Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Dm

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xung quanh c? m?c xanh r
Chnh gi?a n??c ch?y, anh ?i n no
Hai tay b?m l?y c lao
Chnh gi?a n??c ch?y, ch?ng so anh qua
Dm Mi?n Trung, Ph Yn 5194
Xt lng m? ga con ci
Ki?n ?n l?n h?? l?n l?n b?ng mo
Dm Mi?n Trung 9909
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i ??ng l?i b? v? ...
Dm Mi?n Trung 4657
X? ti (X? Em) c ni "Xch Qu?n"
L?y ai th l?y xin ??ng lanh chanh
Yu anh th gi? l?y anh
Xin ??ng ?n t?i ch hnh l hi
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i, ??ng l?i b? v?
Trn ??u my ko b?c ph?
D??i chn n??c ch?y l?ng l? v? xui
Dm Mi?n Trung, Bnh ??nh 4318
V s?a m b?a lm ?i
N?a cho con b, n?a cho trai ?em v?
Dm Mi?n Trung 2105
V n?y l?n s?ng Dm Mi?n Trung 8679
V em nh? qu? m??p h??ng
Tay anh ph?t th? ?i ???ng g?p nhau
Dm Mi?n Trung 6756
V em nh? ci ch?m cau
Cho anh bp ci c ?au anh ??n
Dm Mi?n Trung 5018
V em ?ang gi m?t ti?n
Cho anh bp ci anh ??n n?m quan
Dm Mi?n Trung 5960
V v von von
Anh cho m?t ci, c?ng con v? nh
Dm Mi?n Trung 4700
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Dm Mi?n Nam, V?nh Long 5782
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Dm Mi?n Nam, V?nh Long 1145
Vn Tin ng?i d?a g?c mn
Ch? cho tr?ng l?n s? l?n Nguy?t Nga
Nguy?t Nga bi?t khng la
Vn Tin th?y v?y s? ba b?n l?n
Dm Mi?n Trung 9833
V?a b?ng c? tay ?m ngay v l?n
G?p ng quan n, b? l?n m ch??
Dm Mi?n Trung 9351
V??n ?o, v??n l?u v??n l
B?i ng??i l?y nh?y bu?m x ra ngoi
Dm Mi?n Trung 8856
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?
Th?n l?n m ?nh m m m?n ??i
Dm ??i Chng 8103
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?, (2)
Th?n l?n m ?nh c?ng m m?n ngu?i
Xt lng m? ga con ci
Ki?m ?n l?n h?i, l?n l?n b?ng mo.
Dm Mi?n Trung 6982
Tro ln cy kh? gi?a ngy
Vy th t?t m?t, l??i cy th ra
L??i cy ba gc ch? ba
Mu?n ?em ?n gnh m va l??i cy
Dm Mi?n Trung, Ph Yn 5510
Trn tr?i c ng sao rua
Rua l?n em tua t?a c thua chi no
Dm Mi?n Trung 3571
Trn trn nh? l?n tr?n khng ??
U?ng r??u ng?i dai, di mi xu?ng ??t.
Dm Mi?n Trung 3892
Trai t? l?y gi n? dng
C?m b?ng u?ng mu lng trong lng ngoi
Dm Mi?n Trung 8436
V ph?n v?i vi
V l?n con ?? v?i mi th? kn
Dm Mi?n Trung 6159
Trn lng d??i lng,
T?i l?ng lm m?t
Dm Mi?n Trung 3731
Tr?i sinh ci c?a ra vo Sao em l?i khoe s?c ti
??c bnh ?? tr?ng nhnh mai anh c?m vo!
Dm Mi?n Trung 4027
Tr?ng ln khu?t bng cy d?a
Lm thn con gi ph?i ch?a ?i ?m!
