Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ??i Ch?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xun non nh?t gia: ?o, l, h?nh
Tu? bn tam h?u: trc, tng, mai
S? kinh anh rng d?i mi
Lng em quy?t ch ??i hoi duyn anh.
??i Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 9503
Xun non nh?t gia ?o l h?nh,
Tu? hn tam h?u trc tng mai.
S? kinh anh rng d?i mi,
Lng em ch quy?t ??i hoi duyn anh.
??i Ch? Mi?n Trung 10179
Xun ng?n nh?t gia ?o l h?nh,
Tu? hn tam h?u trc tng mai;
S? kinh anh rng di mi,
Lng em ch quy?t ??i hoi duyn anh.
??i Ch? ??i Chng 10358
V d?u ngy thng thoi ??a
Bao n?m chinh chi?n anh ch?a th?y v?
?i?m t son ph?n em th? ??i anh.
??i Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 10348
V d?u cch ni cch sng
Khuyn em gi? d? g?ng cng ??i ch?
??i Ch? Mi?n Trung 10364
Tu??ng gi?ng su anh n?i s?i giy da`i
Na`o ng? gi?ng ca?n anh ti?c hoa`i s?i dy
Qua t?i ?y khng c??i ???c c hai my
Qua cho ghe ra bi?n ??i n??c ??y qua cho tr? v.
??i Ch? ??i Chng 3706
Trn tr?i bi?t m?y mun sao
Bi?t anh d? no, em ??i u?ng cng
??i Ch? Mi?n Trung 9261
Tri bn bon trong trn ngoi ho,
Tri th?u d?u trong ho ngoi t??i,
Em th??ng anh t ni t c??i,
m duyn ng?i ??i chn m??i con tr?ng.
??i Ch? Mi?n Nam, 3951
Tri bn bon trong dn, ngoi ho
Tri th?u d?u trong ho, ngoi t??i
Em th??ng anh t ni, t c??i
m duyn ng?i ??i chn m??i con tr?ng.
??i Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 10185
Trn s?n th?y d?i th ??a h?t
C?n Th? c?n ? thnh tru,
Ti c?t ti?ng cho c hai n? ?i ?u m?i v?,
B?y lu nay anh trng ??i nhi?u b?,
Sao em khng v g ngh?a giao ko v?i anh.
??i Ch? Mi?n Nam, 8755
Tri b? hn trong trn ngoi mo,
Tri s?u ?u trong ho ngoi t??i.
Em th??ng anh t ni t c??i
m duyn ng?i ??i chn m??i con tr?ng.
??i Ch? Mi?n Trung 1123
Tr?i m?a lc ?c, h?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a ?iu Thuy?n
Ki?p n?u khng g?p ??i nguy?n ki?p sau
??i Ch? ??i Chng 8831
Tr?i m?a lc ?c,
H?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a v?i ?iu Thuy?n
Ki?p n?y khng ??ng ??i nguy?n ki?p sau.
??i Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 937
Tr?ng tre tr??c ng ngay hng
Tre ln m?y m?t th??ng chng m?y n?m
Th??ng chng t? thu? m??i l?m
By gi? hai m?t, su n?m r rng
??i Ch? Mi?n Trung, Khnh Ha 5138
Tr?ng da v b?i ph?n d?i
?en da v b?i em ng?i ch? tr?a (??i anh)
??i Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 8099
Tr??c (trc) ??i mai mai khng ??i tr??c,
Sao ch?ng nh? l?i giao ??c thu? x?a.
??i Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 5032
Tr?ng r?m th t?, m??i su tr?ng treo,
Chng trng thi?p ??i
C?ng nh? b V?ng phu trng ch?ng.
Tc di l?i r?i t? bng,
Trm ci l??c gi?t ng?i trng bng ?n.
??i Ch? Mi?n Nam, 5428
Thuy?n kia c nh? b?n ch?ng
B?n n?y m?t d? ??ng ??ng ??i thuy?n
Thuy?n ?y v?n nh? b?n x?a
Ng?i e chnh gi?a c lao kh qua
c lao ny ch?ng kh kh?n g
Ti?n nong ?ng ?? th thuy?n c? qua
Thuy?n ?y v?n li?ng ch?ng nhi?u
E r?ng ?ng ?? th
xiu c?t bu?n
??i Ch? ??i Chng 7384
Thuy?n anh ? ??n b?n anh ?i
Sao anh ch?ng b?t c?u noi ln b?
??ng c?n n??c ??c l? ??
C?m so ??i n??c bi?t bao gi? cho trong ?
Con sng kia n??c ch?y ?i dng
?n khu ?i ng?n em trng ng?n no ?
Trng th?p em l?i trng cao
Ng?n ?n sng t? nh? sao trn tr?i
Em ?i g?n b?n xa v?i !
??i Ch? ??i Chng 7006
Thuy?n ai tri n??c
??i b??c ti cng
Chi?u v? tr?i ??t mng lung
Ph?i duyn th xch l?i cho ?? no nng tuy?t s??ng
??i Ch? ??i Chng 5768
Thuy?n ai l? l?ng bn sng
C lng ??i khch hay khng h?i thuy?n ?
??i Ch? ??i Chng 7144
Thuy?n ai ??ng ch?c bn sng,
C lng ??i khch hay khng h?i thuy?n?
?? ta k?t ngh?a lm quen.
??i Ch? Mi?n Nam, 6444
Thuy?n ?i c nh? b?n ch?ng?
B?n th m?t d? kh?ng kh?ng ??i thuy?n.
