Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Dm

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xung quanh c? m?c xanh r
Chnh gi?a n??c ch?y, anh ?i n no
Hai tay b?m l?y c lao
Chnh gi?a n??c ch?y, ch?ng so anh qua
Dm Mi?n Trung, Ph Yn 5215
Xt lng m? ga con ci
Ki?n ?n l?n h?? l?n l?n b?ng mo
Dm Mi?n Trung 9936
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i ??ng l?i b? v? ...
Dm Mi?n Trung 4679
X? ti (X? Em) c ni "Xch Qu?n"
L?y ai th l?y xin ??ng lanh chanh
Yu anh th gi? l?y anh
Xin ??ng ?n t?i ch hnh l hi
Xch qu?n ch?y ng??c ch?y xui
Ch?y m?i c?ng r?i, ??ng l?i b? v?
Trn ??u my ko b?c ph?
D??i chn n??c ch?y l?ng l? v? xui
Dm Mi?n Trung, Bnh ??nh 4345
V s?a m b?a lm ?i
N?a cho con b, n?a cho trai ?em v?
Dm Mi?n Trung 2129
V n?y l?n s?ng Dm Mi?n Trung 8709
V em nh? qu? m??p h??ng
Tay anh ph?t th? ?i ???ng g?p nhau
Dm Mi?n Trung 6781
V em nh? ci ch?m cau
Cho anh bp ci c ?au anh ??n
Dm Mi?n Trung 5043
V em ?ang gi m?t ti?n
Cho anh bp ci anh ??n n?m quan
Dm Mi?n Trung 5986
V v von von
Anh cho m?t ci, c?ng con v? nh
Dm Mi?n Trung 4728
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Dm Mi?n Nam, V?nh Long 5805
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Dm Mi?n Nam, V?nh Long 1170
Vn Tin ng?i d?a g?c mn
Ch? cho tr?ng l?n s? l?n Nguy?t Nga
Nguy?t Nga bi?t khng la
Vn Tin th?y v?y s? ba b?n l?n
Dm Mi?n Trung 9857
V?a b?ng c? tay ?m ngay v l?n
G?p ng quan n, b? l?n m ch??
Dm Mi?n Trung 9375
V??n ?o, v??n l?u v??n l
B?i ng??i l?y nh?y bu?m x ra ngoi
Dm Mi?n Trung 8886
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?
Th?n l?n m ?nh m m m?n ??i
Dm ??i Chng 8127
V?n ch??ng ch? ngh?a b? b?, (2)
Th?n l?n m ?nh c?ng m m?n ngu?i
Xt lng m? ga con ci
Ki?m ?n l?n h?i, l?n l?n b?ng mo.
Dm Mi?n Trung 7008
Tro ln cy kh? gi?a ngy
Vy th t?t m?t, l??i cy th ra
L??i cy ba gc ch? ba
Mu?n ?em ?n gnh m va l??i cy
Dm Mi?n Trung, Ph Yn 5534
Trn tr?i c ng sao rua
Rua l?n em tua t?a c thua chi no
Dm Mi?n Trung 3615
Trn trn nh? l?n tr?n khng ??
U?ng r??u ng?i dai, di mi xu?ng ??t.
Dm Mi?n Trung 3915
Trai t? l?y gi n? dng
C?m b?ng u?ng mu lng trong lng ngoi
Dm Mi?n Trung 8460
V ph?n v?i vi
V l?n con ?? v?i mi th? kn
Dm Mi?n Trung 6181
Trn lng d??i lng,
T?i l?ng lm m?t
Dm Mi?n Trung 3762
Tr?i sinh ci c?a ra vo Sao em l?i khoe s?c ti
??c bnh ?? tr?ng nhnh mai anh c?m vo!
Dm Mi?n Trung 4052
Tr?ng ln khu?t bng cy d?a
Lm thn con gi ph?i ch?a ?i ?m!
