Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » H?n ??c

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Tr?ng tre tr??c ng ngay hng
Tre ln m?y m?t th??ng chng m?y n?m
Th??ng chng t? thu? m??i l?m
By gi? hai m?t, su n?m r rng
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 3369
Ti trao mi?ng tr?u th mang cu b?t hi?u,
V?y ti ?? hng ro, ai hi?u th?i ?n.
H?n ??c Mi?n Nam, B?n Tre 2758
Thuy?n d?i no b?n c d?i,
Kh?ng kh?ng m?t l?i, qun t? nh?t ngn,
Nh?t ngn b?t ?ng th v?n s? b?t thnh,
H?i no anh ni rnh rnh,
Ngy nay anh tho cn, b? chnh cho ai.
H?n ??c Mi?n Nam, C?n Th?, 10465
Than r?ng l?t v?n kh quai
Em cn non ?i?u ch?a x?ng trai anh hng
Khoanh tay ng?i t?a g?c Tng
Ch?ng no th?c n? th??ng cng s? hay
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 5636
Th?y m? sinh em ph?n gi gi? ??o c??ng th??ng
Anh lui v? h?c l?y v?n ch??ng
Nghn thu em v?n ??i, khng v?n v??ng n?i no.
H?n ??c Mi?n Trung, Th?a Thin 9299
Tay em c?m lng ma ci dao
Th?y l?i anh ni ng?t ngo em th??ng
Chu?n chu?n ?? ng?n ki?n d??ng
?i l?a ta cn nh? cn th??ng v h?i
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 6834
Tay b?ng chn ki?u l li?u n?m bng
Th?y em cn nh? g?ng cng ??i ch?
Ch? ch? ??i ??i lm chi
N?i no x?ng nt v?a khuy anh gi
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 8168
Tu chm cn n?i gin mui
Anh li?u th??ng ??ng mnh tui, tui ch?
H?n ??c ??i Chng 7904
T?i lui hoi, nng mang ti?ng h?,
Ra v hoi, ra ch? d?n ln,
?i ta th?ng th?ng th??ng l?n,
T?i lui th?m vi?ng c ph?n th thi.
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 3744
Qu? ku ba ti?ng qu? s
Khi no qua r?nh qua nh b?u ch?i
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 3395
Qu? bay m?i cnh qu? s (2)
Khi no b?u r?nh qua nh em ch?i
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 4378
Ph?ng hong c?n b?c th? loan,
Mi?ng ku qun t? d?y xem th? n?y.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 2638
Ph? m?u anh ??ng cy cc
Ph? m?u em ?y nui thc cy ?o
Ch?ng no ?o khn cc l?n, m?i k?t vo m lm sui.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 9518
Ni kia ai ??p m cao (4)
Sng kia ai ?o, n??c ch?y vng quanh
Nhn tr?i, nhn n??c mng mnh (*)
C v? L? x, ?? anh ??a v?
Tc ngi di, tc mai c?t,
C?u tr?i kh?n B?t cho tc mai di
Bao gi? tc ch?m ngang vai
Th ta kt ngh?a lm hai v? ch?ng
H?n ??c ??i Chng 1627
Nh em c b?i chnh dnh,
C con gi t ?? dnh cho anh.
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 9386
Ng?i bu?n xe ch? th?t quang
Gnh n??c sng Hn ?? sang sng H?
Ch?ng no bi?n c?n sng kh
Tu khng qua ??ng Hn v?i H? bi?t ly
H?n ??c Mi?n Trung, Khnh Ha 1652
N?m tc ngi tc ngi di
N?m tc mai, tc mai c?t.
C?u tr?i kh?n B?t cho tc mai d?
Bao gi? tc ch?m ngang vai
Th ta k?t ngi (ngh?a) lm hai v? ch?ng?
H?n ??c ??i Chng 6137
N??c m?m ngon d?m con c ??i (7)
Nh?n v?i nng ?? t?i anh qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 2914
N??c m?m ngon d?m con c ??i (6)
Ni ch? Hai m?y chi?u t?i tao qua
H?n ??c Mi?n Nam, Kin Giang 6049
N??c m?m ngon d?m con c ??i (5)
Bi?u ch? Hai m?y ?? t?i tao qua.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 9011
N??c m?m ngon d?m con c ??i (4)
Bi?u ch? Hai m?y ?? t?i tao qua.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 9587
N??c m?m ngon d?m con c ??i (3)
Nh?n v?i nng ?? t?i anh qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 6189
N??c m?m ngon d?m con c ??i (2)
Ni ch? Hai m?y chi?u t?i tao qua
H?n ??c Mi?n Nam, Kin Giang 3663
N??c m?m ngon d?m con c ??i
Nh?c Ch? Hai mnh tr?i t?i Anh qua. ? h.
H?n ??c Mi?n Nam, B?n Tre, 3959
Mnh r?ng mnh quy?t l?y ta
?? ta h?n c??i h?m ba thng ny
H?m ba nay ? ??n ngy
Ta h?n mnh ry cho ??n thng ging.
Thng ging n?m m?i ch?a nn
Ta h?n mnh li?n cho ??n thng hai
Thng hai c ?? c khoai
Ta l?i v?t ni cho ??n thng t?
Thng t? ngy ch?n thng d?
Ta l?i ch?n ch? cho ??n thng n?m.
Thng n?m l thng tru d?m
Ta h?n mnh r?ng thng su mnh ln.
