Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia ?nh

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Y?n so thm t h?t sen,
Ch?ng v?i ???ng phn, b? l?m anh ?i
Em khuyn anh l?i ? c?n l?i
Gi?m-bng, bp-t?ch l m?i th?c dn.
Mi qu h??ng th?m ng?t v ng?n
Anh ham chi c?a th?a, c?a th?i.
M anh ?nh b? ngi b? nhn,
?? ?i lm thn ti ?i ?
C?c lng em l?m anh ?i!
Nhn trong t?i th?n, trng ngoi x?u xa.
D? vo th c?ng d? ra,
Anh hy v? chung gnh n??c nh cng em.
Gia ?nh Mi?n Trung 8354
Xng xnh o l? m?i may
Hm qua m?i b?n (m?c) b?a nay m?t r?i
Gia ?nh Mi?n Trung 7806
Xch r? ?i d?o v??n c
C non ch?m m?m, c gi lm d?a
Lm d?a ba b?a d?a chua
Ch? ?i xch r? l?i mua ba ??ng
Ba ??ng m?c l?m anh ?i
Cho thm mi?ng n?a ?n cng b?a c?m
Gia ?nh Mi?n Nam, Kin Giang 6654
V r?ng b?t m?t s?i my
?em v? th?t ging cho m?y ?i bun
?i bun khng l? th l?i
?i ra cho th?y m?t tr?i, m?t tr?ng.
Gia ?nh Mi?n Trung 1751
V duyn l?y ph?i v? gi
?n c?m ph?i ?t : Xin b nu?t nhanh !
V phc l?y ph?i tr? ranh,
V?a ch?i, v?a ph tung honh t? tung 1
Gia ?nh Mi?n Trung 3954
V d?u v? th?p ch?ng cao
Khum l?ng bp v, kh?i so m?t cng
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 2674
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 9613
V d?u ch?ng th?p v? cao (5)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 5011
V d?u ch?ng th?p v? cao (2)
Qua sng n??c l?n, cng tao b? m?y.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 1709
V d?u c?u gi?n, m? h?n
Mu?n ngui lng c?u ko ??n c?u nghe.
Gi?n h?n th ko t te,
liu xang x? xng x li?u h?.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang 7719
V d?u c?u vn ?ng ?inh,
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m? d?t con ?i
Con ?i tr??ng h?c, m? ?i tr??ng ??i.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?n Tre 5454
V d?u c?u vn ?ng ?inh (4)
C?u tre l?c l?o g?p gh?nh kh ?i.
Kh ?i m??n chn ?n c?m,
Gia ?nh Mi?n Nam, B?n Tre 9826
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra ri
V d?u th?y v?i m? c l?n so th? tri
Anh c?ng li?u mnh v?t xu?ng t?c th
May cn s?ng d??ng gian th tr?n ngh?a
R?i c thc xu?ng m ti c?ng tr?n tnh.
Gia ?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 4369
V anh m?t th?, v em m?t th? cho nn chi l? d? ra r?i
Th?y m? ?nh m?ng, ch bc ?i l?n so th? tri
C m?u chi th c?u v?t k? kh? em r?i anh ?i!
Gia ?nh Mi?n Trung, Th?a Thin 7201
V? v?i ch?ng nh? h?ng v?i c?m
No ng? nh? ch ??m mo hoang
Gia ?nh ??i Chng 3733
V? th mu?n l?y ch?ng e m?t ti?n Gia ?nh ??i Chng 7091
V? h? b?i t?i th?ng ch?ng c? nghe Gia ?nh ??i Chng 520
V? gi?ng tnh ch?ng,
Ng??i ? gi?ng tng ch? nh
Gia ?nh ??i Chng 8241
V? duyn l?y ph?i ch?ng ??n Gia ?nh ??i Chng 3643
V? c ch?ngnh? r?ng c my
Ch?ng c v? nh? cy c r?ng
Gia ?nh Mi?n Trung, Qu?ng Nam 3075
V? ch?ng nh? n??c v?i phi
M? ra ??y l?i m?t ?i ??ng no.
Ai ?i mu?n h??ng l?c tr?i
Tr??c th? cha m?, sau th? v? con.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu 7156
V? ch?ng nh? o c?i ngay nn la Gia ?nh ??i Chng 828
V? ch?ng ngh?a n?ng tnh su
Th??ng cho ??n thu? b?c ??u v?n th??ng.
Gia ?nh Mi?n Trung 8811
V? ch?ng ch? ci nhau hoi
Sao cho trong ?m, th ngoi m?i m
Gia ?nh ??i Chng 7553
V?t n?m b? ma r?a lng (2)
C?m c?nh th??ng ch?ng ?i (?n) h?c ???ng xa
???ng xa, xa l?m anh ?i!
