Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia Sc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yu g g m? m?t yu ch ch li?m m?t Gia Sc ??i Chng 7002
Xui tr? ?n c?t g Gia Sc ??i Chng 2221
Xng xo nh? co vo chu?ng g Gia Sc ??i Chng 4551
V m?t g ra ph?i ba tru Gia Sc ??i Chng 6807
V d?u con ph?ng bay qua
M? ni con g con c?ng ni theo
Gia Sc Mi?n Nam, 2922
V?t gi, g to Gia Sc ??i Chng 2612
V?ng ch? nh g v?c niu tm Gia Sc ??i Chng 3249
V?ng ch? nh g b?i b?p Gia Sc ??i Chng 1078
V?t ngon ?u ??n th? ta
Ton tru h? ??a cng g ch?t toi
Gia Sc ??i Chng 573
Trng g ha cu?c (qu?c) Gia Sc ??i Chng 3834
Tri g khng ch?t Gia Sc ??i Chng 9408
Trai th?y gi l? nh? qu? th?y g con Gia Sc ??i Chng 7484
Tri g?n anh hi ch?ng hi tri xa
D? ki?m th?t g tm ?u ra th?t ph?ng
Gia Sc ??i Chng 5922
Tr?ng khn h?n v?t Gia Sc ??i Chng 636
Tr?ng g tr?ng v?t Gia Sc ??i Chng 2378
Tr? tr?m g gi tr?m b (tr?m tru) Gia Sc ??i Chng 10173
Tr?ng nh? tr?ng g bc Gia Sc ??i Chng 6156
Tr?i ?ang n?ng c? g tr?ng th m?a Gia Sc ??i Chng 6570
Tr?u trong nh ?? g ai b?i Gia Sc ??i Chng 5614
Tnh r?ng ?m b?y ngy ba
M?i ?m c su, g ? sang canh
Chm cha con g tr?ng n ??u trn cnh
Gi bi?t nh? v?y b ? lm g?i, n?u canh ?n r?i
Gia Sc ??i Chng 6957
Thng ging thng hai
Thng ba, thng b?n,
Thng kh?n, thng n?n
?i vay ?i t?m ???c m?t quan ti?n
Ra ch? K? Din mua con g mi
V? nui, h?n ?? ra m??i tr?ng
M?t tr?ng: ung,
Hai tr?ng: ung,
Ba tr?ng: ung
B?n tr?ng: ung,
N?m tr?ng: ung,
Su tr?ng: ung,
Cn ba tr?ng n? ra ba con:
Con di?u tha,
Con qu? b?t,
Cn m?t c?t x?i,
Ch? than ph?n kh ai ?i
Cn da lng m?c, cn ch?i n?y cy
Gia Sc ??i Chng 6336
Th?p l t nh? v?t Gia Sc ??i Chng 1460
Th??ng em khng dm v nh (gh nh)
?i qua ?i l?i h?i c g bn khng?
Gia Sc ??i Chng 10076
Te ti nh? g mi m?c ?? (nh?y ?) Gia Sc ??i Chng 6282
T?i v?t ch?a qua t?i g ? ??n Gia Sc ??i Chng 3738
T?i g v? v?t Gia Sc ??i Chng 697
Sng xao ??u v?t Gia Sc ??i Chng 3074
Th??ng em (anh) anh (em) ?? trong lng
Vi?c quan anh c? php cng anh lm
Th??ng em khng dm v nh
?i qua ?i l?i h?i c g bn khng?
Gia Sc ??i Chng 4637
S?c em m?i ch? l hoa
Tm h?n em m?i th?t l h??ng th?m
Gia Sc ??i Chng 6650
So ?i th so ?n ?a
Ph??ng hong lc ?i c?t g c?ng ?n
C ch?u kh m?i c m ?n
Khng d?ng ai c ?em phn cho ng??i
Gia Sc ??i Chng 6163
Ru?i l?n ch?i v?i b tru
?n g qu?t v?i di?u hu m?y l?n
Gia Sc ??i Chng 1182
Rau r?m hi ng?n ho r?u
Nh?ng l?i em ni m ?au ??n lng.
B?y lu xe s?i ch? h?ng
Ngh? em l?y ???c con tng g n?
By gi? em ? hai m??i
Sao em khng nh? nh?ng l?i ngy x??
Gia Sc ??i Chng 9834
R?n khng chn r?n b kh?p r,
G khng v r?ng nui ??ng chn m??i con;
Khi em ni v?i anh th ma mng ch?a t?i,
Nay ch? c?t hi em ra d?m s??ng di n?ng nn m em
M?ng, chn ??p g?c tot nn gt em mn;
V??n hoa em gi? tr?n, con ong ln c?ng khng v.
Gia Sc Mi?n Trung, Hu? 5927
Qu?c ku ro r?t trn ngn
G r?ng to tc g?i con trn ??i
L?nh lng thay lng gi?ng i
Lng gi?ng l?nh t, sao ti l?nh nhi?u
Gia Sc ??i Chng 9790
R?a chn ?i hn ?i hi (*)
R?a chn ?i ??t ch? hoi r?a chn
Con gi m g? ch?ng g?n
N?a ?m g gy mang ph?n cho cha
Con gi m g? ch?ng xa
Ba so ru?ng cho ch?ng ma no cy
Gia Sc ??i Chng 7618
ng ni g b ni v?t Gia Sc ??i Chng 5915
Nui g ph?i ch?n gi?ng g
G ri b gi?ng nh?ng m ?? mau (sai)
To nh?t l gi?ng g nu
Lng d?y, th?t bo nui lu ?? nhi?u
Gia Sc ??i Chng 3887
Nui b m ?? thng n?m
S?a so?n dao th?t n? b?m th hui
Gia Sc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 4423
Ni nh? n??c ?? ??u v?t (l khoai) (l mn) Gia Sc ??i Chng 9227
Nh vua thn v?i Lang sa
?? Ty ?n c?p tr?ng g c?a dn.
Gia Sc Mi?n Trung, Bnh ??nh 3863
Nh n?y ch?t l?n toi g
C ba ng c?ng ??n nh ngy x?a.
Gia Sc ??i Chng 6577
Nh giu mua v?i thng ba (2)
Bn g?o thng tm, nui g thng n?m.
Gia Sc ??i Chng 9546
Nh anh ch?ng chi?u ch?ng gi??ng
Ch? ?m t? r?, nng th??ng ch?ng l ?
Yu nhau ch?ng qu?n c?a nh
Chu?ng chim c?ng l?y, chu?ng g c?ng theo
Gia Sc ??i Chng 3575
Nh? tu?i m l?y ?n b
Nh? tri chn hp, nh? g t m??ng
Gia Sc ??i Chng 2691
Ngy ng nh? g m? Gia Sc ??i Chng 3233
Ng? g ng? v?t Gia Sc ??i Chng 7721
Ng? g ng? g?t Gia Sc ??i Chng 4903
N?c c??i n??c l?nh ln h?i
G con leo ln ? qu?, g?m ci ??i g con
Gia Sc ??i Chng 2039
N??c xo ??u v?t Gia Sc ??i Chng 5130
N??c ?? ??u v?t Gia Sc ??i Chng 7743