Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H?n Ch?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u l gi ch?ng ??ng nem
B?i anh Ch?m b??c (x?u tu?i) nn em c ch?ng
C xu?ng sng cn m?n n??c trn ??ng
Sao em l?y ch?ng khng ? v?y ch? anh
H?n Ch? Mi?n Trung 4786
V tnh nn ph?i s??ng sa
M?t ?m n?m b?y l?n ra ch? tnh
Ra sn mnh ch? th?y mnh
No ?u c th?y b?n tnh l ai.
H?n Ch? ??i Chng 6748
V d?u cch ni cch sng
Khuyn em gi? d? g?ng cng ??i ch?
H?n Ch? Mi?n Trung 6013
V d?u anh thc xu?ng m ph?,
Em c?ng h?a th?n ch? em th?,
N?i no t?i ni, em c?ng ch? mn tang.
Em ch? anh trn l?ng d??i tng,
Treo ?? nghi kh?u th nng nh? lo.
H?n Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 7728
Vn Tin ng?i d?a g?c mn
Ch? cho tr?ng l?n s? l?n Nguy?t Nga
Nguy?t Nga bi?t khng la
Vn Tin th?y v?y s? ba b?n l?n
H?n Ch? Mi?n Trung 798
Vn c?m lai, tr?i chi?u ba xanh,
?n t?a ??ng em th?p s?n, ch? anh h?t d?u.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 1892
Vn c?m lai tr?i chi?u ba xanh
?n t?a ??ng em th?p s?n ch? anh h?t d?u
H?n Ch? ??i Chng 2859
V?a ?i v?a ??i v?a ch?
Nhanh chn th k?p l? ?? th thi
H?n Ch? ??i Chng 3939
V?n v? nh? con c np bng c?u
Em ch? anh khc th? nh? con sao h?u ??i tr?ng
H?n Ch? ??i Chng 2226
V??n em c ch?n cau non,
Nh anh c chi?c c?i son ??i ch?.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2257
U?ng cng xc tp nui nh?ng
M?y n?m ch? ??i, em l?y ch?ng b? anh?
H?n Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 2884
Tui th??ng mnh d? l?m, mnh ?i !
D?u nhnh mai tn c?ng ??i, nhnh b?n tri tui c?ng ch?.
H?n Ch? Mi?n Nam, Long An 4012
Trn ??i c g ??p b?ng bo
Ch? khi n??c l?t bo tro ln sen
Trn ??i g t?t b?ng sen
Quan yn dn chu?ng, r bn c?ng h?
H?n Ch? ??i Chng 5501
Trai tn v? con ch?a c
Gi thanh nhn ch? ??i l?y nhau.
?i ta c?m ?i dao cau
Ch? tr?i v?ch ??t l?y nhau phen ny.
Ch?ng tin ?i h?i ng th?y
Chng th tu?i ng?, em nay tu?i mi.
Em th m??i tm ?i m??i
Chng nay h?m m?t, t?t ?i ch?ng l.
Chng v? h?i m? cng cha
C cho anh l?y v? xa hay ??ng.
Tay em c?m gi mu?i g?ng
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng qun nhau.
Qun nhau em ch?ng cho qun
C nh? th nh? m?i nn v? ch?ng.
H?n Ch? ??i Chng 4373
Trai tn ?ang ??ng ?ang ch?
Ai b?ng m?t em l?i, em l?i v? cha dng?
Cha dng o rch em th??ng
Trai tn qu?n l?t o l??ng khng dng.
H?n Ch? ??i Chng 1992
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n (2)
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 5133
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 1101
Tr?i xanh ??t ?? my vng (2)
Anh ?i th? th?n g?p nng th?n th?
B?y lu loan ??i ph??ng ch?
Loan s?u ph??ng ? bi?t c? h?i no?
Mong ch? r?ng c k?t giao
Th? nguy?n ?ng li?u ty ?o phng chung
By gi? k? ? m?y ?ng
Thuy?n quyn s?u m?t, anh hng s?u hai.
Cn non cn n??c cn di
Cn v? cn nh? t?i ng??i hm nay.
