Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Ht ??i

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V ?y h h? bng lng
Khng ai c??p v? dnh ch?ng c?a ai
??a bn ch? h??ng cn sai
V? ch?ng khng ch?c, gi trai ch?c g
Ht ??i Mi?n Trung 6568
V ai nn d? ??n ?au
L? s?u tun ch?y, kh?n lau khng ng?ng
T?i tnh ta l?m ng??i d?ng
Dang tay ?n gi, gi ??ng rung cy
H?i ng??i th??ng c? co hay
Lm sao gi?i ??ng s?u n?y cho ta
Ht ??i Mi?n Trung 3454
Ti?ng anh ?n h?c lu thng,
H?i anh c bi?t kh?n lng m?y ???ng?
- Em v? ??m h?t c? v??n,
L?i ?y anh ni m?y ???ng kh?n lng.
Ht ??i ??i Chng 6781
Ti?ng anh ?n h?c c?u tro (2)
Ch? du t gi?ng, anh n?m ch? no ko ln
- N?m ??u th kh?
N?m c? l?i khng nn
N?m chn tay th l?i ni?m huynh ??
V?y anh c? "b? lng l h?n"
Ht ??i ??i Chng 3326
Ti?ng anh ?n h?c c?u tro
Ch? du t gi?ng, anh n?m ch? no ko ln
- N?m ??u th s? t?i tr?i
N?m ngang khc gi?a s? l?i th? gian
Gi?ng su anh ph?i thng thang
Ko ch? du ln ??ng k?o ch?t oan linh h?n
Ht ??i Mi?n Trung 6524
Th tay b?t b??m trn cy
Mi?ng ku h?i b??m, thi?p ?y b? chng
??ng nghi cho b??m m oan
B??m y nh? c?u, b??m hon nh? x?a
Thi?p ni v?i chng h d? ?i ??a
D?u s?m c?ng ??, d?u tr?a c?ng ch?
Ht ??i Mi?n Trung 2993
Thn em nh? ci chung vng
?? trong thnh n?i c ngn qun canh
-Thn anh nh? th? ci chy
B? l?n b? lc ch? ngy d?ng chung
Ht ??i Mi?n Trung, Mi?n Nam, B?c Liu 2632
Th?y anh hay ch?, em h?i th? ?i l?i (11)
T?o thin l?p ??a, ng tr?i ai sanh.
Ht ??i Mi?n Trung 3245
Th?y anh hay ch? h?i th? ?i l?i,
Cy c? chi khng l, con c g khng x??ng.
- Th?y em h?i t?c anh ni ph?t cho r?i,
Cy c? n?ng khng l, con c h?a khng x??ng.
Ht ??i Mi?n Nam, 4450
Thn em nh? th? h?p vng
Thn anh nh? manh chi?u rch b?n hng b? qun
- Tr?m l?y ng tr?i cho gi th?i ln
Cho manh chi?u rch ph?t ln h?p vng
Ht ??i Mi?n Trung 6205
Tay b?ng d?a mu?i, chn t??ng
T??ng chua mu?i cht, nh? th??ng ngh?a chng
B?n c g?p nh ngi nh sn
Nh? h?i o rch lang thang ch?a t?
B?n c g?p n?i hng l?a ph? ph
Nh? h?i o rch x?a t khng chng
?n tiu nh? t?i mi hnh
B?n c ?n nem g ch? V?t
C?ng nh? rau canh thu? no
Ht ??i Mi?n Trung 5352
Sng su so ng?n (so v?n) kh ?
Mu?n ?i th?m b?n (th?m b?u), s? ? khng ??a
- ? khng ??a lm sao ??n b?n
Thi?p khng th??ng chng, thi?p ??n chi ?y?
Ht ??i Mi?n Trung, ??i Chng, Bnh ??nh 3381
Tai nghe ti?ng h? v?ng ??ng
Ai c con c?ng b?, ai c ch?ng c?ng vong
Ht ??i Mi?n Trung 7118
R??u ?? xu?ng c?u, r??u ha theo n??c
Tr?u ?? xu?ng c?u, tri ng??c tri xui
X?a nay nh? b?n ngi ngi
B?a nay g?p b?n d? vui khn cng
Ht ??i Mi?n Trung 531
Qu? ku nam ?o n? phng (3)
Em m lng em ch?u
N? ?o nam phng anh li?u lm sao
B?i anh ch?i nguy?t gi?n ?o
Bng hoa ? n? nh?y, anh li?u sao cho thi?p nh?
- Qu? ku nam ?o n? phng
C?n duyn ng tr?i ??nh
N? ?o nam phng tr?m l?nh m? cha
Bao gi? em khai nh?y n? hoa
Lm cu b?t hi?u, m? cha l?i ngh
Vi cng tr?i ??t ch?ng tri
Khai hoa n? nh?y t? vi vung trng
??ng xa ku th?c n? l nng
B?ng lm d? chiu, khng b? ngh?a nng ?u nng lo
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 5190
N?m con ng?a c?t c?n Ng? M
Chn con r?ng n?m C?u Long Giang
Chng m ??i ???c, c l?ng vng em trao
Ht ??i Mi?n B?c Trung Ph?n 4940
M?t nhnh tra, n?m ba nhnh tr?y,
M?t nhnh tr?y, n?m b?y nhnh nho,
Em t?i ?y, c ?? quan v?n, quan v, tr? nh?, h?c tr.
