Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H?n ??c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?ng tre tr??c ng ngay hng
Tre ln m?y m?t th??ng chng m?y n?m
Th??ng chng t? thu? m??i l?m
By gi? hai m?t, su n?m r rng
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 3384
Ti trao mi?ng tr?u th mang cu b?t hi?u,
V?y ti ?? hng ro, ai hi?u th?i ?n.
H?n ??c Mi?n Nam, B?n Tre 2776
Thuy?n d?i no b?n c d?i,
Kh?ng kh?ng m?t l?i, qun t? nh?t ngn,
Nh?t ngn b?t ?ng th v?n s? b?t thnh,
H?i no anh ni rnh rnh,
Ngy nay anh tho cn, b? chnh cho ai.
H?n ??c Mi?n Nam, C?n Th?, 10492
Than r?ng l?t v?n kh quai
Em cn non ?i?u ch?a x?ng trai anh hng
Khoanh tay ng?i t?a g?c Tng
Ch?ng no th?c n? th??ng cng s? hay
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 5653
Th?y m? sinh em ph?n gi gi? ??o c??ng th??ng
Anh lui v? h?c l?y v?n ch??ng
Nghn thu em v?n ??i, khng v?n v??ng n?i no.
H?n ??c Mi?n Trung, Th?a Thin 9327
Tay em c?m lng ma ci dao
Th?y l?i anh ni ng?t ngo em th??ng
Chu?n chu?n ?? ng?n ki?n d??ng
?i l?a ta cn nh? cn th??ng v h?i
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 6856
Tay b?ng chn ki?u l li?u n?m bng
Th?y em cn nh? g?ng cng ??i ch?
Ch? ch? ??i ??i lm chi
N?i no x?ng nt v?a khuy anh gi
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 8187
Tu chm cn n?i gin mui
Anh li?u th??ng ??ng mnh tui, tui ch?
H?n ??c ??i Chng 7923
T?i lui hoi, nng mang ti?ng h?,
Ra v hoi, ra ch? d?n ln,
?i ta th?ng th?ng th??ng l?n,
T?i lui th?m vi?ng c ph?n th thi.
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 3761
Qu? ku ba ti?ng qu? s
Khi no qua r?nh qua nh b?u ch?i
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 3417
Qu? bay m?i cnh qu? s (2)
Khi no b?u r?nh qua nh em ch?i
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 4396
Ph?ng hong c?n b?c th? loan,
Mi?ng ku qun t? d?y xem th? n?y.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2658
Ph? m?u anh ??ng cy cc
Ph? m?u em ?y nui thc cy ?o
Ch?ng no ?o khn cc l?n, m?i k?t vo m lm sui.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 9536
Ni kia ai ??p m cao (4)
Sng kia ai ?o, n??c ch?y vng quanh
Nhn tr?i, nhn n??c mng mnh (*)
C v? L? x, ?? anh ??a v?
Tc ngi di, tc mai c?t,
C?u tr?i kh?n B?t cho tc mai di
Bao gi? tc ch?m ngang vai
Th ta kt ngh?a lm hai v? ch?ng
H?n ??c ??i Chng 1644
Nh em c b?i chnh dnh,
C con gi t ?? dnh cho anh.
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 9409
Ng?i bu?n xe ch? th?t quang
Gnh n??c sng Hn ?? sang sng H?
Ch?ng no bi?n c?n sng kh
Tu khng qua ??ng Hn v?i H? bi?t ly
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 1673
N?m tc ngi tc ngi di
N?m tc mai, tc mai c?t.
C?u tr?i kh?n B?t cho tc mai d?
Bao gi? tc ch?m ngang vai
Th ta k?t ngi (ngh?a) lm hai v? ch?ng?
H?n ??c ??i Chng 6158
N??c m?m ngon d?m con c ??i (7)
Nh?n v?i nng ?? t?i anh qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 2933
N??c m?m ngon d?m con c ??i (6)
Ni ch? Hai m?y chi?u t?i tao qua
H?n ??c Mi?n Nam, Kin Giang 6072
N??c m?m ngon d?m con c ??i (5)
Bi?u ch? Hai m?y ?? t?i tao qua.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 9031
N??c m?m ngon d?m con c ??i (4)
Bi?u ch? Hai m?y ?? t?i tao qua.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 9613
N??c m?m ngon d?m con c ??i (3)
Nh?n v?i nng ?? t?i anh qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 6211
N??c m?m ngon d?m con c ??i (2)
Ni ch? Hai m?y chi?u t?i tao qua
H?n ??c Mi?n Nam, Kin Giang 3684
N??c m?m ngon d?m con c ??i
Nh?c Ch? Hai mnh tr?i t?i Anh qua. ? h.
H?n ??c Mi?n Nam, B?n Tre, 3979
Mnh r?ng mnh quy?t l?y ta
?? ta h?n c??i h?m ba thng ny
H?m ba nay ? ??n ngy
Ta h?n mnh ry cho ??n thng ging.
Thng ging n?m m?i ch?a nn
Ta h?n mnh li?n cho ??n thng hai
Thng hai c ?? c khoai
Ta l?i v?t ni cho ??n thng t?
Thng t? ngy ch?n thng d?
Ta l?i ch?n ch? cho ??n thng n?m.
