Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Diện Mạo

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xấu dao xắt chẳng nên gừng
Xấu người mai chước, lỡ chừng đôi ta
Diện Mạo Đại Chúng 4842
Xơ xác tiêu điều Diện Mạo Đại Chúng 7447
Vóc dạc Diện Mạo Đại Chúng 783
Trai thâm môi, gái lồi mắt Diện Mạo Đại Chúng 8514
Trai nào khôn bằng trai Long Mỹ
Gái nào mũm mĩm bằng gái Hà Tiên
Diện Mạo Miền Nam, Kiên Giang 7100
Trọc đầu mang tiếng bất lương
Kìa như có tóc cũng phường gió trăng
Diện Mạo Đại Chúng 2227
Trắng như tiên không phải duyên anh không tiếc,
Đen như cục than hầm, duyên đẹp thì ưng.
Diện Mạo Miền Nam, Lục Tỉnh 8002
Trắng như bông, lòng anh không chuộng, (6)
Đen như cục than hầm lòng anh muốn, dạ anh ưng.
Diện Mạo Miền Nam, Tiền Giang 2430
Trắng như bông, lòng anh không chuộng (2)
Đen như cục than hầm lòng anh muốn, dạ anh ưng.
Diện Mạo Miền Nam, Tiền Giang 7908
Trắng da vì bởi má cưng,
Đen da vì bởi lội bưng cắt bàng.
Diện Mạo Miền Nam, Tiền Giang 8923
Trần ai gặp lúc cơ hàn
Rổ đan mặt mốt, xuống ngàn đổi khoai.
Diện Mạo Miền Trung, Quảng Nam 5532
Trăng đang tỏ, hoa đang thì Diện Mạo Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6047
Trường túc bất tri lao
Đa dâm âm đa mao
Diện Mạo Đại Chúng 1520
Tóc trơn như mỡ Diện Mạo Đại Chúng 427
Tóc quăn chải lược đồi mồi
Chải đứng chải ngồi quăn vẫn hoàn quăn
Diện Mạo Miền Trung, Khánh Hòa, Miền Nam, Kiên Giang 6710
Tóc như rễ tre Diện Mạo Đại Chúng 4373
Tóc ngang vai vừa tay em bới
Em để chi dài bối rối dạ anh
Diện Mạo Đại Chúng 8103
Tóc ngắn thì tóc lại dài
Ba tuồng mặt rỗ đá mài không trơn
Diện Mạo Đại Chúng 5368
Tóc mây rủ đất bậu chê
Nâng niu thằng Chệt tứ bề sọ không
Trên đầu nó vận đuôi nhông
Cái răng trắng nhẻ, miệng không nhai trầu
Gẫm trông thằng Chệt mà rầu…
Diện Mạo Miền Nam, 2795
Tóc mây mày nguyệt Diện Mạo Đại Chúng 9545
Tóc mây lại bới khăn sòng
Quần thâm tha thướt cướp chồng người ta
Diện Mạo Miền Trung 8079
Tóc mai ngắn lắm không dài
Lời thề nặng lắm, nhớ hoài không quên
Diện Mạo Miền Bắc 3598
Tóc mai dài xuống mang tai
Là người khó tánh ít ai vừa lòng
Diện Mạo Miền Trung, Phú Yên 6412
Tóc em dài em cài hoa thiên lý
Miệng em cười có ý anh thương
Diện Mạo Miền Bắc 6202
Tóc em dài
Em cài hoa lý
Miệng em cười có ý anh thương.
Diện Mạo Miền Nam, Tiền Giang 1369
Tóc dài những búi mà trưa
Ham chi người đẹp mà thưa việc làm.
Diện Mạo Miền Trung, Huế 6748
Tóc còn xanh nanh còn sắc Diện Mạo Đại Chúng 705
Tóc chấm lưng vừa chừng em bới
Để chi dài bối rối dạ anh
Diện Mạo Miền Trung 8858
Tóc bờm như ổ quạ Diện Mạo Đại Chúng 7674
Tóc bạc răng long Diện Mạo Đại Chúng 9813
Tóc bạc da mồi Diện Mạo Đại Chúng 10362
Tóc đuôi gà mày lá liễu Diện Mạo Đại Chúng 430
Tiên giáng thế, Phật tái sanh Diện Mạo Đại Chúng 7215
Tiếng đồn cô Bảy hò lanh,
Ngày nay mới biết mặt xanh như chàm.
Diện Mạo Miền Nam, 8395
Thấy em nhỏ thỏ
Lại có hường nhan:
Chưn mày tằm, con mắt lộ
Nội xứ nầy không ai ngộ bằng em.
Diện Mạo Miền Nam, Tiền Giang 1452
Thấy em ôm ốm, cao cao
Anh tưởng cào cào, anh bắt anh câu.
Diện Mạo Miền Nam, Bến Tre 6287
Tốt mã thì cả đóng tro
Lắm xôi nhiều thịt thì no bụng làng
Diện Mạo Đại Chúng 6406
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết, còn hơn đẹp người
Diện Mạo Đại Chúng 5249
Tốt đẹp là chị hàng hoa
Tuy rằng thơm ngát cửa nhà sạch không
Ngày ngày đi hái hoa hồng
Chiều chiều về ngõ Cầu Ðông ăn quà
Bao giờ Chợ Lớn hết hoa
Đồng Xuân hết chuối thì hoa hết tiền.
Diện Mạo Đại Chúng 6435
Rèm xưa ba bức mành manh
Mắt cô thế ấy tu hành được đâu
Diện Mạo Đại Chúng 9307
Phải chi nhan sắc em còn (2)
Anh vô đó để chịu đòn cho em
Diện Mạo Đại Chúng 9369
Phải chi nhan sắc em còn
Anh lăn vô đó chiều đòn cũng ưng
Diện Mạo Đại Chúng 5799
Nhân trung sâu tựa như đào
Vang danh thế giới, anh hào ai đương.
Diện Mạo Đại Chúng 3148
Nhác trông thấy bóng một người
Răng đen nhưng nhức, miệng cười như hoa.
Hai bên còn cả mẹ cha
Có ai gánh đỡ hay là còn không?
Đây còn không, đấy cũng còn không
Đây chưa có chồng, đấy chửa lấy ai
Diện Mạo Đại Chúng 6525
Những người ti hí mắt lươn
Trai thì trộm cướp, gái buôn chồng người
Diện Mạo Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 6410
Những người thành thật môi dày
Lại thêm ít nói lòng đầy nghĩa nhân
Diện Mạo Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 1648
Những người thắt đáy lưng ong
Vừa khéo chiều chồng, lại khéo nuôi con.
Những người béo trục béo tròn
Ăn vụng như chớp đánh con cả ngày
Những người mặt nạc đóm dầy
Mo nang trôi sấp, biết ngày nào khôn.
Diện Mạo Đại Chúng, Miền Trung, Phú Yên 560
Những người phinh phính mặt mo
Chân đi chữ bát thì cho chẳng màng
Diện Mạo Đại Chúng 10280
Những người nhiều ngủ nhác làm
Lại càng đậu vạc lại càng sống lâu
Diện Mạo Đại Chúng 6799
Những người mặt trắng phau phau
Bởi chưng kiếp trước hay lau đĩa đèn
Những người mặt mũi nhọ nhem
Bởi chưng kiếp trước đĩa đèn không lau
Diện Mạo Đại Chúng 1109