Ai m ??i ??ng ti g? em ch? em cho,
Ai m ??i khng ??ng, ti b?t ch?n b ba n?m.
- M?t nhnh tr?y, n?m b?y nhnh mai
M?t nhnh mai tr?m hai nhnh th?
Ch? v?n, ch? s?, anh ??i h?t tr?m cu
??i r?i anh h?i ch? em ?u
N?u ch? khng c, anh b?t em h?u ngn n?m
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 9757
M? l?i cho gi, cho tr?ng
Cho quanh Ni Cha, cho b?ng Sng Tr
M? l?i cho ch? em ta
Bn h?u ?n b bn t? ?n ng
M? l?i cho gi n? cng
Cho trai ti?t h?nh gi?a ?m ?ng h?i n?y
Khoan khoan b? b?n khoan cho
L?i ?y ta h?i ng??i no bi?t ta
T? khi cha m? sinh ra
T? l?n ch nh?, b?n ta m?y l?n
X?ng r?ng b?n c?u b?n tn
L?i ?y ta h?i m?i giao ln k?t nguy?n
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 1165
L?i nguy?n ?? l?i t?i mai
? phn, ?y gi?i th? ai b?c tnh
- B?c chi m b?n ku ta r?ng b?c
Chim ku su?i ng?t, ng?n ?n t? l?u ly
Thi?p ch? chng ? b?n con tr?ng ni
Chng khng lai vng, thi?p ?i l?y ch?ng
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 8475
Ht ln m?t ti?ng cho thanh
Trai b? h?c hnh, gi b? bn bun
Gi b? bn bun, gi cn l?ch s?
Trai b? h?c hnh m?t ch? n?m roi
Ht ??i Mi?n Trung 3666
Hai bn hng c, chnh gi?a hng tm
V? no ch?ng n?y, m nhau m h
Ai nhi?u nhn ngh?a th lo
Ti ?y t nhn, t ngh?a, ti h l?i l?i
Ai di c?n, di nh? th th? ngoi kh?i
Ti ?y ng?n c?n, ng?n nh?, ti th? ch?i trong gnh
H?a may gi mt tr?ng thanh
C kia ?n v?c b? gnh ?n cu
Ht ??i Mi?n Trung 3134
Gi g?o r?i, c?i c?t chy treo
Anh v? em ? cheo veo m?t mnh
Ht ??i Mi?n Trung 3836
G?p nhau ?y con bng ?ang tr?a
R?ng r?ng n??c m?t, thi?p ??a chng v?
Chng v? trong n?, thi?p ? ngi ni
D?n chng ba ch? nh? ghi vo lng
H?i th??ng n??c ??c c?ng trong
Khng th??ng n??c ch?y gi?a dng c?ng d?
Thi?t nh? l?i em ni em ch?
Ba b?n n?i t?i ng trao th?, em khng c?m
Ht ??i Mi?n Trung 5405
G?p anh em h?i vi l?i
Thng n?m kh h?n chim tr?i ?n chi
- Chim tr?i th h??ng l?c tr?i
C? sao em b?u h?i l?i ?n ng?n
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 670
Em ch?a c ch?ng chn r?i tay r?nh
Em c ch?ng r?i m?t c?nh hai qu
Ni ra cam kh? nhi?u b? b?n ?i
Ph?i r?ng ch?u r?a cho r?i
G?o trt v n?i khng l? trt ra
X?a kia quy?n m? v?i cha
By gi? c l? ng??i ta n?m quy?n
V? v?i ch?ng l ngh?a b nin
B?n bi?u ta phn chi?c ??a, ??ng ti?n sao nn
Ht ??i Mi?n Trung 9253
Em h?i anh x?a kia
Ai "x?" chn m?t tr?i ?
Ai d?o ch?i m ph? ?
Ai n?m ng? qun ?n ?
Ai khc cho m?ng m?c ?
Ai d?y h?c tr thi ?
Trai nam nh?n ??i ??ng, gi n? nhi xin k?t nguy?n.
- ? em ?i! bu?i x?a kia
ng H?u Ngh? "x?" chn m?t tr?i,
ng Ph?m Cng d?o ch?i m ph?,
ng ??ch Nhi n?m ng? qun ?n,
Nng M?nh Tng khc cho m?ng m?c,
??c Khng T? d?y h?c tr thi
Trai nam nh?n anh ??i ??ng, gi n? nhi hy k?t nguy?n.
