Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C??i V?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i V? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7544
V d?u nh c?t, c?t xiu
Mu?n ?i c??i v?, s? nhi?u mi?ng ?n
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp 2027
Tro ln cht vt cy b?n,
Vi anh ?i c??i v? cho sng th?n nh?n ghe.
C??i V? Mi?n Nam, 389
Tro ln cht vt cy b?n
Vi anh ?i c??i v?, cho sng th?n nh?n ghe.
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp,Kin Giang 3315
Tr?ng r?m m??i su tr?ng treo
Anh ?ng gi??ng Lo c??i v? Nha Trang
C??i V? Mi?n Trung, Khnh Ha 8617
T?m tr?n V?nh Long ??t tng, cn t?i
Anh c??i v? khc t?ng, xa lng s? h?i bao nhiu?
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 6406
Nh ti mi d?t c?t xiu
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i V? Mi?n Nam, B?c Liu 1094
Ng ln t?m so, gi? m?o ?? th?
Em bi?u anh v? c??i v?, ??ng ??i ??ng ch?
Em cn nh? tu?i, ?? cha m? nh? ?i n?m.
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp 9491
N? gi nam hn C??i V? ??i Chng 5395
Mua tru, c??i v?, lm nh
C? ba vi?c ?y ??u l kh thay
C??i V? ??i Chng 2242
L?u lu lng l?c
T?c ng?c ng?n c?n bo (cy hoang nh? c tri tr? hay hi ?n)
B ?n no b ng?a c? ry
Ng?a c? ry ng?a c? c?n r? (cy n?a)
??a b v? M??ng Trng
Tm m??i ng??i ki?m c?
B ?? b nh lang
B vng, b nh ??o ?ng
Tng tng tng tng/ ai ?nh tr?ng m??ng trn
L?n khn con ga tr?ng gy (con g)
Gy gy trong r?y ngoi m??ng/ v??n nh? v??n nh ai
ng mo bi?u m? my/ tr?y bn bi?u tr?y b (tri b/b?u)
M?ng mu bi?u m?ng n?a/ b? ??o bi?u m? nng
Quan sang bi?u k? kh/ b l bi?u b n?p (b la)
C?m n?p bi?u c?m chim/ co co bi?u chu ch?u (*)
C?t n?a ro cho ta cho c?m/ l?y l??i l?m cho ta c?m ti?n
L?y l??i li?m cho ta c?t bi (c? tranh)
L?y l??i hi cho ta hi l (la)
Nng l?y ch cho ta ?n th?t/ nng con v?t cho ta ?n ?i (n??ng)
Nui con ca cho ta l?y m? (g)
D?t l?y m? l?a ?i?u/ d?t nhi?u nhi?u cho ta c??i v?
C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8506
L?ng tai nghe cho r, nghe chung g m?t gi?,
Bi?u anh c??i v? ??ng ch?
Tu?i em cn nh?, ?? ph? m?u ch? ?i n?m.
C??i V? Mi?n Nam, B?n Tre 6532
Lm trai c??i v? b nh? nh giu t?u ngh hoa C??i V? ??i Chng 4607
Con C??i v? khng cheo nh? c ngoo khng m?u; C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8698
Chu?i non d p cht ng?m (5)
Trai t? ?i v?, khc th?m thu ?m
Khc r?i b? m ?nh thm
Ti?n ?u c??i v? n?a ?m cho m?y ?
C??i V? ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 2721
Chim quyn nhnh ?t lu lo (2)
Lu lo b?i ?t khng cho chim chuy?n
Trch ng??i th?c n? thuy?n quyn
Ng?i gi? b?i ?t chim chuy?n ???c ?u
Chim bay chim ??u hng ro
Cng tr?a cng n?ng khng n?i no ngh? chn
Ng ln cy t chn t?ng
Cng cao,cng l?n n?a m?ng, n?a lo
Trch ng??i th?c n? sao kho so ?o
Ng?i gi? b?i ?t khng choc him chuy?n.
Chi?c tu l?n ch?y mau ???ng gi
Ci xe h?i ch?y l? nh? dng
Vi?c c??i v? v? ch?ng ch?ng
Th??ng nhau c?ng v?i, d?t lng c?ng mau.
C??i V? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1536
Ch?ng lanh c??i v? kh kh?,
??n khi c khch, ?t gi??ng th? n chun.
C??i V? Mi?n Trung, Ph Yn, 4889
Ch?ng c??i v? cheo C??i V? ??i Chng 4219
C??i v? th c??i li?n tay
??ng ?? lu ngy, l?m k? gim pha
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 1844
C??i v? thng h, b qu thng su C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1528
C??i v? king tu?i ?n b
Xy nh so tu?i ?n ng.
C??i V? ??i Chng 8516
C??i v? khng cheo, nh? ko khng ch?t C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3551
C??i v? khng cheo ti?n gieo xu?ng n??c C??i V? ??i Chng 9567
C??i v? khng cheo ti?n gieo xu?ng b?. C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1225
C??i v? khng cheo m??i heo c?ng m?t; C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8816
C??i v? khng cheo m??i heo c?ng m?t C??i V? ??i Chng 4048
B??c ln t?m vn, em ??c v?n cu th?,
Bi?u anh c??i v? ??ng ch?,
Tu?i em cn nh?, ?? cha m? nh? ?i n?m.
C??i V? Mi?n Nam, C?n Th?, 6967
Anh v? c??i v? cho xong (2)
Cn em tp nh?, l?n rong kh tm
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 6862
Anh v? c??i v? cho xong
Em l con tp ? l?n rong kh tm!
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 5694
Anh lanh c??i v? cho lanh
??n khi c khch ?? anh tr?m b?
C??i V? Mi?n Trung, Bnh ??nh 3655
?m khuya v?ch vch trao th?,
Xin anh c??i v? ??ng ch? u?ng cng !
C??i V? Mi?n Nam, An Giang 733
?m khuya tr?ng l?n, g ku,
Hai ??a mnh xa cch, b? c?p g?i thu cho ai n?m?
C?p g?i thu ?? l?i cho anh n?m,
Mai sau c??i v?, anh ngh? th?m th??ng em.
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp 3153
??ng lo c??i v? mi?t ??ng
Ba kha c?m ngu?i ?n rng c? n?m.
C??i V? Mi?n Nam, 1573
??n tranh nh? s?i ku thanh,
Anh b? em c??i v? sao ?nh,
Em than m?t ti?ng chim trn cnh c?ng r?i.
C??i V? Mi?n Nam, B?n Tre 1422