Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Đời Sống

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trầu héo cau ôi (rượu lạt) Đời Sống Đại Chúng 508
Trầu héo cau đỗi Đời Sống Đại Chúng 4130
Tháng chín thì quít đỏ trôn
Tháng mười ngái mọc, cái con tìm về
Đời Sống Đại Chúng 9824
Muốn trong nước phải đánh phèn
Mua phèn phải tốn đồng tiền mới trong.
Đời Sống Miền Nam, 8278
Miếng trầu nhận ngỏ là miếng trầu bỏ đi Đời Sống Đại Chúng 377
Miếng trầu nên dâu nhà người Đời Sống Đại Chúng 7769
Miếng trầu làm đầu câu chuyện Đời Sống Đại Chúng 6085
Miếng trầu là đầu thuốc câm Đời Sống Đại Chúng 772
Miếng trầu héo chung rượu lạt Đời Sống Đại Chúng 5824
Mai ngọc trầm châu Đời Sống Đại Chúng 2663
Con tằm, con nhện vương tơ
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.
Đời Sống Đại Chúng 8971
Chiều như chiều vong Đời Sống Đại Chúng 4049
Bách tuế vi kỳ Đời Sống Đại Chúng 6981
Bán gà kiêng trời gió, bán chó kiêng trời mưa Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10021
Anh đây như thể lão chài
Vực sâu thả lưới, bãi chài buông câu.
Đời Sống Miền Nam 4323
Điền viên sinh hoạt Đời Sống Đại Chúng 3726
Ăn thì chớ no
Ngủ thì đừng có ngủ cho rạng ngày
Phơi lúa thì phải năng quây
Gạo đâm liền trày,
Đừng có nghỉ chân.
Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1282
Ăn thì cổ ngay, mần thì tay rụt Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7412
Ăn mang như May Bường Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8615
Ăn sô uống sa Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8449
Ăn rau thì chịu ăn rau
Có thương thì lấy ham giàu mà chi.
Chồng giàu mà lại ngu si,
Ăn no béo mợ, ngủ khì ngày đêm .
Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4300
Ăn có nơi con ơi,
Nhởi có chốn con ơi.
Trăm múi cái sự đời,
Nghìn múi cái sự đời,
Sự chi cũng phải nghị,
Sự gì cũng phải nghị.
Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7565