Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hiện Tượng

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
Yến bay cao mưa rào lại tạnh Hiện Tượng Đại Chúng 7661
Xoáy trâu: không giàu cũng sướng
Xoáy ngựa hiện tượng: là tướng điêu ngoa
Hiện Tượng Miền Trung, Phú Yên 5350
Xem lên trăng bạch trời hồng,
Dạo miền sơn thủy bẻ bông hái bình.
Hiện Tượng Miền Trung 2899
Vàng trời thì gió đỏ trời thì mưa Hiện Tượng Đại Chúng 9573
Tua rua một tháng mười ngày
Cấy trống (trốc) luống cày cũng được lúa xơi
Tua rua quặt lại thì thôi cấy mùa
Tua rua thì mặc tua rua
Mạ già ruộng ngấu, không thua bạn điền
Hiện Tượng Đại Chúng 4914
Tua rua mọc, vàng cây héo lá (*)
Tua rua lặn chết cá chết tôm
Chăn tằm kiếm cá nuôi con
Trong ba việc ấy ai còn khoe hay
Hiện Tượng Đại Chúng 8173
Tua rua bằng mặt, cất bát cơm chăm Hiện Tượng Đại Chúng 1877
Trên trời có vẫy tê tê
Một ông bảy vợ không chê vợ nào
Một vợ tát nước bờ ao
Phải trận mưa rào đứng nép bụi tre
Một vợ thì đi buôn bè
Cơn sóng cơn gió nó đè xuống sông
Một vợ thì đi buôn bông
Chẳng may cơn táp nó bay lên trời
Một vợ thì đi buôn vôi
Khi vôi phải nước nó sôi ầm ầm
Một vợ thì đi buôn mâm
Không may mâm thủng lại nằm ăn tôi
Một vợ thì đi buôn nồi
Không may nồi méo, một nồi hai vung
Một vợ thì đi buôn hồng
Không may hồng bẹp một đồng ba đôi
Than rằng: đất hỡi trời ôi
Trời cho bảy vợ như tôi làm gì ?
Hiện Tượng Đại Chúng 3654
Trâu đen ăn cỏ, trâu đỏ ăn ga Hiện Tượng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 8744
Vồng sạp mưa rào, vồng cao gió táp Hiện Tượng Miền Nam, An Giang 3180
Vồng rạp mưa rào, vồng cao gió táp Hiện Tượng Đại Chúng 8935
Trời xanh thì nắng
Trời trắng thì mưa
Hiện Tượng Đại Chúng 3685
Trời nắng chóng trưa
Trời mưa chóng tối
Hiện Tượng Đại Chúng 6433
Trời mưa trong núi mưa ra (2)
Mưa quanh mưa quẹo, trong nhà không mưa
Hiện Tượng Đại Chúng 6068
Trời mưa trong núi mưa ra
Bồ cu gáy giục đa đa gáy dồn
Hiện Tượng Đại Chúng 1257
Trời mưa trời nắng, hai ôn mụ mắng nhau Hiện Tượng Đại Chúng 3238
Trời mưa trời nắng
Vợ chồng ông Thắng đánh nhau
Vợ chồng ông ngâu ra chữa
Chốc nữa lại tạnh….
Hiện Tượng Đại Chúng 1644
Trời mưa năm bảy đám sụt sùi
Nhái bầu kêu đồng trống dạ bùi ngùi nhớ anh
Hiện Tượng Đại Chúng 1517
Trời mưa lác đác ruộng dâu
Cái nón đội đầu, cái thúng cắp tay
Vào vườn hái thúng dâu đầy (*)
Nuôi tằm cho lớn mong ngày ươm tơ.
Thương em chút phận ngây thơ
Lầm than đã trải, nắng mưa đã từng.
Xa xôi ai có tỏ lòng?
Gian nan tân khổ, ta đừng quên nhau!
