Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » D?t Tnh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tm nh b Nguy?t h?i thi?t cho rnh
V ?u hoa n? b? cnh
N? duyn sao s?m d?t tnh h? em?
D?t Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 3354
Tm nh b Nguy?, g?n thi?t cho rnh,
V ?u hoa n? b? cnh
N? duyn sao s?m d?t tnh h? em?
D?t Tnh Mi?n Nam, V?nh Long 8831
Th?c ch? tim l?n d?u hao (2)
Ngy su kh?c ra vo trng nh?c
B?n ph?nh ta ng?t ? qu ng?t
?m th?m ngy s?u n??c m?t nh? sa
B?u b?o tin ta tin, khng c x?u
B?y nhiu l?i ch? em c th?u
Chng ham giu kh h?t ng nh?c trng
Con d? ku v?ng v? ma ?ng
Nghe ti?ng du d?u trong lng khoi khoai
Chng ngh? ?i sao khng ngh? l?i
N? b?ng no d?t o la chu
o la bu d?t tnh n i v? sau kh tm
D?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 3462
Th??ng l? ???ng v ph??ng ?o m,
Anh c d?t tnh em n?a, th khoan ? h?i anh !
Duyn kia trch ?? trong thnh,
L?i c?a em v?i anh l?n tr??c, sao d? anh ?nh b? em?
D?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 2715
Th??ng nhau b?i c? c?ng ng?i
?m tranh c?ng l?i r?ng ch?i c?ng b?ng
Nguy?n cng d??i n??c trn tr?ng
M?t tr?m ch?n c? khng b?ng ch? x?a
Gan kh ru?t ho nh? d?a
Chng ? b?c ngh?a, thi?p ch?a d?t tnh
D?t Tnh Mi?n Trung 3211
Sng su c l?i m?t t?m
Chn thng c?ng ??i m??i n?m c?ng ch?
- Sng su c l?n vo b?
L?y ai th l?y ??i ch? m chi
D?t Tnh ??i Chng 998
T?i m? cha d?t tnh t? nguy?t,
Khuyn em ??ng tr?c ti?t u?ng cng,
N?i th??ng cha m? bi?u vong,
N?i ch?ng ?nh lng cha m? bi?u ?ng.
D?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 7099
T?i cha m? d?t tnh t? nguy?t
Khuyn em ??ng tr?c ti?t u?ng cng
D?t Tnh ??i Chng 1483
Ra v? nguy?t l?n sao th?a,
D?t tnh t?i b?u, qua ch?a ti?ng g.
D?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 9909
Ra v? nguy?t l?n sao th?a
D?t tnh t?i b?u anh ch?a ti?ng g
D?t Tnh Mi?n Trung 5923
Ng ln tr?ng t? sao th?a
D?t tnh t? b?n tui ch?a m?t lng
D?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 3097
Ng ln nguy?t l?n sao th?a
D?t tnh t?i b?n, em ch?a ti?ng g.
D?t Tnh Mi?n Trung 9697
Nghe ni anh ?au xanh xao nh? tu l,
L?i thm ba m ?nh ?o?n d?t tnh,
Em v?i ln ch? B?n Thnh h?t m?t thang thu?c b?c.
C cam th?o, ??i to, rau cu
Thm vo m?t l th?t tru
M?t b?u r??u ??,
M?t r? tc tin,
M?t thin ong v v?,
M?t cn ???ng th?,
M? m? xi m?ng,
M?t ch?c th?n l?n,
M?t tr?m t?c k,
Em m?i lm m?t t? ?? tr? b?nh xanh xao
Tay b?ng chn thu?c, n??c m?t em tro
Gi ging th?i t?i m?n ?o c?ng ph?i r?i.
D?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 1623
Ng?n c? ph?t ph?, ng?n c? ph? ph?t,
N?i ??ng si, n?i ??t c?ng si.
Anh v?i em duyn n? h?t r?i,
?? cho ng??i khc ??ng ng?i v?i em.
D?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 6029
N??c ch?y re re
Con c he xe ?ui ph?ng
Anh ? b?c tnh trong b?ng em h?t th??ng.
D?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 6054
M?t mai thi?p c xa chng (6)
?i bng thi?p tr?, ?i vng thi?p xin.
D?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Ti?n Giang, An Giang 4685
M?t mai thi?p c xa chng (3)
?i bng thi?p tr?, ?i vng thi?p xin.
D?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha, Mi?n Nam, Ti?n Giang, An Giang 5628
Gi chi?u th?i ho ng?n d?a,
D?t tnh t?i b?u anh ch?a ti?ng no.
D?t Tnh Mi?n Nam, An Giang 4295
Gi chi?u th?i ho ng?n d?a
D?t tnh t?i b?n, em ch?a ti?ng g.
D?t Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 8471
Gi chi?u lay ??ng ng?n d?a
D?t tnh t?i b?u, anh ch?a ti?ng no.
