Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Đôi Ta

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yếm em bốn dải lòng thòng,
Dải xanh, dải đỏ, dải trắng, dải vàng.
Cái số của chàng một trăm ba mươi sáu đoạn
Một đoạn bên này, một đoạn bên kia,
Ví dầu trời đất phân chia,
Đôi ta như khóa với chìa đừng rơi.
Đôi Ta Miền Nam, Lục Tỉnh 7765
Ý ai thì mặc ý ai
Đôi ta vẫn cứ canh khoai đầy nồi
Đôi Ta Đại Chúng 10398
Xanh xanh dây mướp leo rào
Đôi ta mới gặp biết chào sao đây ?
Đôi Ta Đại Chúng 4451
Võng này đan sợi đay già
Em đi kén võng đã ba năm chầy
Đôi ta chung mẹ chung thầy
Đêm trăng chung võng vơi đầy thủy chung
Đôi Ta Đại Chúng 3960
Vái trời khoan nắng khoan mưa
Đôi ta mới gặp, phân chưa hết lời
Đôi Ta Miền Nam, 1641
Vái ông Tơ một chầu bánh tráng
Vái bà Nguyệt một tán đường Dinh
Đôi ta gá nghĩa chung tình
Dầu ăn cơm quán ngủ đình cũng ưng
Đôi Ta Miền Trung, Khánh Hòa 1341
Vái bà nguyệt năm bảy cuốn kinh,
Đôi ta gá nghĩa chung tình,
Dầu ăn cơm quán ngủ đình em cũng ưng.
Đôi Ta Miền Nam, 4877
Trúc mai trồng lộn một bồn
Đôi ta chồng vợ ai đồn mặc ai
Đôi Ta Đại Chúng 857
Trèo lên trái núi Thiên Thai
Thấy (Gặp) đôi chim phượng ăn xoài trên cây
Đôi ta đã gặp nhau đây
Khác gì chim phượng gặp cây ngô đồng
Đôi Ta Đại Chúng 3141
Trèo lên cái núi Thiên Thai,
Gặp hai con phượng ăn xoài trên cây.
Đôi ta được gặp nhau đây.
Khác gì chi phượng gặp cây ngô đồng.
Đôi Ta Miền Nam, 1400
Trên trời có cái cầu vồng
Kẻ Chợ Cầu Muống Kẻ Đông Cầu Dền
Vua (Việc) trên đền cầu tiền cầu bạc
Các lái buôn cầu nước cầu non
Đôi ta cầu của cầu con
Con đẹp giống mẹ con dòn giống cha
Con gái dệt cửi trong nhà
Con trai đi học đỗ ba khoa liền
Con lớn thì đỗ trạng nguyên
Hai con tiến sĩ đỗ liền cả ba
Vinh quy bái tổ về nhà (*)
Bõ công đèn sách mẹ cha nuôi thầy (*)
Vốn em chỉ có "Thâm Chầy"
Anh cho "Tắc lái" cho đầy quan năm
Buôn trầu đếm cuốn bán trăm
Mưa dầm gió bấc, em nằm em lo
Đôi Ta Đại Chúng 4676
Trai tân vợ con chưa có
Gái thanh nhàn chờ đợi lấy nhau.
Đôi ta cầm đôi dao cau
Chỉ trời vạch đất lấy nhau phen này.
Chẳng tin đi hỏi ông thầy
Chàng thì tuổi ngọ, em nay tuổi mùi.
Em thì mười tám đôi mươi
Chàng nay hăm mốt, tốt đôi chăng là.
Chàng về hỏi mẹ cùng cha
Có cho anh lấy vợ xa hay đừng.
Tay em cầm gói muối gừng
Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.
Quên nhau em chẳng cho quên
Có nhớ thì nhớ mới nên vợ chồng.
Đôi Ta Đại Chúng 3799
Trời năng mưa năng chuyển
Đất năng lở năng bồi.
Đôi ta yêu lỡ nhau rồi
Chàng than thiếp thở, phụ mẫu ngồi sao yên!
Đôi Ta Đại Chúng 1392
Trời mưa vì bởi chùm mây
Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng
Phải như đây đó vợ chồng
Biểu em đi lấy gan rồng cũng đi
Đôi Ta Miền Trung, Khánh Hòa 888
Trời mưa trên núi mưa về
Đôi ta cùng ướt đầm dề cả hai
Đôi Ta Miền Trung 7683
Trời mưa nhỏ giọt đọt gừng,
Đôi ta từ nhỏ đã tửng thương nhau.
