Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H?nh Phc

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xm trn c c?p sinh ?i
L?i th??ng con ch?, nh? ??i con em
Ph?i chi cho php r rng
Anh c??i hai nng h?nh phc bi?t bao?
H?nh Phc Mi?n Nam, V?nh Long 1297
V d?u v? c bu?n ch?ng
Gi?ng nh? n??c l?n, n??c rng m thi
H?nh Phc Mi?n Nam, V?nh Long 3842
V d?u cha ?nh m? treo
??t dy t xu?ng, em theo ??n cng.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 5797
V ai thi?p m?i xa chng
T?i con chim c vo lng ku ?m.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 4915
V? qu chi?u ngoen ngo?n nh? ch li?m m?t
V? ph?i r?y tiu ngh?u nh? mo lnh m?t tai
H?nh Phc ??i Chng 2781
V? ch?ng tr? ?i ? c?ng nh? H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9648
Tu ?u cho anh tu cng
Mai sau thnh Ph?t ng?i chung m?t bn.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 1533
Trao l?i m ch?ng trao duyn
Gi? (C?ng) nh? trao th?m, trao phi?n cho nhau.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 2654
Trai anh hng snh d thuy?n quyn,
T? nh? mai ?i?u g?y duyn b tng.
H?nh Phc Mi?n Trung, Ph Yn, 7087
Trch ai tham ?, b? ??ng
Th?y l qun l?u, th?y tr?ng qun ?n.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 4240
Tr?i h l?m tr?n m?a ro
G?t s?m ph?i s?m li?u sao cho v?a
Khuyn em ch? ng?i n?ng m?a
C?a ch?ng cng v? bao gi? qun nhau
H?nh Phc ??i Chng 4478
Tr?m n?m h?nh phc H?nh Phc ??i Chng 6010
Ti?c cng ??p ??p, be b?
?? cho ng??i khc ?em l? t?i ??m.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 4940
Thu?n v? thu?n ch?ng tt b? ng ( bi?n ng) c?ng c?n H?nh Phc ??i Chng 9460
Thu?n v? thu?n ch?ng tt b? ?ng c?ng c?n
?ng b ?ng b?n tt c?n b? ?ng
Bn c?ng th ph?i bn chng
Hai bn cng c?ng d? dng ??t dy
H?nh Phc ??i Chng 4024
Th tay m ng?t ng?n ng
Th??ng em ??t ru?t, gi? ? ng l?.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 10101
Theo nhau cho ch?n ??o ??i
D?u m khng chi?u, tr?i t?i m n?m.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 5352
Tr?m n?m ai n? b? ai
Ch? thu nn g?m s?t mi nn kim.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 5372
Tr?m n?m ai ch? ph? ai
Ch? thu nn g?m, s?t mi thnh kim
Trn tr?i bi?t m?y th? chim
? loan v?i ph?ng, ??ng tm ch vi
Tr?ng trc xin ch? xn ch?i
Th??ng anh th ch? ??ng ng?i v?i ai
H?nh Phc Mi?n Trung 7107
Thn em nh? cc m?c b? ro
K? qua ng?t nh?y, ng??i vo b? bng.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 9987
Th??ng em tnh g?i trong m?
Nh? em r?o r?c nh? b? sng x
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 7354
Thn em nh? tri b?n tri
Gi d?p sng d?i, bi?t t?p vo ?u?
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 5461
Tay b?ng d?a gi, c chin
Ch?ng thanh, v? l?ch mi nhn qun ?n
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 3244
Th??ng ai v b?ng th??ng con
Th??ng ai v b?ng gi son nh? ch?ng
H?nh Phc ??i Chng 10126
Th??ng ai cho b?ng th??ng ch?ng (5)
B?i ch?ng ? b?c, nn lng h?t th??ng.
H?nh Phc Mi?n Nam, L?c T?nh 5643
Th??ng ai cho b?ng th??ng ch?ng (2)
B?i ch?ng ? b?c, nn lng h?t th??ng.
H?nh Phc Mi?n Nam, L?c T?nh 9290
Sng su, so ng?n kh d
Mu?n qua th?m b?u ng?t ? khng ??a.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 3534
Sng tr?ng tr?i chi?u hai hng,
Cho anh ??c sch cho nng quay t?.
Quay t? th gi? m?i t?,
D?u n?m b?y m?i c?ng ch? m?i yu.