Hiện Tượng Đại Chúng 1900
Trời mưa cho lúa thêm bông
Cho nước thêm cá, cho sông thêm thuyền
Cho dù, cho lộng gãy then
Cho võng, cho cáng một phen nhuộm bùn
Hiện Tượng Miền Nam, Bạc Liêu 5925
Trời mưa cho ướt lá khoai (2)
Thân tôi đi ở đã hai tháng ròng
Bây giờ má hóp lưng còng
Thân tôi lê lết ra đồng bắt cua.
Hiện Tượng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 5716
Trời mưa cho ướt lá khoai
Công anh làm rể đã hai năm ròng
Nhà em lắm ruộng ngoài đồng
Bắt anh tát nước cực lòng anh thay
Tháng chín mưa bụi, gió may
Cất lấy gàu nước, hai tay rụng rời
Hiện Tượng Đại Chúng 7521
Trời mưa cho ướt lá cau (2)
Vợ chồng hí hửng rủ nhau đi bừa,
Bừa xong thì cũng là vừa
Gieo, mạ chuẩn bị cho mùa cấy chiêm
Hiện Tượng Đại Chúng 3802
Trổ vồng thì lụt, trổ cụt thì mưa Hiện Tượng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 7106
Trồng khoai đất lạ, gieo mạ đất quen Hiện Tượng Đại Chúng 545
Trời làm tháng sáu giá chân
Tháng một nằm trần nóng đổ mồ hôi
Con chuột kéo cày lồi lồi
Con trâu bốc gạo vào ngồi trong cong
Vườn rộng thì thả rau rong
Ao sâu giữa đồng vãi cải làm dưa
Con bò đi tắm ban trưa
Một đàn con vịt cày bừa ruông nương
Con voi nằm ở gầm giường
Cóc đi đánh giặc bốn phương nhọc nhằn
Chuồn chuồn thấy cám liền ăn
Lợn kia thấy cám nhọc nhằn bay qua
Trời mưa cho mối bắt gà
Thòng đong con cấn đuổi cò lao xao
Lươn nằm cho trúm bò vào (*)
Một đàn cào cào đuổi bắt cá rô
Thóc giống cắn chuột trong bồ
Lá lúa lá mạ đuổi vồ chân trâu
Chim chích cắn cổ diều hâu
Gà con tha qua biết đâu mà lần
Cầy cáo thì đuổi chó săn
Một đàn con chuột đuổi ăn con mèo
Hiện Tượng Đại Chúng 1840
Trời hôm nay mây kéo luống bừa
Trời còn nắng ráo, ta chưa vội về
Bao giờ kéo vẩy tê tê
Sắp gồng sắp gánh, ta về kẻo mưa!
Hiện Tượng Đại Chúng 9276
Trời hôm mây kéo bối bừa
Thì còn nắng ráo ta chưa vội về
Bao giờ kéo vẩy tê tê
Sắp gồng sắp gánh ta về kẻo mưa
Hiện Tượng Đại Chúng 1478
Trời còn khi nắng khi mưa
Ngày còn khi sớm khi trưa nữa người
Hiện Tượng Miền Nam, Kiên Giang 5821
Trời chớp Mũi Nạy, thức dậy mà đi
Trời chớp Đề Di ở nhà mà ngủ
Hiện Tượng Miền Trung, Phú Yên 2462
Trời đang nắng cỏ gà trắng thì mưa Hiện Tượng Đại Chúng 5481
Trăng rằm nước lên Hiện Tượng Miền Trung 1506
Trăng quầng thì hạn
Trăng tán thì mưa
Hiện Tượng Đại Chúng 7208
Trăng quần thì hạn, trăng tán thì mưa Hiện Tượng Đại Chúng 1442
Trăng mờ tốt lúa nỏ
Trăng tỏ tốt lúa sâu
Hiện Tượng Đại Chúng 3241
Trăng mờ tốt lúa mỏ, trăng tỏ tốt lúa sâu Hiện Tượng Đại Chúng 8037
Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non ?
