Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Duyn Dng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u ng??i ??p n?t cn h?n ??p ng??i Duyn Dng ??i Chng 10074
X?u m c duyn th?m Duyn Dng ??i Chng 6060
V duyn ch?a ni ? c??i (2)
Ch?a ?i ? ch?y h?i th?i khng th?a
Duyn Dng ??i Chng 3245
V duyn ch?a ni ? c??i
C duyn anh h?i m??i l?i ch?ng th?a
Duyn Dng ??i Chng 6674
Vai mang b?c t??ng d?n lng,
Th?y ai nhan s?c trnh vng cho xa.
Duyn Dng Mi?n Nam, Ti?n Giang 6524
Tro ln cht vt ng?n gn
Th?y em g m tr?ng, m?t trn anh mu?n hun.
- Thn em chn l?m tay bn
M?t em kht n?ng m anh hun n?i g?
Duyn Dng Mi?n Nam, V?nh Long 8592
Trai ba m??i tu?i ?ang xoan (3)
Gi ba m??i tu?i cn ton n? nhi
B?n m??i tu?i ch?a ??n th
N?m m??i ch?a ??n, ? v?i chi l?y ch?ng
Su m??i vc cu?c ra ??ng
H?i ng T?, b Nguy?t ? l?y ch?ng ???c ch?a
Duyn Dng ??i Chng 2095
V my nn ni li?n tr?i
V c?n gi th?i hoa c??i v?i tr?ng
Duyn Dng ??i Chng 450
Trn thu ba d??i l?i ba thu
Con m?t lng lnh ch?ng tu ???c no
Duyn Dng ??i Chng 6678
Tr?i xanh n??c bi?c m?t mu
Em c??i l khc, em s?u l t??i.
N?i lng c?c l?m anh ?i!
Du con ?n ? ?i n?i song ton.
Ai ng? ch? th?m dy oan
Ai ng? T?n T?n m nn Vi?t H?.
M?t thn n?m li?u b?y lo
Duyn Dng ??i Chng 913
Thi thi, v?t ?u?c ?i th?m
Cn duyn chi n?a, mua tr?m bn h??ng?
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 2425
Th? nh?t l voi m?t ng
Th? nh ?n b m?t m?t
Duyn Dng ??i Chng 6983
Th? nh?t l truy?n Ph??ng Hoa
Th? nh Hong T th? ba Phan Tr?n
Duyn Dng ??i Chng 714
Tai nghe l?nh c?m hoa tai
Em ?eo hoa l, hoa li c?ng xinh.
Duyn Dng ??i Chng 5378
R?ng ?en nho?n mi?ng em c??i
D?u tr?i ???ng n?c c?ng ngui c?n n?ng.
Duyn Dng ??i Chng 1932
R?ng ?en nh?ng nh?c h?t na
Kn ?i kn l?i n ra h?t b?u
Duyn Dng ??i Chng 8117
R?ng ?en nh?ng nh?c h?t d?a
Mi?ng c??i t?m t?m nh? ch?a c ch?ng
Ch?a ch?ng anh ki?m ch?ng cho
Ch?a con anh ki?m cho con m b?ng
Duyn Dng ??i Chng 2700
R?ng ?en ch?ng l? l nh?n
Ng??i gin ch?ng l? v?n kh?n m?i gin
Duyn Dng ??i Chng 5029
R?ng ?en ai nhu?m cho mnh
?? duyn mnh th?m, ?? tnh ta say
Duyn Dng ??i Chng 708
Ph?i chi nhan s?c em cn,
Anh l?n v ? chi?u ln c?ng cam.
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 2745
Nhc trng th?y thong ?i qua
L?ng l? chi m?y cho ta phi?n lng.
V cam cho qut ?o bng
V em nhan s?c cho lng anh say
Duyn Dng ??i Chng 937
Nhc trng t?m o v vai
Th?y m? anh v hay ti v nn?
Nhc trng t?m o c duyn
Mi?ng c??i hoa n? cng nhn cng ?a
o anh em m?c c?ng v?a
ng T? b Nguy?t kho l?a ?i ta
Duyn Dng ??i Chng 3797
Nhc trng con m?t ?ng tr?m
Mi?ng c??i ?ng ch?c, hm r?ng ?ng nghn.
Nhc trng con m?t ?a nhn
?ng tr?m c?ng chu?ng, ?ng nghn c?ng mu?
Duyn Dng ??i Chng 9303
Ng ln trn th? ki?n sai
Th?y ?i chim qu? ?n xoi chn cy
Ng qua bn ni T Chu
Th?y em gnh n??c trn ??u gi?t trm
Duyn Dng ??i Chng 4150
Ng ln ru?ng b?p tr? c?
