Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ?a Th

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm trn c c?p sinh ?i
L?i th??ng con ch?, nh? ??i con em
Ph?i chi cho php r rng
Anh c??i hai nng h?nh phc bi?t bao?
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 3900
X?u xa c?ng th? ch?ng ta
D cho t?t ??p c?ng ra ch?ng ng??i
?a Th ??i Chng 1045
X?u nh? tui ?y, thi?t ra ph?n x?u,
o khng c m b?n, Nn khng c m ??i,
M?i ch?y th l, Cn c ?i ba m? v?,
T?t nh? o m khng c ch?ng
- R?c bu, c ph?i l?i sng,
X?u nh? anh m c ?i ba m? v?,
H?a l tr?i c?ng ch?u thua!
?a Th Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7074
V? m?t c?t ch?t dy tr?u
V? hai c?t ch?t n?i s?u ?a ?oan
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu 7876
V? l?n c?a anh l g?c l r?
Cn em v? nh? l ng?n l ngnh
V? l?n anh d?u chua h?n chanh
Ph? m?u anh ?em tr?u cau c??i h?i
Cn gi nh? em ng?t cch m?y
C?ng khng c t?m gi?y l?n mnh c?m tay
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 628
V? l?n ?nh v? nh? ch?y ra c?a ng ku tr?i
Tr?i ?i nh?t phu, l??ng ph? ? ??i ??ng ?u?
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 8311
V? l?n ?nh v? nh?
Ch?y ra c?a ng? c?n c? ku tr?i
Nh?t phu l??ng ph? ? ??i ??ng ?u ?
?a Th ??i Chng 3513
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?,
?n b (Th?n "??") m ?nh c?ng m m?n ??i
N??c nng ?? l? bnh vi (*)
Ti ng?i ti ngh? b? ti ti bu?n
B? ti d? d?i d? khn
Say ??m ci "??" b? m? con ti
?a Th ??i Chng 2988
Trong lng b T b Cai
C khn th l?y v? hai cho ch?ng
?a Th ??i Chng 393
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
?a Th Mi?n Nam, 9612
Trch tr?i sao l?i b?t cng
K? ?i ba v?, ng??i phng khng su?t ??i
B?c thang ln h?i ng tr?i
Cng b?ng khng th?y, th?y ??i b?t cng?
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 8996
Tr?i m?a d??i bi?n m?a ln
S? anh hai v? m?i nn c?a nh
?a Th Mi?n Trung, Khnh Ha 5000
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 8576
Tr?ng tr?u ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng
?a Th ??i Chng 5825
Thuy?n d?c anh tr?i chi?u ngang
Anh th?i n?m gi?a, hai nng ?i bn.
?a Th ??i Chng 3445
Thang bao nhiu b?c cho v?a
Anh bao nhiu v? m ch?a b?ng lng.
?a Th ??i Chng 10256
Thi?u chi rau, b?u ?n rau
Thi?u chi ng??i (n?i), b?u lm b ng??i ta?
?a Th Mi?n Nam, B?n Tre 2531
Thi?u chi rau b?u ?n rau
Thi?u chi ch?ng m lm b ng??i ta.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu 734
Thi?u chi rau anh bi?u tui ?n rau
Thi?u chi ng??i anh bi?u tui lm b cho anh
?a Th ??i Chng 3563
Thn em lm l? v duyn
M?i ngy m?t tr?n ?n ghen t?i b?i
Ai ?i ? v?y cho r?i
Cn h?n l?y l?, ch?ng ng??i kh? ta
?a Th ??i Chng 2312
Thn em lm l? ch?ng n?
?u nh? chnh th?t m l ln gi??ng
T?i t?i ch? gi? m?t bu?ng
Cho m?t manh chi?u n?m sung chu?ng b
Mong ch?ng ch?ng ch?ng xu?ng cho
??n khi ch?ng xu?ng g o o gy d?n
Cha m? con g kia my v?i gy d?n
Lm tao khi?p va v n?i ch?ng con
?a Th ??i Chng 5830
Thn em lm (l?y) l? ch?ng n?
C nh? chnh th?t m l gi?a g??ng
T?i t?i ch? gi? m?t bu?ng
Cho em manh chi?u n?m sung chu?ng b
Mong ch?ng ch?ng ch?ng xu?ng cho
??n khi ch?ng xu?ng g o o gy d?n
Chm cha con g kia, sao my v?i gy d?n
My lm cho ta m?t va kinh h?n v? n?i ch?ng con
?a Th ??i Chng 5484
Thn em ?i l?y ch?ng chung
Khc no nh? ci bung xung chui ??u
?a Th ??i Chng 3807
Th?y anh ti c?ng yu ??i,
Bi?t r?ng v? c? c r?i anh khng?
?a Th ??i Chng 7688
Th?y anh em c?ng mu?n cho (5)
S? r?ng ch? c? gi?t dao trong mnh.