Dm Mi?n Trung 5326
Tr?ng ln ??nh ni mu ra
Cho anh ?? ch?u ??n ma anh tr? khoai
Dm Mi?n Trung 1335
Tnh quen ch?a ch?ng ???c ?u
V? lng, lng b?t m?y tru m?c lng
Dm Mi?n Trung 2583
Ti?n ?y m?n h?i th?m ?o
V??n h?ng ? c k? vo hay ch??
M?n h?i th ?o xin th?a
V??n h?ng c l?i nh?ng ch?a ai vo
Dm Mi?n Trung 7174
Ti?c thay con ng??i ?y th? ma ?i m l?ng ci l?o gi
Ti?c thay con ng?a b?ch m th?t ci dy c??ng th?ng
Dm Mi?n Trung 4366
Ti?c thay cy ma ng?t l?i su
Ti?c con gi t?t m ci bm b?u khng lng
Dm Mi?n Trung 8217
Tho?t vo th vn vy ln
Ci d??i m?p my, ci trn g?t g
Dm Mi?n Trung 5357
Thi thi, ti van c?u r?ng ??ng
Ti l?y c?u r?ng ??ng
Tu?i ti cn b ch?a t?ng nguy?t hoa
Ti v? g?i ch? ti ra
Ch? ti ? l?n nguy?t hoa ? t?ng
Dm Mi?n Trung 2632
Tham giu l?y ph?i th?ng Ng
?m n?m nh? th? cnh kh ?m vo
Dm Mi?n Trung 2579
Th?n l?n t?c l??i mi tranh
?i ta cn nh? ?? ginh mai sau
Dm Mi?n Trung 6535
Th?y ?ua th c?ng ?ua ?i
Th?y t?a lng nch, c?ng xoi lng l?n
Dm Mi?n Trung 9948
Th??ng nhau no ng?i sang giu
T?i l?a t?t ?n nh ngi nh? nh tranh
Dm Mi?n Trung 4282
Th?y l?n l? nh? qu? qu? th?y g con Dm Mi?n Trung 3726
Th??ng em ?t c?c qua ro
Khng th??ng rt l?i gai quo rch d?
Dm Mi?n Trung 7775
Th??ng ch?ng n?u cho Cu cu;
Ch?ng ?n ch?ng ?? nh? tru ph rn.
Dm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1739
Tay c?m c?ng l?c b? c
Lng th??ng da di?t, gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i th??ng kh?
Trong nh khng dm khc, ra b?i b? khc than
Dm Mi?n Trung 6628
Th??ng anh ch?ng dm ni ra
Chi?u chi?u ?i d?o v??n hoa khc rn
?m n?m kh ho l gan
Mong cho mau sng ra ?ng g?p anh
Dm Mi?n Trung 7040
Sinh ra ???c th?ng b con trai
V? sau, gi?ng b? g?p ai n c?ng hn.
Trng trnh nh? nn khng quai
Nh? thuy?n khng li nh? ai khng ch?ng
Dm Mi?n Trung 6194
Sng tr?ng ti ???c ch?ng ai
Ti c?t g?c xoi ai chu?c cho ti
Ba quan ti?n ?i?u b mo
Con heo ?ng c?i ti cho chu?c ch?ng
Dm Mi?n Trung 4424
S? l?nbo, ?o l?n. g?y Dm Mi?n Trung 5304
Rnh rnh ba gc, gi?a con cc ng?i
Hai bn thin li, hai bn ??a vng.
Dm Mi?n Trung 639
Ra ?i cha m?ng m? r?y
Khng ?i th s? ngoi ny anh trng
Dm Mi?n Trung 2222
Ra ???ng con m?t ng nghing
V? nh chui ch?n bu?ng ring v m?ng
Dm Mi?n Trung 3524
Ra ???ng ai ni th? no
V? nh l?y th?t l?y dao b?m l?n
Dm Mi?n Trung 1598
R?n r? nh? ?? ph?i tim la Dm Mi?n Trung 8060
Qut nh long m?t long hai
Cha m? ?i v?ng d?n trai v nh
Dm Mi?n Trung 2654