Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hay Làm

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Xấu người hay làm dáng Hay Làm Đại Chúng 2628
Xấu hay làm tốt dốt hay nói chữ Hay Làm Đại Chúng 9085
Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm (Siêng năng) thì giàu, có chí thì nên
Hay Làm Đại Chúng 7523
Tốt số bằng bố giàu Hay Làm Đại Chúng 9508
Sáng mai anh thức dậy
Anh xách cái rựa quéo
Anh lên hòn núi Quẹo
Anh đốn cây củi còng queo
Anh than với em cha mẹ anh nghèo
Đũa tre yếu ớt dám quèo con mắm nhum (*)
Hay Làm Miền Trung, Quảng Ngãi 9813
Quen tay không bằng hay làm Hay Làm Đại Chúng 6432
Quen tay hay làm Hay Làm Đại Chúng 704
Nhiều tay hơn hay làm Hay Làm Đại Chúng 8911
Nhà giàu sớm ló; kẻ khó sớm cơm Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 4496
Nhớ xưa liệt sĩ bốn người (Câu 3)
Pháp quân dò hỏi mấy lời thủy chung
Rằng: - Anh là kẻ có công
Và ơn Nhà nước cũng không bạc gì
Cớ sao mưu phản làm chi?
Những ai đồng đảng nói thì tha ngay!
Nghe lời nghiến lợi cau mày
Mắng rằng: - Pháp tặc nói hay làm gì
Mấy nghìn vạn ức mày thì nhớ không?
Tao ăn một tháng mười đồng
Cũng là da thịt của trong toàn kỳ
Cơm thừa canh cặn ra chi
Hãy còn khéo nói, kể gì làm ơn
Dựa Nam nhân, giết Nam nhân
Một năm lương thuế toàn kỳ
Mấy nghìn vạn ức mày thì nhớ không?
Tao ăn một tháng mười đồng
Cũng là da thịt của trong toàn kỳ
Cơm thừa canh cặn ra chi
Hãy còn khéo nói, kể gì làm ơn
Dựa Nam nhân, giết Nam nhân
Một năm lương thuế toàn kỳ (Còn Tiếp Câu 4)
Hay Làm Miền Bắc, Hà Nội 1098
Người biết chẳng nói
Người nói chẳng biết
Hay Làm Đại Chúng 3578
Năng thuyết bất năng hành Hay Làm Đại Chúng 8822
Muốn ăn thì lăn vô bếp
Chẳng ai khen cái nết hay làm!
Hay Làm Đại Chúng 6689
Mau tay hay làm Hay Làm Đại Chúng 4960
Một nhà có bốn nàng dâu
Dâu cả buôn bán ra mầu phong lưu
Dâu hai có vẻ mỹ miều,
Bạc tiền thóc lúa, bao nhiêu đem về,
Dâu ba lùn tũn, xòa xuề,
Nhờ ơn cha mẹ cho về Miền Nam
Dâu Tư có tánh hay làm,
Chăn trâu cắt cỏ miên man ngoài đồng!
Hay Làm Đại Chúng 9048
Một người hay ho bằng kho người hay làm Hay Làm Đại Chúng 10048
Mẹ ơi, con chả lấy thợ cưa.
Có hai hòn ngọc đu đưa tối ngày
Hay Làm Đại Chúng 3677
Hay ăn thì chẳng hay làm Hay Làm Đại Chúng 6022
Khéo tay hơn hay làm Hay Làm Đại Chúng 1965
Khen người thì tốt dột người thì xấu
Có vay có trả mới thỏa lòng nhau
Trời nào có phụ ai đâu
Hay làm thì giàu có chí thì nên
Hay Làm Đại Chúng 1141
Khen nết hay làm ai khen nết hay ăn Hay Làm Đại Chúng 1235
Hay mần trôốc quang mặt sạch,
Nhác mần trôốc rếch mặt trơ
Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8210
Hay làm thì giầu, có chí thì nên Hay Làm Đại Chúng 3085
Hay làm thì đói hay nói thì no Hay Làm Đại Chúng 2391
Hay làm mà chẳng hay lo,
Làm chi cho lắm làm cho nhọc mình
Hay Làm Đại Chúng 6173
Hay lam hay làm đầu quang mặt sạch,
Chẳng hay làm đầu rếch mặt dơ
Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 2755
Hay làm đầu quang mặt sạch
Chẳng hay làm đầu rách mặt dơ
Hay Làm Đại Chúng 9022
Hay học thì sáng hay làm thì tối Hay Làm Đại Chúng 3980
Cò cưa kéo xẻ.
Ông thợ nào khỏe.
Thì về ăn cơm vua.
Ông thợ nào thua
Thì về bú mẹ
Hay Làm Đại Chúng 6891
Chuột chù ăn trù đỏ mui
Ai muốn mần mọn thầy tui thì về
Mẹ tui ghê gớm, gớm ghê,
Mài dao cho sắc mổ mề dì hai.
Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6749
Chẳng hay làm đầu rếch mặt dơ. Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5471
Cả đời thì ăn của chồng,
Mới được một đồng đòi đi ăn riêng
Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 10174
Đông tay hơn hay làm Hay Làm Đại Chúng 8374
Đứng bể nồi, ngồi bể ấm Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7078
Đã sinh ra kiếp hay chơi
Thì Trời lại đọa vào nơi hay làm (không tiền)
Hay Làm Đại Chúng 5533
Đầu năm gặp nạn cháy nhà,
Cuối năm anh bạn Thạch Hà tới chơi
Hay Làm Miền Trung, Nghệ Tĩnh 3355