Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H?nh Phc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm trn c c?p sinh ?i
L?i th??ng con ch?, nh? ??i con em
Ph?i chi cho php r rng
Anh c??i hai nng h?nh phc bi?t bao?
H?nh Phc Mi?n Nam, V?nh Long 1265
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
H?nh Phc Mi?n Nam, V?nh Long 3806
V d?u cha ?nh m? treo
??t dy t xu?ng, em theo ??n cng.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 5759
V ai thi?p m?i xa chng
T?i con chim c vo lng ku ?m.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 4878
V? qu chi?u ngoen ngo?n nh? ch li?m m?t
V? ph?i r?y tiu ngh?u nh? mo lnh m?t tai
H?nh Phc ??i Chng 2741
V? ch?ng tr? ?i ? c?ng nh? H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9607
Tu ?u cho anh tu cng
Mai sau thnh Ph?t ng?i chung m?t bn.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 1489
Trao l?i m ch?ng trao duyn
Gi? (C?ng) nh? trao th?m, trao phi?n cho nhau.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 2617
Trai anh hng snh d thuy?n quyn,
T? nh? mai ?i?u g?y duyn b tng.
H?nh Phc Mi?n Trung, Ph Yn, 7054
Trch ai tham ?, b? ??ng
Th?y l qun l?u, th?y tr?ng qun ?n.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 4203
Tr?i h l?m tr?n m?a ro
G?t s?m ph?i s?m li?u sao cho v?a
Khuyn em ch? ng?i n?ng m?a
C?a ch?ng cng v? bao gi? qun nhau
H?nh Phc ??i Chng 4440
Tr?m n?m h?nh phc H?nh Phc ??i Chng 5973
Ti?c cng ??p ??p, be b?
?? cho ng??i khc ?em l? t?i ??m.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 4896
Thu?n v? thu?n ch?ng tt b? ng ( bi?n ng) c?ng c?n H?nh Phc ??i Chng 9427
Thu?n v? thu?n ch?ng tt b? ?ng c?ng c?n
?ng b ?ng b?n tt c?n b? ?ng
Bn c?ng th ph?i bn chng
Hai bn cng c?ng d? dng ??t dy
H?nh Phc ??i Chng 3988
Th tay m ng?t ng?n ng
Th??ng em ??t ru?t, gi? ? ng l?.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 10062
Theo nhau cho ch?n ??o ??i
D?u m khng chi?u, tr?i t?i m n?m.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 5312
Tr?m n?m ai n? b? ai
Ch? thu nn g?m s?t mi nn kim.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 5339
Tr?m n?m ai ch? ph? ai
Ch? thu nn g?m, s?t mi thnh kim
Trn tr?i bi?t m?y th? chim
? loan v?i ph?ng, ??ng tm ch vi
Tr?ng trc xin ch? xn ch?i
Th??ng anh th ch? ??ng ng?i v?i ai
H?nh Phc Mi?n Trung 7066
Thn em nh? cc m?c b? ro
K? qua ng?t nh?y, ng??i vo b? bng.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 9949
Th??ng em tnh g?i trong m?
Nh? em r?o r?c nh? b? sng x
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 7318
Thn em nh? tri b?n tri
Gi d?p sng d?i, bi?t t?p vo ?u?
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 5425
Tay b?ng d?a gi, c chin
Ch?ng thanh, v? l?ch mi nhn qun ?n
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 3206
Th??ng ai v b?ng th??ng con
Th??ng ai v b?ng gi son nh? ch?ng
H?nh Phc ??i Chng 10093
Th??ng ai cho b?ng th??ng ch?ng (5)
B?i ch?ng ? b?c, nn lng h?t th??ng.
H?nh Phc Mi?n Nam, L?c T?nh 5593
Th??ng ai cho b?ng th??ng ch?ng (2)
B?i ch?ng ? b?c, nn lng h?t th??ng.
H?nh Phc Mi?n Nam, L?c T?nh 9249
Sng su, so ng?n kh d
Mu?n qua th?m b?u ng?t ? khng ??a.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 3475
Sng tr?ng tr?i chi?u hai hng,
Cho anh ??c sch cho nng quay t?.