Đôi Ta Miền Nam, An Giang 8911
Trời mưa nước dội dọc dừa
Sửa soạn anh trẩy bây giờ nàng ơi
Quan trên có lệnh về đòi
Tôi vâng lệnh người tôi phải bước ra
Túi vóc mà cả bông hoa,
Đôi tay đôi túi mở ra khép vào
Cau non tiện chũm hạt đào,
Trầu têm cánh phượng bỏ vào cho anh
Đôi Ta Đại Chúng 8891
Trách lòng thầy mẹ cầm cân
Đôi ta như nhện đang lần mối tơ.
Hai ta đứng lại vừa cân
Trách lòng thầy mẹ phụ gần tham xa.
Đôi Ta Đại Chúng 8393
Trời mưa lien tiếp sập sùi
Đất ngoài biển năng lở, năng bồi
Đôi ta thương lỡ nhau rồi
Chàng than, thiếp khóc, phụ mẫu ngời sao yên?
Đôi Ta Miền Nam, Vĩnh Long 4226
Trời mưa cho ướt lá cau
Đôi ta be bé rủ nhau đi bừa.
Trời mưa cho ớt lá dừa
Đôi ta be bé đi bừa đồng trong.
Đôi Ta Đại Chúng 4200
Trầu nào cay bằng trầu Xà Lẹt
Thịt nào khét bằng thịt kên kên
Đôi ta gá nghĩa không bền
Dứt đi cho rảnh xuống lên làm gì ?
Đôi Ta Đại Chúng 5441
Trời ơi! Sao chẳng xét suy
Đôi ta mới ngộ, khiến chi rã rời.
Đôi Ta Miền Nam, Tiền Giang 935
Trăng lu vì bởi lùm mây,
Đôi ta trắc trở tại dây tơ hồng.
Đôi Ta Miền Nam, Tiền Giang 6109
Trăng lu vì bởi chòm mây
Đôi ta cách trở vì giây tơ hồng
Đôi Ta Miền Trung, Khánh Hòa 6476
Trăng lu vì bởi áng mây
Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng.
Đôi Ta Đại Chúng 2017
Trăng lu vì bởi đám mây,
Đôi ta cách trở vì dây tơ hồng.
Đôi Ta Miền Nam, Lục Tỉnh 4534
Trăm năm soi tấm gương mờ
Không bằng một phút soi nhờ gương trong.
Đôi ta cách một con sông
Muốn sang anh ngã cành hồng cho sang.
Đôi Ta Đại Chúng 10007
Tính tháng rồi lại tính năm,
Tính tháng tháng đoạn, tính năm năm rồi.
Đôi ta biết thuở nào nguôi.
Đôi Ta Miền Nam, 8465
Tiên sa xuống đó mặc tiên
Đôi ta đã hứa Lời nguyền thì thôi
Đôi Ta Miền Trung, Nghệ An 635
Thuyền neo một sợi chỉ mành
Đôi ta không xứng sao đành ép duyên
Đôi Ta Miền Nam, Vĩnh Long 8091
Thành Hà Nội năm cửa chàng ơi
Sông Nhị nước chảy phân đôi một dòng
Đôi ta chua ngọt đã từng
Thành cao, sóng mạnh cũng xin đừng quên ai.
Đôi Ta Miền Bắc, Hà Nội 3121
Thằn lằn tặc lưỡi mái tranh
Đôi ta còn nhỏ để giành mai sau
Đôi Ta Miền Trung 5791
Tay anh cầm trái cau
Vừa đi vừa bổ
Tay em cầm ngọn trầu
Vừa rọc vừa têm.
Đôi ta trong ấm ngoài êm
Đôi Ta Đại Chúng 5205
Tàu ra khỏi bến sợ chìm,
Đôi ta sợ nỗi mất niềm phu thê.
Đôi Ta Miền Nam, 6582
Tàu Nam Vang chạy ngang sông Hậu
Tàu Vĩnh Thuận hay đậu Tam Bình
Đôi ta nặng nghĩa nặng tình
Biết cha với mẹ hay chuyện chúng mình ra sao?
Đôi Ta Miền Nam, Vĩnh Long 9094
Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai
Xin đừng ăn ở ra hai tấm lòng.
Mặc người bẻ lá ngăn sông
Đôi ta cứ giữ tấm lòng chớ phaị
Xin nàng chớ có nghe ai
Chả trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng
Đôi Ta Đại Chúng 6143
Tới lui hoài, nàng mang tiếng hổ,
Ra vô hoài, ra chỗ dần lân,
Đôi ta thủng thẳng thương lần,
Tới lui thăm viếng có phần thì thôi.
Đôi Ta Miền Trung, Phú Yên, 7203
Tới đây trước miếu ông thần linh
Cột đứng tre đòn tay sắt
Đôi ta xung khắc
Trục trặc cắt tóc thề nguyền.