??i Ch? Mi?n Nam, An Giang 5047
Thng Ba tr?i h?n sen tn
?m n?m tr?i l gan vng ??i anh
??i Ch? ??i Chng 9519
Thc ba n?m th?t ? thnh bn
??u thai con chim nh?n ??u nhnh tng ch? em
??i Ch? Mi?n Nam, 7190
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
??i Ch? ??i Chng 5440
Th? nh?t l tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
Th? t? xin m?t l ba
X?p vo ?i phi, ??i ma m?i tu!
??i Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 9913
Th?y ? ni ra em ? hi?u
Mu?n cho ?o l h?p v?i trc mai
Qu?n chi bi?n r?ng sng di
m duyn ??i khch ch??ng ?i b?y lu
??i Ch? ??i Chng 1142
Th?y ?? ni ra, ?u em ? hi?u ,
Mu?n cho ?o l hi?p v?i trc mai.
Qu?n chi bi?n r?ng, sng di
B? anh ?i! m duyn ??i khch ch??ng ?i b?y lu.
??i Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 5298
Th??ng nhau ??ng ??i ng?i trng
?m khuya hiu qu?nh loan phng th thi
Mnh nay ? c v? r?i
Cn theo ?n h?i chi ti th? ny
??i Ch? ??i Chng 4858
Thn em nh? th? chung ??ng
?? trn bn Ph?t, ??ng thnh hng hai
Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n long lc ??i ngy d?ng chung
??i Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 6267
Tay b?ng chn ki?u l li?u n?m bng
Th?y em cn nh? g?ng cng ??i ch?
Ch? ch? ??i ??i lm chi
N?i no x?ng nt v?a khuy anh gi
??i Ch? Mi?n Trung, Khnh Ha 8700
Tu xp l m?t anh cn mong ??i
Tu xp l hai anh than v?n th? di.
Tu xp l ba tu ra bi?n b?c
V?n song s?t n??c m?t nh? bn (? ?) ?ng...
M? mi?ng ku b? ch ti cng,
Ch? ch i lm chi
Cho phn v? r? ch?ng (?) ?m n?m canh
??i Ch? Mi?n Nam, 2354
Tu sp l m?t em cn trng ??i
Tu sp l hai em cn ??i cn ch?
Tu sp l ba tu ra bi?n
Hai tay em v?n song s?t n??c m?t nh? dng
Em ku h?i ch ti cng
L?y kh?n lng em ch?m
??o v? ch?ng ngn d?m em khng qun.
??i Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 4228
Th??ng anh trong b?ng ?i ku
C?m tr?a ?ang ??i bng n?a chi?u m?i ?n.
??i Ch? ??i Chng 2718
Th??ng ai ai c gi? l??
Chi?u ch?n ?? ? ng?m ngi ngng trng.
- Chi?u kia n?a ??p n?a mong
Ch?n ??n n?a ??p n?a phng ??i ai
??i Ch? ??i Chng 9712
T?i ?y h ht cho vui,
?u ph?i ?m gi?, ??i tui ?i m?i?
??i Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 1886
Sng T n??c ??c l? l?
C?m so m ??i bao gi? n??c trong.
??i Ch? Mi?n B?c, H N?i 6560
Sng su n??c ch?y lm v?y (2)
Ai xui em ??n ch?n n?y g?p anh
?o t? sen ng xanh xanh
Ng?c lnh cn ??i gi lnh h?p duyn
Cho hay Tin l?i g?p tin
Ph??ng hong ?u ch?u ??ng chen v?i g
??i Ch? ??i Chng 6783
Sao Hm ch? ??i sao Mai,
Trch lng san v??t th??ng ai b?ng ch?ng.
??i Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 2195
Rau r?m c?t (hi) (ng?t) ng?n cn t??i (3)
R??u ngon chu?c chn ??i ng??i tri m.
?i ??a em ? toan c?m
Chng l?y m?t chi?c cho lng em m.
V? nh cha ?nh m? ch
Nh?ng em ch? quy?t m?t b? l?y anh.
Cy xanh th l c?ng xanh
? trt vin cnh th ph?i hi hoa
??i Ch? ??i Chng 1221
Ra v? bi?n B?c nh?n ?i
Bao thu? nh?n h?i k?o n ??i mong.
??i Ch? Mi?n Nam, An Giang 4609
Qu h? anh c lng th??ng
Em m?t lng ??i nh? r??ng kha r?i.
??i Ch? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 435
Qu h? anh c lng th??ng,
Em c lng ??i nh? r??ng kha r?i.
??i Ch? Mi?n Nam, 9123
Qu em hai d?i c lao,
C d?a ?n tri c cau ?n tr?u,
Qu anh c c?a bi?n su,
C ru?ng l?y mu?i, c du nui t?m.
??i Ch? Mi?n Nam, 4890
Qun t? ph?i phng thn
Ch? ??i n??c ??n chn m?i nh?y
??i Ch? ??i Chng 1686
Ph?i chi sng c ci c?u
Thi?p qua thi?p gi?i ci s?u chng nghe
Ai lm chn n? xa ve
Ma xun thi?p ??i, ma h chng trng
Bi?t l c ??ng hay khng
? ch? ?y ??i u?ng cnghai ?ng
??i Ch? Mi?n Trung 4342
Ph?i ?y b?n Chi?u Th?ch ??ng
Cn ?y c li c?m b?ng ??i ai.
??i Ch? Mi?n B?c, H N?i 6557
Ni Ng? Bnh tr??c trn sau mo (4)
Sng An C?u n?ng ??c m?a trong
M?c ai, m?t d? hai lng,
m duyn th? ti?t, m?t lng ??i anh
??i Ch? ??i Chng 2738
Ni M?u S?n cao bao nhiu tr??ng
Sng L? Th?y su b?y nhiu t?m
D?ng thuy?n ??i b?n tri m
Non mn bi?n c?n quy?t khng phai lng
??i Ch? ??i Chng 2164