Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia ?nh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n so thm t h?t sen,
Ch?ng v?i ???ng phn, b? l?m anh ?i
Em khuyn anh l?i ? c?n l?i
Gi?m-bng, bp-t?ch l m?i th?c dn.
Mi qu h??ng th?m ng?t v ng?n
Anh ham chi c?a th?a, c?a th?i.
M anh ?nh b? ngi b? nhn,
?? ?i lm thn ti ?i ?
C?c lng em l?m anh ?i!
Nhn trong t?i th?n, trng ngoi x?u xa.
D? vo th c?ng d? ra,
Anh hy v? chung gnh n??c nh cng em.
Gia ?nh Mi?n Trung 8366
Xng xnh o l? m?i may
Hm qua m?i b?n (m?c) b?a nay m?t r?i
Gia ?nh Mi?n Trung 7816
Xch r? ?i d?o v??n c
C non ch?m m?m, c gi lm d?a
Lm d?a ba b?a d?a chua
Ch? ?i xch r? l?i mua ba ??ng
Ba ??ng m?c l?m anh ?i
Cho thm mi?ng n?a ?n cng b?a c?m
Gia ?nh Mi?n Nam, Kin Giang 6668
V r?ng b?t m?t s?i my
?em v? th?t ging cho m?y ?i bun
?i bun khng l? th l?i
?i ra cho th?y m?t tr?i, m?t tr?ng.
Gia ?nh Mi?n Trung 1763
V duyn l?y ph?i v? gi
?n c?m ph?i ?t : Xin b nu?t nhanh !
V phc l?y ph?i tr? ranh,
V?a ch?i, v?a ph tung honh t? tung 1
Gia ?nh Mi?n Trung 3967
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 2686
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 9626
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5026
V d?u ch?ng th?p v? cao (2)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 1723
V d?u c?u gi?n, m? h?n
Mu?n ngui lng c?u ko ??n c?u nghe.
Gi?n h?n th ko t te,
liu xang x? xng x li?u h?.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 7732
V d?u c?u vn ?ng ?inh,
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m? d?t con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?n Tre 5467
V d?u c?u vn ?ng ?inh (4)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m??n chn ?n c?m,
Gia ?nh Mi?n Nam, B?n Tre 9840
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra ri
V d?u th?y v?i m? c l?n so th? tri
Anh c?ng li?u mnh v?t xu?ng t?c th
May cn s?ng d??ng gian th tr?n ngh?a
R?i c thc xu?ng m ti c?ng tr?n tnh.
Gia ?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 4379
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra r?i
Th?y m? ?nh m?ng, ch bc ?i l?n so th? tri
C m?u chi th c?u v?t k? kh? em r?i anh ?i!
Gia ?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 7218
V? v?i ch?ng nh? h?ng v?i c?m
No ng? nh? ch ??m mo hoang
Gia ?nh ??i Chng 3746
V? th mu?n l?y ch?ng e m?t ti?n Gia ?nh ??i Chng 7103
V? h? b?i t?i th?ng ch?ng c? nghe Gia ?nh ??i Chng 532
V? gi?ng tnh ch?ng,
Ng??i ? gi?ng tng ch? nh
Gia ?nh ??i Chng 8255
V? duyn l?y ph?i ch?ng ??n Gia ?nh ??i Chng 3654
V? c ch?ngnh? r?ng c my
Ch?ng c v? nh? cy c r?ng
Gia ?nh Mi?n Trung, Qu?ng Nam 3090
V? ch?ng nh? n??c v?i phi
M? ra ??y l?i m?t ?i ??ng no.
Ai ?i mu?n h??ng l?c tr?i
Tr??c th? cha m?, sau th? v? con.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu 7169
V? ch?ng nh? o c?i ngay nn la Gia ?nh ??i Chng 841
V? ch?ng ngh?a n?ng tnh su
Th??ng cho ??n thu? b?c ??u v?n th??ng.
Gia ?nh Mi?n Trung 8821
V? ch?ng ch? ci nhau hoi
Sao cho trong ?m, th ngoi m?i m
Gia ?nh ??i Chng 7565
V?t n?m b? ma r?a lng (2)
C?m c?nh th??ng ch?ng ?i (?n) h?c ???ng xa
???ng xa, xa l?m anh ?i!
