Best game

Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H?n Ch?

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
X?u l gi ch?ng ??ng nem
B?i anh Ch?m b??c (x?u tu?i) nn em c ch?ng
C xu?ng sng cn m?n n??c trn ??ng
Sao em l?y ch?ng khng ? v?y ch? anh
H?n Ch? Mi?n Trung 4805
V tnh nn ph?i s??ng sa
M?t ?m n?m b?y l?n ra ch? tnh
Ra sn mnh ch? th?y mnh
No ?u c th?y b?n tnh l ai.
H?n Ch? ??i Chng 6777
V d?u cch ni cch sng
Khuyn em gi? d? g?ng cng ??i ch?
H?n Ch? Mi?n Trung 6033
V d?u anh thc xu?ng m ph?,
Em c?ng h?a th?n ch? em th?,
N?i no t?i ni, em c?ng ch? mn tang.
Em ch? anh trn l?ng d??i tng,
Treo ?? nghi kh?u th nng nh? lo.
H?n Ch? Mi?n Trung, Ph Yn, 7745
Vn Tin ng?i d?a g?c mn
Ch? cho tr?ng l?n s? l?n Nguy?t Nga
Nguy?t Nga bi?t khng la
Vn Tin th?y v?y s? ba b?n l?n
H?n Ch? Mi?n Trung 839
Vn c?m lai, tr?i chi?u ba xanh,
?n t?a ??ng em th?p s?n, ch? anh h?t d?u.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 1910
Vn c?m lai tr?i chi?u ba xanh
?n t?a ??ng em th?p s?n ch? anh h?t d?u
H?n Ch? ??i Chng 2876
V?a ?i v?a ??i v?a ch?
Nhanh chn th k?p l? ?? th thi
H?n Ch? ??i Chng 3956
V?n v? nh? con c np bng c?u
Em ch? anh khc th? nh? con sao h?u ??i tr?ng
H?n Ch? ??i Chng 2245
V??n em c ch?n cau non,
Nh anh c chi?c c?i son ??i ch?.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2275
U?ng cng xc tp nui nh?ng
M?y n?m ch? ??i, em l?y ch?ng b? anh?
H?n Ch? Mi?n Nam, V?nh Long 2904
Tui th??ng mnh d? l?m, mnh ?i !
D?u nhnh mai tn c?ng ??i, nhnh b?n tri tui c?ng ch?.
H?n Ch? Mi?n Nam, Long An 4032
Trn ??i c g ??p b?ng bo
Ch? khi n??c l?t bo tro ln sen
Trn ??i g t?t b?ng sen
Quan yn dn chu?ng, r bn c?ng h?
H?n Ch? ??i Chng 5518
Trai tn v? con ch?a c
Gi thanh nhn ch? ??i l?y nhau.
?i ta c?m ?i dao cau
Ch? tr?i v?ch ??t l?y nhau phen ny.
Ch?ng tin ?i h?i ng th?y
Chng th tu?i ng?, em nay tu?i mi.
Em th m??i tm ?i m??i
Chng nay h?m m?t, t?t ?i ch?ng l.
Chng v? h?i m? cng cha
C cho anh l?y v? xa hay ??ng.
Tay em c?m gi mu?i g?ng
G?ng cay mu?i m?n xin ??ng qun nhau.
Qun nhau em ch?ng cho qun
C nh? th nh? m?i nn v? ch?ng.
H?n Ch? ??i Chng 4394
Trai tn ?ang ??ng ?ang ch?
Ai b?ng m?t em l?i, em l?i v? cha dng?
Cha dng o rch em th??ng
Trai tn qu?n l?t o l??ng khng dng.
H?n Ch? ??i Chng 2012
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n (2)
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 5156
Tri d?a gan s?c di s?c ng?n
C?ng rau ??ng trong tr?ng ngoi xanh
Anh th??ng em ch? d? ch? dnh
Ch? ngy ph? m?u ??nh r?i em m?i ?ng.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 1121
Tr?i xanh ??t ?? my vng (2)
Anh ?i th? th?n g?p nng th?n th?
B?y lu loan ??i ph??ng ch?
Loan s?u ph??ng ? bi?t c? h?i no?
Mong ch? r?ng c k?t giao
Th? nguy?n ?ng li?u ty ?o phng chung
By gi? k? ? m?y ?ng
Thuy?n quyn s?u m?t, anh hng s?u hai.
