Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » ?i Ta

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?m em b?n d?i lng thng,
D?i xanh, d?i ??, d?i tr?ng, d?i vng.
Ci s? c?a chng m?t tr?m ba m??i su ?o?n
M?t ?o?n bn ny, m?t ?o?n bn kia,
V d?u tr?i ??t phn chia,
?i ta nh? kha v?i cha ??ng r?i.
?i Ta Mi?n Nam, L?c T?nh 7809
ai th m?c ai
?i ta v?n c? canh khoai ??y n?i
?i Ta ??i Chng 10446
Xanh xanh dy m??p leo ro
?i ta m?i g?p bi?t cho sao ?y ?
?i Ta ??i Chng 4500
Vng ny ?an s?i ?ay gi
Em ?i kn vng ? ba n?m ch?y
?i ta chung m? chung th?y
?m tr?ng chung vng v?i ??y th?y chung
?i Ta ??i Chng 4011
Vi tr?i khoan n?ng khoan m?a
?i ta m?i g?p, phn ch?a h?t l?i
?i Ta Mi?n Nam, 1692
Vi ng T? m?t ch?u bnh trng
Vi b Nguy?t m?t tn ???ng Dinh
?i ta g ngh?a chung tnh
D?u ?n c?m qun ng? ?nh c?ng ?ng
?i Ta Mi?n Trung, Khnh Ha 1395
Vi b nguy?t n?m b?y cu?n kinh,
?i ta g ngh?a chung tnh,
D?u ?n c?m qun ng? ?nh em c?ng ?ng.
?i Ta Mi?n Nam, 4925
Trc mai tr?ng l?n m?t b?n
?i ta ch?ng v? ai ??n m?c ai
?i Ta ??i Chng 902
Tro ln tri ni Thin Thai
Th?y (G?p) ?i chim ph??ng ?n xoi trn cy
?i ta ? g?p nhau ?y
Khc g chim ph??ng g?p cy ng ??ng
?i Ta ??i Chng 3190
Tro ln ci ni Thin Thai,
G?p hai con ph??ng ?n xoi trn cy.
?i ta ???c g?p nhau ?y.
Khc g chi ph??ng g?p cy ng ??ng.
?i Ta Mi?n Nam, 1452
Trn tr?i c ci c?u v?ng
K? Ch? C?u Mu?ng K? ?ng C?u D?n
Vua (Vi?c) trn ??n c?u ti?n c?u b?c
Cc li bun c?u n??c c?u non
?i ta c?u c?a c?u con
Con ??p gi?ng m? con dn gi?ng cha
Con gi d?t c?i trong nh
Con trai ?i h?c ?? ba khoa li?n
Con l?n th ?? tr?ng nguyn
Hai con ti?n s? ?? li?n c? ba
Vinh quy bi t? v? nh (*)
B cng ?n sch m? cha nui th?y (*)
V?n em ch? c "Thm Ch?y"
Anh cho "T?c li" cho ??y quan n?m
Bun tr?u ??m cu?n bn tr?m
M?a d?m gi b?c, em n?m em lo
?i Ta ??i Chng 4726
Trai tn v? con ch?a c
Gi thanh nhn ch? ??i l?y nhau.
?i ta c?m ?i dao cau
Ch? tr?i v?ch ??t l?y nhau phen ny.
Ch?ng tin ?i h?i ng th?y
Chng th tu?i ng?, em nay tu?i mi.
Em th m??i tm ?i m??i
Chng nay h?m m?t, t?t ?i ch?ng l.
Chng v? h?i m? cng cha
C cho anh l?y v? xa hay ??ng.
Tay em c?m gi mu?i g?ng
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng qun nhau.
Qun nhau em ch?ng cho qun
C nh? th nh? m?i nn v? ch?ng.
?i Ta ??i Chng 3847
Tr?i n?ng m?a n?ng chuy?n
??t n?ng l? n?ng b?i.
?i ta yu l? nhau r?i
Chng than thi?p th?, ph? m?u ng?i sao yn!
?i Ta ??i Chng 1443
Tr?i m?a v b?i chm my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng
Ph?i nh? ?y ? v? ch?ng
Bi?u em ?i l?y gan r?ng c?ng ?i
?i Ta Mi?n Trung, Khnh Ha 938
Tr?i m?a trn ni m?a v?
?i ta cng ??t ??m d? c? hai
?i Ta Mi?n Trung 7742
Tr?i m?a nh? gi?t ??t g?ng,
?i ta t? nh? ? t?ng th??ng nhau.