Đôi Ta Miền Nam, Bạc Liêu 9764
Sông Thương nước chảy đôi dòng
Đèn khêu đôi ngọn em trông ngọn nào
Muốn tắm mát lên ngọn Sông Đào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh
Đôi tay em víu đôi cành
Quả chín em bẻ quả xanh thì đừng
Ba bốn năm nay ăn ở trên rừng
Chim kêu vượn hú nửa mừng nửa lo
Sa chân lỡ bước xuống đò
Gieo mình xuống sạp những lo cùng phiền
Chợ Vị Hoàng một tháng sáu phiên
Gặp cô hàng xén kết nhân duyên bán hàng
Hàng cô cánh kiến vỏ vang
Giây thau giây thép giây đàn lưỡi câu
Gương soi với lược chải đầu
Hòn son bánh mực gương Tàu bày ra
Đèn nhang sắp để trong nhà
Giấy tiền vàng bạc đem ra bày hàng
Đôi Ta Đại Chúng 434
Sông kia có lạ gì cầu
Đôi ta có lạ gì nhau mà nhìn?
Đôi Ta Miền Nam, Vĩnh Long 7424
Ruột gan chín khúc héo khô
Thương chàng vì nỗi tương tư đêm ngày
Nhớ chàng như bát nước đầy
Để em chuốc lấy chẳng rày mình haọ
Đôi tay cầm lấy con dao
Tưởng như cắt ruột mà trao cho chàng.
Đôi Ta Đại Chúng 5344
Ra vườn ngắt một cành chanh
Con dao lá trúc gọt quanh tứ bề.
Đôi ta đã trót lời thề
Con dao lá trúc để kề tóc maị
Bây giờ chàng đã nghe ai
Nghe trăng nghe gió, nghe ai mặc lòng.
Tưởng rằng chàng ở một lòng
Ngờ đâu chàng lại đèo bòng đôi nơi
Ở đây gần đất xa trời
Chăn bông chàng kết với người tri âm.
Chàng xuôi em vẫn âm thầm
Hai hàng giọt lệ đầm đầm như mưa
Đôi Ta Đại Chúng 3001
Ra đi thì sợ mẹ rầy
Không đi sợ bạn dưới nầy bạn trông
Đi thời lội suối băng sông
Tới đây quyến luyến lòng không muốn về
Lựu trông đào, đào lại trông lê
Trầm kia nhớ quế tìm về rừng xanh
Đôi ta như lá với cành
Như con với mẹ, bỏ sao đành, trời ơi!
Đôi Ta Miền Trung 6598
Rủ nhau đi bẻ dành dành
Dành dành không bẻ, bẻ cành mẫu đơn
Đôi ta như cá thờn bơn
Nằm trên bãi cát gặp cơn mưa ràọ
Đôi ta như ruộng năm sào
Cách bờ ở giữa làm sao cho liền.
Đôi ta như thể đồng tiền
Đồng sấp đồng ngửa đồng nghiêng đồng nằm.
Đôi ta như thể con tằm
Cùng ăn một lá, cùng nằm một nong.
Đôi ta như thể con ong
Con quấn con quýt con trong con ngoàị
Đôi ta như thể con bài
Chồng đánh vợ kết chẳng sai con nàọ
Đôi Ta Đại Chúng 3163
Rắn hổ mang nằm ngang cây thục địa
Ngựa nhà trời cắn lá chữ thiên
Đôi ta cách trở giang biên
Chim sầu chim biến, cá sầu cá bay.
Đôi Ta Miền Nam, Bạc Liêu 9660
Quý hồ thầy mẹ thương yêu
Đôi ta chụm đá chung niêu giữa đường.
Đôi Ta Đại Chúng 4950
Quạ kêu diều khóc, quốc nọ chui qua
Nhị đơn đối khẩu thiết giao hòa
Đôi ta thương lén, biết phụ mẫu nhà hay chưa?
Đôi Ta Miền Nam, An Giang 1514
Phải chi hỏi đặng Nam Tào,
Đôi ta duyên nợ ngày nào mới xong.
Đôi Ta Miền Nam, Lục Tỉnh 4106
Núi Ngự Bình trước tròn sau méo
Sông An Cựu nắng đục mưa trong
Đôi ta như chỉ lộn vòng
Đẹp duyên thì đẹp nhưng tơ hồng không xe
Đôi Ta Đại Chúng 2914
Nhác trông lên núi Thiên Thai
Thấy hai con quạ ăn xoài trên cây
Đôi ta dắt díu lên đây
Áo giải làm chiếu, khăn quây làm màn.
Đôi Ta Đại Chúng 6683