Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Duyn Dng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u ng??i ??p n?t cn h?n ??p ng??i Duyn Dng ??i Chng 10053
X?u m c duyn th?m Duyn Dng ??i Chng 6044
V duyn ch?a ni ? c??i (2)
Ch?a ?i ? ch?y h?i th?i khng th?a
Duyn Dng ??i Chng 3226
V duyn ch?a ni ? c??i
C duyn anh h?i m??i l?i ch?ng th?a
Duyn Dng ??i Chng 6658
Vai mang b?c t??ng d?n lng,
Th?y ai nhan s?c trnh vng cho xa.
Duyn Dng Mi?n Nam, Ti?n Giang 6507
Tro ln cht vt ng?n gn
Th?y em g m tr?ng, m?t trn anh mu?n hun.
- Thn em chn l?m tay bn
M?t em kht n?ng m anh hun n?i g?
Duyn Dng Mi?n Nam, V?nh Long 8577
Trai ba m??i tu?i ?ang xoan (3)
Gi ba m??i tu?i cn ton n? nhi
B?n m??i tu?i ch?a ??n th
N?m m??i ch?a ??n, ? v?i chi l?y ch?ng
Su m??i vc cu?c ra ??ng
H?i ng T?, b Nguy?t ? l?y ch?ng ???c ch?a
Duyn Dng ??i Chng 2077
V my nn ni li?n tr?i
V c?n gi th?i hoa c??i v?i tr?ng
Duyn Dng ??i Chng 431
Trn thu ba d??i l?i ba thu
Con m?t lng lnh ch?ng tu ???c no
Duyn Dng ??i Chng 6654
Tr?i xanh n??c bi?c m?t mu
Em c??i l khc, em s?u l t??i.
N?i lng c?c l?m anh ?i!
Du con ?n ? ?i n?i song ton.
Ai ng? ch? th?m dy oan
Ai ng? T?n T?n m nn Vi?t H?.
M?t thn n?m li?u b?y lo
Duyn Dng ??i Chng 897
Thi thi, v?t ?u?c ?i th?m
Cn duyn chi n?a, mua tr?m bn h??ng?
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 2407
Th? nh?t l voi m?t ng
Th? nh ?n b m?t m?t
Duyn Dng ??i Chng 6965
Th? nh?t l truy?n Ph??ng Hoa
Th? nh Hong T th? ba Phan Tr?n
Duyn Dng ??i Chng 696
Tai nghe l?nh c?m hoa tai
Em ?eo hoa l, hoa li c?ng xinh.
Duyn Dng ??i Chng 5365
R?ng ?en nho?n mi?ng em c??i
D?u tr?i ???ng n?c c?ng ngui c?n n?ng.
Duyn Dng ??i Chng 1911
R?ng ?en nh?ng nh?c h?t na
Kn ?i kn l?i n ra h?t b?u
Duyn Dng ??i Chng 8097
R?ng ?en nh?ng nh?c h?t d?a
Mi?ng c??i t?m t?m nh? ch?a c ch?ng
Ch?a ch?ng anh ki?m ch?ng cho
Ch?a con anh ki?m cho con m b?ng
Duyn Dng ??i Chng 2680
R?ng ?en ch?ng l? l nh?n
Ng??i gin ch?ng l? v?n kh?n m?i gin
Duyn Dng ??i Chng 5014
R?ng ?en ai nhu?m cho mnh
?? duyn mnh th?m, ?? tnh ta say
Duyn Dng ??i Chng 689
Ph?i chi nhan s?c em cn,
Anh l?n v ? chi?u ln c?ng cam.
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 2726
Nhc trng th?y thong ?i qua
L?ng l? chi m?y cho ta phi?n lng.
V cam cho qut ?o bng
V em nhan s?c cho lng anh say
Duyn Dng ??i Chng 924
Nhc trng t?m o v vai
Th?y m? anh v hay ti v nn?
Nhc trng t?m o c duyn
Mi?ng c??i hoa n? cng nhn cng ?a
o anh em m?c c?ng v?a
ng T? b Nguy?t kho l?a ?i ta
Duyn Dng ??i Chng 3776
Nhc trng con m?t ?ng tr?m
Mi?ng c??i ?ng ch?c, hm r?ng ?ng nghn.
Nhc trng con m?t ?a nhn
?ng tr?m c?ng chu?ng, ?ng nghn c?ng mu?
Duyn Dng ??i Chng 9282
Ng ln trn th? ki?n sai
Th?y ?i chim qu? ?n xoi chn cy
Ng qua bn ni T Chu
Th?y em gnh n??c trn ??u gi?t trm
Duyn Dng ??i Chng 4135
Ng ln ru?ng b?p tr? c?
