Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hi?u Khch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V v thi?t t?a n?ng l?u khch Hi?u Khch ??i Chng 3284
Tu?i em m??i tm ?ang trn
R?p mua tr?u l?c cau non ??n nh.
?? m th?t khch ?ng xa
By gi? th?y khch lng ? m?ng thay.
Gi h??ng ??a khch ??n ?y
Tm tr?u cnh ph??ng hai tay nng m?i.
Hi?u Khch ??i Chng 795
Tru kia ??ng ngng ??u lng
Ai kia ??ng ngng lang thang b??c vo
Hi?u Khch Mi?n Nam, V?nh Long 10095
Tin vi ch? h?u vi khch Hi?u Khch ??i Chng 3127
Tin ch? h?u khch Hi?u Khch ??i Chng 1812
Thin duyn k? ng? g?p chng
Khc g nh? th? ph??ng hong g?p nhau
Ti?n ?y ?n m?t mi?ng tr?u
H?i th?m qu qun ? ?u ch?ng l
Xin chng qu b??c vo nh
Tr??c l h?i chuy?n sau l ngh? chn
Hi?u Khch ??i Chng 5139
Ra ?i chn b??c nh? nhng
L ng??i hi?u khch, r rng yn vui
Hi?u Khch Mi?n Trung, Ph Yn 7890
Nh?n mi?ng ti?p khch ???ng xa
C?ng b?ng g?i c?a ch?ng ta ?n ???ng
Hi?u Khch ??i Chng 4571
Nh?n mi?ng th?t khch Hi?u Khch ??i Chng 8238
Ng ln tr?i, m?a sa lc ?c
Ng xu?ng ??t, h?t ct n?m nghing
R??u Ba Xuyn rt ?i ng??i hi?n
Tr??c l ?i b?n, sau gi?i phi?n cho anh.
Hi?u Khch Mi?n Nam, ??ng Thp 5370
N?m ti?n m?t kh?a c bui,
C?ng mua cho ??ng ?i ng??i khch sang.
Hi?u Khch Mi?n Nam, L?c T?nh 6099
Mi?ng cn thm l?i c nem ?i khch Hi?u Khch ??i Chng 8267
Mi?ng cn se c ?u ch thi?t khch Hi?u Khch ??i Chng 8328
M?t v?ng n??c trong (2)
M?t dng n??c ??c,
M?t tr?m ng??i t?c,
M?t ch?c ng??i thanh,
Bi?t ?u tm phc g?i mnh,
Mua t? thu l?y t??ng Bnh Nguyn Qun (*)
Hi?u Khch Mi?n Nam, L?c T?nh 895
Khch ba cha nh b?y Hi?u Khch ??i Chng 8731
Khch ba cha b?y Hi?u Khch ??i Chng 7406
Khch ??n nh khng con g th b?t tp Hi?u Khch ??i Chng 5892
Khch ??n nh ch?ng tr th n??c (th r??u) Hi?u Khch ??i Chng 7298
Khch ??n nh ch?ng tr?u th thu?c Hi?u Khch ??i Chng 6692
Khch ??n nh ch?ng g th v?t (g?i) Hi?u Khch ??i Chng 8686
H?u khch h?u khch nng ?i
Hnh nh? h?u khch t?i n?i h?u tnh
Hi?u Khch Mi?n Trung, Ngh? An 5350
G?i no b?ng g?i c km,
D?n ra ?i b?n tr?n ni?m th?y chung.
Hi?u Khch Mi?n Nam, Kin Giang, V?nh Long 9317
D?p du th?y khch ???ng xa
V?t thm d?u ???m, ng?ng pha r??u n?ng
Hi?u Khch Mi?n Trung, Ngh? An 10252
Con qu? n ??ng ??u c?u (5)
N ku b? m l?y tr?u khch ?n.
Hi?u Khch Mi?n Nam, Ti?n Giang, V?nh Long 7187
Con qu? n ??ng ??u c?u (4)
N ku b? m tm tr?u khch ?n
Hi?u Khch Mi?n Nam, Kin Giang 1746
Con qu? n ??ng ??u c?u
N ku b? m tm tr?u khch ?n
Hi?u Khch Mi?n Nam, Kin Giang 3830
Ch?ng m?y khi qun t? ??n nh
Em sc bnh lau chn b? tr Nh? Lan
Bnh trung thu em ?? gi?a bn
M?i chng ?n u?ng cho chng
vui ch?i
?n th?i ??ng gi?n, gi?n th?i ??ng ?n
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha 5656
C di?c n?u v?i rau cu
M?i anh c?m ??a, ??ng ?? lu m?t lng
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha 4590
Ba gian nh khch
Chi?u s?ch gi??ng cao
M?i cc thy vo
Mu?n sao ???c th?
M?m Ngh? lng gin
R??u ngon c?m tr?ng
Cc thy d ch?ng s vo
Hy d?ng chn l?i em cho ci nao
?m qua em m?i chim bao
C n?m ng C? b??c vo nh em
Cau t??i b?, tr?u cay tm
??ng trong ??a s? em ?em knh m?i
N?m thy t?t s? h?n ng??i
Khoa ny t?t ??, nh? l?i em ?y.
Hi?u Khch Mi?n B?c, H N?i 5707
B?t dy n?i l?i cho di
N?i ? ??u ngoi n?i th?ng v ?y
?i ng??i np d??i bng cy
D?c lng tm b?n v ?y m tm
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha 4595
B? mn t? khch Hi?u Khch ??i Chng 9043
Ai ku c?a ng th v
N??c tr ?ang qu?t, c kh ?ang li
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha, 3280
??u lng c m?t cy da (2)
Cu?i lng cy c?y ng ba cy d?a
D anh ?i s?m v? tr?a
Xin anh ngh? bng cy d?a nh em.
Hi?u Khch Mi?n Nam, B?n Tre, 8973
??u lng c m?t cy da
Cu?i lng cy th? ng ba cy d?a
D anh ?i s?m v? tr?a
Xin anh ngh? bng cy d?a nh em.
Hi?u Khch Mi?n Nam, B?n Tre, 7139
?i c?m h?u n??c Hi?u Khch ??i Chng 2126