Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » C??i V?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V d?u nh d?t c?t xiu,
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i V? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7556
V d?u nh c?t, c?t xiu
Mu?n ?i c??i v?, s? nhi?u mi?ng ?n
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp 2039
Tro ln cht vt cy b?n,
Vi anh ?i c??i v? cho sng th?n nh?n ghe.
C??i V? Mi?n Nam, 402
Tro ln cht vt cy b?n
Vi anh ?i c??i v?, cho sng th?n nh?n ghe.
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp,Kin Giang 3328
Tr?ng r?m m??i su tr?ng treo
Anh ?ng gi??ng Lo c??i v? Nha Trang
C??i V? Mi?n Trung, Khnh Ha 8631
T?m tr?n V?nh Long ??t tng, cn t?i
Anh c??i v? khc t?ng, xa lng s? h?i bao nhiu?
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 6421
Nh ti mi d?t c?t xiu
Mu?n ?i c??i v? s? nhi?u mi?ng ?n.
C??i V? Mi?n Nam, B?c Liu 1108
Ng ln t?m so, gi? m?o ?? th?
Em bi?u anh v? c??i v?, ??ng ??i ??ng ch?
Em cn nh? tu?i, ?? cha m? nh? ?i n?m.
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp 9508
N? gi nam hn C??i V? ??i Chng 5407
Mua tru, c??i v?, lm nh
C? ba vi?c ?y ??u l kh thay
C??i V? ??i Chng 2257
L?u lu lng l?c
T?c ng?c ng?n c?n bo (cy hoang nh? c tri tr? hay hi ?n)
B ?n no b ng?a c? ry
Ng?a c? ry ng?a c? c?n r? (cy n?a)
??a b v? M??ng Trng
Tm m??i ng??i ki?m c?
B ?? b nh lang
B vng, b nh ??o ?ng
Tng tng tng tng/ ai ?nh tr?ng m??ng trn
L?n khn con ga tr?ng gy (con g)
Gy gy trong r?y ngoi m??ng/ v??n nh? v??n nh ai
ng mo bi?u m? my/ tr?y bn bi?u tr?y b (tri b/b?u)
M?ng mu bi?u m?ng n?a/ b? ??o bi?u m? nng
Quan sang bi?u k? kh/ b l bi?u b n?p (b la)
C?m n?p bi?u c?m chim/ co co bi?u chu ch?u (*)
C?t n?a ro cho ta cho c?m/ l?y l??i l?m cho ta c?m ti?n
L?y l??i li?m cho ta c?t bi (c? tranh)
L?y l??i hi cho ta hi l (la)
Nng l?y ch cho ta ?n th?t/ nng con v?t cho ta ?n ?i (n??ng)
Nui con ca cho ta l?y m? (g)
D?t l?y m? l?a ?i?u/ d?t nhi?u nhi?u cho ta c??i v?
C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8521
L?ng tai nghe cho r, nghe chung g m?t gi?,
Bi?u anh c??i v? ??ng ch?
Tu?i em cn nh?, ?? ph? m?u ch? ?i n?m.
C??i V? Mi?n Nam, B?n Tre 6547
Lm trai c??i v? b nh? nh giu t?u ngh hoa C??i V? ??i Chng 4623
Con C??i v? khng cheo nh? c ngoo khng m?u; C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8712
Chu?i non d p cht ng?m (5)
Trai t? ?i v?, khc th?m thu ?m
Khc r?i b? m ?nh thm
Ti?n ?u c??i v? n?a ?m cho m?y ?
C??i V? ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 2734
Chim quyn nhnh ?t lu lo (2)
Lu lo b?i ?t khng cho chim chuy?n
Trch ng??i th?c n? thuy?n quyn
Ng?i gi? b?i ?t chim chuy?n ???c ?u
Chim bay chim ??u hng ro
Cng tr?a cng n?ng khng n?i no ngh? chn
Ng ln cy t chn t?ng
Cng cao,cng l?n n?a m?ng, n?a lo
Trch ng??i th?c n? sao kho so ?o
Ng?i gi? b?i ?t khng choc him chuy?n.
Chi?c tu l?n ch?y mau ???ng gi
Ci xe h?i ch?y l? nh? dng
Vi?c c??i v? v? ch?ng ch?ng
Th??ng nhau c?ng v?i, d?t lng c?ng mau.
C??i V? Mi?n Nam, Ti?n Giang 1551
Ch?ng lanh c??i v? kh kh?,
??n khi c khch, ?t gi??ng th? n chun.
C??i V? Mi?n Trung, Ph Yn, 4904
Ch?ng c??i v? cheo C??i V? ??i Chng 4233
C??i v? th c??i li?n tay
??ng ?? lu ngy, l?m k? gim pha
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 1858
C??i v? thng h, b qu thng su C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1546
C??i v? king tu?i ?n b
Xy nh so tu?i ?n ng.
C??i V? ??i Chng 8531
C??i v? khng cheo, nh? ko khng ch?t C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3564
C??i v? khng cheo ti?n gieo xu?ng n??c C??i V? ??i Chng 9582
C??i v? khng cheo ti?n gieo xu?ng b?. C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1242
C??i v? khng cheo m??i heo c?ng m?t; C??i V? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 8830
C??i v? khng cheo m??i heo c?ng m?t C??i V? ??i Chng 4066
B??c ln t?m vn, em ??c v?n cu th?,
Bi?u anh c??i v? ??ng ch?,
Tu?i em cn nh?, ?? cha m? nh? ?i n?m.
C??i V? Mi?n Nam, C?n Th?, 6987
Anh v? c??i v? cho xong (2)
Cn em tp nh?, l?n rong kh tm
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 6878
Anh v? c??i v? cho xong
Em l con tp ? l?n rong kh tm!
C??i V? Mi?n Nam, V?nh Long 5711
Anh lanh c??i v? cho lanh
??n khi c khch ?? anh tr?m b?
C??i V? Mi?n Trung, Bnh ??nh 3670
?m khuya v?ch vch trao th?,
Xin anh c??i v? ??ng ch? u?ng cng !
C??i V? Mi?n Nam, An Giang 747
?m khuya tr?ng l?n, g ku,
Hai ??a mnh xa cch, b? c?p g?i thu cho ai n?m?
C?p g?i thu ?? l?i cho anh n?m,
Mai sau c??i v?, anh ngh? th?m th??ng em.
C??i V? Mi?n Nam, ??ng Thp 3171
??ng lo c??i v? mi?t ??ng
Ba kha c?m ngu?i ?n rng c? n?m.
C??i V? Mi?n Nam, 1589
??n tranh nh? s?i ku thanh,
Anh b? em c??i v? sao ?nh,
Em than m?t ti?ng chim trn cnh c?ng r?i.
C??i V? Mi?n Nam, B?n Tre 1437