Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia Súc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu gà gà mổ mắt yêu chó chó liếm mặt Gia Súc Đại Chúng 6966
Xui trẻ ăn cứt gà Gia Súc Đại Chúng 2188
Xông xáo như cáo vào chuồng gà Gia Súc Đại Chúng 4520
Vô một gà ra phải ba trâu Gia Súc Đại Chúng 6775
Ví dầu con phụng bay qua
Mẹ nói con gà con cũng nói theo
Gia Súc Miền Nam, 2897
Vịt già, gà to Gia Súc Đại Chúng 2579
Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm Gia Súc Đại Chúng 3221
Vắng chủ nhà gà bới bếp Gia Súc Đại Chúng 1052
Vật ngon đâu đến thứ ta
Toàn trâu hạ địa cùng gà chết toi
Gia Súc Đại Chúng 538
Trông gà hóa cuốc (quốc) Gia Súc Đại Chúng 3806
Trói gà không chặt Gia Súc Đại Chúng 9374
Trai thấy gái lạ như quạ thấy gà con Gia Súc Đại Chúng 7448
Trái gần anh hái chẳng hái trái xa
Dễ kiếm thịt gà tìm đâu ra thịt phụng
Gia Súc Đại Chúng 5892
Trứng khôn hơn vịt Gia Súc Đại Chúng 604
Trứng gà trứng vịt Gia Súc Đại Chúng 2344
Trẻ trộm gà già trộm bò (trọm trâu) Gia Súc Đại Chúng 10141
Trắng như trứng gà bóc Gia Súc Đại Chúng 6121
Trời đang nắng cỏ gà trắng thì mưa Gia Súc Đại Chúng 6538
Trấu trong nhà để gà ai bới Gia Súc Đại Chúng 5583
Tính rằng đêm bảy ngày ba
Mỗi đêm có sáu, gà đà sang canh
Chém cha con gà trống nó đậu trên cành
Giá biết như vậy bà đã làm gỏi, nấu canh ăn rồi
Gia Súc Đại Chúng 6922
Tháng giêng tháng hai
Tháng ba, tháng bốn,
Tháng khốn, tháng nạn
Đi vay đi tạm được một quan tiền
Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái
Về nuôi, hắn đẻ ra mười trứng
Một trứng: ung,
Hai trứng: ung,
Ba trứng: ung
Bốn trứng: ung,
Năm trứng: ung,
Sáu trứng: ung,
Còn ba trứng nở ra ba con:
Con diều tha,
Con quạ bắt,
Còn mặt cắt xơi,
Chớ than phận khó ai ơi
Còn da lông mọc, còn chồi nẩy cây
Gia Súc Đại Chúng 6308
Thấp lè tè như vịt Gia Súc Đại Chúng 1423
Thương em không dám vô nhà (ghé nhà)
Đi qua đi lại hỏi có gà bán không?
Gia Súc Đại Chúng 10045
Te tái như gà mái mắc đẻ (nhảy ổ) Gia Súc Đại Chúng 6249
Tội vịt chưa qua tội gà đã đến Gia Súc Đại Chúng 3692
Tội gà vạ vịt Gia Súc Đại Chúng 660
Sóng xao đầu vịt Gia Súc Đại Chúng 3040
Thương em (anh) anh (em) để trong lòng
Việc quan anh cứ phép công anh làm
Thương em không dám vô nhà
Đi qua đi lại hỏi có gà bán không?
Gia Súc Đại Chúng 4603
Sắc em mới chỉ là hoa
Tâm hồn em mới thật là hương thơm
Gia Súc Đại Chúng 6616
Sáo đói thì sáo ăn đa
Phượng hoàng lúc đói cứt gà cũng ăn
Có chịu khó mới có mà ăn
Không dưng ai có đem phân cho người
Gia Súc Đại Chúng 6131
Ruồi lằn chọi với bò trâu
Đàn gà quật với diều hâu mấy lần
Gia Súc Đại Chúng 1153
Rau răm hái ngọn héo rầu
Những lời em nói mà đau đớn lòng.
Bấy lâu xe sợi chỉ hồng
Nghĩ em lấy được con tông gà nòị
Bây giờ em đã hai mươi
Sao em không nhớ những lời ngày xưả
Gia Súc Đại Chúng 9798
Rắn không chân rắn bò khắp rú,
Gà không vú răng nuôi đặng chín mười con;
Khi em nói với anh thì mùa màng chưa tới,
Nay chừ cắt hái em ra dầm sương dãi nắng nên má em
Mỏng, chân đạp gốc toót nên gót em mòn;
Vườn hoa em giữ trọn, con ong lòn cũng không vô.
Gia Súc Miền Trung, Huế 5897
Quốc kêu réo rắt trên ngàn
Gà rừng táo tác gọi con trên đồi
Lạnh lùng thay láng giềng ôi
Láng giềng lạnh ít, sao tôi lạnh nhiều
Gia Súc Đại Chúng 9762
Rửa chân đi hán đi hài (*)
Rửa chân đi đất chớ hoài rửa chân
Con gái mà gả chồng gần
Nửa đêm gà gáy mang phần cho cha
Con gái mà gả chồng xa
Ba sào ruộng chéo chẳng ma nào cày
Gia Súc Đại Chúng 7582
Ông nói gà bà nói vịt Gia Súc Đại Chúng 5882
Nuôi gà phải chọn giống gà
Gà ri bé giống nhưng mà đẻ mau (sai)
To nhất là giống gà nâu
Lông dầy, thịt béo nuôi lâu đẻ nhiều
Gia Súc Đại Chúng 3857
Nuôi bò mà đẻ tháng năm
Sửa soạn dao thớt nỏ bằm thì hui
Gia Súc Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4390
Nói như nước đổ đầu vịt (lá khoai) (lá môn) Gia Súc Đại Chúng 9195
Nhà vua thân với Lang sa
Để Tây ăn cắp trứng gà của dân.
Gia Súc Miền Trung, Bình Định 3835
Nhà nầy chết lợn toi gà
Có ba ông cống đến nhà ngày xưa.
Gia Súc Đại Chúng 6545
Nhà giàu mua vải tháng ba (2)
Bán gạo tháng tám, nuôi gà tháng năm.
Gia Súc Đại Chúng 9517
Nhà anh chẳng chiếu chẳng giường
Chỉ ấm tổ rạ, nàng thương chăng là ?
Yêu nhau chẳng quản cửa nhà
Chuồng chim cũng lấy, chuồng gà cũng theo
Gia Súc Đại Chúng 3547
Nhỏ tuổi mà lấy đàn bà
Như trái chín háp, như gà té mương
Gia Súc Đại Chúng 2660
Ngây ngô như gà mờ Gia Súc Đại Chúng 3198
Ngủ gà ngủ vịt Gia Súc Đại Chúng 7677
Ngủ gà ngủ gật Gia Súc Đại Chúng 4866
Nực cười nước lạnh lên hơi
Gà con leo lên ổ quạ, gớm cái đời gà con
Gia Súc Đại Chúng 2007
Nước xáo đầu vịt Gia Súc Đại Chúng 5100
Nước đổ đầu vịt Gia Súc Đại Chúng 7706