Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ??i Ch?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xun non nh?t gia: ?o, l, h?nh
Tu? bn tam h?u: trc, tng, mai
S? kinh anh rng d?i mi
Lng em quy?t ch ??i hoi duyn anh.
??i Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 9481
Xun non nh?t gia ?o l h?nh,
Tu? hn tam h?u trc tng mai.
S? kinh anh rng d?i mi,
Lng em ch quy?t ??i hoi duyn anh.
??i Ch? Mi?n Trung 10155
Xun ng?n nh?t gia ?o l h?nh,
Tu? hn tam h?u trc tng mai;
S? kinh anh rng di mi,
Lng em ch quy?t ??i hoi duyn anh.
??i Ch? ??i Chng 10335
V d?u ngy thng thoi ??a
Bao n?m chinh chi?n anh ch?a th?y v?
?i?m t son ph?n em th? ??i anh.
??i Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 10326
V d?u cch ni cch sng
Khuyn em gi? d? g?ng cng ??i ch?
??i Ch? Mi?n Trung 10338
Tu??ng gi?ng su anh n?i s?i giy da`i
Na`o ng? gi?ng ca?n anh ti?c hoa`i s?i dy
Qua t?i ?y khng c??i ???c c hai my
Qua cho ghe ra bi?n ??i n??c ??y qua cho tr? v.
??i Ch? ??i Chng 3685
Trn tr?i bi?t m?y mun sao
Bi?t anh d? no, em ??i u?ng cng
??i Ch? Mi?n Trung 9238
Tri bn bon trong trn ngoi ho,
Tri th?u d?u trong ho ngoi t??i,
Em th??ng anh t ni t c??i,
m duyn ng?i ??i chn m??i con tr?ng.
??i Ch? Mi?n Nam, 3923
Tri bn bon trong dn, ngoi ho
Tri th?u d?u trong ho, ngoi t??i
Em th??ng anh t ni, t c??i
m duyn ng?i ??i chn m??i con tr?ng.
??i Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 10155
Trn s?n th?y d?i th ??a h?t
C?n Th? c?n ? thnh tru,
Ti c?t ti?ng cho c hai n? ?i ?u m?i v?,
B?y lu nay anh trng ??i nhi?u b?,
Sao em khng v g ngh?a giao ko v?i anh.
??i Ch? Mi?n Nam, 8729
Tri b? hn trong trn ngoi mo,
Tri s?u ?u trong ho ngoi t??i.
Em th??ng anh t ni t c??i
m duyn ng?i ??i chn m??i con tr?ng.
??i Ch? Mi?n Trung 1096
Tr?i m?a lc ?c, h?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a ?iu Thuy?n
Ki?p n?u khng g?p ??i nguy?n ki?p sau
??i Ch? ??i Chng 8808
Tr?i m?a lc ?c,
H?t ct n?m nghing
Chng Ph?ng Tin g ngh?a v?i ?iu Thuy?n
Ki?p n?y khng ??ng ??i nguy?n ki?p sau.
??i Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 911
Tr?ng tre tr??c ng ngay hng
Tre ln m?y m?t th??ng chng m?y n?m
Th??ng chng t? thu? m??i l?m
By gi? hai m?t, su n?m r rng
??i Ch? Mi?n Trung, Khnh Ha 5112
Tr?ng da v b?i ph?n d?i
?en da v b?i em ng?i ch? tr?a (??i anh)
??i Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 8078
Tr??c (trc) ??i mai mai khng ??i tr??c,
Sao ch?ng nh? l?i giao ??c thu? x?a.
??i Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 5006
Tr?ng r?m th t?, m??i su tr?ng treo,
Chng trng thi?p ??i
C?ng nh? b V?ng phu trng ch?ng.
Tc di l?i r?i t? bng,
Trm ci l??c gi?t ng?i trng bng ?n.
