Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Gia Tộc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yêu trẻ trẻ đến nhà;
Yêu già, già để tuổi (phúc)
Gia Tộc Đại Chúng 3586
Yêu nhau chị em gái vái nhau chị em dâu
Đánh nhau đến vỡ đầu là anh em rể
Gia Tộc Đại Chúng 7525
Xung quanh những họ cùng hàng
Coi nhau như ngọc như vàng mới nên
Gia Tộc Miền Bắc Trung Phần 1315
Xin ai chớ phụ hoa ngâu
Tham nơi quyền quý đi cầu mẫu đơn.
Gia Tộc Đại Chúng 2919
Xấu thiếp hổ chàng Gia Tộc Đại Chúng 987
Xấu tốt bác mẹ sinh ra
Có phải cây cối đâu mà bón phân
Gia Tộc Đại Chúng 7167
Xấu chàng hổ ai Gia Tộc Đại Chúng 4972
Voi không nài, như trai không vợ
Mau mau nhổ nọc, chèo qua đón người
Gia Tộc Miền Trung, Bình Định 9054
Ví dầu dượng cháu người dưng
Cháu cho dượng lấy dượng cưng suốt đời
Gia Tộc Miền Nam, Kiên Giang 6719
Ví dầu cậu giận cậu hờn,
Đi theo cùng cậu kéo đờn cậu nghe.
Cậu hờn thì kéo te te
Ú liêu xang xự, xang xê liêu hò.
Gia Tộc Miền Nam, 4701
Vàng thời thử lửa thử than
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.
Gia Tộc Đại Chúng 5533
Vàng sa xuống giếng khôn tìm,
Người sa lời nói, như chim sổ lồng.
Gia Tộc Đại Chúng 7549
Vai mang chiếc nón rách, tay xách cổ quai chèo,
Thương con, nhớ vợ, vì phận nghèo phải ra đi.
Gia Tộc Miền Nam, Bến Tre 3995
Vai mang bức tượng con mèo,
Chị giàu chị ở em nghèo em đi.
Gia Tộc Miền Nam, 7396
Vai kia, gánh lắm cũng chồn,
Người khôn nói lắm, có khôn bao giờ.
Gia Tộc Đại Chúng 4244
Vợ yên nhưng tiền chưa có Gia Tộc Đại Chúng 7871
Vợ quá chiều ngoen ngoẻn như chó liếm mặt
Vợ phải rẫy tiu nghỉu như mèo lành mất tai
Gia Tộc Đại Chúng 1521
Vợ không cheo như cù nèo không móc Gia Tộc Đại Chúng 6493
Vợ dại không hại bằng đũa vênh Gia Tộc Đại Chúng 10238
Vợ có khách đến nhà,
Chồng có quan tòa gửi trát
Gia Tộc Miền Trung 1491
Về nhà cha mẹ rầy la,
Anh đừng san qua sớt lại ắt xa vợ chồng.
Gia Tộc Miền Nam, 8953
Vẳng nghe tiếng vịt kêu chiều,
Bâng khuâng nhớ mẹ, chín chiều ruột đau.
Gia Tộc Đại Chúng 7717
Vạ tay, không hay bằng vạ miệng Gia Tộc Đại Chúng 9724
Tui đòi cặp áo đôi hồng
Hai họ đừng hòng đưa tiễn qua sông.
Con không cha mẹ nào răn
Ngẫm như trái bưởi ai lăn nó tròn.
Gia Tộc Miền Nam, Bạc Liêu 3548
Trên trời có cái cầu vồng
Kẻ Chợ Cầu Muống Kẻ Đông Cầu Dền
Vua (Việc) trên đền cầu tiền cầu bạc
Các lái buôn cầu nước cầu non
Đôi ta cầu của cầu con
Con đẹp giống mẹ con dòn giống cha
Con gái dệt cửi trong nhà
Con trai đi học đỗ ba khoa liền
Con lớn thì đỗ trạng nguyên
Hai con tiến sĩ đỗ liền cả ba
Vinh quy bái tổ về nhà (*)
Bõ công đèn sách mẹ cha nuôi thầy (*)
Vốn em chỉ có "Thâm Chầy"
Anh cho "Tắc lái" cho đầy quan năm
Buôn trầu đếm cuốn bán trăm
Mưa dầm gió bấc, em nằm em lo
Gia Tộc Đại Chúng 5974
Trâu dê chết để tế ruồi,
Sao bằng lúc sống, ngọt bùi là hơn.
Gia Tộc Đại Chúng 5307
Trâu đẻ tháng sáu, vợ đẻ tháng mười Gia Tộc Miền Nam, An Giang 3402
Trai trưởng nam dây rơm mũ bạc lại có gậy tre,
Gái như em đây thất hiếu có một phe bên chồng.
Gia Tộc Đại Chúng 3835
Trai nào thanh bằng trai hai huyện,
Gái nào thảo bằng gái Tân Châu?
Tháng ngày dệt lụa trồng dâu,
Thờ cha nuôi mẹ quản bao nhọc nhằn.
Gia Tộc Miền Nam, 5103
Trai mà chi, gái mà chi, (2)
Miễn sao có nghĩa, có nghì là hơn.
Gia Tộc Miền Trung 492
Trai mà chi, gái mà chi,
Sinh ra có ngãi có nghì là hơn
Gia Tộc Đại Chúng 5714
Trai lành gái tốt Gia Tộc Đại Chúng 2617
Trai làng lại lấy gái làng
Tội gì vác cuốc dọn đàng ai đi
Gia Tộc Đại Chúng 2313
Trai làm nên năm thê bảy thiếp
Gái làm nên thủ tiết thờ chồng
Gia Tộc Đại Chúng 2880
Trai lỡ thời như trái chín cây
Trái chín cây người ta làm mứt
Gái lỡ thời như cứt trôi sông
Cứt trôi sông không ai thèm ngó
Gia Tộc Đại Chúng 4132
Trai hơn vua được lúc đua thuyền rồng
Gái hơn chồng được lúc bồng con
Gia Tộc Đại Chúng 5527
Trai con một thì lấy
Gái con một thì đừng
Gia Tộc Đại Chúng 4442
Trai có vợ như rợ buộc chân Gia Tộc Đại Chúng 5470
Trai có vợ như nhợ buộc chân Gia Tộc Đại Chúng 7565
Trai có vợ như nợ chưa trả (phải mang) Gia Tộc Đại Chúng 4074
Trai có vợ như giỏ có hom Gia Tộc Đại Chúng 4091
Trai chê vợ như của đổ xuống sông
Gái chê (hồi) (thôi) chồng như của một mà hai
Gia Tộc Miền Trung 5342
Trai chưa vợ xem hang Cắc Cớ
Gái chưa chồng xem hội chùa Thầy
Gia Tộc Miền Bắc 7496
Vợ đẹp kém ngủ Gia Tộc Đại Chúng 7428
Trai anh hùng gái thuyền quyên Gia Tộc Đại Chúng 6164
Trai ơn vua lúc đua thuyền rồng
Gái ơn chồng lúc bồng con thơ
Gia Tộc Miền Nam, An Giang 7756
Trai đen dái gái đen đầu Gia Tộc Đại Chúng 789
Trẻ thì dưỡng cây, già thì cây dưỡng Gia Tộc Đại Chúng 1930
Trẻ cậy cha, già cậy con, Gia Tộc Đại Chúng 6247
Trẻ đeo hoa, già đeo tật Gia Tộc Đại Chúng 9652