Say m dng vc, anh ch? duyn em!
Duyn Dng ??i Chng 7078
Ng ln c? y?m em may
???ng ngi em r? anh say v tnh.
Duyn Dng ??i Chng 10227
Ng?c cn ?n bng cy tng
Thuy?n quyn ??i khch (bng) anh hng vng lai
Duyn Dng ??i Chng 1320
Ng??i x?u duyn l?n vo trong
Bao nhiu ng??i ??p, duyn bong ra ngo?
Duyn Dng ??i Chng 1965
Mi?ng te loe nh? ?ng nh?
M?t r? ch?ng nh? t? ong
V? nh ch? c?i cho xong
V duyn l?i ni m?t lng ch? em
Duyn Dng Mi?n Trung, Khnh Ha 6092
M?t thn vai gnh, mi?ng rao,
Ai mua duyn ng?c, m ?o bn cho.
Duyn Dng Mi?n Nam, Ti?n Giang 6048
Ki?n b?t th? nh? t?m thin l, (2)
Th?y mi?ng em c??i h?u anh th??ng.
Ch? r?ng ng? th?y m?t ???ng,
By gi? cng chi?u cng gi??ng b?u ?i !
Duyn Dng Mi?n Nam, Long An 1305
Ki?n b?t th? nh? t?m thin l,
Th?y mi?ng em c??i h?u anh th??ng.
Ch? r?ng ng? th?y m?t ???ng,
By gi? cng chi?u cng gi??ng b?u ?i !
Duyn Dng Mi?n Nam, Long An 6732
Kh?n xo th b?t th?t ngang,
??u th?i bao ??nh, t??ng r?ng c duyn
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 4035
Hoa th?m m?t nh?y ?i r?i (2)
D?u r?ng trang ?i?m c?ng ng??i v duyn.
Duyn Dng ??i Chng 1087
Hoa t??i trong ?? gi xun
Gi xinh, xinh ??n c ch?ng th thi
Duyn Dng ??i Chng 3609
Gi ??a m??i tm l me (3)
M?t r? hoa m ?n ni c duyn.
Duyn Dng ??i Chng 5575
Gi ??a cy trc ng qu?,
Ba n?m tr?c ti?t cn g l xun.
Duyn Dng Mi?n Trung 1389
Giao T? l?m bi nhi?u soi
L?m con gi ??p nhi?u n?i ph?i lng
Giao T? g?n gi?ng, g?n sng
N??c trong t?m mt m h?ng thm xinh.
Duyn Dng Mi?n B?c, H N?i 6887
Gi?a ?ng c cy ?a xanh
Gi ?nh m?t cnh t??i v?n hon t??i
Duyn Dng ??i Chng 7599
Gi m?t con trng mn con m?t (2)
Gi hai con, con m?t li?c ngang
Ba con, c? ng?ng, r?ng vng
B?n con qu?n o ?i ngang kht m
N?m con tc r?i t? cu
Su con, y?m tr?t, vy d v?n ngang
Duyn Dng Mi?n Trung, Khnh Ha 7004
Gi m?t con trng mn con m?t
Gi hai con v qu?t ra sau
Duyn Dng Mi?n Nam, Ti?n Giang 9017
Gi ??a m??i b?y l me
M?t r? hoa m, ?n ni c duyn
Duyn Dng Mi?n Nam, V?nh Long 2470
Gi?n chi ch? b? m ?o,
Cn ?u ci lm h?i no d? th??ng?
Duyn Dng Mi?n Trung, Ph Yn, 7695
Em ?i ??ng ch anh ?en
Anh ?en ru?ng mu?i, ?en m c duyn.
Duyn Dng Mi?n Nam, B?c Liu 5312
Em khng chn tr?ng m h?ng
Dm ?u l?i ??c t? h?ng xe duyn
Duyn Dng ??i Chng 2796
D em m?t ? du du
H? hng thn thch r? nhau m nhn
Duyn Dng ??i Chng 2792
Con gi ch?i v?i con trai
R?i sau ci v b?ng hai s? d?a
Duyn Dng ??i Chng 3560
Cn duyn th bn nhn bn h?ng
H?t duyn bn mt cho ch?ng g?m x?
Duyn Dng ??i Chng 8331
Cn duyn nn gu quai t?,
H?t duyn nn xoy quai d?a c?ng xong.
Duyn Dng Mi?n Nam, L?c T?nh 5916
Cn duyn nn c? quai t?
H?t duyn nn xoy quai d?a c?ng xong
Cn duyn ?ng c?a kn ch?ng
H?t duyn bn qun ng?i trng b? hnh
Duyn Dng ??i Chng 6931