Vi?t th? th? l?c, g?i l?i l?i qun.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang, ??ng Thp, Kin Giang, B?c Liu, 6474
V?t n?m b? ma r?a lng
C?m c?nh th??ng ch?ng ?i (?n) h?c ???ng xa
???ng xa, xa l?m anh ?i!
Vi?t th? th? l?c, g?i l?i l?i qun.
Gia ?nh Mi?n Nam, Ti?n Giang, ??ng Thp, Kin Giang, B?c Liu, 7880
V?ng ch?ng th l?i c ch?ng
Vi?c g m ch?u n?m khng m?t mnh
Gia ?nh ??i Chng 904
Tu c?u gia ??o vung trn
Ch?ng ha v? thu?n, chu con th?o hi?n
Gia ?nh Mi?n Nam, V?nh Long 2080
Trng ch?ng m ch?ng th?y ch?ng
? ?nh m?t n?i m h?ng v duyn
Gia ?nh ??i Chng, Mi?n Nam 2969
Trng ch?ng bng x? tr?ng lu
Quy?t tm ??u Ph?t ?i tu cho r?i
Gia ?nh ??i Chng 4199
Trai tn l?y gi n? dng,
C?m chan n??c l?nh, m?n n?ng g ?u ?
Gia ?nh Mi?n Trung 5831
Trai t? l?y gi c ch?ng
T? tng khi?n m?t ch? t? h?ng no xe
Gia ?nh Mi?n Trung, Khnh Ha 4940
Trai nh? v? c? gi nh? ch?ng x?a Gia ?nh ??i Chng 2840
Trai nh? b?n c?, gi nh? ch?ng x?a
Khng nn tnh ngh?a c?ng ?n ??a cho tr?n ni?m.
Gia ?nh Mi?n Trung, Ngh? T?nh 6243
Trai no thanh b?ng trai hai huy?n,
Gi no th?o b?ng gi Tn Chu?
Thng ngy d?t l?a tr?ng du,
Th? cha nui m? qu?n bao nh?c nh?n.
Gia ?nh Mi?n Nam, 2720
Trai m chi, gi m chi, (2)
Mi?n sao c ngh?a, c ngh l h?n.
Gia ?nh Mi?n Trung 2316
Trai khn v v? gi ngoan v ch?ng Gia ?nh ??i Chng 6148
V? ??p m?t, ch?ng ?au l?ng Gia ?nh Mi?n B?c, H N?i 6101
Tr?i xanh bng tr?ng nh?y hu?nh
??i ?n b ngo?i ?? m, m ?? mnh d? th??ng
Gia ?nh Mi?n Nam, 7889
Tr?i xanh bi bi?n c?ng xanh
?? coi bng cc ng? nhnh v? ?u
Bng Ngu r?ng xu?ng g?c ngu
Lng th??ng ng??i ngh?a ?u ?u c?ng tm
Ng ln tr?ng xo l??i li?m
B?i ng??i ngh?a l?i ni?m m? cha.
Gia ?nh Mi?n Nam, An Giang 4295
Tr?ng tr?u th ph?i khai m??ng
Lm trai hai v? ph?i th??ng cho ??ng.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu, Mi?n Trung, Khnh Ha 1820
Tr?ng tr?u th? l?n v?i tiu
Con ?i ? d?c, m? li?u thn con
Gia ?nh Mi?n Trung 7012
Tr?n cha l?n ch?ng Gia ?nh ??i Chng 4520
Tr?i m?a bong bng ph?p ph?ng (2)
Em ?i l?y ch?ng ?? kh? cho anh
Gia ?nh ??i Chng 1747
Tr?i m?a ??t l ?i bi
Con m? m? xt, xt g con du
Gia ?nh ??i Chng 8058
Tr?i cao th?m th?m, ??t dy
Bao gi? lnh m? sang Ty ???c v?
V? con th??ng nh? ?
Bi?t r?ng sang ??y c v? ???c khng?
Gia ?nh Mi?n Trung, Hu? 9069
Tr?i ?i! Sanh gi?c lm chi
Cho ch?ng ti ph?i ra ?i chi?n tr??ng.
Gia ?nh Mi?n Nam, B?c Liu 10223
Tr?m n?m, tr?m tu?i may r?i c?ng ch? m?t ch?ng,
D?u ai thu ph?ng, v? r?ng m?c ai,
Gia ?nh Mi?n Trung 5404
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (6)
Ph?i (?p) duyn th l?y t? h?ng no xe
Gia ?nh ??i Chng 9131
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng (5)
H? ai c b?c trn tay th b?ng
Tr?m n?m tr?m tu?i tr?m ch?ng
??p duyn th l?y ch?ng ng T? H?ng no xe
Gia ?nh ??i Chng 9921