Cn non cn n??c cn di
Cn v? cn nh? t?i ng??i hm nay.
Tm r?ng m l?i g?p my
S?u ring n?m ngoi n?m nay hy cn.
Bi?t nhau ba b?y n?m trn
Nh? sng m?t d?i ai cn dm hay.
L?i ?y em h?i cu ny:
Ph??ng hong ??ng ??y, no cy ng ??ng?
Thuy?n quyn s?m bi?t anh hng
Li?u ty v?ng v? ?o ?ng ??i ch?.
Ra vo m?y lc ng?n ng?
Ngh? g?n sao l?i by gi? nn xa.
Mong cho b??m ? g?n hoa
Mu?n cho sum h?p m?t nh trc mai.
H?n Ch? ??i Chng 10106
Tr?i xanh ??t ?? my vng
Anh ?i th? th?n g?p nng th?n th?.
M?y l?i g?n b ??i ch?
Loan s?u ph??ng ? bi?t c? h?i no.
Bao gi? r?ng c k?t giao
Ph? nguy?n ?ng li?u ty ?o phng chung.
M?t l?i ? ???c m?y ?ng
Thuy?n quyn s?n m?t anh hng s?u hai.
Chi?u ch?ng ?i h? m? cha c?ng chi?u.
H?n Ch? ??i Chng 6237
Trch tr?i phn r? tc t?,
K? thc m ph?, ng??i ch? d??ng gian !
Chi?u chi?u ra m? khc than,
C?m th??ng b?u ph?i c? hn n?ng m?a.
H?n Ch? Mi?n Nam, C?n Th?, 3552
Trch thn m l?i gi?n ??i
Trch ng??i qun t? ? ra ng??i th? ?.
Phng khng ?? thi?p ??i ch?
N?m canh v v nh?ng l th? than.
No khi h?p m?t chn vng
Non nguy?n bi?n h?n t??ng chng ch?ng qun.
Ai ng??i ra d? b?c ?en
Say bn nhan s?c, b? qun ng?i tnh.
?? em v v m?t mnh
T??ng t? kh?c kho?i l?i th?t tnh ??y v?i.
H?n Ch? ??i Chng 10385
Trch ng t? sao khng nh? ph??c cho con nh?
Trai trng, gi ??i, n? ch?
Phng loan v?ng v? hai ?ng l? duyn.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 6062
Tr?u vng gp b?n Sng Bung (5)
Ch? cau ??i M? (6) ??ng cng v? xui
H?n Ch? Mi?n Trung, Qu?ng Nam 6369
Tr?u khng ?n sao ngon sao bo
Ngh?a nh?n cho kho ?? k?o lng phi?n
Ch? chng bng ng? tr?ng nghing
N?i vui c b?n, ?u phi?n ring em
H?n Ch? ??i Chng 5157
Tr?i m?a chi hoi chi h?y
N??c d??i sng c?m th?y l?nh t?a nh? ??ng
L?nh th em ch?u l?nh
M ?ng c?a loan phng ch? anh.
H?n Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 9747
Tr?i cao h?n tr?ng, n??c sng h?n ?n
Kn ku h?n k?ng, bi?n r?ng h?n sng
M?a ??ng th??ng tr??c u?ng cng
Ch? cho thi?t v?, thi?t ch?ng hy hay
H?n Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 4380
Tr?ng ln kh?i ni,
Tr?ng khu?t b?i chu?i con tr?ng m?
Ph?i duyn th l?y, em ??ng ch? u?ng cng
H?n Ch? ??i Chng 3962
Tr?ng ln kh?i ni khu?t b?i chu?i con tr?ng m?
Anh bi?t em bao nhiu tu?i m ??i ch? cho u?ng cn
H?n Ch? ??i Chng 8285
Tr?ng ln kh?i ni
Con g tr?ng ??ng b?i chu?i n gy ti?ng ?i
Ti v?i anh duyn n? h?t r?i
Anh ph?i tay ??ng d?y, ??ng ng?i ch? u?ng cng.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2437
Tr?ng ln cao qu tr?ng m?
My bay xa qu ai ch? ???c my
H?n Ch? Mi?n Nam, ??ng Thp 7776
Tr?m n?m t??ng rch cn th?,
L? duyn ch?u l?, c?ng ch? ??i anh.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 2022
Tr?m n?m t??ng rch cn th?
