Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » p Duyn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V duyn v phc hc ph?i ng ch?ng gi
Ra ???ng b? h?i l cha hay ch?ng ?
Ni ra ?au ??n trong lng
?y ci n? truy?n ki?p, ch? ph?i ch?ng em ?u !
p Duyn ??i Chng 1996
V duyn l?y ph?i ch?ng gi (2)
Ra ???ng b?n h?i r?ng cha hay ch?ng?
Ni ra ?au ??n trong lng
Chnh th?c l ch?ng c ph?i cha ?u.
Ngy ngy vc c?i gi tr?u
Tay th?i rt n??c, tay h?u ci t?m.
?m ?m ??a lo ?i n?m
Thi?p ??t lo xu?ng, lo n?m tr? tr?.
H?i ng lo ?i! ng tr? d?y cho thi?p ti nh?
?? thi?p ti ki?m cht con th? b? b?ng.
N?a mai ng??i c thi?p khng
X?u h? v?i chng b?n, c?c lng m? cha.
p Duyn ??i Chng 5694
V duyn l?y ph?i ch?ng gi
Ku ch?ng th l? ku cha b?n c??i
p Duyn ??i Chng 8745
Ti l con gi ??ng trinh
Ti ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve (?e)
B?m l?y ng Ngh ti ? c con
C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn m l?y ch?ng quan
p Duyn ??i Chng 9177
Thuy?n neo m?t s?i ch? mnh
?i ta khng x?ng sao ?nh p duyn
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 5733
Tay c?m ci bnh t ng?t
Tay b?ng chn r??u b?t
Mi?ng ku b? ng mai ?i
?n treo tr??c gi, b?c chy sng ng?i
?ng khng t? b?ng, tr?i no p duyn
p Duyn Mi?n Trung 9692
Ra ???ng ng??i ta h?i cha hay ch?ng
Ni ra ?au ??n trong lng
M?t ci n? ti?n ki?p ch? khng phi ch?ng ti.
p Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 4085
Ph?n em v h?nh l?y ph?i ch?ng gi
Ng??i quen g?p h?i: r?ng cha hay ch?ng ?
p Duyn ??i Chng 10148
Ng??i ta b?t ch?ch ??ng ??u
M? em tham giu b?t ch?ch ??ng ?ui
p Duyn ??i Chng 5518
Nn h? m?c th? ch khen
M? ?i, ch? ni ??ng ?en l vng
p Duyn ??i Chng 8967
M h?ng mnh c?ng nh? ta,
?m n?m th? th?n vo ra m?t mnh
Em th??ng hay khng t? c?a mnh
Khng ph?i anh nh? bi Ki?m p duyn tnh nguy?t Nga.
p Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 9685
M? mong g? thi?p v? v??n (2)
Thi?p th?a v?i m? ???ng tr??ng gian lao
???ng tr??ng kh l?m m? ?i
G?i th?, th? l?c, g?i l?i l?i qun
Chi r?ng m? g? k? bn
D m?a d gi s?m hm ?? ??n
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 3030
M? mong g? thi?p v? v??n
Thi?p th?a v?i m? ???ng tr??ng gian lao
???ng tr??ng kh l?m m? ?i
G?i th?, th? l?c, g?i l?i l?i qun
Chi r?ng m? g? k? bn
D m?a d gi s?m hm ?? ??n
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 1674
M? em tham thng xi r?n (d?n)
Tham con l?n bo, tham ti?n C?nh H?ng.