H?nh Phc Mi?n Nam, L?c T?nh 2546
Qu g m?t n?i chu?i xanh
N?m b?y ng??i ginh cho m? dnh tay
M? dnh tay anh chi ??t c?
? th??ng nng r?i khng b? ???c ?u.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 6286
Nh m?t ??ng, ch?ng gio vin,
Con h??ng ?u tin mi?n ni
H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9497
Nh?n ?n nh?n m?c n? ai nh?n c?c (t?c) cho ai H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3650
Ngon c?m ng?t canh H?nh Phc ??i Chng 6088
Ng ln tr?i th?y my m?a v?n v?
Ng xu?ng m ph? th?y ? d?ng t? b?
Lm sao cho tr?n ngh?a phu th
?y ch?ng ? v? ?i v? c ?i
H?nh Phc ??i Chng 5442
Nh? ai l? ch?y ngi ngi
Kh?n lau ch?ng s?ch, o chi ch?ng kh.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 3614
My trn tr?i b?a gi?ng t? pha,
N??c ngoi bi?n sng d?n t? b?,
Bi?t lm sao cho hi?p ngh?a phu th,
? ch?ng, ?y v? ?i v? c ?i.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 7389
Mi tc xanh tr?n ni?m chung th?y
Hai tri tim vng k?t ch? se duyn.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 950
Mi d?a d??i nh tr?ng vng
p d?u m ch?i tc nng tc anh.
Mi d?a ??p cm cho nhanh
p d?a m ch?i tc anh tc nng.
H?nh Phc ??i Chng 5709
Mi d?a ??p cm cho nhanh
p d?u m ch?i tc anh tc nng
Mi d?a d??i anh tr?ng vng
p d?u m ch?i tc nng tc anh
H?nh Phc ??i Chng 9034
M?ng nay m?a n?ng thu?n ha
Tr? ??i Ngu, H?, dn ??i Th??ng, Chu
N?i n?i khch nh?ng ca tr,
Kh?p trong v? ?i?n Khang, Chu thu?n ha,
?u ?u gi tr? g?n xa
Ng??i ng??i knh chc Thin gia v?ng vng,
Ai ai trung hi?u v?n ton
N?m n?m m?ng ???c phong quang thi bnh.
H?nh Phc ??i Chng 6332
M?t ch?ng m?t v? n? s? chi ai
Em gnh n?ng trn vai
M?t em th em ngh?
Nh?c nng th?i nng ngh?.
H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 7498
M? rn con khn H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 3612
M? a c?y la chng xanh
Gi (N?) dng chng ?? sao anh h?ng h??
H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 9989
M?a khi m mt m?t khi n?y H?nh Phc Mi?n Trung, Ngh? T?nh 1995
M?nh kh?n tr?ng t?ng anh lau m?t
S?i ch? h?ng k?t ch?t tnh th??ng.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 3159
Lm trai c v? ngoan hi?n
Nh? c?m ??ng ti?n mua ???c mn ngon.
H?nh Phc Mi?n Nam, B?c Liu 7741
Hoa si m gi x??ng sng
Th?y m? g? ph?i ng??i ch?ng b?t nhn
Trch tr?i ?n ? khng cn
?? cho hoa si ??ng sn ch?u s?u
Ch?c tr?i soi xt n?i ?u
Ch?ng soi c?nh th?m c?nh s?u ny cho!
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 8402
Hai ta m?i ng? m?t l?n,
Nh? la ngoi ??ng g?p tr?n m?a ?m.
H?nh Phc Mi?n Nam, C?n Th? 7994
Gi nam hy h?y chi?u hm
Xong vi?c g?t hi m con th? di?u.
H?nh Phc ??i Chng 3724
H?i ng??i ?i dp quai ngang
Tay ?eo nh?n b?c em cng say m
Thuy?n ai ch? b?n L??ng Kh
Hay l ch? c? d? b? ?nh ghen
?nh ghen th m?c ?nh ghen
Chuy?n ny em quy?t lm quen v?i chng
H?nh Phc Mi?n Nam, B?n Tre 10032
Gi?i m?a ??t o nu sng
Cng em ?i c?y qu?ng ??ng ??ng xa
Ma n?y tr?i gip cho ta
Ma n?y la t?t b?ng ba m?i ma
H?nh Phc ??i Chng 8737