Trăng bao nhiêu tuổi trăng tròn
Núi bao nhiêu tuổi núi còn trơ trơ
Hiện Tượng Đại Chúng 8951
Trời sinh voi, trời sinh cỏ (2)
Trời sinh rươi, trời sinh vỏ quít
Hiện Tượng Đại Chúng 5415
Tháng tám nắng rám trái bòng
Bồ không hạt thóc, trông mong từng ngày…
Vui sao tháng tám ngày nay:
Thóc chiêm vừa vợi đã đầy Nam Ninh.
Bén mầu luống cải lên xanh
Ngô thơm mùi nắng để dành giêng hai.
Mới ra mẻ gạch lò ngoài
Nhà ai cuối xóm đã tươi mái hồng.
Đầm trong sen hái vừa xong.
Đầy sân hợp tác sen hong nắng vàng.
Hiện Tượng Miền Bắc, Hà Nội 9249
Tháng tám nắng rám trái bưởi Hiện Tượng Đại Chúng 6898
Tháng tám đói qua tháng ba đói chết Hiện Tượng Đại Chúng 8218
Tháng Năm tháng Sáu, mặt trời đi chệch
Tháng Bảy, tháng Tám mặt trời đi xiên
Em là phận gái thuyền quyên
Đừng cho sóng dợn, đò nghiêng nước vào
Đò nghiêng sóng dợn ba đào
Trong dễ thấy đục, nhưng đục nào thấy trong
Hiện Tượng Đại Chúng 7998
Tháng giêng là tiết gió bay
Tháng hai gió mát trăng bay vào đèn.
Tháng ba gió đưa nước lên
Tháng tư gió đánh cho mềm ngọn cây
Tháng năm là tiết gió tây
Tháng sáu gió mát cấy cày tính saọ
Tháng bảy gió lọt song đào
Tháng tám là gió lọt vào hôm maị
Tháng chín là gió rải ngoài
Tháng mười là gió heo may rải đồng.
Tháng một gió về mùa đông
Tháng chạp gió lạnh gió lùng chàng ơi!
Mười hai tháng gió tôi đã họa rồi
Mưa đâu chàng họa một bài cùng nghe.
Hiện Tượng Đại Chúng 502
Tháng Giêng động dài
Tháng Hai động tố
Tháng Ba nồm rộ
tTháng Tư nam non
Tháng Sáu nam dòn
Tháng Bảy mưa bãi
Tháng Tám mưa giông
Tháng Chín mưa ròng
Tháng Mười lụt lớn
Hiện Tượng Miền Trung 7968
Tháng chín nhịn ăn rau muống Hiện Tượng Miền Trung, Nghệ Tĩnh 6429
Tháng chín mưa rươi (3)
Tháng mười chịu bão
Hiện Tượng Đại Chúng 7938
Tháng chín mưa rươi (2)
Tháng mười mưa mạ
Hiện Tượng Đại Chúng 1011
Tháng chín mưa rươi
Tháng mười mưa mộng
Hiện Tượng Đại Chúng 5548
Tháng chín ăn rươi, tháng mười ăn ruốc Hiện Tượng Đại Chúng 5416
Tháng Ba trời hạn sen tàn
Đêm nằm trải lá gan vàng đợi anh
Hiện Tượng Đại Chúng 3845

Ca dao theo chủ đề