Em ? b?o m? r?ng ??ng
M? h?m (l??m) m? h? (ngut) m? b?ng ngay (xi) vo
By gi? ch?ng th?p v? cao
Nh? ?i ??a l?ch so sao cho b?ng (v?a).
p Duyn ??i Chng 1670
M? em tham g?o tham g
?em (B?t) em g? bn cho nh cao sang
Ch?ng em th th?p m?t gang
V?t m?i ch?a s?ch, ra ?ng ?nh nhau
Ngh? mnh cng t?c cng ?au
Trch cha trch m? tham giu tham sang
p Duyn ??i Chng 2140
L?a nhen m?i bn duyn tr?m
Trch cho cha m? n? c?m duyn con.
p Duyn Mi?n Trung 6157
L?y ch?ng ch?ng bi?t m?t ch?ng
?m n?m t? t??ng ngh? ng lng gi?ng
p Duyn ??i Chng 9447
G t? xo v?i m??p gi
V? hai m??i m?t ch?ng ? su m??i
Ra ???ng, ch? di?u em c??i
R?ng hai ng chu k?t ?i v? ch?ng
?m n?m t??ng ci g?i bng
Gi?t mnh g?i ph?i ru ch?ng n?m bn
S?t si t?i ph?n h?n duyn
On cha trch m? tham ti?n bn con
p Duyn ??i Chng 6904
p d?u p m? ai n? p duyn p Duyn ??i Chng 2042
C duyn l?y ???c (m?i l?y) ch?ng gi
?n xi b? chy, ?n g b? x??ng
p Duyn ??i Chng 10172
Chim quyn ?n tri ?i tu,
X?ng ?i m? g?, ham giu m chi.
Ham giu ? th?y giu ch?a,
B?a ?n n??c m?t nh? m?a thng m??i.
p Duyn Mi?n Trung 6385
Cha m? bi?u ?ng em ??ng m?i ph?i,
Em n? lng no b?c ngi v?i anh.
p Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 12476
Cha ?i! Kho li?u c?m g?p m?m,
p g? con vo c? ??m ?n xi
By gi? do dng con ng??i
M? cha g? bn cho n?i ch?ng v?a
Tri duyn khn p, khn ?a
Trch mnh ? l?, trch cha ? l?m.
p Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 8292
Ch?ng gi v? tr? nh? hoa
V? gi, ch?ng tr? nh? ma l?c m?
p Duyn ??i Chng 7013
Ch?ng gi v? tr? l tin (2)
V? gi ch?ng tr? l duyn ba ??i.
p Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 2075
Ch?ng gi v? tr? l tin
V? gi, ch?ng tr? l duyn trn ??i (n? n?n)
p Duyn ??i Chng 4374
Ch?ng gi v? tr? l duyn
V? gi, ch?ng tr? l tin ba ??i
p Duyn ??i Chng 6341
Bnh d?y nhi?u ??u th ngon,
Cha m? chu?t ngt th con ??t ch?ng.
p Duyn Mi?n Nam, 2396
B?a c?m mc n??c r?a ru
H?u c?m, h?u r??u, h?u tr?u, h?u t?m
?m ?m d?t c? ?i n?m
Than thn ph?n gi, m l?ng lo gi
ng ?i, ng bung ti ra
K?o ng??i trng th?y, ng??i ta ch c??i
p Duyn ??i Chng 8446
B?i v cha m? khng th??ng
C? lng p u?ng l?y ch?ng v? phu
Tham vng g? k? giu ngu
Cho nn em l? ???ng tu th? n?y
p Duyn ??i Chng 3166
B? p duyn nn ti ph?i ku tr?i,
G duyn ai g, b? ti?ng ??i em mang.
p Duyn Mi?n Nam, 2471
? ??i nn ph?i chi?u ??i
Ch?ng th?i nh? c, v? th?i nh? tin
B?i ch?ng b? m? tham ti?n
Cho nn c ? v?i tin cng ??i
Bao gi? mn ki?p con c kia ?i
Th tin v?i c m?i r?i ???c nhau
p Duyn ??i Chng 9262
???ng ?i nh?ng lch cng lau
Cha m? tham giu p u?ng duyn con.
Duyn sao c?c c?, h?i duyn!
C?m g??ng g??ng t?i, c?m vng vng pha?
p Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 4655
?n chanh ng?i g?c cy chanh (2)
Bc m? g? p (bn) cho anh h?c tr
p Duyn ??i Chng 4467