Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ?a Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vo cha xem t??ng m?i t,
Xem chung m?i ?c xem c l?n ch?ng.
C l?n ch?ng c tu ? v?y,
Cha m? gi trng c?y vo ?u,
Xin c gi? l?y c?nh m?u.
?a Tnh ??i Chng 2284
Tro ln cy mt t mi, nhi?u x?,
Con gi l?ng l?, trai t? b?y b?,
Con gi nhu m, trai ? ?m ?u.
?a Tnh Mi?n Trung 5910
Tro ln cy cht vt cy kh,
Ng v? ??ng ru?ng th?y b?n c ch?a ch?ng,
C hai c?y la v?a xong,
C ba ch?a ch?ng b?n ng?n b? ng?,
C t? tu?i hy cn th?,
C n?m cn d?i cn kh?,
Ti ?y ? v?y m ch? b?n c,
Vi tr?i cho c la b?,
Ti qua c??i h?t b?n c ?em v?,
C hai lo t?o bn t?n,
C ba xch n??c d??ng thn m? gi,
C t? xch ch?i ch?n g ch?n heo,
C n?m g ngh?a tnh chung v?i mnh,
N?m th b?y thi?p chng mnh ?ng vui.
?a Tnh Mi?n Nam, 2343
Trn tr?i ba b?y ng sao
ng b?ng tt li ng cao tt m.
Ng?n ?n c ch?y quanh cu ??i
Anh c v? r?i anh ni d?i r?ng khng.
C nn ch?ng ?? thi?p l?y ch?ng
?? chng l?y v?, k?o u?ng cng ?i ng??i!
?a Tnh ??i Chng 1814
Tr?n xu?ng ?y n?m b?y cnh ??ng
Mu?n gh th?m anh m?t cht, s? c bc ni gi tm ch?ng h? ng??i
?a Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 8794
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
?a Tnh Mi?n Nam, 3810
Tr?n xu?ng ?y cch n?m b?y ?m ru?ng ??ng,
Mu?n gh th?m anh m?t cht s? c bc ni gi t?m ch?ng, em h? ng??i.
?a Tnh Mi?n Nam, 6677
Ti v?i anh khc lng, khc t?ng,
T?i sao anh ku b?ng b?ng mnh
V? con anh ? nh c s?n
Sao anh cn bi?u g ngh?a chung tnh v?i anh.
?a Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 9679
Thi?u chi con gi ch?n ny,
L?i d con Th? ?n my Ph nhiu?
?a Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 422
Nghe tin anh c v? r?i
Nh? ai d?i bt (??i) n??c si trong lng
?a Tnh ??i Chng 7422
N?a ?m tr?ng tr? sang canh
L? ?n v?ng d?i ?? quanh ch mo
?a Tnh ??i Chng 5404
N??c trong xanh ch?y quanh ???ng l?
Anh c v? r?i ??ng gi? b? th??ng em
?a Tnh Mi?n Trung 9646
N??c ch?y liu riu
L?c bnh tri lu ru
Anh th?y em nh? xu anh th??ng!
?a Tnh Mi?n Nam, B?n Tre 827
M?t cnh hoa si m?t gi hoa chanh
Ai mua em bn m?t cnh n?m quan.
Hoa em cn n? ch?a tn
Ai mua em bn n?m quan b?y ??ng.
Hoa em chnh th?c cn khng
Anh no c v? th ??ng ch?i ho?
Hoa em tan c?a nt nh
?nh con b? v? v hoa em ny
Ch?ng yu hoa ?em tr? t?n cy
Xin ??ng ?y ??a m r?y thn ho?
?a Tnh ??i Chng 4764
M?t b?n hai ki?ng cn xanh (2)
M?t chng hai thi?p ph?i sanh nhi?u b?.
?a Tnh ??i Chng 7426
M?t tay hai tri kh b?ng,
Mi?n (l) (Mu?n) b?ng tri n? th ??ng tri kia.
?a Tnh Mi?n Nam, B?n Tre 4044
M?t tay em v?n m?y cnh
Qu? chn th b?, qu? xanh th ??ng
?a Tnh ??i Chng 7397
M?t ng?t r?t xu?ng thau ??ng
Nh?ng l?i anh ni cho lng em say
M?t tru anh s?m ?i cy
M?t chng ?i thi?p c ngy oan gia!
Chng ?i! chng cho em ra
Nh? ?u m?t ? ?i g ?p chung.
?a Tnh ??i Chng 833
M?ng non n?u v?i g ??ng (2)
Ch?i nhau m?t tr?n xem ch?ng v? ai
Ch?ng v? ch? c? hay v? ch? hai
Ch?i cho tr?n n?a v? ai th v?
?a Tnh ??i Chng 5502
M?ng non n?u v?i g ??ng
Ch?i nhau m?t tr?n xem ch?ng v? ai
Gi gan c??p ???c ch?ng ng??i
Non gan h?t va r?ng r?i tay chn
?a Tnh ??i Chng 8703
H ch?i m?t ch?p cho m
Trai nam nhn b? v?, gi hi?n th b? ch?ng.