» Ái Quốc » Anh Chị Em » Ân Nghĩa » An Phận » Bài Bạc » Bài Chòi » Bạc Tình » Bằng Hữu » Bằng Lòng » Bịn Rịn » Bố Chồng » Bổn Phận » Buôn Bán » Ca Huế » Cần Mẫn » Câu Đố » Cây Cỏ » Câu Đố » Cao Ngạo » Cảm Xúc » Cha Kế » Chanh Chua » Châm Biếm » Châm Biếm » Chè » Chí Trai » Chia Buồn » Chính Trị » Chợ » Chống Ngoại Xâm » Chúc Hôn Nhân » Chúc Mừng » Chúc Tết » Chung Tình » Cô Đơn » Cổ Tích » Cổ Tục » Con Cò » Công Cha » Công Danh » Cúng Giỗ » Cưới Gả » Cưới Vợ » Dâm Ý » Dáng Điệu » Dặn Dò » Dâu Rể » Dị Đoan » Diện Mạo » Duyên Dáng » Duyên Nợ » Duyên Phận » Dứt Tình » Đa Thê » Đa Tình » Đảm Đang » Đanh Đá » Đạo Đức » Đo Lường » Đôi Ta » Đời Sống » Đợi Chờ » Đức Hạnh » Ép Duyên » Ganh Ghen » Gia Súc » Gia Đình » Gia Tộc » Gương Xưa » Hay Làm » Hẩm Hiu » Hán Việt » Hạnh Phúc » Hát Đối » Hát Ru » Hẹn Chờ » Hẹn Ước » Hiện Tượng » Hiếu Khách » Hiếu Thảo » Hôn Nhân » Hoài Công » Hoàn Cảnh » Huênh Hoang » Hư Thân » Hứa Hẹn » Ích Kỷ » Keo Kiệt » Khích Lệ » Khiêm Tốn » Khoe khoang » Khước Từ » Khuyên Can » Khuyến Học » Khuyến Khích » Khuyến Nông » Kiêu Hãnh » Kinh Tế » Làm Bé » Làm Cao » Làm Dâu » Lấy Chồng » Làm Rể » Lẳng Lơ » Lê Hội » Lệ Làng » Lẽ Sống » Lich Sử » Linh Tinh » Lỡ Duyên » Lỡ Vận » Lòng Nhân » Lưu Luyến » Lý Lẽ » Mai Mối » Mẹ Chồng » Mẹ Dạy » Mẹ Kế » Mong Đợi » Ngang Trái » Nghi Vấn; » Nghề Nghiệp » Nghĩa Mẹ » Nghĩa Vụ » Ngoa Ngôn » Ngoại Tình » Ngụ Ngôn » Nguyền Rủa » Nhân Cách » Nhân Quả » Nhân Sinh » Nhất Quyết » Nhắn Nhủ » Nhỏ Nhen » Nông Tang » Núi Non » Phận Bạc » Phân Trần » Phận Nghèo » Phản Ứng » Phong Tục » Phóng Khoáng » Phụ Đồng Ếch » Phụ Mẫu » Phúc Thọ » Phương Tiện » Quan Quyền » Quân Sự » Quê Hương » Rao Hàng » Rau Trái » Rượu Chè » Rước Họa » Si Tình » Sinh Lực » Sinh Tử » So Sánh » Sông Nước » Tâm Tình » Tán Tỉnh » Tang Chế » Tảo Hôn » Tật Xấu » Tệ Đoan » Thách Cưới » Thách Đố » Than Thân » Thắc Mắc » Thắng Tích » Thăng Trầm » Thất Tình » Thệ Nguyện » Thế Thái » Thiên Nhiên » Thiết Thực » Thổ Sản » Thời Gian » Thói Hư » Thời Tiết » Thôn Quê » Thủy Sản » Thực Tế » Thương Cảm » Thương Nhớ » Thương Yêu » Tiền Tệ » Tiếc Công » Tiểu Nhân » Tôm cá » Trắc Nết » Trách Móc » Trách Nhiệm » Trang Phục » Trêu Ghẹo » Trò Chơi Dân Gian » Trò Chơi Trẻ Con » Tục Huyền » Tu Thân » Tục Dao » Tuổi Trẻ » Tương Phản » Tương Tư » Tướng Mạo » Tướng Trâu » Ước Mơ » Vận May » Vè » Ví Von » Vũ Phu » Vụng Trộm » Xã Hội » Thiết Thực » Tín Ngưỡng » Tính Nết » Tính Nết » Tình Chàng » Tình Chàng hay Nàng » Tình Nàng » Tình Nghĩa » Tình Quê » Tình Đời » Tỏ Tình » Tôm cá » Tục Huyền » Y Lý