Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Đời Sống

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Trầu héo cau ôi (rượu lạt) Đời Sống Đại Chúng 491
Trầu héo cau đỗi Đời Sống Đại Chúng 4112
Tháng chín thì quít đỏ trôn
Tháng mười ngái mọc, cái con tìm về
Đời Sống Đại Chúng 9803
Muốn trong nước phải đánh phèn
Mua phèn phải tốn đồng tiền mới trong.
Đời Sống Miền Nam, 8264
Miếng trầu nhận ngỏ là miếng trầu bỏ đi Đời Sống Đại Chúng 363
Miếng trầu nên dâu nhà người Đời Sống Đại Chúng 7756
Miếng trầu làm đầu câu chuyện Đời Sống Đại Chúng 6072
Miếng trầu là đầu thuốc câm Đời Sống Đại Chúng 755
Miếng trầu héo chung rượu lạt Đời Sống Đại Chúng 5808
Mai ngọc trầm châu Đời Sống Đại Chúng 2648
Con tằm, con nhện vương tơ
Mấy đời tơ nhện được như tơ tằm.
Đời Sống Đại Chúng 8952
Chiều như chiều vong Đời Sống Đại Chúng 4027
Bách tuế vi kỳ Đời Sống Đại Chúng 6967
Bán gà kiêng trời gió, bán chó kiêng trời mưa Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10006
Anh đây như thể lão chài
Vực sâu thả lưới, bãi chài buông câu.
Đời Sống Miền Nam 4298
Điền viên sinh hoạt Đời Sống Đại Chúng 3711
Ăn thì chớ no
Ngủ thì đừng có ngủ cho rạng ngày
Phơi lúa thì phải năng quây
Gạo đâm liền trày,
Đừng có nghỉ chân.
Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 1265
Ăn thì cổ ngay, mần thì tay rụt Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7397
Ăn mang như May Bường Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8602
Ăn sô uống sa Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8425
Ăn rau thì chịu ăn rau
Có thương thì lấy ham giàu mà chi.
Chồng giàu mà lại ngu si,
Ăn no béo mợ, ngủ khì ngày đêm .
Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4284
Ăn có nơi con ơi,
Nhởi có chốn con ơi.
Trăm múi cái sự đời,
Nghìn múi cái sự đời,
Sự chi cũng phải nghị,
Sự gì cũng phải nghị.
Đời Sống Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7552