng
? th? n??c th?m non xanh
Theo nhau cho tr?n t? sanh c?ng ?nh
Tr?i cao b? r?ng mnh mng
? sao cho tr?n t?m tnh phu th
Trt ? ng?c ??c vng th?
D?u r?ng cch tr? s?n kh c?ng li?u
C??i G? ??i Chng 8830
Th tay ng?t ng?n d?a leo,
?? anh lo c??i, ??ng c theo n?u c??i.
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, 9405
Th tay ng?t ng?n ?? c
Th?y em m ?? anh m mu?n hn
Trai th??ng d?i, gi th??ng khn
Mu?n hn tr?u r??u ??n hn ? nh
C??i G? Mi?n Trung, Khnh Ha 9282
Thnh ch?ng thnh v? C??i G? ??i Chng 5626
Th?p tay v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho, ch?ng c??i ???c em
C??i G? Mi?n Trung 9409
Tm tr?u v? gi?t mi rui,
Ci ??u l?y m? lm sui cho g?n.
C??i G? Mi?n Trung, Ph Yn, 10291
Sng b?a lao xao con c lao nho kh?i l??i
Bi?t ch?ng no anh c??i ???c em.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 644
T?m tr?n V?nh Long ??t tng, cn t?i
Anh c??i v? khc t?ng, xa lng s? h?i bao nhiu?
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4170
Ro re n??c ch?y qua ?o
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng
C??i r?i ?ng b? ?ng ?i,
Ti?c cng l?t ??t, ti?c g con heo.
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 9955
R? nhau ln hi?u c?m kh?n
C?m ???c ??ng b?c, ?? dnh c??i em.
Ba ho th ?? mua tem
T? gi?y m?i kh?p anh em xa g?n.
Tr?m n?m k?t ngi Chu Tr?n
Nh? ngy k?t ngi giao loan v?i mnh.
Hai h? ?n u?ng linh ?nh
S?n Ty, H N?i ??n mnh l?y t?
C??i G? ??i Chng 8407
R?p rnh n??c ch?y qua ?o
B gi t?p t?nh mua heo c??i ch?ng
Ch?ng v?, ch?ng b?, ch?ng ?i
B gi ? h? cn g l heo !
C??i G? ??i Chng 7218
Quan c??i em b?ng ki?u em c?ng khng thm
Anh c??i em b?ng xu?ng ba l em c?ng nguy?n theo khng
C??i G? ??i Chng 5748
Qua v? bn ru?ng cy ?a,
Bn c? ??t nh c??i ch?ng ??ng em.
C??i G? Mi?n Nam, Sc Tr?ng 3854
Rung rinh n??c ch?y qua ?o
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng
C??i r?i ?ng b? ?ng ?i,
Ti?c cng l?t ??t, ti?c g con heo.
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 7616
Rung rinh n??c ch?y d??i (trn) ?o,
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng,
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 7932
Rung rinh n??c ch?y d??i ?o,
B gi l?t ??t mua heo c??i ch?ng,
C??i G? Mi?n Nam, L?c T?nh 3871
Ph?ng hong ??u nhnh vng nem,
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 7016
Ph?ng hong ??u ?? m? lam
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 3659
Ph??ng hong ??u nhnh vng nem
Ph?i d n?m ngoi c??i em cho r?i
Ng t? Ch? G?o n??c h?i
Tui ch?ng mnh v? cn ch? ??i ai
C??i G? ??i Chng 6968
Nui l?n th ph?i v?t bo
L?y v? th ph?i n?p cheo cho lng
C??i G? ??i Chng 10291
Nh ti mi d?t c?t xiu
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 4692
Nh?ng mong g? thi?p v? v??n
?n bng b r?, d?a h??ng n?u canh
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4263
Ng ln t?m so, gi? m?o ?? th?
Em bi?u anh v? c??i v?, ??ng ??i ??ng ch?
Em cn nh? tu?i, ?? cha m? nh? ?i n?m.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 2060
Ng?n tay v?i ch?ng t?i ko
Cha m? anh ngho, c??i ch?ng ???c em!
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 5234
Ng??i ta giu ng??i ta nn duyn gi th
Hai ??a mnh ngho d? d? d?t ?i
- N?m nay anh k?t ch? gia b?n
??ng qu h?t la ti?n no c??i em.
C??i G? Mi?n Nam, B?c Liu 7899
Ng??i ta giu mm cao r??u th?t
Hai ??a mnh ngho c?p v?t c?ng xong
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 8038
N??c ?? ?ng tre bng
C??i em khng ??ng, bi?n ?ng anh c?ng nho
Rt g??m ?m h?ng mu tro
?? em ? l?i ki?m n?i no h?n anh.
C??i G? Mi?n Nam, An Giang 581
N?i th??ng, cha m? bi?u khng
N?i ch?ng b?ng lng, ??c thc bi?u ?ng
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 4892
Mua cau hy ch?n bu?ng sai
Ch?n gi chn di, eo th?t, s?ng lu?
C??i G? Mi?n Nam, V?nh Long 7797
M ?i, con m chnh duyn
Ghe b?u l?i c??i m?t thin h?n hi.
C??i G? Mi?n Nam, ??ng Thp 1272