Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » p Duyn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V duyn v phc hc ph?i ng ch?ng gi
Ra ???ng b? h?i l cha hay ch?ng ?
Ni ra ?au ??n trong lng
?y ci n? truy?n ki?p, ch? ph?i ch?ng em ?u !
p Duyn ??i Chng 2030
V duyn l?y ph?i ch?ng gi (2)
Ra ???ng b?n h?i r?ng cha hay ch?ng?
Ni ra ?au ??n trong lng
Chnh th?c l ch?ng c ph?i cha ?u.
Ngy ngy vc c?i gi tr?u
Tay th?i rt n??c, tay h?u ci t?m.
?m ?m ??a lo ?i n?m
Thi?p ??t lo xu?ng, lo n?m tr? tr?.
H?i ng lo ?i! ng tr? d?y cho thi?p ti nh?
?? thi?p ti ki?m cht con th? b? b?ng.
N?a mai ng??i c thi?p khng
X?u h? v?i chng b?n, c?c lng m? cha.
p Duyn ??i Chng 5726
V duyn l?y ph?i ch?ng gi
Ku ch?ng th l? ku cha b?n c??i
p Duyn ??i Chng 8775
Ti l con gi ??ng trinh
Ti ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve (?e)
B?m l?y ng Ngh ti ? c con
C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn m l?y ch?ng quan
p Duyn ??i Chng 9207
Thuy?n neo m?t s?i ch? mnh
?i ta khng x?ng sao ?nh p duyn
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 5764
Tay c?m ci bnh t ng?t
Tay b?ng chn r??u b?t
Mi?ng ku b? ng mai ?i
?n treo tr??c gi, b?c chy sng ng?i
?ng khng t? b?ng, tr?i no p duyn
p Duyn Mi?n Trung 9725
Ra ???ng ng??i ta h?i cha hay ch?ng
Ni ra ?au ??n trong lng
M?t ci n? ti?n ki?p ch? khng phi ch?ng ti.
p Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 4117
Ph?n em v h?nh l?y ph?i ch?ng gi
Ng??i quen g?p h?i: r?ng cha hay ch?ng ?
p Duyn ??i Chng 10178
Ng??i ta b?t ch?ch ??ng ??u
M? em tham giu b?t ch?ch ??ng ?ui
p Duyn ??i Chng 5551
Nn h? m?c th? ch khen
M? ?i, ch? ni ??ng ?en l vng
p Duyn ??i Chng 8998
M h?ng mnh c?ng nh? ta,
?m n?m th? th?n vo ra m?t mnh
Em th??ng hay khng t? c?a mnh
Khng ph?i anh nh? bi Ki?m p duyn tnh nguy?t Nga.
p Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 9723
M? mong g? thi?p v? v??n (2)
Thi?p th?a v?i m? ???ng tr??ng gian lao
???ng tr??ng kh l?m m? ?i
G?i th?, th? l?c, g?i l?i l?i qun
Chi r?ng m? g? k? bn
D m?a d gi s?m hm ?? ??n
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 3065
M? mong g? thi?p v? v??n
Thi?p th?a v?i m? ???ng tr??ng gian lao
???ng tr??ng kh l?m m? ?i
G?i th?, th? l?c, g?i l?i l?i qun
Chi r?ng m? g? k? bn
D m?a d gi s?m hm ?? ??n
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 1707
M? em tham thng xi r?n (d?n)
Tham con l?n bo, tham ti?n C?nh H?ng.
