Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ?i Ta

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?m em b?n d?i lng thng,
D?i xanh, d?i ??, d?i tr?ng, d?i vng.
Ci s? c?a chng m?t tr?m ba m??i su ?o?n
M?t ?o?n bn ny, m?t ?o?n bn kia,
V d?u tr?i ??t phn chia,
?i ta nh? kha v?i cha ??ng r?i.
?i Ta Mi?n Nam, L?c T?nh 7794
ai th m?c ai
?i ta v?n c? canh khoai ??y n?i
?i Ta ??i Chng 10430
Xanh xanh dy m??p leo ro
?i ta m?i g?p bi?t cho sao ?y ?
?i Ta ??i Chng 4487
Vng ny ?an s?i ?ay gi
Em ?i kn vng ? ba n?m ch?y
?i ta chung m? chung th?y
?m tr?ng chung vng v?i ??y th?y chung
?i Ta ??i Chng 3994
Vi tr?i khoan n?ng khoan m?a
?i ta m?i g?p, phn ch?a h?t l?i
?i Ta Mi?n Nam, 1678
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
?i Ta Mi?n Trung, Khnh Ha 1382
Vi b nguy?t n?m b?y cu?n kinh,
?i ta g ngh?a chung tnh,
D?u ?n c?m qun ng? ?nh em c?ng ?ng.
?i Ta Mi?n Nam, 4912
Trc mai tr?ng l?n m?t b?n
?i ta ch?ng v? ai ??n m?c ai
?i Ta ??i Chng 890
Tro ln tri ni Thin Thai
Th?y (G?p) ?i chim ph??ng ?n xoi trn cy
?i ta ? g?p nhau ?y
Khc g chim ph??ng g?p cy ng ??ng
?i Ta ??i Chng 3176
Tro ln ci ni Thin Thai,
G?p hai con ph??ng ?n xoi trn cy.
?i ta ???c g?p nhau ?y.
Khc g chi ph??ng g?p cy ng ??ng.
?i Ta Mi?n Nam, 1435
Trn tr?i c ci c?u v?ng
K? Ch? C?u Mu?ng K? ?ng C?u D?n
Vua (Vi?c) trn ??n c?u ti?n c?u b?c
Cc li bun c?u n??c c?u non
?i ta c?u c?a c?u con
Con ??p gi?ng m? con dn gi?ng cha
Con gi d?t c?i trong nh
Con trai ?i h?c ?? ba khoa li?n
Con l?n th ?? tr?ng nguyn
Hai con ti?n s? ?? li?n c? ba
Vinh quy bi t? v? nh (*)
B cng ?n sch m? cha nui th?y (*)
V?n em ch? c "Thm Ch?y"
Anh cho "T?c li" cho ??y quan n?m
Bun tr?u ??m cu?n bn tr?m
M?a d?m gi b?c, em n?m em lo
?i Ta ??i Chng 4711
Trai tn v? con ch?a c
Gi thanh nhn ch? ??i l?y nhau.
?i ta c?m ?i dao cau
Ch? tr?i v?ch ??t l?y nhau phen ny.
Ch?ng tin ?i h?i ng th?y
Chng th tu?i ng?, em nay tu?i mi.
Em th m??i tm ?i m??i
Chng nay h?m m?t, t?t ?i ch?ng l.
Chng v? h?i m? cng cha
C cho anh l?y v? xa hay ??ng.
Tay em c?m gi mu?i g?ng
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng qun nhau.
Qun nhau em ch?ng cho qun
C nh? th nh? m?i nn v? ch?ng.
?i Ta ??i Chng 3835
Tr?i n?ng m?a n?ng chuy?n
??t n?ng l? n?ng b?i.
?i ta yu l? nhau r?i
Chng than thi?p th?, ph? m?u ng?i sao yn!
?i Ta ??i Chng 1429
Tr?i m?a v b?i chm my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng
Ph?i nh? ?y ? v? ch?ng
Bi?u em ?i l?y gan r?ng c?ng ?i
?i Ta Mi?n Trung, Khnh Ha 924
Tr?i m?a trn ni m?a v?
?i ta cng ??t ??m d? c? hai
?i Ta Mi?n Trung 7720
Tr?i m?a nh? gi?t ??t g?ng,
?i ta t? nh? ? t?ng th??ng nhau.