?i Ta Mi?n Nam, An Giang 8964
Tr?i m?a n??c d?i d?c d?a
S?a so?n anh tr?y by gi? nng ?i
Quan trn c l?nh v? ?i
Ti vng l?nh ng??i ti ph?i b??c ra
Ti vc m c? bng hoa,
?i tay ?i ti m? ra khp vo
Cau non ti?n ch?m h?t ?o,
Tr?u tm cnh ph??ng b? vo cho anh
?i Ta ??i Chng 8941
Trch lng th?y m? c?m cn
?i ta nh? nh?n ?ang l?n m?i t?.
Hai ta ??ng l?i v?a cn
Trch lng th?y m? ph? g?n tham xa.
?i Ta ??i Chng 8450
Tr?i m?a lien ti?p s?p si
??t ngoi bi?n n?ng l?, n?ng b?i
?i ta th??ng l? nhau r?i
Chng than, thi?p khc, ph? m?u ng?i sao yn?
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 4278
Tr?i m?a cho ??t l cau
?i ta be b r? nhau ?i b?a.
Tr?i m?a cho ?t l d?a
?i ta be b ?i b?a ??ng trong.
?i Ta ??i Chng 4246
Tr?u no cay b?ng tr?u X L?t
Th?t no kht b?ng th?t kn kn
?i ta g ngh?a khng b?n
D?t ?i cho r?nh xu?ng ln lm g ?
?i Ta ??i Chng 5493
Tr?i ?i! Sao ch?ng xt suy
?i ta m?i ng?, khi?n chi r r?i.
?i Ta Mi?n Nam, Ti?n Giang 988
Tr?ng lu v b?i lm my,
?i ta tr?c tr? t?i dy t? h?ng.
?i Ta Mi?n Nam, Ti?n Giang 6161
Tr?ng lu v b?i chm my
?i ta cch tr? v giy t? h?ng
?i Ta Mi?n Trung, Khnh Ha 6527
Tr?ng lu v b?i ng my
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
?i Ta ??i Chng 2076
Tr?ng lu v b?i ?m my,
?i ta cch tr? v dy t? h?ng.
?i Ta Mi?n Nam, L?c T?nh 4587
Tr?m n?m soi t?m g??ng m?
Khng b?ng m?t pht soi nh? g??ng trong.
?i ta cch m?t con sng
Mu?n sang anh ng cnh h?ng cho sang.
?i Ta ??i Chng 10068
Tnh thng r?i l?i tnh n?m,
Tnh thng thng ?o?n, tnh n?m n?m r?i.
?i ta bi?t thu? no ngui.
?i Ta Mi?n Nam, 8516
Tin sa xu?ng ? m?c tin
?i ta ? h?a L?i nguy?n th thi
?i Ta Mi?n Trung, Ngh? An 688
Thuy?n neo m?t s?i ch? mnh
?i ta khng x?ng sao ?nh p duyn
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 8140
Thnh H N?i n?m c?a chng ?i
Sng Nh? n??c ch?y phn ?i m?t dng
?i ta chua ng?t ? t?ng
Thnh cao, sng m?nh c?ng xin ??ng qun ai.
?i Ta Mi?n B?c, H N?i 3175
Th?n l?n t?c l??i mi tranh
?i ta cn nh? ?? ginh mai sau
?i Ta Mi?n Trung 5843
Tay anh c?m tri cau
V?a ?i v?a b?
Tay em c?m ng?n tr?u
V?a r?c v?a tm.
?i ta trong ?m ngoi m
?i Ta ??i Chng 5254
Tu ra kh?i b?n s? chm,
?i ta s? n?i m?t ni?m phu th.
?i Ta Mi?n Nam, 6635
Tu Nam Vang ch?y ngang sng H?u
Tu V?nh Thu?n hay ??u Tam Bnh
?i ta n?ng ngh?a n?ng tnh
Bi?t cha v?i m? hay chuy?n chng mnh ra sao?
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 9143
Ta yu mnh l?m ta th?m mnh phai
Xin ??ng ?n ? ra hai t?m lng.
M?c ng??i b? l ng?n sng
?i ta c? gi? t?m lng ch? pha?
Xin nng ch? c nghe ai
Ch? trong thng ch?p th ngoi thng ging
?i Ta ??i Chng 6192
T?i lui hoi, nng mang ti?ng h?,
Ra v hoi, ra ch? d?n ln,
?i ta th?ng th?ng th??ng l?n,
T?i lui th?m vi?ng c ph?n th thi.
?i Ta Mi?n Trung, Ph Yn, 7254
T?i ?y tr??c mi?u ng th?n linh
C?t ??ng tre ?n tay s?t
?i ta xung kh?c
Tr?c tr?c c?t tc th? nguy?n.
