Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ?a Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vo cha xem t??ng m?i t,
Xem chung m?i ?c xem c l?n ch?ng.
C l?n ch?ng c tu ? v?y,
Cha m? gi trng c?y vo ?u,
Xin c gi? l?y c?nh m?u.
?a Tnh ??i Chng 2265
Tro ln cy mt t mi, nhi?u x?,
Con gi l?ng l?, trai t? b?y b?,
Con gi nhu m, trai ? ?m ?u.
?a Tnh Mi?n Trung 5892
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
?a Tnh Mi?n Nam, 2317
Trn tr?i ba b?y ng sao
ng b?ng tt li ng cao tt m.
Ng?n ?n c ch?y quanh cu ??i
Anh c v? r?i anh ni d?i r?ng khng.
C nn ch?ng ?? thi?p l?y ch?ng
?? chng l?y v?, k?o u?ng cng ?i ng??i!
?a Tnh ??i Chng 1797
Tr?n xu?ng ?y n?m b?y cnh ??ng
Mu?n gh th?m anh m?t cht, s? c bc ni gi tm ch?ng h? ng??i
?a Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 8774
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
?a Tnh Mi?n Nam, 3792
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
?a Tnh Mi?n Nam, 6657
Ti v?i anh khc lng, khc t?ng,
T?i sao anh ku b?ng b?ng mnh
V? con anh ? nh c s?n
Sao anh cn bi?u g ngh?a chung tnh v?i anh.
?a Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 9659
Thi?u chi con gi ch?n ny,
L?i d con Th? ?n my Ph nhiu?
?a Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 404
Nghe tin anh c v? r?i
Nh? ai d?i bt (??i) n??c si trong lng
?a Tnh ??i Chng 7401
N?a ?m tr?ng tr? sang canh
L? ?n v?ng d?i ?? quanh ch mo
?a Tnh ??i Chng 5372
N??c trong xanh ch?y quanh ???ng l?
Anh c v? r?i ??ng gi? b? th??ng em
?a Tnh Mi?n Trung 9626
N??c ch?y liu riu
L?c bnh tri lu ru
Anh th?y em nh? xu anh th??ng!
?a Tnh Mi?n Nam, B?n Tre 808
M?t cnh hoa si m?t gi hoa chanh
Ai mua em bn m?t cnh n?m quan.
Hoa em cn n? ch?a tn
Ai mua em bn n?m quan b?y ??ng.
Hoa em chnh th?c cn khng
Anh no c v? th ??ng ch?i ho?
Hoa em tan c?a nt nh
?nh con b? v? v hoa em ny
Ch?ng yu hoa ?em tr? t?n cy
Xin ??ng ?y ??a m r?y thn ho?
?a Tnh ??i Chng 4743
M?t b?n hai ki?ng cn xanh (2)
M?t chng hai thi?p ph?i sanh nhi?u b?.
?a Tnh ??i Chng 7406
M?t tay hai tri kh b?ng,
Mi?n (l) (Mu?n) b?ng tri n? th ??ng tri kia.
?a Tnh Mi?n Nam, B?n Tre 4024
M?t tay em v?n m?y cnh
Qu? chn th b?, qu? xanh th ??ng
?a Tnh ??i Chng 7381
M?t ng?t r?t xu?ng thau ??ng
Nh?ng l?i anh ni cho lng em say
M?t tru anh s?m ?i cy
M?t chng ?i thi?p c ngy oan gia!
Chng ?i! chng cho em ra
Nh? ?u m?t ? ?i g ?p chung.
?a Tnh ??i Chng 815
M?ng non n?u v?i g ??ng (2)
Ch?i nhau m?t tr?n xem ch?ng v? ai
Ch?ng v? ch? c? hay v? ch? hai
Ch?i cho tr?n n?a v? ai th v?
?a Tnh ??i Chng 5481
M?ng non n?u v?i g ??ng
Ch?i nhau m?t tr?n xem ch?ng v? ai
Gi gan c??p ???c ch?ng ng??i
Non gan h?t va r?ng r?i tay chn
?a Tnh ??i Chng 8682
H ch?i m?t ch?p cho m
Trai nam nhn b? v?, gi hi?n th b? ch?ng.
?a Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 9197
Gi ??a bu?ng chu?i sau h (7)
L?m le con ch?, d d con em.