Quay t? th gi? m?i t?,
D?u n?m b?y m?i c?ng ch? m?i yu.
H?nh Phc Mi?n Nam, L?c T?nh 2514
Qu g m?t n?i chu?i xanh
N?m b?y ng??i ginh cho m? dnh tay
M? dnh tay anh chi ??t c?
? th??ng nng r?i khng b? ???c ?u.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 6251
Nh m?t ??ng, ch?ng gio vin,
Con h??ng ?u tin mi?n ni
H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9459
Nh?n ?n nh?n m?c n? ai nh?n c?c (t?c) cho ai H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3601
Ngon c?m ng?t canh H?nh Phc ??i Chng 6049
Ng ln tr?i th?y my m?a v?n v?
Ng xu?ng m ph? th?y ? d?ng t? b?
Lm sao cho tr?n ngh?a phu th
?y ch?ng ? v? ?i v? c ?i
H?nh Phc ??i Chng 5411
Nh? ai l? ch?y ngi ngi
Kh?n lau ch?ng s?ch, o chi ch?ng kh.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 3564
My trn tr?i b?a gi?ng t? pha,
N??c ngoi bi?n sng d?n t? b?,
Bi?t lm sao cho hi?p ngh?a phu th,
? ch?ng, ?y v? ?i v? c ?i.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 7352
Mi tc xanh tr?n ni?m chung th?y
Hai tri tim vng k?t ch? se duyn.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 916
Mi d?a d??i nh tr?ng vng
p d?u m ch?i tc nng tc anh.
Mi d?a ??p cm cho nhanh
p d?a m ch?i tc anh tc nng.
H?nh Phc ??i Chng 5663
Mi d?a ??p cm cho nhanh
p d?u m ch?i tc anh tc nng
Mi d?a d??i anh tr?ng vng
p d?u m ch?i tc nng tc anh
H?nh Phc ??i Chng 9000
M?ng nay m?a n?ng thu?n ha
Tr? ??i Ngu, H?, dn ??i Th??ng, Chu
N?i n?i khch nh?ng ca tr,
Kh?p trong v? ?i?n Khang, Chu thu?n ha,
?u ?u gi tr? g?n xa
Ng??i ng??i knh chc Thin gia v?ng vng,
Ai ai trung hi?u v?n ton
N?m n?m m?ng ???c phong quang thi bnh.
H?nh Phc ??i Chng 6297
M?t ch?ng m?t v? n? s? chi ai
Em gnh n?ng trn vai
M?t em th em ngh?
Nh?c nng th?i nng ngh?.
H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7461
M? rn con khn H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3573
M? a c?y la chng xanh
Gi (N?) dng chng ?? sao anh h?ng h??
H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9951
M?a khi m mt m?t khi n?y H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1952
M?nh kh?n tr?ng t?ng anh lau m?t
S?i ch? h?ng k?t ch?t tnh th??ng.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 3124
Lm trai c v? ngoan hi?n
Nh? c?m ??ng ti?n mua ???c mn ngon.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 7699
Hoa si m gi x??ng sng
Th?y m? g? ph?i ng??i ch?ng b?t nhn
Trch tr?i ?n ? khng cn
?? cho hoa si ??ng sn ch?u s?u
Ch?c tr?i soi xt n?i ?u
Ch?ng soi c?nh th?m c?nh s?u ny cho!
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 8375
Hai ta m?i ng? m?t l?n,
Nh? la ngoi ??ng g?p tr?n m?a ?m.
H?nh Phc Mi?n Nam, C?n Th? 7957
Gi nam hy h?y chi?u hm
Xong vi?c g?t hi m con th? di?u.
H?nh Phc ??i Chng 3686
H?i ng??i ?i dp quai ngang
Tay ?eo nh?n b?c em cng say m
Thuy?n ai ch? b?n L??ng Kh
Hay l ch? c? d? b? ?nh ghen
?nh ghen th m?c ?nh ghen
Chuy?n ny em quy?t lm quen v?i chng
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 9992
Gi?i m?a ??t o nu sng
Cng em ?i c?y qu?ng ??ng ??ng xa
Ma n?y tr?i gip cho ta
Ma n?y la t?t b?ng ba m?i ma
H?nh Phc ??i Chng 8701