Thng n?m l thng tru d?m
Ta h?n mnh r?ng thng su mnh ln.
Thng su lo ch?a k?p ti?n
B??c sang thng b?y l?i li?n m?a ng?
Thng b?y l thng m?a ngu
B??c sang thng tm l?i ??u tr?ng thu
Thng tm l thng tr?ng thu
B??c sang thng chn m m m?a r??
Thng chn l thng m?a r?i
B??c sang thng m??i ? ?i m?a ?ng.
Quanh ?i qu?n l?i em ? c ch?ng
Nh? chim trong l?ng nh? c c?n c?
H?n ??c ??i Chng 1909
M?t l?i ? quy?t ni ra (2)
? vng c?ng quy?t phong ba c?ng li?u
H?n ??c ??i Chng 5014
M?y l?i en ni en hong khi cho b?n
D tr?m n?m n?a, c?ng khng qun l?i no
H?n ??c Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 4349
Khuyn ??ng th? v?n than di
Lu mau chi c?ng ba ngy em ln
H?n ??c ??i Chng 2004
Kh? qua xanh, kh? qua tr?ng, (4)
Kh? qua m?c n?ng kh? qua ?o
Anh th??ng em ch?ng ng?i giu ngho
Cch m?y sng anh c?ng l?i, m?y b?ng bu anh c?ng qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 5169
Kh? qua xanh, kh? qua tr?ng (5)
Kh? qua m?c n?ng kh? qua ?o
Anh th??ng em ch?ng ng?i giu ngho
Cch m?y sng anh c?ng l?i, m?y b?ng bu anh c?ng qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 1155
Hm qua qua h?a qua qua
M?c d?n vi?c nh qua qua h?ng ???c.
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 6738
Hm nay th? su mnh ?i
Ngy mai th? b?y phin ti l?c x.
H?n ??c Mi?n B?c, H N?i 7388
Hm nay th? b?y mnh ?i
Ngy mai ch? nh?t ?i ch?i B? H?.
H?n ??c Mi?n B?c, H N?i 6559
Giu nh? ng??i ta ?n c?m v?i c
Kh nh? em ?n rau m r?m ??ng.
D cho ch? ??i m?y ?ng
?i no c?ng ch?u m?n n?ng c?ng cam.
H?n ??c ??i Chng 1732
Em v? mua t? gi?y thanh thin
L?y da tr?i b?c l?i ?? ta k?t nguy?n v?i nhau
H?n ??c ??i Chng 598
Em ln cha ln m
Em l?y kha m? r??ng
L?y ?? l?y ??c ra ngoi ???ng ch? anh.
H?n ??c Mi?n Nam, An Giang 6900
Em ?i! chua ng?t ? t?ng,
Non xanh n??c b?c ta ??ng qun nhau
H?n ??c ??i Chng 4549
Em ?i! ?n t?a ??ng m em th?p ? bn th?
D?u ph? m?u v?n ln, th em v?n xu?ng cho ng?n ?n l? anh v.
H?n ??c Mi?n Nam, An Giang 5157
Em day (quay) ci ??u tc,
Anh gi?t ci mc ??ng
Mai sau em c l?u l?c, ra ng Ba Gi?ng g?p anh.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 6975
Con ki?n b mang ? m?i
Anh bo v?i nng ?? t?i anh qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 3159
Con cua knh cng b ngang ?m b,
Ni v?i ch? my: gi? t tao qua.
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 2705
Chi?c thuy?n nho nh?, ng?n gi hy hy
Nay n??c th?y tri?u mai l?i n??c r??i
Sng su sng c? em ?i
Ch? cho sng l?ng bu?m xui, xui cng
Trt ?em nhau vo ki?p b?nh b?ng
Xu?ng gh?nh ln thc ta quy?t m?t lng cho ngoan
Giang h? khoan l?i h khoan
H?n ??c ??i Chng 3317
Ch?ng no tr? h?t n? Cao Hong
?o sng Cao Nh, bn vng B?ng Miu
Lng h?n lng, ai d? ??ng xiu
? mi ph? m?u, s?m chi?u c nhau
H?n ??c ??i Chng 4588
Cy ?a bi?n c?, hnh bng con ?
Thi?t tha cn nh? cu h
Cy ?a b?n c? con ? n?m x?a
H?n ??c ??i Chng 3037
Bao gi? ti s?c t??ng giao
Th ta m? kha ??ng ?o ?n nhau
H?n ??c ??i Chng 10121
Bao gi? nn ??i nn c?
Th em s? quy?t ??i ch? cng anh
H?n ??c ??i Chng 5647
Bi?n c?n, l?i nguy?n khng c?n,
Ni l? non mn ngh?a b?n khng qun.
???ng mn sng xu?ng chi?u ln,
D?n ai hy nh? ??ng qun ngh?a tnh.
H?n ??c Mi?n Trung 6005
B?a nay g?p m?t nhau ?y
Bi?t ngy no ???c sum v?y nh?t gia
H?n ??c ??i Chng 7991
B?c c?u cho ki?n leo qua (2)
?? cho ai ? qua nh ti ch?i
H?n ??c ??i Chng 4484
B?c c?u cho ki?n leo qua
Cho con ch x qua nh ti ch?i
H?n ??c ??i Chng 1350