Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Dng ?i?u

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Vc b? li?u Dng ?i?u ??i Chng 8942
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Dng ?i?u Mi?n Nam, V?nh Long 3515
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Dng ?i?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 2800
V d?u ch?ng th?p v? cao (2)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Dng ?i?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 3391
V d?u ch?ng th?p v? cao
Ch?u mua cy so, qu? v kh?i m?n
Dng ?i?u Mi?n Nam, V?nh Long 1304
To ??u m d?i nh? di m khn Dng ?i?u ??i Chng 4300
To ??u m d?i Dng ?i?u ??i Chng 3355
To ??u kh chui Dng ?i?u ??i Chng 4030
Tiu ngh?u nh? mo c?t tai Dng ?i?u ??i Chng 8748
Th?p ln th d? chun ro,
Qua sng n??c l?n, ch?n cao l?i nhi?u
Dng ?i?u Mi?n Trung, Ph Yn, 3155
S?c nanh chu?t d? c?n ???c c? mo Dng ?i?u ??i Chng 8942
Nh?ng ng??i m ?? h?ng h?ng
R?ng ?en r?ng r?c, th ch?ng ch?ng yu!
Nh?ng ng??i m?t l? chn niu,
Hm r?ng tr?ng nn, ch?ng yu m?n m (*)
Nh?ng ng??i tnh n?t la c
Lm b? lm bi?ng, ch?ng la c? ngy
Dng ?i?u ??i Chng 423
Ng qua bn ki?ng T Chu,
Th?y em d?t l?a, trn ??u gi?t trm.
Dng ?i?u Mi?n Nam, L?c T?nh 7608
Ng qua bn ch? T?ng Chu
Th?y c ???n ??m trn ??u gi?t ghim.
Dng ?i?u Mi?n Nam, Ti?n Giang 2482
Ng qua bn b?n T Chu
Th?y em gnh n??c trn ??u gi?t trm
Dng ?i?u ??i Chng 8141
N? c??i bao t? Dng ?i?u ??i Chng 9404
Ng??i ngay, m?t ng th?ng, hi?n
Lo lin, li?c tr?m l ph??ng gian manh
Dng ?i?u ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 2729
My th cong t? tr?ng non
M?t thun tr?ng ng?ng ng mn lng nheo
Dng ?i?u ??i Chng 7998
Lm duyn lm dng Dng ?i?u ??i Chng 5712
Khu?t bng ?n loan, anh nhn nng khng r,
Th?y d?ng em ng?i, nh? nh? anh th??ng.
Dng ?i?u Mi?n Nam, B?n Tre 10007
H?i ng??i ??ng ? bn sng
Cng nhn cng ??p,cng trng cng gin!
M h?ng nh? th? t son
?i mi c?n ch? trng mn con ng???
Ra ???ng nghing nn c??i c??i
Nh? hoa m?i n?, nh? ng??i trong tranh.
Dng ?i?u ??i Chng 4719
Do dc nh? g m?c ?? Dng ?i?u ??i Chng 1148
C kia nh? th, l?i c chi?c ??ng
Mu?n c??i c v? lm v?
H?i c c ch?ng hay ch?a
C ch?ng n?m ngoi n?m x?a
N?m nay ch?ng m?t nh? ch?a c ch?ng
Dng ?i?u Mi?n Nam, An Giang 6814
C kia nh? th l?i c h?ng nhan
Chn my loan ?i m?t ph?ng
N?i m?t t?nh ny ti ?ng b?ng ch? c m?t mnh c
Dng ?i?u Mi?n Nam, An Giang 4268
C kia ng?i m?i ghe l
Ph?i chi anh ??ng ng?i k? m?t bn.
Dng ?i?u Mi?n Nam, B?c Liu 1414
C kia n??c l?, c?m niu
Ch?ng con ch?ng c, n?m li?u nui thn.
Dng ?i?u Mi?n Nam, ??ng Thp 7479
C kia n??c l? c?m niu
Ch?ng con ch?ng c n?m li?u nui thn
- Ch?ng con l ci n? n?n
Ch?ng th ? v?y nui thn bo m?m !
Dng ?i?u ??i Chng 8540
C kia mi ?? m h?ng
C ch?a l?y ch?ng cn ??i ch? ai,
Bu?ng khng l?n l?a hm mai
??u xanh m?y ch?c da m?i tc s??ng.
Dng ?i?u Mi?n Trung 4995
C kia m th?m mi h?ng
C ch?a c ch?ng lm v? ti ?i.
Dng ?i?u Mi?n Nam, B?c Liu 1931
C kia m t?a hn than
N?m ?u ng? ??y l?i toan ch ch?ng
Ch ch?ng ch?ng b? ch?ng ch
Ch ch?ng th t, ch?ng ch th nhi?u
Dng ?i?u ??i Chng 8176
C kia m ph?n mi son
N?ng d?m m?a di cng dn cng ?a
C kia m?t tr?n my tr?
Vng ?eo b?c qu?n c?ng d? dng ng??i
Dng ?i?u ??i Chng 9570
Chi?u chi?u ai ??ng hng ba
Qu?n ?en o tr?ng n?t na d?u dng
Dng ?i?u ??i Chng 6453
Ch?ng tham nh ngi rung rinh
Tham v m?t n?i anh xinh mi?ng c??i
Mi?ng c??i em ?ng m?y m??i
Chn ?i ?ng nn mi?ng c??i ?ng tr?m
Dng ?i?u ??i Chng, Mi?n Trung, Ph Yn 4160
Bo c?y bo c??ng Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1371
Bo nh? trn ??a Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4069
Bo nh? tr?n m?n Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9592
B?ng trn nh? v?i nht
Bo nh? m?t tru Lo
N gi?t ng??i khng dao
C?ng ??ng vo nh?t h?ng.
Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7754
B?ng nh? b?ng ch n?y xu?ng ao Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6303
B?ng nh? b?ng c cc Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7908
B?ng ?ng khu beo Dng ?i?u Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4288
Anh th?y em nho nh?, l?i c h??ng nhan,
Chn my em loan, con m?t em ph?ng,
Anh ?i n?i l?c t?nh ny m ?ng b?ng ch? c mnh em.
Dng ?i?u Mi?n Nam, An Giang 970
?o chn ?ng giy Dng ?i?u ??i Chng 6807
?? nh? m?t tr?i m?c Dng ?i?u ??i Chng 4140
?? nh? g?c chn Dng ?i?u ??i Chng 4553
??u bao l??i nh? chi m?c g?c
Mi?ng t son nh? t d?p mi,
M?t ?eo ki?ng mt gi?ng nh? thi li.
Dng ?i?u Mi?n Nam 6056