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 8391
Dao vng r?c l tr?u vng (2)
M?t thi?p, thi?p li?c, m?t chng chng lun
Trai xun g?p gi c?ng xun
Nh? bng la tr? n?a ch?ng g?p m?a
Anh th??ng em cha m? hay ch?a
Hay l th??ng ?n th??ng ??a ngoi ???ng
Ht ??i Mi?n Trung 4091
Con v?t n ku "c?p, c?p"
N ku khng h?i khng ch?p, ku kh?p dng sng
Ku "?o hoa giang th??ng t??ng chi?u h?ng (1)"
Ku trai ch?a v?, gi ch?a ch?ng thnh ?i
Ku r?i n??c ch?y hoa tri
Ti?ng th?i ku "c?p" nh?ng m? ci m?t mnh
- Con g n ku "Chi?c, chi?c"
H?n ku tha thi?t, ku c? n?m canh
Ku: "C s?n l?u th?y b?t v? th?n (2)"
Tr?i kia kho ?? duyn lnh nh? nh?
May m ng? g?p tnh c?
Tuy r?ng ku "Chi?c" nh?ng by gi? thnh ?i
Ht ??i ??i Chng 573
Con g h?n ku "chi?c chi?c",
H?n ku, tha thi?t, ku c? n?m canh.
Ku "C s?n l?u th?y b?t vi th?n" ()
Tr?i kia kho ?? duyn lnh nh?n nh?-
May m ng? g?p tnh c?,
Tuy r?ng ku "chi?c", nh?ng by gi? thnh ?i.
Ht ??i ??i Chng 9435
Con cc ?n tr?u ?? mi
C ai lm l? ch?ng ti th lam
Ht ??i ??i Chng 2004
C ch?ng r?i, b?u ni r?ng khng,
Con ?u b?n ?m, b?n b?ng trn tay?
- C ch?ng n?m ngoi, n?m x?a,
N?m nay ch?ng ??, c?ng nh? ch?a c ch?ng.
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 6785
Ch? anh ? mn thng T?
Anh khng b??c t?i, em ? n?i xa
M?i anh m??i su qua nh
?n tr?u u?ng r??u n?i xa em k?t nguy?n
- Ph?i chi em ni t?n t?
Th anh b??c t?i thng T? ? r?i
V em ?n ni li thi
N?i xa h? b??c t?i ? r?i cn ?u
- M?i anh m??i su qua nh?
M?t lng anh ch?u, qua nh th khng
Anh nguy?n cng em n??c m?t ch?y b?ng sng
Bu?i ti?n duyn khng ??ng v? ch?ng th thi
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 3837
Ch? Trung, ch? Hi?u, ch? Ha
H?i trong ba ch?, th? cha ch? no ?
- Ch? Trung, th ?? th? cha,
Ch? Hi?u th? m?, ch? Ha th? anh.
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 7404
Cy mt ??t tr?ng b? ao c?ng ??t
Cy ?t cay tr?ng n?i ang n??c c?ng cay
Ch? em mnh h h? cho hay
Anh hng xa x? c?n mng tay ??ng nhn
Ht ??i ??i Chng 7455
Bu?n tnh cha ch? bu?n tnh (2)
Khng ai ?i Hu? cho mnh g?i th?.
- G?i th? th ph?i g?i l?i,
S? e th? r?t, th? r?i gi?a ???ng.
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 9987
Bi?t ?u m ch?n giu sang
Bi?t ?u m ch?n nh?ng trang anh hng
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 3974
B?y lu m?i g?p duyn mnh
Gi? nh? v?n th? g?p bnh n??c tin
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 3197
B? v?, ? b?n b? v?
N?i th??ng khng c n?i ch? c?ng khng
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 3811
o gi n?m nt h? bu
Em cn cha m? dm ?u t? tnh
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 8471
o anh rch mi?ng bn vai
C?y nng v gip ?? mai ?i lm.
- Anh v? s?m b?c cng vng,
S?m cho ?? l? ??n ?y nng v cho.
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 9371
Anh v? ki?m v? k?o gi
Ki?m con k?o mu?n, em ? c ?i
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 2647
Anh v? ?? ru?ng cy ?a
?? ??ng n??c ng?t sang qua c??i nng
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 1247
Anh khn ngoan c?ng ? d??i ng tr?i
Em l con n ??i d?i th??ng thin
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 4373
Anh th??ng em b?t lu?n x?u xinh
L giang n?u v?i cua knh c?ng ngon
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 10040
Anh th??ng em t? thu? tr?ng cau
Cau ln chn lng ru?t ?au chn t?ng
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 8443
Anh th??ng em cn s? n?i m? cha
Thu? nay o m?c kh qua kh?i ??u
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh 710
?i?u g vui cho b?ng ?i?u ht h
C m?t c?ng r??i c?ng d m ?i
Ht ??i ??i Chng 1466
?? anh ??m h?t sao tr?i
Em ?y k?t tc ? ??i v?i anh
- Em v? ??m h?t c d??i ao
R?i anh ??m ?? m?y sao trn tr?i
Ht ??i Mi?n Trung, Bnh ??nh, Mi?n Nam, B?c Liu 5389
??n ?y h ht lm thn
Ci ??u bi l?y tr??c sn lm g
Ht ??i Mi?n B?c Trung Ph?n 1670
??n ?y ?ng th?t l ?ng
Cho bn nam th m?t lng bn n?
Cho qun t? th s? d? thuy?n quyn
Em cho chung m?t ti?ng k?o cho ring b?n c??i
Ht ??i Mi?n B?c Trung Ph?n 1676