??y gi?t dao ?y g??m k? nch
Thu?n nhn tnh c?t vch sang ch??
?a Th Mi?n Nam, ??ng Thp 1429
Tnh tui r? r? mu?n lm ch? hi?n th
Khng thm lm ti?u thi?p, chng ch b?n c??i
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 9723
Tai nghe m ro ?i xu.
L?ng ??ng hai v?, g?o ?u v n?ng?
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 2310
T?t s? l?y ???c ch?ng chung
L??ng vua kh?i ?ng, o ch?ng kh?i may
?a Th ??i Chng 3860
T?t duyn l?y ???c ch?ng chung ?a Th ??i Chng 8783
Ti trai l?y n?m l?y b?y
Gi chnh chuyn ch? l?y m?t ch?ng
?a Th ??i Chng 3179
Sng bao nhiu n??c ch?y v?a
Trai bao nhiu v? c?ng ch?a th?a lng
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 8879
S?m mai anh ?i ch? G V?p
Mua m?t x?p v?i ?em v?
Cho con hai n c?t
Con ba n may
Con t? n ??t
Con n?m n vi?n
Con su ??m nt
Con b?y v?t khuy
Anh m?i b??c c?ng ra ?i
Con tm n nu
Con chn n tr
B? em m??i ?i
Sao em ng??i ?i
Sao em ?? v?y
Cn g o anh.
?a Th Mi?n Nam, ??ng Thp 6986
Rau r?m ??t c?ng d? b?ng kh tr?ng
D th??ng cho l?m c?ng ch?ng ng??i ta.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 1902
ng ch?t th thi?t thn ng
B ti s?p s?a l?y ch?ng nay mai
B ch?t, th thi?t thn b
ng ti s?p s?a l?y ba nng h?u
?a Th ??i Chng 705
Nh r??ng m l?p tranh my,
Lm trai hai v? nh? dy bu?c mnh.
?a Th Mi?n Trung 3898
Nh d??ng (r??ng) m l?p tranh my
Thn anh hai v? nh? dy c?t mnh!
?a Th ??i Chng 6234
Ngho th ?n gnh ? vai,
T?i g lm m?n cho ai dy b?a.
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 5484
Ng?m thay thn ph?n ?n b
Ch?ng chung khng th? ai ch?a cho ai.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu 3550
N??c xui ch?y gi bu?m m?m
Mu?n v lm b bi?t b?n hay khng
?a Th ??i Chng 4033
N?m th b?y thi?p ?a Th ??i Chng 5455
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 2)
Anh m b?t ch??c Thc Sinh,
Th anh ??ng trch v? mnh Ho?n Th?!"
?a Th ??i Chng 4142
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 1)
??n r?ng bun bn n?m nay pht ti.
Lng anh mu?n l?y v? hai,
R?ng: "Nh c thu?n, nay mai n v??
R?i ra m?t qun ?i qu,
Ti mu?n n v? lm b?n s?m hm.
Tr??c l sinh t? sinh tn,
Sau n?a th? ph?ng cng mn ng b.
Tr??c con nh sau ra con n,
Xin nh r?i ch? c ghen tung.
Ch? r?ng th lm gi bun,
Sng r?ng l?m n??c trong ngu?n ch?y ra.
Lng anh ?n ? th?t th,
Coi n m??i tm, coi nh hai m??i;
Lng anh chng c nh? ng??i,
C m?i n?i c?, t?i tr?i ai mang;
Lng anh ?n ? b?ng ngang,
N giu b?ng m?y c?ng nng th? hai".
- "Thi thi, ti bi?t anh r?i,
B?ng anh nng n?i gi?ng kh?i khng b?ng!
By gi? anh kho khn ngoan,
Sau anh t? ti, ti lm chi anh? (Cn Ti?p)
?a Th ??i Chng 8402
M?t v hai go th??ng tung,
M?t chng hai thi?p nh? bu?ng chu?i sai.
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 5835
M?t v? n?m gi??ng lo Hai v? n?m cho queo
Ba v? ra chu?ng heo m n?m
?a Th ??i Chng 3622
M?t v? n?m gi??ng Lo (2)
Hai v? n?m chu?ng heo!
?a Th ??i Chng 3750
M?t v? n?m gi??ng lo
Hai v? n?m cho queo
Ba v? ra chu?ng heo m n?m
?a Th ??i Chng 8261
M?t v? m x? khng xong
Cn ?i hai v? cho cong ... ci x??ng su?n
T? nay s?ng c?ng b?ng khng
Thi r?i ci ki?p lm ch?ng lm cha
?a Th Mi?n Trung 5795
M?t v? khng kh? m mang (3)
Hai v? th s? b cng ra sn.
?a Th ??i Chng 6741
M?t v? khng kh? m mang (2)
Hai v? b? xm b? lng m ?i!
?a Th ??i Chng 9219
M?t v? khng kh? m mang
Nhi?u v? nhi?u n? h?t ?ng lm ?n.
?a Th ??i Chng 2972