Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ?a Th

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm trn c c?p sinh ?i
L?i th??ng con ch?, nh? ??i con em
Ph?i chi cho php r rng
Anh c??i hai nng h?nh phc bi?t bao?
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 3913
X?u xa c?ng th? ch?ng ta
D cho t?t ??p c?ng ra ch?ng ng??i
?a Th ??i Chng 1062
X?u nh? tui ?y, thi?t ra ph?n x?u,
o khng c m b?n, Nn khng c m ??i,
M?i ch?y th l, Cn c ?i ba m? v?,
T?t nh? o m khng c ch?ng
- R?c bu, c ph?i l?i sng,
X?u nh? anh m c ?i ba m? v?,
H?a l tr?i c?ng ch?u thua!
?a Th Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 7090
V? m?t c?t ch?t dy tr?u
V? hai c?t ch?t n?i s?u ?a ?oan
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu 7889
V? l?n c?a anh l g?c l r?
Cn em v? nh? l ng?n l ngnh
V? l?n anh d?u chua h?n chanh
Ph? m?u anh ?em tr?u cau c??i h?i
Cn gi nh? em ng?t cch m?y
C?ng khng c t?m gi?y l?n mnh c?m tay
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 639
V? l?n ?nh v? nh? ch?y ra c?a ng ku tr?i
Tr?i ?i nh?t phu, l??ng ph? ? ??i ??ng ?u?
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 8326
V? l?n ?nh v? nh?
Ch?y ra c?a ng? c?n c? ku tr?i
Nh?t phu l??ng ph? ? ??i ??ng ?u ?
?a Th ??i Chng 3524
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?,
?n b (Th?n "??") m ?nh c?ng m m?n ??i
N??c nng ?? l? bnh vi (*)
Ti ng?i ti ngh? b? ti ti bu?n
B? ti d? d?i d? khn
Say ??m ci "??" b? m? con ti
?a Th ??i Chng 3002
Trong lng b T b Cai
C khn th l?y v? hai cho ch?ng
?a Th ??i Chng 405
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
?a Th Mi?n Nam, 9624
Trch tr?i sao l?i b?t cng
K? ?i ba v?, ng??i phng khng su?t ??i
B?c thang ln h?i ng tr?i
Cng b?ng khng th?y, th?y ??i b?t cng?
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 9012
Tr?i m?a d??i bi?n m?a ln
S? anh hai v? m?i nn c?a nh
?a Th Mi?n Trung, Khnh Ha 5014
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 8588
Tr?ng tr?u ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng
?a Th ??i Chng 5838
Thuy?n d?c anh tr?i chi?u ngang
Anh th?i n?m gi?a, hai nng ?i bn.
?a Th ??i Chng 3456
Thang bao nhiu b?c cho v?a
Anh bao nhiu v? m ch?a b?ng lng.
?a Th ??i Chng 10268
Thi?u chi rau, b?u ?n rau
Thi?u chi ng??i (n?i), b?u lm b ng??i ta?
?a Th Mi?n Nam, B?n Tre 2543
Thi?u chi rau b?u ?n rau
Thi?u chi ch?ng m lm b ng??i ta.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu 748
Thi?u chi rau anh bi?u tui ?n rau
Thi?u chi ng??i anh bi?u tui lm b cho anh
?a Th ??i Chng 3579
Thn em lm l? v duyn
M?i ngy m?t tr?n ?n ghen t?i b?i
Ai ?i ? v?y cho r?i
Cn h?n l?y l?, ch?ng ng??i kh? ta
?a Th ??i Chng 2328
Thn em lm l? ch?ng n?
?u nh? chnh th?t m l ln gi??ng
T?i t?i ch? gi? m?t bu?ng
Cho m?t manh chi?u n?m sung chu?ng b
Mong ch?ng ch?ng ch?ng xu?ng cho
??n khi ch?ng xu?ng g o o gy d?n
Cha m? con g kia my v?i gy d?n
Lm tao khi?p va v n?i ch?ng con
?a Th ??i Chng 5844
Thn em lm (l?y) l? ch?ng n?
C nh? chnh th?t m l gi?a g??ng
T?i t?i ch? gi? m?t bu?ng
Cho em manh chi?u n?m sung chu?ng b
Mong ch?ng ch?ng ch?ng xu?ng cho
??n khi ch?ng xu?ng g o o gy d?n
Chm cha con g kia, sao my v?i gy d?n
My lm cho ta m?t va kinh h?n v? n?i ch?ng con
?a Th ??i Chng 5500
Thn em ?i l?y ch?ng chung
Khc no nh? ci bung xung chui ??u
?a Th ??i Chng 3820
Th?y anh ti c?ng yu ??i,
Bi?t r?ng v? c? c r?i anh khng?
?a Th ??i Chng 7703
Th?y anh em c?ng mu?n cho (5)
S? r?ng ch? c? gi?t dao trong mnh.
??y gi?t dao ?y g??m k? nch
Thu?n nhn tnh c?t vch sang ch??
