Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » p Duyn

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V duyn v phc hc ph?i ng ch?ng gi
Ra ???ng b? h?i l cha hay ch?ng ?
Ni ra ?au ??n trong lng
?y ci n? truy?n ki?p, ch? ph?i ch?ng em ?u !
p Duyn ??i Chng 2014
V duyn l?y ph?i ch?ng gi (2)
Ra ???ng b?n h?i r?ng cha hay ch?ng?
Ni ra ?au ??n trong lng
Chnh th?c l ch?ng c ph?i cha ?u.
Ngy ngy vc c?i gi tr?u
Tay th?i rt n??c, tay h?u ci t?m.
?m ?m ??a lo ?i n?m
Thi?p ??t lo xu?ng, lo n?m tr? tr?.
H?i ng lo ?i! ng tr? d?y cho thi?p ti nh?
?? thi?p ti ki?m cht con th? b? b?ng.
N?a mai ng??i c thi?p khng
X?u h? v?i chng b?n, c?c lng m? cha.
p Duyn ??i Chng 5712
V duyn l?y ph?i ch?ng gi
Ku ch?ng th l? ku cha b?n c??i
p Duyn ??i Chng 8760
Ti l con gi ??ng trinh
Ti ?i bn r??u qua dinh ng Ngh
ng Ngh sai lnh ra ve (?e)
B?m l?y ng Ngh ti ? c con
C con th m?c c con
Th?t l?ng cho trn m l?y ch?ng quan
p Duyn ??i Chng 9195
Thuy?n neo m?t s?i ch? mnh
?i ta khng x?ng sao ?nh p duyn
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 5751
Tay c?m ci bnh t ng?t
Tay b?ng chn r??u b?t
Mi?ng ku b? ng mai ?i
?n treo tr??c gi, b?c chy sng ng?i
?ng khng t? b?ng, tr?i no p duyn
p Duyn Mi?n Trung 9711
Ra ???ng ng??i ta h?i cha hay ch?ng
Ni ra ?au ??n trong lng
M?t ci n? ti?n ki?p ch? khng phi ch?ng ti.
p Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 4102
Ph?n em v h?nh l?y ph?i ch?ng gi
Ng??i quen g?p h?i: r?ng cha hay ch?ng ?
p Duyn ??i Chng 10164
Ng??i ta b?t ch?ch ??ng ??u
M? em tham giu b?t ch?ch ??ng ?ui
p Duyn ??i Chng 5537
Nn h? m?c th? ch khen
M? ?i, ch? ni ??ng ?en l vng
p Duyn ??i Chng 8984
M h?ng mnh c?ng nh? ta,
?m n?m th? th?n vo ra m?t mnh
Em th??ng hay khng t? c?a mnh
Khng ph?i anh nh? bi Ki?m p duyn tnh nguy?t Nga.
p Duyn Mi?n Nam, B?c Liu 9706
M? mong g? thi?p v? v??n (2)
Thi?p th?a v?i m? ???ng tr??ng gian lao
???ng tr??ng kh l?m m? ?i
G?i th?, th? l?c, g?i l?i l?i qun
Chi r?ng m? g? k? bn
D m?a d gi s?m hm ?? ??n
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 3049
M? mong g? thi?p v? v??n
Thi?p th?a v?i m? ???ng tr??ng gian lao
???ng tr??ng kh l?m m? ?i
G?i th?, th? l?c, g?i l?i l?i qun
Chi r?ng m? g? k? bn
D m?a d gi s?m hm ?? ??n
p Duyn Mi?n Nam, V?nh Long 1692
M? em tham thng xi r?n (d?n)
Tham con l?n bo, tham ti?n C?nh H?ng.
