Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia ?nh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n so thm t h?t sen,
Ch?ng v?i ???ng phn, b? l?m anh ?i
Em khuyn anh l?i ? c?n l?i
Gi?m-bng, bp-t?ch l m?i th?c dn.
Mi qu h??ng th?m ng?t v ng?n
Anh ham chi c?a th?a, c?a th?i.
M anh ?nh b? ngi b? nhn,
?? ?i lm thn ti ?i ?
C?c lng em l?m anh ?i!
Nhn trong t?i th?n, trng ngoi x?u xa.
D? vo th c?ng d? ra,
Anh hy v? chung gnh n??c nh cng em.
Gia ?nh Mi?n Trung 8339
Xng xnh o l? m?i may
Hm qua m?i b?n (m?c) b?a nay m?t r?i
Gia ?nh Mi?n Trung 7791
Xch r? ?i d?o v??n c
C non ch?m m?m, c gi lm d?a
Lm d?a ba b?a d?a chua
Ch? ?i xch r? l?i mua ba ??ng
Ba ??ng m?c l?m anh ?i
Cho thm mi?ng n?a ?n cng b?a c?m
Gia ?nh Mi?n Nam, Kin Giang 6637
V r?ng b?t m?t s?i my
?em v? th?t ging cho m?y ?i bun
?i bun khng l? th l?i
?i ra cho th?y m?t tr?i, m?t tr?ng.
Gia ?nh Mi?n Trung 1736
V duyn l?y ph?i v? gi
?n c?m ph?i ?t : Xin b nu?t nhanh !
V phc l?y ph?i tr? ranh,
V?a ch?i, v?a ph tung honh t? tung 1
Gia ?nh Mi?n Trung 3936
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 2652
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 9594
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 4993
V d?u ch?ng th?p v? cao (2)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 1688
V d?u c?u gi?n, m? h?n
Mu?n ngui lng c?u ko ??n c?u nghe.
Gi?n h?n th ko t te,
liu xang x? xng x li?u h?.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 7702
V d?u c?u vn ?ng ?inh,
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m? d?t con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?n Tre 5441
V d?u c?u vn ?ng ?inh (4)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m??n chn ?n c?m,
Gia ?nh Mi?n Nam, B?n Tre 9807
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra ri
V d?u th?y v?i m? c l?n so th? tri
Anh c?ng li?u mnh v?t xu?ng t?c th
May cn s?ng d??ng gian th tr?n ngh?a
R?i c thc xu?ng m ti c?ng tr?n tnh.
Gia ?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 4351
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra r?i
Th?y m? ?nh m?ng, ch bc ?i l?n so th? tri
C m?u chi th c?u v?t k? kh? em r?i anh ?i!
Gia ?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 7178
V? v?i ch?ng nh? h?ng v?i c?m
No ng? nh? ch ??m mo hoang
Gia ?nh ??i Chng 3711
V? th mu?n l?y ch?ng e m?t ti?n Gia ?nh ??i Chng 7072
V? h? b?i t?i th?ng ch?ng c? nghe Gia ?nh ??i Chng 500
V? gi?ng tnh ch?ng,
Ng??i ? gi?ng tng ch? nh
Gia ?nh ??i Chng 8216
V? duyn l?y ph?i ch?ng ??n Gia ?nh ??i Chng 3618
V? c ch?ngnh? r?ng c my
Ch?ng c v? nh? cy c r?ng
Gia ?nh Mi?n Trung, Qu?ng Nam 3058
V? ch?ng nh? n??c v?i phi
M? ra ??y l?i m?t ?i ??ng no.
Ai ?i mu?n h??ng l?c tr?i
Tr??c th? cha m?, sau th? v? con.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu 7137
V? ch?ng nh? o c?i ngay nn la Gia ?nh ??i Chng 811
V? ch?ng ngh?a n?ng tnh su
Th??ng cho ??n thu? b?c ??u v?n th??ng.
Gia ?nh Mi?n Trung 8795
V? ch?ng ch? ci nhau hoi
Sao cho trong ?m, th ngoi m?i m
Gia ?nh ??i Chng 7533
V?t n?m b? ma r?a lng (2)
C?m c?nh th??ng ch?ng ?i (?n) h?c ???ng xa
???ng xa, xa l?m anh ?i!
