Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hẩm Hiu

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tháng chín mưa giông thuyền mong ghé bến,
Từ nơi bãi biển qua đến buổi chợ chiều,
Nuôi con chồng vợ hẩm hiu,
Nhà tranh một mái tiêu điều nắng mưa.
Hẩm Hiu Miền Nam, 3029
Từ ngày tôi ở cùng cha
Cái nón chín rưỡi, thao ba mươi đồng
Đến khi tôi về cùng chồng
Cái nón sáu đồng mà buộc quai mo
Hẩm Hiu Đại Chúng 1230
Nhạn xanh chấp cánh bay chuyền
Chồng em lẩy bẩy như Cao Biền dậy non
Sớm chồng mà lại muộn con
Hẩm hiu xấu số em còn đứng trông
Khốn khổ thay ăn ở với chồng
Hẩm Hiu Đại Chúng 904
Nàng về buôn bán cho ngoan
Để anh giã giấy kiếm quan tiền dàị
Hẩm Hiu Đại Chúng 4364
Nâng cành quế héo trên tay
Càng thương quế ngọt quế cay cùng người
Hẩm Hiu Đại Chúng 3438
Một năm là mấy tháng mười
Ta đi mua nồi về đúc tiền công.
Ta đi mua đồng về đúc bồ lao
Bây giờ tình nghĩa làm sao
Cho chuông chẳng bén bồ lao chẳng bền.
Xưa kia chuông ở trên đền
Bây giờ chuông tuếch chuông toác bỏ rền cầm canh.
Hẩm Hiu Đại Chúng 4269
Một mình thong thả mần ăn
Khỏe qươ chài kéo, mệt quăng câu dầm
Hẩm Hiu Đại Chúng 2532
Một mình thờ mẹ nuôi con
Lại lo đám thuốc bìa son tới kỳ
Hẩm Hiu Đại Chúng 5999
Một mình thương chị nhớ anh
Đêm đêm nghe trống cầm canh não nề
Hẩm Hiu Đại Chúng 9005
Con ngựa Ô uống hồ nước mả (5),
Con gà ăn cả vườn kê (6).
Một mai anh ở em về,
Trai ham sắc bỏ vợ, gái chịu bề hẩm hiu!
Hẩm Hiu Miền Trung, Thừa Thiên, Huế 6242
Chiếu bông chiếu trắng chiếu ngắn chiếu dài
Tự em trải chiếu cho em ngồi
Gá duyên không đặng bồi hồi lá gan
Hẩm Hiu Đại Chúng 7302
Cơm tấm ăn với cá rô,
Sao em phụ bạc lấy dùi gồ đập chôông
Hẩm Hiu Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6745
Bước xuống cầu, cầu oằn, cầu oại, (2)
Bước xuống tàu, tàu chạy, tàu nghiêng,
Em thương anh bóp bụng đừng phiền,
Đợi anh về xứ kiếm tiền cưới em.
Hẩm Hiu Miền Nam, Long An 8634
Ăn chanh ngồi gốc cây chanh (3)
Thầy mẹ gả bán cho anh thật thà.
Bây giờ chê xấu chê xa,
Chê cửa chê nhà, chê khó chê khăn.
Ở đâu yểu điệu thanh tân,
Sao anh chẳng chịu cầm cân đi lừả
Vàng mười đắt mấy sao anh chẳng muả,
Cầm cân đi lừa lại phải thau năm!
Thau năm đánh lẫn vàng mười
Rồng vàng cuộn khúc đứt đuôi thằn lằn.
Hẩm Hiu Đại Chúng 5359