Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia Sc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu g g m? m?t yu ch ch li?m m?t Gia Sc ??i Chng 6980
Xui tr? ?n c?t g Gia Sc ??i Chng 2201
Xng xo nh? co vo chu?ng g Gia Sc ??i Chng 4533
V m?t g ra ph?i ba tru Gia Sc ??i Chng 6791
V d?u con ph?ng bay qua
M? ni con g con c?ng ni theo
Gia Sc Mi?n Nam, 2908
V?t gi, g to Gia Sc ??i Chng 2595
V?ng ch? nh g v?c niu tm Gia Sc ??i Chng 3234
V?ng ch? nh g b?i b?p Gia Sc ??i Chng 1065
V?t ngon ?u ??n th? ta
Ton tru h? ??a cng g ch?t toi
Gia Sc ??i Chng 553
Trng g ha cu?c (qu?c) Gia Sc ??i Chng 3819
Tri g khng ch?t Gia Sc ??i Chng 9388
Trai th?y gi l? nh? qu? th?y g con Gia Sc ??i Chng 7466
Tri g?n anh hi ch?ng hi tri xa
D? ki?m th?t g tm ?u ra th?t ph?ng
Gia Sc ??i Chng 5907
Tr?ng khn h?n v?t Gia Sc ??i Chng 621
Tr?ng g tr?ng v?t Gia Sc ??i Chng 2359
Tr? tr?m g gi tr?m b (tr?m tru) Gia Sc ??i Chng 10155
Tr?ng nh? tr?ng g bc Gia Sc ??i Chng 6138
Tr?i ?ang n?ng c? g tr?ng th m?a Gia Sc ??i Chng 6552
Tr?u trong nh ?? g ai b?i Gia Sc ??i Chng 5596
Tnh r?ng ?m b?y ngy ba
M?i ?m c su, g ? sang canh
Chm cha con g tr?ng n ??u trn cnh
Gi bi?t nh? v?y b ? lm g?i, n?u canh ?n r?i
Gia Sc ??i Chng 6940
Thng ging thng hai
Thng ba, thng b?n,
Thng kh?n, thng n?n
?i vay ?i t?m ???c m?t quan ti?n
Ra ch? K? Din mua con g mi
V? nui, h?n ?? ra m??i tr?ng
M?t tr?ng: ung,
Hai tr?ng: ung,
Ba tr?ng: ung
B?n tr?ng: ung,
N?m tr?ng: ung,
Su tr?ng: ung,
Cn ba tr?ng n? ra ba con:
Con di?u tha,
Con qu? b?t,
Cn m?t c?t x?i,
Ch? than ph?n kh ai ?i
Cn da lng m?c, cn ch?i n?y cy
Gia Sc ??i Chng 6322
Th?p l t nh? v?t Gia Sc ??i Chng 1439
Th??ng em khng dm v nh (gh nh)
?i qua ?i l?i h?i c g bn khng?
Gia Sc ??i Chng 10057
Te ti nh? g mi m?c ?? (nh?y ?) Gia Sc ??i Chng 6265
T?i v?t ch?a qua t?i g ? ??n Gia Sc ??i Chng 3713
T?i g v? v?t Gia Sc ??i Chng 676
Sng xao ??u v?t Gia Sc ??i Chng 3057
Th??ng em (anh) anh (em) ?? trong lng
Vi?c quan anh c? php cng anh lm
Th??ng em khng dm v nh
?i qua ?i l?i h?i c g bn khng?
Gia Sc ??i Chng 4618
S?c em m?i ch? l hoa
Tm h?n em m?i th?t l h??ng th?m
Gia Sc ??i Chng 6633
So ?i th so ?n ?a
Ph??ng hong lc ?i c?t g c?ng ?n
C ch?u kh m?i c m ?n
Khng d?ng ai c ?em phn cho ng??i
Gia Sc ??i Chng 6148
Ru?i l?n ch?i v?i b tru
?n g qu?t v?i di?u hu m?y l?n
Gia Sc ??i Chng 1166
Rau r?m hi ng?n ho r?u
Nh?ng l?i em ni m ?au ??n lng.
B?y lu xe s?i ch? h?ng
Ngh? em l?y ???c con tng g n?
By gi? em ? hai m??i
Sao em khng nh? nh?ng l?i ngy x??
Gia Sc ??i Chng 9815
R?n khng chn r?n b kh?p r,
G khng v r?ng nui ??ng chn m??i con;
Khi em ni v?i anh th ma mng ch?a t?i,
Nay ch? c?t hi em ra d?m s??ng di n?ng nn m em
M?ng, chn ??p g?c tot nn gt em mn;
V??n hoa em gi? tr?n, con ong ln c?ng khng v.
Gia Sc Mi?n Trung, Hu? 5912
Qu?c ku ro r?t trn ngn
G r?ng to tc g?i con trn ??i
L?nh lng thay lng gi?ng i
Lng gi?ng l?nh t, sao ti l?nh nhi?u
Gia Sc ??i Chng 9777
R?a chn ?i hn ?i hi (*)
R?a chn ?i ??t ch? hoi r?a chn
Con gi m g? ch?ng g?n
N?a ?m g gy mang ph?n cho cha
Con gi m g? ch?ng xa
Ba so ru?ng cho ch?ng ma no cy
Gia Sc ??i Chng 7597
ng ni g b ni v?t Gia Sc ??i Chng 5898
Nui g ph?i ch?n gi?ng g
G ri b gi?ng nh?ng m ?? mau (sai)
To nh?t l gi?ng g nu
Lng d?y, th?t bo nui lu ?? nhi?u
Gia Sc ??i Chng 3873
Nui b m ?? thng n?m
S?a so?n dao th?t n? b?m th hui
Gia Sc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4404
Ni nh? n??c ?? ??u v?t (l khoai) (l mn) Gia Sc ??i Chng 9209
Nh vua thn v?i Lang sa
?? Ty ?n c?p tr?ng g c?a dn.
Gia Sc Mi?n Trung, Bnh ??nh 3847
Nh n?y ch?t l?n toi g
C ba ng c?ng ??n nh ngy x?a.
Gia Sc ??i Chng 6561
Nh giu mua v?i thng ba (2)
Bn g?o thng tm, nui g thng n?m.
Gia Sc ??i Chng 9530
Nh anh ch?ng chi?u ch?ng gi??ng
Ch? ?m t? r?, nng th??ng ch?ng l ?
Yu nhau ch?ng qu?n c?a nh
Chu?ng chim c?ng l?y, chu?ng g c?ng theo
Gia Sc ??i Chng 3558
Nh? tu?i m l?y ?n b
Nh? tri chn hp, nh? g t m??ng
Gia Sc ??i Chng 2677
Ngy ng nh? g m? Gia Sc ??i Chng 3214
Ng? g ng? v?t Gia Sc ??i Chng 7698
Ng? g ng? g?t Gia Sc ??i Chng 4880
N?c c??i n??c l?nh ln h?i
G con leo ln ? qu?, g?m ci ??i g con
Gia Sc ??i Chng 2021
N??c xo ??u v?t Gia Sc ??i Chng 5114
N??c ?? ??u v?t Gia Sc ??i Chng 7723