Tm r?ng m l?i g?p my
S?u ring n?m ngoi n?m nay hy cn.
Bi?t nhau ba b?y n?m trn
Nh? sng m?t d?i ai cn dm hay.
L?i ?y em h?i cu ny:
Ph??ng hong ??ng ??y, no cy ng ??ng?
Thuy?n quyn s?m bi?t anh hng
Li?u ty v?ng v? ?o ?ng ??i ch?.
Ra vo m?y lc ng?n ng?
Ngh? g?n sao l?i by gi? nn xa.
Mong cho b??m ? g?n hoa
Mu?n cho sum h?p m?t nh trc mai.
H?n Ch? ??i Chng 10085
Tr?i xanh ??t ?? my vng
Anh ?i th? th?n g?p nng th?n th?.
M?y l?i g?n b ??i ch?
Loan s?u ph??ng ? bi?t c? h?i no.
Bao gi? r?ng c k?t giao
Ph? nguy?n ?ng li?u ty ?o phng chung.
M?t l?i ? ???c m?y ?ng
Thuy?n quyn s?n m?t anh hng s?u hai.
Chi?u ch?ng ?i h? m? cha c?ng chi?u.
H?n Ch? ??i Chng 6209
Trch tr?i phn r? tc t?,
K? thc m ph?, ng??i ch? d??ng gian !
Chi?u chi?u ra m? khc than,
C?m th??ng b?u ph?i c? hn n?ng m?a.
H?n Ch? Mi?n Nam, C?n Th?, 3533
Trch thn m l?i gi?n ??i
Trch ng??i qun t? ? ra ng??i th? ?.
Phng khng ?? thi?p ??i ch?
N?m canh v v nh?ng l th? than.
No khi h?p m?t chn vng
Non nguy?n bi?n h?n t??ng chng ch?ng qun.
Ai ng??i ra d? b?c ?en
Say bn nhan s?c, b? qun ng?i tnh.
?? em v v m?t mnh
T??ng t? kh?c kho?i l?i th?t tnh ??y v?i.
H?n Ch? ??i Chng 10361
Trch ng t? sao khng nh? ph??c cho con nh?
Trai trng, gi ??i, n? ch?
Phng loan v?ng v? hai ?ng l? duyn.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 6047
Tr?u vng gp b?n Sng Bung (5)
Ch? cau ??i M? (6) ??ng cng v? xui
H?n Ch? Mi?n Trung, Qu?ng Nam 6351
Tr?u khng ?n sao ngon sao bo
Ngh?a nh?n cho kho ?? k?o lng phi?n
Ch? chng bng ng? tr?ng nghing
N?i vui c b?n, ?u phi?n ring em
H?n Ch? ??i Chng 5141
Tr?i m?a chi hoi chi h?y
N??c d??i sng c?m th?y l?nh t?a nh? ??ng
L?nh th em ch?u l?nh
M ?ng c?a loan phng ch? anh.
H?n Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 9725
Tr?i cao h?n tr?ng, n??c sng h?n ?n
Kn ku h?n k?ng, bi?n r?ng h?n sng
M?a ??ng th??ng tr??c u?ng cng
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy hay
H?n Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 4361
Tr?ng ln kh?i ni,
Tr?ng khu?t b?i chu?i con tr?ng m?
Ph?i duyn th l?y, em ??ng ch? u?ng cng
H?n Ch? ??i Chng 3940
Tr?ng ln kh?i ni khu?t b?i chu?i con tr?ng m?
Anh bi?t em bao nhiu tu?i m ??i ch? cho u?ng cn
H?n Ch? ??i Chng 8268
Tr?ng ln kh?i ni
Con g tr?ng ??ng b?i chu?i n gy ti?ng ?i
Ti v?i anh duyn n? h?t r?i
Anh ph?i tay ??ng d?y, ??ng ng?i ch? u?ng cng.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2418
Tr?ng ln cao qu tr?ng m?
My bay xa qu ai ch? ???c my
H?n Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 7755
Tr?m n?m t??ng rch cn th?,
L? duyn ch?u l?, c?ng ch? ??i anh.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2009
Tr?m n?m t??ng rch cn th?