?a Th Mi?n Nam, ??ng Thp 1441
Tnh tui r? r? mu?n lm ch? hi?n th
Khng thm lm ti?u thi?p, chng ch b?n c??i
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 9737
Tai nghe m ro ?i xu.
L?ng ??ng hai v?, g?o ?u v n?ng?
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 2322
T?t s? l?y ???c ch?ng chung
L??ng vua kh?i ?ng, o ch?ng kh?i may
?a Th ??i Chng 3877
T?t duyn l?y ???c ch?ng chung ?a Th ??i Chng 8800
Ti trai l?y n?m l?y b?y
Gi chnh chuyn ch? l?y m?t ch?ng
?a Th ??i Chng 3195
Sng bao nhiu n??c ch?y v?a
Trai bao nhiu v? c?ng ch?a th?a lng
?a Th Mi?n Nam, V?nh Long 8896
S?m mai anh ?i ch? G V?p
Mua m?t x?p v?i ?em v?
Cho con hai n c?t
Con ba n may
Con t? n ??t
Con n?m n vi?n
Con su ??m nt
Con b?y v?t khuy
Anh m?i b??c c?ng ra ?i
Con tm n nu
Con chn n tr
B? em m??i ?i
Sao em ng??i ?i
Sao em ?? v?y
Cn g o anh.
?a Th Mi?n Nam, ??ng Thp 6999
Rau r?m ??t c?ng d? b?ng kh tr?ng
D th??ng cho l?m c?ng ch?ng ng??i ta.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu, Kin Giang 1917
ng ch?t th thi?t thn ng
B ti s?p s?a l?y ch?ng nay mai
B ch?t, th thi?t thn b
ng ti s?p s?a l?y ba nng h?u
?a Th ??i Chng 717
Nh r??ng m l?p tranh my,
Lm trai hai v? nh? dy bu?c mnh.
?a Th Mi?n Trung 3911
Nh d??ng (r??ng) m l?p tranh my
Thn anh hai v? nh? dy c?t mnh!
?a Th ??i Chng 6248
Ngho th ?n gnh ? vai,
T?i g lm m?n cho ai dy b?a.
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 5495
Ng?m thay thn ph?n ?n b
Ch?ng chung khng th? ai ch?a cho ai.
?a Th Mi?n Nam, B?c Liu 3565
N??c xui ch?y gi bu?m m?m
Mu?n v lm b bi?t b?n hay khng
?a Th ??i Chng 4046
N?m th b?y thi?p ?a Th ??i Chng 5470
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 2)
Anh m b?t ch??c Thc Sinh,
Th anh ??ng trch v? mnh Ho?n Th?!"
?a Th ??i Chng 4155
N?m ngoi anh m?i sang Ty (Cu 1)
??n r?ng bun bn n?m nay pht ti.
Lng anh mu?n l?y v? hai,
R?ng: "Nh c thu?n, nay mai n v??
R?i ra m?t qun ?i qu,
Ti mu?n n v? lm b?n s?m hm.
Tr??c l sinh t? sinh tn,
Sau n?a th? ph?ng cng mn ng b.
Tr??c con nh sau ra con n,
Xin nh r?i ch? c ghen tung.
Ch? r?ng th lm gi bun,
Sng r?ng l?m n??c trong ngu?n ch?y ra.
Lng anh ?n ? th?t th,
Coi n m??i tm, coi nh hai m??i;
Lng anh chng c nh? ng??i,
C m?i n?i c?, t?i tr?i ai mang;
Lng anh ?n ? b?ng ngang,
N giu b?ng m?y c?ng nng th? hai".
- "Thi thi, ti bi?t anh r?i,
B?ng anh nng n?i gi?ng kh?i khng b?ng!
By gi? anh kho khn ngoan,
Sau anh t? ti, ti lm chi anh? (Cn Ti?p)
?a Th ??i Chng 8418
M?t v hai go th??ng tung,
M?t chng hai thi?p nh? bu?ng chu?i sai.
?a Th Mi?n Trung, Ph Yn, 5849
M?t v? n?m gi??ng lo Hai v? n?m cho queo
Ba v? ra chu?ng heo m n?m
?a Th ??i Chng 3635
M?t v? n?m gi??ng Lo (2)
Hai v? n?m chu?ng heo!
?a Th ??i Chng 3765
M?t v? n?m gi??ng lo
Hai v? n?m cho queo
Ba v? ra chu?ng heo m n?m
?a Th ??i Chng 8273
M?t v? m x? khng xong
Cn ?i hai v? cho cong ... ci x??ng su?n
T? nay s?ng c?ng b?ng khng
Thi r?i ci ki?p lm ch?ng lm cha
?a Th Mi?n Trung 5809
M?t v? khng kh? m mang (3)
Hai v? th s? b cng ra sn.
?a Th ??i Chng 6754
M?t v? khng kh? m mang (2)
Hai v? b? xm b? lng m ?i!
?a Th ??i Chng 9235
M?t v? khng kh? m mang
Nhi?u v? nhi?u n? h?t ?ng lm ?n.
?a Th ??i Chng 2991