Em ? b?o m? r?ng ??ng
M? h?m (l??m) m? h? (ngut) m? b?ng ngay (xi) vo
By gi? ch?ng th?p v? cao
Nh? ?i ??a l?ch so sao cho b?ng (v?a).
p Duyn ??i Chng 1704
M? em tham g?o tham g
?em (B?t) em g? bn cho nh cao sang
Ch?ng em th th?p m?t gang
V?t m?i ch?a s?ch, ra ?ng ?nh nhau
Ngh? mnh cng t?c cng ?au
Trch cha trch m? tham giu tham sang
p Duyn ??i Chng 2172
L?a nhen m?i bn duyn tr?m
Trch cho cha m? n? c?m duyn con.
p Duyn Mi?n Trung 6197
L?y ch?ng ch?ng bi?t m?t ch?ng
?m n?m t? t??ng ngh? ng lng gi?ng
p Duyn ??i Chng 9473
G t? xo v?i m??p gi
V? hai m??i m?t ch?ng ? su m??i
Ra ???ng, ch? di?u em c??i
R?ng hai ng chu k?t ?i v? ch?ng
?m n?m t??ng ci g?i bng
Gi?t mnh g?i ph?i ru ch?ng n?m bn
S?t si t?i ph?n h?n duyn
On cha trch m? tham ti?n bn con
p Duyn ??i Chng 6936
p d?u p m? ai n? p duyn p Duyn ??i Chng 2077
C duyn l?y ???c (m?i l?y) ch?ng gi
?n xi b? chy, ?n g b? x??ng
p Duyn ??i Chng 10204
Chim quyn ?n tri ?i tu,
X?ng ?i m? g?, ham giu m chi.
Ham giu ? th?y giu ch?a,
B?a ?n n??c m?t nh? m?a thng m??i.
p Duyn Mi?n Trung 6419
Cha m? bi?u ?ng em ??ng m?i ph?i,
Em n? lng no b?c ngi v?i anh.
p Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 12784
Cha ?i! Kho li?u c?m g?p m?m,
p g? con vo c? ??m ?n xi
By gi? do dng con ng??i
M? cha g? bn cho n?i ch?ng v?a
Tri duyn khn p, khn ?a
Trch mnh ? l?, trch cha ? l?m.
p Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 8326
Ch?ng gi v? tr? nh? hoa
V? gi, ch?ng tr? nh? ma l?c m?
p Duyn ??i Chng 7052
Ch?ng gi v? tr? l tin (2)
V? gi ch?ng tr? l duyn ba ??i.
p Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 2111
Ch?ng gi v? tr? l tin
V? gi, ch?ng tr? l duyn trn ??i (n? n?n)
p Duyn ??i Chng 4418
Ch?ng gi v? tr? l duyn
V? gi, ch?ng tr? l tin ba ??i
p Duyn ??i Chng 6371
Bnh d?y nhi?u ??u th ngon,
Cha m? chu?t ngt th con ??t ch?ng.
p Duyn Mi?n Nam, 2423
B?a c?m mc n??c r?a ru
H?u c?m, h?u r??u, h?u tr?u, h?u t?m
?m ?m d?t c? ?i n?m
Than thn ph?n gi, m l?ng lo gi
ng ?i, ng bung ti ra
K?o ng??i trng th?y, ng??i ta ch c??i
p Duyn ??i Chng 8477
B?i v cha m? khng th??ng
C? lng p u?ng l?y ch?ng v? phu
Tham vng g? k? giu ngu
Cho nn em l? ???ng tu th? n?y
p Duyn ??i Chng 3208
B? p duyn nn ti ph?i ku tr?i,
G duyn ai g, b? ti?ng ??i em mang.
p Duyn Mi?n Nam, 2502
? ??i nn ph?i chi?u ??i
Ch?ng th?i nh? c, v? th?i nh? tin
B?i ch?ng b? m? tham ti?n
Cho nn c ? v?i tin cng ??i
Bao gi? mn ki?p con c kia ?i
Th tin v?i c m?i r?i ???c nhau
p Duyn ??i Chng 9294
???ng ?i nh?ng lch cng lau
Cha m? tham giu p u?ng duyn con.
Duyn sao c?c c?, h?i duyn!
C?m g??ng g??ng t?i, c?m vng vng pha?
p Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 4687
?n chanh ng?i g?c cy chanh (2)
Bc m? g? p (bn) cho anh h?c tr
p Duyn ??i Chng 4503