Say m dng vc, anh ch? duyn em!
Duyn Dng ??i Chng 7096
Ng ln c? y?m em may
???ng ngi em r? anh say v tnh.
Duyn Dng ??i Chng 10244
Ng?c cn ?n bng cy tng
Thuy?n quyn ??i khch (bng) anh hng vng lai
Duyn Dng ??i Chng 1336
Ng??i x?u duyn l?n vo trong
Bao nhiu ng??i ??p, duyn bong ra ngo?
Duyn Dng ??i Chng 1984
Mi?ng te loe nh? ?ng nh?
M?t r? ch?ng nh? t? ong
V? nh ch? c?i cho xong
V duyn l?i ni m?t lng ch? em
Duyn Dng Mi?n Trung, Khnh Ha 6108
M?t thn vai gnh, mi?ng rao,
Ai mua duyn ng?c, m ?o bn cho.
Duyn Dng Mi?n Nam, Ti?n Giang 6071
Ki?n b?t th? nh? t?m thin l, (2)
Th?y mi?ng em c??i h?u anh th??ng.
Ch? r?ng ng? th?y m?t ???ng,
By gi? cng chi?u cng gi??ng b?u ?i !
Duyn Dng Mi?n Nam, Long An 1323
Ki?n b?t th? nh? t?m thin l,
Th?y mi?ng em c??i h?u anh th??ng.
Ch? r?ng ng? th?y m?t ???ng,
By gi? cng chi?u cng gi??ng b?u ?i !
Duyn Dng Mi?n Nam, Long An 6750
Kh?n xo th b?t th?t ngang,
??u th?i bao ??nh, t??ng r?ng c duyn
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 4052
Hoa th?m m?t nh?y ?i r?i (2)
D?u r?ng trang ?i?m c?ng ng??i v duyn.
Duyn Dng ??i Chng 1108
Hoa t??i trong ?? gi xun
Gi xinh, xinh ??n c ch?ng th thi
Duyn Dng ??i Chng 3629
Gi ??a m??i tm l me (3)
M?t r? hoa m ?n ni c duyn.
Duyn Dng ??i Chng 5595
Gi ??a cy trc ng qu?,
Ba n?m tr?c ti?t cn g l xun.
Duyn Dng Mi?n Trung 1404
Giao T? l?m bi nhi?u soi
L?m con gi ??p nhi?u n?i ph?i lng
Giao T? g?n gi?ng, g?n sng
N??c trong t?m mt m h?ng thm xinh.
Duyn Dng Mi?n B?c, H N?i 6904
Gi?a ?ng c cy ?a xanh
Gi ?nh m?t cnh t??i v?n hon t??i
Duyn Dng ??i Chng 7620
Gi m?t con trng mn con m?t (2)
Gi hai con, con m?t li?c ngang
Ba con, c? ng?ng, r?ng vng
B?n con qu?n o ?i ngang kht m
N?m con tc r?i t? cu
Su con, y?m tr?t, vy d v?n ngang
Duyn Dng Mi?n Trung, Khnh Ha 7022
Gi m?t con trng mn con m?t
Gi hai con v qu?t ra sau
Duyn Dng Mi?n Nam, Ti?n Giang 9038
Gi ??a m??i b?y l me
M?t r? hoa m, ?n ni c duyn
Duyn Dng Mi?n Nam, V?nh Long 2492
Gi?n chi ch? b? m ?o,
Cn ?u ci lm h?i no d? th??ng?
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 7711
Em ?i ??ng ch anh ?en
Anh ?en ru?ng mu?i, ?en m c duyn.
Duyn Dng Mi?n Nam, B?c Liu 5329
Em khng chn tr?ng m h?ng
Dm ?u l?i ??c t? h?ng xe duyn
Duyn Dng ??i Chng 2815
D em m?t ? du du
H? hng thn thch r? nhau m nhn
Duyn Dng ??i Chng 2812
Con gi ch?i v?i con trai
R?i sau ci v b?ng hai s? d?a
Duyn Dng ??i Chng 3577
Cn duyn th bn nhn bn h?ng
H?t duyn bn mt cho ch?ng g?m x?
Duyn Dng ??i Chng 8347
Cn duyn nn gu quai t?,
H?t duyn nn xoy quai d?a c?ng xong.
Duyn Dng Mi?n Nam, L?c T?nh 5940
Cn duyn nn c? quai t?
H?t duyn nn xoy quai d?a c?ng xong
Cn duyn ?ng c?a kn ch?ng
H?t duyn bn qun ng?i trng b? hnh
Duyn Dng ??i Chng 6951