Dm Mi?n Trung 5349
Tr?ng ln ??nh ni mu ra
Cho anh ?? ch?u ??n ma anh tr? khoai
Dm Mi?n Trung 1363
Tnh quen ch?a ch?ng ???c ?u
V? lng, lng b?t m?y tru m?c lng
Dm Mi?n Trung 2607
Ti?n ?y m?n h?i th?m ?o
V??n h?ng ? c k? vo hay ch??
M?n h?i th ?o xin th?a
V??n h?ng c l?i nh?ng ch?a ai vo
Dm Mi?n Trung 7203
Ti?c thay con ng??i ?y th? ma ?i m l?ng ci l?o gi
Ti?c thay con ng?a b?ch m th?t ci dy c??ng th?ng
Dm Mi?n Trung 4389
Ti?c thay cy ma ng?t l?i su
Ti?c con gi t?t m ci bm b?u khng lng
Dm Mi?n Trung 8241
Tho?t vo th vn vy ln
Ci d??i m?p my, ci trn g?t g
Dm Mi?n Trung 5383
Thi thi, ti van c?u r?ng ??ng
Ti l?y c?u r?ng ??ng
Tu?i ti cn b ch?a t?ng nguy?t hoa
Ti v? g?i ch? ti ra
Ch? ti ? l?n nguy?t hoa ? t?ng
Dm Mi?n Trung 2660
Tham giu l?y ph?i th?ng Ng
?m n?m nh? th? cnh kh ?m vo
Dm Mi?n Trung 2601
Th?n l?n t?c l??i mi tranh
?i ta cn nh? ?? ginh mai sau
Dm Mi?n Trung 6563
Th?y ?ua th c?ng ?ua ?i
Th?y t?a lng nch, c?ng xoi lng l?n
Dm Mi?n Trung 9975
Th??ng nhau no ng?i sang giu
T?i l?a t?t ?n nh ngi nh? nh tranh
Dm Mi?n Trung 4309
Th?y l?n l? nh? qu? qu? th?y g con Dm Mi?n Trung 3754
Th??ng em ?t c?c qua ro
Khng th??ng rt l?i gai quo rch d?
Dm Mi?n Trung 7800
Th??ng ch?ng n?u cho Cu cu;
Ch?ng ?n ch?ng ?? nh? tru ph rn.
Dm Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1763
Tay c?m c?ng l?c b? c
Lng th??ng da di?t, gi? ? lm l?
Th??ng sao th??ng d?i th??ng kh?
Trong nh khng dm khc, ra b?i b? khc than
Dm Mi?n Trung 6652
Th??ng anh ch?ng dm ni ra
Chi?u chi?u ?i d?o v??n hoa khc rn
?m n?m kh ho l gan
Mong cho mau sng ra ?ng g?p anh
Dm Mi?n Trung 7062
Sinh ra ???c th?ng b con trai
V? sau, gi?ng b? g?p ai n c?ng hn.
Trng trnh nh? nn khng quai
Nh? thuy?n khng li nh? ai khng ch?ng
Dm Mi?n Trung 6218
Sng tr?ng ti ???c ch?ng ai
Ti c?t g?c xoi ai chu?c cho ti
Ba quan ti?n ?i?u b mo
Con heo ?ng c?i ti cho chu?c ch?ng
Dm Mi?n Trung 4448
S? l?nbo, ?o l?n. g?y Dm Mi?n Trung 5337
Rnh rnh ba gc, gi?a con cc ng?i
Hai bn thin li, hai bn ??a vng.
Dm Mi?n Trung 666
Ra ?i cha m?ng m? r?y
Khng ?i th s? ngoi ny anh trng
Dm Mi?n Trung 2248
Ra ???ng con m?t ng nghing
V? nh chui ch?n bu?ng ring v m?ng
Dm Mi?n Trung 3552
Ra ???ng ai ni th? no
V? nh l?y th?t l?y dao b?m l?n
Dm Mi?n Trung 1621
R?n r? nh? ?? ph?i tim la Dm Mi?n Trung 8087
Qut nh long m?t long hai
Cha m? ?i v?ng d?n trai v nh
Dm Mi?n Trung 2681