??i Ch? Mi?n Nam, 5406
Thuy?n kia c nh? b?n ch?ng
B?n n?y m?t d? ??ng ??ng ??i thuy?n
Thuy?n ?y v?n nh? b?n x?a
Ng?i e chnh gi?a c lao kh qua
c lao ny ch?ng kh kh?n g
Ti?n nong ?ng ?? th thuy?n c? qua
Thuy?n ?y v?n li?ng ch?ng nhi?u
E r?ng ?ng ?? th
xiu c?t bu?n
??i Ch? ??i Chng 7361
Thuy?n anh ? ??n b?n anh ?i
Sao anh ch?ng b?t c?u noi ln b?
??ng c?n n??c ??c l? ??
C?m so ??i n??c bi?t bao gi? cho trong ?
Con sng kia n??c ch?y ?i dng
?n khu ?i ng?n em trng ng?n no ?
Trng th?p em l?i trng cao
Ng?n ?n sng t? nh? sao trn tr?i
Em ?i g?n b?n xa v?i !
??i Ch? ??i Chng 6977
Thuy?n ai tri n??c
??i b??c ti cng
Chi?u v? tr?i ??t mng lung
Ph?i duyn th xch l?i cho ?? no nng tuy?t s??ng
??i Ch? ??i Chng 5736
Thuy?n ai l? l?ng bn sng
C lng ??i khch hay khng h?i thuy?n ?
??i Ch? ??i Chng 7117
Thuy?n ai ??ng ch?c bn sng,
C lng ??i khch hay khng h?i thuy?n?
?? ta k?t ngh?a lm quen.
??i Ch? Mi?n Nam, 6419
Thuy?n ?i c nh? b?n ch?ng?
B?n th m?t d? kh?ng kh?ng ??i thuy?n.
??i Ch? Mi?n Nam, An Giang 5020
Thng Ba tr?i h?n sen tn
?m n?m tr?i l gan vng ??i anh
??i Ch? ??i Chng 9497
Thc ba n?m th?t ? thnh bn
??u thai con chim nh?n ??u nhnh tng ch? em
??i Ch? Mi?n Nam, 7162
Th? nh?t th tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
??i Ch? ??i Chng 5414
Th? nh?t l tu t?i gia
Th? nh tu ch?, th? ba tu cha
Th? t? xin m?t l ba
X?p vo ?i phi, ??i ma m?i tu!
??i Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 9880
Th?y ? ni ra em ? hi?u
Mu?n cho ?o l h?p v?i trc mai
Qu?n chi bi?n r?ng sng di
m duyn ??i khch ch??ng ?i b?y lu
??i Ch? ??i Chng 1118
Th?y ?? ni ra, ?u em ? hi?u ,
Mu?n cho ?o l hi?p v?i trc mai.
Qu?n chi bi?n r?ng, sng di
B? anh ?i! m duyn ??i khch ch??ng ?i b?y lu.
??i Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 5268
Th??ng nhau ??ng ??i ng?i trng
?m khuya hiu qu?nh loan phng th thi
Mnh nay ? c v? r?i
Cn theo ?n h?i chi ti th? ny
??i Ch? ??i Chng 4832
Thn em nh? th? chung ??ng
?? trn bn Ph?t, ??ng thnh hng hai
Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n long lc ??i ngy d?ng chung
??i Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 6243
Tay b?ng chn ki?u l li?u n?m bng
Th?y em cn nh? g?ng cng ??i ch?
Ch? ch? ??i ??i lm chi
N?i no x?ng nt v?a khuy anh gi
??i Ch? Mi?n Trung, Khnh Ha 8667
Tu xp l m?t anh cn mong ??i
Tu xp l hai anh than v?n th? di.
Tu xp l ba tu ra bi?n b?c
V?n song s?t n??c m?t nh? bn (? ?) ?ng...
M? mi?ng ku b? ch ti cng,
Ch? ch i lm chi
Cho phn v? r? ch?ng (?) ?m n?m canh
??i Ch? Mi?n Nam, 2330
Tu sp l m?t em cn trng ??i
Tu sp l hai em cn ??i cn ch?
