Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » D? ?oan

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V m ??t bi?t ni n?ng
Cc th?y ??a l ci r?ng ch?ng cn
D? ?oan ??i Chng 7692
Tr?i cao b? r?ng bao la (2)
Vi?c g m ph?i l may ta
Lo cho chu ?o vi?c n??c
Gi? lm sao cho sau tr??c v?n tuy?n
L? l c?u Ph?t c?u Tin!
D? ?oan ??i Chng 9651
Tr?i cao b? r?ng bao la
Vi?c g m ph?i c?u ma c?u t
Trong vi?c nh, ngoi l vi?c n??c
Gi? lm sao, sau tr??c v?n tuy?n
L? l c?u Ph?t c?u Tin!
D? ?oan ??i Chng 10038
Thng m?c tu?i ?i ta,
Thng 11, thng ch?p m?c tu?i m? v?i cha h?t r?i.
D? ?oan Mi?n Trung, Ph Yn, 10066
Th?a ti?n th ?em m cho
??ng d?i xem bi r??c lo vo mnh
D? ?oan ??i Chng 6681
Th?a ti?n th ?em b cho
??ng c xem bi thm lo vo mnh
D? ?oan ??i Chng 4234
Th? nh?t nh?n sa (Th? nh?t ?om ?m v nh)
Th? nh chu?t rc, th? ba hoa ?n
D? ?oan ??i Chng 8075
Th?y cng ng?i c?nh bn th?
M?m th l?m b?m, tay s? d?a xi
D? ?oan Mi?n Nam, V?nh Long 5265
T? vi xem s? cho ng??i
S? th?y th ?? cho ru?i n bu
D? ?oan ??i Chng 9279
S? c ch?ng giu th ngho
Ngy ba m??i T?t c th?t treo trong nh
D? ?oan ??i Chng 10225
Nh?n ?en th sang
Nh?n vng ph?i m?ng
Nh?n tr?ng ph?i ?n.
D? ?oan ??i Chng 542
Nh?t ho nh? ho tam ho
N ch?y b? ao chu?t ch?y hng ro
Nh ny c q?y hay ma
C con ch ??c s?a ra ??ng m?m
Nh ny c con cho ?en
Ng??i l? n s?a ng??i quen n m?ng
Nh ny c ci c?i xay
B?n chn xu?ng ??t ngng quay ln tr?i
D? ?oan ??i Chng 4013
Ngang tng quen thi
Th?y bi quen ni d?a
D? ?oan ??i Chng 3014
N?u m long h? c tay
Th th?y ??a l c ngy m?t r?ng
D? ?oan ??i Chng 6839
Mo ??n nh th kh ch ??n nh th giu D? ?oan ??i Chng 6957
Mo ??n nh th kh
Ch ??n nh th hn (gi?u) (sang)
D? ?oan ??i Chng 5801
My m?t ?n xi
M?y mi ?n th?t,
My ?t ph?i ?n.
D? ?oan ??i Chng 590
Ma y th?n t??ng D? ?oan ??i Chng 2294
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (5)
L?y v? nn trnh, l?p nh nn king.
D? ?oan ??i Chng 3419
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (4)
D ?i bun bn c?ng l v? khng!
D? ?oan ??i Chng 8157
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (3)
L ngy nguy?t ky ch? ra xu?t hnh.
D? ?oan ??i Chng 5635
M?ng n?m m??i b?n h?m ba (2)
C? (C?) ba ngy ?y ??ng ?i ra (ra ngoi) ???ng.
D? ?oan ??i Chng 6499
M?ng n?m m??i b?n h?m ba
?i ch?i c?ng l? hu?ng (l?) l ?i bun
D? ?oan ??i Chng 5579
L?m th?y th?i ma
L?m ng??i ta th?i c?t
D? ?oan ??i Chng 3651
Ki?n b mi?ng ch?u th ch?y
Ki?n b mi?ng chn ch?ng ry th mai
D? ?oan ??i Chng 687
K bo tai, t??c bo h? D? ?oan ??i Chng 9893
Hn ??t m bi?t ni n?ng
Th th?y ??a l ci r?ng khng cn
Ch? sng, ch? ni, ch? c?n
Th?y xem long m?ch, huy?t d?n ct hung!
D? ?oan ??i Chng 6036
Hay ?n hay ng? l tin
Hay ba hay ng?i l duyn n? n?n
D? ?oan ??i Chng 9950
G mi gy th g? D? ?oan ??i Chng 4540
G mi gy mai, l?n b?i c?a nh D? ?oan ??i Chng 686
Con gi ?n tu?i cha giu ba h?
Con trai ?n tu?i m? kh ba ??i
D? ?oan Mi?n Nam, V?nh Long 2929
Con dn n mong ch? (cha) n giu
C m?t c m? c d?u n ?n
Con nh?n n mong ch? (cha) n sang Cho n m?c vng nghnh ngang kh?p nh
D? ?oan ??i Chng 7632
Con ?ch ng?i ? trong hang
G?i khch ?i ?ng: Tr?i n?ng c ging
D? ?oan ??i Chng 8358
Con ?i! hy n?i nghi?p cha
M?t din ?i cng b?ng ba ?i cy
D? ?oan ??i Chng 4597
Chu Sa ?? l?n Ph sa
C th?y ph th?y ?? ra th?y ba
D? ?oan Mi?n Nam, V?nh Long 1440
Ch? ?i ngy b?y ch? v? ngy ba
?i ch?i c?ng l? hu?ng l ?i bun.
D? ?oan ??i Chng 679
Ch?p ch?p thi l?i chng chong
C con g s?ng c?ng mang h?u (bi?u) th?y
D? ?oan ??i Chng 534
Ch?t s?ng m?c by ti?n th?y b? ti D? ?oan ??i Chng 577
C?p m v?t m?y ng th?y ??a
Voi m giy m?y lo coi ngy
Tr? tru h? kho ??t by,
?i ta th??ng nhau thi?t, l? no tr?i khng ??nh ?i.
D? ?oan Mi?n Nam, Ti?n Giang 602
C?p c?p nh? lu?t l?nh D? ?oan ??i Chng 7470
C??i v? thng h, b qu thng su D? ?oan Mi?n Trung, Ngh? T?nh 5205
C??i v? king tu?i ?n b
Xy nh so tu?i ?n ng.
D? ?oan ??i Chng 9462
Bi ra ma qut nh ra rc D? ?oan ??i Chng 662
Bi r? cn h?n ng?i khng D? ?oan ??i Chng 4441
B?n chn ch?a qua N?m m??i ba ? t?i! D? ?oan ??i Chng 3625
B?n chn ch?a qua n?m ba ? t?i D? ?oan ??i Chng 4476
B?c m? king ngy trng tang, D? ?oan ??i Chng 2800
B?c m? king ngy trng tang
Tr?ng khoai lang king ngy gi b?c
D? ?oan ??i Chng 6310
?i ra ng g?p gi
Khng g?p khi c?ng g?p beo!
D? ?oan ??i Chng 2839
??ng c?u bng c D? ?oan ??i Chng 2541