D?t Tnh Mi?n Nam, B?n Tre 9218
D?t tnh ru?t l?i qu?n ?au,
Nh?n sm bi?t u?ng m?y tu cho ngui.
D?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 9171
D?t tnh k? ? ng??i ?i
C?ng nh? Kim Tr?ng bi?t ly Thy Ki?u.
D?t Tnh Mi?n Nam, An Giang 1961
D?t tnh cho b?n bn bun
M?t v hai go n tung ng?y ng.
D?t Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 10222
D?t tnh anh m?i gi? roi,
? lui d?m li?u, ?y h?i c? h??ng.
D?t Tnh Mi?n Nam, L?c T?nh 6119
Con chim tr chuy?n
Bay th?p li?ng cao
N ni lm sao
L?ng l?ng lu lu
?i l?a ta b?n b?u
Ai n? d?t tnh
Thn anh ba chm b?y n?i, su b?y ci lnh ?nh
Anh th??ng em ch?t n?a thn mnh
Bi?t l?i th??ng l?i cht tnh hay khng?
D?t Tnh Mi?n Nam, An Giang 10067
Con chim ku l?n t?n, lu tu
Anh m?c ci c?n l?u ??u sao em n? d?t tnh
T? ngy b?n c?u xa mnh
L?p nhn duyn ch? khc, ng?m s? tnh m?t vui.
D?t Tnh Mi?n Nam, ??ng Thp 7992
Con chim chi?n chi?n (2)
N li?ng trn cao
N ku lm sao
T?ng l?ng tu lu.
Em cn l?u ??u
Khng n? d?t tnh
Ch? khi thanh v?ng m?t mnh,
?n anh, em h?i : ph? tnh t?i ai ?
D?t Tnh Mi?n Trung 9846
Con chim chi?n chi?n
N bay th?p li?ng cao
N ku l?ng l?ng lu lu
?i ta l?n ??n l?u ??u sao n? d?t tnh
Th khng anh ? m?t mnh
K?t duyn r?i l?i b?c tnh sao nn?
D?t Tnh ??i Chng 6883
Chi?u chi?u ra ??ng ng sau (7)
Hai tay xui x? nh? tu chu?i te.
Ti?c cng anh vun bn cy m
M ch?a ra l con chim qu ??u ln
H?i no chng xu?ng thi?p ln
Mn ?ng ch?t c?, khng nn t?i tr?i
T??ng l ko c?t ? ??i
Hay ?u c?t r?, ko r?i hai ph??ng
H?i no thi?p ni thi?p th??ng
T??ng nh? tr?m ?? trong r??ng ch?c r?i
By gi? thi?p ni thi?p thi
R??ng kia m? n?p bay h?i mi tr?m
Em nghe l?i ai qu?ng l??c nm trm
Ai by cho b?n hoang dm d?t tnh
D?t Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, Khnh Ha 4603
C L ng? s?u t? bi?n B?c
Chim trn cnh la c?i li?n bay
Ai lm cho ? xa ?y
Ch? khi trung v?ng anh ?y m?t mnh
?n em anh h?i d?t tnh t?i ai
D?t Tnh Mi?n Trung, Khnh Ha 2110
C?t ti?ng ku c m? n?
??ng gi? t?ng ?, chung ??ng
Lng c mu?n ?i tu ph?i th?i c?a cho ch?ng
ng thn nh?n m?c
ng c? ??ng th? thi?ng
Bao nhiu ti?n c?a ph?i th?i li?n cho anh.
D?t Tnh Mi?n Nam, Ti?n Giang 8502
B?u non, b m?i t??ng hnh,
?i ta m?i ng?, d?t tnh sao nn?
D?t Tnh Mi?n Trung, Ph Yn, 6592
B?c tnh chi l?m h?i chim
B? nhnh l kh ho ?i tm nhnh xanh.
B?n ham n?i k? d? ng??i dnh
Cho nn b?n l?i b? ?nh duyn ta.
C?m dao c?t ??t ru?t ra
Ru?t ?au cho m?y khng b?ng xa ngh?a chng!
D?t Tnh Mi?n Trung 8048
Anh d?t tnh th??ng ?o?n tr??ng cho thi?p
Nh? th??ng tha thi?t, t?i nghi?p cho em
m s?u ch?t th?m ngy ?m
N?m canh n?m thy ng?n nghing m?t mnh
D?t Tnh Mi?n Nam, 954
??y d?t tnh th??ng, ?o?n tr??ng thn thi?p,
Nh? trng tha thi?t, t?i nghi?p cho em.
m s?u ch?t th?m ngy ?m,
N?m canh l?n l?n, g?i nghing m?t mnh.
D?t Tnh Mi?n Trung 2256
??t lng nguyn t? nhin c? m?c,
Anh m?ng lo ngho, b?n ng?c c ?i,
? c ?i th thi b? b?u !
Lui t?i lm g cho l?u ti?ng ra.
D?t Tnh Mi?n Nam, C?n Th? 6617