Tu sp l ba tu ra bi?n
Hai tay em v?n song s?t n??c m?t nh? dng
Em ku h?i ch ti cng
L?y kh?n lng em ch?m
??o v? ch?ng ngn d?m em khng qun.
??i Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 4203
Th??ng anh trong b?ng ?i ku
C?m tr?a ?ang ??i bng n?a chi?u m?i ?n.
??i Ch? ??i Chng 2689
Th??ng ai ai c gi? l??
Chi?u ch?n ?? ? ng?m ngi ngng trng.
- Chi?u kia n?a ??p n?a mong
Ch?n ??n n?a ??p n?a phng ??i ai
??i Ch? ??i Chng 9683
T?i ?y h ht cho vui,
?u ph?i ?m gi?, ??i tui ?i m?i?
??i Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 1857
Sng T n??c ??c l? l?
C?m so m ??i bao gi? n??c trong.
??i Ch? Mi?n B?c, H N?i 6523
Sng su n??c ch?y lm v?y (2)
Ai xui em ??n ch?n n?y g?p anh
?o t? sen ng xanh xanh
Ng?c lnh cn ??i gi lnh h?p duyn
Cho hay Tin l?i g?p tin
Ph??ng hong ?u ch?u ??ng chen v?i g
??i Ch? ??i Chng 6756
Sao Hm ch? ??i sao Mai,
Trch lng san v??t th??ng ai b?ng ch?ng.
??i Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 2164
Rau r?m c?t (hi) (ng?t) ng?n cn t??i (3)
R??u ngon chu?c chn ??i ng??i tri m.
?i ??a em ? toan c?m
Chng l?y m?t chi?c cho lng em m.
V? nh cha ?nh m? ch
Nh?ng em ch? quy?t m?t b? l?y anh.
Cy xanh th l c?ng xanh
? trt vin cnh th ph?i hi hoa
??i Ch? ??i Chng 1197
Ra v? bi?n B?c nh?n ?i
Bao thu? nh?n h?i k?o n ??i mong.
??i Ch? Mi?n Nam, An Giang 4581
Qu h? anh c lng th??ng
Em m?t lng ??i nh? r??ng kha r?i.
??i Ch? Mi?n Trung, Ngh? T?nh 406
Qu h? anh c lng th??ng,
Em c lng ??i nh? r??ng kha r?i.
??i Ch? Mi?n Nam, 9096
Qu em hai d?i c lao,
C d?a ?n tri c cau ?n tr?u,
Qu anh c c?a bi?n su,
C ru?ng l?y mu?i, c du nui t?m.
??i Ch? Mi?n Nam, 4866
Qun t? ph?i phng thn
Ch? ??i n??c ??n chn m?i nh?y
??i Ch? ??i Chng 1657
Ph?i chi sng c ci c?u
Thi?p qua thi?p gi?i ci s?u chng nghe
Ai lm chn n? xa ve
Ma xun thi?p ??i, ma h chng trng
Bi?t l c ??ng hay khng
? ch? ?y ??i u?ng cnghai ?ng
??i Ch? Mi?n Trung 4315
Ph?i ?y b?n Chi?u Th?ch ??ng
Cn ?y c li c?m b?ng ??i ai.
??i Ch? Mi?n B?c, H N?i 6533
Ni Ng? Bnh tr??c trn sau mo (4)
Sng An C?u n?ng ??c m?a trong
M?c ai, m?t d? hai lng,
m duyn th? ti?t, m?t lng ??i anh
??i Ch? ??i Chng 2704
Ni M?u S?n cao bao nhiu tr??ng
Sng L? Th?y su b?y nhiu t?m
D?ng thuy?n ??i b?n tri m
Non mn bi?n c?n quy?t khng phai lng
??i Ch? ??i Chng 2137