?i Ta Mi?n Nam, An Giang 8950
Tr?i m?a n??c d?i d?c d?a
S?a so?n anh tr?y by gi? nng ?i
Quan trn c l?nh v? ?i
Ti vng l?nh ng??i ti ph?i b??c ra
Ti vc m c? bng hoa,
?i tay ?i ti m? ra khp vo
Cau non ti?n ch?m h?t ?o,
Tr?u tm cnh ph??ng b? vo cho anh
?i Ta ??i Chng 8926
Trch lng th?y m? c?m cn
?i ta nh? nh?n ?ang l?n m?i t?.
Hai ta ??ng l?i v?a cn
Trch lng th?y m? ph? g?n tham xa.
?i Ta ??i Chng 8435
Tr?i m?a lien ti?p s?p si
??t ngoi bi?n n?ng l?, n?ng b?i
?i ta th??ng l? nhau r?i
Chng than, thi?p khc, ph? m?u ng?i sao yn?
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 4262
Tr?i m?a cho ??t l cau
?i ta be b r? nhau ?i b?a.
Tr?i m?a cho ?t l d?a
?i ta be b ?i b?a ??ng trong.
?i Ta ??i Chng 4234
Tr?u no cay b?ng tr?u X L?t
Th?t no kht b?ng th?t kn kn
?i ta g ngh?a khng b?n
D?t ?i cho r?nh xu?ng ln lm g ?
?i Ta ??i Chng 5476
Tr?i ?i! Sao ch?ng xt suy
?i ta m?i ng?, khi?n chi r r?i.
?i Ta Mi?n Nam, Ti?n Giang 970
Tr?ng lu v b?i lm my,
?i ta tr?c tr? t?i dy t? h?ng.
?i Ta Mi?n Nam, Ti?n Giang 6148
Tr?ng lu v b?i chm my
?i ta cch tr? v giy t? h?ng
?i Ta Mi?n Trung, Khnh Ha 6514
Tr?ng lu v b?i ng my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
?i Ta ??i Chng 2059
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
?i Ta Mi?n Nam, L?c T?nh 4574
Tr?m n?m soi t?m g??ng m?
Khng b?ng m?t pht soi nh? g??ng trong.
?i ta cch m?t con sng
Mu?n sang anh ng cnh h?ng cho sang.
?i Ta ??i Chng 10052
Tnh thng r?i l?i tnh n?m,
Tnh thng thng ?o?n, tnh n?m n?m r?i.
?i ta bi?t thu? no ngui.
?i Ta Mi?n Nam, 8501
Tin sa xu?ng ? m?c tin
?i ta ? h?a L?i nguy?n th thi
?i Ta Mi?n Trung, Ngh? An 669
Thuy?n neo m?t s?i ch? mnh
?i ta khng x?ng sao ?nh p duyn
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 8124
Thnh H N?i n?m c?a chng ?i
Sng Nh? n??c ch?y phn ?i m?t dng
?i ta chua ng?t ? t?ng
Thnh cao, sng m?nh c?ng xin ??ng qun ai.
?i Ta Mi?n B?c, H N?i 3159
Th?n l?n t?c l??i mi tranh
?i ta cn nh? ?? ginh mai sau
?i Ta Mi?n Trung 5829
Tay anh c?m tri cau
V?a ?i v?a b?
Tay em c?m ng?n tr?u
V?a r?c v?a tm.
?i ta trong ?m ngoi m
?i Ta ??i Chng 5242
Tu ra kh?i b?n s? chm,
?i ta s? n?i m?t ni?m phu th.
?i Ta Mi?n Nam, 6621
Tu Nam Vang ch?y ngang sng H?u
Tu V?nh Thu?n hay ??u Tam Bnh
?i ta n?ng ngh?a n?ng tnh
Bi?t cha v?i m? hay chuy?n chng mnh ra sao?
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 9128
Ta yu mnh l?m ta th?m mnh phai
Xin ??ng ?n ? ra hai t?m lng.
M?c ng??i b? l ng?n sng
?i ta c? gi? t?m lng ch? pha?
Xin nng ch? c nghe ai
Ch? trong thng ch?p th ngoi thng ging
?i Ta ??i Chng 6178
T?i lui hoi, nng mang ti?ng h?,
Ra v hoi, ra ch? d?n ln,
?i ta th?ng th?ng th??ng l?n,
T?i lui th?m vi?ng c ph?n th thi.
?i Ta Mi?n Trung, Ph Yn, 7239
T?i ?y tr??c mi?u ng th?n linh
C?t ??ng tre ?n tay s?t
?i ta xung kh?c
Tr?c tr?c c?t tc th? nguy?n.
