Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hi?u Khch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V v thi?t t?a n?ng l?u khch Hi?u Khch ??i Chng 3295
Tu?i em m??i tm ?ang trn
R?p mua tr?u l?c cau non ??n nh.
?? m th?t khch ?ng xa
By gi? th?y khch lng ? m?ng thay.
Gi h??ng ??a khch ??n ?y
Tm tr?u cnh ph??ng hai tay nng m?i.
Hi?u Khch ??i Chng 810
Tru kia ??ng ngng ??u lng
Ai kia ??ng ngng lang thang b??c vo
Hi?u Khch Mi?n Nam, V?nh Long 10107
Tin vi ch? h?u vi khch Hi?u Khch ??i Chng 3140
Tin ch? h?u khch Hi?u Khch ??i Chng 1825
Thin duyn k? ng? g?p chng
Khc g nh? th? ph??ng hong g?p nhau
Ti?n ?y ?n m?t mi?ng tr?u
H?i th?m qu qun ? ?u ch?ng l
Xin chng qu b??c vo nh
Tr??c l h?i chuy?n sau l ngh? chn
Hi?u Khch ??i Chng 5151
Ra ?i chn b??c nh? nhng
L ng??i hi?u khch, r rng yn vui
Hi?u Khch Mi?n Trung, Ph Yn 7903
Nh?n mi?ng ti?p khch ???ng xa
C?ng b?ng g?i c?a ch?ng ta ?n ???ng
Hi?u Khch ??i Chng 4584
Nh?n mi?ng th?t khch Hi?u Khch ??i Chng 8248
Ng ln tr?i, m?a sa lc ?c
Ng xu?ng ??t, h?t ct n?m nghing
R??u Ba Xuyn rt ?i ng??i hi?n
Tr??c l ?i b?n, sau gi?i phi?n cho anh.
Hi?u Khch Mi?n Nam, ??ng Thp 5384
N?m ti?n m?t kh?a c bui,
C?ng mua cho ??ng ?i ng??i khch sang.
Hi?u Khch Mi?n Nam, L?c T?nh 6115
Mi?ng cn thm l?i c nem ?i khch Hi?u Khch ??i Chng 8283
Mi?ng cn se c ?u ch thi?t khch Hi?u Khch ??i Chng 8342
M?t v?ng n??c trong (2)
M?t dng n??c ??c,
M?t tr?m ng??i t?c,
M?t ch?c ng??i thanh,
Bi?t ?u tm phc g?i mnh,
Mua t? thu l?y t??ng Bnh Nguyn Qun (*)
Hi?u Khch Mi?n Nam, L?c T?nh 906
Khch ba cha nh b?y Hi?u Khch ??i Chng 8746
Khch ba cha b?y Hi?u Khch ??i Chng 7418
Khch ??n nh khng con g th b?t tp Hi?u Khch ??i Chng 5903
Khch ??n nh ch?ng tr th n??c (th r??u) Hi?u Khch ??i Chng 7314
Khch ??n nh ch?ng tr?u th thu?c Hi?u Khch ??i Chng 6730
Khch ??n nh ch?ng g th v?t (g?i) Hi?u Khch ??i Chng 8699
H?u khch h?u khch nng ?i
Hnh nh? h?u khch t?i n?i h?u tnh
Hi?u Khch Mi?n Trung, Ngh? An 5361
G?i no b?ng g?i c km,
D?n ra ?i b?n tr?n ni?m th?y chung.
Hi?u Khch Mi?n Nam, Kin Giang, V?nh Long 9331
D?p du th?y khch ???ng xa
V?t thm d?u ???m, ng?ng pha r??u n?ng
Hi?u Khch Mi?n Trung, Ngh? An 10269
Con qu? n ??ng ??u c?u (5)
N ku b? m l?y tr?u khch ?n.
Hi?u Khch Mi?n Nam, Ti?n Giang, V?nh Long 7201
Con qu? n ??ng ??u c?u (4)
N ku b? m tm tr?u khch ?n
Hi?u Khch Mi?n Nam, Kin Giang 1760
Con qu? n ??ng ??u c?u
N ku b? m tm tr?u khch ?n
Hi?u Khch Mi?n Nam, Kin Giang 3844
Ch?ng m?y khi qun t? ??n nh
Em sc bnh lau chn b? tr Nh? Lan
Bnh trung thu em ?? gi?a bn
M?i chng ?n u?ng cho chng
vui ch?i
?n th?i ??ng gi?n, gi?n th?i ??ng ?n
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha 5670
C di?c n?u v?i rau cu
M?i anh c?m ??a, ??ng ?? lu m?t lng
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha 4603
Ba gian nh khch
Chi?u s?ch gi??ng cao
M?i cc thy vo
Mu?n sao ???c th?
M?m Ngh? lng gin
R??u ngon c?m tr?ng
Cc thy d ch?ng s vo
Hy d?ng chn l?i em cho ci nao
?m qua em m?i chim bao
C n?m ng C? b??c vo nh em
Cau t??i b?, tr?u cay tm
??ng trong ??a s? em ?em knh m?i
N?m thy t?t s? h?n ng??i
Khoa ny t?t ??, nh? l?i em ?y.
Hi?u Khch Mi?n B?c, H N?i 5719
B?t dy n?i l?i cho di
N?i ? ??u ngoi n?i th?ng v ?y
?i ng??i np d??i bng cy
D?c lng tm b?n v ?y m tm
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha 4608
B? mn t? khch Hi?u Khch ??i Chng 9058
Ai ku c?a ng th v
N??c tr ?ang qu?t, c kh ?ang li
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha, 3291
??u lng c m?t cy da (2)
Cu?i lng cy c?y ng ba cy d?a
D anh ?i s?m v? tr?a
Xin anh ngh? bng cy d?a nh em.
Hi?u Khch Mi?n Nam, B?n Tre, 8986
??u lng c m?t cy da
Cu?i lng cy th? ng ba cy d?a
D anh ?i s?m v? tr?a
Xin anh ngh? bng cy d?a nh em.
Hi?u Khch Mi?n Nam, B?n Tre, 7154
?i c?m h?u n??c Hi?u Khch ??i Chng 2139