Vi?t th? th? l?c, g?i l?i l?i qun.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang, ??ng Thp, Kin Giang, B?c Liu, 6485
V?t n?m b? ma r?a lng
C?m c?nh th??ng ch?ng ?i (?n) h?c ???ng xa
???ng xa, xa l?m anh ?i!
Vi?t th? th? l?c, g?i l?i l?i qun.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang, ??ng Thp, Kin Giang, B?c Liu, 7890
V?ng ch?ng th l?i c ch?ng
Vi?c g m ch?u n?m khng m?t mnh
Gia ?nh ??i Chng 918
Tu c?u gia ??o vung trn
Ch?ng ha v? thu?n, chu con th?o hi?n
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 2092
Trng ch?ng m ch?ng th?y ch?ng
? ?nh m?t n?i m h?ng v duyn
Gia ?nh ??i Chng, Mi?n Nam 2981
Trng ch?ng bng x? tr?ng lu
Quy?t tm ??u Ph?t ?i tu cho r?i
Gia ?nh ??i Chng 4211
Trai tn l?y gi n? dng,
C?m chan n??c l?nh, m?n n?ng g ?u ?
Gia ?nh Mi?n Trung 5842
Trai t? l?y gi c ch?ng
T? tng khi?n m?t ch? t? h?ng no xe
Gia ?nh Mi?n Trung, Khnh Ha 4952
Trai nh? v? c? gi nh? ch?ng x?a Gia ?nh ??i Chng 2857
Trai nh? b?n c?, gi nh? ch?ng x?a
Khng nn tnh ngh?a c?ng ?n ??a cho tr?n ni?m.
Gia ?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6261
Trai no thanh b?ng trai hai huy?n,
Gi no th?o b?ng gi Tn Chu?
Thng ngy d?t l?a tr?ng du,
Th? cha nui m? qu?n bao nh?c nh?n.
Gia ?nh Mi?n Nam, 2733
Trai m chi, gi m chi, (2)
Mi?n sao c ngh?a, c ngh l h?n.
Gia ?nh Mi?n Trung 2330
Trai khn v v? gi ngoan v ch?ng Gia ?nh ??i Chng 6162
V? ??p m?t, ch?ng ?au l?ng Gia ?nh Mi?n B?c, H N?i 6121
Tr?i xanh bng tr?ng nh?y hu?nh
??i ?n b ngo?i ?? m, m ?? mnh d? th??ng
Gia ?nh Mi?n Nam, 7908
Tr?i xanh bi bi?n c?ng xanh
?? coi bng cc ng? nhnh v? ?u
Bng Ngu r?ng xu?ng g?c ngu
Lng th??ng ng??i ngh?a ?u ?u c?ng tm
Ng ln tr?ng xo l??i li?m
B?i ng??i ngh?a l?i ni?m m? cha.
Gia ?nh Mi?n Nam, An Giang 4307
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 1832
Tr?ng tr?u th? l?n v?i tiu
Con ?i ? d?c, m? li?u thn con
Gia ?nh Mi?n Trung 7024
Tr?n cha l?n ch?ng Gia ?nh ??i Chng 4533
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (2)
Em ?i l?y ch?ng ?? kh? cho anh
Gia ?nh ??i Chng 1759
Tr?i m?a ??t l ?i bi
Con m? m? xt, xt g con du
Gia ?nh ??i Chng 8072
Tr?i cao th?m th?m, ??t dy
Bao gi? lnh m? sang Ty ???c v?
V? con th??ng nh? ?
Bi?t r?ng sang ??y c v? ???c khng?
Gia ?nh Mi?n Trung, Hu? 9086
Tr?i ?i! Sanh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu 10237
Tr?m n?m, tr?m tu?i may r?i c?ng ch? m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng, v? r?ng m?c ai,
Gia ?nh Mi?n Trung 5417
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (6)
Ph?i (?p) duyn th l?y t? h?ng no xe
Gia ?nh ??i Chng 9143
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (5)
H? ai c b?c trn tay th b?ng
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng
??p duyn th l?y ch?ng ng T? H?ng no xe
Gia ?nh ??i Chng 9935