Em ? b?o m? r?ng ??ng
M? h?m (l??m) m? h? (ngut) m? b?ng ngay (xi) vo
By gi? ch?ng th?p v? cao
Nh? ?i ??a l?ch so sao cho b?ng (v?a).
p Duyn ??i Chng 1686
M? em tham g?o tham g
?em (B?t) em g? bn cho nh cao sang
Ch?ng em th th?p m?t gang
V?t m?i ch?a s?ch, ra ?ng ?nh nhau
Ngh? mnh cng t?c cng ?au
Trch cha trch m? tham giu tham sang
p Duyn ??i Chng 2159
L?a nhen m?i bn duyn tr?m
Trch cho cha m? n? c?m duyn con.
p Duyn Mi?n Trung 6178
L?y ch?ng ch?ng bi?t m?t ch?ng
?m n?m t? t??ng ngh? ng lng gi?ng
p Duyn ??i Chng 9461
G t? xo v?i m??p gi
V? hai m??i m?t ch?ng ? su m??i
Ra ???ng, ch? di?u em c??i
R?ng hai ng chu k?t ?i v? ch?ng
?m n?m t??ng ci g?i bng
Gi?t mnh g?i ph?i ru ch?ng n?m bn
S?t si t?i ph?n h?n duyn
On cha trch m? tham ti?n bn con
p Duyn ??i Chng 6922
p d?u p m? ai n? p duyn p Duyn ??i Chng 2061
C duyn l?y ???c (m?i l?y) ch?ng gi
?n xi b? chy, ?n g b? x??ng
p Duyn ??i Chng 10189
Chim quyn ?n tri ?i tu,
X?ng ?i m? g?, ham giu m chi.
Ham giu ? th?y giu ch?a,
B?a ?n n??c m?t nh? m?a thng m??i.
p Duyn Mi?n Trung 6404
Cha m? bi?u ?ng em ??ng m?i ph?i,
Em n? lng no b?c ngi v?i anh.
p Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 12662
Cha ?i! Kho li?u c?m g?p m?m,
p g? con vo c? ??m ?n xi
By gi? do dng con ng??i
M? cha g? bn cho n?i ch?ng v?a
Tri duyn khn p, khn ?a
Trch mnh ? l?, trch cha ? l?m.
p Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 8313
Ch?ng gi v? tr? nh? hoa
V? gi, ch?ng tr? nh? ma l?c m?
p Duyn ??i Chng 7036
Ch?ng gi v? tr? l tin (2)
V? gi ch?ng tr? l duyn ba ??i.
p Duyn Mi?n Nam, L?c T?nh 2098
Ch?ng gi v? tr? l tin
V? gi, ch?ng tr? l duyn trn ??i (n? n?n)
p Duyn ??i Chng 4395
Ch?ng gi v? tr? l duyn
V? gi, ch?ng tr? l tin ba ??i
p Duyn ??i Chng 6358
Bnh d?y nhi?u ??u th ngon,
Cha m? chu?t ngt th con ??t ch?ng.
p Duyn Mi?n Nam, 2411
B?a c?m mc n??c r?a ru
H?u c?m, h?u r??u, h?u tr?u, h?u t?m
?m ?m d?t c? ?i n?m
Than thn ph?n gi, m l?ng lo gi
ng ?i, ng bung ti ra
K?o ng??i trng th?y, ng??i ta ch c??i
p Duyn ??i Chng 8463
B?i v cha m? khng th??ng
C? lng p u?ng l?y ch?ng v? phu
Tham vng g? k? giu ngu
Cho nn em l? ???ng tu th? n?y
p Duyn ??i Chng 3192
B? p duyn nn ti ph?i ku tr?i,
G duyn ai g, b? ti?ng ??i em mang.
p Duyn Mi?n Nam, 2488
? ??i nn ph?i chi?u ??i
Ch?ng th?i nh? c, v? th?i nh? tin
B?i ch?ng b? m? tham ti?n
Cho nn c ? v?i tin cng ??i
Bao gi? mn ki?p con c kia ?i
Th tin v?i c m?i r?i ???c nhau
p Duyn ??i Chng 9277
???ng ?i nh?ng lch cng lau
Cha m? tham giu p u?ng duyn con.
Duyn sao c?c c?, h?i duyn!
C?m g??ng g??ng t?i, c?m vng vng pha?
p Duyn Mi?n Nam, Ti?n Giang 4673
?n chanh ng?i g?c cy chanh (2)
Bc m? g? p (bn) cho anh h?c tr
p Duyn ??i Chng 4488