L? duyn ch?u l?, quy?t ch? ??i anh
H?n Ch? Mi?n Trung 7302
Tnh anh th?p th?m ??i ch?
Tnh em mun ??i chn ch? m??i mong.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 1365
Ti?ng em lanh l?nh ngoi thnh
?? anh ?i t?t v? quanh ??i ch?.
H?n Ch? ??i Chng 6349
Ti?c thay con th? n?ng n?ng,
Np lm ch? ??i bng tr?ng b?y ch?y.
H?n Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 9996
Ti?c cng anh lau d?a, chi bnh,
C?y mai dong t?i ni, ph? m?u nhn b con
Tr?i m?a nh thi?c d?i bon bon
Ph? m?u khng th??ng ni v?y, ch? b con ?u m nhn.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7895
Thuy?n sao ch?ng b? li cho
Thuy?n cn l? l?ng ?? ch? ??i ai?
H?n Ch? ??i Chng 9713
Thuy?n ng??c hay l thuy?n xui,
Thuy?n v? Nam ??nh cho ti gh nh?.
Con gi ch? ni ?m ?!
Thuy?n anh ch?t ch?i cn ch? lm sao.
Mi?ng ni tay anh b? li vo.
R?a chn cho s?ch b??c vo trong khoan.
Thuy?n d?c anh tr?i chi?u ngang.
Anh th?i n?m gi?a hai nng ?i bn.
H?n Ch? ??i Chng 10059
Thuy?n em ? nh?, cho l? kh theo,
Khuyn em b?t mi h? lo ch? anh.
- ?y ? cho l?i, ??ng ch? ng??i tri k?
G?p m?t chuy?n tr cho ph? ??c m?!
H?n Ch? Mi?n Nam, An Giang, Kin Giang 10077
Thuy?n cn ln ng??c
Em ch?ng th??ng ???c anh ?u.
Ch? cho xui n??c ? km mu xun xanh
Em ?i l?m thc nhi?u gh?nh!
M?t l m? cha ng?n tr?, hai n?a lnh ?nh khng v?
H?n Ch? ??i Chng 6648
Thuy?n anh m?ng vn bng lng nh? cho
Xin anh b?t ng?n th? lo ch? em
H?n Ch? ??i Chng 4286
Thuy?n ai l? l?ng bn sng (2)
Hay thuy?n ch li ch? ch?ng ti ch?ng?
Ngy ngy ra ??ng b? sng
H?i th?m ch li no ch?ng ti ?u
Ch?ng em cn ? sng Ngu
Bun ch m?n h?o n?m sau m?i v?.
H?n Ch? ??i Chng 4786
Thuy?n ai khng n? kh quanh,
N?m canh np bng cy xanh em ch?.
H?n Ch? Mi?n Nam, 6383
Thuy?n ai gc mi h?ng h?
Ph?i duyn th gh, ?y ch? ? lu.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 5619
Thuy?n ai cho tr??c b?t n??c n?i l? ??,
Ph?i thuy?n ng??i ngh?a ??i ch? em theo.
B? chi?c thuy?n sau cho mau anh ??i,
?? khu?t bng tr?ng r?i, b? b?i t?i t?m.
H?n Ch? Mi?n Nam, C?n Th?, 7099
Thuy?n ai ?i tr??c b?t n??c n?i ph?nh
Ch? ti ?i v?i tm tnh ?i cu.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 3182
Thuy?n ?i ?? b?n ??i ch?
Tnh ?i ngh?a ? bao gi? qun nhau
Ch?ng nn tnh tr??c ngh?a sau
B?n ny di bng tr?ng thu ??i thuy?n
H?n Ch? ??i Chng 6074
Thng thng tr?ng ?nh, ? ??a,
?i ng??i b?n c?, s?m tr?a c?ng ch?!
H?n Ch? Mi?n Trung, Hu? 8924
Thi thi ? l? n??c c?
C th??ng xin hy ??i ch? ki?p sau
H?n Ch? ??i Chng 6025
Thi r?i bnh tch b? r?i
Chn chung l? b?, b?u ng?i ch? ai
H?n Ch? Mi?n Trung 7119