?i Ta Mi?n Nam, B?c Liu 9816
Sng Th??ng n??c ch?y ?i dng
?n khu ?i ng?n em trng ng?n no
Mu?n t?m mt ln ng?n Sng ?o
Mu?n ?n sim chn th vo r?ng xanh
?i tay em vu ?i cnh
Qu? chn em b? qu? xanh th ??ng
Ba b?n n?m nay ?n ? trn r?ng
Chim ku v??n h n?a m?ng n?a lo
Sa chn l? b??c xu?ng ?
Gieo mnh xu?ng s?p nh?ng lo cng phi?n
Ch? V? Hong m?t thng su phin
G?p c hng xn k?t nhn duyn bn hng
Hng c cnh ki?n v? vang
Giy thau giy thp giy ?n l??i cu
G??ng soi v?i l??c ch?i ??u
Hn son bnh m?c g??ng Tu by ra
?n nhang s?p ?? trong nh
Gi?y ti?n vng b?c ?em ra by hng
?i Ta ??i Chng 478
Sng kia c l? g c?u
?i ta c l? g nhau m nhn?
?i Ta Mi?n Nam, V?nh Long 7476
Ru?t gan chn khc ho kh
Th??ng chng v n?i t??ng t? ?m ngy
Nh? chng nh? bt n??c ??y
?? em chu?c l?y ch?ng ry mnh ha?
?i tay c?m l?y con dao
T??ng nh? c?t ru?t m trao cho chng.
?i Ta ??i Chng 5400
Ra v??n ng?t m?t cnh chanh
Con dao l trc g?t quanh t? b?.
?i ta ? trt l?i th?
Con dao l trc ?? k? tc ma?
By gi? chng ? nghe ai
Nghe tr?ng nghe gi, nghe ai m?c lng.
T??ng r?ng chng ? m?t lng
Ng? ?u chng l?i ?o bng ?i n?i
? ?y g?n ??t xa tr?i
Ch?n bng chng k?t v?i ng??i tri m.
Chng xui em v?n m th?m
Hai hng gi?t l? ??m ??m nh? m?a
?i Ta ??i Chng 3048
Ra ?i th s? m? r?y
Khng ?i s? b?n d??i n?y b?n trng
?i th?i l?i su?i b?ng sng
T?i ?y quy?n luy?n lng khng mu?n v?
L?u trng ?o, ?o l?i trng l
Tr?m kia nh? qu? tm v? r?ng xanh
?i ta nh? l v?i cnh
Nh? con v?i m?, b? sao ?nh, tr?i ?i!
?i Ta Mi?n Trung 6653
R? nhau ?i b? dnh dnh
Dnh dnh khng b?, b? cnh m?u ??n
?i ta nh? c th?n b?n
N?m trn bi ct g?p c?n m?a r?
?i ta nh? ru?ng n?m so
Cch b? ? gi?a lm sao cho li?n.
?i ta nh? th? ??ng ti?n
??ng s?p ??ng ng?a ??ng nghing ??ng n?m.
?i ta nh? th? con t?m
Cng ?n m?t l, cng n?m m?t nong.
?i ta nh? th? con ong
Con qu?n con qut con trong con ngo?
?i ta nh? th? con bi
Ch?ng ?nh v? k?t ch?ng sai con n?
?i Ta ??i Chng 3211
R?n h? mang n?m ngang cy th?c ??a
Ng?a nh tr?i c?n l ch? thin
?i ta cch tr? giang bin
Chim s?u chim bi?n, c s?u c bay.
?i Ta Mi?n Nam, B?c Liu 9708
Qu h? th?y m? th??ng yu
?i ta ch?m ? chung niu gi?a ???ng.
?i Ta ??i Chng 4997
Qu? ku di?u khc, qu?c n? chui qua
Nh? ??n ??i kh?u thi?t giao ha
?i ta th??ng ln, bi?t ph? m?u nh hay ch?a?
?i Ta Mi?n Nam, An Giang 1562
Ph?i chi h?i ??ng Nam To,
?i ta duyn n? ngy no m?i xong.
?i Ta Mi?n Nam, L?c T?nh 4154
Ni Ng? Bnh tr??c trn sau mo
Sng An C?u n?ng ??c m?a trong
?i ta nh? ch? l?n vng
??p duyn th ??p nh?ng t? h?ng khng xe
?i Ta ??i Chng 2973
Nhc trng ln ni Thin Thai
Th?y hai con qu? ?n xoi trn cy
?i ta d?t du ln ?y
o gi?i lm chi?u, kh?n quy lm mn.
?i Ta ??i Chng 6741