Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Dị Đoan

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Ví mà đất biết nói năng
Các thầy địa lý cái răng chẳng còn
Dị Đoan Đại Chúng 7632
Trời cao bể rộng bao la (2)
Việc gì mà phải là may ta
Lo cho chu đáo việc nước
Giữ làm sao cho sau trước vẹn tuyền
Lọ là cầu Phật cầu Tiên!
Dị Đoan Đại Chúng 9595
Trời cao bể rộng bao la
Việc gì mà phải cầu ma cầu tà
Trong việc nhà, ngoài là việc nước
Giữ làm sao, sau trước vẹn tuyền
Lọ là cầu Phật cầu Tiên!
Dị Đoan Đại Chúng 9966
Tháng mắc tuổi đôi ta,
Tháng 11, tháng chạp mắc tuổi mẹ với cha hết rồi.
Dị Đoan Miền Trung, Phú Yên, 10004
Thừa tiền thì đem mà cho
Đừng dại xem bói rước lo vào mình
Dị Đoan Đại Chúng 6615
Thừa tiền thì đem bà cho
Đừng có xem bói thêm lo vào mình
Dị Đoan Đại Chúng 4171
Thứ nhất nhện sa (Thứ nhứt đom đóm vô nhà)
Thứ nhì chuột rúc, thứ ba hoa đèn
Dị Đoan Đại Chúng 8016
Thầy cúng ngồi cạnh bàn thờ
Mồm thì lẩm bẩm, tay sờ dĩa xôi
Dị Đoan Miền Nam, Vĩnh Long 5198
Tử vi xem số cho người
Số thầy thì để cho ruồi nó bâu
Dị Đoan Đại Chúng 9219
Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi Tết có thịt treo trong nhà
Dị Đoan Đại Chúng 10169
Nhện đen thì sang
Nhện vàng phải mắng
Nhện trắng phải đòn.
Dị Đoan Đại Chúng 481
Nhất hào nhị hào tam hào
Nó chạy bờ ao chuột chạy hàng rào
Nhà này có qủy hay ma
Có con chó đực sủa ra đằng mồm
Nhà này có con cho đen
Người lạ nó sủa người quen nó mừng
Nhà này có cái cối xay
Bốn chân xuống đất ngõng quay lên trời
Dị Đoan Đại Chúng 3952
Ngang tàng quen thói
Thầy bói quen nói dựa
Dị Đoan Đại Chúng 2949
Nếu mà long hổ có tay
Thì thầy địa lý có ngày mất răng
Dị Đoan Đại Chúng 6773
Mèo đến nhà thì khó chó đến nhà thì giàu Dị Đoan Đại Chúng 6896
Mèo đến nhà thì khó
Chó đến nhà thì hên (giầu) (sang)
Dị Đoan Đại Chúng 5746
Máy mắt ăn xôi
Mấy môi ăn thịt,
Máy đít phải đòn.
Dị Đoan Đại Chúng 525
Ma y thần tướng Dị Đoan Đại Chúng 2206
Mồng năm mười bốn hăm ba (5)
Lấy vợ nên tránh, lợp nhà nên kiêng.
Dị Đoan Đại Chúng 3361
Mồng năm mười bốn hăm ba (4)
Dù đi buôn bán cũng là về không!
Dị Đoan Đại Chúng 8095
Mồng năm mười bốn hăm ba (3)
Là ngày nguyệt ky chớ ra xuất hành.
Dị Đoan Đại Chúng 5576
Mồng năm mười bốn hăm ba (2)
Cứ (Cữ) ba ngày ấy đừng đi ra (ra ngoài) đường.
Dị Đoan Đại Chúng 6440
Mồng năm mười bốn hăm ba
Đi chơi cũng lỗ huống (lọ) là đi buôn
Dị Đoan Đại Chúng 5499
Lắm thầy thối ma
Lắm người ta thối cứt
Dị Đoan Đại Chúng 3581
Kiến bò miệng chậu thì chầy
Kiến bò miệng chén chẳng rày thì mai
Dị Đoan Đại Chúng 630
Kê báo tai, tước báo hỉ Dị Đoan Đại Chúng 9833
Hòn đất mà biết nói năng
Thì thầy địa lý cái răng không còn
Chỉ sông, chỉ núi, chỉ cồn
Thầy xem long mạch, huyệt dồn cát hung!
Dị Đoan Đại Chúng 5978
Hay ăn hay ngủ là tiên
Hay bùa hay ngải là duyên nợ nần
Dị Đoan Đại Chúng 9884
Gà mái gáy thì gở Dị Đoan Đại Chúng 4470
Gà mái gáy mai, lụn bại cửa nhà Dị Đoan Đại Chúng 622
Con gái ẩn tuổi cha giàu ba họ
Con trai ẩn tuổi mẹ khó ba đời
Dị Đoan Miền Nam, Vĩnh Long 2857
Con dán nó mong chủ (chúa) nó giàu
Có mật có mỡ có dầu nó ăn
Con nhện nó mong chủ (chúa) nó sang Cho nó mắc võng nghênh ngang khắp nhà
Dị Đoan Đại Chúng 7568
Con ếch ngồi ở trong hang
Gọi khách đi đàng: Trời nắng có giông
Dị Đoan Đại Chúng 8296
Con ơi! hãy nối nghiệp cha
Một diên đi cúng bằng ba đi cày
Dị Đoan Đại Chúng 4531
Châu Sa đổ lộn Phò sa
Có thầy phù thủy đẻ ra thầy bùa
Dị Đoan Miền Nam, Vĩnh Long 1380
Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba
Đi chơi cũng lỗ huống là đi buôn.
Dị Đoan Đại Chúng 619
Chập chập thôi lại chòng chong
Có con gà sống cũng mang hầu (biếu) thầy
Dị Đoan Đại Chúng 474
Chết sống mặc bây tiền thầy bỏ túi Dị Đoan Đại Chúng 508
Cọp mà vật mấy ông thầy địa
Voi mà giày mấy lão coi ngày
Trớ trêu họ khéo đặt bày,
Đôi ta thương nhau thiệt, lẽ nào trời không định đôi.
Dị Đoan Miền Nam, Tiền Giang 546
Cấp cấp như luật lệnh Dị Đoan Đại Chúng 7370
Cưới vợ tháng hè, bò què tháng sáu Dị Đoan Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5145
Cưới vợ kiêng tuổi đàn bà
Xây nhà so tuổi đàn ông.
Dị Đoan Đại Chúng 9395
Bói ra ma quét nhà ra rác Dị Đoan Đại Chúng 605
Bói rẻ còn hơn ngồi không Dị Đoan Đại Chúng 4379
Bốn chín chưa qua Năm mươi ba đã tới! Dị Đoan Đại Chúng 3566
Bốn chín chưa qua năm ba đã tới Dị Đoan Đại Chúng 4414
Bốc mả kiêng ngày trùng tang, Dị Đoan Đại Chúng 2731
Bốc mả kiêng ngày trùng tang
Trồng khoai lang kiêng ngày gió bấc
Dị Đoan Đại Chúng 6253
Đi ra ngõ gặp gái
Không gặp khái cũng gặp beo!
Dị Đoan Đại Chúng 2781
Đồng cậu bóng cô Dị Đoan Đại Chúng 2473