Nhập từ khoá cần tìm

Ca dao Việt Nam » Hi?u Khch

Ca dao Phân loại Tỉnh Số lần xem
V v thi?t t?a n?ng l?u khch Hi?u Khch ??i Chng 3268
Tu?i em m??i tm ?ang trn
R?p mua tr?u l?c cau non ??n nh.
?? m th?t khch ?ng xa
By gi? th?y khch lng ? m?ng thay.
Gi h??ng ??a khch ??n ?y
Tm tr?u cnh ph??ng hai tay nng m?i.
Hi?u Khch ??i Chng 781
Tru kia ??ng ngng ??u lng
Ai kia ??ng ngng lang thang b??c vo
Hi?u Khch Mi?n Nam, V?nh Long 10076
Tin vi ch? h?u vi khch Hi?u Khch ??i Chng 3106
Tin ch? h?u khch Hi?u Khch ??i Chng 1790
Thin duyn k? ng? g?p chng
Khc g nh? th? ph??ng hong g?p nhau
Ti?n ?y ?n m?t mi?ng tr?u
H?i th?m qu qun ? ?u ch?ng l
Xin chng qu b??c vo nh
Tr??c l h?i chuy?n sau l ngh? chn
Hi?u Khch ??i Chng 5123
Ra ?i chn b??c nh? nhng
L ng??i hi?u khch, r rng yn vui
Hi?u Khch Mi?n Trung, Ph Yn 7872
Nh?n mi?ng ti?p khch ???ng xa
C?ng b?ng g?i c?a ch?ng ta ?n ???ng
Hi?u Khch ??i Chng 4552
Nh?n mi?ng th?t khch Hi?u Khch ??i Chng 8222
Ng ln tr?i, m?a sa lc ?c
Ng xu?ng ??t, h?t ct n?m nghing
R??u Ba Xuyn rt ?i ng??i hi?n
Tr??c l ?i b?n, sau gi?i phi?n cho anh.
Hi?u Khch Mi?n Nam, ??ng Thp 5357
N?m ti?n m?t kh?a c bui,
C?ng mua cho ??ng ?i ng??i khch sang.
Hi?u Khch Mi?n Nam, L?c T?nh 6083
Mi?ng cn thm l?i c nem ?i khch Hi?u Khch ??i Chng 8245
Mi?ng cn se c ?u ch thi?t khch Hi?u Khch ??i Chng 8311
M?t v?ng n??c trong (2)
M?t dng n??c ??c,
M?t tr?m ng??i t?c,
M?t ch?c ng??i thanh,
Bi?t ?u tm phc g?i mnh,
Mua t? thu l?y t??ng Bnh Nguyn Qun (*)
Hi?u Khch Mi?n Nam, L?c T?nh 884
Khch ba cha nh b?y Hi?u Khch ??i Chng 8713
Khch ba cha b?y Hi?u Khch ??i Chng 7388
Khch ??n nh khng con g th b?t tp Hi?u Khch ??i Chng 5871
Khch ??n nh ch?ng tr th n??c (th r??u) Hi?u Khch ??i Chng 7281
Khch ??n nh ch?ng tr?u th thu?c Hi?u Khch ??i Chng 6676
Khch ??n nh ch?ng g th v?t (g?i) Hi?u Khch ??i Chng 8667
H?u khch h?u khch nng ?i
Hnh nh? h?u khch t?i n?i h?u tnh
Hi?u Khch Mi?n Trung, Ngh? An 5333
G?i no b?ng g?i c km,
D?n ra ?i b?n tr?n ni?m th?y chung.
Hi?u Khch Mi?n Nam, Kin Giang, V?nh Long 9302
D?p du th?y khch ???ng xa
V?t thm d?u ???m, ng?ng pha r??u n?ng
Hi?u Khch Mi?n Trung, Ngh? An 10234
Con qu? n ??ng ??u c?u (5)
N ku b? m l?y tr?u khch ?n.
Hi?u Khch Mi?n Nam, Ti?n Giang, V?nh Long 7171
Con qu? n ??ng ??u c?u (4)
N ku b? m tm tr?u khch ?n
Hi?u Khch Mi?n Nam, Kin Giang 1730
Con qu? n ??ng ??u c?u
N ku b? m tm tr?u khch ?n
Hi?u Khch Mi?n Nam, Kin Giang 3812
Ch?ng m?y khi qun t? ??n nh
Em sc bnh lau chn b? tr Nh? Lan
Bnh trung thu em ?? gi?a bn
M?i chng ?n u?ng cho chng
vui ch?i
?n th?i ??ng gi?n, gi?n th?i ??ng ?n
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha 5639
C di?c n?u v?i rau cu
M?i anh c?m ??a, ??ng ?? lu m?t lng
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha 4578
Ba gian nh khch
Chi?u s?ch gi??ng cao
M?i cc thy vo
Mu?n sao ???c th?
M?m Ngh? lng gin
R??u ngon c?m tr?ng
Cc thy d ch?ng s vo
Hy d?ng chn l?i em cho ci nao
?m qua em m?i chim bao
C n?m ng C? b??c vo nh em
Cau t??i b?, tr?u cay tm
??ng trong ??a s? em ?em knh m?i
N?m thy t?t s? h?n ng??i
Khoa ny t?t ??, nh? l?i em ?y.
Hi?u Khch Mi?n B?c, H N?i 5690
B?t dy n?i l?i cho di
N?i ? ??u ngoi n?i th?ng v ?y
?i ng??i np d??i bng cy
D?c lng tm b?n v ?y m tm
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha 4580
B? mn t? khch Hi?u Khch ??i Chng 9031
Ai ku c?a ng th v
N??c tr ?ang qu?t, c kh ?ang li
Hi?u Khch Mi?n Trung, Khnh Ha, 3265
??u lng c m?t cy da (2)
Cu?i lng cy c?y ng ba cy d?a
D anh ?i s?m v? tr?a
Xin anh ngh? bng cy d?a nh em.
Hi?u Khch Mi?n Nam, B?n Tre, 8959
??u lng c m?t cy da
Cu?i lng cy th? ng ba cy d?a
D anh ?i s?m v? tr?a
Xin anh ngh? bng cy d?a nh em.
Hi?u Khch Mi?n Nam, B?n Tre, 7123
?i c?m h?u n??c Hi?u Khch ??i Chng 2108