?a Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 9216
Gi ??a bu?ng chu?i sau h (7)
L?m le con ch?, d d con em.
?a Tnh Mi?n Trung, Ph Yn 5620
Em th?y anh em c?ng mu?n cho
S? r?ng ch? ? d?t dao trong mnh
Dao trong mnh, g??m anh c?p nch
Thu?n nh?n tnh khot vch sang ch?i
?a Tnh ??i Chng 9434
Dng sng lai lng c con n??c b?c
Anh c v? r?i, cn g?t em chi.
?a Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 3789
Cn g m ??i m trng
Cn g qua l?i n c?n anh ?i
Anh c v? r?i nh? ??a c ?i
B? em l? l?ng m? ci m?t mnh
?a Tnh Mi?n Trung 6342
C M? c M?n c ?o
Ba c ch?a ch?ng, ti thu?n c? ba
?a Tnh ??i Chng 5874
C L c L?u c ?o
Ch?m ai th ch?m th? no cho cn
?a Tnh ??i Chng 7494
C l l?t tnh ph? x??ng sng
C cha bn B?c, b? mi?u bn ng t?i tn
?a Tnh ??i Chng 3720
Chu?n chu?n ??u nhnh ta t
D??ng m l?y chu, b? c sao ?nh
?a Tnh Mi?n Trung 3601
Chi?u bng m tr?i gc ??n
Mu?n v lm b bi?t c b?n hay khng ?
?a Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 4595
Chi?u bng (hoa) m tr?i gc ??n
Mu?n v lm b bi?t c b?n hay khng ?
?a Tnh Mi?n Nam, C?n Th?, 3001
Ch?ng con chi n?a ng?y ng
?? em trai gi mn duyn gi th thi.
?a Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 3242
C l?i m??ng tre, c xe ?ui ph??ng
Anh c v? r?i ni b??ng th??ng em.
?a Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 7646
Bng s? cng v?i bng li
Tui quy?t b? h?t, kh?i ai c?n nh?n
?a Tnh ??i Chng 9121
Ba c m ??ng thong dong
Ti l?y c gi?a m?t lng c bn.
?a Tnh ??i Chng 4271
o v?t vai anh ?i d?o ru?ng,
Anh c v? r?i ch?ng chu?ng b?u ?u.
?a Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 4339
o v?t vai ?i ?u h?n h?, (2)
Anh c v? r?i, em th??ng l? th thi.
?a Tnh Mi?n Nam, Kin Giang, V?nh Long 8906
o v?t vai ?i ?u h?n h?,
Em c ch?ng r?i ch?ng chu?ng anh ?u.
?a Tnh Mi?n Nam, Kin Giang, V?nh Long 9942
o ??n l?ng o kp ?a Tnh ??i Chng 6861
Anh thch n?m trm
Anh l?i ham n?m m?i.
?a Tnh ??i Chng 4516
Anh c v? ch?a ph?i th?a cho thi?t
??ng ?? em l?m t?i nghi?p b? anh.
?a Tnh Mi?n Nam, An Giang 5177
Anh ?i ?u khng gh l?i nh
Tr??c th?m cha m? sau l th?m em.
?a Tnh Mi?n Nam, An Giang 10359
Anh ?i ?u c?i o b? l?i ?y
?? khuya em ??p gi ty l?nh lng
L?nh lng ?? mng em ??p
?? o anh v? cho t?i x? anh.
?a Tnh Mi?n Nam, B?c Liu 8627
Anh ? c v? con r?i
Sao anh cn ??c hoa h?i c?m tay?
Hoa h?i n?a ??ng n?a cay,
N?a ng?t nh? ma n?a cay nh? g?ng.
?a Tnh ??i Chng 786
Anh ??ng r?i n??c m?t ?t
Anh ??ng r?t n??c m?t g?ng
?i ta ch?ng ??ng th ??ng
Nhn duyn ng Tr?i ??nh n?a ch?ng thi nhau
?a Tnh Mi?n Nam, Kin Giang 1647
Anh ??ng mi mi?ng, mi?ng mi, (2)
? ?y ni v?y, ch? c ?i ? nh.
?a Tnh Mi?n Nam, An Giang 8940
Anh ??ng mi mi?ng, mi?ng mi,
? c v? r?i th? th?t ni ch?a?
?a Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 7573
?n ng nh? g?y ?n my ?a Tnh ??i Chng 9570
?n ng nh? ci n?m b? ?u p ??y ?a Tnh ??i Chng 3165
?n ng ??u thch ?n qu
?n qu l?i v? nh ?n c?m
Nhai c?m nh? th? nhai r?m
Cho nn c? ph?i v?a c?m v?a qu
?a Tnh ??i Chng 1967