Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » D? ?oan

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V m ??t bi?t ni n?ng
Cc th?y ??a l ci r?ng ch?ng cn
D? ?oan ??i Chng 7659
Tr?i cao b? r?ng bao la (2)
Vi?c g m ph?i l may ta
Lo cho chu ?o vi?c n??c
Gi? lm sao cho sau tr??c v?n tuy?n
L? l c?u Ph?t c?u Tin!
D? ?oan ??i Chng 9622
Tr?i cao b? r?ng bao la
Vi?c g m ph?i c?u ma c?u t
Trong vi?c nh, ngoi l vi?c n??c
Gi? lm sao, sau tr??c v?n tuy?n
L? l c?u Ph?t c?u Tin!
D? ?oan ??i Chng 9998
Thng m?c tu?i ?i ta,
Thng 11, thng ch?p m?c tu?i m? v?i cha h?t r?i.
D? ?oan Mi?n Trung, Ph Yn, 10036
Th?a ti?n th ?em m cho
??ng d?i xem bi r??c lo vo mnh
D? ?oan ??i Chng 6646
Th?a ti?n th ?em b cho
??ng c xem bi thm lo vo mnh
D? ?oan ??i Chng 4198
Th? nh?t nh?n sa (Th? nh?t ?om ?m v nh)
Th? nh chu?t rc, th? ba hoa ?n
D? ?oan ??i Chng 8045
Th?y cng ng?i c?nh bn th?
M?m th l?m b?m, tay s? d?a xi
D? ?oan Mi?n Nam, V?nh Long 5227
T? vi xem s? cho ng??i
S? th?y th ?? cho ru?i n bu
D? ?oan ??i Chng 9247
S? c ch?ng giu th ngho
Ngy ba m??i T?t c th?t treo trong nh
D? ?oan ??i Chng 10195
Nh?n ?en th sang
Nh?n vng ph?i m?ng
Nh?n tr?ng ph?i ?n.
D? ?oan ??i Chng 508
Nh?t ho nh? ho tam ho
N ch?y b? ao chu?t ch?y hng ro
Nh ny c q?y hay ma
C con ch ??c s?a ra ??ng m?m
Nh ny c con cho ?en
Ng??i l? n s?a ng??i quen n m?ng
Nh ny c ci c?i xay
B?n chn xu?ng ??t ngng quay ln tr?i
D? ?oan ??i Chng 3977
Ngang tng quen thi
Th?y bi quen ni d?a
D? ?oan ??i Chng 2978
N?u m long h? c tay
Th th?y ??a l c ngy m?t r?ng
D? ?oan ??i Chng 6801
Mo ??n nh th kh ch ??n nh th giu D? ?oan ??i Chng 6924
Mo ??n nh th kh
Ch ??n nh th hn (gi?u) (sang)
D? ?oan ??i Chng 5771
My m?t ?n xi
M?y mi ?n th?t,
My ?t ph?i ?n.
D? ?oan ??i Chng 554
Ma y th?n t??ng D? ?oan ??i Chng 2257
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (5)
L?y v? nn trnh, l?p nh nn king.
D? ?oan ??i Chng 3386
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (4)
D ?i bun bn c?ng l v? khng!
D? ?oan ??i Chng 8122
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (3)
L ngy nguy?t ky ch? ra xu?t hnh.
D? ?oan ??i Chng 5603
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (2)
C? (C?) ba ngy ?y ??ng ?i ra (ra ngoi) ???ng.
D? ?oan ??i Chng 6466
M?ng n?m m??i b?n h?m ba
?i ch?i c?ng l? hu?ng (l?) l ?i bun
D? ?oan ??i Chng 5535
L?m th?y th?i ma
L?m ng??i ta th?i c?t
D? ?oan ??i Chng 3615
Ki?n b mi?ng ch?u th ch?y
Ki?n b mi?ng chn ch?ng ry th mai
D? ?oan ??i Chng 657
K bo tai, t??c bo h? D? ?oan ??i Chng 9861
Hn ??t m bi?t ni n?ng
Th th?y ??a l ci r?ng khng cn
Ch? sng, ch? ni, ch? c?n
Th?y xem long m?ch, huy?t d?n ct hung!
D? ?oan ??i Chng 6004
Hay ?n hay ng? l tin
Hay ba hay ng?i l duyn n? n?n
D? ?oan ??i Chng 9915
G mi gy th g? D? ?oan ??i Chng 4503
G mi gy mai, l?n b?i c?a nh D? ?oan ??i Chng 654
Con gi ?n tu?i cha giu ba h?
Con trai ?n tu?i m? kh ba ??i
D? ?oan Mi?n Nam, V?nh Long 2890
Con dn n mong ch? (cha) n giu
C m?t c m? c d?u n ?n
Con nh?n n mong ch? (cha) n sang Cho n m?c vng nghnh ngang kh?p nh
D? ?oan ??i Chng 7599
Con ?ch ng?i ? trong hang
G?i khch ?i ?ng: Tr?i n?ng c ging
D? ?oan ??i Chng 8326
Con ?i! hy n?i nghi?p cha
M?t din ?i cng b?ng ba ?i cy
D? ?oan ??i Chng 4561
Chu Sa ?? l?n Ph sa
C th?y ph th?y ?? ra th?y ba
D? ?oan Mi?n Nam, V?nh Long 1408
Ch? ?i ngy b?y ch? v? ngy ba
?i ch?i c?ng l? hu?ng l ?i bun.
D? ?oan ??i Chng 647
Ch?p ch?p thi l?i chng chong
C con g s?ng c?ng mang h?u (bi?u) th?y
D? ?oan ??i Chng 502
Ch?t s?ng m?c by ti?n th?y b? ti D? ?oan ??i Chng 538
C?p m v?t m?y ng th?y ??a
Voi m giy m?y lo coi ngy
Tr? tru h? kho ??t by,
?i ta th??ng nhau thi?t, l? no tr?i khng ??nh ?i.
D? ?oan Mi?n Nam, Ti?n Giang 570
C?p c?p nh? lu?t l?nh D? ?oan ??i Chng 7423
C??i v? thng h, b qu thng su D? ?oan Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5173
C??i v? king tu?i ?n b
Xy nh so tu?i ?n ng.
D? ?oan ??i Chng 9424
Bi ra ma qut nh ra rc D? ?oan ??i Chng 633
Bi r? cn h?n ng?i khng D? ?oan ??i Chng 4408
B?n chn ch?a qua N?m m??i ba ? t?i! D? ?oan ??i Chng 3595
B?n chn ch?a qua n?m ba ? t?i D? ?oan ??i Chng 4446
B?c m? king ngy trng tang, D? ?oan ??i Chng 2759
B?c m? king ngy trng tang
Tr?ng khoai lang king ngy gi b?c
D? ?oan ??i Chng 6278
?i ra ng g?p gi
Khng g?p khi c?ng g?p beo!
D? ?oan ??i Chng 2808
??ng c?u bng c D? ?oan ??i Chng 2502