Vi?t th? th? l?c, g?i l?i l?i qun.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang, ??ng Thp, Kin Giang, B?c Liu, 6460
V?t n?m b? ma r?a lng
C?m c?nh th??ng ch?ng ?i (?n) h?c ???ng xa
???ng xa, xa l?m anh ?i!
Vi?t th? th? l?c, g?i l?i l?i qun.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang, ??ng Thp, Kin Giang, B?c Liu, 7857
V?ng ch?ng th l?i c ch?ng
Vi?c g m ch?u n?m khng m?t mnh
Gia ?nh ??i Chng 886
Tu c?u gia ??o vung trn
Ch?ng ha v? thu?n, chu con th?o hi?n
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 2053
Trng ch?ng m ch?ng th?y ch?ng
? ?nh m?t n?i m h?ng v duyn
Gia ?nh ??i Chng, Mi?n Nam 2950
Trng ch?ng bng x? tr?ng lu
Quy?t tm ??u Ph?t ?i tu cho r?i
Gia ?nh ??i Chng 4182
Trai tn l?y gi n? dng,
C?m chan n??c l?nh, m?n n?ng g ?u ?
Gia ?nh Mi?n Trung 5812
Trai t? l?y gi c ch?ng
T? tng khi?n m?t ch? t? h?ng no xe
Gia ?nh Mi?n Trung, Khnh Ha 4919
Trai nh? v? c? gi nh? ch?ng x?a Gia ?nh ??i Chng 2813
Trai nh? b?n c?, gi nh? ch?ng x?a
Khng nn tnh ngh?a c?ng ?n ??a cho tr?n ni?m.
Gia ?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6225
Trai no thanh b?ng trai hai huy?n,
Gi no th?o b?ng gi Tn Chu?
Thng ngy d?t l?a tr?ng du,
Th? cha nui m? qu?n bao nh?c nh?n.
Gia ?nh Mi?n Nam, 2702
Trai m chi, gi m chi, (2)
Mi?n sao c ngh?a, c ngh l h?n.
Gia ?nh Mi?n Trung 2298
Trai khn v v? gi ngoan v ch?ng Gia ?nh ??i Chng 6126
V? ??p m?t, ch?ng ?au l?ng Gia ?nh Mi?n B?c, H N?i 6082
Tr?i xanh bng tr?ng nh?y hu?nh
??i ?n b ngo?i ?? m, m ?? mnh d? th??ng
Gia ?nh Mi?n Nam, 7873
Tr?i xanh bi bi?n c?ng xanh
?? coi bng cc ng? nhnh v? ?u
Bng Ngu r?ng xu?ng g?c ngu
Lng th??ng ng??i ngh?a ?u ?u c?ng tm
Ng ln tr?ng xo l??i li?m
B?i ng??i ngh?a l?i ni?m m? cha.
Gia ?nh Mi?n Nam, An Giang 4276
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 1806
Tr?ng tr?u th? l?n v?i tiu
Con ?i ? d?c, m? li?u thn con
Gia ?nh Mi?n Trung 6982
Tr?n cha l?n ch?ng Gia ?nh ??i Chng 4500
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (2)
Em ?i l?y ch?ng ?? kh? cho anh
Gia ?nh ??i Chng 1730
Tr?i m?a ??t l ?i bi
Con m? m? xt, xt g con du
Gia ?nh ??i Chng 8036
Tr?i cao th?m th?m, ??t dy
Bao gi? lnh m? sang Ty ???c v?
V? con th??ng nh? ?
Bi?t r?ng sang ??y c v? ???c khng?
Gia ?nh Mi?n Trung, Hu? 9048
Tr?i ?i! Sanh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu 10202
Tr?m n?m, tr?m tu?i may r?i c?ng ch? m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng, v? r?ng m?c ai,
Gia ?nh Mi?n Trung 5382
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (6)
Ph?i (?p) duyn th l?y t? h?ng no xe
Gia ?nh ??i Chng 9106
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (5)
H? ai c b?c trn tay th b?ng
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng
??p duyn th l?y ch?ng ng T? H?ng no xe
Gia ?nh ??i Chng 9902