?i Ta Mi?n Nam, B?c Liu 9799
Sng Th??ng n??c ch?y ?i dng
?n khu ?i ng?n em trng ng?n no
Mu?n t?m mt ln ng?n Sng ?o
Mu?n ?n sim chn th vo r?ng xanh
?i tay em vu ?i cnh
Qu? chn em b? qu? xanh th ??ng
Ba b?n n?m nay ?n ? trn r?ng
Chim ku v??n h n?a m?ng n?a lo
Sa chn l? b??c xu?ng ?
Gieo mnh xu?ng s?p nh?ng lo cng phi?n
Ch? V? Hong m?t thng su phin
G?p c hng xn k?t nhn duyn bn hng
Hng c cnh ki?n v? vang
Giy thau giy thp giy ?n l??i cu
G??ng soi v?i l??c ch?i ??u
Hn son bnh m?c g??ng Tu by ra
?n nhang s?p ?? trong nh
Gi?y ti?n vng b?c ?em ra by hng
?i Ta ??i Chng 463
Sng kia c l? g c?u
?i ta c l? g nhau m nhn?
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 7460
Ru?t gan chn khc ho kh
Th??ng chng v n?i t??ng t? ?m ngy
Nh? chng nh? bt n??c ??y
?? em chu?c l?y ch?ng ry mnh ha?
?i tay c?m l?y con dao
T??ng nh? c?t ru?t m trao cho chng.
?i Ta ??i Chng 5382
Ra v??n ng?t m?t cnh chanh
Con dao l trc g?t quanh t? b?.
?i ta ? trt l?i th?
Con dao l trc ?? k? tc ma?
By gi? chng ? nghe ai
Nghe tr?ng nghe gi, nghe ai m?c lng.
T??ng r?ng chng ? m?t lng
Ng? ?u chng l?i ?o bng ?i n?i
? ?y g?n ??t xa tr?i
Ch?n bng chng k?t v?i ng??i tri m.
Chng xui em v?n m th?m
Hai hng gi?t l? ??m ??m nh? m?a
?i Ta ??i Chng 3036
Ra ?i th s? m? r?y
Khng ?i s? b?n d??i n?y b?n trng
?i th?i l?i su?i b?ng sng
T?i ?y quy?n luy?n lng khng mu?n v?
L?u trng ?o, ?o l?i trng l
Tr?m kia nh? qu? tm v? r?ng xanh
?i ta nh? l v?i cnh
Nh? con v?i m?, b? sao ?nh, tr?i ?i!
?i Ta Mi?n Trung 6639
R? nhau ?i b? dnh dnh
Dnh dnh khng b?, b? cnh m?u ??n
?i ta nh? c th?n b?n
N?m trn bi ct g?p c?n m?a r?
?i ta nh? ru?ng n?m so
Cch b? ? gi?a lm sao cho li?n.
?i ta nh? th? ??ng ti?n
??ng s?p ??ng ng?a ??ng nghing ??ng n?m.
?i ta nh? th? con t?m
Cng ?n m?t l, cng n?m m?t nong.
?i ta nh? th? con ong
Con qu?n con qut con trong con ngo?
?i ta nh? th? con bi
Ch?ng ?nh v? k?t ch?ng sai con n?
?i Ta ??i Chng 3199
R?n h? mang n?m ngang cy th?c ??a
Ng?a nh tr?i c?n l ch? thin
?i ta cch tr? giang bin
Chim s?u chim bi?n, c s?u c bay.
?i Ta Mi?n Nam, B?c Liu 9693
Qu h? th?y m? th??ng yu
?i ta ch?m ? chung niu gi?a ???ng.
?i Ta ??i Chng 4984
Qu? ku di?u khc, qu?c n? chui qua
Nh? ??n ??i kh?u thi?t giao ha
?i ta th??ng ln, bi?t ph? m?u nh hay ch?a?
?i Ta Mi?n Nam, An Giang 1549
Ph?i chi h?i ??ng Nam To,
?i ta duyn n? ngy no m?i xong.
?i Ta Mi?n Nam, L?c T?nh 4141
Ni Ng? Bnh tr??c trn sau mo
Sng An C?u n?ng ??c m?a trong
?i ta nh? ch? l?n vng
??p duyn th ??p nh?ng t? h?ng khng xe
?i Ta ??i Chng 2958
Nhc trng ln ni Thin Thai
Th?y hai con qu? ?n xoi trn cy
?i ta d?t du ln ?y
o gi?i lm chi?u, kh?n quy lm mn.
?i Ta ??i Chng 6723