?a Tnh Mi?n Trung, Ph Yn 5599
Em th?y anh em c?ng mu?n cho
S? r?ng ch? ? d?t dao trong mnh
Dao trong mnh, g??m anh c?p nch
Thu?n nh?n tnh khot vch sang ch?i
?a Tnh ??i Chng 9413
Dng sng lai lng c con n??c b?c
Anh c v? r?i, cn g?t em chi.
?a Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 3771
Cn g m ??i m trng
Cn g qua l?i n c?n anh ?i
Anh c v? r?i nh? ??a c ?i
B? em l? l?ng m? ci m?t mnh
?a Tnh Mi?n Trung 6322
C M? c M?n c ?o
Ba c ch?a ch?ng, ti thu?n c? ba
?a Tnh ??i Chng 5857
C L c L?u c ?o
Ch?m ai th ch?m th? no cho cn
?a Tnh ??i Chng 7475
C l l?t tnh ph? x??ng sng
C cha bn B?c, b? mi?u bn ng t?i tn
?a Tnh ??i Chng 3700
Chu?n chu?n ??u nhnh ta t
D??ng m l?y chu, b? c sao ?nh
?a Tnh Mi?n Trung 3580
Chi?u bng m tr?i gc ??n
Mu?n v lm b bi?t c b?n hay khng ?
?a Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 4574
Chi?u bng (hoa) m tr?i gc ??n
Mu?n v lm b bi?t c b?n hay khng ?
?a Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 2982
Ch?ng con chi n?a ng?y ng
?? em trai gi mn duyn gi th thi.
?a Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 3222
C l?i m??ng tre, c xe ?ui ph??ng
Anh c v? r?i ni b??ng th??ng em.
?a Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 7627
Bng s? cng v?i bng li
Tui quy?t b? h?t, kh?i ai c?n nh?n
?a Tnh ??i Chng 9105
Ba c m ??ng thong dong
Ti l?y c gi?a m?t lng c bn.
?a Tnh ??i Chng 4251
o v?t vai anh ?i d?o ru?ng,
Anh c v? r?i ch?ng chu?ng b?u ?u.
?a Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 4319
o v?t vai ?i ?u h?n h?, (2)
Anh c v? r?i, em th??ng l? th thi.
?a Tnh Mi?n Nam, Kin Giang, V?nh Long 8887
o v?t vai ?i ?u h?n h?,
Em c ch?ng r?i ch?ng chu?ng anh ?u.
?a Tnh Mi?n Nam, Kin Giang, V?nh Long 9923
o ??n l?ng o kp ?a Tnh ??i Chng 6840
Anh thch n?m trm
Anh l?i ham n?m m?i.
?a Tnh ??i Chng 4494
Anh c v? ch?a ph?i th?a cho thi?t
??ng ?? em l?m t?i nghi?p b? anh.
?a Tnh Mi?n Nam, An Giang 5156
Anh ?i ?u khng gh l?i nh
Tr??c th?m cha m? sau l th?m em.
?a Tnh Mi?n Nam, An Giang 10338
Anh ?i ?u c?i o b? l?i ?y
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
L?nh lng ?? mng em ??p
?? o anh v? cho t?i x? anh.
?a Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 8606
Anh ? c v? con r?i
Sao anh cn ??c hoa h?i c?m tay?
Hoa h?i n?a ??ng n?a cay,
N?a ng?t nh? ma n?a cay nh? g?ng.
?a Tnh ??i Chng 765
Anh ??ng r?i n??c m?t ?t
Anh ??ng r?t n??c m?t g?ng
?i ta ch?ng ??ng th ??ng
Nhn duyn ng Tr?i ??nh n?a ch?ng thi nhau
?a Tnh Mi?n Nam, Kin Giang 1626
Anh ??ng mi mi?ng, mi?ng mi, (2)
? ?y ni v?y, ch? c ?i ? nh.
?a Tnh Mi?n Nam, An Giang 8921
Anh ??ng mi mi?ng, mi?ng mi,
? c v? r?i th? th?t ni ch?a?
?a Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 7551
?n ng nh? g?y ?n my ?a Tnh ??i Chng 9551
?n ng nh? ci n?m b? ?u p ??y ?a Tnh ??i Chng 3145
?n ng ??u thch ?n qu
?n qu l?i v? nh ?n c?m
Nhai c?m nh? th? nhai r?m
Cho nn c? ph?i v?a c?m v?a qu
?a Tnh ??i Chng 1946