L? duyn ch?u l?, quy?t ch? ??i anh
H?n Ch? Mi?n Trung 7321
Tnh anh th?p th?m ??i ch?
Tnh em mun ??i chn ch? m??i mong.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 1389
Ti?ng em lanh l?nh ngoi thnh
?? anh ?i t?t v? quanh ??i ch?.
H?n Ch? ??i Chng 6369
Ti?c thay con th? n?ng n?ng,
Np lm ch? ??i bng tr?ng b?y ch?y.
H?n Ch? Mi?n Nam, L?c T?nh 10013
Ti?c cng anh lau d?a, chi bnh,
C?y mai dong t?i ni, ph? m?u nhn b con
Tr?i m?a nh thi?c d?i bon bon
Ph? m?u khng th??ng ni v?y, ch? b con ?u m nhn.
H?n Ch? Mi?n Nam, Ti?n Giang 7914
Thuy?n sao ch?ng b? li cho
Thuy?n cn l? l?ng ?? ch? ??i ai?
H?n Ch? ??i Chng 9735
Thuy?n ng??c hay l thuy?n xui,
Thuy?n v? Nam ??nh cho ti gh nh?.
Con gi ch? ni ?m ?!
Thuy?n anh ch?t ch?i cn ch? lm sao.
Mi?ng ni tay anh b? li vo.
R?a chn cho s?ch b??c vo trong khoan.
Thuy?n d?c anh tr?i chi?u ngang.
Anh th?i n?m gi?a hai nng ?i bn.
H?n Ch? ??i Chng 10079
Thuy?n em ? nh?, cho l? kh theo,
Khuyn em b?t mi h? lo ch? anh.
- ?y ? cho l?i, ??ng ch? ng??i tri k?
G?p m?t chuy?n tr cho ph? ??c m?!
H?n Ch? Mi?n Nam, An Giang, Kin Giang 10097
Thuy?n cn ln ng??c
Em ch?ng th??ng ???c anh ?u.
Ch? cho xui n??c ? km mu xun xanh
Em ?i l?m thc nhi?u gh?nh!
M?t l m? cha ng?n tr?, hai n?a lnh ?nh khng v?
H?n Ch? ??i Chng 6665
Thuy?n anh m?ng vn bng lng nh? cho
Xin anh b?t ng?n th? lo ch? em
H?n Ch? ??i Chng 4309
Thuy?n ai l? l?ng bn sng (2)
Hay thuy?n ch li ch? ch?ng ti ch?ng?
Ngy ngy ra ??ng b? sng
H?i th?m ch li no ch?ng ti ?u
Ch?ng em cn ? sng Ngu
Bun ch m?n h?o n?m sau m?i v?.
H?n Ch? ??i Chng 4808
Thuy?n ai khng n? kh quanh,
N?m canh np bng cy xanh em ch?.
H?n Ch? Mi?n Nam, 6402
Thuy?n ai gc mi h?ng h?
Ph?i duyn th gh, ?y ch? ? lu.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 5638
Thuy?n ai cho tr??c b?t n??c n?i l? ??,
Ph?i thuy?n ng??i ngh?a ??i ch? em theo.
B? chi?c thuy?n sau cho mau anh ??i,
?? khu?t bng tr?ng r?i, b? b?i t?i t?m.
H?n Ch? Mi?n Nam, C?n Th?, 7111
Thuy?n ai ?i tr??c b?t n??c n?i ph?nh
Ch? ti ?i v?i tm tnh ?i cu.
H?n Ch? Mi?n Nam, B?c Liu 3206
Thuy?n ?i ?? b?n ??i ch?
Tnh ?i ngh?a ? bao gi? qun nhau
Ch?ng nn tnh tr??c ngh?a sau
B?n ny di bng tr?ng thu ??i thuy?n
H?n Ch? ??i Chng 6096
Thng thng tr?ng ?nh, ? ??a,
?i ng??i b?n c?, s?m tr?a c?ng ch?!
H?n Ch? Mi?n Trung, Hu? 8946
Thi thi ? l? n??c c?
C th??ng xin hy ??i ch? ki?p sau
H?n Ch? ??i Chng 6046
Thi r?i bnh tch b? r?i
Chn chung l? b?, b?u ng?i ch? ai
H?n Ch? Mi?n Trung 7142