Thng su lo ch?a k?p ti?n
B??c sang thng b?y l?i li?n m?a ng?
Thng b?y l thng m?a ngu
B??c sang thng tm l?i ??u tr?ng thu
Thng tm l thng tr?ng thu
B??c sang thng chn m m m?a r??
Thng chn l thng m?a r?i
B??c sang thng m??i ? ?i m?a ?ng.
Quanh ?i qu?n l?i em ? c ch?ng
Nh? chim trong l?ng nh? c c?n c?
H?n ??c ??i Chng 1889
M?t l?i ? quy?t ni ra (2)
? vng c?ng quy?t phong ba c?ng li?u
H?n ??c ??i Chng 4995
M?y l?i en ni en hong khi cho b?n
D tr?m n?m n?a, c?ng khng qun l?i no
H?n ??c Mi?n Trung, Th?a Thin, Hu? 4332
Khuyn ??ng th? v?n than di
Lu mau chi c?ng ba ngy em ln
H?n ??c ??i Chng 1984
Kh? qua xanh, kh? qua tr?ng, (4)
Kh? qua m?c n?ng kh? qua ?o
Anh th??ng em ch?ng ng?i giu ngho
Cch m?y sng anh c?ng l?i, m?y b?ng bu anh c?ng qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 5153
Kh? qua xanh, kh? qua tr?ng (5)
Kh? qua m?c n?ng kh? qua ?o
Anh th??ng em ch?ng ng?i giu ngho
Cch m?y sng anh c?ng l?i, m?y b?ng bu anh c?ng qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 1138
Hm qua qua h?a qua qua
M?c d?n vi?c nh qua qua h?ng ???c.
H?n ??c Mi?n Trung, Ph Yn, 6714
Hm nay th? su mnh ?i
Ngy mai th? b?y phin ti l?c x.
H?n ??c Mi?n B?c, H N?i 7367
Hm nay th? b?y mnh ?i
Ngy mai ch? nh?t ?i ch?i B? H?.
H?n ??c Mi?n B?c, H N?i 6540
Giu nh? ng??i ta ?n c?m v?i c
Kh nh? em ?n rau m r?m ??ng.
D cho ch? ??i m?y ?ng
?i no c?ng ch?u m?n n?ng c?ng cam.
H?n ??c ??i Chng 1711
Em v? mua t? gi?y thanh thin
L?y da tr?i b?c l?i ?? ta k?t nguy?n v?i nhau
H?n ??c ??i Chng 582
Em ln cha ln m
Em l?y kha m? r??ng
L?y ?? l?y ??c ra ngoi ???ng ch? anh.
H?n ??c Mi?n Nam, An Giang 6878
Em ?i! chua ng?t ? t?ng,
Non xanh n??c b?c ta ??ng qun nhau
H?n ??c ??i Chng 4532
Em ?i! ?n t?a ??ng m em th?p ? bn th?
D?u ph? m?u v?n ln, th em v?n xu?ng cho ng?n ?n l? anh v.
H?n ??c Mi?n Nam, An Giang 5136
Em day (quay) ci ??u tc,
Anh gi?t ci mc ??ng
Mai sau em c l?u l?c, ra ng Ba Gi?ng g?p anh.
H?n ??c Mi?n Nam, Ti?n Giang 6960
Con ki?n b mang ? m?i
Anh bo v?i nng ?? t?i anh qua
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 3141
Con cua knh cng b ngang ?m b,
Ni v?i ch? my: gi? t tao qua.
H?n ??c Mi?n Nam, V?nh Long 2685
Chi?c thuy?n nho nh?, ng?n gi hy hy
Nay n??c th?y tri?u mai l?i n??c r??i
Sng su sng c? em ?i
Ch? cho sng l?ng bu?m xui, xui cng
Trt ?em nhau vo ki?p b?nh b?ng
Xu?ng gh?nh ln thc ta quy?t m?t lng cho ngoan
Giang h? khoan l?i h khoan
H?n ??c ??i Chng 3300
Ch?ng no tr? h?t n? Cao Hong
?o sng Cao Nh, bn vng B?ng Miu
Lng h?n lng, ai d? ??ng xiu
? mi ph? m?u, s?m chi?u c nhau
H?n ??c ??i Chng 4565
Cy ?a bi?n c?, hnh bng con ?
Thi?t tha cn nh? cu h
Cy ?a b?n c? con ? n?m x?a
H?n ??c ??i Chng 3020
Bao gi? ti s?c t??ng giao
Th ta m? kha ??ng ?o ?n nhau
H?n ??c ??i Chng 10102
Bao gi? nn ??i nn c?
Th em s? quy?t ??i ch? cng anh
H?n ??c ??i Chng 5625
Bi?n c?n, l?i nguy?n khng c?n,
Ni l? non mn ngh?a b?n khng qun.
???ng mn sng xu?ng chi?u ln,
D?n ai hy nh? ??ng qun ngh?a tnh.
H?n ??c Mi?n Trung 5990
B?a nay g?p m?t nhau ?y
Bi?t ngy no ???c sum v?y nh?t gia
H?n ??c ??i Chng 7973
B?c c?u cho ki?n leo qua (2)
?? cho ai ? qua nh ti ch?i
H?n ??c ??i Chng 4463
B?c c?u cho ki?n leo qua
Cho con ch x qua nh ti ch?i
H?n ??c ??i Chng 1331